Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 264 563
G.2 397 960 663 543
G.3 782 367 106 929 343 033
KK 417 273 759 708 096 723 014 133
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 264, 563 44 1.000.000
G.2 397, 960, 663, 543 64 350.000
G.3 782, 367, 106, 929, 343, 033 100 210.000
G.KK 417, 273, 759, 708, 096, 723, 014, 133 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3674 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/01/2022

G.1 065 845
G.2 829 395 735 171
G.3 664 325 334 189 143 350
KK 334 462 197 194 329 614 087 750
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 065, 845 34 1.000.000
G.2 829, 395, 735, 171 77 350.000
G.3 664, 325, 334, 189, 143, 350 100 210.000
G.KK 334, 462, 197, 194, 329, 614, 087, 750 108 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 438 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/01/2022

G.1 521 367
G.2 290 162 349 347
G.3 336 179 597 220 230 887
KK 488 707 908 471 284 495 786 488
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 521, 367 44 1.000.000
G.2 290, 162, 349, 347 79 350.000
G.3 336, 179, 597, 220, 230, 887 606 210.000
G.KK 488, 707, 908, 471, 284, 495, 786, 488 114 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 470 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3794 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/01/2022

G.1 071 737
G.2 060 322 575 468
G.3 664 563 271 728 336 289
KK 242 997 880 429 720 790 734 096
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 071, 737 42 1.000.000
G.2 060, 322, 575, 468 72 350.000
G.3 664, 563, 271, 728, 336, 289 88 210.000
G.KK 242, 997, 880, 429, 720, 790, 734, 096 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 333 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3617 40.000

XS Max 3D thứ 4, 29/12/2021

G.1 372 218
G.2 927 339 675 129
G.3 895 721 462 181 315 070
KK 552 242 117 357 956 569 358 236
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 372, 218 38 1.000.000
G.2 927, 339, 675, 129 80 350.000
G.3 895, 721, 462, 181, 315, 070 166 210.000
G.KK 552, 242, 117, 357, 956, 569, 358, 236 167 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 532 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4088 40.000

XS Max 3D thứ 4, 22/12/2021

G.1 094 621
G.2 687 617 532 923
G.3 953 168 522 990 974 223
KK 459 197 601 851 599 433 880 016
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 094, 621 21 1.000.000
G.2 687, 617, 532, 923 58 350.000
G.3 953, 168, 522, 990, 974, 223 127 210.000
G.KK 459, 197, 601, 851, 599, 433, 880, 016 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 310 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3794 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/12/2021

G.1 080 876
G.2 694 181 179 246
G.3 342 410 541 658 884 254
KK 956 239 181 953 505 149 258 063
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 080, 876 30 1.000.000
G.2 694, 181, 179, 246 120 350.000
G.3 342, 410, 541, 658, 884, 254 98 210.000
G.KK 956, 239, 181, 953, 505, 149, 258, 063 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 323 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3578 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/12/2021

G.1 795 829
G.2 025 836 766 350
G.3 782 068 071 409 452 643
KK 020 148 409 022 402 723 182 057
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 795, 829 38 1.000.000
G.2 025, 836, 766, 350 71 350.000
G.3 782, 068, 071, 409, 452, 643 102 210.000
G.KK 020, 148, 409, 022, 402, 723, 182, 057 129 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 274 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3158 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/12/2021

G.1 580 175
G.2 257 189 407 243
G.3 210 618 264 108 648 199
KK 006 753 281 901 259 851 218 463
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 580, 175 31 1.000.000
G.2 257, 189, 407, 243 79 350.000
G.3 210, 618, 264, 108, 648, 199 105 210.000
G.KK 006, 753, 281, 901, 259, 851, 218, 463 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 278 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3134 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/11/2021

G.1 270 975
G.2 176 536 388 821
G.3 086 005 074 783 629 781
KK 134 024 416 259 497 968 699 751
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 270, 975 32 1.000.000
G.2 176, 536, 388, 821 96 350.000
G.3 086, 005, 074, 783, 629, 781 103 210.000
G.KK 134, 024, 416, 259, 497, 968, 699, 751 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3119 40.000
1 2 3 4 ... 15 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.