App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 03-01-2020 25
02 1 10-01-2020 18
03 1 03-01-2020 25
04 3 24-01-2020 4
05 1 24-01-2020 4
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 10-01-2020 18
08 1 10-01-2020 18
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 17-01-2020 11
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 10-01-2020 18
20 2 24-01-2020 4
21 2 24-01-2020 4
22 1 03-01-2020 25
23 1 17-01-2020 11
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 24-01-2020 4
26 1 24-01-2020 4
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 24-01-2020 4
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 17-01-2020 11
31 2 24-01-2020 4
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 24-01-2020 4
34 1 17-01-2020 11
35 1 10-01-2020 18
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 03-01-2020 25
38 1 10-01-2020 18
39 1 10-01-2020 18
40 1 03-01-2020 25
41 1 03-01-2020 25
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 17-01-2020 11
44 1 24-01-2020 4
45 2 24-01-2020 4
46 1 17-01-2020 11
47 1 10-01-2020 18
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 24-01-2020 4
54 1 03-01-2020 25
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 17-01-2020 11
58 1 03-01-2020 25
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 17-01-2020 11
61 3 24-01-2020 4
62 2 17-01-2020 11
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 17-01-2020 11
66 1 10-01-2020 18
67 2 17-01-2020 11
68 1 03-01-2020 25
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 17-01-2020 11
71 1 24-01-2020 4
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 03-01-2020 25
75 1 03-01-2020 25
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 24-01-2020 4
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 10-01-2020 18
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 10-01-2020 18
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 10-01-2020 18
85 2 17-01-2020 11
86 2 24-01-2020 4
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 10-01-2020 18
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-01-2020 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1
Tổng 2 20
Tổng 3 21
Tổng 4 04, 77, 04, 31, 86
Tổng 5 05
Tổng 6 33
Tổng 7 25, 61, 61
Tổng 8 71, 53, 44, 26
Tổng 9 45