Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 14-02-2019 8
01 2 14-02-2019 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 31-01-2019 22
04 1 14-02-2019 8
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 14-02-2019 8
08 1 24-01-2019 29
09 2 14-02-2019 8
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 07-02-2019 15
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 14-02-2019 8
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 14-02-2019 8
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 07-02-2019 15
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 31-01-2019 22
25 1 21-02-2019 1
26 3 21-02-2019 1
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 21-02-2019 1
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 24-01-2019 29
32 3 21-02-2019 1
33 1 21-02-2019 1
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 07-02-2019 15
37 1 21-02-2019 1
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 07-02-2019 15
40 1 31-01-2019 22
41 1 31-01-2019 22
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 07-02-2019 15
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 07-02-2019 15
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 07-02-2019 15
48 2 14-02-2019 8
49 1 24-01-2019 29
50 1 24-01-2019 29
51 1 31-01-2019 22
52 2 07-02-2019 15
53 1 24-01-2019 29
54 4 21-02-2019 1
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 31-01-2019 22
57 3 14-02-2019 8
58 1 31-01-2019 22
59 1 31-01-2019 22
60 3 21-02-2019 1
61 2 14-02-2019 8
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 14-02-2019 8
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 21-02-2019 1
66 1 21-02-2019 1
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 07-02-2019 15
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 3 21-02-2019 1
72 1 07-02-2019 15
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 21-02-2019 1
81 1 21-02-2019 1
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 24-01-2019 29
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 07-02-2019 15
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 21-02-2019 1
88 2 21-02-2019 1
89 1 24-01-2019 29
90 2 21-02-2019 1
91 2 14-02-2019 8
92 2 21-02-2019 1
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 07-02-2019 15
95 2 21-02-2019 1
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 14-02-2019 8

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của Quảng Bình

Tổng Loto
Tổng 0 28, 37
Tổng 1 65, 92
Tổng 2 66
Tổng 3
Tổng 4 95
Tổng 5 32, 87
Tổng 6 33, 60, 88
Tổng 7 25
Tổng 8 26, 71, 80
Tổng 9 81, 90, 54