Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 264 563
G.2 397 960 663 543
G.3 782 367 106 929 343 033
KK 417 273 759 708 096 723 014 133
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 264, 563 44 1.000.000
G.2 397, 960, 663, 543 64 350.000
G.3 782, 367, 106, 929, 343, 033 100 210.000
G.KK 417, 273, 759, 708, 096, 723, 014, 133 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3674 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/01/2022

G.1 892 357
G.2 225 233 382 996
G.3 557 576 048 063 545 834
KK 444 289 197 852 368 977 753 614
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 892, 357 81 1.000.000
G.2 225, 233, 382, 996 99 350.000
G.3 557, 576, 048, 063, 545, 834 115 210.000
G.KK 444, 289, 197, 852, 368, 977, 753, 614 220 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 35 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 90 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 668 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5882 40.000

XS Max 3D thứ 6, 21/01/2022

G.1 155 333
G.2 345 894 498 332
G.3 436 699 815 085 702 197
KK 437 596 190 361 844 986 645 581
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 155, 333 112 1.000.000
G.2 345, 894, 498, 332 71 350.000
G.3 436, 699, 815, 085, 702, 197 120 210.000
G.KK 437, 596, 190, 361, 844, 986, 645, 581 95 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3579 40.000

XS Max 3D thứ 4, 19/01/2022

G.1 065 845
G.2 829 395 735 171
G.3 664 325 334 189 143 350
KK 334 462 197 194 329 614 087 750
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 065, 845 34 1.000.000
G.2 829, 395, 735, 171 77 350.000
G.3 664, 325, 334, 189, 143, 350 100 210.000
G.KK 334, 462, 197, 194, 329, 614, 087, 750 108 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 55 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 438 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/01/2022

G.1 715 847
G.2 939 346 234 192
G.3 957 613 470 113 654 090
KK 906 736 913 689 097 181 255 113
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 715, 847 72 1.000.000
G.2 939, 346, 234, 192 183 350.000
G.3 957, 613, 470, 113, 654, 090 231 210.000
G.KK 906, 736, 913, 689, 097, 181, 255, 113 285 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 617 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5266 40.000

XS Max 3D thứ 6, 14/01/2022

G.1 697 921
G.2 199 565 310 799
G.3 167 027 100 828 452 754
KK 494 701 016 741 250 277 976 891
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 697, 921 20 1.000.000
G.2 199, 565, 310, 799 96 350.000
G.3 167, 027, 100, 828, 452, 754 96 210.000
G.KK 494, 701, 016, 741, 250, 277, 976, 891 125 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 412 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3814 40.000

XS Max 3D thứ 4, 12/01/2022

G.1 521 367
G.2 290 162 349 347
G.3 336 179 597 220 230 887
KK 488 707 908 471 284 495 786 488
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 521, 367 44 1.000.000
G.2 290, 162, 349, 347 79 350.000
G.3 336, 179, 597, 220, 230, 887 606 210.000
G.KK 488, 707, 908, 471, 284, 495, 786, 488 114 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 54 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 470 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3794 40.000

XS Max 3D thứ 2, 10/01/2022

G.1 440 016
G.2 147 829 761 338
G.3 661 072 217 864 071 727
KK 279 205 720 322 908 874 308 643
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 440, 016 29 1.000.000
G.2 147, 829, 761, 338 235 350.000
G.3 661, 072, 217, 864, 071, 727 137 210.000
G.KK 279, 205, 720, 322, 908, 874, 308, 643 203 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 72 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 588 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5048 40.000

XS Max 3D thứ 6, 07/01/2022

G.1 184 806
G.2 550 919 582 043
G.3 731 651 884 633 425 449
KK 133 694 599 540 485 037 621 897
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 184, 806 32 1.000.000
G.2 550, 919, 582, 043 42 350.000
G.3 731, 651, 884, 633, 425, 449 100 210.000
G.KK 133, 694, 599, 540, 485, 037, 621, 897 176 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 377 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3353 40.000
1 2 3 4 ... 42 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.