Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 31-05-2019 20
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 14-06-2019 6
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 31-05-2019 20
08 1 07-06-2019 13
09 1 31-05-2019 20
10 3 31-05-2019 20
11 1 07-06-2019 13
12 1 07-06-2019 13
13 1 07-06-2019 13
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 14-06-2019 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 3 07-06-2019 13
20 1 24-05-2019 27
21 1 07-06-2019 13
22 1 24-05-2019 27
23 3 14-06-2019 6
24 1 31-05-2019 20
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 24-05-2019 27
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 31-05-2019 20
31 1 14-06-2019 6
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 14-06-2019 6
34 1 14-06-2019 6
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 14-06-2019 6
40 1 31-05-2019 20
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 07-06-2019 13
43 1 07-06-2019 13
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 4 14-06-2019 6
51 1 24-05-2019 27
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 24-05-2019 27
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 14-06-2019 6
56 2 14-06-2019 6
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 31-05-2019 20
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 14-06-2019 6
62 1 24-05-2019 27
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 14-06-2019 6
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 14-06-2019 6
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 31-05-2019 20
70 1 31-05-2019 20
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 31-05-2019 20
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 07-06-2019 13
75 1 31-05-2019 20
76 1 24-05-2019 27
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 07-06-2019 13
79 2 14-06-2019 6
80 1 24-05-2019 27
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 14-06-2019 6
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 07-06-2019 13
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 14-06-2019 6
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 07-06-2019 13
90 2 07-06-2019 13
91 2 14-06-2019 6
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 07-06-2019 13
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 31-05-2019 20
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 07-06-2019 13

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-06-2019 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0 91, 64, 82, 55
Tổng 1 56
Tổng 2 39, 66
Tổng 3
Tổng 4 31
Tổng 5 05, 50, 05, 23, 87
Tổng 6 33, 79
Tổng 7 34, 61, 16
Tổng 8
Tổng 9