Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 24-01-2019 29
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 07-02-2019 15
12 1 14-02-2019 8
13 3 07-02-2019 15
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 14-02-2019 8
16 1 31-01-2019 22
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 14-02-2019 8
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 24-01-2019 29
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 21-02-2019 1
24 1 14-02-2019 8
25 1 14-02-2019 8
26 1 21-02-2019 1
27 1 24-01-2019 29
28 1 31-01-2019 22
29 1 07-02-2019 15
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 24-01-2019 29
32 3 14-02-2019 8
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 31-01-2019 22
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 14-02-2019 8
38 1 14-02-2019 8
39 4 21-02-2019 1
40 1 14-02-2019 8
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 31-01-2019 22
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 5 21-02-2019 1
45 1 31-01-2019 22
46 1 31-01-2019 22
47 1 31-01-2019 22
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 3 31-01-2019 22
50 1 14-02-2019 8
51 4 21-02-2019 1
52 2 21-02-2019 1
53 1 07-02-2019 15
54 1 07-02-2019 15
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 4 21-02-2019 1
57 2 21-02-2019 1
58 1 14-02-2019 8
59 1 31-01-2019 22
60 1 14-02-2019 8
61 2 21-02-2019 1
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 24-01-2019 29
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 14-02-2019 8
67 1 31-01-2019 22
68 1 24-01-2019 29
69 1 07-02-2019 15
70 1 07-02-2019 15
71 2 21-02-2019 1
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 07-02-2019 15
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 31-01-2019 22
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 07-02-2019 15
82 1 24-01-2019 29
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 07-02-2019 15
85 2 21-02-2019 1
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 31-01-2019 22
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 31-01-2019 22
91 2 21-02-2019 1
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 07-02-2019 15
94 1 24-01-2019 29
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 21-02-2019 1
97 1 21-02-2019 1
98 2 21-02-2019 1
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 56, 56
Tổng 2 39, 57
Tổng 3 85
Tổng 4
Tổng 5 23, 96
Tổng 6 51, 51, 97
Tổng 7 52, 61, 98
Tổng 8 26, 44, 44, 71
Tổng 9