App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 881 531
G.2 099 211 277 489
G.3 748 529 608 472 716 962
KK 841 567 000 520 518 761 471 153
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 881, 531 50 1.000.000
G.2 099, 211, 277, 489 105 350.000
G.3 748, 529, 608, 472, 716, 962 115 210.000
G.KK 841, 567, 000, 520, 518, 761, 471, 153 248 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2941 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/09/2020

G.1 376 030
G.2 251 782 571 820
G.3 069 436 565 976 693 435
KK 501 496 439 303 571 711 451 919
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 030 30 1.000.000
G.2 251, 782, 571, 820 71 350.000
G.3 069, 436, 565, 976, 693, 435 104 210.000
G.KK 501, 496, 439, 303, 571, 711, 451, 919 174 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2882 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/09/2020

G.1 769 879
G.2 497 808 001 583
G.3 783 662 487 140 874 154
KK 668 098 049 178 161 628 483 327
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 769, 879 48 1.000.000
G.2 497, 808, 001, 583 117 350.000
G.3 783, 662, 487, 140, 874, 154 81 210.000
G.KK 668, 098, 049, 178, 161, 628, 483, 327 184 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 296 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2707 40.000

XS Max 3D thứ 4, 02/09/2020

G.1 988 944
G.2 331 480 430 180
G.3 615 070 362 532 066 284
KK 437 048 649 481 945 493 965 377
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 988, 944 61 1.000.000
G.2 331, 480, 430, 180 50 350.000
G.3 615, 070, 362, 532, 066, 284 110 210.000
G.KK 437, 048, 649, 481, 945, 493, 965, 377 140 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 238 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2582 40.000

XS Max 3D thứ 4, 26/08/2020

G.1 337 802
G.2 519 267 292 216
G.3 721 599 660 172 528 244
KK 017 188 377 810 761 530 762 447
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 337, 802 37 1.000.000
G.2 519, 267, 292, 216 70 350.000
G.3 721, 599, 660, 172, 528, 244 101 210.000
G.KK 017, 188, 377, 810, 761, 530, 762, 447 178 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 226 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2759 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/08/2020

G.1 165 338
G.2 887 001 387 313
G.3 646 913 962 476 197 137
KK 309 653 895 910 928 387 665 236
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 165, 338 67 1.000.000
G.2 887, 001, 387, 313 59 350.000
G.3 646, 913, 962, 476, 197, 137 162 210.000
G.KK 309, 653, 895, 910, 928, 387, 665, 236 171 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 566 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3280 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/08/2020

G.1 510 754
G.2 281 024 074 249
G.3 983 059 277 063 651 527
KK 559 718 313 674 002 908 823 391
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 510, 754 28 1.000.000
G.2 281, 024, 074, 249 120 350.000
G.3 983, 059, 277, 063, 651, 527 117 210.000
G.KK 559, 718, 313, 674, 002, 908, 823, 391 206 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2777 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/08/2020

G.1 419 002
G.2 010 680 596 776
G.3 209 348 036 646 913 958
KK 399 362 190 260 766 811 351 379
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 419, 002 31 1.000.000
G.2 010, 680, 596, 776 48 350.000
G.3 209, 348, 036, 646, 913, 958 102 210.000
G.KK 399, 362, 190, 260, 766, 811, 351, 379 207 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 270 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2706 40.000

XS Max 3D thứ 4, 29/07/2020

G.1 611 395
G.2 214 122 743 071
G.3 750 071 098 764 079 572
KK 959 134 157 145 611 670 793 963
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 611, 395 0 1.000.000
G.2 214, 122, 743, 071 0 350.000
G.3 750, 071, 098, 764, 079, 572 0 210.000
G.KK 959, 134, 157, 145, 611, 670, 793, 963 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 4, 22/07/2020

G.1 270 052
G.2 266 941 477 963
G.3 560 386 974 213 346 775
KK 222 705 268 908 286 612 210 223
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 270, 052 50 1.000.000
G.2 266, 941, 477, 963 95 350.000
G.3 560, 386, 974, 213, 346, 775 157 210.000
G.KK 222, 705, 268, 908, 286, 612, 210, 223 267 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 25 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3479 40.000
1 2 3 4 ... 8 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.