App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 28-08-2019 19
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 28-08-2019 19
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 04-09-2019 12
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 4 11-09-2019 5
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 28-08-2019 19
13 2 11-09-2019 5
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 21-08-2019 26
16 1 11-09-2019 5
17 1 28-08-2019 19
18 1 04-09-2019 12
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 21-08-2019 26
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 11-09-2019 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 11-09-2019 5
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 04-09-2019 12
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 28-08-2019 19
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 04-09-2019 12
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 04-09-2019 12
38 1 04-09-2019 12
39 1 11-09-2019 5
40 1 28-08-2019 19
41 1 04-09-2019 12
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 21-08-2019 26
44 1 21-08-2019 26
45 2 11-09-2019 5
46 1 21-08-2019 26
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 04-09-2019 12
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 28-08-2019 19
51 2 28-08-2019 19
52 1 21-08-2019 26
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 11-09-2019 5
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 04-09-2019 12
60 2 11-09-2019 5
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 11-09-2019 5
63 1 04-09-2019 12
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 21-08-2019 26
66 1 28-08-2019 19
67 2 11-09-2019 5
68 1 04-09-2019 12
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 11-09-2019 5
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 3 11-09-2019 5
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 4 04-09-2019 12
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 04-09-2019 12
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 11-09-2019 5
80 1 28-08-2019 19
81 2 04-09-2019 12
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 21-08-2019 26
87 2 11-09-2019 5
88 1 11-09-2019 5
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 04-09-2019 12
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 04-09-2019 12
94 1 21-08-2019 26
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 11-09-2019 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 10
Tổng 2 57, 39
Tổng 3 67, 67
Tổng 4 13
Tổng 5 87
Tổng 6 60, 88, 24, 79
Tổng 7 70, 16
Tổng 8 26, 62
Tổng 9 72, 45, 72