Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 04-02-2019 18
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 11-02-2019 11
03 2 18-02-2019 4
04 1 04-02-2019 18
05 1 04-02-2019 18
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 28-01-2019 25
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 28-01-2019 25
11 1 04-02-2019 18
12 2 11-02-2019 11
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 04-02-2019 18
15 3 18-02-2019 4
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 18-02-2019 4
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 28-01-2019 25
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 11-02-2019 11
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 11-02-2019 11
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 18-02-2019 4
34 1 18-02-2019 4
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 18-02-2019 4
37 2 11-02-2019 11
38 1 11-02-2019 11
39 1 18-02-2019 4
40 1 28-01-2019 25
41 1 11-02-2019 11
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 28-01-2019 25
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 18-02-2019 4
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 11-02-2019 11
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 28-01-2019 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 04-02-2019 18
54 1 04-02-2019 18
55 2 11-02-2019 11
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 04-02-2019 18
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 04-02-2019 18
65 2 18-02-2019 4
66 2 04-02-2019 18
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 18-02-2019 4
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 11-02-2019 11
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 18-02-2019 4
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 28-01-2019 25
79 2 18-02-2019 4
80 1 28-01-2019 25
81 1 04-02-2019 18
82 2 18-02-2019 4
83 1 28-01-2019 25
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 11-02-2019 11
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 28-01-2019 25
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 04-02-2019 18
91 2 11-02-2019 11
92 1 18-02-2019 4
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 18-02-2019 4
96 1 11-02-2019 11
97 1 04-02-2019 18
98 2 28-01-2019 25
99 1 04-02-2019 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-02-2019 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0 82, 46, 82
Tổng 1 92, 74, 65
Tổng 2 39
Tổng 3 03, 03
Tổng 4 95
Tổng 5 69
Tổng 6 15, 79, 33
Tổng 7 34
Tổng 8 17, 17
Tổng 9 36