Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 21-05-2019 30
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 28-05-2019 23
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 04-06-2019 16
09 2 04-06-2019 16
10 1 28-05-2019 23
11 2 11-06-2019 9
12 1 21-05-2019 30
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 18-06-2019 2
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 21-05-2019 30
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 28-05-2019 23
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 21-05-2019 30
22 3 04-06-2019 16
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 04-06-2019 16
25 1 21-05-2019 30
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 18-06-2019 2
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 11-06-2019 9
34 1 04-06-2019 16
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 18-06-2019 2
37 1 28-05-2019 23
38 2 04-06-2019 16
39 1 11-06-2019 9
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 11-06-2019 9
42 2 04-06-2019 16
43 3 11-06-2019 9
44 1 21-05-2019 30
45 1 18-06-2019 2
46 1 28-05-2019 23
47 1 04-06-2019 16
48 1 11-06-2019 9
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 21-05-2019 30
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 21-05-2019 30
54 1 28-05-2019 23
55 3 18-06-2019 2
56 2 04-06-2019 16
57 1 11-06-2019 9
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 18-06-2019 2
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 11-06-2019 9
63 2 11-06-2019 9
64 3 04-06-2019 16
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 28-05-2019 23
68 1 21-05-2019 30
69 3 11-06-2019 9
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 28-05-2019 23
75 3 18-06-2019 2
76 1 18-06-2019 2
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 18-06-2019 2
80 2 28-05-2019 23
81 1 21-05-2019 30
82 1 18-06-2019 2
83 1 18-06-2019 2
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 18-06-2019 2
87 1 04-06-2019 16
88 1 21-05-2019 30
89 1 28-05-2019 23
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 18-06-2019 2
93 3 18-06-2019 2
94 3 18-06-2019 2
95 1 18-06-2019 2
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 04-06-2019 16
98 1 18-06-2019 2
99 2 18-06-2019 2

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-06-2019 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 82, 55
Tổng 1 83, 92
Tổng 2 93, 75
Tổng 3 76, 94
Tổng 4 86, 95
Tổng 5 14
Tổng 6 79, 60
Tổng 7 98
Tổng 8 99
Tổng 9 45, 27, 36