App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 05-08-2019 17
02 1 22-07-2019 31
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 19-08-2019 3
05 1 19-08-2019 3
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 3 12-08-2019 10
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 19-08-2019 3
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 29-07-2019 24
12 1 19-08-2019 3
13 1 22-07-2019 31
14 1 19-08-2019 3
15 1 12-08-2019 10
16 2 19-08-2019 3
17 1 12-08-2019 10
18 3 19-08-2019 3
19 2 12-08-2019 10
20 1 22-07-2019 31
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 22-07-2019 31
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 19-08-2019 3
25 1 29-07-2019 24
26 1 29-07-2019 24
27 1 19-08-2019 3
28 2 12-08-2019 10
29 3 19-08-2019 3
30 1 12-08-2019 10
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 29-07-2019 24
37 2 05-08-2019 17
38 2 19-08-2019 3
39 2 29-07-2019 24
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 12-08-2019 10
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 3 19-08-2019 3
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 29-07-2019 24
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 22-07-2019 31
49 1 05-08-2019 17
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 05-08-2019 17
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 29-07-2019 24
59 2 05-08-2019 17
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 29-07-2019 24
63 2 05-08-2019 17
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 19-08-2019 3
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 12-08-2019 10
71 3 12-08-2019 10
72 1 22-07-2019 31
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 22-07-2019 31
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 19-08-2019 3
79 1 12-08-2019 10
80 2 12-08-2019 10
81 1 12-08-2019 10
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 22-07-2019 31
85 1 05-08-2019 17
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 19-08-2019 3
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 19-08-2019 3
90 1 22-07-2019 31
91 1 12-08-2019 10
92 1 05-08-2019 17
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 3 05-08-2019 17
95 2 05-08-2019 17
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 05-08-2019 17
98 1 12-08-2019 10
99 2 19-08-2019 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-08-2019 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 38, 29, 38
Tổng 2 66
Tổng 3 12
Tổng 4 04
Tổng 5 14, 05, 87, 78
Tổng 6 24
Tổng 7 89, 16
Tổng 8 44, 99
Tổng 9 09, 18, 27