Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 4 22-06-2019 3
02 1 01-06-2019 24
03 2 22-06-2019 3
04 2 01-06-2019 24
05 3 22-06-2019 3
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 08-06-2019 17
11 2 22-06-2019 3
12 1 15-06-2019 10
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 15-06-2019 10
15 1 25-05-2019 31
16 1 01-06-2019 24
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 01-06-2019 24
19 1 01-06-2019 24
20 1 08-06-2019 17
21 1 15-06-2019 10
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 01-06-2019 24
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 08-06-2019 17
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 3 15-06-2019 10
30 2 22-06-2019 3
31 1 08-06-2019 17
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 25-05-2019 31
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 4 15-06-2019 10
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 22-06-2019 3
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 22-06-2019 3
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 01-06-2019 24
47 1 15-06-2019 10
48 2 15-06-2019 10
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 08-06-2019 17
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 25-05-2019 31
55 2 15-06-2019 10
56 1 01-06-2019 24
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 22-06-2019 3
60 3 15-06-2019 10
61 2 22-06-2019 3
62 1 08-06-2019 17
63 2 22-06-2019 3
64 1 22-06-2019 3
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 01-06-2019 24
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 15-06-2019 10
72 1 25-05-2019 31
73 2 22-06-2019 3
74 3 22-06-2019 3
75 2 15-06-2019 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 25-05-2019 31
78 1 08-06-2019 17
79 3 22-06-2019 3
80 1 01-06-2019 24
81 1 08-06-2019 17
82 3 01-06-2019 24
83 1 15-06-2019 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 15-06-2019 10
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 01-06-2019 24
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 22-06-2019 3
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 22-06-2019 3
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 01-06-2019 24
99 1 22-06-2019 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-06-2019 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 73, 64
Tổng 1 74, 01
Tổng 2 11, 93
Tổng 3 03, 30
Tổng 4 40, 59, 95
Tổng 5 05, 05
Tổng 6 79
Tổng 7 61, 43
Tổng 8 99
Tổng 9 63