App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 13-10-2019 30
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 03-11-2019 9
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 10-11-2019 2
09 2 27-10-2019 16
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 03-11-2019 9
15 1 27-10-2019 16
16 2 13-10-2019 30
17 1 10-11-2019 2
18 4 10-11-2019 2
19 1 27-10-2019 16
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 20-10-2019 23
22 1 10-11-2019 2
23 2 10-11-2019 2
24 2 27-10-2019 16
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 10-11-2019 2
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 20-10-2019 23
31 2 13-10-2019 30
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 3 03-11-2019 9
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 03-11-2019 9
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 03-11-2019 9
41 1 20-10-2019 23
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 27-10-2019 16
44 3 10-11-2019 2
45 1 27-10-2019 16
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 03-11-2019 9
48 1 27-10-2019 16
49 1 13-10-2019 30
50 3 10-11-2019 2
51 2 10-11-2019 2
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 10-11-2019 2
57 1 10-11-2019 2
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 27-10-2019 16
61 3 10-11-2019 2
62 1 20-10-2019 23
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 20-10-2019 23
67 1 03-11-2019 9
68 1 20-10-2019 23
69 2 10-11-2019 2
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 03-11-2019 9
74 2 10-11-2019 2
75 2 03-11-2019 9
76 1 03-11-2019 9
77 1 27-10-2019 16
78 1 03-11-2019 9
79 2 03-11-2019 9
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 03-11-2019 9
84 1 10-11-2019 2
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 13-10-2019 30
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 03-11-2019 9
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 4 10-11-2019 2
91 2 10-11-2019 2
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 20-10-2019 23
94 1 27-10-2019 16
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 03-11-2019 9
97 3 20-10-2019 23
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-11-2019 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0 91, 28
Tổng 1 74, 56
Tổng 2 84, 57
Tổng 3
Tổng 4 22
Tổng 5 69, 50, 23
Tổng 6 51
Tổng 7 61
Tổng 8 08, 17, 44, 08
Tổng 9 90, 18