App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 434 762
G.2 115 357 207 522
G.3 768 521 301 401 209 453
KK 774 613 156 588 411 792 282 789
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 434, 762 27 1.000.000
G.2 115, 357, 207, 522 114 350.000
G.3 768, 521, 301, 401, 209, 453 116 210.000
G.KK 774, 613, 156, 588, 411, 792, 282, 789 262 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 275 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3140 40.000

XS Max 3D thứ 6, 31/07/2020

G.1 648 862
G.2 490 472 920 974
G.3 526 289 641 017 517 141
KK 292 516 256 434 320 180 666 106
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 648, 862 70 1.000.000
G.2 490, 472, 920, 974 69 350.000
G.3 526, 289, 641, 017, 517, 141 98 210.000
G.KK 292, 516, 256, 434, 320, 180, 666, 106 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 242 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

XS Max 3D thứ 6, 24/07/2020

G.1 477 370
G.2 998 319 413 064
G.3 782 197 879 920 568 368
KK 710 434 030 001 091 012 179 855
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 477, 370 64 1.000.000
G.2 998, 319, 413, 064 55 350.000
G.3 782, 197, 879, 920, 568, 368 175 210.000
G.KK 710, 434, 030, 001, 091, 012, 179, 855 175 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 398 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2959 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/07/2020

G.1 994 207
G.2 371 543 918 013
G.3 612 560 986 405 606 350
KK 141 581 303 832 301 773 350 132
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 994, 207 34 1.000.000
G.2 371, 543, 918, 013 74 350.000
G.3 612, 560, 986, 405, 606, 350 98 210.000
G.KK 141, 581, 303, 832, 301, 773, 350, 132 194 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 420 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2692 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/07/2020

G.1 329 809
G.2 217 974 717 427
G.3 064 714 647 974 614 033
KK 147 895 378 584 494 215 079 528
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 329, 809 24 1.000.000
G.2 217, 974, 717, 427 66 350.000
G.3 064, 714, 647, 974, 614, 033 122 210.000
G.KK 147, 895, 378, 584, 494, 215, 079, 528 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 223 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2983 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/07/2020

G.1 998 144
G.2 457 984 859 226
G.3 960 458 486 022 654 138
KK 807 206 854 164 478 681 573 358
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 998, 144 46 1.000.000
G.2 457, 984, 859, 226 65 350.000
G.3 960, 458, 486, 022, 654, 138 135 210.000
G.KK 807, 206, 854, 164, 478, 681, 573, 358 246 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 340 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3279 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/06/2020

G.1 394 684
G.2 041 331 707 084
G.3 112 589 742 323 689 028
KK 035 745 487 460 201 439 833 916
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 394, 684 23 1.000.000
G.2 041, 331, 707, 084 99 350.000
G.3 112, 589, 742, 323, 689, 028 190 210.000
G.KK 035, 745, 487, 460, 201, 439, 833, 916 331 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2935 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/06/2020

G.1 852 212
G.2 324 610 085 246
G.3 784 252 022 391 889 889
KK 445 370 129 596 857 673 704 943
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 852, 212 37 1.000.000
G.2 324, 610, 085, 246 94 350.000
G.3 784, 252, 022, 391, 889, 889 220 210.000
G.KK 445, 370, 129, 596, 857, 673, 704, 943 149 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2668 40.000

XS Max 3D thứ 6, 12/06/2020

G.1 928 235
G.2 455 051 348 934
G.3 896 895 100 586 565 587
KK 708 706 348 493 511 419 026 198
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 928, 235 76 1.000.000
G.2 455, 051, 348, 934 77 350.000
G.3 896, 895, 100, 586, 565, 587 91 210.000
G.KK 708, 706, 348, 493, 511, 419, 026, 198 223 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 340 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2602 40.000

XS Max 3D thứ 6, 05/06/2020

G.1 736 228
G.2 595 535 378 865
G.3 338 949 857 097 697 595
KK 089 284 073 225 917 450 692 722
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 736, 228 0 1.000.000
G.2 595, 535, 378, 865 0 350.000
G.3 338, 949, 857, 097, 697, 595 0 210.000
G.KK 089, 284, 073, 225, 917, 450, 692, 722 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
1 2 3 4 ... 6 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.