Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-06-2019 9
01 2 09-06-2019 16
02 1 09-06-2019 16
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 3 23-06-2019 2
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 3 16-06-2019 9
09 3 23-06-2019 2
10 2 02-06-2019 23
11 1 09-06-2019 16
12 1 26-05-2019 30
13 1 23-06-2019 2
14 1 16-06-2019 9
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 16-06-2019 9
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 23-06-2019 2
20 1 02-06-2019 23
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 02-06-2019 23
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 02-06-2019 23
26 2 23-06-2019 2
27 1 16-06-2019 9
28 1 23-06-2019 2
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 02-06-2019 23
32 1 26-05-2019 30
33 1 09-06-2019 16
34 1 26-05-2019 30
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 23-06-2019 2
37 1 23-06-2019 2
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 16-06-2019 9
41 1 16-06-2019 9
42 1 16-06-2019 9
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 09-06-2019 16
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 09-06-2019 16
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 09-06-2019 16
54 4 23-06-2019 2
55 2 16-06-2019 9
56 5 09-06-2019 16
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 26-05-2019 30
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 23-06-2019 2
61 1 09-06-2019 16
62 1 23-06-2019 2
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 23-06-2019 2
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 3 23-06-2019 2
67 1 02-06-2019 23
68 1 26-05-2019 30
69 2 09-06-2019 16
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 26-05-2019 30
73 1 16-06-2019 9
74 2 16-06-2019 9
75 1 26-05-2019 30
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 23-06-2019 2
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 09-06-2019 16
81 3 16-06-2019 9
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 23-06-2019 2
84 1 02-06-2019 23
85 1 02-06-2019 23
86 1 02-06-2019 23
87 3 16-06-2019 9
88 1 02-06-2019 23
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 23-06-2019 2
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 26-05-2019 30
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 26-05-2019 30
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 16-06-2019 9

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-06-2019 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 37, 19, 64, 28
Tổng 1 83
Tổng 2 66
Tổng 3
Tổng 4 04, 13, 04
Tổng 5 78
Tổng 6 60
Tổng 7
Tổng 8 62, 26, 26
Tổng 9 09, 36, 54, 90