Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 12-04-2019 13
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 19-04-2019 6
04 1 05-04-2019 20
05 1 19-04-2019 6
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 29-03-2019 27
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 05-04-2019 20
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 05-04-2019 20
13 1 05-04-2019 20
14 2 19-04-2019 6
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 12-04-2019 13
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 05-04-2019 20
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 19-04-2019 6
22 1 19-04-2019 6
23 2 05-04-2019 20
24 1 29-03-2019 27
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 12-04-2019 13
27 2 05-04-2019 20
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 29-03-2019 27
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 19-04-2019 6
32 2 19-04-2019 6
33 2 12-04-2019 13
34 1 12-04-2019 13
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 19-04-2019 6
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 12-04-2019 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 29-03-2019 27
44 2 05-04-2019 20
45 3 19-04-2019 6
46 1 29-03-2019 27
47 1 19-04-2019 6
48 1 19-04-2019 6
49 2 05-04-2019 20
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 05-04-2019 20
54 1 29-03-2019 27
55 1 29-03-2019 27
56 1 29-03-2019 27
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 4 19-04-2019 6
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 29-03-2019 27
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 19-04-2019 6
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 12-04-2019 13
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 19-04-2019 6
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 19-04-2019 6
76 1 12-04-2019 13
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 12-04-2019 13
79 1 12-04-2019 13
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 05-04-2019 20
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 12-04-2019 13
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 12-04-2019 13
91 2 12-04-2019 13
92 1 12-04-2019 13
93 1 12-04-2019 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 12-04-2019 13
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 19-04-2019 6
99 1 05-04-2019 20

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-04-2019 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 47
Tổng 2 48, 75, 75
Tổng 3 03, 21
Tổng 4 22, 31
Tổng 5 14, 32, 05
Tổng 6 60, 60
Tổng 7 98
Tổng 8 71
Tổng 9 36, 45