Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 19-06-2019 1
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 29-05-2019 22
03 2 19-06-2019 1
04 1 05-06-2019 15
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 05-06-2019 15
07 1 12-06-2019 8
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 12-06-2019 8
10 1 12-06-2019 8
11 3 19-06-2019 1
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 12-06-2019 8
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 22-05-2019 29
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 22-05-2019 29
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 29-05-2019 22
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 05-06-2019 15
28 1 29-05-2019 22
29 3 19-06-2019 1
30 2 05-06-2019 15
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 19-06-2019 1
33 3 19-06-2019 1
34 1 22-05-2019 29
35 1 12-06-2019 8
36 1 22-05-2019 29
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 22-05-2019 29
40 2 12-06-2019 8
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 19-06-2019 1
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 05-06-2019 15
46 1 22-05-2019 29
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 3 12-06-2019 8
49 2 29-05-2019 22
50 1 12-06-2019 8
51 1 19-06-2019 1
52 1 19-06-2019 1
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 19-06-2019 1
55 1 12-06-2019 8
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 22-05-2019 29
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 12-06-2019 8
60 1 12-06-2019 8
61 2 19-06-2019 1
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 22-05-2019 29
65 1 29-05-2019 22
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 19-06-2019 1
68 1 05-06-2019 15
69 2 12-06-2019 8
70 1 05-06-2019 15
71 1 05-06-2019 15
72 1 29-05-2019 22
73 1 29-05-2019 22
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 05-06-2019 15
77 1 05-06-2019 15
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 05-06-2019 15
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 29-05-2019 22
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 19-06-2019 1
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 3 12-06-2019 8
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 22-05-2019 29
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 29-05-2019 22
92 1 19-06-2019 1
93 2 12-06-2019 8
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 19-06-2019 1
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 19-06-2019 1

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-06-2019 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 29, 92
Tổng 2 11
Tổng 3 67, 03, 85
Tổng 4
Tổng 5 96, 96, 32
Tổng 6 51, 33
Tổng 7 43, 52, 61, 61
Tổng 8 99
Tổng 9 54