App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 28-12-2019 31
01 3 25-01-2020 3
02 2 11-01-2020 17
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 25-01-2020 3
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 25-01-2020 3
08 1 11-01-2020 17
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 18-01-2020 10
11 1 18-01-2020 10
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 04-01-2020 24
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 18-01-2020 10
17 1 04-01-2020 24
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 04-01-2020 24
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 11-01-2020 17
23 1 04-01-2020 24
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 11-01-2020 17
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 11-01-2020 17
28 1 25-01-2020 3
29 1 04-01-2020 24
30 2 11-01-2020 17
31 1 25-01-2020 3
32 1 25-01-2020 3
33 1 04-01-2020 24
34 1 04-01-2020 24
35 1 18-01-2020 10
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 28-12-2019 31
38 2 04-01-2020 24
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 18-01-2020 10
41 1 04-01-2020 24
42 1 11-01-2020 17
43 1 28-12-2019 31
44 1 25-01-2020 3
45 3 18-01-2020 10
46 1 25-01-2020 3
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 28-12-2019 31
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 18-01-2020 10
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 18-01-2020 10
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 28-12-2019 31
58 1 04-01-2020 24
59 2 25-01-2020 3
60 2 25-01-2020 3
61 2 25-01-2020 3
62 2 25-01-2020 3
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 25-01-2020 3
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 25-01-2020 3
67 2 18-01-2020 10
68 2 25-01-2020 3
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 18-01-2020 10
71 2 28-12-2019 31
72 1 04-01-2020 24
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 25-01-2020 3
77 2 11-01-2020 17
78 1 18-01-2020 10
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 18-01-2020 10
81 1 18-01-2020 10
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 04-01-2020 24
85 1 18-01-2020 10
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 25-01-2020 3
89 1 28-12-2019 31
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 11-01-2020 17
94 1 28-12-2019 31
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 28-12-2019 31
97 2 18-01-2020 10
98 1 04-01-2020 24
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-01-2020 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 46, 28, 64
Tổng 1 01
Tổng 2 66
Tổng 3 76
Tổng 4 59, 68, 31
Tổng 5 05, 32, 05
Tổng 6 88, 60
Tổng 7 61, 07
Tổng 8 44, 62
Tổng 9