App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 26-08-2019 21
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 09-09-2019 7
05 2 09-09-2019 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 02-09-2019 14
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 02-09-2019 14
13 2 09-09-2019 7
14 1 02-09-2019 14
15 2 09-09-2019 7
16 3 09-09-2019 7
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 09-09-2019 7
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 09-09-2019 7
22 1 09-09-2019 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 02-09-2019 14
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 09-09-2019 7
31 2 26-08-2019 21
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 19-08-2019 28
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 02-09-2019 14
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 09-09-2019 7
43 1 26-08-2019 21
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 3 09-09-2019 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 26-08-2019 21
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 02-09-2019 14
57 1 19-08-2019 28
58 1 26-08-2019 21
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 02-09-2019 14
62 2 02-09-2019 14
63 3 09-09-2019 7
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 09-09-2019 7
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 02-09-2019 14
68 1 26-08-2019 21
69 1 19-08-2019 28
70 1 26-08-2019 21
71 1 19-08-2019 28
72 1 26-08-2019 21
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 19-08-2019 28
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 02-09-2019 14
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 09-09-2019 7
80 2 02-09-2019 14
81 1 02-09-2019 14
82 1 26-08-2019 21
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 19-08-2019 28
87 1 09-09-2019 7
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 26-08-2019 21
91 1 02-09-2019 14
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 02-09-2019 14
94 3 09-09-2019 7
95 1 19-08-2019 28
96 1 19-08-2019 28
97 1 19-08-2019 28
98 2 09-09-2019 7
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-09-2019 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0 19, 46
Tổng 1 65
Tổng 2
Tổng 3 21, 94, 21, 30
Tổng 4 22, 04, 13
Tổng 5 87, 05
Tổng 6 15, 79, 42
Tổng 7 98, 16
Tổng 8
Tổng 9 63