App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-01-2021 6
01 1 16-01-2021 6
02 1 09-01-2021 13
03 1 02-01-2021 20
04 1 26-12-2020 27
05 1 02-01-2021 20
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 16-01-2021 6
08 1 09-01-2021 13
09 1 09-01-2021 13
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 09-01-2021 13
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 02-01-2021 20
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 16-01-2021 6
19 2 09-01-2021 13
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 26-12-2020 27
22 1 02-01-2021 20
23 1 16-01-2021 6
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 26-12-2020 27
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 09-01-2021 13
33 1 09-01-2021 13
34 2 16-01-2021 6
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 26-12-2020 27
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 09-01-2021 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 16-01-2021 6
41 1 16-01-2021 6
42 1 16-01-2021 6
43 1 09-01-2021 13
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-01-2021 6
46 1 02-01-2021 20
47 3 09-01-2021 13
48 1 26-12-2020 27
49 1 26-12-2020 27
50 1 02-01-2021 20
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 26-12-2020 27
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 02-01-2021 20
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 02-01-2021 20
59 1 09-01-2021 13
60 1 16-01-2021 6
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 09-01-2021 13
67 2 16-01-2021 6
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 26-12-2020 27
71 2 09-01-2021 13
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 3 02-01-2021 20
75 2 26-12-2020 27
76 2 16-01-2021 6
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 09-01-2021 13
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 09-01-2021 13
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 26-12-2020 27
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 16-01-2021 6
89 3 16-01-2021 6
90 1 26-12-2020 27
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 26-12-2020 27
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 16-01-2021 6
95 2 02-01-2021 20
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 09-01-2021 13
98 2 16-01-2021 6
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-01-2021 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 01
Tổng 2
Tổng 3 76, 94, 67, 76
Tổng 4 40
Tổng 5 23, 41
Tổng 6 88, 42, 60
Tổng 7 34, 89, 98, 07
Tổng 8
Tổng 9 45, 18