Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 14-06-2019 11
01 2 14-06-2019 11
02 2 07-06-2019 18
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 21-06-2019 4
05 2 21-06-2019 4
06 3 21-06-2019 4
07 2 21-06-2019 4
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 21-06-2019 4
12 1 31-05-2019 25
13 2 07-06-2019 18
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 21-06-2019 4
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 07-06-2019 18
23 1 14-06-2019 11
24 1 14-06-2019 11
25 1 07-06-2019 18
26 1 31-05-2019 25
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 21-06-2019 4
30 1 07-06-2019 18
31 1 07-06-2019 18
32 1 14-06-2019 11
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 3 31-05-2019 25
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 31-05-2019 25
39 1 07-06-2019 18
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 21-06-2019 4
46 1 07-06-2019 18
47 1 07-06-2019 18
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 31-05-2019 25
50 1 07-06-2019 18
51 1 14-06-2019 11
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 14-06-2019 11
54 1 07-06-2019 18
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 21-06-2019 4
58 2 14-06-2019 11
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 21-06-2019 4
61 2 21-06-2019 4
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 31-05-2019 25
66 1 07-06-2019 18
67 2 21-06-2019 4
68 1 21-06-2019 4
69 1 14-06-2019 11
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 14-06-2019 11
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 14-06-2019 11
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 21-06-2019 4
82 1 31-05-2019 25
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 21-06-2019 4
87 2 07-06-2019 18
88 1 31-05-2019 25
89 1 14-06-2019 11
90 1 21-06-2019 4
91 1 14-06-2019 11
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 07-06-2019 18
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 21-06-2019 4
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-06-2019 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1 29
Tổng 2 57, 11
Tổng 3 67, 67
Tổng 4 68, 95, 86, 04
Tổng 5 05
Tổng 6 06, 60
Tổng 7 61, 07
Tổng 8
Tổng 9 81, 90, 45