Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 26-01-2023 6
01 1 26-01-2023 6
02 1 12-01-2023 20
03 1 19-01-2023 13
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 05-01-2023 27
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 19-01-2023 13
08 3 26-01-2023 6
09 2 12-01-2023 20
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 19-01-2023 13
12 1 26-01-2023 6
13 1 12-01-2023 20
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 26-01-2023 6
17 1 26-01-2023 6
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 19-01-2023 13
23 1 19-01-2023 13
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 26-01-2023 6
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 05-01-2023 27
30 1 12-01-2023 20
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 12-01-2023 20
33 1 19-01-2023 13
34 1 26-01-2023 6
35 1 12-01-2023 20
36 1 26-01-2023 6
37 2 05-01-2023 27
38 1 19-01-2023 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 12-01-2023 20
41 2 26-01-2023 6
42 2 26-01-2023 6
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 05-01-2023 27
47 1 05-01-2023 27
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 4 19-01-2023 13
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 05-01-2023 27
56 2 19-01-2023 13
57 1 19-01-2023 13
58 1 19-01-2023 13
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 12-01-2023 20
61 1 19-01-2023 13
62 1 26-01-2023 6
63 1 19-01-2023 13
64 1 12-01-2023 20
65 1 19-01-2023 13
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 12-01-2023 20
71 1 05-01-2023 27
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 12-01-2023 20
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 19-01-2023 13
78 1 05-01-2023 27
79 1 12-01-2023 20
80 1 26-01-2023 6
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 19-01-2023 13
84 1 26-01-2023 6
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 05-01-2023 27
87 1 26-01-2023 6
88 2 26-01-2023 6
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 05-01-2023 27
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 19-01-2023 13
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 12-01-2023 20
97 1 05-01-2023 27
98 1 12-01-2023 20
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 26-01-2023 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 01
Tổng 2 84
Tổng 3 12
Tổng 4
Tổng 5 87, 41
Tổng 6 42, 88, 42
Tổng 7 34, 16
Tổng 8 08, 62, 80, 17, 08
Tổng 9 36, 27