Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 12-04-2019 13
01 1 05-04-2019 20
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 19-04-2019 6
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 19-04-2019 6
06 1 05-04-2019 20
07 1 19-04-2019 6
08 2 05-04-2019 20
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 05-04-2019 20
11 1 05-04-2019 20
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 29-03-2019 27
20 2 05-04-2019 20
21 2 12-04-2019 13
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 29-03-2019 27
24 1 12-04-2019 13
25 2 12-04-2019 13
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 05-04-2019 20
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 19-04-2019 6
30 1 05-04-2019 20
31 1 29-03-2019 27
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 12-04-2019 13
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 19-04-2019 6
40 1 19-04-2019 6
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 29-03-2019 27
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 12-04-2019 13
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 19-04-2019 6
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 12-04-2019 13
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 05-04-2019 20
57 2 19-04-2019 6
58 3 19-04-2019 6
59 2 19-04-2019 6
60 1 19-04-2019 6
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 19-04-2019 6
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 12-04-2019 13
66 4 12-04-2019 13
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 29-03-2019 27
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 12-04-2019 13
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 12-04-2019 13
75 1 19-04-2019 6
76 2 05-04-2019 20
77 1 12-04-2019 13
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 19-04-2019 6
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 19-04-2019 6
83 1 12-04-2019 13
84 1 19-04-2019 6
85 1 05-04-2019 20
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 12-04-2019 13
91 1 05-04-2019 20
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 19-04-2019 6
94 1 12-04-2019 13
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 29-03-2019 27
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-04-2019 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1 29, 47
Tổng 2 39, 84, 57, 93, 75
Tổng 3 58, 03
Tổng 4 40, 59, 59
Tổng 5 05
Tổng 6 60
Tổng 7 07
Tổng 8 80
Tổng 9 63