Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 12-02-2019 10
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 29-01-2019 24
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 29-01-2019 24
07 1 05-02-2019 17
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 22-01-2019 31
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 29-01-2019 24
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 22-01-2019 31
15 1 29-01-2019 24
16 1 22-01-2019 31
17 1 05-02-2019 17
18 2 19-02-2019 3
19 2 12-02-2019 10
20 1 12-02-2019 10
21 3 12-02-2019 10
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 29-01-2019 24
24 2 19-02-2019 3
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 19-02-2019 3
27 2 05-02-2019 17
28 1 19-02-2019 3
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 05-02-2019 17
35 1 05-02-2019 17
36 1 05-02-2019 17
37 1 19-02-2019 3
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 22-01-2019 31
42 1 19-02-2019 3
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 12-02-2019 10
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 19-02-2019 3
48 1 12-02-2019 10
49 2 05-02-2019 17
50 1 22-01-2019 31
51 1 05-02-2019 17
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 12-02-2019 10
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 22-01-2019 31
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 19-02-2019 3
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 19-02-2019 3
60 1 12-02-2019 10
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 12-02-2019 10
63 2 29-01-2019 24
64 2 19-02-2019 3
65 2 05-02-2019 17
66 1 12-02-2019 10
67 3 12-02-2019 10
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 19-02-2019 3
70 1 22-01-2019 31
71 2 19-02-2019 3
72 1 29-01-2019 24
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 19-02-2019 3
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 29-01-2019 24
78 1 22-01-2019 31
79 1 19-02-2019 3
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 12-02-2019 10
83 2 05-02-2019 17
84 5 19-02-2019 3
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 29-01-2019 24
88 1 22-01-2019 31
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 12-02-2019 10
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 12-02-2019 10
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 19-02-2019 3
96 2 19-02-2019 3
97 2 19-02-2019 3
98 2 05-02-2019 17
99 1 22-01-2019 31

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-02-2019 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 37, 64, 28
Tổng 1 47
Tổng 2 84, 57, 75
Tổng 3
Tổng 4 95, 59
Tổng 5 96, 69
Tổng 6 24, 42, 97, 79
Tổng 7
Tổng 8 71, 26
Tổng 9 18