App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 16-02-2020 13
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 23-02-2020 6
06 1 16-02-2020 13
07 1 23-02-2020 6
08 2 16-02-2020 13
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 09-02-2020 20
12 1 09-02-2020 20
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 09-02-2020 20
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 16-02-2020 13
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 23-02-2020 6
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 23-02-2020 6
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 23-02-2020 6
26 1 16-02-2020 13
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 02-02-2020 27
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 09-02-2020 20
32 2 09-02-2020 20
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 3 23-02-2020 6
37 2 09-02-2020 20
38 3 23-02-2020 6
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 09-02-2020 20
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 23-02-2020 6
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 02-02-2020 27
48 1 23-02-2020 6
49 1 09-02-2020 20
50 1 16-02-2020 13
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 09-02-2020 20
53 1 09-02-2020 20
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 09-02-2020 20
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 09-02-2020 20
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 16-02-2020 13
63 1 02-02-2020 27
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 23-02-2020 6
66 1 23-02-2020 6
67 1 02-02-2020 27
68 1 02-02-2020 27
69 1 16-02-2020 13
70 2 16-02-2020 13
71 2 16-02-2020 13
72 1 23-02-2020 6
73 2 23-02-2020 6
74 1 23-02-2020 6
75 1 02-02-2020 27
76 1 23-02-2020 6
77 1 16-02-2020 13
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 23-02-2020 6
83 2 23-02-2020 6
84 1 16-02-2020 13
85 2 16-02-2020 13
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 02-02-2020 27
89 1 16-02-2020 13
90 2 09-02-2020 20
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 16-02-2020 13
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 23-02-2020 6
97 1 09-02-2020 20
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-02-2020 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 73, 19, 82
Tổng 1 74, 38, 65, 83
Tổng 2 48, 66
Tổng 3 21, 76
Tổng 4
Tổng 5 05, 96
Tổng 6
Tổng 7 43, 25, 07
Tổng 8
Tổng 9 72, 36