App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 01-01-2020 27
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 22-01-2020 6
03 1 08-01-2020 20
04 2 22-01-2020 6
05 1 01-01-2020 27
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 01-01-2020 27
08 2 15-01-2020 13
09 1 22-01-2020 6
10 1 08-01-2020 20
11 2 08-01-2020 20
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 08-01-2020 20
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 15-01-2020 13
19 2 22-01-2020 6
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 01-01-2020 27
25 1 08-01-2020 20
26 1 08-01-2020 20
27 3 22-01-2020 6
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 08-01-2020 20
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 01-01-2020 27
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 22-01-2020 6
36 1 22-01-2020 6
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 22-01-2020 6
40 2 15-01-2020 13
41 1 15-01-2020 13
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 15-01-2020 13
45 1 22-01-2020 6
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 15-01-2020 13
49 2 15-01-2020 13
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 22-01-2020 6
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 15-01-2020 13
56 1 01-01-2020 27
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 22-01-2020 6
61 1 01-01-2020 27
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 22-01-2020 6
64 1 08-01-2020 20
65 2 15-01-2020 13
66 2 01-01-2020 27
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 22-01-2020 6
73 2 15-01-2020 13
74 1 15-01-2020 13
75 1 22-01-2020 6
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 01-01-2020 27
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 22-01-2020 6
90 2 15-01-2020 13
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 4 15-01-2020 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 22-01-2020 6
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 15-01-2020 13
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 22-01-2020 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-01-2020 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1
Tổng 2 75, 39, 02
Tổng 3
Tổng 4 04, 95
Tổng 5
Tổng 6 60, 51, 60
Tổng 7 89
Tổng 8 35, 99
Tổng 9 27, 09, 45, 72, 36, 63