App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 03-09-2019 13
01 1 27-08-2019 20
02 1 10-09-2019 6
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 10-09-2019 6
05 1 10-09-2019 6
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 27-08-2019 20
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 20-08-2019 27
13 1 03-09-2019 13
14 2 10-09-2019 6
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 27-08-2019 20
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 3 27-08-2019 20
23 1 20-08-2019 27
24 1 10-09-2019 6
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 27-08-2019 20
27 2 10-09-2019 6
28 1 03-09-2019 13
29 2 10-09-2019 6
30 2 10-09-2019 6
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 03-09-2019 13
34 1 27-08-2019 20
35 1 27-08-2019 20
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 10-09-2019 6
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 03-09-2019 13
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 10-09-2019 6
43 1 20-08-2019 27
44 1 10-09-2019 6
45 1 27-08-2019 20
46 1 20-08-2019 27
47 2 03-09-2019 13
48 1 27-08-2019 20
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 03-09-2019 13
52 1 20-08-2019 27
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 10-09-2019 6
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 10-09-2019 6
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 03-09-2019 13
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 03-09-2019 13
61 2 03-09-2019 13
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 10-09-2019 6
64 1 20-08-2019 27
65 2 03-09-2019 13
66 1 03-09-2019 13
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 27-08-2019 20
69 2 10-09-2019 6
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 10-09-2019 6
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 03-09-2019 13
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 03-09-2019 13
79 1 20-08-2019 27
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 10-09-2019 6
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 20-08-2019 27
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 03-09-2019 13
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 20-08-2019 27
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 03-09-2019 13

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-09-2019 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 56, 29
Tổng 2 02, 84
Tổng 3 30
Tổng 4 04
Tổng 5 14, 69, 05
Tổng 6 24, 42
Tổng 7
Tổng 8 44
Tổng 9 54, 54, 72, 27, 63