App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 25-08-2019 22
01 1 01-09-2019 15
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 25-08-2019 22
05 2 08-09-2019 8
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 01-09-2019 15
08 3 18-08-2019 29
09 1 18-08-2019 29
10 1 18-08-2019 29
11 2 01-09-2019 15
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 18-08-2019 29
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 18-08-2019 29
16 1 15-09-2019 1
17 3 15-09-2019 1
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 15-09-2019 1
20 1 08-09-2019 8
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 08-09-2019 8
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 08-09-2019 8
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 08-09-2019 8
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 15-09-2019 1
29 1 18-08-2019 29
30 2 08-09-2019 8
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 01-09-2019 15
34 1 01-09-2019 15
35 1 01-09-2019 15
36 1 25-08-2019 22
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 15-09-2019 1
41 2 15-09-2019 1
42 2 01-09-2019 15
43 1 08-09-2019 8
44 1 15-09-2019 1
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 15-09-2019 1
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 25-08-2019 22
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 15-09-2019 1
53 2 08-09-2019 8
54 1 08-09-2019 8
55 1 15-09-2019 1
56 1 08-09-2019 8
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 25-08-2019 22
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 3 15-09-2019 1
64 1 25-08-2019 22
65 1 08-09-2019 8
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 15-09-2019 1
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 18-08-2019 29
71 2 25-08-2019 22
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 01-09-2019 15
74 1 01-09-2019 15
75 2 25-08-2019 22
76 3 15-09-2019 1
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 3 01-09-2019 15
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 08-09-2019 8
81 1 01-09-2019 15
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 3 08-09-2019 8
84 1 25-08-2019 22
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 15-09-2019 1
88 2 15-09-2019 1
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 25-08-2019 22
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 18-08-2019 29
95 2 15-09-2019 1
96 2 25-08-2019 22
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 08-09-2019 8
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-09-2019 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 19, 28, 55
Tổng 1
Tổng 2 48
Tổng 3 67, 76, 76, 76
Tổng 4 95, 40
Tổng 5 41, 87
Tổng 6 88
Tổng 7 16, 52
Tổng 8 44, 17
Tổng 9 63