Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 11-06-2019 14
01 3 18-06-2019 7
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 3 18-06-2019 7
04 2 11-06-2019 14
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 18-06-2019 7
11 2 18-06-2019 7
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 18-06-2019 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 18-06-2019 7
17 1 18-06-2019 7
18 2 18-06-2019 7
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 28-05-2019 28
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 11-06-2019 14
27 2 04-06-2019 21
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 11-06-2019 14
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 04-06-2019 21
34 1 18-06-2019 7
35 1 04-06-2019 21
36 3 11-06-2019 14
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 18-06-2019 7
40 1 28-05-2019 28
41 2 11-06-2019 14
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 11-06-2019 14
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 18-06-2019 7
46 1 04-06-2019 21
47 2 04-06-2019 21
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 04-06-2019 21
51 2 11-06-2019 14
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 04-06-2019 21
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 28-05-2019 28
61 1 28-05-2019 28
62 1 18-06-2019 7
63 1 18-06-2019 7
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 11-06-2019 14
69 2 28-05-2019 28
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 11-06-2019 14
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 04-06-2019 21
78 1 28-05-2019 28
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 11-06-2019 14
83 1 11-06-2019 14
84 2 11-06-2019 14
85 1 04-06-2019 21
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 18-06-2019 7
89 3 18-06-2019 7
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 18-06-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 18-06-2019 7
96 1 11-06-2019 14
97 1 04-06-2019 21
98 1 28-05-2019 28
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-06-2019 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 10, 01
Tổng 2 11, 39
Tổng 3 03
Tổng 4 95
Tổng 5 14
Tổng 6 88, 88
Tổng 7 16, 89, 34
Tổng 8 17, 62
Tổng 9 45, 63, 18