Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 02-06-2019 18
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 02-06-2019 18
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 09-06-2019 11
07 1 26-05-2019 25
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 09-06-2019 11
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 16-06-2019 4
15 1 16-06-2019 4
16 1 16-06-2019 4
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 16-06-2019 4
19 1 26-05-2019 25
20 1 16-06-2019 4
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 4 16-06-2019 4
23 1 26-05-2019 25
24 1 09-06-2019 11
25 2 16-06-2019 4
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 26-05-2019 25
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 26-05-2019 25
30 1 26-05-2019 25
31 1 16-06-2019 4
32 2 16-06-2019 4
33 1 09-06-2019 11
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 02-06-2019 18
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 02-06-2019 18
40 1 02-06-2019 18
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 09-06-2019 11
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 16-06-2019 4
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 09-06-2019 11
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-06-2019 4
49 1 26-05-2019 25
50 1 26-05-2019 25
51 1 26-05-2019 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 02-06-2019 18
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 02-06-2019 18
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 16-06-2019 4
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 09-06-2019 11
61 1 02-06-2019 18
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 16-06-2019 4
65 1 16-06-2019 4
66 2 26-05-2019 25
67 1 09-06-2019 11
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 02-06-2019 18
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 26-05-2019 25
76 1 16-06-2019 4
77 1 09-06-2019 11
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 16-06-2019 4
80 3 16-06-2019 4
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 09-06-2019 11
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 09-06-2019 11
87 1 02-06-2019 18
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 09-06-2019 11
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 09-06-2019 11
93 1 26-05-2019 25
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 26-05-2019 25
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 02-06-2019 18
98 1 09-06-2019 11
99 3 02-06-2019 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-06-2019 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 65
Tổng 2 20, 48
Tổng 3 58, 76
Tổng 4 22, 31
Tổng 5 14, 32
Tổng 6 15, 79
Tổng 7 25, 16
Tổng 8 80, 80, 44
Tổng 9 18