Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-06-2019 3
01 2 13-06-2019 3
02 4 13-06-2019 3
03 3 06-06-2019 10
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 23-05-2019 24
08 2 30-05-2019 17
09 2 06-06-2019 10
10 1 16-05-2019 31
11 2 13-06-2019 3
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 13-06-2019 3
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 3 30-05-2019 17
20 2 06-06-2019 10
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 23-05-2019 24
24 1 13-06-2019 3
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 23-05-2019 24
27 2 13-06-2019 3
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 13-06-2019 3
30 2 13-06-2019 3
31 3 13-06-2019 3
32 2 30-05-2019 17
33 1 06-06-2019 10
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 30-05-2019 17
36 1 30-05-2019 17
37 1 06-06-2019 10
38 1 13-06-2019 3
39 1 06-06-2019 10
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 06-06-2019 10
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 30-05-2019 17
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 16-05-2019 31
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 13-06-2019 3
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 06-06-2019 10
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 13-06-2019 3
58 1 06-06-2019 10
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 16-05-2019 31
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 13-06-2019 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 16-05-2019 31
66 1 13-06-2019 3
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 16-05-2019 31
69 1 16-05-2019 31
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 06-06-2019 10
72 1 06-06-2019 10
73 1 23-05-2019 24
74 1 16-05-2019 31
75 1 30-05-2019 17
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 23-05-2019 24
78 1 16-05-2019 31
79 4 23-05-2019 24
80 2 30-05-2019 17
81 2 13-06-2019 3
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 23-05-2019 24
84 2 06-06-2019 10
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 06-06-2019 10
87 1 06-06-2019 10
88 1 16-05-2019 31
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 16-05-2019 31
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 06-06-2019 10
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 13-06-2019 3
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 06-06-2019 10
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-06-2019 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 01, 29, 38
Tổng 2 66, 57, 11, 02
Tổng 3 30
Tổng 4 95, 31, 31, 13
Tổng 5
Tổng 6 24, 51
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9 27, 81, 63