Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 25-01-2019 28
01 1 25-01-2019 28
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 15-02-2019 7
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 15-02-2019 7
09 1 25-01-2019 28
10 1 01-02-2019 21
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 3 08-02-2019 14
16 1 25-01-2019 28
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 4 08-02-2019 14
20 2 15-02-2019 7
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 01-02-2019 21
24 1 15-02-2019 7
25 1 25-01-2019 28
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 01-02-2019 21
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 15-02-2019 7
31 1 01-02-2019 21
32 1 08-02-2019 14
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 01-02-2019 21
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 01-02-2019 21
38 1 08-02-2019 14
39 1 08-02-2019 14
40 1 01-02-2019 21
41 1 15-02-2019 7
42 1 08-02-2019 14
43 1 15-02-2019 7
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 15-02-2019 7
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 25-01-2019 28
48 2 15-02-2019 7
49 2 15-02-2019 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 08-02-2019 14
53 1 01-02-2019 21
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 25-01-2019 28
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 08-02-2019 14
62 2 15-02-2019 7
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 01-02-2019 21
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 08-02-2019 14
69 1 08-02-2019 14
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 08-02-2019 14
72 2 08-02-2019 14
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 15-02-2019 7
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 25-01-2019 28
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 15-02-2019 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 01-02-2019 21
85 3 01-02-2019 21
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 15-02-2019 7
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 25-01-2019 28
90 1 15-02-2019 7
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 08-02-2019 14
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 15-02-2019 7
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-02-2019 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 56, 65, 83
Tổng 2 02
Tổng 3 85
Tổng 4 77, 86, 68
Tổng 5 41, 14
Tổng 6 06
Tổng 7 61, 16, 25
Tổng 8 80
Tổng 9 81, 81