App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 30-09-2019 17
03 1 23-09-2019 24
04 1 23-09-2019 24
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 23-09-2019 24
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 30-09-2019 17
09 2 07-10-2019 10
10 1 16-09-2019 31
11 1 14-10-2019 3
12 1 07-10-2019 10
13 1 23-09-2019 24
14 1 30-09-2019 17
15 3 07-10-2019 10
16 1 23-09-2019 24
17 1 30-09-2019 17
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 4 30-09-2019 17
20 1 07-10-2019 10
21 1 14-10-2019 3
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 30-09-2019 17
25 1 16-09-2019 31
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 30-09-2019 17
28 1 23-09-2019 24
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 3 23-09-2019 24
31 2 30-09-2019 17
32 3 07-10-2019 10
33 1 16-09-2019 31
34 1 16-09-2019 31
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 30-09-2019 17
38 1 14-10-2019 3
39 2 07-10-2019 10
40 1 07-10-2019 10
41 1 14-10-2019 3
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 30-09-2019 17
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 16-09-2019 31
48 1 30-09-2019 17
49 1 23-09-2019 24
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 14-10-2019 3
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 16-09-2019 31
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 07-10-2019 10
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 16-09-2019 31
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 23-09-2019 24
66 1 23-09-2019 24
67 2 14-10-2019 3
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 4 14-10-2019 3
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 14-10-2019 3
73 1 30-09-2019 17
74 2 14-10-2019 3
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 14-10-2019 3
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 30-09-2019 17
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 14-10-2019 3
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 07-10-2019 10
84 1 14-10-2019 3
85 2 14-10-2019 3
86 1 23-09-2019 24
87 1 30-09-2019 17
88 1 16-09-2019 31
89 1 23-09-2019 24
90 3 14-10-2019 3
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 07-10-2019 10
93 3 14-10-2019 3
94 2 14-10-2019 3
95 3 14-10-2019 3
96 1 07-10-2019 10
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 07-10-2019 10
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-10-2019 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 38, 74
Tổng 2 93, 84, 11
Tổng 3 21, 94, 85, 76, 67
Tổng 4 95
Tổng 5 69, 41, 69
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8 53
Tổng 9 81, 90, 72