App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 725 389
G.2 542 810 993 537
G.3 022 270 734 050 499 608
KK 221 219 224 646 367 967 239 019
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 725, 389 52 1.000.000
G.2 542, 810, 993, 537 86 350.000
G.3 022, 270, 734, 050, 499, 608 220 210.000
G.KK 221, 219, 224, 646, 367, 967, 239, 019 234 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 59 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 570 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4429 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/09/2020

G.1 210 182
G.2 999 123 621 021
G.3 338 209 747 839 659 108
KK 238 954 441 027 192 318 780 944
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 210, 182 58 1.000.000
G.2 999, 123, 621, 021 112 350.000
G.3 338, 209, 747, 839, 659, 108 205 210.000
G.KK 238, 954, 441, 027, 192, 318, 780, 944 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 7 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4717 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/09/2020

G.1 562 120
G.2 842 647 461 680
G.3 604 927 923 442 312 238
KK 146 303 061 168 885 972 867 183
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 562, 120 35 1.000.000
G.2 842, 647, 461, 680 131 350.000
G.3 604, 927, 923, 442, 312, 238 127 210.000
G.KK 146, 303, 061, 168, 885, 972, 867, 183 233 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 426 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3717 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/08/2020

G.1 155 938
G.2 027 879 457 439
G.3 276 326 228 210 449 664
KK 502 097 882 581 776 807 844 284
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 155, 938 23 1.000.000
G.2 027, 879, 457, 439 110 350.000
G.3 276, 326, 228, 210, 449, 664 114 210.000
G.KK 502, 097, 882, 581, 776, 807, 844, 284 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/08/2020

G.1 387 534
G.2 986 598 382 909
G.3 944 127 080 362 045 734
KK 069 003 414 383 489 694 117 301
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 387, 534 106 1.000.000
G.2 986, 598, 382, 909 74 350.000
G.3 944, 127, 080, 362, 045, 734 190 210.000
G.KK 069, 003, 414, 383, 489, 694, 117, 301 260 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 538 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3517 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/08/2020

G.1 450 539
G.2 997 648 923 550
G.3 756 121 179 033 170 451
KK 949 491 834 937 513 361 752 441
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 450, 539 61 1.000.000
G.2 997, 648, 923, 550 80 350.000
G.3 756, 121, 179, 033, 170, 451 161 210.000
G.KK 949, 491, 834, 937, 513, 361, 752, 441 187 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 13 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3817 40.000

XS Max 3D thứ 2, 10/08/2020

G.1 956 806
G.2 126 660 131 240
G.3 721 488 887 021 014 606
KK 310 759 917 553 481 054 398 246
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 956, 806 26 1.000.000
G.2 126, 660, 131, 240 84 350.000
G.3 721, 488, 887, 021, 014, 606 149 210.000
G.KK 310, 759, 917, 553, 481, 054, 398, 246 202 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 258 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3204 40.000

XS Max 3D thứ 2, 03/08/2020

G.1 467 523
G.2 437 348 706 817
G.3 243 071 797 721 776 751
KK 462 911 585 173 359 023 524 084
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 467, 523 43 1.000.000
G.2 437, 348, 706, 817 245 350.000
G.3 243, 071, 797, 721, 776, 751 158 210.000
G.KK 462, 911, 585, 173, 359, 023, 524, 084 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 520 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3757 40.000

XS Max 3D thứ 2, 27/07/2020

G.1 299 933
G.2 657 868 833 595
G.3 794 783 292 283 994 169
KK 333 905 913 821 317 789 663 216
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 299, 933 0 1.000.000
G.2 657, 868, 833, 595 0 350.000
G.3 794, 783, 292, 283, 994, 169 0 210.000
G.KK 333, 905, 913, 821, 317, 789, 663, 216 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 20/07/2020

G.1 376 452
G.2 384 026 723 456
G.3 908 881 823 685 908 650
KK 972 183 589 835 367 822 022 375
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 452 66 1.000.000
G.2 384, 026, 723, 456 117 350.000
G.3 908, 881, 823, 685, 908, 650 150 210.000
G.KK 972, 183, 589, 835, 367, 822, 022, 375 238 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 59 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 445 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4150 40.000
1 2 3 4 ... 7 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.