Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 11-04-2019 14
02 1 28-03-2019 28
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 18-04-2019 7
07 2 11-04-2019 14
08 2 18-04-2019 7
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 04-04-2019 21
12 2 18-04-2019 7
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 04-04-2019 21
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 04-04-2019 21
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 3 11-04-2019 14
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 28-03-2019 28
23 1 11-04-2019 14
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 28-03-2019 28
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 18-04-2019 7
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 04-04-2019 21
33 1 11-04-2019 14
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 3 04-04-2019 21
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 18-04-2019 7
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 28-03-2019 28
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 18-04-2019 7
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 11-04-2019 14
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 18-04-2019 7
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 18-04-2019 7
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 11-04-2019 14
59 1 11-04-2019 14
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 4 11-04-2019 14
68 1 18-04-2019 7
69 1 11-04-2019 14
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 04-04-2019 21
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 3 18-04-2019 7
74 1 04-04-2019 21
75 2 18-04-2019 7
76 1 28-03-2019 28
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 04-04-2019 21
79 2 11-04-2019 14
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 18-04-2019 7
82 2 28-03-2019 28
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 18-04-2019 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 28-03-2019 28
88 2 11-04-2019 14
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 18-04-2019 7
91 2 18-04-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 04-04-2019 21
94 1 18-04-2019 7
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 28-03-2019 28
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-04-2019 của Bình Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 64, 64, 46, 91
Tổng 1 38
Tổng 2 39
Tổng 3 67
Tổng 4
Tổng 5 69
Tổng 6 60, 79
Tổng 7 89
Tổng 8 35, 17, 80
Tổng 9 09, 63, 72, 45