Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 22-04-2019 3
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 3 22-04-2019 3
04 1 08-04-2019 17
05 1 15-04-2019 10
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 08-04-2019 17
09 3 15-04-2019 10
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 3 22-04-2019 3
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 08-04-2019 17
18 1 01-04-2019 24
19 3 08-04-2019 17
20 1 15-04-2019 10
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 15-04-2019 10
23 2 22-04-2019 3
24 1 01-04-2019 24
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 22-04-2019 3
27 1 15-04-2019 10
28 1 25-03-2019 31
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 22-04-2019 3
31 1 25-03-2019 31
32 1 25-03-2019 31
33 1 01-04-2019 24
34 2 22-04-2019 3
35 1 22-04-2019 3
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 15-04-2019 10
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 3 22-04-2019 3
40 2 08-04-2019 17
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 15-04-2019 10
51 4 22-04-2019 3
52 2 01-04-2019 24
53 3 22-04-2019 3
54 1 15-04-2019 10
55 2 15-04-2019 10
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 4 15-04-2019 10
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 15-04-2019 10
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 08-04-2019 17
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 08-04-2019 17
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 15-04-2019 10
71 4 15-04-2019 10
72 1 15-04-2019 10
73 1 22-04-2019 3
74 1 01-04-2019 24
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 22-04-2019 3
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 08-04-2019 17
83 1 25-03-2019 31
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 08-04-2019 17
87 2 22-04-2019 3
88 1 22-04-2019 3
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 01-04-2019 24
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 08-04-2019 17
96 1 22-04-2019 3
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 08-04-2019 17
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-04-2019 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 01
Tổng 2 39
Tổng 3 03, 30, 03
Tổng 4 13
Tổng 5 96, 87, 23
Tổng 6 88, 51
Tổng 7 34
Tổng 8 80, 53, 35, 26, 26
Tổng 9