App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 11-01-2020 10
02 1 21-12-2019 31
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 04-01-2020 17
05 1 28-12-2019 24
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 21-12-2019 31
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 18-01-2020 3
12 2 11-01-2020 10
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 11-01-2020 10
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 18-01-2020 3
18 1 04-01-2020 17
19 2 04-01-2020 17
20 2 28-12-2019 24
21 1 21-12-2019 31
22 2 28-12-2019 24
23 1 18-01-2020 3
24 1 28-12-2019 24
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 28-12-2019 24
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 11-01-2020 10
32 3 11-01-2020 10
33 2 28-12-2019 24
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 18-01-2020 3
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 18-01-2020 3
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 18-01-2020 3
41 1 18-01-2020 3
42 2 04-01-2020 17
43 1 28-12-2019 24
44 1 11-01-2020 10
45 1 18-01-2020 3
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 18-01-2020 3
50 1 21-12-2019 31
51 1 21-12-2019 31
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 28-12-2019 24
55 2 04-01-2020 17
56 1 11-01-2020 10
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 04-01-2020 17
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 6 11-01-2020 10
62 2 18-01-2020 3
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 18-01-2020 3
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 5 11-01-2020 10
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 4 11-01-2020 10
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 18-01-2020 3
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 18-01-2020 3
76 1 04-01-2020 17
77 2 04-01-2020 17
78 1 28-12-2019 24
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 28-12-2019 24
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 28-12-2019 24
84 1 11-01-2020 10
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 18-01-2020 3
87 1 18-01-2020 3
88 2 18-01-2020 3
89 1 04-01-2020 17
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 18-01-2020 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 21-12-2019 31
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-01-2020 10
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 21-12-2019 31

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-01-2020 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 91, 73
Tổng 1 65, 38
Tổng 2 75, 11
Tổng 3 49
Tổng 4 40, 86
Tổng 5 23, 87, 41
Tổng 6 88, 88
Tổng 7
Tổng 8 62, 17
Tổng 9 45, 36