App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 11-11-2019 11
03 3 11-11-2019 11
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 04-11-2019 18
08 1 11-11-2019 11
09 1 04-11-2019 18
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 04-11-2019 18
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 28-10-2019 25
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 11-11-2019 11
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 11-11-2019 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 28-10-2019 25
23 1 28-10-2019 25
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 11-11-2019 11
26 2 11-11-2019 11
27 2 18-11-2019 4
28 1 04-11-2019 18
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 18-11-2019 4
31 1 18-11-2019 4
32 1 04-11-2019 18
33 3 18-11-2019 4
34 1 11-11-2019 11
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 18-11-2019 4
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 04-11-2019 18
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 18-11-2019 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 18-11-2019 4
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 18-11-2019 4
51 1 28-10-2019 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 04-11-2019 18
54 1 04-11-2019 18
55 1 11-11-2019 11
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 28-10-2019 25
59 1 04-11-2019 18
60 1 04-11-2019 18
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 11-11-2019 11
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 04-11-2019 18
65 1 18-11-2019 4
66 1 18-11-2019 4
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 28-10-2019 25
69 1 11-11-2019 11
70 2 11-11-2019 11
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 18-11-2019 4
74 1 11-11-2019 11
75 3 18-11-2019 4
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 28-10-2019 25
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 28-10-2019 25
83 2 28-10-2019 25
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 11-11-2019 11
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 11-11-2019 11
91 1 28-10-2019 25
92 1 18-11-2019 4
93 1 28-10-2019 25
94 1 11-11-2019 11
95 3 18-11-2019 4
96 1 18-11-2019 4
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 18-11-2019 4

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-11-2019 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 92, 65, 47
Tổng 2 66, 75
Tổng 3 30
Tổng 4 31, 95
Tổng 5 50, 96
Tổng 6 33, 42, 33
Tổng 7
Tổng 8 99
Tổng 9 27, 36, 27