Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê theo tổng xổ số TP Hồ Chí Minh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 15-04-2019 10
01 2 13-04-2019 12
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 6 15-04-2019 10
04 1 15-04-2019 10
05 1 08-04-2019 17
06 2 15-04-2019 10
07 2 22-04-2019 3
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 01-04-2019 24
10 2 20-04-2019 5
11 2 13-04-2019 12
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 5 13-04-2019 12
14 2 08-04-2019 17
15 6 20-04-2019 5
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 22-04-2019 3
18 4 20-04-2019 5
19 2 01-04-2019 24
20 2 13-04-2019 12
21 1 25-03-2019 31
22 4 22-04-2019 3
23 2 06-04-2019 19
24 1 25-03-2019 31
25 6 22-04-2019 3
26 1 13-04-2019 12
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 4 22-04-2019 3
29 3 08-04-2019 17
30 2 06-04-2019 19
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 3 13-04-2019 12
33 1 06-04-2019 19
34 1 15-04-2019 10
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 3 13-04-2019 12
37 3 08-04-2019 17
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 06-04-2019 19
40 1 08-04-2019 17
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 20-04-2019 5
44 1 20-04-2019 5
45 1 15-04-2019 10
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 20-04-2019 5
49 3 06-04-2019 19
50 1 08-04-2019 17
51 2 25-03-2019 31
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 22-04-2019 3
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 13-04-2019 12
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 20-04-2019 5
58 1 15-04-2019 10
59 2 22-04-2019 3
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 20-04-2019 5
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 4 20-04-2019 5
64 1 22-04-2019 3
65 2 22-04-2019 3
66 5 22-04-2019 3
67 3 22-04-2019 3
68 4 08-04-2019 17
69 1 22-04-2019 3
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 3 20-04-2019 5
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 30-03-2019 26
74 2 13-04-2019 12
75 1 30-03-2019 26
76 1 25-03-2019 31
77 1 01-04-2019 24
78 3 20-04-2019 5
79 1 13-04-2019 12
80 1 01-04-2019 24
81 1 22-04-2019 3
82 1 06-04-2019 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 30-03-2019 26
86 2 15-04-2019 10
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 08-04-2019 17
90 1 30-03-2019 26
91 2 22-04-2019 3
92 1 15-04-2019 10
93 2 22-04-2019 3
94 1 20-04-2019 5
95 2 20-04-2019 5
96 1 25-03-2019 31
97 3 22-04-2019 3
98 2 15-04-2019 10
99 5 22-04-2019 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-04-2019 của TP Hồ Chí Minh

Tổng Loto
Tổng 0 64, 28, 91
Tổng 1 65
Tổng 2 93, 66
Tổng 3 67
Tổng 4 59, 22
Tổng 5 69
Tổng 6 97
Tổng 7 07, 25
Tổng 8 99, 17, 53, 99
Tổng 9 81