App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 30-07-2019 22
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 13-08-2019 8
04 1 30-07-2019 22
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 06-08-2019 15
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 13-08-2019 8
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 20-08-2019 1
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 30-07-2019 22
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 30-07-2019 22
17 2 20-08-2019 1
18 1 06-08-2019 15
19 1 13-08-2019 8
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 3 20-08-2019 1
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 13-08-2019 8
25 1 06-08-2019 15
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 23-07-2019 29
29 1 20-08-2019 1
30 1 13-08-2019 8
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 23-07-2019 29
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 20-08-2019 1
35 1 13-08-2019 8
36 1 06-08-2019 15
37 2 20-08-2019 1
38 2 20-08-2019 1
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 3 06-08-2019 15
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 30-07-2019 22
43 2 06-08-2019 15
44 1 30-07-2019 22
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 13-08-2019 8
47 1 30-07-2019 22
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 13-08-2019 8
50 2 23-07-2019 29
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 13-08-2019 8
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 30-07-2019 22
55 1 06-08-2019 15
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 30-07-2019 22
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 20-08-2019 1
62 4 20-08-2019 1
63 3 20-08-2019 1
64 2 20-08-2019 1
65 2 13-08-2019 8
66 2 23-07-2019 29
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 4 20-08-2019 1
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 06-08-2019 15
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 13-08-2019 8
74 2 30-07-2019 22
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 20-08-2019 1
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 23-07-2019 29
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 13-08-2019 8
85 1 13-08-2019 8
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 20-08-2019 1
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 06-08-2019 15
90 3 13-08-2019 8
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 30-07-2019 22
94 1 06-08-2019 15
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 23-07-2019 29
99 2 20-08-2019 1

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-08-2019 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0 37, 37, 64
Tổng 1 38, 29
Tổng 2 11
Tổng 3 21, 76
Tổng 4
Tổng 5 69, 87, 69
Tổng 6
Tổng 7 61, 34
Tổng 8 99, 99, 62, 17
Tổng 9 63