vnadssb.com
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 775 309
G.2 918 647 096 241
G.3 024 277 305 567 876 047
KK 674 491 211 575 371 070 898 331
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 775, 309 45 1.000.000
G.2 918, 647, 096, 241 68 350.000
G.3 024, 277, 305, 567, 876, 047 85 210.000
G.KK 674, 491, 211, 575, 371, 070, 898, 331 141 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 343 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3124 40.000

XS Max 3D thứ 6, 16/09/2022

G.1 048 122
G.2 119 743 902 190
G.3 170 957 769 734 367 173
KK 570 590 245 273 469 700 640 945
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 048, 122 76 1.000.000
G.2 119, 743, 902, 190 61 350.000
G.3 170, 957, 769, 734, 367, 173 121 210.000
G.KK 570, 590, 245, 273, 469, 700, 640, 945 109 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 343 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3298 40.000

XS Max 3D thứ 6, 09/09/2022

G.1 262 171
G.2 191 667 525 807
G.3 866 864 762 173 557 145
KK 254 947 248 828 404 865 924 521
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 262, 171 21 1.000.000
G.2 191, 667, 525, 807 186 350.000
G.3 866, 864, 762, 173, 557, 145 83 210.000
G.KK 254, 947, 248, 828, 404, 865, 924, 521 97 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 422 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3027 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/08/2022

G.1 588 673
G.2 310 797 766 053
G.3 029 416 685 340 859 588
KK 567 748 006 037 141 089 852 024
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 588, 673 44 1.000.000
G.2 310, 797, 766, 053 69 350.000
G.3 029, 416, 685, 340, 859, 588 79 210.000
G.KK 567, 748, 006, 037, 141, 089, 852, 024 157 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 329 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3160 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/08/2022

G.1 708 310
G.2 743 093 273 457
G.3 305 370 374 691 749 462
KK 937 553 083 219 705 329 517 974
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 708, 310 13 1.000.000
G.2 743, 093, 273, 457 79 350.000
G.3 305, 370, 374, 691, 749, 462 117 210.000
G.KK 937, 553, 083, 219, 705, 329, 517, 974 224 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 299 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3241 40.000

XS Max 3D thứ 6, 12/08/2022

G.1 449 280
G.2 774 411 128 641
G.3 710 680 183 144 160 114
KK 253 451 945 682 401 694 324 350
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 449, 280 52 1.000.000
G.2 774, 411, 128, 641 85 350.000
G.3 710, 680, 183, 144, 160, 114 76 210.000
G.KK 253, 451, 945, 682, 401, 694, 324, 350 119 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 32 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 69 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 352 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3862 40.000

XS Max 3D thứ 6, 05/08/2022

G.1 428 425
G.2 858 317 615 738
G.3 461 977 039 632 983 172
KK 006 463 884 137 245 300 017 005
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 428, 425 26 1.000.000
G.2 858, 317, 615, 738 102 350.000
G.3 461, 977, 039, 632, 983, 172 125 210.000
G.KK 006, 463, 884, 137, 245, 300, 017, 005 136 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 481 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3443 40.000

XS Max 3D thứ 6, 29/07/2022

G.1 673 905
G.2 902 315 515 501
G.3 390 610 916 909 694 180
KK 894 970 102 645 525 868 911 397
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 673, 905 15 1.000.000
G.2 902, 315, 515, 501 79 350.000
G.3 390, 610, 916, 909, 694, 180 134 210.000
G.KK 894, 970, 102, 645, 525, 868, 911, 397 166 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3341 40.000

XS Max 3D thứ 6, 22/07/2022

G.1 462 249
G.2 047 628 046 997
G.3 120 995 422 291 674 954
KK 201 316 336 420 035 496 205 706
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 462, 249 53 1.000.000
G.2 047, 628, 046, 997 81 350.000
G.3 120, 995, 422, 291, 674, 954 76 210.000
G.KK 201, 316, 336, 420, 035, 496, 205, 706 184 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 26 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 95 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 332 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3531 40.000

XS Max 3D thứ 6, 15/07/2022

G.1 033 490
G.2 168 073 207 048
G.3 886 334 156 284 243 622
KK 837 342 149 743 012 145 755 998
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 033, 490 28 1.000.000
G.2 168, 073, 207, 048 98 350.000
G.3 886, 334, 156, 284, 243, 622 142 210.000
G.KK 837, 342, 149, 743, 012, 145, 755, 998 235 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 298 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3513 40.000
1 2 3 4 ... 17 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

vnadssb.com