App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 09-06-2020 29
01 1 30-06-2020 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 4 30-06-2020 8
06 2 07-07-2020 1
07 1 30-06-2020 8
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 23-06-2020 15
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 30-06-2020 8
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 30-06-2020 8
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 23-06-2020 15
21 1 23-06-2020 15
22 1 23-06-2020 15
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 30-06-2020 8
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 23-06-2020 15
27 1 07-07-2020 1
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 09-06-2020 29
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 30-06-2020 8
33 1 09-06-2020 29
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 5 07-07-2020 1
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 16-06-2020 22
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 23-06-2020 15
43 1 07-07-2020 1
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 3 07-07-2020 1
46 1 09-06-2020 29
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-06-2020 22
49 1 16-06-2020 22
50 1 30-06-2020 8
51 1 09-06-2020 29
52 3 07-07-2020 1
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 09-06-2020 29
56 2 07-07-2020 1
57 1 23-06-2020 15
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 07-07-2020 1
60 1 30-06-2020 8
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 07-07-2020 1
63 1 07-07-2020 1
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 07-07-2020 1
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 16-06-2020 22
69 2 07-07-2020 1
70 1 16-06-2020 22
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 07-07-2020 1
73 1 09-06-2020 29
74 2 16-06-2020 22
75 1 09-06-2020 29
76 1 23-06-2020 15
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 3 30-06-2020 8
79 1 30-06-2020 8
80 2 23-06-2020 15
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 07-07-2020 1
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 4 07-07-2020 1
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 30-06-2020 8
89 2 23-06-2020 15
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 16-06-2020 22
92 3 07-07-2020 1
93 2 23-06-2020 15
94 2 16-06-2020 22
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 23-06-2020 15
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 07-07-2020 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 56, 83, 92, 65, 92
Tổng 2
Tổng 3 85, 85
Tổng 4 59
Tổng 5 69
Tổng 6 06
Tổng 7 52, 43
Tổng 8 62
Tổng 9 45, 63, 27, 72