Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 19-02-2019 3
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 12-02-2019 10
04 1 05-02-2019 17
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 12-02-2019 10
07 1 19-02-2019 3
08 1 12-02-2019 10
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 29-01-2019 24
12 1 22-01-2019 31
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 12-02-2019 10
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 19-02-2019 3
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 12-02-2019 10
21 2 19-02-2019 3
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 12-02-2019 10
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 29-01-2019 24
26 1 22-01-2019 31
27 1 29-01-2019 24
28 3 19-02-2019 3
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 19-02-2019 3
31 1 29-01-2019 24
32 1 05-02-2019 17
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 29-01-2019 24
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 12-02-2019 10
37 1 29-01-2019 24
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 12-02-2019 10
42 2 29-01-2019 24
43 1 05-02-2019 17
44 1 29-01-2019 24
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 05-02-2019 17
47 1 05-02-2019 17
48 3 19-02-2019 3
49 1 22-01-2019 31
50 1 22-01-2019 31
51 1 12-02-2019 10
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 19-02-2019 3
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 19-02-2019 3
56 1 05-02-2019 17
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 12-02-2019 10
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 19-02-2019 3
64 1 29-01-2019 24
65 2 19-02-2019 3
66 1 12-02-2019 10
67 1 05-02-2019 17
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 05-02-2019 17
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 19-02-2019 3
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 05-02-2019 17
74 1 05-02-2019 17
75 2 12-02-2019 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 22-01-2019 31
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 29-01-2019 24
81 1 22-01-2019 31
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 29-01-2019 24
85 3 19-02-2019 3
86 1 19-02-2019 3
87 4 19-02-2019 3
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 22-01-2019 31
90 2 19-02-2019 3
91 1 19-02-2019 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 05-02-2019 17
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 12-02-2019 10
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 19-02-2019 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-02-2019 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0 55, 00, 91, 28
Tổng 1 65
Tổng 2 48
Tổng 3 30, 21, 85
Tổng 4 86
Tổng 5 87
Tổng 6
Tổng 7 07
Tổng 8 99, 53, 71
Tổng 9 63, 18, 90