App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 17-08-2019 30
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 24-08-2019 23
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 3 31-08-2019 16
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 31-08-2019 16
12 1 17-08-2019 30
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 14-09-2019 2
17 2 31-08-2019 16
18 1 24-08-2019 23
19 3 14-09-2019 2
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 3 14-09-2019 2
22 1 14-09-2019 2
23 1 17-08-2019 30
24 2 31-08-2019 16
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 14-09-2019 2
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 14-09-2019 2
34 2 07-09-2019 9
35 2 14-09-2019 2
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 07-09-2019 9
38 1 07-09-2019 9
39 2 07-09-2019 9
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 3 14-09-2019 2
43 1 24-08-2019 23
44 3 07-09-2019 9
45 1 07-09-2019 9
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 07-09-2019 9
48 1 31-08-2019 16
49 2 14-09-2019 2
50 1 24-08-2019 23
51 1 07-09-2019 9
52 2 14-09-2019 2
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 31-08-2019 16
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 31-08-2019 16
61 3 14-09-2019 2
62 3 31-08-2019 16
63 2 07-09-2019 9
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 17-08-2019 30
66 1 07-09-2019 9
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 14-09-2019 2
71 2 07-09-2019 9
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 07-09-2019 9
75 1 14-09-2019 2
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 24-08-2019 23
78 2 14-09-2019 2
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 31-08-2019 16
81 1 31-08-2019 16
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 17-08-2019 30
84 1 07-09-2019 9
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 14-09-2019 2
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 14-09-2019 2
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 31-08-2019 16
91 2 31-08-2019 16
92 1 24-08-2019 23
93 2 07-09-2019 9
94 1 31-08-2019 16
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 24-08-2019 23
97 1 17-08-2019 30
98 1 17-08-2019 30
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-09-2019 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1
Tổng 2 75
Tổng 3 49, 21
Tổng 4 86, 31, 22
Tổng 5 78
Tổng 6 42, 42, 88, 33
Tổng 7 61, 61, 52, 16, 70
Tổng 8 35
Tổng 9