Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 31-01-2019 22
01 1 31-01-2019 22
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 14-02-2019 8
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 07-02-2019 15
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 21-02-2019 1
09 2 07-02-2019 15
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 21-02-2019 1
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 14-02-2019 8
14 2 14-02-2019 8
15 1 31-01-2019 22
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 3 14-02-2019 8
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 21-02-2019 1
20 2 24-01-2019 29
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 4 14-02-2019 8
23 1 31-01-2019 22
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 3 21-02-2019 1
28 1 24-01-2019 29
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 07-02-2019 15
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 07-02-2019 15
33 1 24-01-2019 29
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 14-02-2019 8
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 31-01-2019 22
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 14-02-2019 8
40 1 24-01-2019 29
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 24-01-2019 29
43 1 24-01-2019 29
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 14-02-2019 8
52 1 07-02-2019 15
53 1 21-02-2019 1
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 21-02-2019 1
57 1 07-02-2019 15
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 07-02-2019 15
60 1 21-02-2019 1
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 31-01-2019 22
64 1 24-01-2019 29
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 14-02-2019 8
67 2 21-02-2019 1
68 1 14-02-2019 8
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 31-01-2019 22
73 3 21-02-2019 1
74 1 07-02-2019 15
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 21-02-2019 1
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 3 14-02-2019 8
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 21-02-2019 1
84 1 07-02-2019 15
85 2 21-02-2019 1
86 3 21-02-2019 1
87 1 21-02-2019 1
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 07-02-2019 15
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 31-01-2019 22
92 1 21-02-2019 1
93 1 14-02-2019 8
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 5 14-02-2019 8
96 1 21-02-2019 1
97 2 31-01-2019 22
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của Bình Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 73, 73, 19
Tổng 1 56, 83, 92
Tổng 2 11
Tổng 3 67, 85
Tổng 4 86, 86, 77
Tổng 5 87, 96
Tổng 6 60
Tổng 7
Tổng 8 53, 08
Tổng 9 27