Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 27-01-2019 26
01 1 03-02-2019 19
02 1 03-02-2019 19
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 17-02-2019 5
06 2 10-02-2019 12
07 2 17-02-2019 5
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 03-02-2019 19
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 03-02-2019 19
15 2 10-02-2019 12
16 2 10-02-2019 12
17 3 27-01-2019 26
18 1 03-02-2019 19
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 03-02-2019 19
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 27-01-2019 26
29 2 10-02-2019 12
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 27-01-2019 26
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 03-02-2019 19
34 1 03-02-2019 19
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 17-02-2019 5
37 1 10-02-2019 12
38 1 10-02-2019 12
39 1 10-02-2019 12
40 1 03-02-2019 19
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 17-02-2019 5
43 2 03-02-2019 19
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 17-02-2019 5
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 17-02-2019 5
52 1 17-02-2019 5
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 10-02-2019 12
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 10-02-2019 12
58 2 03-02-2019 19
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 10-02-2019 12
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 03-02-2019 19
68 2 17-02-2019 5
69 1 10-02-2019 12
70 2 10-02-2019 12
71 3 17-02-2019 5
72 1 17-02-2019 5
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 03-02-2019 19
75 1 17-02-2019 5
76 2 17-02-2019 5
77 2 03-02-2019 19
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 10-02-2019 12
81 1 17-02-2019 5
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 27-01-2019 26
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 17-02-2019 5
91 2 17-02-2019 5
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 27-01-2019 26
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 10-02-2019 12
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 17-02-2019 5

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-02-2019 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 46, 91
Tổng 1
Tổng 2 75
Tổng 3 76
Tổng 4 68
Tổng 5 05
Tổng 6 42, 51
Tổng 7 07, 07, 52
Tổng 8 71, 99, 71
Tổng 9 90, 81, 36, 72