App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 16-01-2020 5
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 09-01-2020 12
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 26-12-2019 26
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 02-01-2020 19
12 1 02-01-2020 19
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 26-12-2019 26
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 09-01-2020 12
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 3 16-01-2020 5
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 3 09-01-2020 12
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 16-01-2020 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 02-01-2020 19
27 1 26-12-2019 26
28 1 26-12-2019 26
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 26-12-2019 26
32 2 09-01-2020 12
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 26-12-2019 26
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 02-01-2020 19
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 02-01-2020 19
40 2 16-01-2020 5
41 1 09-01-2020 12
42 1 26-12-2019 26
43 1 09-01-2020 12
44 4 16-01-2020 5
45 1 26-12-2019 26
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-01-2020 5
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 09-01-2020 12
52 2 16-01-2020 5
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 16-01-2020 5
55 1 09-01-2020 12
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 02-01-2020 19
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 16-01-2020 5
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 16-01-2020 5
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 16-01-2020 5
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 16-01-2020 5
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 09-01-2020 12
70 1 02-01-2020 19
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 16-01-2020 5
73 2 02-01-2020 19
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 16-01-2020 5
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 09-01-2020 12
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 02-01-2020 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 09-01-2020 12
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 26-12-2019 26
88 2 09-01-2020 12
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 02-01-2020 19
91 1 16-01-2020 5
92 1 16-01-2020 5
93 1 09-01-2020 12
94 2 09-01-2020 12
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 16-01-2020 5
97 1 09-01-2020 12
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-01-2020 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 64, 91, 00
Tổng 1 92
Tổng 2 48
Tổng 3 67
Tổng 4 40, 77, 59
Tổng 5 96
Tổng 6 24
Tổng 7 52
Tổng 8 44, 44, 62
Tổng 9 72, 54, 18