Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 20-02-2019 1
02 1 30-01-2019 22
03 1 13-02-2019 8
04 1 20-02-2019 1
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 06-02-2019 15
08 1 23-01-2019 29
09 3 06-02-2019 15
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 23-01-2019 29
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 06-02-2019 15
14 1 23-01-2019 29
15 2 13-02-2019 8
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 30-01-2019 22
18 1 13-02-2019 8
19 1 30-01-2019 22
20 3 20-02-2019 1
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 06-02-2019 15
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 13-02-2019 8
26 1 13-02-2019 8
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 06-02-2019 15
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 13-02-2019 8
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 06-02-2019 15
37 3 13-02-2019 8
38 1 20-02-2019 1
39 2 20-02-2019 1
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 20-02-2019 1
44 2 06-02-2019 15
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 06-02-2019 15
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 20-02-2019 1
49 2 30-01-2019 22
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 23-01-2019 29
54 1 20-02-2019 1
55 2 20-02-2019 1
56 3 13-02-2019 8
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 20-02-2019 1
59 1 06-02-2019 15
60 1 20-02-2019 1
61 1 20-02-2019 1
62 1 23-01-2019 29
63 1 13-02-2019 8
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 13-02-2019 8
69 1 13-02-2019 8
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 13-02-2019 8
72 1 06-02-2019 15
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 30-01-2019 22
75 1 23-01-2019 29
76 2 20-02-2019 1
77 3 20-02-2019 1
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 13-02-2019 8
80 4 20-02-2019 1
81 1 30-01-2019 22
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 06-02-2019 15
86 1 13-02-2019 8
87 1 30-01-2019 22
88 1 13-02-2019 8
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 06-02-2019 15
91 1 30-01-2019 22
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 23-01-2019 29
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 13-02-2019 8
98 1 20-02-2019 1
99 2 30-01-2019 22

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-02-2019 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 55, 55
Tổng 1 01, 38
Tổng 2 20, 48, 39
Tổng 3 58, 58, 76
Tổng 4 04, 77
Tổng 5
Tổng 6 60
Tổng 7 98, 43, 61
Tổng 8 80
Tổng 9 54