App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 266 281
G.2 844 255 341 302
G.3 336 793 709 685 466 643
KK 032 406 174 572 051 773 947 138
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 266, 281 0 1.000.000
G.2 844, 255, 341, 302 0 350.000
G.3 336, 793, 709, 685, 466, 643 0 210.000
G.KK 032, 406, 174, 572, 051, 773, 947, 138 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 20/09/2021

G.1 459 358
G.2 166 138 337 763
G.3 377 837 394 229 214 701
KK 518 784 063 147 058 121 646 302
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 459, 358 65 1.000.000
G.2 166, 138, 337, 763 82 350.000
G.3 377, 837, 394, 229, 214, 701 100 210.000
G.KK 518, 784, 063, 147, 058, 121, 646, 302 194 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 63 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 620 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4619 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/09/2021

G.1 703 823
G.2 767 104 855 771
G.3 598 841 083 919 984 951
KK 206 318 802 897 943 834 477 116
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 703, 823 25 1.000.000
G.2 767, 104, 855, 771 63 350.000
G.3 598, 841, 083, 919, 984, 951 128 210.000
G.KK 206, 318, 802, 897, 943, 834, 477, 116 135 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3142 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/09/2021

G.1 365 681
G.2 939 105 956 037
G.3 496 241 148 921 936 890
KK 205 846 586 581 217 531 989 209
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 365, 681 35 1.000.000
G.2 939, 105, 956, 037 111 350.000
G.3 496, 241, 148, 921, 936, 890 80 210.000
G.KK 205, 846, 586, 581, 217, 531, 989, 209 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3644 40.000

XS Max 3D thứ 3, 14/09/2021

G.1 740 262
G.2 355 087 711 492
G.3 302 206 092 309 393 180
KK 242 402 314 658 551 277 809 071
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 740, 262 0 1.000.000
G.2 355, 087, 711, 492 0 350.000
G.3 302, 206, 092, 309, 393, 180 0 210.000
G.KK 242, 402, 314, 658, 551, 277, 809, 071 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 13/09/2021

G.1 567 917
G.2 620 536 487 394
G.3 877 758 231 041 219 542
KK 516 896 142 536 961 160 276 038
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 567, 917 30 1.000.000
G.2 620, 536, 487, 394 48 350.000
G.3 877, 758, 231, 041, 219, 542 165 210.000
G.KK 516, 896, 142, 536, 961, 160, 276, 038 136 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 393 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2641 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/09/2021

G.1 205 562
G.2 098 676 317 065
G.3 030 827 340 795 466 434
KK 382 253 690 021 189 269 992 039
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 205, 562 19 1.000.000
G.2 098, 676, 317, 065 44 350.000
G.3 030, 827, 340, 795, 466, 434 45 210.000
G.KK 382, 253, 690, 021, 189, 269, 992, 039 113 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 12 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 165 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1542 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/09/2021

G.1 349 931
G.2 121 886 919 089
G.3 629 330 152 372 470 913
KK 515 778 283 268 890 096 492 553
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 349, 931 15 1.000.000
G.2 121, 886, 919, 089 44 350.000
G.3 629, 330, 152, 372, 470, 913 50 210.000
G.KK 515, 778, 283, 268, 890, 096, 492, 553 188 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 85 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1601 40.000

XS Max 3D thứ 2, 06/09/2021

G.1 412 160
G.2 658 381 408 457
G.3 369 570 920 654 058 074
KK 315 777 968 258 940 895 404 253
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 412, 160 25 1.000.000
G.2 658, 381, 408, 457 40 350.000
G.3 369, 570, 920, 654, 058, 074 75 210.000
G.KK 315, 777, 968, 258, 940, 895, 404, 253 109 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 208 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1854 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/09/2021

G.1 601 254
G.2 333 582 128 243
G.3 158 129 062 028 222 250
KK 726 942 924 295 027 026 757 359
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 601, 254 13 1.000.000
G.2 333, 582, 128, 243 39 350.000
G.3 158, 129, 062, 028, 222, 250 54 210.000
G.KK 726, 942, 924, 295, 027, 026, 757, 359 83 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 142 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1348 40.000
1 2 3 4 ... 37 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.