Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 067 078
G.2 665 975 539 952
G.3 492 125 210 433 221 998
KK 107 660 234 124 037 045 040 956
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 067, 078 31 1.000.000
G.2 665, 975, 539, 952 78 350.000
G.3 492, 125, 210, 433, 221, 998 86 210.000
G.KK 107, 660, 234, 124, 037, 045, 040, 956 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 225 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2946 40.000

XS Max 3D thứ 4, 04/01/2023

G.1 376 297
G.2 406 789 108 398
G.3 986 779 344 873 406 696
KK 245 370 916 920 875 892 806 098
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 297 50 1.000.000
G.2 406, 789, 108, 398 69 350.000
G.3 986, 779, 344, 873, 406, 696 116 210.000
G.KK 245, 370, 916, 920, 875, 892, 806, 098 97 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3183 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/01/2023

G.1 960 261
G.2 771 698 701 214
G.3 339 634 111 798 247 587
KK 117 718 606 371 617 560 352 303
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 960, 261 51 1.000.000
G.2 771, 698, 701, 214 70 350.000
G.3 339, 634, 111, 798, 247, 587 232 210.000
G.KK 117, 718, 606, 371, 617, 560, 352, 303 154 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 14 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4579 40.000

XS Max 3D thứ 6, 30/12/2022

G.1 686 026
G.2 767 848 133 689
G.3 455 604 892 438 386 653
KK 525 396 479 203 646 855 751 340
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 686, 026 46 1.000.000
G.2 767, 848, 133, 689 77 350.000
G.3 455, 604, 892, 438, 386, 653 124 210.000
G.KK 525, 396, 479, 203, 646, 855, 751, 340 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2968 40.000

XS Max 3D thứ 4, 28/12/2022

G.1 484 024
G.2 217 187 580 183
G.3 989 157 366 019 441 126
KK 176 863 278 250 162 417 033 060
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 484, 024 30 1.000.000
G.2 217, 187, 580, 183 54 350.000
G.3 989, 157, 366, 019, 441, 126 144 210.000
G.KK 176, 863, 278, 250, 162, 417, 033, 060 152 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 275 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3253 40.000

XS Max 3D thứ 2, 26/12/2022

G.1 583 361
G.2 312 765 181 734
G.3 017 297 961 744 434 481
KK 339 137 189 865 060 684 646 012
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 583, 361 51 1.000.000
G.2 312, 765, 181, 734 109 350.000
G.3 017, 297, 961, 744, 434, 481 103 210.000
G.KK 339, 137, 189, 865, 060, 684, 646, 012 264 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 522 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4641 40.000

XS Max 3D thứ 6, 23/12/2022

G.1 736 492
G.2 591 828 839 275
G.3 245 473 949 774 823 988
KK 799 530 940 585 620 361 854 208
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 736, 492 20 1.000.000
G.2 591, 828, 839, 275 96 350.000
G.3 245, 473, 949, 774, 823, 988 103 210.000
G.KK 799, 530, 940, 585, 620, 361, 854, 208 112 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 346 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3025 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/12/2022

G.1 796 967
G.2 734 528 315 475
G.3 767 573 555 052 728 656
KK 656 438 739 688 217 823 752 847
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 796, 967 26 1.000.000
G.2 734, 528, 315, 475 124 350.000
G.3 767, 573, 555, 052, 728, 656 120 210.000
G.KK 656, 438, 739, 688, 217, 823, 752, 847 208 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 320 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3420 40.000

XS Max 3D thứ 2, 19/12/2022

G.1 047 986
G.2 241 888 206 517
G.3 731 658 755 408 770 737
KK 769 933 009 829 749 003 370 669
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 047, 986 59 1.000.000
G.2 241, 888, 206, 517 114 350.000
G.3 731, 658, 755, 408, 770, 737 129 210.000
G.KK 769, 933, 009, 829, 749, 003, 370, 669 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 545 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3926 40.000

XS Max 3D thứ 6, 16/12/2022

G.1 317 499
G.2 047 222 223 649
G.3 137 485 054 891 403 953
KK 365 788 869 359 159 844 641 139
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 317, 499 27 1.000.000
G.2 047, 222, 223, 649 118 350.000
G.3 137, 485, 054, 891, 403, 953 91 210.000
G.KK 365, 788, 869, 359, 159, 844, 641, 139 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 310 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2891 40.000
1 2 3 4 ... 58 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.