App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 01-07-2020 4
02 2 24-06-2020 11
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 24-06-2020 11
05 1 10-06-2020 25
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 17-06-2020 18
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 24-06-2020 11
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 24-06-2020 11
13 1 24-06-2020 11
14 2 24-06-2020 11
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 01-07-2020 4
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 01-07-2020 4
21 2 17-06-2020 18
22 1 17-06-2020 18
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 24-06-2020 11
25 1 01-07-2020 4
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 01-07-2020 4
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 01-07-2020 4
30 1 24-06-2020 11
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 17-06-2020 18
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 3 24-06-2020 11
36 1 17-06-2020 18
37 2 24-06-2020 11
38 1 17-06-2020 18
39 1 01-07-2020 4
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 10-06-2020 25
43 1 01-07-2020 4
44 1 24-06-2020 11
45 1 24-06-2020 11
46 1 10-06-2020 25
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 10-06-2020 25
49 2 24-06-2020 11
50 2 24-06-2020 11
51 1 10-06-2020 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 24-06-2020 11
54 1 17-06-2020 18
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 01-07-2020 4
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 01-07-2020 4
62 2 17-06-2020 18
63 1 10-06-2020 25
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 01-07-2020 4
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 01-07-2020 4
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 10-06-2020 25
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 01-07-2020 4
74 1 01-07-2020 4
75 2 24-06-2020 11
76 1 10-06-2020 25
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 10-06-2020 25
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 01-07-2020 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 10-06-2020 25
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 10-06-2020 25
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 01-07-2020 4
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 01-07-2020 4
93 1 17-06-2020 18
94 1 01-07-2020 4
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 17-06-2020 18
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 24-06-2020 11

Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-07-2020 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 29, 65, 92, 01, 74
Tổng 2 20, 39
Tổng 3 58, 94
Tổng 4 68
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7 25, 89, 43, 61, 16
Tổng 8
Tổng 9 81, 27