App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 17-06-2020 21
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 01-07-2020 7
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 17-06-2020 21
05 4 01-07-2020 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 17-06-2020 21
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 10-06-2020 28
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 24-06-2020 14
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 01-07-2020 7
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 24-06-2020 14
26 4 24-06-2020 14
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 01-07-2020 7
29 1 01-07-2020 7
30 1 17-06-2020 21
31 1 17-06-2020 21
32 2 01-07-2020 7
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 24-06-2020 14
36 1 10-06-2020 28
37 1 17-06-2020 21
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 01-07-2020 7
41 2 24-06-2020 14
42 2 24-06-2020 14
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 17-06-2020 21
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 10-06-2020 28
48 1 10-06-2020 28
49 1 10-06-2020 28
50 1 01-07-2020 7
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 01-07-2020 7
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 01-07-2020 7
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 24-06-2020 14
58 2 01-07-2020 7
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 01-07-2020 7
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 10-06-2020 28
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 24-06-2020 14
68 2 24-06-2020 14
69 2 01-07-2020 7
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 24-06-2020 14
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 24-06-2020 14
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 10-06-2020 28
77 1 17-06-2020 21
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 17-06-2020 21
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 17-06-2020 21
82 2 01-07-2020 7
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 10-06-2020 28
85 1 10-06-2020 28
86 1 01-07-2020 7
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 24-06-2020 14
91 1 24-06-2020 14
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 10-06-2020 28
94 1 01-07-2020 7
95 1 17-06-2020 21
96 1 24-06-2020 14
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 17-06-2020 21

Loto lần quay gần đây nhất ngày 08-07-2020 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 55, 37, 19, 73
Tổng 1 47, 29, 29, 65, 56
Tổng 2 93
Tổng 3 21, 49
Tổng 4 13, 13
Tổng 5 87
Tổng 6
Tổng 7 25
Tổng 8 17, 99
Tổng 9