Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 646 126
G.2 607 247 967 643
G.3 618 598 657 192 483 200
KK 002 348 741 334 868 307 976 459
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 646, 126 52 1.000.000
G.2 607, 247, 967, 643 123 350.000
G.3 618, 598, 657, 192, 483, 200 147 210.000
G.KK 002, 348, 741, 334, 868, 307, 976, 459 183 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 641 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4914 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/01/2023

G.1 498 368
G.2 397 862 509 007
G.3 766 586 939 060 685 634
KK 812 970 808 116 612 547 887 281
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 498, 368 93 1.000.000
G.2 397, 862, 509, 007 67 350.000
G.3 766, 586, 939, 060, 685, 634 190 210.000
G.KK 812, 970, 808, 116, 612, 547, 887, 281 164 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 702 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4509 40.000

XS Max 3D thứ 2, 09/01/2023

G.1 094 855
G.2 890 388 248 789
G.3 660 389 693 124 944 906
KK 221 960 016 691 190 254 843 257
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 094, 855 30 1.000.000
G.2 890, 388, 248, 789 103 350.000
G.3 660, 389, 693, 124, 944, 906 181 210.000
G.KK 221, 960, 016, 691, 190, 254, 843, 257 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 431 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4584 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/01/2023

G.1 960 261
G.2 771 698 701 214
G.3 339 634 111 798 247 587
KK 117 718 606 371 617 560 352 303
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 960, 261 51 1.000.000
G.2 771, 698, 701, 214 70 350.000
G.3 339, 634, 111, 798, 247, 587 232 210.000
G.KK 117, 718, 606, 371, 617, 560, 352, 303 154 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 14 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4579 40.000

XS Max 3D thứ 2, 26/12/2022

G.1 583 361
G.2 312 765 181 734
G.3 017 297 961 744 434 481
KK 339 137 189 865 060 684 646 012
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 583, 361 51 1.000.000
G.2 312, 765, 181, 734 109 350.000
G.3 017, 297, 961, 744, 434, 481 103 210.000
G.KK 339, 137, 189, 865, 060, 684, 646, 012 264 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 522 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4641 40.000

XS Max 3D thứ 2, 19/12/2022

G.1 047 986
G.2 241 888 206 517
G.3 731 658 755 408 770 737
KK 769 933 009 829 749 003 370 669
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 047, 986 59 1.000.000
G.2 241, 888, 206, 517 114 350.000
G.3 731, 658, 755, 408, 770, 737 129 210.000
G.KK 769, 933, 009, 829, 749, 003, 370, 669 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 545 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3926 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/12/2022

G.1 457 493
G.2 804 816 623 266
G.3 889 578 342 219 476 880
KK 745 739 849 479 820 065 358 370
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 457, 493 43 1.000.000
G.2 804, 816, 623, 266 111 350.000
G.3 889, 578, 342, 219, 476, 880 204 210.000
G.KK 745, 739, 849, 479, 820, 065, 358, 370 191 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 32 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 78 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 434 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4452 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/12/2022

G.1 394 231
G.2 965 095 725 701
G.3 451 810 722 013 067 767
KK 030 916 299 071 911 962 926 705
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 394, 231 35 1.000.000
G.2 965, 095, 725, 701 105 350.000
G.3 451, 810, 722, 013, 067, 767 185 210.000
G.KK 030, 916, 299, 071, 911, 962, 926, 705 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 16 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4083 40.000

XS Max 3D thứ 2, 28/11/2022

G.1 767 341
G.2 358 750 889 157
G.3 031 338 913 587 529 448
KK 054 512 643 489 322 597 362 161
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 767, 341 52 1.000.000
G.2 358, 750, 889, 157 85 350.000
G.3 031, 338, 913, 587, 529, 448 145 210.000
G.KK 054, 512, 643, 489, 322, 597, 362, 161 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 65 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4440 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/11/2022

G.1 699 477
G.2 785 528 031 637
G.3 881 894 929 865 181 107
KK 086 551 627 992 459 607 008 737
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 699, 477 39 1.000.000
G.2 785, 528, 031, 637 62 350.000
G.3 881, 894, 929, 865, 181, 107 78 210.000
G.KK 086, 551, 627, 992, 459, 607, 008, 737 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000
1 2 3 4 ... 19 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.