Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-02-2019 6
01 2 09-02-2019 13
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 16-02-2019 6
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 02-02-2019 20
06 2 16-02-2019 6
07 1 26-01-2019 27
08 1 26-01-2019 27
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 3 16-02-2019 6
11 1 09-02-2019 13
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 16-02-2019 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 26-01-2019 27
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 02-02-2019 20
21 1 26-01-2019 27
22 1 26-01-2019 27
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 16-02-2019 6
27 1 16-02-2019 6
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 09-02-2019 13
30 1 09-02-2019 13
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 02-02-2019 20
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 02-02-2019 20
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 09-02-2019 13
40 2 16-02-2019 6
41 1 02-02-2019 20
42 1 26-01-2019 27
43 2 16-02-2019 6
44 1 26-01-2019 27
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 02-02-2019 20
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 16-02-2019 6
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 09-02-2019 13
58 2 16-02-2019 6
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 02-02-2019 20
62 1 26-01-2019 27
63 4 09-02-2019 13
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 09-02-2019 13
68 1 09-02-2019 13
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 02-02-2019 20
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 16-02-2019 6
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 26-01-2019 27
77 2 16-02-2019 6
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 16-02-2019 6
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 16-02-2019 6
89 1 09-02-2019 13
90 2 09-02-2019 13
91 1 02-02-2019 20
92 2 02-02-2019 20
93 1 09-02-2019 13
94 1 16-02-2019 6
95 1 02-02-2019 20
96 1 02-02-2019 20
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 3 16-02-2019 6
99 1 26-01-2019 27

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-02-2019 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 00, 55
Tổng 1 74, 10
Tổng 2 84
Tổng 3 94, 03, 58
Tổng 4 77, 40
Tổng 5
Tổng 6 06, 88
Tổng 7 16, 98, 43
Tổng 8 26, 26
Tổng 9 27