Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 23-01-2019 30
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 20-02-2019 2
04 1 30-01-2019 23
05 2 20-02-2019 2
06 1 06-02-2019 16
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 30-01-2019 23
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 20-02-2019 2
13 2 20-02-2019 2
14 2 23-01-2019 30
15 2 30-01-2019 23
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 06-02-2019 16
20 1 20-02-2019 2
21 1 13-02-2019 9
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 20-02-2019 2
25 1 13-02-2019 9
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 20-02-2019 2
28 1 06-02-2019 16
29 2 20-02-2019 2
30 2 06-02-2019 16
31 1 30-01-2019 23
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 06-02-2019 16
36 2 13-02-2019 9
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 13-02-2019 9
39 1 13-02-2019 9
40 2 13-02-2019 9
41 1 06-02-2019 16
42 1 23-01-2019 30
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 20-02-2019 2
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 30-01-2019 23
48 1 23-01-2019 30
49 2 06-02-2019 16
50 2 13-02-2019 9
51 2 06-02-2019 16
52 1 20-02-2019 2
53 1 06-02-2019 16
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 20-02-2019 2
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 20-02-2019 2
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 30-01-2019 23
61 1 30-01-2019 23
62 2 13-02-2019 9
63 1 30-01-2019 23
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 4 13-02-2019 9
67 1 13-02-2019 9
68 1 30-01-2019 23
69 1 23-01-2019 30
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 20-02-2019 2
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 20-02-2019 2
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 23-01-2019 30
77 1 30-01-2019 23
78 4 20-02-2019 2
79 1 13-02-2019 9
80 1 30-01-2019 23
81 1 13-02-2019 9
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 13-02-2019 9
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 06-02-2019 16
88 1 20-02-2019 2
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 23-01-2019 30
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 23-01-2019 30
94 4 20-02-2019 2
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 06-02-2019 16
97 1 23-01-2019 30
98 1 20-02-2019 2
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-02-2019 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 74, 29
Tổng 2 57, 20
Tổng 3 12, 94, 03
Tổng 4 13
Tổng 5 05, 78
Tổng 6 88, 24
Tổng 7 52, 98
Tổng 8 71
Tổng 9 27, 45