Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 09-04-2019 16
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 09-04-2019 16
04 1 23-04-2019 2
05 2 23-04-2019 2
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 3 23-04-2019 2
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 26-03-2019 30
10 1 02-04-2019 23
11 1 09-04-2019 16
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 26-03-2019 30
15 1 09-04-2019 16
16 3 16-04-2019 9
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 26-03-2019 30
19 1 16-04-2019 9
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 09-04-2019 16
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 09-04-2019 16
24 1 26-03-2019 30
25 2 09-04-2019 16
26 1 16-04-2019 9
27 1 02-04-2019 23
28 2 16-04-2019 9
29 1 16-04-2019 9
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 02-04-2019 23
33 1 02-04-2019 23
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 23-04-2019 2
36 1 16-04-2019 9
37 1 16-04-2019 9
38 1 23-04-2019 2
39 1 23-04-2019 2
40 1 26-03-2019 30
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 4 16-04-2019 9
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 23-04-2019 2
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 09-04-2019 16
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 23-04-2019 2
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 23-04-2019 2
52 1 02-04-2019 23
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 16-04-2019 9
55 2 23-04-2019 2
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 23-04-2019 2
58 1 26-03-2019 30
59 2 16-04-2019 9
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 3 16-04-2019 9
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 09-04-2019 16
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 02-04-2019 23
67 1 02-04-2019 23
68 1 16-04-2019 9
69 1 02-04-2019 23
70 2 09-04-2019 16
71 2 23-04-2019 2
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 23-04-2019 2
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 23-04-2019 2
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 26-03-2019 30
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 23-04-2019 2
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 23-04-2019 2
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 26-03-2019 30
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 09-04-2019 16
88 1 02-04-2019 23
89 2 16-04-2019 9
90 1 09-04-2019 16
91 4 02-04-2019 23
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 23-04-2019 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 26-03-2019 30
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 23-04-2019 2

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-04-2019 của Vũng Tàu

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 38, 74, 83
Tổng 2 39, 48, 57, 93
Tổng 3 76
Tổng 4 04
Tổng 5 05
Tổng 6 51
Tổng 7 07
Tổng 8 44, 71, 35, 99
Tổng 9 81