Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê theo tổng xổ số Vĩnh Long

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 31-05-2019 25
01 1 31-05-2019 25
02 1 14-06-2019 11
03 1 07-06-2019 18
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 21-06-2019 4
06 1 31-05-2019 25
07 2 21-06-2019 4
08 4 21-06-2019 4
09 1 31-05-2019 25
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 14-06-2019 11
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 21-06-2019 4
14 2 21-06-2019 4
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 31-05-2019 25
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 21-06-2019 4
21 1 07-06-2019 18
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 14-06-2019 11
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 14-06-2019 11
29 2 14-06-2019 11
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 14-06-2019 11
33 3 14-06-2019 11
34 2 14-06-2019 11
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 14-06-2019 11
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 21-06-2019 4
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 31-05-2019 25
41 1 07-06-2019 18
42 1 21-06-2019 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 07-06-2019 18
47 1 21-06-2019 4
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 14-06-2019 11
50 1 21-06-2019 4
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 31-05-2019 25
53 1 21-06-2019 4
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 07-06-2019 18
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 21-06-2019 4
58 1 14-06-2019 11
59 1 21-06-2019 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 07-06-2019 18
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 07-06-2019 18
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 07-06-2019 18
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 3 21-06-2019 4
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 4 14-06-2019 11
85 2 21-06-2019 4
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 14-06-2019 11
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 07-06-2019 18
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 21-06-2019 4
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 07-06-2019 18
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 07-06-2019 18
97 1 07-06-2019 18
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-06-2019 của Vĩnh Long

Tổng Loto
Tổng 0 82, 82
Tổng 1 92, 47, 38
Tổng 2 57, 20
Tổng 3 85
Tổng 4 59, 13
Tổng 5 50, 05, 05, 14
Tổng 6 42
Tổng 7 07
Tổng 8 08, 53
Tổng 9