App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 19-09-2019 28
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 03-10-2019 14
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 19-09-2019 28
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 10-10-2019 7
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 3 10-10-2019 7
12 2 10-10-2019 7
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 03-10-2019 14
17 2 03-10-2019 14
18 2 03-10-2019 14
19 1 03-10-2019 14
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 10-10-2019 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 10-10-2019 7
25 1 19-09-2019 28
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 10-10-2019 7
28 3 03-10-2019 14
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 10-10-2019 7
32 2 03-10-2019 14
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 03-10-2019 14
36 1 10-10-2019 7
37 1 10-10-2019 7
38 1 10-10-2019 7
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 19-09-2019 28
41 1 03-10-2019 14
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 26-09-2019 21
44 1 10-10-2019 7
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 19-09-2019 28
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 19-09-2019 28
52 1 10-10-2019 7
53 1 26-09-2019 21
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 10-10-2019 7
56 4 10-10-2019 7
57 1 19-09-2019 28
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 26-09-2019 21
61 2 03-10-2019 14
62 1 19-09-2019 28
63 2 10-10-2019 7
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 03-10-2019 14
68 1 19-09-2019 28
69 1 19-09-2019 28
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 03-10-2019 14
75 2 03-10-2019 14
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 26-09-2019 21
78 1 26-09-2019 21
79 1 10-10-2019 7
80 1 19-09-2019 28
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 26-09-2019 21
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 26-09-2019 21
91 1 10-10-2019 7
92 1 19-09-2019 28
93 1 03-10-2019 14
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 03-10-2019 14
97 1 19-09-2019 28
98 1 19-09-2019 28
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-10-2019 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 37, 91, 55
Tổng 1 56, 38
Tổng 2 11, 11
Tổng 3 12
Tổng 4 22, 31
Tổng 5
Tổng 6 24, 79
Tổng 7 52
Tổng 8 44, 08
Tổng 9 63, 36, 27