App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 26-04-2021 16
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 10-05-2021 2
05 1 10-05-2021 2
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 03-05-2021 9
10 2 10-05-2021 2
11 1 10-05-2021 2
12 2 26-04-2021 16
13 2 26-04-2021 16
14 2 10-05-2021 2
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 26-04-2021 16
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 19-04-2021 23
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 26-04-2021 16
24 1 03-05-2021 9
25 2 03-05-2021 9
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 12-04-2021 30
28 3 03-05-2021 9
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 10-05-2021 2
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 03-05-2021 9
33 1 03-05-2021 9
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 26-04-2021 16
37 2 03-05-2021 9
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 10-05-2021 2
41 1 12-04-2021 30
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 03-05-2021 9
44 2 19-04-2021 23
45 2 03-05-2021 9
46 2 26-04-2021 16
47 2 10-05-2021 2
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 26-04-2021 16
50 1 12-04-2021 30
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 12-04-2021 30
53 1 12-04-2021 30
54 1 19-04-2021 23
55 2 10-05-2021 2
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 10-05-2021 2
58 1 10-05-2021 2
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 26-04-2021 16
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 03-05-2021 9
64 2 10-05-2021 2
65 1 12-04-2021 30
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 3 19-04-2021 23
69 2 26-04-2021 16
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 10-05-2021 2
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 19-04-2021 23
75 2 03-05-2021 9
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 03-05-2021 9
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 12-04-2021 30
81 2 10-05-2021 2
82 4 10-05-2021 2
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 03-05-2021 9
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 12-04-2021 30
87 1 26-04-2021 16
88 1 10-05-2021 2
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 03-05-2021 9
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 19-04-2021 23
96 3 03-05-2021 9
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-05-2021 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0 64, 64, 82, 55
Tổng 1 10, 47
Tổng 2 57, 11
Tổng 3 30, 30, 58
Tổng 4 04, 40
Tổng 5 05, 14
Tổng 6 88
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9 81, 72