App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 31-07-2019 18
04 1 31-07-2019 18
05 1 07-08-2019 11
06 2 24-07-2019 25
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 24-07-2019 25
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 31-07-2019 18
13 1 24-07-2019 25
14 1 14-08-2019 4
15 3 14-08-2019 4
16 1 24-07-2019 25
17 3 14-08-2019 4
18 1 07-08-2019 11
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 24-07-2019 25
23 1 14-08-2019 4
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 31-07-2019 18
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 31-07-2019 18
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 07-08-2019 11
36 1 24-07-2019 25
37 1 31-07-2019 18
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 14-08-2019 4
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 07-08-2019 11
49 1 14-08-2019 4
50 1 14-08-2019 4
51 2 14-08-2019 4
52 1 31-07-2019 18
53 1 31-07-2019 18
54 1 31-07-2019 18
55 1 07-08-2019 11
56 1 31-07-2019 18
57 1 07-08-2019 11
58 2 07-08-2019 11
59 2 07-08-2019 11
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 24-07-2019 25
63 1 07-08-2019 11
64 4 14-08-2019 4
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 31-07-2019 18
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 24-07-2019 25
70 3 14-08-2019 4
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 31-07-2019 18
73 2 14-08-2019 4
74 1 07-08-2019 11
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 24-07-2019 25
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 31-07-2019 18
80 2 07-08-2019 11
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 24-07-2019 25
83 2 07-08-2019 11
84 1 14-08-2019 4
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 07-08-2019 11
87 1 14-08-2019 4
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 07-08-2019 11
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 07-08-2019 11
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 24-07-2019 25
98 2 14-08-2019 4
99 1 24-07-2019 25

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-08-2019 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 64, 73, 64
Tổng 1
Tổng 2 84, 39
Tổng 3 49
Tổng 4
Tổng 5 23, 14, 50, 87
Tổng 6 15, 51, 51
Tổng 7 98, 70, 98
Tổng 8 17, 17
Tổng 9