Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 08-02-2019 14
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 15-02-2019 7
08 2 08-02-2019 14
09 1 01-02-2019 21
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 08-02-2019 14
13 2 08-02-2019 14
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 15-02-2019 7
16 1 08-02-2019 14
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 25-01-2019 28
21 1 08-02-2019 14
22 2 15-02-2019 7
23 1 25-01-2019 28
24 1 01-02-2019 21
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 08-02-2019 14
28 1 25-01-2019 28
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 08-02-2019 14
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 01-02-2019 21
33 1 25-01-2019 28
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 25-01-2019 28
38 1 01-02-2019 21
39 1 25-01-2019 28
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 01-02-2019 21
42 1 08-02-2019 14
43 1 25-01-2019 28
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 08-02-2019 14
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 3 15-02-2019 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 15-02-2019 7
53 1 15-02-2019 7
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 15-02-2019 7
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 3 15-02-2019 7
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 01-02-2019 21
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 4 15-02-2019 7
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 15-02-2019 7
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 25-01-2019 28
71 1 15-02-2019 7
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 08-02-2019 14
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 01-02-2019 21
78 1 01-02-2019 21
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 01-02-2019 21
83 1 01-02-2019 21
84 1 25-01-2019 28
85 1 15-02-2019 7
86 1 08-02-2019 14
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 08-02-2019 14
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 15-02-2019 7
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 25-01-2019 28
93 2 15-02-2019 7
94 3 15-02-2019 7
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 01-02-2019 21
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 01-02-2019 21
99 1 25-01-2019 28

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-02-2019 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 74, 01, 29
Tổng 2 20, 11
Tổng 3 67, 67
Tổng 4 95, 40, 95, 13
Tổng 5 69
Tổng 6 06, 88
Tổng 7
Tổng 8 80, 44, 80
Tổng 9 45