App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 21-12-2019 31
01 1 04-01-2020 17
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 21-12-2019 31
06 1 28-12-2019 24
07 2 11-01-2020 10
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 3 04-01-2020 17
10 3 11-01-2020 10
11 3 18-01-2020 3
12 1 11-01-2020 10
13 1 04-01-2020 17
14 1 28-12-2019 24
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 28-12-2019 24
17 1 28-12-2019 24
18 2 11-01-2020 10
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 18-01-2020 3
21 1 28-12-2019 24
22 2 28-12-2019 24
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 28-12-2019 24
25 1 11-01-2020 10
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 11-01-2020 10
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 18-01-2020 3
32 1 21-12-2019 31
33 1 21-12-2019 31
34 1 18-01-2020 3
35 2 18-01-2020 3
36 1 18-01-2020 3
37 1 18-01-2020 3
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 28-12-2019 24
40 1 18-01-2020 3
41 2 18-01-2020 3
42 2 04-01-2020 17
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 11-01-2020 10
45 2 04-01-2020 17
46 4 18-01-2020 3
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 11-01-2020 10
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 11-01-2020 10
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 11-01-2020 10
55 1 11-01-2020 10
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 04-01-2020 17
58 1 21-12-2019 31
59 1 11-01-2020 10
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 18-01-2020 3
65 1 04-01-2020 17
66 1 21-12-2019 31
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 21-12-2019 31
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 21-12-2019 31
74 2 11-01-2020 10
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 04-01-2020 17
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 04-01-2020 17
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 18-01-2020 3
81 1 28-12-2019 24
82 1 04-01-2020 17
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 04-01-2020 17
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 28-12-2019 24
90 1 28-12-2019 24
91 2 18-01-2020 3
92 1 28-12-2019 24
93 1 28-12-2019 24
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 18-01-2020 3
96 3 18-01-2020 3
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 04-01-2020 17
99 2 18-01-2020 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-01-2020 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 91, 64, 37, 46
Tổng 1
Tổng 2 11, 20
Tổng 3
Tổng 4 40, 31, 95
Tổng 5 96, 41, 96, 96
Tổng 6
Tổng 7 34
Tổng 8 80, 99, 35
Tổng 9 36