Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 04-04-2019 15
01 3 11-04-2019 8
02 1 28-03-2019 22
03 2 04-04-2019 15
04 1 18-04-2019 1
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 3 11-04-2019 8
07 1 28-03-2019 22
08 3 04-04-2019 15
09 1 11-04-2019 8
10 1 11-04-2019 8
11 1 21-03-2019 29
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 18-04-2019 1
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 04-04-2019 15
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 3 04-04-2019 15
23 3 18-04-2019 1
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 18-04-2019 1
29 1 11-04-2019 8
30 2 11-04-2019 8
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 18-04-2019 1
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 3 11-04-2019 8
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 28-03-2019 22
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 18-04-2019 1
41 2 18-04-2019 1
42 1 18-04-2019 1
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 3 18-04-2019 1
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 21-03-2019 29
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 18-04-2019 1
49 1 28-03-2019 22
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 3 18-04-2019 1
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 21-03-2019 29
54 1 28-03-2019 22
55 1 11-04-2019 8
56 1 21-03-2019 29
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 18-04-2019 1
59 2 28-03-2019 22
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 11-04-2019 8
62 1 21-03-2019 29
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 04-04-2019 15
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 04-04-2019 15
67 1 11-04-2019 8
68 1 11-04-2019 8
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 3 18-04-2019 1
74 1 04-04-2019 15
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 28-03-2019 22
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 18-04-2019 1
79 2 21-03-2019 29
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 21-03-2019 29
83 1 04-04-2019 15
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 11-04-2019 8
87 2 18-04-2019 1
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 04-04-2019 15
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 11-04-2019 8
93 1 28-03-2019 22
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 11-04-2019 8
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 11-04-2019 8
99 1 21-03-2019 29

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-04-2019 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 73, 28
Tổng 1
Tổng 2 48
Tổng 3 58
Tổng 4 04, 40, 13
Tổng 5 78, 41, 87, 23, 87, 41
Tổng 6 33, 33, 51, 42
Tổng 7
Tổng 8 44
Tổng 9