App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 02-10-2019 13
02 1 25-09-2019 20
03 1 02-10-2019 13
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 09-10-2019 6
07 1 25-09-2019 20
08 1 18-09-2019 27
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 18-09-2019 27
11 2 02-10-2019 13
12 1 25-09-2019 20
13 2 02-10-2019 13
14 1 09-10-2019 6
15 2 09-10-2019 6
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 02-10-2019 13
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 18-09-2019 27
21 1 09-10-2019 6
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 09-10-2019 6
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 09-10-2019 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 18-09-2019 27
32 1 18-09-2019 27
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 25-09-2019 20
35 1 02-10-2019 13
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 18-09-2019 27
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 25-09-2019 20
42 1 09-10-2019 6
43 1 25-09-2019 20
44 1 09-10-2019 6
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 02-10-2019 13
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 25-09-2019 20
49 1 25-09-2019 20
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 02-10-2019 13
53 1 09-10-2019 6
54 1 02-10-2019 13
55 2 09-10-2019 6
56 1 02-10-2019 13
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 09-10-2019 6
59 3 09-10-2019 6
60 1 02-10-2019 13
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 18-09-2019 27
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 09-10-2019 6
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 25-09-2019 20
70 1 18-09-2019 27
71 1 02-10-2019 13
72 1 18-09-2019 27
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 09-10-2019 6
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 09-10-2019 6
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 02-10-2019 13
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 09-10-2019 6
85 1 18-09-2019 27
86 2 02-10-2019 13
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 25-09-2019 20
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 4 02-10-2019 13
91 1 25-09-2019 20
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 02-10-2019 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 25-09-2019 20
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 02-10-2019 13
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 18-09-2019 27

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-10-2019 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 74
Tổng 2 66, 84
Tổng 3 58, 21
Tổng 4 59, 77, 59
Tổng 5 23, 14
Tổng 6 42, 15, 15, 06
Tổng 7
Tổng 8 53, 44, 26
Tổng 9