Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 20-04-2019 5
01 2 20-04-2019 5
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 30-03-2019 26
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 06-04-2019 19
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 30-03-2019 26
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 30-03-2019 26
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 13-04-2019 12
14 1 06-04-2019 19
15 2 20-04-2019 5
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 13-04-2019 12
18 1 13-04-2019 12
19 2 30-03-2019 26
20 1 30-03-2019 26
21 2 13-04-2019 12
22 3 20-04-2019 5
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 20-04-2019 5
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 30-03-2019 26
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 13-04-2019 12
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 06-04-2019 19
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 13-04-2019 12
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 06-04-2019 19
46 1 30-03-2019 26
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 30-03-2019 26
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 06-04-2019 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 20-04-2019 5
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 20-04-2019 5
58 4 20-04-2019 5
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 20-04-2019 5
61 1 13-04-2019 12
62 1 13-04-2019 12
63 1 20-04-2019 5
64 1 06-04-2019 19
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 06-04-2019 19
69 1 06-04-2019 19
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 20-04-2019 5
73 1 06-04-2019 19
74 2 20-04-2019 5
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 13-04-2019 12
77 3 20-04-2019 5
78 2 20-04-2019 5
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 06-04-2019 19
81 1 13-04-2019 12
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 20-04-2019 5
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 06-04-2019 19
86 2 13-04-2019 12
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 20-04-2019 5
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 13-04-2019 12
97 1 06-04-2019 19
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 30-03-2019 26

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-04-2019 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 00, 55
Tổng 1 83, 01, 74
Tổng 2 57, 57
Tổng 3 58
Tổng 4 77, 22
Tổng 5 78
Tổng 6 15, 60
Tổng 7 89
Tổng 8
Tổng 9 27, 72, 63, 27