App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê theo tổng xổ số Khánh Hòa

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 18-08-2019 6
01 3 21-08-2019 3
02 1 14-08-2019 10
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 3 21-08-2019 3
05 2 14-08-2019 10
06 5 21-08-2019 3
07 3 11-08-2019 13
08 2 04-08-2019 20
09 1 18-08-2019 6
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 21-08-2019 3
12 2 07-08-2019 17
13 1 14-08-2019 10
14 2 18-08-2019 6
15 1 07-08-2019 17
16 2 07-08-2019 17
17 4 04-08-2019 20
18 1 04-08-2019 20
19 2 14-08-2019 10
20 3 07-08-2019 17
21 3 18-08-2019 6
22 1 07-08-2019 17
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 18-08-2019 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 18-08-2019 6
29 1 21-08-2019 3
30 1 31-07-2019 24
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 07-08-2019 17
34 1 28-07-2019 27
35 1 07-08-2019 17
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 14-08-2019 10
38 2 18-08-2019 6
39 3 21-08-2019 3
40 3 18-08-2019 6
41 3 07-08-2019 17
42 1 07-08-2019 17
43 4 21-08-2019 3
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 24-07-2019 31
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 31-07-2019 24
48 1 11-08-2019 13
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 18-08-2019 6
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 24-07-2019 31
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 21-08-2019 3
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 14-08-2019 10
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 21-08-2019 3
59 3 18-08-2019 6
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 18-08-2019 6
62 1 18-08-2019 6
63 2 11-08-2019 13
64 2 18-08-2019 6
65 4 21-08-2019 3
66 3 11-08-2019 13
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 28-07-2019 27
69 2 14-08-2019 10
70 1 21-08-2019 3
71 1 14-08-2019 10
72 1 11-08-2019 13
73 1 21-08-2019 3
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 28-07-2019 27
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 31-07-2019 24
79 3 18-08-2019 6
80 3 21-08-2019 3
81 3 11-08-2019 13
82 1 07-08-2019 17
83 2 11-08-2019 13
84 3 21-08-2019 3
85 1 24-07-2019 31
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 5 21-08-2019 3
88 4 14-08-2019 10
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 4 21-08-2019 3
91 1 31-07-2019 24
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 4 18-08-2019 6
94 4 18-08-2019 6
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 4 11-08-2019 13
97 1 07-08-2019 17
98 3 14-08-2019 10
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-08-2019 của Khánh Hòa

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 01, 65, 29, 01
Tổng 2 39, 11, 84
Tổng 3 58
Tổng 4 04
Tổng 5 87
Tổng 6 06, 06
Tổng 7 43, 70
Tổng 8 80
Tổng 9 54, 90