Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 803 579
G.2 458 285 674 479
G.3 421 289 730 501 204 656
KK 585 314 195 150 613 610 153 497
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 803, 579 57 1.000.000
G.2 458, 285, 674, 479 173 350.000
G.3 421, 289, 730, 501, 204, 656 245 210.000
G.KK 585, 314, 195, 150, 613, 610, 153, 497 511 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4383 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/06/2019

G.1 617 164
G.2 207 603 217 854
G.3 538 767 451 770 447 893
KK 689 229 485 969 107 901 613 235
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 617, 164 75 1.000.000
G.2 207, 603, 217, 854 138 350.000
G.3 538, 767, 451, 770, 447, 893 289 210.000
G.KK 689, 229, 485, 969, 107, 901, 613, 235 321 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 581 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4981 40.000

XS Max 3D thứ 6, 21/06/2019

G.1 154 647
G.2 979 134 940 348
G.3 816 617 831 815 880 533
KK 079 050 583 984 634 959 400 782
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 154, 647 69 1.000.000
G.2 979, 134, 940, 348 159 350.000
G.3 816, 617, 831, 815, 880, 533 159 210.000
G.KK 079, 050, 583, 984, 634, 959, 400, 782 339 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 445 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3826 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/06/2019

G.1 105 648
G.2 971 858 855 508
G.3 795 254 014 736 957 570
KK 801 063 764 830 189 219 384 640
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 105, 648 87 1.000.000
G.2 971, 858, 855, 508 144 350.000
G.3 795, 254, 014, 736, 957, 570 183 210.000
G.KK 801, 063, 764, 830, 189, 219, 384, 640 312 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 21 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 63 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 504 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3978 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/06/2019

G.1 760 613
G.2 750 516 580 272
G.3 601 709 522 889 837 218
KK 362 679 117 002 549 680 560 437
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 613 191 1.000.000
G.2 750, 516, 580, 272 200 350.000
G.3 601, 709, 522, 889, 837, 218 232 210.000
G.KK 362, 679, 117, 002, 549, 680, 560, 437 205 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4435 40.000

XS Max 3D thứ 6, 14/06/2019

G.1 692 768
G.2 978 595 745 411
G.3 466 153 141 753 065 864
KK 165 373 319 496 295 671 293 241
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 692, 768 104 1.000.000
G.2 978, 595, 745, 411 130 350.000
G.3 466, 153, 141, 753, 065, 864 244 210.000
G.KK 165, 373, 319, 496, 295, 671, 293, 241 258 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 20 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 452 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3952 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/06/2019

G.1 813 400
G.2 672 507 158 053
G.3 249 469 646 494 888 311
KK 989 867 067 748 588 298 028 396
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 813, 400 51 1.000.000
G.2 672, 507, 158, 053 163 350.000
G.3 249, 469, 646, 494, 888, 311 265 210.000
G.KK 989, 867, 067, 748, 588, 298, 028, 396 343 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3692 40.000

XS Max 3D thứ 2, 10/06/2019

G.1 484 139
G.2 670 617 285 013
G.3 213 012 457 778 218 269
KK 384 660 683 400 772 192 624 888
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 484, 139 136 1.000.000
G.2 670, 617, 285, 013 150 350.000
G.3 213, 012, 457, 778, 218, 269 231 210.000
G.KK 384, 660, 683, 400, 772, 192, 624, 888 373 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 705 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4426 40.000

XS Max 3D thứ 6, 07/06/2019

G.1 355 191
G.2 623 114 540 545
G.3 222 482 843 289 327 588
KK 603 639 007 937 740 222 836 123
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 355, 191 70 1.000.000
G.2 623, 114, 540, 545 148 350.000
G.3 222, 482, 843, 289, 327, 588 326 210.000
G.KK 603, 639, 007, 937, 740, 222, 836, 123 393 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 70 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3862 40.000

XS Max 3D thứ 4, 05/06/2019

G.1 110 152
G.2 503 292 540 249
G.3 922 139 331 606 145 207
KK 309 480 243 655 966 607 005 222
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 110, 152 99 1.000.000
G.2 503, 292, 540, 249 224 350.000
G.3 922, 139, 331, 606, 145, 207 246 210.000
G.KK 309, 480, 243, 655, 966, 607, 005, 222 334 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 434 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3767 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.