Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 08-06-2019 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 25-05-2019 26
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 08-06-2019 12
08 1 15-06-2019 5
09 1 08-06-2019 12
10 3 15-06-2019 5
11 1 25-05-2019 26
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 01-06-2019 19
14 2 01-06-2019 19
15 1 01-06-2019 19
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 15-06-2019 5
19 1 15-06-2019 5
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 08-06-2019 12
24 1 15-06-2019 5
25 1 25-05-2019 26
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 01-06-2019 19
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 25-05-2019 26
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 08-06-2019 12
34 1 01-06-2019 19
35 1 25-05-2019 26
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 01-06-2019 19
41 1 25-05-2019 26
42 1 25-05-2019 26
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 08-06-2019 12
45 1 25-05-2019 26
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 08-06-2019 12
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 01-06-2019 19
51 1 08-06-2019 12
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 01-06-2019 19
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 3 15-06-2019 5
56 1 15-06-2019 5
57 1 25-05-2019 26
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 15-06-2019 5
61 3 08-06-2019 12
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 08-06-2019 12
64 2 15-06-2019 5
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 08-06-2019 12
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 15-06-2019 5
73 1 15-06-2019 5
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 15-06-2019 5
79 1 15-06-2019 5
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 08-06-2019 12
82 1 15-06-2019 5
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 15-06-2019 5
90 1 08-06-2019 12
91 2 25-05-2019 26
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 15-06-2019 5
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 15-06-2019 5
97 3 08-06-2019 12
98 1 25-05-2019 26
99 1 01-06-2019 19

Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-06-2019 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 64, 19, 82, 55, 73
Tổng 1 10, 56
Tổng 2
Tổng 3 94
Tổng 4
Tổng 5 96, 78, 78
Tổng 6 60, 79, 24
Tổng 7 89
Tổng 8 08
Tổng 9 72, 18