Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 26-01-2019 27
01 1 02-02-2019 20
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 26-01-2019 27
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 09-02-2019 13
10 1 26-01-2019 27
11 1 02-02-2019 20
12 1 09-02-2019 13
13 2 16-02-2019 6
14 2 09-02-2019 13
15 1 16-02-2019 6
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 26-01-2019 27
21 1 26-01-2019 27
22 1 09-02-2019 13
23 1 09-02-2019 13
24 3 16-02-2019 6
25 1 16-02-2019 6
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 16-02-2019 6
29 1 09-02-2019 13
30 1 02-02-2019 20
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 3 26-01-2019 27
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 16-02-2019 6
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 26-01-2019 27
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 02-02-2019 20
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 16-02-2019 6
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 16-02-2019 6
52 1 26-01-2019 27
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 02-02-2019 20
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 16-02-2019 6
57 1 09-02-2019 13
58 1 16-02-2019 6
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 09-02-2019 13
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 09-02-2019 13
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 09-02-2019 13
67 1 02-02-2019 20
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 02-02-2019 20
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 09-02-2019 13
72 1 26-01-2019 27
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 3 09-02-2019 13
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 5 16-02-2019 6
77 1 26-01-2019 27
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 16-02-2019 6
81 1 16-02-2019 6
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 09-02-2019 13
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 16-02-2019 6
88 1 26-01-2019 27
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 09-02-2019 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 09-02-2019 13
96 1 16-02-2019 6
97 1 02-02-2019 20
98 2 16-02-2019 6
99 1 02-02-2019 20

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-02-2019 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1 56
Tổng 2
Tổng 3 58, 76, 76
Tổng 4 13, 13
Tổng 5 87, 96
Tổng 6 15, 24, 51
Tổng 7 25, 98
Tổng 8 80
Tổng 9 81, 36, 45