Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 30-05-2019 21
01 2 13-06-2019 7
02 2 30-05-2019 21
03 2 13-06-2019 7
04 1 30-05-2019 21
05 1 13-06-2019 7
06 1 13-06-2019 7
07 2 30-05-2019 21
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 06-06-2019 14
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 23-05-2019 28
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 23-05-2019 28
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 23-05-2019 28
21 2 06-06-2019 14
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 23-05-2019 28
27 1 06-06-2019 14
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 23-05-2019 28
34 1 06-06-2019 14
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 06-06-2019 14
37 1 13-06-2019 7
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 30-05-2019 21
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 13-06-2019 7
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 3 13-06-2019 7
45 1 30-05-2019 21
46 1 06-06-2019 14
47 2 06-06-2019 14
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 06-06-2019 14
51 3 13-06-2019 7
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 30-05-2019 21
54 1 06-06-2019 14
55 2 13-06-2019 7
56 1 13-06-2019 7
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 30-05-2019 21
60 1 13-06-2019 7
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 13-06-2019 7
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 13-06-2019 7
67 1 23-05-2019 28
68 1 30-05-2019 21
69 1 30-05-2019 21
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 23-05-2019 28
72 2 13-06-2019 7
73 2 06-06-2019 14
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 13-06-2019 7
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 30-05-2019 21
79 1 30-05-2019 21
80 1 06-06-2019 14
81 2 13-06-2019 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 23-05-2019 28
86 1 23-05-2019 28
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 13-06-2019 7
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 3 13-06-2019 7
93 1 30-05-2019 21
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 23-05-2019 28
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 06-06-2019 14
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-06-2019 của Quảng Bình

Tổng Loto
Tổng 0 64, 55, 37
Tổng 1 01, 92, 56
Tổng 2 66, 75
Tổng 3 03
Tổng 4
Tổng 5 05
Tổng 6 42, 60, 06, 51
Tổng 7
Tổng 8 44
Tổng 9 90, 81, 72