Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 10-06-2019 15
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 27-05-2019 29
05 2 03-06-2019 22
06 1 10-06-2019 15
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 27-05-2019 29
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 24-06-2019 1
11 1 27-05-2019 29
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 10-06-2019 15
14 1 10-06-2019 15
15 1 24-06-2019 1
16 1 03-06-2019 22
17 4 24-06-2019 1
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 3 03-06-2019 22
20 1 17-06-2019 8
21 1 10-06-2019 15
22 1 17-06-2019 8
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 03-06-2019 22
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 17-06-2019 8
27 1 17-06-2019 8
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 10-06-2019 15
30 1 03-06-2019 22
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 03-06-2019 22
34 1 17-06-2019 8
35 1 17-06-2019 8
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 24-06-2019 1
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 24-06-2019 1
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 17-06-2019 8
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 24-06-2019 1
44 3 03-06-2019 22
45 2 24-06-2019 1
46 2 10-06-2019 15
47 1 24-06-2019 1
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 24-06-2019 1
50 2 10-06-2019 15
51 2 10-06-2019 15
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 03-06-2019 22
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 10-06-2019 15
59 1 27-05-2019 29
60 2 24-06-2019 1
61 1 03-06-2019 22
62 1 17-06-2019 8
63 2 17-06-2019 8
64 1 24-06-2019 1
65 2 17-06-2019 8
66 1 17-06-2019 8
67 1 24-06-2019 1
68 1 17-06-2019 8
69 1 17-06-2019 8
70 1 27-05-2019 29
71 1 03-06-2019 22
72 1 27-05-2019 29
73 1 24-06-2019 1
74 1 17-06-2019 8
75 1 10-06-2019 15
76 1 24-06-2019 1
77 1 10-06-2019 15
78 1 27-05-2019 29
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 03-06-2019 22
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 27-05-2019 29
84 1 17-06-2019 8
85 1 24-06-2019 1
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 24-06-2019 1
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 27-05-2019 29
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 10-06-2019 15
93 2 24-06-2019 1
94 1 27-05-2019 29
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 10-06-2019 15
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-06-2019 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 37, 64, 73
Tổng 1 10, 47
Tổng 2 39, 39, 93
Tổng 3 85, 67, 76, 49
Tổng 4
Tổng 5 87
Tổng 6 60, 15
Tổng 7 43
Tổng 8 17
Tổng 9 45