Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 20-02-2019 2
02 1 23-01-2019 30
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 13-02-2019 9
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 06-02-2019 16
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 06-02-2019 16
09 1 13-02-2019 9
10 1 13-02-2019 9
11 2 13-02-2019 9
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 20-02-2019 2
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 20-02-2019 2
17 1 30-01-2019 23
18 1 20-02-2019 2
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 30-01-2019 23
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 23-01-2019 30
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 20-02-2019 2
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 23-01-2019 30
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 13-02-2019 9
31 2 20-02-2019 2
32 2 13-02-2019 9
33 3 20-02-2019 2
34 2 13-02-2019 9
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 30-01-2019 23
37 3 06-02-2019 16
38 2 06-02-2019 16
39 1 20-02-2019 2
40 2 20-02-2019 2
41 1 06-02-2019 16
42 1 06-02-2019 16
43 1 30-01-2019 23
44 1 20-02-2019 2
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 23-01-2019 30
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 06-02-2019 16
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 20-02-2019 2
51 2 13-02-2019 9
52 1 20-02-2019 2
53 1 30-01-2019 23
54 1 06-02-2019 16
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 06-02-2019 16
57 1 23-01-2019 30
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 23-01-2019 30
60 1 23-01-2019 30
61 1 13-02-2019 9
62 1 06-02-2019 16
63 1 20-02-2019 2
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 23-01-2019 30
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 5 20-02-2019 2
68 3 30-01-2019 23
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 23-01-2019 30
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 30-01-2019 23
79 1 13-02-2019 9
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 20-02-2019 2
82 1 20-02-2019 2
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 20-02-2019 2
85 2 13-02-2019 9
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 06-02-2019 16
96 1 23-01-2019 30
97 4 06-02-2019 16
98 2 13-02-2019 9
99 2 30-01-2019 23

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-02-2019 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1 01
Tổng 2 84, 39
Tổng 3 67, 67
Tổng 4 31, 40
Tổng 5 50, 14
Tổng 6 33
Tổng 7 52, 25, 16
Tổng 8 44
Tổng 9 18, 81, 63