Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 483 517
G.2 985 178 566 522
G.3 368 446 741 084 159 514
KK 036 019 906 525 695 149 717 647
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 483, 517 25 1.000.000
G.2 985, 178, 566, 522 55 350.000
G.3 368, 446, 741, 084, 159, 514 226 210.000
G.KK 036, 019, 906, 525, 695, 149, 717, 647 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3672 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/11/2022

G.1 654 906
G.2 709 773 171 439
G.3 970 198 728 678 941 957
KK 694 865 859 193 729 387 710 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 906 29 1.000.000
G.2 709, 773, 171, 439 53 350.000
G.3 970, 198, 728, 678, 941, 957 113 210.000
G.KK 694, 865, 859, 193, 729, 387, 710, 046 155 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 227 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3196 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/11/2022

G.1 135 326
G.2 086 336 704 428
G.3 335 506 775 220 302 939
KK 479 187 383 563 634 933 002 185
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 135, 326 83 1.000.000
G.2 086, 336, 704, 428 49 350.000
G.3 335, 506, 775, 220, 302, 939 101 210.000
G.KK 479, 187, 383, 563, 634, 933, 002, 185 111 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 428 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3193 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/11/2022

G.1 242 785
G.2 099 546 473 496
G.3 994 310 080 328 132 604
KK 655 914 002 610 412 058 389 917
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 242, 785 38 1.000.000
G.2 099, 546, 473, 496 54 350.000
G.3 994, 310, 080, 328, 132, 604 249 210.000
G.KK 655, 914, 002, 610, 412, 058, 389, 917 117 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/11/2022

G.1 808 053
G.2 085 830 790 065
G.3 065 529 130 372 783 916
KK 265 591 239 564 594 224 977 906
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 808, 053 26 1.000.000
G.2 085, 830, 790, 065 41 350.000
G.3 065, 529, 130, 372, 783, 916 117 210.000
G.KK 265, 591, 239, 564, 594, 224, 977, 906 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3271 40.000

XS Max 3D thứ 4, 02/11/2022

G.1 177 600
G.2 733 983 453 260
G.3 268 444 962 156 082 715
KK 186 402 917 343 931 466 844 423
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 177, 600 16 1.000.000
G.2 733, 983, 453, 260 49 350.000
G.3 268, 444, 962, 156, 082, 715 89 210.000
G.KK 186, 402, 917, 343, 931, 466, 844, 423 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 295 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3301 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/10/2022

G.1 378 997
G.2 119 949 938 394
G.3 388 025 383 148 876 387
KK 702 747 938 970 281 528 011 313
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 378, 997 33 1.000.000
G.2 119, 949, 938, 394 44 350.000
G.3 388, 025, 383, 148, 876, 387 94 210.000
G.KK 702, 747, 938, 970, 281, 528, 011, 313 141 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 3 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 400 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3086 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/10/2022

G.1 353 397
G.2 013 128 846 969
G.3 132 534 953 554 925 534
KK 430 586 921 395 687 811 265 773
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 353, 397 21 1.000.000
G.2 013, 128, 846, 969 78 350.000
G.3 132, 534, 953, 554, 925, 534 95 210.000
G.KK 430, 586, 921, 395, 687, 811, 265, 773 102 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 348 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3018 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/10/2022

G.1 429 761
G.2 051 214 434 502
G.3 055 180 609 943 168 619
KK 033 573 847 225 814 065 379 543
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 429, 761 20 1.000.000
G.2 051, 214, 434, 502 50 350.000
G.3 055, 180, 609, 943, 168, 619 123 210.000
G.KK 033, 573, 847, 225, 814, 065, 379, 543 137 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 298 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3626 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/10/2022

G.1 364 572
G.2 483 472 485 158
G.3 511 215 330 313 885 540
KK 231 944 627 787 297 365 705 208
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 364, 572 30 1.000.000
G.2 483, 472, 485, 158 53 350.000
G.3 511, 215, 330, 313, 885, 540 79 210.000
G.KK 231, 944, 627, 787, 297, 365, 705, 208 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 394 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3773 40.000
1 2 3 4 ... 19 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.