App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 21-08-2019 3
02 1 10-08-2019 14
03 3 21-08-2019 3
04 1 21-08-2019 3
05 1 03-08-2019 21
06 1 14-08-2019 10
07 2 17-08-2019 7
08 2 27-07-2019 28
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 4 21-08-2019 3
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 4 03-08-2019 21
13 2 21-08-2019 3
14 3 17-08-2019 7
15 3 14-08-2019 10
16 2 10-08-2019 14
17 4 17-08-2019 7
18 4 17-08-2019 7
19 1 31-07-2019 24
20 5 17-08-2019 7
21 2 17-08-2019 7
22 4 10-08-2019 14
23 3 10-08-2019 14
24 2 21-08-2019 3
25 2 03-08-2019 21
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 3 21-08-2019 3
28 1 31-07-2019 24
29 2 17-08-2019 7
30 2 10-08-2019 14
31 2 03-08-2019 21
32 2 07-08-2019 17
33 1 31-07-2019 24
34 3 17-08-2019 7
35 1 24-07-2019 31
36 3 14-08-2019 10
37 2 31-07-2019 24
38 1 27-07-2019 28
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 17-08-2019 7
41 1 24-07-2019 31
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 21-08-2019 3
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 07-08-2019 17
46 1 31-07-2019 24
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 3 21-08-2019 3
49 1 03-08-2019 21
50 2 10-08-2019 14
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 17-08-2019 7
53 3 14-08-2019 10
54 2 27-07-2019 28
55 2 10-08-2019 14
56 4 21-08-2019 3
57 5 21-08-2019 3
58 2 21-08-2019 3
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 14-08-2019 10
64 3 10-08-2019 14
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 10-08-2019 14
67 1 27-07-2019 28
68 1 31-07-2019 24
69 3 10-08-2019 14
70 2 17-08-2019 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 21-08-2019 3
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 14-08-2019 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 21-08-2019 3
78 2 03-08-2019 21
79 1 31-07-2019 24
80 2 03-08-2019 21
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 21-08-2019 3
83 3 14-08-2019 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 14-08-2019 10
86 2 10-08-2019 14
87 2 10-08-2019 14
88 3 07-08-2019 17
89 1 24-07-2019 31
90 3 17-08-2019 7
91 1 31-07-2019 24
92 2 07-08-2019 17
93 3 21-08-2019 3
94 2 07-08-2019 17
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 17-08-2019 7
98 1 21-08-2019 3
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-08-2019 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1 01, 10, 56
Tổng 2 48, 93, 57
Tổng 3 03, 58
Tổng 4 04, 77, 13
Tổng 5
Tổng 6 24
Tổng 7 98, 43
Tổng 8
Tổng 9 72, 27, 27