App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 02-01-2020 26
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 09-01-2020 19
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 16-01-2020 12
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 16-01-2020 12
15 2 09-01-2020 19
16 1 02-01-2020 26
17 1 02-01-2020 26
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 02-01-2020 26
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 02-01-2020 26
24 1 23-01-2020 5
25 1 09-01-2020 19
26 2 16-01-2020 12
27 4 23-01-2020 5
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 09-01-2020 19
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 16-01-2020 12
33 2 02-01-2020 26
34 1 02-01-2020 26
35 2 23-01-2020 5
36 1 09-01-2020 19
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 16-01-2020 12
39 3 16-01-2020 12
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 23-01-2020 5
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-01-2020 12
46 1 16-01-2020 12
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 02-01-2020 26
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 4 23-01-2020 5
62 1 16-01-2020 12
63 1 09-01-2020 19
64 1 16-01-2020 12
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 3 23-01-2020 5
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 23-01-2020 5
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 23-01-2020 5
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 02-01-2020 26
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 16-01-2020 12
76 1 16-01-2020 12
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 23-01-2020 5
80 1 23-01-2020 5
81 1 23-01-2020 5
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 02-01-2020 26
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 02-01-2020 26
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 23-01-2020 5
89 2 09-01-2020 19
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 23-01-2020 5
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 23-01-2020 5
95 2 16-01-2020 12
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 23-01-2020 5
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 09-01-2020 19

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-01-2020 của Quảng Bình

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1
Tổng 2 66
Tổng 3 94
Tổng 4 68
Tổng 5
Tổng 6 24, 79, 88, 88, 42, 88, 97
Tổng 7 61, 70, 61
Tổng 8 35, 80
Tổng 9 27, 81