Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 14-04-2019 11
02 1 14-04-2019 11
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 07-04-2019 18
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 21-04-2019 4
09 1 31-03-2019 25
10 3 07-04-2019 18
11 1 14-04-2019 11
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 31-03-2019 25
15 1 31-03-2019 25
16 1 21-04-2019 4
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 14-04-2019 11
19 2 14-04-2019 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 14-04-2019 11
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 14-04-2019 11
27 1 21-04-2019 4
28 2 21-04-2019 4
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 21-04-2019 4
31 2 14-04-2019 11
32 1 14-04-2019 11
33 1 07-04-2019 18
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 14-04-2019 11
39 1 21-04-2019 4
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 14-04-2019 11
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 31-03-2019 25
49 2 14-04-2019 11
50 1 31-03-2019 25
51 1 31-03-2019 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 21-04-2019 4
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 14-04-2019 11
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 07-04-2019 18
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 07-04-2019 18
63 1 07-04-2019 18
64 1 07-04-2019 18
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 31-03-2019 25
69 1 31-03-2019 25
70 2 21-04-2019 4
71 2 07-04-2019 18
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 14-04-2019 11
74 1 21-04-2019 4
75 1 31-03-2019 25
76 1 07-04-2019 18
77 1 21-04-2019 4
78 1 07-04-2019 18
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 14-04-2019 11
81 1 14-04-2019 11
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 14-04-2019 11
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 21-04-2019 4
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 21-04-2019 4
91 2 21-04-2019 4
92 2 07-04-2019 18
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 14-04-2019 11
95 1 31-03-2019 25
96 1 21-04-2019 4
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 21-04-2019 4
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-04-2019 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 91, 28, 91, 28
Tổng 1 74
Tổng 2 39
Tổng 3 30, 85
Tổng 4 77
Tổng 5 96
Tổng 6
Tổng 7 70, 16, 98
Tổng 8 53, 53, 08
Tổng 9 90, 27