Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 13-04-2019 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 30-03-2019 26
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 30-03-2019 26
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 3 30-03-2019 26
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 30-03-2019 26
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 13-04-2019 12
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 20-04-2019 5
16 1 20-04-2019 5
17 1 06-04-2019 19
18 1 13-04-2019 12
19 1 20-04-2019 5
20 3 13-04-2019 12
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 20-04-2019 5
24 1 06-04-2019 19
25 2 06-04-2019 19
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 20-04-2019 5
29 1 30-03-2019 26
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 13-04-2019 12
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 30-03-2019 26
36 1 06-04-2019 19
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 06-04-2019 19
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 06-04-2019 19
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 20-04-2019 5
44 1 20-04-2019 5
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 13-04-2019 12
49 1 20-04-2019 5
50 2 20-04-2019 5
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 13-04-2019 12
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 13-04-2019 12
56 3 13-04-2019 12
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 20-04-2019 5
59 1 20-04-2019 5
60 1 06-04-2019 19
61 1 06-04-2019 19
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 13-04-2019 12
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 06-04-2019 19
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 3 20-04-2019 5
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 30-03-2019 26
78 2 13-04-2019 12
79 1 06-04-2019 19
80 1 13-04-2019 12
81 2 13-04-2019 12
82 1 13-04-2019 12
83 1 30-03-2019 26
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 20-04-2019 5
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 13-04-2019 12
88 1 20-04-2019 5
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 30-03-2019 26
92 2 20-04-2019 5
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 06-04-2019 19
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 06-04-2019 19
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-04-2019 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 28, 19
Tổng 1 92
Tổng 2
Tổng 3 49, 85, 58
Tổng 4 59
Tổng 5 23, 69, 69, 50, 50
Tổng 6 88, 15, 15
Tổng 7 16, 43
Tổng 8 44
Tổng 9