App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 697 438
G.2 768 033 890 452
G.3 903 520 822 462 659 309
KK 221 156 057 967 223 964 136 349
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 697, 438 47 1.000.000
G.2 768, 033, 890, 452 93 350.000
G.3 903, 520, 822, 462, 659, 309 88 210.000
G.KK 221, 156, 057, 967, 223, 964, 136, 349 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 288 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2931 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/11/2020

G.1 914 642
G.2 469 005 301 896
G.3 181 177 307 153 938 685
KK 154 276 841 269 806 499 189 905
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 914, 642 37 1.000.000
G.2 469, 005, 301, 896 95 350.000
G.3 181, 177, 307, 153, 938, 685 143 210.000
G.KK 154, 276, 841, 269, 806, 499, 189, 905 154 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/11/2020

G.1 708 157
G.2 565 525 666 248
G.3 605 451 425 165 793 043
KK 010 094 676 012 863 049 417 592
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 708, 157 21 1.000.000
G.2 565, 525, 666, 248 89 350.000
G.3 605, 451, 425, 165, 793, 043 156 210.000
G.KK 010, 094, 676, 012, 863, 049, 417, 592 158 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2871 40.000

XS Max 3D thứ 4, 04/11/2020

G.1 297 497
G.2 404 083 225 625
G.3 493 122 446 493 783 431
KK 832 695 572 385 372 774 726 996
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 297, 497 27 1.000.000
G.2 404, 083, 225, 625 88 350.000
G.3 493, 122, 446, 493, 783, 431 106 210.000
G.KK 832, 695, 572, 385, 372, 774, 726, 996 150 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 373 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2980 40.000

XS Max 3D thứ 4, 28/10/2020

G.1 695 061
G.2 618 923 879 178
G.3 628 452 557 645 958 565
KK 792 897 256 206 383 845 631 427
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 695, 061 23 1.000.000
G.2 618, 923, 879, 178 65 350.000
G.3 628, 452, 557, 645, 958, 565 130 210.000
G.KK 792, 897, 256, 206, 383, 845, 631, 427 230 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3140 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/10/2020

G.1 797 579
G.2 650 608 334 431
G.3 825 487 616 533 057 015
KK 257 521 626 189 573 334 765 754
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 797, 579 70 1.000.000
G.2 650, 608, 334, 431 63 350.000
G.3 825, 487, 616, 533, 057, 015 131 210.000
G.KK 257, 521, 626, 189, 573, 334, 765, 754 206 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/10/2020

G.1 668 415
G.2 087 035 640 409
G.3 635 576 743 435 072 063
KK 843 179 945 105 147 476 759 637
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 668, 415 45 1.000.000
G.2 087, 035, 640, 409 83 350.000
G.3 635, 576, 743, 435, 072, 063 62 210.000
G.KK 843, 179, 945, 105, 147, 476, 759, 637 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 375 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2662 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/10/2020

G.1 954 598
G.2 015 549 138 072
G.3 107 515 378 192 285 671
KK 912 195 298 904 241 178 725 799
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 954, 598 25 1.000.000
G.2 015, 549, 138, 072 72 350.000
G.3 107, 515, 378, 192, 285, 671 110 210.000
G.KK 912, 195, 298, 904, 241, 178, 725, 799 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 281 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2804 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/09/2020

G.1 745 066
G.2 973 380 862 088
G.3 683 553 245 190 762 882
KK 812 796 123 365 236 606 390 611
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 745, 066 80 1.000.000
G.2 973, 380, 862, 088 67 350.000
G.3 683, 553, 245, 190, 762, 882 90 210.000
G.KK 812, 796, 123, 365, 236, 606, 390, 611 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 240 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2884 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/09/2020

G.1 881 531
G.2 099 211 277 489
G.3 748 529 608 472 716 962
KK 841 567 000 520 518 761 471 153
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 881, 531 50 1.000.000
G.2 099, 211, 277, 489 105 350.000
G.3 748, 529, 608, 472, 716, 962 115 210.000
G.KK 841, 567, 000, 520, 518, 761, 471, 153 248 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2941 40.000
1 2 3 4 ... 9 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.