App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 068 458
G.2 003 210 387 195
G.3 302 671 770 141 259 542
KK 012 906 832 984 252 425 214 786
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 068, 458 34 1.000.000
G.2 003, 210, 387, 195 119 350.000
G.3 302, 671, 770, 141, 259, 542 198 210.000
G.KK 012, 906, 832, 984, 252, 425, 214, 786 214 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 331 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3246 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/04/2021

G.1 523 582
G.2 513 315 508 586
G.3 381 836 349 281 837 968
KK 511 582 885 131 727 223 936 295
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 523, 582 28 1.000.000
G.2 513, 315, 508, 586 105 350.000
G.3 381, 836, 349, 281, 837, 968 95 210.000
G.KK 511, 582, 885, 131, 727, 223, 936, 295 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 20 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 441 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3352 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/03/2021

G.1 652 320
G.2 439 467 076 394
G.3 189 248 712 107 150 812
KK 181 170 865 283 754 043 687 627
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 652, 320 59 1.000.000
G.2 439, 467, 076, 394 80 350.000
G.3 189, 248, 712, 107, 150, 812 79 210.000
G.KK 181, 170, 865, 283, 754, 043, 687, 627 171 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 429 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3166 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/03/2021

G.1 486 130
G.2 910 094 039 617
G.3 091 828 537 617 892 952
KK 344 336 072 012 813 024 983 786
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 486, 130 52 1.000.000
G.2 910, 094, 039, 617 66 350.000
G.3 091, 828, 537, 617, 892, 952 137 210.000
G.KK 344, 336, 072, 012, 813, 024, 983, 786 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2955 40.000

XS Max 3D thứ 6, 12/03/2021

G.1 527 409
G.2 737 335 991 598
G.3 931 000 506 883 069 767
KK 514 336 970 318 238 068 871 882
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 527, 409 23 1.000.000
G.2 737, 335, 991, 598 99 350.000
G.3 931, 000, 506, 883, 069, 767 101 210.000
G.KK 514, 336, 970, 318, 238, 068, 871, 882 132 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 319 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2784 40.000

XS Max 3D thứ 6, 05/03/2021

G.1 617 030
G.2 497 287 844 095
G.3 450 229 901 168 862 019
KK 073 036 117 780 718 363 412 095
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 617, 030 39 1.000.000
G.2 497, 287, 844, 095 59 350.000
G.3 450, 229, 901, 168, 862, 019 157 210.000
G.KK 073, 036, 117, 780, 718, 363, 412, 095 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3030 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/02/2021

G.1 817 472
G.2 014 873 991 724
G.3 262 434 348 223 157 851
KK 543 739 560 468 165 878 453 153
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 817, 472 62 1.000.000
G.2 014, 873, 991, 724 91 350.000
G.3 262, 434, 348, 223, 157, 851 155 210.000
G.KK 543, 739, 560, 468, 165, 878, 453, 153 232 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2928 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/02/2021

G.1 252 285
G.2 572 033 668 559
G.3 295 584 084 841 525 647
KK 332 451 473 115 813 705 191 005
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 252, 285 54 1.000.000
G.2 572, 033, 668, 559 112 350.000
G.3 295, 584, 084, 841, 525, 647 141 210.000
G.KK 332, 451, 473, 115, 813, 705, 191, 005 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000

XS Max 3D thứ 6, 05/02/2021

G.1 226 491
G.2 163 713 127 516
G.3 811 446 966 719 205 201
KK 924 139 386 347 637 421 526 900
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 226, 491 20 1.000.000
G.2 163, 713, 127, 516 81 350.000
G.3 811, 446, 966, 719, 205, 201 93 210.000
G.KK 924, 139, 386, 347, 637, 421, 526, 900 233 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 12 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3189 40.000

XS Max 3D thứ 6, 29/01/2021

G.1 273 198
G.2 713 900 373 491
G.3 841 794 715 945 962 299
KK 812 147 857 366 117 733 163 651
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 273, 198 25 1.000.000
G.2 713, 900, 373, 491 63 350.000
G.3 841, 794, 715, 945, 962, 299 121 210.000
G.KK 812, 147, 857, 366, 117, 733, 163, 651 167 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 373 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3155 40.000
1 2 3 4 ... 10 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.