Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 01-04-2019 24
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 08-04-2019 17
09 4 22-04-2019 3
10 2 22-04-2019 3
11 1 22-04-2019 3
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 3 15-04-2019 10
14 1 25-03-2019 31
15 1 22-04-2019 3
16 1 25-03-2019 31
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 25-03-2019 31
19 1 08-04-2019 17
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 08-04-2019 17
22 1 08-04-2019 17
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 25-03-2019 31
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 15-04-2019 10
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 01-04-2019 24
30 2 22-04-2019 3
31 1 08-04-2019 17
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 22-04-2019 3
34 2 08-04-2019 17
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 08-04-2019 17
37 1 01-04-2019 24
38 1 25-03-2019 31
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 08-04-2019 17
42 1 22-04-2019 3
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 22-04-2019 3
46 2 15-04-2019 10
47 1 01-04-2019 24
48 1 15-04-2019 10
49 2 01-04-2019 24
50 1 01-04-2019 24
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 15-04-2019 10
53 2 15-04-2019 10
54 1 15-04-2019 10
55 1 01-04-2019 24
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 01-04-2019 24
60 1 15-04-2019 10
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 08-04-2019 17
64 1 01-04-2019 24
65 1 15-04-2019 10
66 1 25-03-2019 31
67 2 08-04-2019 17
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 3 22-04-2019 3
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 15-04-2019 10
72 1 22-04-2019 3
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 25-03-2019 31
76 2 08-04-2019 17
77 2 15-04-2019 10
78 1 25-03-2019 31
79 1 15-04-2019 10
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 01-04-2019 24
83 2 22-04-2019 3
84 2 22-04-2019 3
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 22-04-2019 3
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 15-04-2019 10
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 25-03-2019 31
91 1 22-04-2019 3
92 1 01-04-2019 24
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 22-04-2019 3
95 2 22-04-2019 3
96 1 08-04-2019 17
97 1 01-04-2019 24
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 4 15-04-2019 10

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-04-2019 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 83, 10
Tổng 2 11, 84
Tổng 3 94, 30, 94
Tổng 4 86, 95
Tổng 5 69, 69
Tổng 6 15, 33, 42
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9 72, 09, 45