Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 07-01-2023 25
01 2 28-01-2023 4
02 1 14-01-2023 18
03 1 28-01-2023 4
04 1 07-01-2023 25
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 21-01-2023 11
07 2 21-01-2023 11
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 14-01-2023 18
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 07-01-2023 25
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 14-01-2023 18
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 21-01-2023 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 28-01-2023 4
22 2 28-01-2023 4
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 28-01-2023 4
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 21-01-2023 11
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 28-01-2023 4
32 2 28-01-2023 4
33 1 07-01-2023 25
34 1 14-01-2023 18
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 14-01-2023 18
38 1 07-01-2023 25
39 1 07-01-2023 25
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 21-01-2023 11
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 07-01-2023 25
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 14-01-2023 18
50 1 28-01-2023 4
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 14-01-2023 18
53 3 21-01-2023 11
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 21-01-2023 11
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 07-01-2023 25
60 2 21-01-2023 11
61 1 28-01-2023 4
62 2 28-01-2023 4
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 3 21-01-2023 11
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 3 28-01-2023 4
71 2 14-01-2023 18
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 28-01-2023 4
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 21-01-2023 11
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 4 28-01-2023 4
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 07-01-2023 25
93 1 14-01-2023 18
94 2 28-01-2023 4
95 1 21-01-2023 11
96 2 21-01-2023 11
97 3 28-01-2023 4
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 28-01-2023 4

Loto lần quay gần đây nhất ngày 28-01-2023 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 83, 01
Tổng 2
Tổng 3 21, 94, 03, 94
Tổng 4 22, 31
Tổng 5 50, 32
Tổng 6 88, 24, 97
Tổng 7 70, 61, 70
Tổng 8 99, 62
Tổng 9