App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 617 030
G.2 497 287 844 095
G.3 450 229 901 168 862 019
KK 073 036 117 780 718 363 412 095
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 617, 030 39 1.000.000
G.2 497, 287, 844, 095 59 350.000
G.3 450, 229, 901, 168, 862, 019 157 210.000
G.KK 073, 036, 117, 780, 718, 363, 412, 095 159 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3030 40.000

XS Max 3D thứ 4, 03/03/2021

G.1 654 975
G.2 421 589 287 339
G.3 600 917 797 624 859 766
KK 130 103 554 062 243 463 883 961
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 975 37 1.000.000
G.2 421, 589, 287, 339 173 350.000
G.3 600, 917, 797, 624, 859, 766 86 210.000
G.KK 130, 103, 554, 062, 243, 463, 883, 961 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3018 40.000

XS Max 3D thứ 2, 01/03/2021

G.1 422 702
G.2 921 063 250 068
G.3 177 201 203 715 701 851
KK 389 285 312 028 471 950 525 813
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 422, 702 69 1.000.000
G.2 921, 063, 250, 068 135 350.000
G.3 177, 201, 203, 715, 701, 851 147 210.000
G.KK 389, 285, 312, 028, 471, 950, 525, 813 194 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 337 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3788 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/02/2021

G.1 817 472
G.2 014 873 991 724
G.3 262 434 348 223 157 851
KK 543 739 560 468 165 878 453 153
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 817, 472 62 1.000.000
G.2 014, 873, 991, 724 91 350.000
G.3 262, 434, 348, 223, 157, 851 155 210.000
G.KK 543, 739, 560, 468, 165, 878, 453, 153 232 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2928 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/02/2021

G.1 197 794
G.2 836 471 575 607
G.3 393 557 360 781 942 076
KK 156 015 648 664 871 436 550 733
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 197, 794 56 1.000.000
G.2 836, 471, 575, 607 69 350.000
G.3 393, 557, 360, 781, 942, 076 110 210.000
G.KK 156, 015, 648, 664, 871, 436, 550, 733 128 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 9 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2997 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/02/2021

G.1 805 163
G.2 768 786 770 143
G.3 568 234 827 854 857 354
KK 847 532 424 561 799 559 214 021
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 805, 163 38 1.000.000
G.2 768, 786, 770, 143 125 350.000
G.3 568, 234, 827, 854, 857, 354 162 210.000
G.KK 847, 532, 424, 561, 799, 559, 214, 021 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4233 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/02/2021

G.1 252 285
G.2 572 033 668 559
G.3 295 584 084 841 525 647
KK 332 451 473 115 813 705 191 005
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 252, 285 54 1.000.000
G.2 572, 033, 668, 559 112 350.000
G.3 295, 584, 084, 841, 525, 647 141 210.000
G.KK 332, 451, 473, 115, 813, 705, 191, 005 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000

XS Max 3D thứ 4, 17/02/2021

G.1 865 250
G.2 512 004 845 115
G.3 776 159 639 289 052 942
KK 583 523 501 676 848 525 852 993
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 865, 250 68 1.000.000
G.2 512, 004, 845, 115 60 350.000
G.3 776, 159, 639, 289, 052, 942 237 210.000
G.KK 583, 523, 501, 676, 848, 525, 852, 993 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 416 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3649 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/02/2021

G.1 095 166
G.2 269 559 878 538
G.3 482 021 627 652 507 829
KK 223 192 641 594 317 441 309 398
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 095, 166 29 1.000.000
G.2 269, 559, 878, 538 94 350.000
G.3 482, 021, 627, 652, 507, 829 161 210.000
G.KK 223, 192, 641, 594, 317, 441, 309, 398 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 376 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4235 40.000

XS Max 3D thứ 4, 10/02/2021

G.1 664 446
G.2 933 482 740 224
G.3 706 160 222 979 854 168
KK 741 910 039 845 353 647 245 962
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 664, 446 34 1.000.000
G.2 933, 482, 740, 224 51 350.000
G.3 706, 160, 222, 979, 854, 168 172 210.000
G.KK 741, 910, 039, 845, 353, 647, 245, 962 222 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 237 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3931 40.000
1 2 3 4 ... 29 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.