Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 05-06-2019 12
02 1 29-05-2019 19
03 1 22-05-2019 26
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 22-05-2019 26
06 1 05-06-2019 12
07 2 12-06-2019 5
08 1 05-06-2019 12
09 1 29-05-2019 19
10 1 12-06-2019 5
11 1 05-06-2019 12
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 05-06-2019 12
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 12-06-2019 5
17 1 05-06-2019 12
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 12-06-2019 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 12-06-2019 5
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 22-05-2019 26
29 2 29-05-2019 19
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 22-05-2019 26
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 29-05-2019 19
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 29-05-2019 19
36 1 29-05-2019 19
37 1 22-05-2019 26
38 1 22-05-2019 26
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 12-06-2019 5
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 12-06-2019 5
45 3 05-06-2019 12
46 1 29-05-2019 19
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 29-05-2019 19
49 1 12-06-2019 5
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 29-05-2019 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 22-05-2019 26
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 22-05-2019 26
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 29-05-2019 19
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 05-06-2019 12
64 3 12-06-2019 5
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 05-06-2019 12
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 12-06-2019 5
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 12-06-2019 5
71 1 22-05-2019 26
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 29-05-2019 19
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 05-06-2019 12
78 1 22-05-2019 26
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 3 12-06-2019 5
82 2 12-06-2019 5
83 1 05-06-2019 12
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 12-06-2019 5
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 05-06-2019 12
89 1 12-06-2019 5
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 05-06-2019 12
93 1 05-06-2019 12
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 29-05-2019 19
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 05-06-2019 12

Loto lần quay gần đây nhất ngày 12-06-2019 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 82, 64, 82
Tổng 1 10
Tổng 2
Tổng 3 49
Tổng 4 86, 68
Tổng 5
Tổng 6 24, 42, 24
Tổng 7 70, 89, 16, 07
Tổng 8 44, 44, 26
Tổng 9 81