App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 31-12-2019 21
01 1 31-12-2019 21
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 14-01-2020 7
04 1 24-12-2019 28
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 07-01-2020 14
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 24-12-2019 28
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 31-12-2019 21
11 1 14-01-2020 7
12 1 31-12-2019 21
13 1 14-01-2020 7
14 1 14-01-2020 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 14-01-2020 7
17 1 14-01-2020 7
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 14-01-2020 7
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 31-12-2019 21
24 1 31-12-2019 21
25 1 24-12-2019 28
26 1 14-01-2020 7
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 07-01-2020 14
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 14-01-2020 7
38 2 14-01-2020 7
39 1 24-12-2019 28
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-01-2020 7
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 24-12-2019 28
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 07-01-2020 14
48 1 07-01-2020 14
49 2 07-01-2020 14
50 3 14-01-2020 7
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 24-12-2019 28
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 31-12-2019 21
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 07-01-2020 14
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 24-12-2019 28
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 24-12-2019 28
62 3 14-01-2020 7
63 1 31-12-2019 21
64 1 24-12-2019 28
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 07-01-2020 14
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 3 07-01-2020 14
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 14-01-2020 7
75 2 14-01-2020 7
76 1 31-12-2019 21
77 3 07-01-2020 14
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 07-01-2020 14
80 1 24-12-2019 28
81 3 14-01-2020 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 24-12-2019 28
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 07-01-2020 14
88 1 31-12-2019 21
89 2 07-01-2020 14
90 1 24-12-2019 28
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 14-01-2020 7
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-01-2020 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 37, 19
Tổng 1 38, 74
Tổng 2 11, 75
Tổng 3 03
Tổng 4 13
Tổng 5 14, 50, 50
Tổng 6 42
Tổng 7 16, 98
Tổng 8 26, 62, 17
Tổng 9 81