Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 09-06-2019 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 09-06-2019 8
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 02-06-2019 15
07 2 16-06-2019 1
08 1 09-06-2019 8
09 1 19-05-2019 29
10 1 16-06-2019 1
11 2 16-06-2019 1
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 09-06-2019 8
14 2 09-06-2019 8
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 09-06-2019 8
17 1 16-06-2019 1
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 09-06-2019 8
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 09-06-2019 8
23 1 26-05-2019 22
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 16-06-2019 1
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 02-06-2019 15
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 3 16-06-2019 1
30 1 26-05-2019 22
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 26-05-2019 22
34 1 16-06-2019 1
35 2 09-06-2019 8
36 1 16-06-2019 1
37 1 09-06-2019 8
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 19-05-2019 29
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 02-06-2019 15
42 1 16-06-2019 1
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 16-06-2019 1
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 02-06-2019 15
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 19-05-2019 29
49 1 02-06-2019 15
50 2 16-06-2019 1
51 1 16-06-2019 1
52 1 09-06-2019 8
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 02-06-2019 15
60 2 16-06-2019 1
61 1 02-06-2019 15
62 1 09-06-2019 8
63 2 09-06-2019 8
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 19-05-2019 29
70 3 16-06-2019 1
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 09-06-2019 8
74 1 02-06-2019 15
75 3 26-05-2019 22
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 16-06-2019 1
78 2 26-05-2019 22
79 1 19-05-2019 29
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 02-06-2019 15
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 3 16-06-2019 1
84 1 19-05-2019 29
85 2 26-05-2019 22
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 16-06-2019 1
91 3 16-06-2019 1
92 1 09-06-2019 8
93 1 19-05-2019 29
94 2 26-05-2019 22
95 1 19-05-2019 29
96 3 02-06-2019 15
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 3 09-06-2019 8
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-06-2019 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 29, 10, 83
Tổng 2 11
Tổng 3
Tổng 4 77
Tổng 5 50
Tổng 6 60, 51, 42
Tổng 7 07, 34, 25, 70
Tổng 8 17, 44
Tổng 9 90, 36