Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 30-01-2019 23
01 2 13-02-2019 9
02 2 06-02-2019 16
03 2 20-02-2019 2
04 1 06-02-2019 16
05 2 10-02-2019 12
06 3 13-02-2019 9
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 06-02-2019 16
09 6 20-02-2019 2
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 17-02-2019 5
12 2 13-02-2019 9
13 3 13-02-2019 9
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 03-02-2019 19
16 3 03-02-2019 19
17 1 10-02-2019 12
18 1 20-02-2019 2
19 3 17-02-2019 5
20 3 17-02-2019 5
21 1 27-01-2019 26
22 2 03-02-2019 19
23 1 13-02-2019 9
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 30-01-2019 23
26 3 10-02-2019 12
27 2 27-01-2019 26
28 2 13-02-2019 9
29 3 13-02-2019 9
30 1 13-02-2019 9
31 2 10-02-2019 12
32 1 20-02-2019 2
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 13-02-2019 9
35 1 23-01-2019 30
36 1 17-02-2019 5
37 1 10-02-2019 12
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 13-02-2019 9
40 3 17-02-2019 5
41 1 20-02-2019 2
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 17-02-2019 5
44 2 06-02-2019 16
45 1 23-01-2019 30
46 1 13-02-2019 9
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 17-02-2019 5
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 06-02-2019 16
51 2 30-01-2019 23
52 1 20-02-2019 2
53 2 20-02-2019 2
54 2 20-02-2019 2
55 2 10-02-2019 12
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 10-02-2019 12
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 06-02-2019 16
61 4 13-02-2019 9
62 2 20-02-2019 2
63 3 10-02-2019 12
64 1 13-02-2019 9
65 3 20-02-2019 2
66 5 17-02-2019 5
67 1 10-02-2019 12
68 3 17-02-2019 5
69 2 03-02-2019 19
70 2 10-02-2019 12
71 2 17-02-2019 5
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 20-02-2019 2
74 5 20-02-2019 2
75 1 30-01-2019 23
76 2 03-02-2019 19
77 3 20-02-2019 2
78 1 17-02-2019 5
79 2 20-02-2019 2
80 1 17-02-2019 5
81 1 20-02-2019 2
82 1 23-01-2019 30
83 2 13-02-2019 9
84 3 20-02-2019 2
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 27-01-2019 26
87 1 10-02-2019 12
88 3 17-02-2019 5
89 2 17-02-2019 5
90 1 20-02-2019 2
91 3 06-02-2019 16
92 1 30-01-2019 23
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 10-02-2019 12
95 1 27-01-2019 26
96 2 10-02-2019 12
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-02-2019 của Khánh Hòa

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 74, 65
Tổng 2 84
Tổng 3 03
Tổng 4 77
Tổng 5 32, 41
Tổng 6 79
Tổng 7 52
Tổng 8 53, 53, 62
Tổng 9 09, 18, 81, 90, 54