Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 838 832
G.2 654 428 162 146
G.3 686 061 883 432 139 126
KK 815 758 334 711 510 417 616 202
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 838, 832 40 1.000.000
G.2 654, 428, 162, 146 69 350.000
G.3 686, 061, 883, 432, 139, 126 224 210.000
G.KK 815, 758, 334, 711, 510, 417, 616, 202 145 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 427 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3331 40.000

XS Max 3D thứ 6, 06/05/2022

G.1 759 209
G.2 491 386 443 352
G.3 261 856 656 474 279 393
KK 068 360 566 124 433 565 841 065
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 759, 209 14 1.000.000
G.2 491, 386, 443, 352 69 350.000
G.3 261, 856, 656, 474, 279, 393 106 210.000
G.KK 068, 360, 566, 124, 433, 565, 841, 065 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 345 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3441 40.000

XS Max 3D thứ 6, 29/04/2022

G.1 617 377
G.2 041 995 258 614
G.3 322 031 480 802 417 768
KK 256 057 351 370 972 242 479 108
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 617, 377 40 1.000.000
G.2 041, 995, 258, 614 56 350.000
G.3 322, 031, 480, 802, 417, 768 66 210.000
G.KK 256, 057, 351, 370, 972, 242, 479, 108 130 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3144 40.000

XS Max 3D thứ 6, 22/04/2022

G.1 751 486
G.2 881 505 332 620
G.3 078 520 020 469 141 645
KK 519 496 315 239 124 579 859 189
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 751, 486 41 1.000.000
G.2 881, 505, 332, 620 56 350.000
G.3 078, 520, 020, 469, 141, 645 113 210.000
G.KK 519, 496, 315, 239, 124, 579, 859, 189 208 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 274 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2937 40.000

XS Max 3D thứ 6, 15/04/2022

G.1 070 033
G.2 542 778 225 215
G.3 395 742 061 728 066 032
KK 257 247 995 194 273 619 027 048
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 070, 033 18 1.000.000
G.2 542, 778, 225, 215 139 350.000
G.3 395, 742, 061, 728, 066, 032 103 210.000
G.KK 257, 247, 995, 194, 273, 619, 027, 048 161 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 338 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3213 40.000

XS Max 3D thứ 6, 08/04/2022

G.1 387 413
G.2 879 275 732 309
G.3 309 134 475 200 204 280
KK 272 466 032 272 772 653 243 107
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 387, 413 17 1.000.000
G.2 879, 275, 732, 309 56 350.000
G.3 309, 134, 475, 200, 204, 280 73 210.000
G.KK 272, 466, 032, 272, 772, 653, 243, 107 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 311 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3352 40.000

XS Max 3D thứ 6, 01/04/2022

G.1 427 880
G.2 132 532 792 597
G.3 253 714 211 837 440 875
KK 061 466 864 641 135 992 615 233
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 427, 880 51 1.000.000
G.2 132, 532, 792, 597 96 350.000
G.3 253, 714, 211, 837, 440, 875 302 210.000
G.KK 061, 466, 864, 641, 135, 992, 615, 233 311 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 444 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3387 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/03/2022

G.1 621 377
G.2 255 029 474 664
G.3 492 582 942 938 164 201
KK 233 822 976 881 469 171 099 512
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 621, 377 33 1.000.000
G.2 255, 029, 474, 664 60 350.000
G.3 492, 582, 942, 938, 164, 201 99 210.000
G.KK 233, 822, 976, 881, 469, 171, 099, 512 134 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 444 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3093 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/03/2022

G.1 184 379
G.2 795 508 662 169
G.3 121 850 853 049 734 958
KK 108 185 339 727 349 822 459 253
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 184, 379 48 1.000.000
G.2 795, 508, 662, 169 51 350.000
G.3 121, 850, 853, 049, 734, 958 89 210.000
G.KK 108, 185, 339, 727, 349, 822, 459, 253 127 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 53 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 525 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3224 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/03/2022

G.1 150 674
G.2 558 605 918 837
G.3 001 647 681 628 206 763
KK 687 396 271 430 526 405 559 452
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 150, 674 48 1.000.000
G.2 558, 605, 918, 837 57 350.000
G.3 001, 647, 681, 628, 206, 763 104 210.000
G.KK 687, 396, 271, 430, 526, 405, 559, 452 145 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 354 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3157 40.000
1 2 3 4 ... 15 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.