Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 31-05-2019 25
01 1 07-06-2019 18
02 1 07-06-2019 18
03 1 21-06-2019 4
04 1 21-06-2019 4
05 1 21-06-2019 4
06 1 31-05-2019 25
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 3 14-06-2019 11
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 31-05-2019 25
15 2 21-06-2019 4
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 07-06-2019 18
19 3 14-06-2019 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 31-05-2019 25
24 1 21-06-2019 4
25 1 31-05-2019 25
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 07-06-2019 18
28 3 14-06-2019 11
29 1 07-06-2019 18
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 21-06-2019 4
32 2 21-06-2019 4
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 31-05-2019 25
35 3 21-06-2019 4
36 2 07-06-2019 18
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 14-06-2019 11
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 21-06-2019 4
43 1 21-06-2019 4
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 21-06-2019 4
46 2 14-06-2019 11
47 1 31-05-2019 25
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 3 14-06-2019 11
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 21-06-2019 4
56 1 14-06-2019 11
57 1 14-06-2019 11
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 14-06-2019 11
62 1 21-06-2019 4
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 21-06-2019 4
70 2 21-06-2019 4
71 1 21-06-2019 4
72 2 31-05-2019 25
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 07-06-2019 18
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 07-06-2019 18
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 21-06-2019 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 07-06-2019 18
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 21-06-2019 4
87 1 14-06-2019 11
88 3 14-06-2019 11
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 07-06-2019 18
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 14-06-2019 11
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 31-05-2019 25
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 07-06-2019 18
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-06-2019 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3 03
Tổng 4 04, 31, 86
Tổng 5 69, 05, 32
Tổng 6 15, 42, 24
Tổng 7 43, 70
Tổng 8 71, 35, 62
Tổng 9 81, 45