App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 157 466
G.2 891 653 686 578
G.3 165 994 911 260 657 215
KK 806 247 491 806 973 547 058 616
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 157, 466 65 1.000.000
G.2 891, 653, 686, 578 86 350.000
G.3 165, 994, 911, 260, 657, 215 78 210.000
G.KK 806, 247, 491, 806, 973, 547, 058, 616 115 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 435 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3103 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/07/2021

G.1 709 189
G.2 513 979 332 493
G.3 579 688 128 415 157 224
KK 829 224 396 547 052 721 879 239
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 709, 189 51 1.000.000
G.2 513, 979, 332, 493 117 350.000
G.3 579, 688, 128, 415, 157, 224 136 210.000
G.KK 829, 224, 396, 547, 052, 721, 879, 239 255 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 66 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 483 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4453 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/07/2021

G.1 567 807
G.2 764 482 463 442
G.3 147 518 532 610 957 717
KK 636 625 574 618 252 414 003 914
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 567, 807 27 1.000.000
G.2 764, 482, 463, 442 42 350.000
G.3 147, 518, 532, 610, 957, 717 342 210.000
G.KK 636, 625, 574, 618, 252, 414, 003, 914 213 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 69 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4339 40.000

XS Max 3D thứ 2, 28/06/2021

G.1 750 352
G.2 576 517 036 370
G.3 402 176 606 670 630 889
KK 449 943 176 786 669 897 121 859
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 750, 352 40 1.000.000
G.2 576, 517, 036, 370 92 350.000
G.3 402, 176, 606, 670, 630, 889 83 210.000
G.KK 449, 943, 176, 786, 669, 897, 121, 859 167 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 481 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3449 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/06/2021

G.1 382 729
G.2 112 308 752 547
G.3 766 528 332 676 043 197
KK 585 163 311 305 022 122 144 835
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 382, 729 23 1.000.000
G.2 112, 308, 752, 547 170 350.000
G.3 766, 528, 332, 676, 043, 197 219 210.000
G.KK 585, 163, 311, 305, 022, 122, 144, 835 199 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 403 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4035 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/06/2021

G.1 446 617
G.2 039 888 754 228
G.3 039 936 104 462 748 081
KK 839 602 506 114 770 776 361 217
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 446, 617 21 1.000.000
G.2 039, 888, 754, 228 112 350.000
G.3 039, 936, 104, 462, 748, 081 117 210.000
G.KK 839, 602, 506, 114, 770, 776, 361, 217 295 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 404 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4268 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/06/2021

G.1 114 751
G.2 745 606 181 926
G.3 891 319 222 391 329 953
KK 656 020 925 528 305 520 382 283
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 114, 751 59 1.000.000
G.2 745, 606, 181, 926 203 350.000
G.3 891, 319, 222, 391, 329, 953 150 210.000
G.KK 656, 020, 925, 528, 305, 520, 382, 283 176 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 519 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4202 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/05/2021

G.1 678 743
G.2 664 443 734 903
G.3 454 700 610 746 790 278
KK 485 513 531 732 793 087 909 304
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 678, 743 50 1.000.000
G.2 664, 443, 734, 903 36 350.000
G.3 454, 700, 610, 746, 790, 278 95 210.000
G.KK 485, 513, 531, 732, 793, 087, 909, 304 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 487 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3118 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/05/2021

G.1 074 069
G.2 497 279 184 015
G.3 775 916 181 116 185 566
KK 937 462 329 637 760 228 889 103
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 074, 069 50 1.000.000
G.2 497, 279, 184, 015 175 350.000
G.3 775, 916, 181, 116, 185, 566 119 210.000
G.KK 937, 462, 329, 637, 760, 228, 889, 103 626 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 21 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 350 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3920 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/05/2021

G.1 727 916
G.2 486 164 572 846
G.3 175 470 490 227 304 702
KK 152 263 425 473 882 949 239 023
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 727, 916 31 1.000.000
G.2 486, 164, 572, 846 86 350.000
G.3 175, 470, 490, 227, 304, 702 192 210.000
G.KK 152, 263, 425, 473, 882, 949, 239, 023 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 68 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 280 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4234 40.000
1 2 3 4 ... 12 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.