App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 654 975
G.2 421 589 287 339
G.3 600 917 797 624 859 766
KK 130 103 554 062 243 463 883 961
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 975 37 1.000.000
G.2 421, 589, 287, 339 173 350.000
G.3 600, 917, 797, 624, 859, 766 86 210.000
G.KK 130, 103, 554, 062, 243, 463, 883, 961 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3018 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/02/2021

G.1 197 794
G.2 836 471 575 607
G.3 393 557 360 781 942 076
KK 156 015 648 664 871 436 550 733
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 197, 794 56 1.000.000
G.2 836, 471, 575, 607 69 350.000
G.3 393, 557, 360, 781, 942, 076 110 210.000
G.KK 156, 015, 648, 664, 871, 436, 550, 733 128 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2997 40.000

XS Max 3D thứ 4, 17/02/2021

G.1 865 250
G.2 512 004 845 115
G.3 776 159 639 289 052 942
KK 583 523 501 676 848 525 852 993
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 865, 250 68 1.000.000
G.2 512, 004, 845, 115 60 350.000
G.3 776, 159, 639, 289, 052, 942 237 210.000
G.KK 583, 523, 501, 676, 848, 525, 852, 993 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 416 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3649 40.000

XS Max 3D thứ 4, 10/02/2021

G.1 664 446
G.2 933 482 740 224
G.3 706 160 222 979 854 168
KK 741 910 039 845 353 647 245 962
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 664, 446 34 1.000.000
G.2 933, 482, 740, 224 51 350.000
G.3 706, 160, 222, 979, 854, 168 172 210.000
G.KK 741, 910, 039, 845, 353, 647, 245, 962 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 237 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3931 40.000

XS Max 3D thứ 4, 03/02/2021

G.1 862 869
G.2 458 662 135 018
G.3 391 946 223 788 491 058
KK 306 661 528 705 770 318 067 916
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 862, 869 13 1.000.000
G.2 458, 662, 135, 018 132 350.000
G.3 391, 946, 223, 788, 491, 058 133 210.000
G.KK 306, 661, 528, 705, 770, 318, 067, 916 255 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 33 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3085 40.000

XS Max 3D thứ 4, 27/01/2021

G.1 037 159
G.2 407 146 568 539
G.3 525 896 240 750 101 600
KK 659 726 237 821 060 827 289 030
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 037, 159 42 1.000.000
G.2 407, 146, 568, 539 143 350.000
G.3 525, 896, 240, 750, 101, 600 105 210.000
G.KK 659, 726, 237, 821, 060, 827, 289, 030 130 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 356 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3703 40.000

XS Max 3D thứ 4, 20/01/2021

G.1 070 990
G.2 979 533 718 984
G.3 359 369 746 918 123 824
KK 909 778 019 014 000 982 434 213
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 070, 990 31 1.000.000
G.2 979, 533, 718, 984 92 350.000
G.3 359, 369, 746, 918, 123, 824 211 210.000
G.KK 909, 778, 019, 014, 000, 982, 434, 213 204 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 263 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3408 40.000

XS Max 3D thứ 4, 13/01/2021

G.1 289 734
G.2 972 438 906 088
G.3 570 094 836 653 483 680
KK 913 766 019 018 505 057 982 980
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 289, 734 45 1.000.000
G.2 972, 438, 906, 088 131 350.000
G.3 570, 094, 836, 653, 483, 680 77 210.000
G.KK 913, 766, 019, 018, 505, 057, 982, 980 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 387 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3239 40.000

XS Max 3D thứ 4, 06/01/2021

G.1 193 427
G.2 513 602 294 261
G.3 221 591 571 503 878 070
KK 792 878 696 313 421 239 648 736
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 193, 427 29 1.000.000
G.2 513, 602, 294, 261 87 350.000
G.3 221, 591, 571, 503, 878, 070 69 210.000
G.KK 792, 878, 696, 313, 421, 239, 648, 736 155 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 298 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3081 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/12/2020

G.1 276 377
G.2 230 568 378 661
G.3 021 552 300 798 612 291
KK 105 610 867 296 435 846 159 382
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 276, 377 22 1.000.000
G.2 230, 568, 378, 661 109 350.000
G.3 021, 552, 300, 798, 612, 291 128 210.000
G.KK 105, 610, 867, 296, 435, 846, 159, 382 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 303 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2941 40.000
1 2 3 4 ... 10 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.