App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 21-09-2019 28
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 09-10-2019 10
03 2 05-10-2019 14
04 5 09-10-2019 10
05 3 02-10-2019 17
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 12-10-2019 7
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 18-09-2019 31
10 2 12-10-2019 7
11 2 16-10-2019 3
12 4 05-10-2019 14
13 4 16-10-2019 3
14 1 25-09-2019 24
15 3 12-10-2019 7
16 2 16-10-2019 3
17 2 16-10-2019 3
18 2 16-10-2019 3
19 1 16-10-2019 3
20 2 16-10-2019 3
21 2 12-10-2019 7
22 1 16-10-2019 3
23 4 09-10-2019 10
24 3 09-10-2019 10
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 09-10-2019 10
27 1 28-09-2019 21
28 1 21-09-2019 28
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 3 12-10-2019 7
31 2 12-10-2019 7
32 5 16-10-2019 3
33 1 02-10-2019 17
34 1 12-10-2019 7
35 2 09-10-2019 10
36 1 18-09-2019 31
37 2 09-10-2019 10
38 1 18-09-2019 31
39 4 12-10-2019 7
40 1 18-09-2019 31
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 16-10-2019 3
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 3 09-10-2019 10
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 3 25-09-2019 24
47 4 09-10-2019 10
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 28-09-2019 21
51 1 25-09-2019 24
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 05-10-2019 14
54 1 18-09-2019 31
55 1 28-09-2019 21
56 1 09-10-2019 10
57 3 16-10-2019 3
58 1 25-09-2019 24
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 28-09-2019 21
62 1 18-09-2019 31
63 1 02-10-2019 17
64 2 05-10-2019 14
65 2 02-10-2019 17
66 3 16-10-2019 3
67 1 12-10-2019 7
68 2 28-09-2019 21
69 1 12-10-2019 7
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 05-10-2019 14
72 1 16-10-2019 3
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 05-10-2019 14
76 2 12-10-2019 7
77 4 12-10-2019 7
78 1 28-09-2019 21
79 2 28-09-2019 21
80 1 09-10-2019 10
81 2 05-10-2019 14
82 1 02-10-2019 17
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 3 12-10-2019 7
85 2 21-09-2019 28
86 3 16-10-2019 3
87 1 18-09-2019 31
88 3 09-10-2019 10
89 1 25-09-2019 24
90 2 21-09-2019 28
91 1 28-09-2019 21
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 12-10-2019 7
94 1 16-10-2019 3
95 4 12-10-2019 7
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 09-10-2019 10
98 2 21-09-2019 28
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-10-2019 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1
Tổng 2 20, 66, 11, 57
Tổng 3 94
Tổng 4 86, 22, 13
Tổng 5 32, 32, 32
Tổng 6 42
Tổng 7 16
Tổng 8 17, 17
Tổng 9 18, 72