Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 091 556
G.2 218 405 151 139
G.3 809 665 903 442 109 176
KK 387 179 376 102 463 035 013 291
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 091, 556 40 1.000.000
G.2 218, 405, 151, 139 80 350.000
G.3 809, 665, 903, 442, 109, 176 108 210.000
G.KK 387, 179, 376, 102, 463, 035, 013, 291 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 350 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3107 40.000

XS Max 3D thứ 4, 29/06/2022

G.1 401 359
G.2 350 695 998 140
G.3 013 611 175 037 253 575
KK 691 531 423 491 548 588 911 745
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 401, 359 26 1.000.000
G.2 350, 695, 998, 140 68 350.000
G.3 013, 611, 175, 037, 253, 575 155 210.000
G.KK 691, 531, 423, 491, 548, 588, 911, 745 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 299 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2979 40.000

XS Max 3D thứ 4, 22/06/2022

G.1 949 056
G.2 374 123 654 429
G.3 397 692 549 760 060 032
KK 370 375 733 239 370 402 302 160
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 949, 056 34 1.000.000
G.2 374, 123, 654, 429 92 350.000
G.3 397, 692, 549, 760, 060, 032 76 210.000
G.KK 370, 375, 733, 239, 370, 402, 302, 160 181 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 261 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3324 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/06/2022

G.1 569 328
G.2 834 694 760 576
G.3 858 482 847 879 083 762
KK 710 859 884 710 228 123 424 186
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 569, 328 38 1.000.000
G.2 834, 694, 760, 576 72 350.000
G.3 858, 482, 847, 879, 083, 762 81 210.000
G.KK 710, 859, 884, 710, 228, 123, 424, 186 147 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 353 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3206 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/06/2022

G.1 374 022
G.2 993 869 290 321
G.3 751 804 415 136 006 646
KK 276 431 477 239 019 200 473 894
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 374, 022 80 1.000.000
G.2 993, 869, 290, 321 68 350.000
G.3 751, 804, 415, 136, 006, 646 87 210.000
G.KK 276, 431, 477, 239, 019, 200, 473, 894 168 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 462 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3096 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/06/2022

G.1 386 943
G.2 311 019 076 853
G.3 783 558 900 281 985 677
KK 215 840 261 066 074 425 332 636
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 386, 943 60 1.000.000
G.2 311, 019, 076, 853 47 350.000
G.3 783, 558, 900, 281, 985, 677 142 210.000
G.KK 215, 840, 261, 066, 074, 425, 332, 636 101 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 320 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2946 40.000

XS Max 3D thứ 4, 25/05/2022

G.1 941 594
G.2 625 803 788 679
G.3 720 157 094 113 501 448
KK 607 742 379 225 163 773 784 110
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 941, 594 0 1.000.000
G.2 625, 803, 788, 679 0 350.000
G.3 720, 157, 094, 113, 501, 448 0 210.000
G.KK 607, 742, 379, 225, 163, 773, 784, 110 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/05/2022

G.1 944 167
G.2 903 870 970 779
G.3 242 346 610 023 455 884
KK 006 695 018 695 434 284 032 752
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 944, 167 33 1.000.000
G.2 903, 870, 970, 779 59 350.000
G.3 242, 346, 610, 023, 455, 884 106 210.000
G.KK 006, 695, 018, 695, 434, 284, 032, 752 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 354 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2995 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/05/2022

G.1 961 929
G.2 405 217 730 898
G.3 705 865 251 629 704 787
KK 849 655 253 347 931 328 732 840
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 961, 929 28 1.000.000
G.2 405, 217, 730, 898 39 350.000
G.3 705, 865, 251, 629, 704, 787 66 210.000
G.KK 849, 655, 253, 347, 931, 328, 732, 840 302 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 302 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2932 40.000

XS Max 3D thứ 4, 04/05/2022

G.1 514 848
G.2 963 474 287 795
G.3 489 054 512 765 279 362
KK 454 728 994 752 273 547 654 617
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 514, 848 28 1.000.000
G.2 963, 474, 287, 795 77 350.000
G.3 489, 054, 512, 765, 279, 362 84 210.000
G.KK 454, 728, 994, 752, 273, 547, 654, 617 211 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 218 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3087 40.000
1 2 3 4 ... 17 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.