App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 26-12-2020 25
03 1 26-12-2020 25
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 09-01-2021 11
08 1 26-12-2020 25
09 1 02-01-2021 18
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 02-01-2021 18
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 26-12-2020 25
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 26-12-2020 25
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 09-01-2021 11
20 1 09-01-2021 11
21 1 02-01-2021 18
22 1 02-01-2021 18
23 1 26-12-2020 25
24 1 16-01-2021 4
25 1 02-01-2021 18
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 26-12-2020 25
28 1 26-12-2020 25
29 1 16-01-2021 4
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 16-01-2021 4
33 1 26-12-2020 25
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 16-01-2021 4
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 09-01-2021 11
39 1 09-01-2021 11
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 09-01-2021 11
42 1 09-01-2021 11
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-01-2021 4
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 09-01-2021 11
48 2 02-01-2021 18
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 09-01-2021 11
54 1 02-01-2021 18
55 1 26-12-2020 25
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 02-01-2021 18
61 1 16-01-2021 4
62 2 09-01-2021 11
63 1 09-01-2021 11
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 09-01-2021 11
66 1 16-01-2021 4
67 1 16-01-2021 4
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 26-12-2020 25
71 1 02-01-2021 18
72 3 16-01-2021 4
73 1 02-01-2021 18
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 16-01-2021 4
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 16-01-2021 4
80 1 26-12-2020 25
81 2 16-01-2021 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 16-01-2021 4
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 16-01-2021 4
86 2 09-01-2021 11
87 2 02-01-2021 18
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 02-01-2021 18
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 3 16-01-2021 4
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 02-01-2021 18
97 2 16-01-2021 4
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-01-2021 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 91, 91
Tổng 1 29, 83
Tổng 2 66
Tổng 3 67, 85, 76
Tổng 4
Tổng 5 32
Tổng 6 97, 24, 79
Tổng 7 61
Tổng 8
Tổng 9 36, 45, 81, 72, 72