Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 05-06-2019 20
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 3 19-06-2019 6
04 1 29-05-2019 27
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 19-06-2019 6
07 3 12-06-2019 13
08 1 19-06-2019 6
09 1 12-06-2019 13
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 29-05-2019 27
14 1 12-06-2019 13
15 1 29-05-2019 27
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 19-06-2019 6
20 1 19-06-2019 6
21 3 12-06-2019 13
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 29-05-2019 27
26 1 19-06-2019 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 19-06-2019 6
30 1 12-06-2019 13
31 3 19-06-2019 6
32 1 29-05-2019 27
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 19-06-2019 6
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 12-06-2019 13
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 3 19-06-2019 6
40 2 19-06-2019 6
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 05-06-2019 20
43 1 05-06-2019 20
44 2 12-06-2019 13
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 29-05-2019 27
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 05-06-2019 20
54 1 05-06-2019 20
55 1 29-05-2019 27
56 2 05-06-2019 20
57 2 19-06-2019 6
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 29-05-2019 27
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 12-06-2019 13
70 1 12-06-2019 13
71 1 19-06-2019 6
72 1 05-06-2019 20
73 1 29-05-2019 27
74 2 12-06-2019 13
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 19-06-2019 6
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 19-06-2019 6
82 2 19-06-2019 6
83 2 12-06-2019 13
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 29-05-2019 27
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 05-06-2019 20
89 1 19-06-2019 6
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 05-06-2019 20
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 05-06-2019 20
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 05-06-2019 20
99 1 12-06-2019 13

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-06-2019 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 82, 82, 19
Tổng 1 29
Tổng 2 39, 20, 57
Tổng 3 03
Tổng 4 40, 31, 77
Tổng 5
Tổng 6 06
Tổng 7 89, 34
Tổng 8 71, 26, 08
Tổng 9 81