Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 06-04-2019 19
01 2 20-04-2019 5
02 1 30-03-2019 26
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 30-03-2019 26
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 06-04-2019 19
12 2 13-04-2019 12
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 20-04-2019 5
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 20-04-2019 5
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 30-03-2019 26
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 20-04-2019 5
31 2 20-04-2019 5
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 06-04-2019 19
36 1 06-04-2019 19
37 1 30-03-2019 26
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 13-04-2019 12
46 2 20-04-2019 5
47 1 13-04-2019 12
48 1 13-04-2019 12
49 1 20-04-2019 5
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 13-04-2019 12
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 06-04-2019 19
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 06-04-2019 19
60 1 30-03-2019 26
61 1 06-04-2019 19
62 1 30-03-2019 26
63 2 06-04-2019 19
64 1 13-04-2019 12
65 3 13-04-2019 12
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 13-04-2019 12
68 2 30-03-2019 26
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 3 20-04-2019 5
71 1 20-04-2019 5
72 1 30-03-2019 26
73 1 20-04-2019 5
74 1 30-03-2019 26
75 3 20-04-2019 5
76 1 06-04-2019 19
77 2 20-04-2019 5
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 13-04-2019 12
80 1 30-03-2019 26
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 06-04-2019 19
84 1 13-04-2019 12
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 20-04-2019 5
87 1 13-04-2019 12
88 2 13-04-2019 12
89 2 06-04-2019 19
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 13-04-2019 12
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 30-03-2019 26
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 20-04-2019 5
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 06-04-2019 19

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-04-2019 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 46, 46, 73
Tổng 1 01
Tổng 2 75, 75
Tổng 3 30, 49
Tổng 4 31, 86, 77, 86
Tổng 5 14, 96
Tổng 6
Tổng 7 70, 70
Tổng 8 17, 71
Tổng 9