App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 05-09-2019 11
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 05-09-2019 11
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 12-09-2019 4
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 22-08-2019 25
11 2 05-09-2019 11
12 1 22-08-2019 25
13 1 12-09-2019 4
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 29-08-2019 18
16 1 29-08-2019 18
17 1 05-09-2019 11
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 12-09-2019 4
20 2 05-09-2019 11
21 1 12-09-2019 4
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 22-08-2019 25
26 2 12-09-2019 4
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 12-09-2019 4
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 05-09-2019 11
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 22-08-2019 25
36 2 12-09-2019 4
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 12-09-2019 4
39 1 29-08-2019 18
40 3 05-09-2019 11
41 2 12-09-2019 4
42 1 12-09-2019 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 05-09-2019 11
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 12-09-2019 4
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 29-08-2019 18
50 1 29-08-2019 18
51 1 05-09-2019 11
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 29-08-2019 18
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 29-08-2019 18
60 1 05-09-2019 11
61 1 05-09-2019 11
62 1 05-09-2019 11
63 1 22-08-2019 25
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 05-09-2019 11
66 4 12-09-2019 4
67 1 29-08-2019 18
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 12-09-2019 4
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 22-08-2019 25
81 2 12-09-2019 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 29-08-2019 18
85 1 22-08-2019 25
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 22-08-2019 25
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 29-08-2019 18
90 2 12-09-2019 4
91 1 12-09-2019 4
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 29-08-2019 18
94 1 05-09-2019 11
95 1 12-09-2019 4
96 1 29-08-2019 18
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 05-09-2019 11

Loto lần quay gần đây nhất ngày 12-09-2019 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 19, 91
Tổng 1 29, 38, 47
Tổng 2 66, 66
Tổng 3 21
Tổng 4 95, 13
Tổng 5 41
Tổng 6 06, 42
Tổng 7
Tổng 8 26
Tổng 9 81, 72, 36, 90