Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 12-04-2019 13
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 12-04-2019 13
07 1 12-04-2019 13
08 2 19-04-2019 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 05-04-2019 20
12 1 29-03-2019 27
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 19-04-2019 6
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 19-04-2019 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 05-04-2019 20
20 4 19-04-2019 6
21 1 12-04-2019 13
22 2 12-04-2019 13
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 12-04-2019 13
26 1 29-03-2019 27
27 1 19-04-2019 6
28 1 19-04-2019 6
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 12-04-2019 13
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 05-04-2019 20
37 1 12-04-2019 13
38 4 19-04-2019 6
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 19-04-2019 6
41 1 12-04-2019 13
42 3 19-04-2019 6
43 1 12-04-2019 13
44 1 12-04-2019 13
45 1 19-04-2019 6
46 1 19-04-2019 6
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 12-04-2019 13
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 05-04-2019 20
51 1 19-04-2019 6
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 05-04-2019 20
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 19-04-2019 6
56 1 12-04-2019 13
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 05-04-2019 20
59 1 05-04-2019 20
60 2 19-04-2019 6
61 2 05-04-2019 20
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 12-04-2019 13
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 29-03-2019 27
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 12-04-2019 13
74 1 29-03-2019 27
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 05-04-2019 20
79 1 29-03-2019 27
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 29-03-2019 27
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 29-03-2019 27
85 2 19-04-2019 6
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 05-04-2019 20
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 19-04-2019 6
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 05-04-2019 20
93 1 19-04-2019 6
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 29-03-2019 27
96 1 12-04-2019 13
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 05-04-2019 20
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-04-2019 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 55, 28, 46
Tổng 1 38
Tổng 2 20, 93, 20
Tổng 3 85
Tổng 4 40
Tổng 5 14
Tổng 6 51, 42, 60
Tổng 7 89, 16
Tổng 8 08
Tổng 9 27, 45