Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-02-2019 9
01 2 16-02-2019 6
02 2 13-02-2019 9
03 2 16-02-2019 6
04 1 20-02-2019 2
05 2 02-02-2019 20
06 5 13-02-2019 9
07 1 26-01-2019 27
08 4 20-02-2019 2
09 1 02-02-2019 20
10 1 02-02-2019 20
11 4 13-02-2019 9
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 20-02-2019 2
14 2 06-02-2019 16
15 2 20-02-2019 2
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 5 20-02-2019 2
18 6 20-02-2019 2
19 1 30-01-2019 23
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 16-02-2019 6
22 1 09-02-2019 13
23 2 09-02-2019 13
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 09-02-2019 13
26 4 16-02-2019 6
27 2 13-02-2019 9
28 2 30-01-2019 23
29 2 30-01-2019 23
30 2 02-02-2019 20
31 3 20-02-2019 2
32 1 09-02-2019 13
33 1 16-02-2019 6
34 1 20-02-2019 2
35 2 26-01-2019 27
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 3 20-02-2019 2
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 30-01-2019 23
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 06-02-2019 16
42 1 16-02-2019 6
43 1 23-01-2019 30
44 1 26-01-2019 27
45 1 16-02-2019 6
46 1 16-02-2019 6
47 3 13-02-2019 9
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 20-02-2019 2
50 4 16-02-2019 6
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 26-01-2019 27
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 13-02-2019 9
55 1 26-01-2019 27
56 1 06-02-2019 16
57 1 30-01-2019 23
58 3 20-02-2019 2
59 2 13-02-2019 9
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 02-02-2019 20
62 3 20-02-2019 2
63 1 16-02-2019 6
64 2 06-02-2019 16
65 5 13-02-2019 9
66 1 30-01-2019 23
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 13-02-2019 9
69 4 16-02-2019 6
70 2 16-02-2019 6
71 1 09-02-2019 13
72 1 13-02-2019 9
73 3 20-02-2019 2
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 06-02-2019 16
76 1 20-02-2019 2
77 2 20-02-2019 2
78 3 20-02-2019 2
79 1 02-02-2019 20
80 1 23-01-2019 30
81 2 09-02-2019 13
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 30-01-2019 23
84 2 09-02-2019 13
85 2 06-02-2019 16
86 1 13-02-2019 9
87 2 02-02-2019 20
88 2 16-02-2019 6
89 2 20-02-2019 2
90 1 30-01-2019 23
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 30-01-2019 23
93 4 16-02-2019 6
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 4 06-02-2019 16
99 1 06-02-2019 16

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-02-2019 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 73, 73, 37
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3 49, 76, 58
Tổng 4 04, 77, 31, 13
Tổng 5 78
Tổng 6 15
Tổng 7 34, 89
Tổng 8 08, 62, 17
Tổng 9 18