App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 29-09-2019 20
01 2 13-10-2019 6
02 1 29-09-2019 20
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 29-09-2019 20
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 06-10-2019 13
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 06-10-2019 13
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 13-10-2019 6
14 2 06-10-2019 13
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 22-09-2019 27
19 3 13-10-2019 6
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 29-09-2019 20
24 1 22-09-2019 27
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 13-10-2019 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 22-09-2019 27
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 13-10-2019 6
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 06-10-2019 13
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 29-09-2019 20
36 2 13-10-2019 6
37 1 06-10-2019 13
38 1 06-10-2019 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 22-09-2019 27
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 06-10-2019 13
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 29-09-2019 20
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 29-09-2019 20
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 13-10-2019 6
51 1 22-09-2019 27
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 13-10-2019 6
55 1 29-09-2019 20
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 22-09-2019 27
58 1 13-10-2019 6
59 2 13-10-2019 6
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 06-10-2019 13
63 2 13-10-2019 6
64 1 06-10-2019 13
65 1 13-10-2019 6
66 1 06-10-2019 13
67 1 29-09-2019 20
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 29-09-2019 20
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 06-10-2019 13
72 1 29-09-2019 20
73 2 06-10-2019 13
74 2 29-09-2019 20
75 1 29-09-2019 20
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 3 13-10-2019 6
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 22-09-2019 27
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 06-10-2019 13
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 22-09-2019 27
89 1 13-10-2019 6
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 22-09-2019 27
92 1 22-09-2019 27
93 2 13-10-2019 6
94 1 13-10-2019 6
95 1 13-10-2019 6
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 22-09-2019 27
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-10-2019 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1 65, 01
Tổng 2 93, 93
Tổng 3 94, 58, 30
Tổng 4 59, 95, 13
Tổng 5 50
Tổng 6
Tổng 7 89
Tổng 8 26, 80
Tổng 9 54, 36, 63