App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-05-2020 16
01 1 30-05-2020 2
02 2 06-05-2020 26
03 3 16-05-2020 16
04 2 30-05-2020 2
05 2 30-05-2020 2
06 1 02-05-2020 30
07 3 30-05-2020 2
08 2 27-05-2020 5
09 4 27-05-2020 5
10 3 23-05-2020 9
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 27-05-2020 5
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 4 27-05-2020 5
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 13-05-2020 19
17 3 20-05-2020 12
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 23-05-2020 9
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 20-05-2020 12
23 2 20-05-2020 12
24 1 23-05-2020 9
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 06-05-2020 26
27 2 20-05-2020 12
28 4 30-05-2020 2
29 2 09-05-2020 23
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 06-05-2020 26
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 27-05-2020 5
35 2 30-05-2020 2
36 1 23-05-2020 9
37 3 13-05-2020 19
38 1 27-05-2020 5
39 1 16-05-2020 16
40 1 20-05-2020 12
41 1 13-05-2020 19
42 2 30-05-2020 2
43 1 02-05-2020 30
44 2 20-05-2020 12
45 2 27-05-2020 5
46 2 30-05-2020 2
47 1 20-05-2020 12
48 1 06-05-2020 26
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 16-05-2020 16
51 1 09-05-2020 23
52 2 20-05-2020 12
53 3 30-05-2020 2
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 13-05-2020 19
56 2 23-05-2020 9
57 1 02-05-2020 30
58 1 16-05-2020 16
59 2 20-05-2020 12
60 2 23-05-2020 9
61 1 20-05-2020 12
62 5 30-05-2020 2
63 1 02-05-2020 30
64 1 27-05-2020 5
65 1 09-05-2020 23
66 3 16-05-2020 16
67 2 30-05-2020 2
68 4 27-05-2020 5
69 1 27-05-2020 5
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 27-05-2020 5
72 2 27-05-2020 5
73 3 30-05-2020 2
74 3 23-05-2020 9
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 3 23-05-2020 9
77 2 23-05-2020 9
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 30-05-2020 2
81 3 23-05-2020 9
82 3 30-05-2020 2
83 1 02-05-2020 30
84 5 20-05-2020 12
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 30-05-2020 2
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 27-05-2020 5
89 2 23-05-2020 9
90 1 20-05-2020 12
91 1 06-05-2020 26
92 2 13-05-2020 19
93 3 30-05-2020 2
94 2 30-05-2020 2
95 2 30-05-2020 2
96 1 23-05-2020 9
97 3 16-05-2020 16
98 2 16-05-2020 16
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-05-2020 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 46, 82, 28, 73
Tổng 1 01
Tổng 2 93
Tổng 3 94, 67
Tổng 4 04, 95, 86
Tổng 5 05
Tổng 6 42
Tổng 7 07
Tổng 8 80, 62, 53, 35
Tổng 9