App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 942 820
G.2 178 649 992 854
G.3 554 878 780 420 544 372
KK 536 842 754 550 411 518 327 164
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 942, 820 0 1.000.000
G.2 178, 649, 992, 854 0 350.000
G.3 554, 878, 780, 420, 544, 372 0 210.000
G.KK 536, 842, 754, 550, 411, 518, 327, 164 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 6, 15/10/2021

G.1 886 682
G.2 116 706 756 964
G.3 014 133 198 029 288 068
KK 699 592 502 074 796 761 285 567
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 886, 682 50 1.000.000
G.2 116, 706, 756, 964 57 350.000
G.3 014, 133, 198, 029, 288, 068 144 210.000
G.KK 699, 592, 502, 074, 796, 761, 285, 567 95 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 517 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3858 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/10/2021

G.1 516 533
G.2 090 149 195 937
G.3 763 403 904 315 257 433
KK 728 893 048 873 650 180 375 659
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 516, 533 42 1.000.000
G.2 090, 149, 195, 937 46 350.000
G.3 763, 403, 904, 315, 257, 433 93 210.000
G.KK 728, 893, 048, 873, 650, 180, 375, 659 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 403 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3423 40.000

XS Max 3D thứ 6, 01/10/2021

G.1 262 686
G.2 465 519 885 315
G.3 241 529 342 371 425 338
KK 929 722 887 701 126 661 666 378
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 262, 686 20 1.000.000
G.2 465, 519, 885, 315 29 350.000
G.3 241, 529, 342, 371, 425, 338 39 210.000
G.KK 929, 722, 887, 701, 126, 661, 666, 378 109 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 457 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2865 40.000

XS Max 3D thứ 6, 24/09/2021

G.1 011 272
G.2 754 730 768 204
G.3 947 734 836 900 128 524
KK 991 656 786 377 384 425 856 909
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 011, 272 41 1.000.000
G.2 754, 730, 768, 204 29 350.000
G.3 947, 734, 836, 900, 128, 524 70 210.000
G.KK 991, 656, 786, 377, 384, 425, 856, 909 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 479 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3084 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/09/2021

G.1 703 823
G.2 767 104 855 771
G.3 598 841 083 919 984 951
KK 206 318 802 897 943 834 477 116
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 703, 823 25 1.000.000
G.2 767, 104, 855, 771 63 350.000
G.3 598, 841, 083, 919, 984, 951 128 210.000
G.KK 206, 318, 802, 897, 943, 834, 477, 116 135 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3142 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/09/2021

G.1 205 562
G.2 098 676 317 065
G.3 030 827 340 795 466 434
KK 382 253 690 021 189 269 992 039
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 205, 562 19 1.000.000
G.2 098, 676, 317, 065 44 350.000
G.3 030, 827, 340, 795, 466, 434 45 210.000
G.KK 382, 253, 690, 021, 189, 269, 992, 039 113 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 12 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 165 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1542 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/09/2021

G.1 601 254
G.2 333 582 128 243
G.3 158 129 062 028 222 250
KK 726 942 924 295 027 026 757 359
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 601, 254 13 1.000.000
G.2 333, 582, 128, 243 39 350.000
G.3 158, 129, 062, 028, 222, 250 54 210.000
G.KK 726, 942, 924, 295, 027, 026, 757, 359 83 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 142 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1348 40.000

XS Max 3D thứ 6, 27/08/2021

G.1 243 558
G.2 557 144 253 426
G.3 587 939 077 344 353 339
KK 008 318 701 181 421 142 707 085
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 243, 558 22 1.000.000
G.2 557, 144, 253, 426 19 350.000
G.3 587, 939, 077, 344, 353, 339 34 210.000
G.KK 008, 318, 701, 181, 421, 142, 707, 085 60 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 14 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 101 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1217 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/08/2021

G.1 777 774
G.2 077 638 939 482
G.3 059 829 686 316 861 972
KK 671 107 353 677 001 554 858 824
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 777, 774 20 1.000.000
G.2 077, 638, 939, 482 31 350.000
G.3 059, 829, 686, 316, 861, 972 39 210.000
G.KK 671, 107, 353, 677, 001, 554, 858, 824 36 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 8 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 194 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 945 40.000
1 2 3 4 ... 12 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.