Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 01-02-2019 21
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 15-02-2019 7
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 08-02-2019 14
08 2 08-02-2019 14
09 4 15-02-2019 7
10 1 15-02-2019 7
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 15-02-2019 7
13 2 08-02-2019 14
14 2 08-02-2019 14
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 08-02-2019 14
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 25-01-2019 28
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 15-02-2019 7
28 1 01-02-2019 21
29 2 01-02-2019 21
30 2 01-02-2019 21
31 1 08-02-2019 14
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 15-02-2019 7
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 01-02-2019 21
42 1 25-01-2019 28
43 2 08-02-2019 14
44 1 25-01-2019 28
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 08-02-2019 14
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 15-02-2019 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 3 15-02-2019 7
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 3 08-02-2019 14
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 01-02-2019 21
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 08-02-2019 14
59 1 08-02-2019 14
60 1 01-02-2019 21
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 08-02-2019 14
63 1 08-02-2019 14
64 1 15-02-2019 7
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 01-02-2019 21
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 15-02-2019 7
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 15-02-2019 7
82 2 15-02-2019 7
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 25-01-2019 28
85 1 15-02-2019 7
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 01-02-2019 21
88 1 01-02-2019 21
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 01-02-2019 21
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 15-02-2019 7
95 1 08-02-2019 14
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 15-02-2019 7
98 2 15-02-2019 7
99 2 08-02-2019 14

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-02-2019 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 91, 64, 00
Tổng 1 29, 65, 10, 10, 10
Tổng 2 11, 20
Tổng 3 58
Tổng 4 77
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7 89, 98
Tổng 8 17
Tổng 9 18, 45, 90