Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 18-04-2019 7
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 04-04-2019 21
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 11-04-2019 14
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 28-03-2019 28
10 2 18-04-2019 7
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 18-04-2019 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 11-04-2019 14
17 2 18-04-2019 7
18 1 04-04-2019 21
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 28-03-2019 28
23 1 18-04-2019 7
24 2 18-04-2019 7
25 1 18-04-2019 7
26 1 28-03-2019 28
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 11-04-2019 14
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 18-04-2019 7
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 11-04-2019 14
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 04-04-2019 21
40 1 28-03-2019 28
41 1 11-04-2019 14
42 1 11-04-2019 14
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 04-04-2019 21
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 04-04-2019 21
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 28-03-2019 28
55 2 11-04-2019 14
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 11-04-2019 14
58 1 28-03-2019 28
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 18-04-2019 7
61 1 04-04-2019 21
62 1 11-04-2019 14
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 04-04-2019 21
69 2 11-04-2019 14
70 1 04-04-2019 21
71 1 04-04-2019 21
72 1 11-04-2019 14
73 1 11-04-2019 14
74 1 28-03-2019 28
75 2 04-04-2019 21
76 1 28-03-2019 28
77 2 18-04-2019 7
78 2 18-04-2019 7
79 1 18-04-2019 7
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 11-04-2019 14
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 18-04-2019 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 28-03-2019 28
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 11-04-2019 14
90 1 11-04-2019 14
91 1 11-04-2019 14
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 04-04-2019 21
94 1 18-04-2019 7
95 2 04-04-2019 21
96 2 18-04-2019 7
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 28-03-2019 28
99 2 11-04-2019 14

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-04-2019 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 82, 82, 55, 55
Tổng 1 74
Tổng 2 75, 02, 84
Tổng 3 21
Tổng 4 40, 04, 95, 13
Tổng 5 23
Tổng 6
Tổng 7 43, 07
Tổng 8 08, 71
Tổng 9