Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 28-01-2019 25
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 04-02-2019 18
03 1 04-02-2019 18
04 2 18-02-2019 4
05 1 11-02-2019 11
06 1 04-02-2019 18
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 3 18-02-2019 4
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 18-02-2019 4
12 1 28-01-2019 25
13 1 18-02-2019 4
14 1 04-02-2019 18
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 11-02-2019 11
21 1 18-02-2019 4
22 1 28-01-2019 25
23 3 18-02-2019 4
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 11-02-2019 11
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 3 11-02-2019 11
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 28-01-2019 25
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 04-02-2019 18
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 18-02-2019 4
38 2 11-02-2019 11
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 28-01-2019 25
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 11-02-2019 11
45 1 28-01-2019 25
46 1 28-01-2019 25
47 1 28-01-2019 25
48 1 28-01-2019 25
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 18-02-2019 4
51 1 11-02-2019 11
52 1 18-02-2019 4
53 2 11-02-2019 11
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 04-02-2019 18
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 04-02-2019 18
58 1 11-02-2019 11
59 1 04-02-2019 18
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 18-02-2019 4
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 11-02-2019 11
65 1 04-02-2019 18
66 1 18-02-2019 4
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 04-02-2019 18
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 28-01-2019 25
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 28-01-2019 25
75 1 04-02-2019 18
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 18-02-2019 4
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 04-02-2019 18
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 18-02-2019 4
82 1 28-01-2019 25
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 28-01-2019 25
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 11-02-2019 11
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 11-02-2019 11
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 18-02-2019 4
93 1 11-02-2019 11
94 1 28-01-2019 25
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 3 18-02-2019 4
98 2 18-02-2019 4
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-02-2019 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 92
Tổng 2 11, 66
Tổng 3 21
Tổng 4 77, 04, 13, 04
Tổng 5 50, 23, 23
Tổng 6 97
Tổng 7 52, 98
Tổng 8 62, 08
Tổng 9 81