App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 17-01-2020 4
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 17-01-2020 4
04 2 10-01-2020 11
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 17-01-2020 4
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 10-01-2020 11
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 10-01-2020 11
14 1 17-01-2020 4
15 1 17-01-2020 4
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 27-12-2019 25
19 3 10-01-2020 11
20 2 10-01-2020 11
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 03-01-2020 18
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 03-01-2020 18
27 1 17-01-2020 4
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 3 03-01-2020 18
34 1 03-01-2020 18
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 17-01-2020 4
43 2 27-12-2019 25
44 1 27-12-2019 25
45 2 17-01-2020 4
46 1 10-01-2020 11
47 1 03-01-2020 18
48 2 10-01-2020 11
49 2 27-12-2019 25
50 1 03-01-2020 18
51 1 17-01-2020 4
52 2 17-01-2020 4
53 1 17-01-2020 4
54 1 27-12-2019 25
55 1 27-12-2019 25
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 03-01-2020 18
58 1 10-01-2020 11
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 17-01-2020 4
61 1 27-12-2019 25
62 1 27-12-2019 25
63 1 03-01-2020 18
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 10-01-2020 11
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 17-01-2020 4
69 1 27-12-2019 25
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 17-01-2020 4
74 1 03-01-2020 18
75 1 03-01-2020 18
76 2 10-01-2020 11
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 17-01-2020 4
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 03-01-2020 18
81 1 03-01-2020 18
82 1 17-01-2020 4
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 17-01-2020 4
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 10-01-2020 11
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 10-01-2020 11
94 2 17-01-2020 4
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-01-2020 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 73, 82
Tổng 1 01
Tổng 2
Tổng 3 94, 03
Tổng 4 68
Tổng 5 78, 14
Tổng 6 15, 88, 42, 51, 60
Tổng 7 52
Tổng 8 53
Tổng 9 27, 09, 45