Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 06-06-2019 19
02 2 13-06-2019 12
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 30-05-2019 26
07 1 30-05-2019 26
08 1 13-06-2019 12
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 20-06-2019 5
13 1 30-05-2019 26
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 13-06-2019 12
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 06-06-2019 19
23 2 20-06-2019 5
24 2 20-06-2019 5
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 30-05-2019 26
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 06-06-2019 19
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 06-06-2019 19
33 1 06-06-2019 19
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 06-06-2019 19
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 06-06-2019 19
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 30-05-2019 26
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 06-06-2019 19
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 06-06-2019 19
47 1 30-05-2019 26
48 2 13-06-2019 12
49 1 30-05-2019 26
50 1 06-06-2019 19
51 1 20-06-2019 5
52 1 13-06-2019 12
53 1 20-06-2019 5
54 2 20-06-2019 5
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 3 13-06-2019 12
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 20-06-2019 5
61 1 20-06-2019 5
62 1 30-05-2019 26
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 06-06-2019 19
65 1 30-05-2019 26
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 30-05-2019 26
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 20-06-2019 5
70 2 13-06-2019 12
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 20-06-2019 5
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 20-06-2019 5
76 3 20-06-2019 5
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 20-06-2019 5
79 2 13-06-2019 12
80 1 13-06-2019 12
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 20-06-2019 5
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 13-06-2019 12
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 30-05-2019 26
88 2 13-06-2019 12
89 1 20-06-2019 5
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 20-06-2019 5
94 1 20-06-2019 5
95 1 20-06-2019 5
96 2 06-06-2019 19
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 06-06-2019 19
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-06-2019 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1
Tổng 2 75, 93
Tổng 3 12, 94, 76
Tổng 4 95
Tổng 5 69, 23, 78
Tổng 6 24, 51, 60
Tổng 7 61, 89
Tổng 8 53
Tổng 9 72, 54