App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 10-01-2020 11
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 17-01-2020 4
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 27-12-2019 25
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 03-01-2020 18
07 1 03-01-2020 18
08 2 17-01-2020 4
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 10-01-2020 11
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 27-12-2019 25
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 27-12-2019 25
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 17-01-2020 4
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 3 10-01-2020 11
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 17-01-2020 4
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 10-01-2020 11
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 10-01-2020 11
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 27-12-2019 25
35 1 27-12-2019 25
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 17-01-2020 4
38 2 17-01-2020 4
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 27-12-2019 25
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 17-01-2020 4
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 03-01-2020 18
47 1 03-01-2020 18
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 10-01-2020 11
51 1 03-01-2020 18
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 10-01-2020 11
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 17-01-2020 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 03-01-2020 18
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 17-01-2020 4
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 10-01-2020 11
66 1 10-01-2020 11
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 17-01-2020 4
69 1 03-01-2020 18
70 1 27-12-2019 25
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 03-01-2020 18
73 1 27-12-2019 25
74 1 17-01-2020 4
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 03-01-2020 18
77 2 10-01-2020 11
78 1 17-01-2020 4
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 17-01-2020 4
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 3 17-01-2020 4
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 03-01-2020 18
88 1 10-01-2020 11
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 10-01-2020 11
91 1 10-01-2020 11
92 1 10-01-2020 11
93 2 03-01-2020 18
94 1 27-12-2019 25
95 3 10-01-2020 11
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 17-01-2020 4
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-01-2020 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 19, 19, 37
Tổng 1 74, 38, 83
Tổng 2 02
Tổng 3 85, 85
Tổng 4 59, 68
Tổng 5 78
Tổng 6 97
Tổng 7 43, 25, 25
Tổng 8 08
Tổng 9 63