Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-04-2019 9
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 16-04-2019 9
03 1 23-04-2019 2
04 1 02-04-2019 23
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 02-04-2019 23
12 1 09-04-2019 16
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 09-04-2019 16
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 23-04-2019 2
17 2 23-04-2019 2
18 3 23-04-2019 2
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 02-04-2019 23
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 16-04-2019 9
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 09-04-2019 16
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 23-04-2019 2
33 1 23-04-2019 2
34 2 26-03-2019 30
35 1 23-04-2019 2
36 1 02-04-2019 23
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 23-04-2019 2
40 3 16-04-2019 9
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 3 09-04-2019 16
43 1 23-04-2019 2
44 2 16-04-2019 9
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 3 16-04-2019 9
49 1 09-04-2019 16
50 1 23-04-2019 2
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 02-04-2019 23
54 1 02-04-2019 23
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 09-04-2019 16
59 2 16-04-2019 9
60 1 26-03-2019 30
61 1 26-03-2019 30
62 1 23-04-2019 2
63 1 23-04-2019 2
64 1 02-04-2019 23
65 3 16-04-2019 9
66 2 23-04-2019 2
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 26-03-2019 30
70 1 02-04-2019 23
71 1 26-03-2019 30
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 26-03-2019 30
76 1 09-04-2019 16
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 09-04-2019 16
79 3 23-04-2019 2
80 2 16-04-2019 9
81 1 16-04-2019 9
82 2 23-04-2019 2
83 3 16-04-2019 9
84 1 16-04-2019 9
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 09-04-2019 16
87 1 23-04-2019 2
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 4 09-04-2019 16
90 2 09-04-2019 16
91 1 16-04-2019 9
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 26-03-2019 30
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 23-04-2019 2
99 1 23-04-2019 2

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-04-2019 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1
Tổng 2 39, 66
Tổng 3 03
Tổng 4
Tổng 5 87, 50, 32
Tổng 6 79, 33
Tổng 7 43, 16, 98
Tổng 8 99, 17, 35, 62
Tổng 9 63, 18