App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 04-08-2019 20
01 1 11-08-2019 13
02 2 11-08-2019 13
03 1 11-08-2019 13
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 11-08-2019 13
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 04-08-2019 20
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 11-08-2019 13
16 1 18-08-2019 6
17 3 18-08-2019 6
18 1 18-08-2019 6
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 04-08-2019 20
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 28-07-2019 27
24 1 04-08-2019 20
25 2 04-08-2019 20
26 2 11-08-2019 13
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 28-07-2019 27
29 1 04-08-2019 20
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 11-08-2019 13
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 18-08-2019 6
37 1 04-08-2019 20
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 18-08-2019 6
40 1 11-08-2019 13
41 1 04-08-2019 20
42 1 28-07-2019 27
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 28-07-2019 27
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 28-07-2019 27
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 28-07-2019 27
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 18-08-2019 6
54 1 04-08-2019 20
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 11-08-2019 13
57 1 04-08-2019 20
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 18-08-2019 6
61 1 18-08-2019 6
62 1 18-08-2019 6
63 1 11-08-2019 13
64 2 18-08-2019 6
65 1 18-08-2019 6
66 1 11-08-2019 13
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 28-07-2019 27
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 18-08-2019 6
71 2 11-08-2019 13
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 28-07-2019 27
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 18-08-2019 6
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 11-08-2019 13
82 3 04-08-2019 20
83 3 18-08-2019 6
84 1 28-07-2019 27
85 2 18-08-2019 6
86 1 04-08-2019 20
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 18-08-2019 6
89 1 11-08-2019 13
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 11-08-2019 13
93 2 11-08-2019 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 04-08-2019 20
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 04-08-2019 20
99 1 18-08-2019 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-08-2019 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 83, 65
Tổng 2 39
Tổng 3 85
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6 79, 88, 60, 88
Tổng 7 16, 70, 61
Tổng 8 17, 99, 53, 62
Tổng 9 18, 36