App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 24-07-2019 31
01 1 24-07-2019 31
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 07-08-2019 17
04 1 14-08-2019 10
05 1 07-08-2019 17
06 1 21-08-2019 3
07 3 21-08-2019 3
08 3 21-08-2019 3
09 1 31-07-2019 24
10 4 14-08-2019 10
11 1 14-08-2019 10
12 1 31-07-2019 24
13 1 24-07-2019 31
14 1 14-08-2019 10
15 1 07-08-2019 17
16 1 31-07-2019 24
17 1 31-07-2019 24
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 31-07-2019 24
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 07-08-2019 17
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 31-07-2019 24
25 1 14-08-2019 10
26 1 14-08-2019 10
27 1 07-08-2019 17
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 07-08-2019 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 21-08-2019 3
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 3 21-08-2019 3
35 2 21-08-2019 3
36 2 14-08-2019 10
37 1 21-08-2019 3
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 21-08-2019 3
41 2 21-08-2019 3
42 1 31-07-2019 24
43 2 31-07-2019 24
44 1 07-08-2019 17
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 07-08-2019 17
47 1 21-08-2019 3
48 2 21-08-2019 3
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 21-08-2019 3
52 1 21-08-2019 3
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 21-08-2019 3
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 31-07-2019 24
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 3 21-08-2019 3
61 1 24-07-2019 31
62 1 07-08-2019 17
63 1 07-08-2019 17
64 1 31-07-2019 24
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 14-08-2019 10
68 2 14-08-2019 10
69 1 07-08-2019 17
70 1 14-08-2019 10
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 07-08-2019 17
74 1 31-07-2019 24
75 1 14-08-2019 10
76 2 21-08-2019 3
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 21-08-2019 3
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 14-08-2019 10
86 1 14-08-2019 10
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 24-07-2019 31
90 1 31-07-2019 24
91 2 14-08-2019 10
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 24-07-2019 31
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 24-07-2019 31
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 31-07-2019 24
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-08-2019 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 47
Tổng 2 48
Tổng 3 76
Tổng 4 31, 40
Tổng 5 78, 41
Tổng 6 06, 51, 60
Tổng 7 52, 34, 07, 07
Tổng 8 35, 08
Tổng 9 54