Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 18-06-2019 7
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 3 04-06-2019 21
05 1 18-06-2019 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 28-05-2019 28
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 18-06-2019 7
11 2 11-06-2019 14
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 18-06-2019 7
15 2 11-06-2019 14
16 2 28-05-2019 28
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 3 18-06-2019 7
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 18-06-2019 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 28-05-2019 28
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 04-06-2019 21
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 11-06-2019 14
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 18-06-2019 7
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 11-06-2019 14
36 1 18-06-2019 7
37 1 04-06-2019 21
38 1 04-06-2019 21
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 11-06-2019 14
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 28-05-2019 28
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 11-06-2019 14
48 1 11-06-2019 14
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 11-06-2019 14
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 04-06-2019 21
55 1 28-05-2019 28
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 28-05-2019 28
59 1 11-06-2019 14
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 11-06-2019 14
62 3 18-06-2019 7
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 11-06-2019 14
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 18-06-2019 7
68 1 04-06-2019 21
69 3 18-06-2019 7
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 18-06-2019 7
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 28-05-2019 28
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 28-05-2019 28
79 1 28-05-2019 28
80 1 18-06-2019 7
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 11-06-2019 14
83 1 18-06-2019 7
84 1 11-06-2019 14
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 18-06-2019 7
87 1 11-06-2019 14
88 1 11-06-2019 14
89 1 28-05-2019 28
90 3 04-06-2019 21
91 1 11-06-2019 14
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 18-06-2019 7
96 1 28-05-2019 28
97 2 04-06-2019 21
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 11-06-2019 14

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-06-2019 của Vũng Tàu

Tổng Loto
Tổng 0 19, 00
Tổng 1 83, 10
Tổng 2
Tổng 3 67
Tổng 4 86, 22, 95
Tổng 5 32, 05, 69, 69, 14
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8 62, 80, 62
Tổng 9 36, 72