Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 26-01-2019 27
02 2 26-01-2019 27
03 1 26-01-2019 27
04 1 26-01-2019 27
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 16-02-2019 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 09-02-2019 13
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 09-02-2019 13
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 3 16-02-2019 6
17 1 02-02-2019 20
18 1 26-01-2019 27
19 2 02-02-2019 20
20 1 09-02-2019 13
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 09-02-2019 13
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 16-02-2019 6
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 02-02-2019 20
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 09-02-2019 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 02-02-2019 20
41 1 09-02-2019 13
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 16-02-2019 6
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 26-01-2019 27
46 1 09-02-2019 13
47 2 16-02-2019 6
48 2 16-02-2019 6
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 09-02-2019 13
53 2 09-02-2019 13
54 1 26-01-2019 27
55 1 09-02-2019 13
56 1 09-02-2019 13
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 16-02-2019 6
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 26-01-2019 27
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 02-02-2019 20
65 2 09-02-2019 13
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 09-02-2019 13
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 26-01-2019 27
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 02-02-2019 20
73 2 16-02-2019 6
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 4 16-02-2019 6
77 1 16-02-2019 6
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 16-02-2019 6
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 16-02-2019 6
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 16-02-2019 6
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 26-01-2019 27
93 1 02-02-2019 20
94 1 26-01-2019 27
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 02-02-2019 20
97 2 16-02-2019 6
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 16-02-2019 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-02-2019 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 83, 47
Tổng 2 48
Tổng 3 30, 76, 76
Tổng 4 59, 77, 59
Tổng 5
Tổng 6 97
Tổng 7 43, 16, 16
Tổng 8 08, 80, 99
Tổng 9 90