Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 24-04-2019 1
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 10-04-2019 15
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 03-04-2019 22
08 1 24-04-2019 1
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 03-04-2019 22
11 2 17-04-2019 8
12 1 24-04-2019 1
13 1 03-04-2019 22
14 1 10-04-2019 15
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 24-04-2019 1
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 3 17-04-2019 8
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 10-04-2019 15
22 1 17-04-2019 8
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 03-04-2019 22
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 03-04-2019 22
28 3 24-04-2019 1
29 1 24-04-2019 1
30 1 10-04-2019 15
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 24-04-2019 1
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 17-04-2019 8
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 17-04-2019 8
39 3 24-04-2019 1
40 1 17-04-2019 8
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 24-04-2019 1
43 1 03-04-2019 22
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 10-04-2019 15
48 1 17-04-2019 8
49 2 24-04-2019 1
50 1 24-04-2019 1
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 24-04-2019 1
54 2 10-04-2019 15
55 1 03-04-2019 22
56 1 17-04-2019 8
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 03-04-2019 22
59 1 17-04-2019 8
60 1 03-04-2019 22
61 2 17-04-2019 8
62 1 27-03-2019 29
63 1 27-03-2019 29
64 1 24-04-2019 1
65 1 24-04-2019 1
66 3 10-04-2019 15
67 2 17-04-2019 8
68 1 27-03-2019 29
69 2 10-04-2019 15
70 3 10-04-2019 15
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 24-04-2019 1
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 17-04-2019 8
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 24-04-2019 1
77 1 17-04-2019 8
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 27-03-2019 29
80 2 03-04-2019 22
81 1 10-04-2019 15
82 2 24-04-2019 1
83 2 17-04-2019 8
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 3 24-04-2019 1
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 10-04-2019 15
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 27-03-2019 29
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 4 17-04-2019 8

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-04-2019 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 00, 64, 28, 82
Tổng 1 65, 29
Tổng 2 39
Tổng 3 76, 12, 49
Tổng 4
Tổng 5 32, 50
Tổng 6 42, 88
Tổng 7 16
Tổng 8 53, 08
Tổng 9 72