App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 30-08-2019 17
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 23-08-2019 24
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 30-08-2019 17
08 1 16-08-2019 31
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 23-08-2019 24
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 30-08-2019 17
13 1 30-08-2019 17
14 3 06-09-2019 10
15 1 06-09-2019 10
16 1 06-09-2019 10
17 3 06-09-2019 10
18 1 30-08-2019 17
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 13-09-2019 3
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 23-08-2019 24
23 2 13-09-2019 3
24 2 13-09-2019 3
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 06-09-2019 10
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 06-09-2019 10
29 1 06-09-2019 10
30 1 16-08-2019 31
31 2 13-09-2019 3
32 1 13-09-2019 3
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 23-08-2019 24
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 13-09-2019 3
38 2 06-09-2019 10
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 13-09-2019 3
42 1 13-09-2019 3
43 2 06-09-2019 10
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 3 13-09-2019 3
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 23-08-2019 24
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 3 13-09-2019 3
53 1 16-08-2019 31
54 1 30-08-2019 17
55 2 23-08-2019 24
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 13-09-2019 3
58 3 13-09-2019 3
59 2 13-09-2019 3
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 16-08-2019 31
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 06-09-2019 10
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 06-09-2019 10
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 23-08-2019 24
70 1 13-09-2019 3
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 30-08-2019 17
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 3 06-09-2019 10
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 30-08-2019 17
81 3 06-09-2019 10
82 2 30-08-2019 17
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 06-09-2019 10
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 23-08-2019 24
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 30-08-2019 17
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 3 13-09-2019 3
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 16-08-2019 31
95 1 23-08-2019 24
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 16-08-2019 31
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 06-09-2019 10

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-09-2019 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 92, 92
Tổng 2 48, 57, 20
Tổng 3 58, 58
Tổng 4 31, 31, 59
Tổng 5 23, 32, 41
Tổng 6 24, 42
Tổng 7 52, 70
Tổng 8
Tổng 9