App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 31-08-2019 16
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 24-08-2019 23
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 07-09-2019 9
06 1 14-09-2019 2
07 2 14-09-2019 2
08 1 24-08-2019 23
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 07-09-2019 9
11 3 14-09-2019 2
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 24-08-2019 23
15 2 31-08-2019 16
16 1 07-09-2019 9
17 1 17-08-2019 30
18 1 07-09-2019 9
19 3 24-08-2019 23
20 1 24-08-2019 23
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 07-09-2019 9
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 17-08-2019 30
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 17-08-2019 30
34 1 07-09-2019 9
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 24-08-2019 23
37 2 14-09-2019 2
38 1 07-09-2019 9
39 3 31-08-2019 16
40 1 17-08-2019 30
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 4 14-09-2019 2
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 24-08-2019 23
46 1 14-09-2019 2
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 07-09-2019 9
49 1 14-09-2019 2
50 2 31-08-2019 16
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 07-09-2019 9
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 14-09-2019 2
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 3 31-08-2019 16
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 07-09-2019 9
59 1 14-09-2019 2
60 1 31-08-2019 16
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 14-09-2019 2
63 2 24-08-2019 23
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 17-08-2019 30
66 1 07-09-2019 9
67 3 07-09-2019 9
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 31-08-2019 16
73 1 14-09-2019 2
74 1 14-09-2019 2
75 2 14-09-2019 2
76 1 14-09-2019 2
77 2 14-09-2019 2
78 1 07-09-2019 9
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 14-09-2019 2
81 1 31-08-2019 16
82 1 31-08-2019 16
83 1 07-09-2019 9
84 1 17-08-2019 30
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 07-09-2019 9
87 1 31-08-2019 16
88 1 17-08-2019 30
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 24-08-2019 23
91 1 31-08-2019 16
92 1 31-08-2019 16
93 1 14-09-2019 2
94 2 24-08-2019 23
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 14-09-2019 2
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-09-2019 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 46, 37, 73
Tổng 1 74
Tổng 2 75, 93, 11
Tổng 3 76, 49
Tổng 4 77, 59
Tổng 5 96
Tổng 6 06, 42
Tổng 7 07
Tổng 8 62, 80
Tổng 9 54