App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 23-05-2020 6
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 16-05-2020 13
04 4 16-05-2020 13
05 1 16-05-2020 13
06 1 23-05-2020 6
07 1 16-05-2020 13
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 09-05-2020 20
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 23-05-2020 6
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 23-05-2020 6
20 2 09-05-2020 20
21 1 02-05-2020 27
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 23-05-2020 6
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 02-05-2020 27
26 1 09-05-2020 20
27 1 02-05-2020 27
28 1 23-05-2020 6
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 16-05-2020 13
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 09-05-2020 20
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 09-05-2020 20
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 02-05-2020 27
41 1 02-05-2020 27
42 1 23-05-2020 6
43 1 23-05-2020 6
44 2 16-05-2020 13
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 16-05-2020 13
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 09-05-2020 20
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 09-05-2020 20
57 3 23-05-2020 6
58 1 16-05-2020 13
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 16-05-2020 13
61 1 23-05-2020 6
62 1 23-05-2020 6
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 09-05-2020 20
66 1 23-05-2020 6
67 1 09-05-2020 20
68 2 02-05-2020 27
69 1 16-05-2020 13
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 23-05-2020 6
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 09-05-2020 20
74 1 09-05-2020 20
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 23-05-2020 6
77 1 02-05-2020 27
78 1 23-05-2020 6
79 1 23-05-2020 6
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 02-05-2020 27
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 3 16-05-2020 13
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 09-05-2020 20
94 3 16-05-2020 13
95 1 16-05-2020 13
96 1 02-05-2020 27
97 1 23-05-2020 6
98 1 02-05-2020 27
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-05-2020 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 19, 28, 00
Tổng 1
Tổng 2 66, 57
Tổng 3 76
Tổng 4
Tổng 5 78, 23
Tổng 6 79, 97, 42, 06
Tổng 7 61, 43
Tổng 8 62, 17, 71, 17
Tổng 9