Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 08-04-2019 17
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 22-04-2019 3
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 22-04-2019 3
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 15-04-2019 10
12 2 15-04-2019 10
13 1 08-04-2019 17
14 1 25-03-2019 31
15 2 22-04-2019 3
16 2 22-04-2019 3
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 08-04-2019 17
19 2 08-04-2019 17
20 1 08-04-2019 17
21 1 01-04-2019 24
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 25-03-2019 31
27 1 22-04-2019 3
28 1 25-03-2019 31
29 3 22-04-2019 3
30 3 22-04-2019 3
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 01-04-2019 24
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 25-03-2019 31
35 1 08-04-2019 17
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 08-04-2019 17
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 3 15-04-2019 10
42 2 22-04-2019 3
43 1 08-04-2019 17
44 3 22-04-2019 3
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 01-04-2019 24
48 3 15-04-2019 10
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 08-04-2019 17
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 22-04-2019 3
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 15-04-2019 10
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 15-04-2019 10
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 22-04-2019 3
62 1 01-04-2019 24
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 3 22-04-2019 3
65 1 08-04-2019 17
66 3 15-04-2019 10
67 2 08-04-2019 17
68 2 15-04-2019 10
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 08-04-2019 17
73 2 22-04-2019 3
74 2 01-04-2019 24
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 3 15-04-2019 10
77 1 01-04-2019 24
78 2 01-04-2019 24
79 1 25-03-2019 31
80 3 01-04-2019 24
81 2 22-04-2019 3
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 25-03-2019 31
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 22-04-2019 3
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 22-04-2019 3
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-04-2019 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 64, 73
Tổng 1 29
Tổng 2
Tổng 3 30, 03
Tổng 4 95
Tổng 5
Tổng 6 42, 15, 15
Tổng 7 52, 61, 61, 89, 07, 16
Tổng 8 44
Tổng 9 27, 81