Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 01-07-2022 5
01 3 01-07-2022 5
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 17-06-2022 19
05 2 01-07-2022 5
06 1 24-06-2022 12
07 1 10-06-2022 26
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 01-07-2022 5
10 1 10-06-2022 26
11 2 24-06-2022 12
12 2 24-06-2022 12
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 10-06-2022 26
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 10-06-2022 26
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 24-06-2022 12
20 1 01-07-2022 5
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 17-06-2022 19
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 01-07-2022 5
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 24-06-2022 12
28 1 01-07-2022 5
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 17-06-2022 19
31 1 24-06-2022 12
32 1 24-06-2022 12
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 01-07-2022 5
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 10-06-2022 26
38 1 10-06-2022 26
39 2 24-06-2022 12
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 17-06-2022 19
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 17-06-2022 19
45 1 01-07-2022 5
46 1 17-06-2022 19
47 1 24-06-2022 12
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 01-07-2022 5
51 4 01-07-2022 5
52 3 01-07-2022 5
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 17-06-2022 19
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 17-06-2022 19
59 2 24-06-2022 12
60 1 24-06-2022 12
61 1 01-07-2022 5
62 2 17-06-2022 19
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 01-07-2022 5
65 1 17-06-2022 19
66 2 24-06-2022 12
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 10-06-2022 26
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 24-06-2022 12
74 1 24-06-2022 12
75 1 01-07-2022 5
76 1 24-06-2022 12
77 1 10-06-2022 26
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 01-07-2022 5
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 10-06-2022 26
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 01-07-2022 5
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 10-06-2022 26
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 17-06-2022 19
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-07-2022 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 00, 00, 64, 28
Tổng 1 83, 01
Tổng 2 20, 75
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5 50, 05
Tổng 6 51
Tổng 7 25, 34, 61, 52
Tổng 8
Tổng 9 09, 45, 90