App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 15-08-2019 7
01 1 15-08-2019 7
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 08-08-2019 14
04 1 08-08-2019 14
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 08-08-2019 14
07 3 25-07-2019 28
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 25-07-2019 28
12 1 01-08-2019 21
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 01-08-2019 21
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 01-08-2019 21
19 2 15-08-2019 7
20 1 08-08-2019 14
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 3 15-08-2019 7
24 1 01-08-2019 21
25 1 25-07-2019 28
26 1 01-08-2019 21
27 1 15-08-2019 7
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 08-08-2019 14
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 01-08-2019 21
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 15-08-2019 7
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 15-08-2019 7
37 1 15-08-2019 7
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 08-08-2019 14
42 2 01-08-2019 21
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 01-08-2019 21
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 25-07-2019 28
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 08-08-2019 14
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 01-08-2019 21
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 15-08-2019 7
55 3 15-08-2019 7
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 15-08-2019 7
58 1 25-07-2019 28
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 25-07-2019 28
63 1 15-08-2019 7
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 15-08-2019 7
71 1 15-08-2019 7
72 1 25-07-2019 28
73 1 25-07-2019 28
74 1 25-07-2019 28
75 1 01-08-2019 21
76 1 25-07-2019 28
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 08-08-2019 14
80 1 15-08-2019 7
81 2 15-08-2019 7
82 2 01-08-2019 21
83 1 08-08-2019 14
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 25-07-2019 28
88 1 01-08-2019 21
89 2 08-08-2019 14
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 15-08-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 01-08-2019 21
94 1 01-08-2019 21
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 01-08-2019 21
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-08-2019 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 37, 19, 55, 91, 55, 00
Tổng 1 01
Tổng 2 57
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5 23
Tổng 6
Tổng 7 70, 34
Tổng 8 80, 71
Tổng 9 81, 36, 63, 27, 54