Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 04-02-2019 18
01 1 11-02-2019 11
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 11-02-2019 11
07 1 04-02-2019 18
08 1 28-01-2019 25
09 3 18-02-2019 4
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 18-02-2019 4
13 1 18-02-2019 4
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 11-02-2019 11
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 11-02-2019 11
20 1 28-01-2019 25
21 2 18-02-2019 4
22 1 11-02-2019 11
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 28-01-2019 25
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 11-02-2019 11
28 3 18-02-2019 4
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 18-02-2019 4
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 3 04-02-2019 18
34 2 18-02-2019 4
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 04-02-2019 18
40 2 04-02-2019 18
41 1 28-01-2019 25
42 2 18-02-2019 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 11-02-2019 11
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 18-02-2019 4
49 1 04-02-2019 18
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 18-02-2019 4
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 04-02-2019 18
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 18-02-2019 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 04-02-2019 18
62 1 28-01-2019 25
63 1 11-02-2019 11
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 11-02-2019 11
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 11-02-2019 11
68 1 04-02-2019 18
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 04-02-2019 18
72 1 11-02-2019 11
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 18-02-2019 4
75 3 18-02-2019 4
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 11-02-2019 11
79 1 11-02-2019 11
80 2 11-02-2019 11
81 1 18-02-2019 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 18-02-2019 4
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 11-02-2019 11
89 2 04-02-2019 18
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 04-02-2019 18
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 18-02-2019 4
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 04-02-2019 18
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-02-2019 11
98 1 04-02-2019 18
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-02-2019 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1 74
Tổng 2 93, 75, 93, 48
Tổng 3 12, 85, 21, 30
Tổng 4 59, 13
Tổng 5
Tổng 6 42
Tổng 7 34
Tổng 8 53
Tổng 9 09, 09, 81