App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 31-08-2019 16
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 31-08-2019 16
03 1 14-09-2019 2
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 24-08-2019 23
06 5 14-09-2019 2
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 07-09-2019 9
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 31-08-2019 16
11 1 24-08-2019 23
12 1 14-09-2019 2
13 1 24-08-2019 23
14 2 24-08-2019 23
15 1 24-08-2019 23
16 1 17-08-2019 30
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 31-08-2019 16
20 1 17-08-2019 30
21 1 07-09-2019 9
22 1 14-09-2019 2
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 31-08-2019 16
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 14-09-2019 2
28 1 07-09-2019 9
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 17-08-2019 30
31 1 24-08-2019 23
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 24-08-2019 23
35 1 07-09-2019 9
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 17-08-2019 30
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 07-09-2019 9
40 1 07-09-2019 9
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-09-2019 2
43 1 14-09-2019 2
44 2 24-08-2019 23
45 1 31-08-2019 16
46 1 17-08-2019 30
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 24-08-2019 23
49 1 17-08-2019 30
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 31-08-2019 16
53 1 14-09-2019 2
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 24-08-2019 23
57 1 17-08-2019 30
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 31-08-2019 16
60 1 07-09-2019 9
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 07-09-2019 9
64 1 24-08-2019 23
65 1 07-09-2019 9
66 1 07-09-2019 9
67 1 17-08-2019 30
68 1 17-08-2019 30
69 4 14-09-2019 2
70 1 07-09-2019 9
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 14-09-2019 2
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 14-09-2019 2
76 1 07-09-2019 9
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 17-08-2019 30
79 2 31-08-2019 16
80 1 07-09-2019 9
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 07-09-2019 9
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 07-09-2019 9
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 14-09-2019 2
89 2 14-09-2019 2
90 2 31-08-2019 16
91 1 14-09-2019 2
92 3 14-09-2019 2
93 2 14-09-2019 2
94 1 17-08-2019 30
95 1 24-08-2019 23
96 1 14-09-2019 2
97 2 14-09-2019 2
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 31-08-2019 16

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-09-2019 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 91, 73
Tổng 1 92
Tổng 2 75, 93
Tổng 3 12, 03
Tổng 4 22
Tổng 5 69, 96
Tổng 6 97, 06, 88, 42
Tổng 7 43, 89
Tổng 8 53
Tổng 9 27