App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 18-01-2020 10
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 25-01-2020 3
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 04-01-2020 24
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 04-01-2020 24
09 3 18-01-2020 10
10 1 04-01-2020 24
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 04-01-2020 24
13 2 25-01-2020 3
14 1 25-01-2020 3
15 1 04-01-2020 24
16 1 18-01-2020 10
17 1 11-01-2020 17
18 2 11-01-2020 17
19 1 18-01-2020 10
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 25-01-2020 3
23 3 11-01-2020 17
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 11-01-2020 17
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 11-01-2020 17
30 1 25-01-2020 3
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 11-01-2020 17
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 28-12-2019 31
35 1 18-01-2020 10
36 2 04-01-2020 24
37 1 28-12-2019 31
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 18-01-2020 10
40 2 18-01-2020 10
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 04-01-2020 24
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 11-01-2020 17
46 2 18-01-2020 10
47 3 25-01-2020 3
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 18-01-2020 10
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 25-01-2020 3
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 25-01-2020 3
55 4 25-01-2020 3
56 3 25-01-2020 3
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 04-01-2020 24
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 11-01-2020 17
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 3 25-01-2020 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 25-01-2020 3
67 1 11-01-2020 17
68 1 25-01-2020 3
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 18-01-2020 10
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 28-12-2019 31
73 1 04-01-2020 24
74 1 11-01-2020 17
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 28-12-2019 31
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 11-01-2020 17
84 2 25-01-2020 3
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 28-12-2019 31
88 1 11-01-2020 17
89 2 18-01-2020 10
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 04-01-2020 24
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 04-01-2020 24
95 2 25-01-2020 3
96 2 18-01-2020 10
97 3 25-01-2020 3
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 18-01-2020 10

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-01-2020 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 55, 55
Tổng 1 47, 56, 47
Tổng 2 66, 84
Tổng 3 30, 03
Tổng 4 22, 68, 95, 13
Tổng 5 14
Tổng 6 97
Tổng 7 52
Tổng 8
Tổng 9 54, 63