App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 3 31-08-2019 16
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 24-08-2019 23
04 1 17-08-2019 30
05 2 07-09-2019 9
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 14-09-2019 2
09 1 24-08-2019 23
10 1 17-08-2019 30
11 3 14-09-2019 2
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 24-08-2019 23
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 14-09-2019 2
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 31-08-2019 16
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 24-08-2019 23
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 07-09-2019 9
22 2 31-08-2019 16
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 14-09-2019 2
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 14-09-2019 2
27 1 17-08-2019 30
28 1 17-08-2019 30
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 17-08-2019 30
31 1 14-09-2019 2
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 31-08-2019 16
34 2 14-09-2019 2
35 1 14-09-2019 2
36 1 31-08-2019 16
37 3 14-09-2019 2
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-09-2019 2
43 2 14-09-2019 2
44 1 14-09-2019 2
45 2 07-09-2019 9
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 31-08-2019 16
48 1 24-08-2019 23
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 24-08-2019 23
51 2 31-08-2019 16
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 14-09-2019 2
55 1 31-08-2019 16
56 1 17-08-2019 30
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 24-08-2019 23
62 1 31-08-2019 16
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 4 07-09-2019 9
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 07-09-2019 9
67 1 31-08-2019 16
68 1 31-08-2019 16
69 2 07-09-2019 9
70 2 07-09-2019 9
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 31-08-2019 16
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 07-09-2019 9
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 14-09-2019 2
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 07-09-2019 9
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 14-09-2019 2
87 1 17-08-2019 30
88 1 07-09-2019 9
89 2 24-08-2019 23
90 2 14-09-2019 2
91 1 24-08-2019 23
92 3 14-09-2019 2
93 2 07-09-2019 9
94 2 07-09-2019 9
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 31-08-2019 16
97 1 24-08-2019 23
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 07-09-2019 9

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-09-2019 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 92
Tổng 2 11, 11
Tổng 3
Tổng 4 86, 31
Tổng 5
Tổng 6 15, 24, 42
Tổng 7 43, 34
Tổng 8 08, 44, 80, 26, 35
Tổng 9 90, 54