Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 20-04-2019 5
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 13-04-2019 12
05 2 20-04-2019 5
06 2 20-04-2019 5
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 13-04-2019 12
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 20-04-2019 5
16 1 06-04-2019 19
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 20-04-2019 5
21 1 30-03-2019 26
22 1 06-04-2019 19
23 1 30-03-2019 26
24 1 20-04-2019 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 20-04-2019 5
27 2 13-04-2019 12
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 3 20-04-2019 5
30 2 20-04-2019 5
31 1 20-04-2019 5
32 1 20-04-2019 5
33 2 20-04-2019 5
34 2 13-04-2019 12
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 13-04-2019 12
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 13-04-2019 12
46 1 30-03-2019 26
47 1 30-03-2019 26
48 1 06-04-2019 19
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 30-03-2019 26
51 1 20-04-2019 5
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 30-03-2019 26
54 1 30-03-2019 26
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 20-04-2019 5
63 3 20-04-2019 5
64 2 13-04-2019 12
65 2 13-04-2019 12
66 1 06-04-2019 19
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 3 30-03-2019 26
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 06-04-2019 19
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 30-03-2019 26
73 2 20-04-2019 5
74 1 13-04-2019 12
75 1 06-04-2019 19
76 1 30-03-2019 26
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 13-04-2019 12
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 20-04-2019 5
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 06-04-2019 19
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 13-04-2019 12
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 30-03-2019 26
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 13-04-2019 12
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 30-03-2019 26
98 2 13-04-2019 12
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-04-2019 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 29
Tổng 2 20, 02
Tổng 3 30
Tổng 4 31
Tổng 5 05, 32
Tổng 6 51, 06, 24, 15, 33
Tổng 7
Tổng 8 80, 26, 62
Tổng 9 63, 63