Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 12-06-2019 8
02 2 15-06-2019 5
03 1 25-05-2019 26
04 2 29-05-2019 22
05 6 08-06-2019 12
06 2 15-06-2019 5
07 1 22-05-2019 29
08 1 29-05-2019 22
09 3 15-06-2019 5
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 19-06-2019 1
12 4 08-06-2019 12
13 2 15-06-2019 5
14 1 12-06-2019 8
15 2 12-06-2019 8
16 2 19-06-2019 1
17 1 01-06-2019 19
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 19-06-2019 1
20 1 08-06-2019 12
21 1 19-06-2019 1
22 2 12-06-2019 8
23 5 12-06-2019 8
24 1 05-06-2019 15
25 1 05-06-2019 15
26 1 25-05-2019 26
27 2 29-05-2019 22
28 3 05-06-2019 15
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 22-05-2019 29
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 05-06-2019 15
33 3 15-06-2019 5
34 1 22-05-2019 29
35 5 19-06-2019 1
36 5 15-06-2019 5
37 1 05-06-2019 15
38 1 05-06-2019 15
39 1 29-05-2019 22
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 15-06-2019 5
42 1 05-06-2019 15
43 1 08-06-2019 12
44 1 12-06-2019 8
45 2 08-06-2019 12
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 12-06-2019 8
48 2 15-06-2019 5
49 1 12-06-2019 8
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 15-06-2019 5
52 1 29-05-2019 22
53 3 01-06-2019 19
54 1 22-05-2019 29
55 1 22-05-2019 29
56 3 19-06-2019 1
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 15-06-2019 5
59 1 12-06-2019 8
60 2 12-06-2019 8
61 1 05-06-2019 15
62 1 08-06-2019 12
63 2 12-06-2019 8
64 1 08-06-2019 12
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 25-05-2019 26
67 1 01-06-2019 19
68 2 12-06-2019 8
69 3 19-06-2019 1
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 25-05-2019 26
72 1 12-06-2019 8
73 3 19-06-2019 1
74 1 19-06-2019 1
75 2 19-06-2019 1
76 3 01-06-2019 19
77 1 01-06-2019 19
78 1 29-05-2019 22
79 1 25-05-2019 26
80 1 29-05-2019 22
81 1 22-05-2019 29
82 1 01-06-2019 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 25-05-2019 26
85 3 19-06-2019 1
86 3 15-06-2019 5
87 3 01-06-2019 19
88 3 15-06-2019 5
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 01-06-2019 19
91 2 19-06-2019 1
92 3 01-06-2019 19
93 2 19-06-2019 1
94 4 15-06-2019 5
95 3 19-06-2019 1
96 1 19-06-2019 1
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 22-05-2019 29
99 3 12-06-2019 8

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-06-2019 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 73, 91, 73, 19
Tổng 1 56, 56, 74
Tổng 2 75, 93, 11
Tổng 3 21, 85
Tổng 4 95
Tổng 5 96, 69
Tổng 6
Tổng 7 16
Tổng 8 35, 35
Tổng 9