Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 27-01-2019 26
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 17-02-2019 5
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 27-01-2019 26
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 27-01-2019 26
08 1 17-02-2019 5
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 10-02-2019 12
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 27-01-2019 26
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 10-02-2019 12
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 3 10-02-2019 12
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 03-02-2019 19
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 17-02-2019 5
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 17-02-2019 5
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 17-02-2019 5
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 03-02-2019 19
32 3 10-02-2019 12
33 2 17-02-2019 5
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 10-02-2019 12
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 10-02-2019 12
39 1 10-02-2019 12
40 2 17-02-2019 5
41 1 03-02-2019 19
42 1 17-02-2019 5
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 17-02-2019 5
46 1 10-02-2019 12
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 03-02-2019 19
51 1 03-02-2019 19
52 2 03-02-2019 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 03-02-2019 19
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 10-02-2019 12
57 1 27-01-2019 26
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 17-02-2019 5
61 2 10-02-2019 12
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 17-02-2019 5
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 27-01-2019 26
67 1 27-01-2019 26
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 27-01-2019 26
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 17-02-2019 5
76 2 17-02-2019 5
77 1 17-02-2019 5
78 2 03-02-2019 19
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 10-02-2019 12
81 2 03-02-2019 19
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 10-02-2019 12
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 03-02-2019 19
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 17-02-2019 5
92 2 17-02-2019 5
93 1 10-02-2019 12
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 3 17-02-2019 5
96 1 03-02-2019 19
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-02-2019 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 92
Tổng 2 20, 02, 20, 75
Tổng 3 76
Tổng 4 77, 40, 95
Tổng 5 23
Tổng 6 42, 60, 33
Tổng 7
Tổng 8 26, 08
Tổng 9 45, 63