Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 641 172
G.2 175 070 412 082
G.3 659 719 505 046 734 400
KK 364 291 626 896 651 100 868 498
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 641, 172 31 1.000.000
G.2 175, 070, 412, 082 123 350.000
G.3 659, 719, 505, 046, 734, 400 131 210.000
G.KK 364, 291, 626, 896, 651, 100, 868, 498 201 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 507 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4990 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/11/2021

G.1 254 227
G.2 575 207 828 190
G.3 629 504 489 039 005 773
KK 093 074 344 280 777 678 708 057
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 254, 227 19 1.000.000
G.2 575, 207, 828, 190 107 350.000
G.3 629, 504, 489, 039, 005, 773 94 210.000
G.KK 093, 074, 344, 280, 777, 678, 708, 057 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 477 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4715 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/11/2021

G.1 706 569
G.2 164 100 950 605
G.3 321 934 351 757 572 767
KK 775 917 357 621 091 801 527 735
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 706, 569 30 1.000.000
G.2 164, 100, 950, 605 61 350.000
G.3 321, 934, 351, 757, 572, 767 126 210.000
G.KK 775, 917, 357, 621, 091, 801, 527, 735 195 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 76 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 466 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4923 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/11/2021

G.1 450 981
G.2 963 911 124 721
G.3 905 676 184 747 266 181
KK 574 378 091 291 453 658 192 767
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 450, 981 44 1.000.000
G.2 963, 911, 124, 721 117 350.000
G.3 905, 676, 184, 747, 266, 181 164 210.000
G.KK 574, 378, 091, 291, 453, 658, 192, 767 187 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 68 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 549 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5343 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/11/2021

G.1 965 980
G.2 170 152 192 648
G.3 743 235 153 403 223 483
KK 875 843 241 064 764 349 160 541
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 965, 980 29 1.000.000
G.2 170, 152, 192, 648 106 350.000
G.3 743, 235, 153, 403, 223, 483 128 210.000
G.KK 875, 843, 241, 064, 764, 349, 160, 541 156 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 26 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 479 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4908 40.000

XS Max 3D thứ 2, 01/11/2021

G.1 248 314
G.2 909 220 826 664
G.3 145 272 413 385 262 790
KK 664 108 627 426 506 515 007 783
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 248, 314 39 1.000.000
G.2 909, 220, 826, 664 73 350.000
G.3 145, 272, 413, 385, 262, 790 126 210.000
G.KK 664, 108, 627, 426, 506, 515, 007, 783 140 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 479 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4520 40.000

XS Max 3D thứ 2, 25/10/2021

G.1 591 564
G.2 739 180 668 452
G.3 460 869 460 270 172 271
KK 589 824 594 759 045 685 486 843
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 591, 564 19 1.000.000
G.2 739, 180, 668, 452 120 350.000
G.3 460, 869, 460, 270, 172, 271 150 210.000
G.KK 589, 824, 594, 759, 045, 685, 486, 843 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 527 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5441 40.000

XS Max 3D thứ 2, 18/10/2021

G.1 853 488
G.2 960 180 148 327
G.3 777 453 982 425 704 033
KK 548 832 906 856 693 639 924 601
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 853, 488 23 1.000.000
G.2 960, 180, 148, 327 86 350.000
G.3 777, 453, 982, 425, 704, 033 174 210.000
G.KK 548, 832, 906, 856, 693, 639, 924, 601 150 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 571 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5878 40.000

XS Max 3D thứ 2, 11/10/2021

G.1 699 054
G.2 612 184 859 682
G.3 126 823 703 831 020 681
KK 441 464 281 550 807 813 133 587
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 699, 054 41 1.000.000
G.2 612, 184, 859, 682 114 350.000
G.3 126, 823, 703, 831, 020, 681 135 210.000
G.KK 441, 464, 281, 550, 807, 813, 133, 587 147 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 58 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 513 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5718 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/10/2021

G.1 959 372
G.2 100 784 361 021
G.3 341 464 914 174 679 150
KK 656 650 214 932 941 504 344 999
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 959, 372 41 1.000.000
G.2 100, 784, 361, 021 77 350.000
G.3 341, 464, 914, 174, 679, 150 88 210.000
G.KK 656, 650, 214, 932, 941, 504, 344, 999 131 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 6 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 683 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4742 40.000
1 2 3 4 ... 14 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.