Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 23-05-2019 28
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 06-06-2019 14
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 23-05-2019 28
06 2 23-05-2019 28
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 23-05-2019 28
10 1 23-05-2019 28
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 06-06-2019 14
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 13-06-2019 7
16 1 30-05-2019 21
17 2 30-05-2019 21
18 1 06-06-2019 14
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 13-06-2019 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 13-06-2019 7
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 06-06-2019 14
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 23-05-2019 28
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 13-06-2019 7
35 2 13-06-2019 7
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 06-06-2019 14
38 1 30-05-2019 21
39 2 30-05-2019 21
40 3 13-06-2019 7
41 3 13-06-2019 7
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 06-06-2019 14
44 2 06-06-2019 14
45 1 13-06-2019 7
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 13-06-2019 7
48 1 30-05-2019 21
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 4 06-06-2019 14
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 06-06-2019 14
57 1 23-05-2019 28
58 1 23-05-2019 28
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 23-05-2019 28
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 30-05-2019 21
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 30-05-2019 21
66 1 06-06-2019 14
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 13-06-2019 7
70 1 06-06-2019 14
71 2 13-06-2019 7
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 13-06-2019 7
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 06-06-2019 14
76 1 30-05-2019 21
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 13-06-2019 7
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 13-06-2019 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 23-05-2019 28
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 13-06-2019 7
92 1 13-06-2019 7
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 3 30-05-2019 21
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 13-06-2019 7
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 30-05-2019 21

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-06-2019 của Bình Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 46
Tổng 1 47, 92, 92
Tổng 2 84, 84
Tổng 3
Tổng 4 68, 22, 31
Tổng 5 41, 87
Tổng 6 79
Tổng 7 07, 25
Tổng 8 17, 26, 80
Tổng 9 54