Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 08-06-2019 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 15-06-2019 5
03 1 15-06-2019 5
04 1 15-06-2019 5
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 15-06-2019 5
07 2 15-06-2019 5
08 1 01-06-2019 19
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 01-06-2019 19
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 15-06-2019 5
16 1 08-06-2019 12
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 15-06-2019 5
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 08-06-2019 12
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 25-05-2019 26
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 15-06-2019 5
27 1 25-05-2019 26
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 08-06-2019 12
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 25-05-2019 26
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 3 08-06-2019 12
34 1 25-05-2019 26
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 15-06-2019 5
38 2 15-06-2019 5
39 1 01-06-2019 19
40 1 08-06-2019 12
41 1 08-06-2019 12
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 08-06-2019 12
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 08-06-2019 12
47 1 08-06-2019 12
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 15-06-2019 5
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 08-06-2019 12
52 1 08-06-2019 12
53 1 15-06-2019 5
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 25-05-2019 26
57 2 15-06-2019 5
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 01-06-2019 19
61 2 08-06-2019 12
62 1 01-06-2019 19
63 1 08-06-2019 12
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 15-06-2019 5
66 1 01-06-2019 19
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 01-06-2019 19
70 1 08-06-2019 12
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 15-06-2019 5
73 2 08-06-2019 12
74 1 01-06-2019 19
75 1 25-05-2019 26
76 2 01-06-2019 19
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 25-05-2019 26
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 3 15-06-2019 5
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 25-05-2019 26
88 2 25-05-2019 26
89 1 01-06-2019 19
90 2 01-06-2019 19
91 1 08-06-2019 12
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 15-06-2019 5
94 1 08-06-2019 12
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 25-05-2019 26

Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-06-2019 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 37, 19
Tổng 1 65, 38
Tổng 2 02, 93, 57, 93
Tổng 3 03, 85, 49
Tổng 4 04
Tổng 5
Tổng 6 06, 15
Tổng 7 07
Tổng 8 26, 53
Tổng 9 72