Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 09-02-2019 13
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 16-02-2019 6
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 02-02-2019 20
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 02-02-2019 20
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 09-02-2019 13
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 26-01-2019 27
13 1 16-02-2019 6
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 16-02-2019 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 26-01-2019 27
19 1 02-02-2019 20
20 2 09-02-2019 13
21 1 02-02-2019 20
22 2 09-02-2019 13
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 02-02-2019 20
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 02-02-2019 20
31 3 09-02-2019 13
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 26-01-2019 27
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 16-02-2019 6
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 02-02-2019 20
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 16-02-2019 6
41 1 16-02-2019 6
42 2 16-02-2019 6
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 09-02-2019 13
45 1 09-02-2019 13
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 16-02-2019 6
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 16-02-2019 6
50 1 02-02-2019 20
51 1 16-02-2019 6
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 09-02-2019 13
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 26-01-2019 27
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 16-02-2019 6
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 09-02-2019 13
62 2 16-02-2019 6
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 26-01-2019 27
65 3 16-02-2019 6
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 26-01-2019 27
70 2 09-02-2019 13
71 1 16-02-2019 6
72 2 02-02-2019 20
73 3 09-02-2019 13
74 1 16-02-2019 6
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 26-01-2019 27
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 16-02-2019 6
84 1 26-01-2019 27
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 09-02-2019 13
87 1 02-02-2019 20
88 1 02-02-2019 20
89 2 02-02-2019 20
90 1 26-01-2019 27
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 16-02-2019 6
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 09-02-2019 13
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 02-02-2019 20
97 1 26-01-2019 27
98 1 09-02-2019 13
99 1 16-02-2019 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-02-2019 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 83, 92, 65, 74, 47
Tổng 2 02
Tổng 3 49
Tổng 4 13, 40, 59
Tổng 5 41
Tổng 6 51, 42
Tổng 7 16
Tổng 8 99, 62, 71
Tổng 9 36