Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 31-01-2019 22
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 14-02-2019 8
03 2 21-02-2019 1
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 24-01-2019 29
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 21-02-2019 1
08 1 31-01-2019 22
09 1 24-01-2019 29
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 21-02-2019 1
12 2 07-02-2019 15
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 07-02-2019 15
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 31-01-2019 22
18 2 21-02-2019 1
19 1 14-02-2019 8
20 2 14-02-2019 8
21 1 14-02-2019 8
22 1 21-02-2019 1
23 1 21-02-2019 1
24 1 21-02-2019 1
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 14-02-2019 8
27 2 31-01-2019 22
28 1 14-02-2019 8
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 3 07-02-2019 15
33 2 14-02-2019 8
34 2 14-02-2019 8
35 1 31-01-2019 22
36 2 14-02-2019 8
37 1 07-02-2019 15
38 1 31-01-2019 22
39 1 24-01-2019 29
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 21-02-2019 1
43 2 24-01-2019 29
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 07-02-2019 15
46 4 14-02-2019 8
47 1 14-02-2019 8
48 3 21-02-2019 1
49 1 07-02-2019 15
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 07-02-2019 15
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 31-01-2019 22
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 3 21-02-2019 1
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 24-01-2019 29
64 1 14-02-2019 8
65 1 31-01-2019 22
66 1 07-02-2019 15
67 1 31-01-2019 22
68 1 31-01-2019 22
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 21-02-2019 1
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 21-02-2019 1
78 1 07-02-2019 15
79 1 07-02-2019 15
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 14-02-2019 8
83 1 21-02-2019 1
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 07-02-2019 15
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 21-02-2019 1
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 31-01-2019 22
92 1 24-01-2019 29
93 2 07-02-2019 15
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 21-02-2019 1
96 2 14-02-2019 8
97 1 21-02-2019 1
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 83
Tổng 2 11, 11, 48
Tổng 3 03
Tổng 4 77, 22, 95
Tổng 5 23
Tổng 6 97, 24, 88, 60, 42, 88
Tổng 7 07
Tổng 8
Tổng 9 18