Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 14-04-2019 11
01 1 07-04-2019 18
02 1 07-04-2019 18
03 3 14-04-2019 11
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 31-03-2019 25
06 1 14-04-2019 11
07 2 07-04-2019 18
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 07-04-2019 18
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 31-03-2019 25
19 2 07-04-2019 18
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 07-04-2019 18
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 21-04-2019 4
25 1 14-04-2019 11
26 1 14-04-2019 11
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 07-04-2019 18
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 14-04-2019 11
33 1 21-04-2019 4
34 1 14-04-2019 11
35 1 31-03-2019 25
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 31-03-2019 25
38 1 21-04-2019 4
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 31-03-2019 25
41 2 14-04-2019 11
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 07-04-2019 18
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 3 14-04-2019 11
50 2 14-04-2019 11
51 2 14-04-2019 11
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 31-03-2019 25
55 2 21-04-2019 4
56 1 07-04-2019 18
57 2 21-04-2019 4
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 14-04-2019 11
60 1 21-04-2019 4
61 1 21-04-2019 4
62 2 21-04-2019 4
63 1 21-04-2019 4
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 14-04-2019 11
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 31-03-2019 25
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 14-04-2019 11
71 1 07-04-2019 18
72 1 07-04-2019 18
73 1 21-04-2019 4
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 21-04-2019 4
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 21-04-2019 4
78 2 14-04-2019 11
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 21-04-2019 4
85 1 31-03-2019 25
86 1 31-03-2019 25
87 1 31-03-2019 25
88 2 07-04-2019 18
89 1 07-04-2019 18
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 14-04-2019 11
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 21-04-2019 4
96 1 21-04-2019 4
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 31-03-2019 25
99 1 21-04-2019 4

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-04-2019 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 73, 55, 55
Tổng 1 38
Tổng 2 57, 84, 84, 75
Tổng 3
Tổng 4 95, 77
Tổng 5 96
Tổng 6 24, 33, 60
Tổng 7 61
Tổng 8 62, 99
Tổng 9 63