App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 519 092
G.2 857 129 593 525
G.3 941 972 502 267 809 013
KK 004 227 474 986 919 986 214 074
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 519, 092 64 1.000.000
G.2 857, 129, 593, 525 77 350.000
G.3 941, 972, 502, 267, 809, 013 104 210.000
G.KK 004, 227, 474, 986, 919, 986, 214, 074 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2758 40.000

XS Max 3D thứ 6, 09/07/2021

G.1 501 277
G.2 235 413 225 774
G.3 342 155 717 940 838 914
KK 661 752 255 586 391 496 896 259
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 501, 277 16 1.000.000
G.2 235, 413, 225, 774 44 350.000
G.3 342, 155, 717, 940, 838, 914 83 210.000
G.KK 661, 752, 255, 586, 391, 496, 896, 259 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2486 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/07/2021

G.1 111 453
G.2 416 423 076 675
G.3 931 633 826 849 933 331
KK 341 565 100 289 182 552 116 916
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 111, 453 58 1.000.000
G.2 416, 423, 076, 675 59 350.000
G.3 931, 633, 826, 849, 933, 331 123 210.000
G.KK 341, 565, 100, 289, 182, 552, 116, 916 121 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 379 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2807 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/06/2021

G.1 548 546
G.2 384 672 596 256
G.3 296 131 198 731 359 121
KK 808 578 006 997 321 640 788 402
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 548, 546 27 1.000.000
G.2 384, 672, 596, 256 131 350.000
G.3 296, 131, 198, 731, 359, 121 134 210.000
G.KK 808, 578, 006, 997, 321, 640, 788, 402 108 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 272 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3430 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/06/2021

G.1 973 172
G.2 343 799 951 849
G.3 159 222 694 155 870 856
KK 514 637 171 017 382 754 261 739
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 973, 172 52 1.000.000
G.2 343, 799, 951, 849 66 350.000
G.3 159, 222, 694, 155, 870, 856 153 210.000
G.KK 514, 637, 171, 017, 382, 754, 261, 739 129 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 351 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2998 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/06/2021

G.1 071 441
G.2 580 580 058 627
G.3 507 396 390 130 366 564
KK 855 278 841 139 662 211 126 751
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 071, 441 34 1.000.000
G.2 580, 580, 058, 627 37 350.000
G.3 507, 396, 390, 130, 366, 564 107 210.000
G.KK 855, 278, 841, 139, 662, 211, 126, 751 254 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 304 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3430 40.000

XS Max 3D thứ 6, 04/06/2021

G.1 760 239
G.2 917 354 075 838
G.3 587 620 853 955 796 229
KK 404 984 799 759 443 037 411 158
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 239 44 1.000.000
G.2 917, 354, 075, 838 67 350.000
G.3 587, 620, 853, 955, 796, 229 488 210.000
G.KK 404, 984, 799, 759, 443, 037, 411, 158 113 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 309 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/05/2021

G.1 101 040
G.2 720 248 242 461
G.3 530 336 082 060 037 696
KK 731 226 182 087 060 952 030 290
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 101, 040 37 1.000.000
G.2 720, 248, 242, 461 164 350.000
G.3 530, 336, 082, 060, 037, 696 75 210.000
G.KK 731, 226, 182, 087, 060, 952, 030, 290 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 356 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2994 40.000

XS Max 3D thứ 6, 21/05/2021

G.1 621 161
G.2 391 968 654 858
G.3 644 075 052 072 619 192
KK 886 428 431 850 570 403 970 821
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 621, 161 41 1.000.000
G.2 391, 968, 654, 858 58 350.000
G.3 644, 075, 052, 072, 619, 192 199 210.000
G.KK 886, 428, 431, 850, 570, 403, 970, 821 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 479 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2890 40.000

XS Max 3D thứ 6, 14/05/2021

G.1 946 285
G.2 765 560 650 993
G.3 983 953 476 188 795 518
KK 217 451 317 211 511 182 192 165
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 946, 285 28 1.000.000
G.2 765, 560, 650, 993 123 350.000
G.3 983, 953, 476, 188, 795, 518 143 210.000
G.KK 217, 451, 317, 211, 511, 182, 192, 165 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 72 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 365 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3429 40.000
1 2 3 4 ... 11 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.