Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 28-01-2023 4
01 1 14-01-2023 18
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 21-01-2023 11
04 1 21-01-2023 11
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 21-01-2023 11
07 1 28-01-2023 4
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 28-01-2023 4
12 1 28-01-2023 4
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 28-01-2023 4
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 28-01-2023 4
18 1 14-01-2023 18
19 2 14-01-2023 18
20 1 28-01-2023 4
21 1 14-01-2023 18
22 1 14-01-2023 18
23 1 28-01-2023 4
24 1 14-01-2023 18
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 21-01-2023 11
27 1 21-01-2023 11
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 21-01-2023 11
30 1 07-01-2023 25
31 1 07-01-2023 25
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 07-01-2023 25
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 07-01-2023 25
37 1 14-01-2023 18
38 2 28-01-2023 4
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-01-2023 18
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 28-01-2023 4
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 21-01-2023 11
53 1 21-01-2023 11
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 14-01-2023 18
56 1 07-01-2023 25
57 1 14-01-2023 18
58 1 21-01-2023 11
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 28-01-2023 4
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 21-01-2023 11
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 07-01-2023 25
69 1 07-01-2023 25
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 3 28-01-2023 4
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 21-01-2023 11
76 3 28-01-2023 4
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 3 21-01-2023 11
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 28-01-2023 4
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 4 21-01-2023 11
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 28-01-2023 4
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 28-01-2023 4
89 1 14-01-2023 18
90 1 21-01-2023 11
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 14-01-2023 18
98 1 21-01-2023 11
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 28-01-2023 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 38
Tổng 2 20, 11
Tổng 3 76, 12, 76
Tổng 4 86, 86
Tổng 5 23
Tổng 6 15, 88
Tổng 7 61, 07
Tổng 8 71, 17, 80
Tổng 9 45