App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 702 591
G.2 679 636 743 853
G.3 551 211 786 668 012 977
KK 398 797 937 877 459 441 004 709
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 702, 591 31 1.000.000
G.2 679, 636, 743, 853 111 350.000
G.3 551, 211, 786, 668, 012, 977 199 210.000
G.KK 398, 797, 937, 877, 459, 441, 004, 709 211 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 17 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 374 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4876 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/04/2021

G.1 540 135
G.2 610 460 190 641
G.3 843 611 898 918 450 043
KK 275 276 394 763 013 743 035 222
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 540, 135 80 1.000.000
G.2 610, 460, 190, 641 58 350.000
G.3 843, 611, 898, 918, 450, 043 111 210.000
G.KK 275, 276, 394, 763, 013, 743, 035, 222 335 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 632 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4110 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/03/2021

G.1 175 075
G.2 881 705 008 290
G.3 578 317 023 210 508 432
KK 200 389 193 874 681 166 363 925
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 175, 075 23 1.000.000
G.2 881, 705, 008, 290 56 350.000
G.3 578, 317, 023, 210, 508, 432 170 210.000
G.KK 200, 389, 193, 874, 681, 166, 363, 925 414 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4390 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/03/2021

G.1 408 930
G.2 219 437 923 585
G.3 484 263 917 883 337 769
KK 645 665 186 932 086 457 051 630
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 408, 930 40 1.000.000
G.2 219, 437, 923, 585 109 350.000
G.3 484, 263, 917, 883, 337, 769 144 210.000
G.KK 645, 665, 186, 932, 086, 457, 051, 630 141 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 319 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4236 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/03/2021

G.1 677 449
G.2 508 573 160 502
G.3 693 979 340 122 102 273
KK 425 636 856 386 484 520 618 414
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 677, 449 35 1.000.000
G.2 508, 573, 160, 502 88 350.000
G.3 693, 979, 340, 122, 102, 273 172 210.000
G.KK 425, 636, 856, 386, 484, 520, 618, 414 178 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4330 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/03/2021

G.1 255 162
G.2 284 177 594 050
G.3 437 967 611 574 415 819
KK 509 372 662 805 669 086 376 281
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 255, 162 47 1.000.000
G.2 284, 177, 594, 050 86 350.000
G.3 437, 967, 611, 574, 415, 819 134 210.000
G.KK 509, 372, 662, 805, 669, 086, 376, 281 162 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 546 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3851 40.000

XS Max 3D thứ 2, 01/03/2021

G.1 422 702
G.2 921 063 250 068
G.3 177 201 203 715 701 851
KK 389 285 312 028 471 950 525 813
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 422, 702 69 1.000.000
G.2 921, 063, 250, 068 135 350.000
G.3 177, 201, 203, 715, 701, 851 147 210.000
G.KK 389, 285, 312, 028, 471, 950, 525, 813 194 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3788 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/02/2021

G.1 805 163
G.2 768 786 770 143
G.3 568 234 827 854 857 354
KK 847 532 424 561 799 559 214 021
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 805, 163 38 1.000.000
G.2 768, 786, 770, 143 125 350.000
G.3 568, 234, 827, 854, 857, 354 162 210.000
G.KK 847, 532, 424, 561, 799, 559, 214, 021 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4233 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/02/2021

G.1 095 166
G.2 269 559 878 538
G.3 482 021 627 652 507 829
KK 223 192 641 594 317 441 309 398
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 095, 166 29 1.000.000
G.2 269, 559, 878, 538 94 350.000
G.3 482, 021, 627, 652, 507, 829 161 210.000
G.KK 223, 192, 641, 594, 317, 441, 309, 398 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4235 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/02/2021

G.1 052 682
G.2 610 959 737 453
G.3 936 822 432 570 396 893
KK 254 377 942 679 935 711 658 548
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 052, 682 80 1.000.000
G.2 610, 959, 737, 453 123 350.000
G.3 936, 822, 432, 570, 396, 893 72 210.000
G.KK 254, 377, 942, 679, 935, 711, 658, 548 273 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 494 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4322 40.000
1 2 3 4 ... 11 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.