Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 11-04-2019 14
01 1 04-04-2019 21
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 11-04-2019 14
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 18-04-2019 7
06 1 04-04-2019 21
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 18-04-2019 7
09 1 18-04-2019 7
10 1 11-04-2019 14
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 18-04-2019 7
15 1 18-04-2019 7
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 11-04-2019 14
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 04-04-2019 21
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 11-04-2019 14
24 1 28-03-2019 28
25 1 11-04-2019 14
26 2 18-04-2019 7
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 18-04-2019 7
30 1 11-04-2019 14
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 18-04-2019 7
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 04-04-2019 21
36 1 18-04-2019 7
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 18-04-2019 7
43 1 04-04-2019 21
44 1 11-04-2019 14
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 28-03-2019 28
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 11-04-2019 14
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 18-04-2019 7
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 28-03-2019 28
54 1 04-04-2019 21
55 1 11-04-2019 14
56 1 28-03-2019 28
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 18-04-2019 7
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 18-04-2019 7
62 1 28-03-2019 28
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 28-03-2019 28
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 3 04-04-2019 21
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 3 18-04-2019 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 28-03-2019 28
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 28-03-2019 28
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 04-04-2019 21
79 1 04-04-2019 21
80 2 04-04-2019 21
81 1 11-04-2019 14
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 04-04-2019 21
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 18-04-2019 7
86 1 11-04-2019 14
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 18-04-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 11-04-2019 14
94 1 04-04-2019 21
95 1 28-03-2019 28
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-04-2019 14
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 18-04-2019 7

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-04-2019 của Quảng Bình

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1 74, 83
Tổng 2 66, 84, 75, 93, 84
Tổng 3 67
Tổng 4 22
Tổng 5
Tổng 6 42, 42, 79
Tổng 7
Tổng 8 53
Tổng 9 09, 72, 36, 27