vnadssb.com
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 828 131
G.2 815 503 625 480
G.3 972 512 313 917 214 955
KK 586 186 886 158 363 165 479 098
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 828, 131 48 1.000.000
G.2 815, 503, 625, 480 56 350.000
G.3 972, 512, 313, 917, 214, 955 136 210.000
G.KK 586, 186, 886, 158, 363, 165, 479, 098 248 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 483 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4789 40.000

XS Max 3D thứ 2, 12/09/2022

G.1 188 832
G.2 693 330 280 463
G.3 291 653 390 314 848 129
KK 799 550 378 480 910 536 750 673
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 188, 832 49 1.000.000
G.2 693, 330, 280, 463 90 350.000
G.3 291, 653, 390, 314, 848, 129 269 210.000
G.KK 799, 550, 378, 480, 910, 536, 750, 673 198 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 585 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4942 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/09/2022

G.1 576 896
G.2 722 792 961 433
G.3 542 296 314 281 557 197
KK 720 024 515 073 384 128 051 822
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 576, 896 31 1.000.000
G.2 722, 792, 961, 433 76 350.000
G.3 542, 296, 314, 281, 557, 197 135 210.000
G.KK 720, 024, 515, 073, 384, 128, 051, 822 137 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 480 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4603 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/08/2022

G.1 079 316
G.2 104 975 392 130
G.3 031 643 170 528 978 787
KK 597 618 545 000 616 100 322 344
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 079, 316 69 1.000.000
G.2 104, 975, 392, 130 76 350.000
G.3 031, 643, 170, 528, 978, 787 113 210.000
G.KK 597, 618, 545, 000, 616, 100, 322, 344 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 53 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 506 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4459 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/08/2022

G.1 408 236
G.2 369 750 783 475
G.3 699 610 863 841 437 777
KK 871 545 019 146 510 125 455 373
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 408, 236 41 1.000.000
G.2 369, 750, 783, 475 98 350.000
G.3 699, 610, 863, 841, 437, 777 140 210.000
G.KK 871, 545, 019, 146, 510, 125, 455, 373 191 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 564 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5236 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/08/2022

G.1 753 037
G.2 943 556 643 152
G.3 196 931 375 267 463 566
KK 095 863 329 871 649 498 391 817
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 753, 037 42 1.000.000
G.2 943, 556, 643, 152 63 350.000
G.3 196, 931, 375, 267, 463, 566 125 210.000
G.KK 095, 863, 329, 871, 649, 498, 391, 817 129 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 44 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 89 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 577 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4622 40.000

XS Max 3D thứ 2, 08/08/2022

G.1 811 019
G.2 142 925 748 563
G.3 389 812 919 087 779 579
KK 495 215 947 480 968 387 560 322
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 811, 019 39 1.000.000
G.2 142, 925, 748, 563 57 350.000
G.3 389, 812, 919, 087, 779, 579 207 210.000
G.KK 495, 215, 947, 480, 968, 387, 560, 322 225 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 72 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 355 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4003 40.000

XS Max 3D thứ 2, 01/08/2022

G.1 975 958
G.2 633 676 686 265
G.3 628 099 766 550 236 448
KK 359 190 458 112 270 152 251 662
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 975, 958 35 1.000.000
G.2 633, 676, 686, 265 70 350.000
G.3 628, 099, 766, 550, 236, 448 134 210.000
G.KK 359, 190, 458, 112, 270, 152, 251, 662 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 13 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 457 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5274 40.000

XS Max 3D thứ 2, 25/07/2022

G.1 063 263
G.2 708 092 099 306
G.3 920 689 146 383 849 067
KK 156 692 601 863 894 583 807 344
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 063, 263 53 1.000.000
G.2 708, 092, 099, 306 423 350.000
G.3 920, 689, 146, 383, 849, 067 102 210.000
G.KK 156, 692, 601, 863, 894, 583, 807, 344 151 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 560 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4346 40.000

XS Max 3D thứ 2, 18/07/2022

G.1 525 694
G.2 427 600 594 823
G.3 844 287 042 574 456 002
KK 954 522 952 797 456 059 462 595
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 525, 694 86 1.000.000
G.2 427, 600, 594, 823 76 350.000
G.3 844, 287, 042, 574, 456, 002 187 210.000
G.KK 954, 522, 952, 797, 456, 059, 462, 595 149 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 474 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3971 40.000
1 2 3 4 ... 18 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

vnadssb.com