App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 28-05-2020 7
02 1 07-05-2020 28
03 1 28-05-2020 7
04 1 21-05-2020 14
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 07-05-2020 28
08 1 21-05-2020 14
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 07-05-2020 28
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 28-05-2020 7
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 21-05-2020 14
19 1 28-05-2020 7
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 14-05-2020 21
22 1 14-05-2020 21
23 1 14-05-2020 21
24 1 14-05-2020 21
25 2 28-05-2020 7
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 21-05-2020 14
28 4 28-05-2020 7
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 28-05-2020 7
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 28-05-2020 7
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 3 21-05-2020 14
37 1 28-05-2020 7
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-05-2020 21
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 07-05-2020 28
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 28-05-2020 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 3 28-05-2020 7
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 07-05-2020 28
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 21-05-2020 14
57 1 07-05-2020 28
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 28-05-2020 7
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 4 28-05-2020 7
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 4 07-05-2020 28
66 1 14-05-2020 21
67 1 07-05-2020 28
68 2 28-05-2020 7
69 2 21-05-2020 14
70 2 14-05-2020 21
71 1 28-05-2020 7
72 2 14-05-2020 21
73 1 21-05-2020 14
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 4 21-05-2020 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 07-05-2020 28
83 1 21-05-2020 14
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 21-05-2020 14
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 07-05-2020 28
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 07-05-2020 28
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 14-05-2020 21
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 28-05-2020 7

Loto lần quay gần đây nhất ngày 04-06-2020 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 19, 55
Tổng 1 56, 10, 38, 92
Tổng 2 57
Tổng 3 12, 76, 76
Tổng 4 22, 95, 86
Tổng 5 23
Tổng 6
Tổng 7 89, 61, 25
Tổng 8
Tổng 9 18