App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 160 868
G.2 282 560 263 721
G.3 321 373 412 697 147 311
KK 278 960 229 593 082 319 657 042
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 160, 868 96 1.000.000
G.2 282, 560, 263, 721 102 350.000
G.3 321, 373, 412, 697, 147, 311 165 210.000
G.KK 278, 960, 229, 593, 082, 319, 657, 042 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 181 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 6 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 50 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 582 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/01/2021

G.1 730 130
G.2 064 643 297 083
G.3 358 587 337 893 912 493
KK 661 219 252 145 374 688 748 525
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 730, 130 48 1.000.000
G.2 064, 643, 297, 083 70 350.000
G.3 358, 587, 337, 893, 912, 493 150 210.000
G.KK 661, 219, 252, 145, 374, 688, 748, 525 185 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 459 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4238 40.000

XS Max 3D thứ 2, 28/12/2020

G.1 654 689
G.2 179 791 194 758
G.3 710 624 799 719 420 095
KK 790 000 309 333 039 191 220 389
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 689 42 1.000.000
G.2 179, 791, 194, 758 90 350.000
G.3 710, 624, 799, 719, 420, 095 124 210.000
G.KK 790, 000, 309, 333, 039, 191, 220, 389 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 456 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3986 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/12/2020

G.1 420 581
G.2 908 079 036 321
G.3 607 180 087 256 208 621
KK 904 033 785 890 145 990 088 807
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 420, 581 18 1.000.000
G.2 908, 079, 036, 321 139 350.000
G.3 607, 180, 087, 256, 208, 621 142 210.000
G.KK 904, 033, 785, 890, 145, 990, 088, 807 265 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 333 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3727 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/12/2020

G.1 091 143
G.2 982 508 730 501
G.3 054 855 989 983 015 237
KK 465 329 742 192 314 401 182 265
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 091, 143 39 1.000.000
G.2 982, 508, 730, 501 106 350.000
G.3 054, 855, 989, 983, 015, 237 81 210.000
G.KK 465, 329, 742, 192, 314, 401, 182, 265 209 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 62 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 480 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3826 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/12/2020

G.1 715 369
G.2 689 817 629 316
G.3 048 786 969 726 412 737
KK 732 488 045 693 421 143 216 056
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 715, 369 104 1.000.000
G.2 689, 817, 629, 316 83 350.000
G.3 048, 786, 969, 726, 412, 737 136 210.000
G.KK 732, 488, 045, 693, 421, 143, 216, 056 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 506 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3610 40.000

XS Max 3D thứ 2, 30/11/2020

G.1 472 733
G.2 100 242 907 163
G.3 205 720 102 179 347 227
KK 675 382 215 150 521 672 470 655
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 472, 733 44 1.000.000
G.2 100, 242, 907, 163 136 350.000
G.3 205, 720, 102, 179, 347, 227 129 210.000
G.KK 675, 382, 215, 150, 521, 672, 470, 655 184 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 431 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3929 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/11/2020

G.1 277 557
G.2 412 961 921 211
G.3 085 492 647 157 487 866
KK 839 091 807 664 096 384 297 132
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 277, 557 32 1.000.000
G.2 412, 961, 921, 211 119 350.000
G.3 085, 492, 647, 157, 487, 866 129 210.000
G.KK 839, 091, 807, 664, 096, 384, 297, 132 193 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3626 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/11/2020

G.1 571 615
G.2 984 695 144 151
G.3 800 012 404 103 467 948
KK 546 064 068 213 686 855 307 628
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 571, 615 33 1.000.000
G.2 984, 695, 144, 151 90 350.000
G.3 800, 012, 404, 103, 467, 948 115 210.000
G.KK 546, 064, 068, 213, 686, 855, 307, 628 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 461 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3650 40.000
1 2 3 4 ... 9 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.