App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 27-05-2020 5
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 06-05-2020 26
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 13-05-2020 19
05 1 20-05-2020 12
06 2 27-05-2020 5
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 27-05-2020 5
11 2 27-05-2020 5
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 20-05-2020 12
17 1 20-05-2020 12
18 1 13-05-2020 19
19 3 27-05-2020 5
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 06-05-2020 26
22 2 06-05-2020 26
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 20-05-2020 12
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 13-05-2020 19
30 1 20-05-2020 12
31 2 27-05-2020 5
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 06-05-2020 26
35 3 27-05-2020 5
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 06-05-2020 26
38 1 13-05-2020 19
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 20-05-2020 12
44 2 13-05-2020 19
45 2 20-05-2020 12
46 1 27-05-2020 5
47 1 27-05-2020 5
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 20-05-2020 12
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 27-05-2020 5
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 20-05-2020 12
54 2 20-05-2020 12
55 2 27-05-2020 5
56 2 27-05-2020 5
57 2 20-05-2020 12
58 1 20-05-2020 12
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 06-05-2020 26
64 2 27-05-2020 5
65 1 27-05-2020 5
66 1 13-05-2020 19
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 06-05-2020 26
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 20-05-2020 12
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 20-05-2020 12
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 20-05-2020 12
80 1 06-05-2020 26
81 2 27-05-2020 5
82 1 13-05-2020 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 4 27-05-2020 5
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 13-05-2020 19
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 27-05-2020 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 19, 64, 00, 19, 55, 46
Tổng 1 47, 92, 10, 65, 56
Tổng 2 11
Tổng 3
Tổng 4 31, 31
Tổng 5
Tổng 6 06, 51
Tổng 7
Tổng 8 35
Tổng 9 81