App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 30-08-2019 17
01 2 23-08-2019 24
02 1 23-08-2019 24
03 1 06-09-2019 10
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 16-08-2019 31
06 4 13-09-2019 3
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 16-08-2019 31
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 06-09-2019 10
14 1 30-08-2019 17
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 13-09-2019 3
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 06-09-2019 10
19 2 06-09-2019 10
20 1 16-08-2019 31
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 30-08-2019 17
23 2 23-08-2019 24
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 13-09-2019 3
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 06-09-2019 10
28 2 23-08-2019 24
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 06-09-2019 10
32 2 13-09-2019 3
33 1 06-09-2019 10
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 13-09-2019 3
37 1 13-09-2019 3
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 30-08-2019 17
46 2 06-09-2019 10
47 1 30-08-2019 17
48 2 30-08-2019 17
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 06-09-2019 10
51 3 30-08-2019 17
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 23-08-2019 24
54 1 23-08-2019 24
55 1 30-08-2019 17
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 06-09-2019 10
59 1 23-08-2019 24
60 4 30-08-2019 17
61 1 23-08-2019 24
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 06-09-2019 10
66 1 13-09-2019 3
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 13-09-2019 3
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 13-09-2019 3
71 1 06-09-2019 10
72 1 13-09-2019 3
73 3 13-09-2019 3
74 3 23-08-2019 24
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 06-09-2019 10
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 13-09-2019 3
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 13-09-2019 3
86 1 16-08-2019 31
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 16-08-2019 31
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 13-09-2019 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 4 13-09-2019 3
94 1 30-08-2019 17
95 2 06-09-2019 10
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 13-09-2019 3
99 1 16-08-2019 31

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-09-2019 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0 73, 91, 37
Tổng 1 83
Tổng 2 93, 66
Tổng 3 85
Tổng 4 68
Tổng 5 32
Tổng 6 06, 06
Tổng 7 98, 70, 16, 25, 98
Tổng 8
Tổng 9 36, 72