App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 19-01-2020 2
02 1 19-01-2020 2
03 1 19-01-2020 2
04 2 19-01-2020 2
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 19-01-2020 2
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 05-01-2020 16
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 05-01-2020 16
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 19-01-2020 2
15 3 29-12-2019 23
16 2 05-01-2020 16
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 05-01-2020 16
19 1 05-01-2020 16
20 2 29-12-2019 23
21 1 05-01-2020 16
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 12-01-2020 9
24 2 19-01-2020 2
25 2 05-01-2020 16
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 19-01-2020 2
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 19-01-2020 2
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 29-12-2019 23
32 1 22-12-2019 30
33 1 22-12-2019 30
34 1 05-01-2020 16
35 1 22-12-2019 30
36 1 05-01-2020 16
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 29-12-2019 23
39 3 12-01-2020 9
40 2 19-01-2020 2
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 3 19-01-2020 2
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 19-01-2020 2
45 3 12-01-2020 9
46 1 29-12-2019 23
47 2 12-01-2020 9
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 19-01-2020 2
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 3 29-12-2019 23
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 05-01-2020 16
56 1 29-12-2019 23
57 1 05-01-2020 16
58 1 05-01-2020 16
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 19-01-2020 2
61 1 22-12-2019 30
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 19-01-2020 2
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 22-12-2019 30
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 12-01-2020 9
70 2 19-01-2020 2
71 1 05-01-2020 16
72 1 05-01-2020 16
73 1 12-01-2020 9
74 2 12-01-2020 9
75 1 05-01-2020 16
76 1 05-01-2020 16
77 1 22-12-2019 30
78 1 12-01-2020 9
79 2 12-01-2020 9
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 29-12-2019 23
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 12-01-2020 9
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 19-01-2020 2
90 1 22-12-2019 30
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 22-12-2019 30
93 1 22-12-2019 30
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 12-01-2020 9
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-01-2020 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 29, 01
Tổng 2 02
Tổng 3 03, 49
Tổng 4 04, 40
Tổng 5 14
Tổng 6 06, 42, 60, 24, 42
Tổng 7 70, 89
Tổng 8 44
Tổng 9 27