Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 17-04-2019 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 24-04-2019 1
04 1 03-04-2019 22
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 17-04-2019 8
07 3 10-04-2019 15
08 1 24-04-2019 1
09 1 10-04-2019 15
10 3 17-04-2019 8
11 1 03-04-2019 22
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 24-04-2019 1
14 1 17-04-2019 8
15 1 24-04-2019 1
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 03-04-2019 22
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 24-04-2019 1
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 17-04-2019 8
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 17-04-2019 8
24 1 10-04-2019 15
25 1 27-03-2019 29
26 1 17-04-2019 8
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 17-04-2019 8
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 24-04-2019 1
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 24-04-2019 1
33 2 24-04-2019 1
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 3 10-04-2019 15
36 1 24-04-2019 1
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 27-03-2019 29
39 4 24-04-2019 1
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 10-04-2019 15
42 2 17-04-2019 8
43 2 03-04-2019 22
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 03-04-2019 22
46 2 24-04-2019 1
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 17-04-2019 8
51 1 10-04-2019 15
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 03-04-2019 22
58 2 24-04-2019 1
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 10-04-2019 15
62 1 27-03-2019 29
63 2 10-04-2019 15
64 1 10-04-2019 15
65 2 24-04-2019 1
66 2 03-04-2019 22
67 1 03-04-2019 22
68 1 27-03-2019 29
69 1 10-04-2019 15
70 1 17-04-2019 8
71 1 10-04-2019 15
72 2 17-04-2019 8
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 24-04-2019 1
77 1 10-04-2019 15
78 1 27-03-2019 29
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 17-04-2019 8
81 1 27-03-2019 29
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 03-04-2019 22
84 1 03-04-2019 22
85 1 10-04-2019 15
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 27-03-2019 29
88 2 24-04-2019 1
89 1 10-04-2019 15
90 1 17-04-2019 8
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 03-04-2019 22
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 10-04-2019 15
95 1 27-03-2019 29
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 24-04-2019 1
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-04-2019 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 19, 46, 46
Tổng 1 65
Tổng 2 39
Tổng 3 30, 76, 30, 58, 03
Tổng 4 13
Tổng 5 32
Tổng 6 88, 97, 15, 33
Tổng 7
Tổng 8 08
Tổng 9 36