App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 07-01-2020 21
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 21-01-2020 7
06 1 14-01-2020 14
07 1 07-01-2020 21
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 07-01-2020 21
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 21-01-2020 7
12 1 31-12-2019 28
13 2 07-01-2020 21
14 2 21-01-2020 7
15 1 21-01-2020 7
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 07-01-2020 21
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 14-01-2020 14
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 21-01-2020 7
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 21-01-2020 7
35 2 14-01-2020 14
36 3 14-01-2020 14
37 1 14-01-2020 14
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 31-12-2019 28
40 1 07-01-2020 21
41 4 21-01-2020 7
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 07-01-2020 21
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 14-01-2020 14
49 2 14-01-2020 14
50 1 31-12-2019 28
51 1 21-01-2020 7
52 1 21-01-2020 7
53 1 21-01-2020 7
54 2 14-01-2020 14
55 1 07-01-2020 21
56 1 21-01-2020 7
57 3 21-01-2020 7
58 1 07-01-2020 21
59 1 07-01-2020 21
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 21-01-2020 7
63 2 07-01-2020 21
64 1 31-12-2019 28
65 1 14-01-2020 14
66 1 31-12-2019 28
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 21-01-2020 7
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 31-12-2019 28
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 21-01-2020 7
77 3 21-01-2020 7
78 1 21-01-2020 7
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 14-01-2020 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 21-01-2020 7
89 1 07-01-2020 21
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 07-01-2020 21
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 14-01-2020 14
94 3 14-01-2020 14
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 14-01-2020 14
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 31-12-2019 28

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-01-2020 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1 56
Tổng 2 57, 11
Tổng 3 76
Tổng 4 68, 77
Tổng 5 41, 05, 78, 14
Tổng 6 15, 51, 88
Tổng 7 34, 52
Tổng 8 62, 53
Tổng 9