App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 09-09-2019 7
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 02-09-2019 14
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 19-08-2019 28
07 2 09-09-2019 7
08 2 02-09-2019 14
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 02-09-2019 14
12 1 19-08-2019 28
13 3 09-09-2019 7
14 1 09-09-2019 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 02-09-2019 14
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 09-09-2019 7
21 1 26-08-2019 21
22 1 26-08-2019 21
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 02-09-2019 14
27 1 09-09-2019 7
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 02-09-2019 14
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 02-09-2019 14
35 1 09-09-2019 7
36 1 19-08-2019 28
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 3 26-08-2019 21
40 1 19-08-2019 28
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 09-09-2019 7
45 1 02-09-2019 14
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 19-08-2019 28
50 2 02-09-2019 14
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 3 09-09-2019 7
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 19-08-2019 28
55 2 02-09-2019 14
56 1 19-08-2019 28
57 1 19-08-2019 28
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 09-09-2019 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 09-09-2019 7
64 1 19-08-2019 28
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 26-08-2019 21
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 26-08-2019 21
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 02-09-2019 14
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 26-08-2019 21
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 26-08-2019 21
79 1 02-09-2019 14
80 2 02-09-2019 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 19-08-2019 28
85 1 09-09-2019 7
86 1 09-09-2019 7
87 1 26-08-2019 21
88 2 09-09-2019 7
89 1 26-08-2019 21
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 09-09-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 26-08-2019 21
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 09-09-2019 7
96 2 02-09-2019 14
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 09-09-2019 7

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-09-2019 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 01
Tổng 2 20
Tổng 3 85
Tổng 4 95, 86, 13
Tổng 5 14
Tổng 6 88, 88
Tổng 7 52, 61, 07
Tổng 8 35, 99, 44
Tổng 9 27, 63