Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 18-06-2019 7
04 1 18-06-2019 7
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 11-06-2019 14
07 2 04-06-2019 21
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 18-06-2019 7
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 3 18-06-2019 7
13 1 04-06-2019 21
14 1 18-06-2019 7
15 1 18-06-2019 7
16 1 11-06-2019 14
17 2 11-06-2019 14
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 18-06-2019 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 3 18-06-2019 7
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 11-06-2019 14
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 18-06-2019 7
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 11-06-2019 14
33 1 11-06-2019 14
34 1 28-05-2019 28
35 2 11-06-2019 14
36 1 18-06-2019 7
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 04-06-2019 21
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 11-06-2019 14
44 1 11-06-2019 14
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 28-05-2019 28
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 18-06-2019 7
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 11-06-2019 14
55 1 28-05-2019 28
56 1 28-05-2019 28
57 1 04-06-2019 21
58 1 11-06-2019 14
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 04-06-2019 21
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 04-06-2019 21
63 1 28-05-2019 28
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 11-06-2019 14
67 1 11-06-2019 14
68 2 28-05-2019 28
69 3 11-06-2019 14
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 18-06-2019 7
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 28-05-2019 28
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 18-06-2019 7
78 1 04-06-2019 21
79 2 18-06-2019 7
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 18-06-2019 7
82 1 04-06-2019 21
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 18-06-2019 7
85 2 11-06-2019 14
86 1 18-06-2019 7
87 1 04-06-2019 21
88 1 04-06-2019 21
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 04-06-2019 21
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 28-05-2019 28
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 28-05-2019 28
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-06-2019 14
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-06-2019 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 29
Tổng 2 84
Tổng 3 12, 03, 12
Tổng 4 77, 04, 22, 86
Tổng 5 14
Tổng 6 24, 79, 51, 15
Tổng 7
Tổng 8 71
Tổng 9 09, 36, 81