App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-09-2019 3
01 1 23-08-2019 24
02 2 06-09-2019 10
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 30-08-2019 17
05 2 23-08-2019 24
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 16-08-2019 31
10 1 06-09-2019 10
11 1 13-09-2019 3
12 1 16-08-2019 31
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 13-09-2019 3
15 1 13-09-2019 3
16 1 23-08-2019 24
17 1 13-09-2019 3
18 1 23-08-2019 24
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 30-08-2019 17
22 1 16-08-2019 31
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 16-08-2019 31
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 06-09-2019 10
27 1 06-09-2019 10
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 13-09-2019 3
30 1 06-09-2019 10
31 1 13-09-2019 3
32 1 30-08-2019 17
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 06-09-2019 10
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 3 30-08-2019 17
40 1 16-08-2019 31
41 1 23-08-2019 24
42 1 16-08-2019 31
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 23-08-2019 24
46 1 23-08-2019 24
47 2 06-09-2019 10
48 1 16-08-2019 31
49 1 13-09-2019 3
50 2 13-09-2019 3
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 23-08-2019 24
53 2 13-09-2019 3
54 1 30-08-2019 17
55 3 13-09-2019 3
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 30-08-2019 17
58 1 30-08-2019 17
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 30-08-2019 17
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 13-09-2019 3
63 1 23-08-2019 24
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 16-08-2019 31
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 23-08-2019 24
68 1 13-09-2019 3
69 2 06-09-2019 10
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 30-08-2019 17
72 3 13-09-2019 3
73 1 16-08-2019 31
74 1 06-09-2019 10
75 2 13-09-2019 3
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 06-09-2019 10
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 16-08-2019 31
81 1 13-09-2019 3
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 16-08-2019 31
84 1 30-08-2019 17
85 1 06-09-2019 10
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 30-08-2019 17
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 06-09-2019 10
91 1 06-09-2019 10
92 2 30-08-2019 17
93 1 30-08-2019 17
94 1 06-09-2019 10
95 2 06-09-2019 10
96 1 16-08-2019 31
97 1 16-08-2019 31
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 23-08-2019 24

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-09-2019 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 55, 55, 00
Tổng 1 29
Tổng 2 11, 75
Tổng 3 49
Tổng 4 31, 68
Tổng 5 50, 14
Tổng 6 15
Tổng 7
Tổng 8 62, 53, 17
Tổng 9 72, 72, 81