Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 17-02-2019 4
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 03-02-2019 18
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 17-02-2019 4
05 1 17-02-2019 4
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 17-02-2019 4
08 1 10-02-2019 11
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 17-02-2019 4
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 10-02-2019 11
15 2 10-02-2019 11
16 1 10-02-2019 11
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 03-02-2019 18
21 1 17-02-2019 4
22 2 03-02-2019 18
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 17-02-2019 4
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 17-02-2019 4
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 10-02-2019 11
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 27-01-2019 25
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 10-02-2019 11
38 3 17-02-2019 4
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 17-02-2019 4
42 3 17-02-2019 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 03-02-2019 18
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 10-02-2019 11
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 03-02-2019 18
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 27-01-2019 25
52 1 03-02-2019 18
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 27-01-2019 25
57 1 03-02-2019 18
58 2 03-02-2019 18
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 17-02-2019 4
63 2 10-02-2019 11
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 10-02-2019 11
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 03-02-2019 18
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 17-02-2019 4
74 1 10-02-2019 11
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 3 10-02-2019 11
78 1 10-02-2019 11
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 17-02-2019 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 27-01-2019 25
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 17-02-2019 4
89 1 03-02-2019 18
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 27-01-2019 25
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 27-01-2019 25
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 17-02-2019 4
98 1 10-02-2019 11
99 2 03-02-2019 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-02-2019 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0 73, 00
Tổng 1 38, 10, 38
Tổng 2
Tổng 3 21
Tổng 4 04
Tổng 5 41, 05
Tổng 6 88, 24, 97, 42, 88
Tổng 7 07
Tổng 8 26, 62
Tổng 9 81