App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 18-09-2019 31
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 16-10-2019 3
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 09-10-2019 10
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 16-10-2019 3
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 09-10-2019 10
11 2 25-09-2019 24
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 16-10-2019 3
15 1 09-10-2019 10
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 18-09-2019 31
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 25-09-2019 24
21 2 02-10-2019 17
22 1 09-10-2019 10
23 1 02-10-2019 17
24 1 16-10-2019 3
25 1 25-09-2019 24
26 1 16-10-2019 3
27 1 09-10-2019 10
28 1 25-09-2019 24
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 02-10-2019 17
31 1 18-09-2019 31
32 3 09-10-2019 10
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 25-09-2019 24
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 4 09-10-2019 10
38 2 09-10-2019 10
39 1 02-10-2019 17
40 1 25-09-2019 24
41 1 16-10-2019 3
42 1 18-09-2019 31
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 16-10-2019 3
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 09-10-2019 10
47 2 09-10-2019 10
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 25-09-2019 24
51 2 09-10-2019 10
52 1 02-10-2019 17
53 2 09-10-2019 10
54 1 18-09-2019 31
55 1 25-09-2019 24
56 1 16-10-2019 3
57 1 25-09-2019 24
58 2 02-10-2019 17
59 2 25-09-2019 24
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 09-10-2019 10
63 1 16-10-2019 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 16-10-2019 3
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 09-10-2019 10
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 09-10-2019 10
74 1 02-10-2019 17
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 4 16-10-2019 3
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 16-10-2019 3
79 1 16-10-2019 3
80 1 02-10-2019 17
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 18-09-2019 31
83 2 18-09-2019 31
84 3 09-10-2019 10
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 16-10-2019 3
88 1 18-09-2019 31
89 1 02-10-2019 17
90 1 25-09-2019 24
91 1 09-10-2019 10
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 18-09-2019 31
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 02-10-2019 17
97 3 16-10-2019 3
98 1 25-09-2019 24
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-10-2019 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 56
Tổng 2 02, 02, 66
Tổng 3 76, 76
Tổng 4
Tổng 5 87, 41, 14, 78
Tổng 6 97, 24, 79, 97
Tổng 7 07
Tổng 8 26, 44
Tổng 9 63