Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 03-06-2019 17
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 17-06-2019 3
04 3 17-06-2019 3
05 1 20-05-2019 31
06 2 03-06-2019 17
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 17-06-2019 3
09 1 03-06-2019 17
10 1 27-05-2019 24
11 1 03-06-2019 17
12 1 20-05-2019 31
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 17-06-2019 3
15 1 03-06-2019 17
16 2 17-06-2019 3
17 1 27-05-2019 24
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 03-06-2019 17
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 27-05-2019 24
25 1 20-05-2019 31
26 2 17-06-2019 3
27 1 27-05-2019 24
28 1 27-05-2019 24
29 2 10-06-2019 10
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 20-05-2019 31
32 2 17-06-2019 3
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 17-06-2019 3
37 1 10-06-2019 10
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 20-05-2019 31
41 1 20-05-2019 31
42 1 17-06-2019 3
43 1 20-05-2019 31
44 4 17-06-2019 3
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 27-05-2019 24
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 17-06-2019 3
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 27-05-2019 24
52 1 20-05-2019 31
53 4 10-06-2019 10
54 4 17-06-2019 3
55 1 03-06-2019 17
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 17-06-2019 3
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 10-06-2019 10
63 1 17-06-2019 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 10-06-2019 10
66 1 27-05-2019 24
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 10-06-2019 10
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 03-06-2019 17
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 03-06-2019 17
76 3 17-06-2019 3
77 1 27-05-2019 24
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 20-05-2019 31
80 2 03-06-2019 17
81 3 10-06-2019 10
82 2 10-06-2019 10
83 3 10-06-2019 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 10-06-2019 10
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 10-06-2019 10
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 27-05-2019 24
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 27-05-2019 24
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 27-05-2019 24
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 17-06-2019 3
98 2 03-06-2019 17
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-06-2019 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2 57, 48
Tổng 3 03, 76
Tổng 4 04
Tổng 5 32, 14
Tổng 6 97, 42
Tổng 7 16
Tổng 8 26, 08, 44, 26
Tổng 9 63, 36, 54, 54