Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 31-03-2019 23
01 1 07-04-2019 16
02 1 31-03-2019 23
03 3 21-04-2019 2
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 14-04-2019 9
06 1 21-04-2019 2
07 1 14-04-2019 9
08 1 24-03-2019 30
09 1 14-04-2019 9
10 1 07-04-2019 16
11 2 31-03-2019 23
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 31-03-2019 23
14 1 24-03-2019 30
15 1 14-04-2019 9
16 2 14-04-2019 9
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 3 21-04-2019 2
19 1 24-03-2019 30
20 2 14-04-2019 9
21 1 07-04-2019 16
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 31-03-2019 23
24 1 14-04-2019 9
25 1 07-04-2019 16
26 1 21-04-2019 2
27 1 21-04-2019 2
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 14-04-2019 9
31 2 21-04-2019 2
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 14-04-2019 9
37 1 07-04-2019 16
38 1 07-04-2019 16
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 21-04-2019 2
41 2 21-04-2019 2
42 3 31-03-2019 23
43 1 21-04-2019 2
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 14-04-2019 9
46 1 31-03-2019 23
47 1 24-03-2019 30
48 3 07-04-2019 16
49 1 24-03-2019 30
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 21-04-2019 2
52 1 14-04-2019 9
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 21-04-2019 2
55 2 21-04-2019 2
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 07-04-2019 16
61 1 07-04-2019 16
62 1 31-03-2019 23
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 31-03-2019 23
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 21-04-2019 2
68 1 14-04-2019 9
69 1 14-04-2019 9
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 31-03-2019 23
73 1 07-04-2019 16
74 1 31-03-2019 23
75 1 24-03-2019 30
76 2 21-04-2019 2
77 2 07-04-2019 16
78 1 24-03-2019 30
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 3 07-04-2019 16
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 14-04-2019 9
84 2 14-04-2019 9
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 24-03-2019 30
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 21-04-2019 2
89 1 24-03-2019 30
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 07-04-2019 16
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 31-03-2019 23
96 1 07-04-2019 16
97 1 31-03-2019 23
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-04-2019 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0 55, 55
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3 03, 76, 67
Tổng 4 31, 40
Tổng 5 41, 41
Tổng 6 06, 51, 88
Tổng 7 43
Tổng 8 26
Tổng 9 18, 18, 27, 54