App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 07-07-2020 4
01 1 16-06-2020 25
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 16-06-2020 25
04 1 23-06-2020 18
05 2 23-06-2020 18
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 23-06-2020 18
08 1 30-06-2020 11
09 1 16-06-2020 25
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 07-07-2020 4
13 1 07-07-2020 4
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 07-07-2020 4
16 2 07-07-2020 4
17 1 16-06-2020 25
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 30-06-2020 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 23-06-2020 18
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 16-06-2020 25
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 07-07-2020 4
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 23-06-2020 18
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 16-06-2020 25
39 1 30-06-2020 11
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 30-06-2020 11
43 2 07-07-2020 4
44 1 23-06-2020 18
45 1 07-07-2020 4
46 1 07-07-2020 4
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-06-2020 25
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 16-06-2020 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 23-06-2020 18
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 23-06-2020 18
56 4 07-07-2020 4
57 1 23-06-2020 18
58 1 07-07-2020 4
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 07-07-2020 4
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 30-06-2020 11
63 1 07-07-2020 4
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 30-06-2020 11
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 30-06-2020 11
70 2 07-07-2020 4
71 1 30-06-2020 11
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 3 30-06-2020 11
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 16-06-2020 25
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 30-06-2020 11
78 1 16-06-2020 25
79 1 23-06-2020 18
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 30-06-2020 11
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 30-06-2020 11
86 2 07-07-2020 4
87 2 23-06-2020 18
88 1 16-06-2020 25
89 1 30-06-2020 11
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 30-06-2020 11
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 07-07-2020 4
96 1 07-07-2020 4
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 23-06-2020 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 07-07-2020 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0 00, 46, 28
Tổng 1 56, 56
Tổng 2
Tổng 3 12, 58
Tổng 4 86, 95, 13
Tổng 5 96
Tổng 6 60, 15
Tổng 7 70, 43, 16
Tổng 8
Tổng 9 45, 63