App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 747 385
G.2 716 586 212 932
G.3 842 396 886 376 681 215
KK 732 892 964 742 601 329 532 326
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 747, 385 45 1.000.000
G.2 716, 586, 212, 932 80 350.000
G.3 842, 396, 886, 376, 681, 215 213 210.000
G.KK 732, 892, 964, 742, 601, 329, 532, 326 188 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3690 40.000

XS Max 3D thứ 6, 15/01/2021

G.1 677 624
G.2 651 595 933 790
G.3 366 494 611 530 027 854
KK 257 530 624 210 269 695 701 287
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 677, 624 54 1.000.000
G.2 651, 595, 933, 790 119 350.000
G.3 366, 494, 611, 530, 027, 854 90 210.000
G.KK 257, 530, 624, 210, 269, 695, 701, 287 181 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 264 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3202 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/01/2021

G.1 841 631
G.2 740 450 940 993
G.3 557 838 241 340 441 765
KK 806 296 249 835 056 589 397 912
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 841, 631 25 1.000.000
G.2 740, 450, 940, 993 62 350.000
G.3 557, 838, 241, 340, 441, 765 100 210.000
G.KK 806, 296, 249, 835, 056, 589, 397, 912 136 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 292 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3107 40.000

XS Max 3D thứ 6, 01/01/2021

G.1 200 794
G.2 403 006 933 371
G.3 853 249 389 113 834 861
KK 001 640 721 423 028 980 732 818
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 200, 794 22 1.000.000
G.2 403, 006, 933, 371 107 350.000
G.3 853, 249, 389, 113, 834, 861 120 210.000
G.KK 001, 640, 721, 423, 028, 980, 732, 818 207 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 212 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2472 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/12/2020

G.1 030 722
G.2 476 230 821 547
G.3 923 584 041 917 886 535
KK 619 156 387 408 667 220 852 521
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 030, 722 16 1.000.000
G.2 476, 230, 821, 547 50 350.000
G.3 923, 584, 041, 917, 886, 535 82 210.000
G.KK 619, 156, 387, 408, 667, 220, 852, 521 266 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2773 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/12/2020

G.1 467 496
G.2 117 799 285 378
G.3 651 877 950 385 265 147
KK 212 104 610 245 391 315 531 135
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 467, 496 65 1.000.000
G.2 117, 799, 285, 378 57 350.000
G.3 651, 877, 950, 385, 265, 147 151 210.000
G.KK 212, 104, 610, 245, 391, 315, 531, 135 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 299 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3278 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/12/2020

G.1 548 272
G.2 694 908 024 169
G.3 307 041 900 557 351 240
KK 474 318 929 186 287 662 261 865
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 548, 272 54 1.000.000
G.2 694, 908, 024, 169 51 350.000
G.3 307, 041, 900, 557, 351, 240 188 210.000
G.KK 474, 318, 929, 186, 287, 662, 261, 865 135 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 342 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2573 40.000

XS Max 3D thứ 6, 04/12/2020

G.1 590 940
G.2 310 465 464 365
G.3 060 195 193 950 031 860
KK 353 944 294 566 301 753 846 455
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 590, 940 18 1.000.000
G.2 310, 465, 464, 365 113 350.000
G.3 060, 195, 193, 950, 031, 860 70 210.000
G.KK 353, 944, 294, 566, 301, 753, 846, 455 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 256 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2494 40.000

XS Max 3D thứ 6, 27/11/2020

G.1 939 257
G.2 556 051 159 380
G.3 491 710 845 132 227 124
KK 092 191 680 338 586 916 930 412
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 939, 257 39 1.000.000
G.2 556, 051, 159, 380 85 350.000
G.3 491, 710, 845, 132, 227, 124 101 210.000
G.KK 092, 191, 680, 338, 586, 916, 930, 412 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2731 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/11/2020

G.1 268 488
G.2 301 781 316 913
G.3 752 043 995 976 470 169
KK 207 642 780 154 967 533 048 941
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 268, 488 34 1.000.000
G.2 301, 781, 316, 913 68 350.000
G.3 752, 043, 995, 976, 470, 169 108 210.000
G.KK 207, 642, 780, 154, 967, 533, 048, 941 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2453 40.000
1 2 3 4 ... 9 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.