App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 050 820
G.2 807 520 796 845
G.3 221 728 706 708 426 754
KK 886 644 875 606 543 733 470 725
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 050, 820 26 1.000.000
G.2 807, 520, 796, 845 29 350.000
G.3 221, 728, 706, 708, 426, 754 81 210.000
G.KK 886, 644, 875, 606, 543, 733, 470, 725 1241 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 308 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2510 40.000

XS Max 3D thứ 6, 23/10/2020

G.1 902 079
G.2 351 190 309 499
G.3 451 426 079 339 396 623
KK 909 357 022 712 470 876 460 429
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 902, 079 39 1.000.000
G.2 351, 190, 309, 499 63 350.000
G.3 451, 426, 079, 339, 396, 623 167 210.000
G.KK 909, 357, 022, 712, 470, 876, 460, 429 149 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 382 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3299 40.000

XS Max 3D thứ 6, 16/10/2020

G.1 402 573
G.2 627 744 622 799
G.3 361 777 588 381 856 129
KK 144 847 144 147 848 868 263 768
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 402, 573 0 1.000.000
G.2 627, 744, 622, 799 0 350.000
G.3 361, 777, 588, 381, 856, 129 0 210.000
G.KK 144, 847, 144, 147, 848, 868, 263, 768 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 6, 09/10/2020

G.1 704 616
G.2 736 960 090 615
G.3 622 869 439 208 356 824
KK 980 255 714 310 321 773 121 910
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 704, 616 59 1.000.000
G.2 736, 960, 090, 615 49 350.000
G.3 622, 869, 439, 208, 356, 824 138 210.000
G.KK 980, 255, 714, 310, 321, 773, 121, 910 251 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 243 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3098 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/10/2020

G.1 696 955
G.2 075 041 191 943
G.3 681 368 801 854 184 523
KK 347 616 940 463 352 498 135 198
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 696, 955 29 1.000.000
G.2 075, 041, 191, 943 52 350.000
G.3 681, 368, 801, 854, 184, 523 136 210.000
G.KK 347, 616, 940, 463, 352, 498, 135, 198 241 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 343 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2953 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/09/2020

G.1 420 853
G.2 875 231 935 495
G.3 443 834 508 494 047 100
KK 890 507 189 867 220 971 058 516
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 420, 853 28 1.000.000
G.2 875, 231, 935, 495 101 350.000
G.3 443, 834, 508, 494, 047, 100 87 210.000
G.KK 890, 507, 189, 867, 220, 971, 058, 516 258 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 277 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2591 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/09/2020

G.1 760 809
G.2 789 436 295 569
G.3 570 380 896 379 971 780
KK 330 148 814 153 751 757 208 856
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 809 17 1.000.000
G.2 789, 436, 295, 569 116 350.000
G.3 570, 380, 896, 379, 971, 780 152 210.000
G.KK 330, 148, 814, 153, 751, 757, 208, 856 221 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3222 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/09/2020

G.1 679 067
G.2 553 115 506 525
G.3 537 947 572 686 993 479
KK 327 372 310 262 622 516 279 059
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 679, 067 63 1.000.000
G.2 553, 115, 506, 525 72 350.000
G.3 537, 947, 572, 686, 993, 479 228 210.000
G.KK 327, 372, 310, 262, 622, 516, 279, 059 188 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3178 40.000

XS Max 3D thứ 6, 04/09/2020

G.1 449 531
G.2 322 321 351 502
G.3 434 709 031 049 134 772
KK 000 511 975 604 062 036 692 630
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 449, 531 62 1.000.000
G.2 322, 321, 351, 502 210 350.000
G.3 434, 709, 031, 049, 134, 772 79 210.000
G.KK 000, 511, 975, 604, 062, 036, 692, 630 150 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 302 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2942 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/08/2020

G.1 023 498
G.2 794 101 615 183
G.3 212 520 248 870 075 940
KK 422 509 437 860 821 149 567 425
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 023, 498 59 1.000.000
G.2 794, 101, 615, 183 56 350.000
G.3 212, 520, 248, 870, 075, 940 112 210.000
G.KK 422, 509, 437, 860, 821, 149, 567, 425 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 259 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2319 40.000
1 2 3 4 ... 8 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.