App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 20-01-2020 1
01 2 20-01-2020 1
02 2 23-12-2019 29
03 1 06-01-2020 15
04 2 20-01-2020 1
05 1 13-01-2020 8
06 1 06-01-2020 15
07 3 20-01-2020 1
08 1 23-12-2019 29
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 23-12-2019 29
13 1 30-12-2019 22
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 13-01-2020 8
16 1 06-01-2020 15
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 30-12-2019 22
19 1 30-12-2019 22
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 20-01-2020 1
22 2 06-01-2020 15
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 13-01-2020 8
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 06-01-2020 15
28 1 13-01-2020 8
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 20-01-2020 1
31 1 13-01-2020 8
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 30-12-2019 22
34 3 13-01-2020 8
35 1 06-01-2020 15
36 1 20-01-2020 1
37 1 20-01-2020 1
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 30-12-2019 22
43 2 20-01-2020 1
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 20-01-2020 1
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 20-01-2020 1
48 2 13-01-2020 8
49 1 13-01-2020 8
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 06-01-2020 15
52 1 20-01-2020 1
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 30-12-2019 22
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 13-01-2020 8
60 1 13-01-2020 8
61 1 23-12-2019 29
62 3 06-01-2020 15
63 1 30-12-2019 22
64 4 20-01-2020 1
65 1 30-12-2019 22
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 30-12-2019 22
71 1 06-01-2020 15
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 06-01-2020 15
74 2 06-01-2020 15
75 1 06-01-2020 15
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 13-01-2020 8
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 13-01-2020 8
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 30-12-2019 22
85 1 23-12-2019 29
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 20-01-2020 1
88 1 13-01-2020 8
89 1 20-01-2020 1
90 1 13-01-2020 8
91 1 20-01-2020 1
92 2 13-01-2020 8
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 20-01-2020 1
95 1 23-12-2019 29
96 2 13-01-2020 8
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 23-12-2019 29

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-01-2020 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0 64, 37, 00, 00, 91
Tổng 1 01, 47
Tổng 2
Tổng 3 21, 30, 94
Tổng 4 04
Tổng 5 87
Tổng 6
Tổng 7 43, 07, 89, 52
Tổng 8
Tổng 9 36, 45