Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 09-04-2019 16
01 2 23-04-2019 2
02 1 16-04-2019 9
03 1 16-04-2019 9
04 1 26-03-2019 30
05 4 09-04-2019 16
06 1 23-04-2019 2
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 02-04-2019 23
09 1 16-04-2019 9
10 1 09-04-2019 16
11 1 26-03-2019 30
12 1 09-04-2019 16
13 2 16-04-2019 9
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 23-04-2019 2
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 26-03-2019 30
22 1 09-04-2019 16
23 2 02-04-2019 23
24 1 23-04-2019 2
25 1 23-04-2019 2
26 2 09-04-2019 16
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 23-04-2019 2
29 1 26-03-2019 30
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 3 16-04-2019 9
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 26-03-2019 30
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 23-04-2019 2
36 1 02-04-2019 23
37 1 16-04-2019 9
38 1 23-04-2019 2
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 02-04-2019 23
42 1 16-04-2019 9
43 2 09-04-2019 16
44 1 26-03-2019 30
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 16-04-2019 9
47 1 23-04-2019 2
48 1 02-04-2019 23
49 2 16-04-2019 9
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 23-04-2019 2
54 2 09-04-2019 16
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 02-04-2019 23
57 1 09-04-2019 16
58 1 09-04-2019 16
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 23-04-2019 2
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 3 23-04-2019 2
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 26-03-2019 30
65 1 16-04-2019 9
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 02-04-2019 23
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 16-04-2019 9
71 1 16-04-2019 9
72 2 02-04-2019 23
73 1 02-04-2019 23
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 16-04-2019 9
78 1 26-03-2019 30
79 2 23-04-2019 2
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 02-04-2019 23
82 1 23-04-2019 2
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 23-04-2019 2
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 4 16-04-2019 9
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 16-04-2019 9
89 1 23-04-2019 2
90 1 26-03-2019 30
91 1 16-04-2019 9
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 23-04-2019 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 16-04-2019 9
96 1 23-04-2019 2
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-04-2019 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 28, 82
Tổng 1 01, 38, 47
Tổng 2 84, 93
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5 96
Tổng 6 06, 24, 79, 60
Tổng 7 25, 89, 16
Tổng 8 35, 53, 62
Tổng 9