Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-04-2019 9
01 1 02-04-2019 23
02 2 16-04-2019 9
03 1 16-04-2019 9
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 23-04-2019 2
07 1 23-04-2019 2
08 2 16-04-2019 9
09 1 26-03-2019 30
10 1 02-04-2019 23
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 16-04-2019 9
13 1 09-04-2019 16
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 09-04-2019 16
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 02-04-2019 23
19 1 02-04-2019 23
20 2 16-04-2019 9
21 1 02-04-2019 23
22 1 02-04-2019 23
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 02-04-2019 23
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 23-04-2019 2
27 2 09-04-2019 16
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 23-04-2019 2
30 1 26-03-2019 30
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 23-04-2019 2
34 1 16-04-2019 9
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 09-04-2019 16
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 26-03-2019 30
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 02-04-2019 23
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 3 16-04-2019 9
46 1 09-04-2019 16
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-04-2019 9
49 1 23-04-2019 2
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 23-04-2019 2
52 1 23-04-2019 2
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 16-04-2019 9
55 3 23-04-2019 2
56 1 26-03-2019 30
57 2 16-04-2019 9
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 16-04-2019 9
61 1 26-03-2019 30
62 2 09-04-2019 16
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 23-04-2019 2
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 09-04-2019 16
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 09-04-2019 16
73 1 16-04-2019 9
74 4 23-04-2019 2
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 16-04-2019 9
78 1 26-03-2019 30
79 4 16-04-2019 9
80 2 09-04-2019 16
81 3 09-04-2019 16
82 3 16-04-2019 9
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 23-04-2019 2
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 23-04-2019 2
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 26-03-2019 30
90 1 26-03-2019 30
91 1 23-04-2019 2
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 23-04-2019 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 16-04-2019 9
96 1 23-04-2019 2
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-04-2019 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 91, 55
Tổng 1 74, 29, 74
Tổng 2 93, 66, 84
Tổng 3 49
Tổng 4 86
Tổng 5 96
Tổng 6 06, 51, 33, 51
Tổng 7 52, 07
Tổng 8 26
Tổng 9