App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 340 533
G.2 865 968 010 491
G.3 323 125 572 033 626 546
KK 037 577 155 775 456 491 179 699
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 340, 533 42 1.000.000
G.2 865, 968, 010, 491 79 350.000
G.3 323, 125, 572, 033, 626, 546 149 210.000
G.KK 037, 577, 155, 775, 456, 491, 179, 699 281 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 36 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 259 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3850 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/06/2021

G.1 366 086
G.2 786 323 098 480
G.3 843 734 632 827 439 926
KK 529 424 196 455 888 133 933 973
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 366, 086 29 1.000.000
G.2 786, 323, 098, 480 61 350.000
G.3 843, 734, 632, 827, 439, 926 102 210.000
G.KK 529, 424, 196, 455, 888, 133, 933, 973 199 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 285 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2985 40.000

XS Max 3D thứ 4, 02/06/2021

G.1 104 555
G.2 481 038 421 922
G.3 968 549 999 769 669 529
KK 533 030 277 237 993 935 314 928
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 104, 555 53 1.000.000
G.2 481, 038, 421, 922 557 350.000
G.3 968, 549, 999, 769, 669, 529 102 210.000
G.KK 533, 030, 277, 237, 993, 935, 314, 928 213 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 8 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 271 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2973 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/05/2021

G.1 055 304
G.2 244 542 251 668
G.3 326 712 617 041 079 079
KK 158 147 145 422 377 349 793 840
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 055, 304 28 1.000.000
G.2 244, 542, 251, 668 102 350.000
G.3 326, 712, 617, 041, 079, 079 127 210.000
G.KK 158, 147, 145, 422, 377, 349, 793, 840 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 360 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3371 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/05/2021

G.1 883 002
G.2 590 898 412 288
G.3 691 597 683 646 984 619
KK 932 099 702 306 950 340 265 028
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 883, 002 27 1.000.000
G.2 590, 898, 412, 288 50 350.000
G.3 691, 597, 683, 646, 984, 619 85 210.000
G.KK 932, 099, 702, 306, 950, 340, 265, 028 225 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 311 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2783 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/05/2021

G.1 321 349
G.2 573 060 966 133
G.3 804 562 661 787 903 617
KK 962 281 256 127 322 863 068 610
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 321, 349 68 1.000.000
G.2 573, 060, 966, 133 56 350.000
G.3 804, 562, 661, 787, 903, 617 92 210.000
G.KK 962, 281, 256, 127, 322, 863, 068, 610 138 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 472 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2689 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/05/2021

G.1 939 719
G.2 317 371 492 267
G.3 857 910 867 856 392 892
KK 204 539 792 303 484 209 557 063
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 939, 719 52 1.000.000
G.2 317, 371, 492, 267 95 350.000
G.3 857, 910, 867, 856, 392, 892 128 210.000
G.KK 204, 539, 792, 303, 484, 209, 557, 063 158 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 354 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3187 40.000

XS Max 3D thứ 4, 28/04/2021

G.1 320 752
G.2 751 683 120 721
G.3 524 613 267 369 307 449
KK 593 021 684 562 784 784 056 347
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 320, 752 54 1.000.000
G.2 751, 683, 120, 721 109 350.000
G.3 524, 613, 267, 369, 307, 449 130 210.000
G.KK 593, 021, 684, 562, 784, 784, 056, 347 151 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 357 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3112 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/04/2021

G.1 532 419
G.2 247 375 499 321
G.3 007 958 510 265 376 047
KK 196 224 515 832 596 940 847 720
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 532, 419 35 1.000.000
G.2 247, 375, 499, 321 117 350.000
G.3 007, 958, 510, 265, 376, 047 90 210.000
G.KK 196, 224, 515, 832, 596, 940, 847, 720 135 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2944 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/04/2021

G.1 654 993
G.2 070 378 803 281
G.3 715 395 241 720 654 827
KK 734 007 091 849 430 029 301 111
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 993 19 1.000.000
G.2 070, 378, 803, 281 97 350.000
G.3 715, 395, 241, 720, 654, 827 108 210.000
G.KK 734, 007, 091, 849, 430, 029, 301, 111 119 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 249 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3192 40.000
1 2 3 4 ... 12 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.