Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 13-04-2019 12
01 1 30-03-2019 26
02 1 13-04-2019 12
03 2 10-04-2019 15
04 1 30-03-2019 26
05 1 24-04-2019 1
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 24-04-2019 1
09 4 20-04-2019 5
10 1 20-04-2019 5
11 2 30-03-2019 26
12 2 17-04-2019 8
13 2 17-04-2019 8
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 10-04-2019 15
16 2 17-04-2019 8
17 2 20-04-2019 5
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 03-04-2019 22
21 2 06-04-2019 19
22 1 13-04-2019 12
23 2 17-04-2019 8
24 3 20-04-2019 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 24-04-2019 1
27 3 17-04-2019 8
28 1 10-04-2019 15
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 24-04-2019 1
31 1 06-04-2019 19
32 1 13-04-2019 12
33 1 13-04-2019 12
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 4 10-04-2019 15
37 1 17-04-2019 8
38 1 10-04-2019 15
39 2 24-04-2019 1
40 2 06-04-2019 19
41 1 03-04-2019 22
42 4 13-04-2019 12
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 17-04-2019 8
45 2 10-04-2019 15
46 1 10-04-2019 15
47 1 24-04-2019 1
48 2 20-04-2019 5
49 1 03-04-2019 22
50 2 24-04-2019 1
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 6 24-04-2019 1
53 1 17-04-2019 8
54 2 10-04-2019 15
55 3 06-04-2019 19
56 1 17-04-2019 8
57 2 17-04-2019 8
58 4 20-04-2019 5
59 1 13-04-2019 12
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 17-04-2019 8
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 03-04-2019 22
66 4 20-04-2019 5
67 1 20-04-2019 5
68 1 27-03-2019 29
69 5 24-04-2019 1
70 1 30-03-2019 26
71 2 17-04-2019 8
72 2 24-04-2019 1
73 2 13-04-2019 12
74 1 13-04-2019 12
75 5 24-04-2019 1
76 3 24-04-2019 1
77 2 20-04-2019 5
78 3 20-04-2019 5
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 10-04-2019 15
82 5 20-04-2019 5
83 1 30-03-2019 26
84 2 06-04-2019 19
85 1 27-03-2019 29
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 13-04-2019 12
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 03-04-2019 22
90 4 10-04-2019 15
91 1 24-04-2019 1
92 2 24-04-2019 1
93 2 24-04-2019 1
94 2 13-04-2019 12
95 5 20-04-2019 5
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 3 10-04-2019 15
99 2 13-04-2019 12

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-04-2019 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 47, 92
Tổng 2 75, 39, 39, 93, 75
Tổng 3 30, 76
Tổng 4
Tổng 5 50, 69, 05
Tổng 6
Tổng 7 52
Tổng 8 26, 08, 26
Tổng 9 72