App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê theo tổng xổ số TP Hồ Chí Minh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 12-10-2019 4
01 2 05-10-2019 11
02 4 14-10-2019 2
03 1 21-09-2019 25
04 2 14-10-2019 2
05 7 14-10-2019 2
06 2 30-09-2019 16
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 07-10-2019 9
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 07-10-2019 9
12 1 12-10-2019 4
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 12-10-2019 4
15 2 14-10-2019 2
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 3 07-10-2019 9
18 3 12-10-2019 4
19 2 23-09-2019 23
20 1 21-09-2019 25
21 3 30-09-2019 16
22 1 05-10-2019 11
23 1 21-09-2019 25
24 2 12-10-2019 4
25 2 30-09-2019 16
26 3 14-10-2019 2
27 1 21-09-2019 25
28 2 14-10-2019 2
29 1 07-10-2019 9
30 3 23-09-2019 23
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 23-09-2019 23
33 1 07-10-2019 9
34 1 05-10-2019 11
35 1 05-10-2019 11
36 1 16-09-2019 30
37 1 23-09-2019 23
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 30-09-2019 16
40 1 21-09-2019 25
41 2 05-10-2019 11
42 4 05-10-2019 11
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 12-10-2019 4
45 1 12-10-2019 4
46 2 12-10-2019 4
47 2 12-10-2019 4
48 2 05-10-2019 11
49 2 07-10-2019 9
50 2 12-10-2019 4
51 1 16-09-2019 30
52 2 14-10-2019 2
53 3 07-10-2019 9
54 3 07-10-2019 9
55 1 28-09-2019 18
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 30-09-2019 16
58 2 07-10-2019 9
59 2 07-10-2019 9
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 5 12-10-2019 4
62 4 07-10-2019 9
63 2 12-10-2019 4
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 16-09-2019 30
66 2 14-10-2019 2
67 4 30-09-2019 16
68 5 05-10-2019 11
69 1 28-09-2019 18
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 05-10-2019 11
72 2 12-10-2019 4
73 1 21-09-2019 25
74 1 07-10-2019 9
75 1 30-09-2019 16
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 14-10-2019 2
78 1 07-10-2019 9
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 14-10-2019 2
81 1 12-10-2019 4
82 2 14-10-2019 2
83 1 23-09-2019 23
84 1 16-09-2019 30
85 1 12-10-2019 4
86 1 28-09-2019 18
87 1 21-09-2019 25
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 3 14-10-2019 2
92 4 12-10-2019 4
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 4 28-09-2019 18
95 4 14-10-2019 2
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 05-10-2019 11
99 3 14-10-2019 2

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-10-2019 của TP Hồ Chí Minh

Tổng Loto
Tổng 0 82, 28, 91
Tổng 1
Tổng 2 66, 02
Tổng 3
Tổng 4 77, 95, 77, 04
Tổng 5 05, 05
Tổng 6 15
Tổng 7 52, 52
Tổng 8 99, 26, 80, 99
Tổng 9