Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 091 556
G.2 218 405 151 139
G.3 809 665 903 442 109 176
KK 387 179 376 102 463 035 013 291
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 091, 556 40 1.000.000
G.2 218, 405, 151, 139 80 350.000
G.3 809, 665, 903, 442, 109, 176 108 210.000
G.KK 387, 179, 376, 102, 463, 035, 013, 291 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 350 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3107 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/07/2022

G.1 218 726
G.2 428 601 310 686
G.3 454 983 777 941 379 099
KK 411 393 975 048 755 348 441 861
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 218, 726 26 1.000.000
G.2 428, 601, 310, 686 81 350.000
G.3 454, 983, 777, 941, 379, 099 112 210.000
G.KK 411, 393, 975, 048, 755, 348, 441, 861 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 16 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 75 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 486 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4380 40.000

XS Max 3D thứ 6, 01/07/2022

G.1 415 987
G.2 250 119 434 442
G.3 728 281 425 360 438 523
KK 411 706 805 508 205 420 897 158
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 415, 987 22 1.000.000
G.2 250, 119, 434, 442 47 350.000
G.3 728, 281, 425, 360, 438, 523 159 210.000
G.KK 411, 706, 805, 508, 205, 420, 897, 158 85 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 329 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2901 40.000

XS Max 3D thứ 4, 29/06/2022

G.1 401 359
G.2 350 695 998 140
G.3 013 611 175 037 253 575
KK 691 531 423 491 548 588 911 745
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 401, 359 26 1.000.000
G.2 350, 695, 998, 140 68 350.000
G.3 013, 611, 175, 037, 253, 575 155 210.000
G.KK 691, 531, 423, 491, 548, 588, 911, 745 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 299 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2979 40.000

XS Max 3D thứ 2, 27/06/2022

G.1 496 182
G.2 826 820 369 952
G.3 033 933 096 299 294 843
KK 616 738 997 949 395 513 777 377
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 496, 182 50 1.000.000
G.2 826, 820, 369, 952 83 350.000
G.3 033, 933, 096, 299, 294, 843 94 210.000
G.KK 616, 738, 997, 949, 395, 513, 777, 377 160 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 73 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 499 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4441 40.000

XS Max 3D thứ 6, 24/06/2022

G.1 240 974
G.2 806 600 742 138
G.3 544 328 055 589 462 176
KK 240 240 917 308 387 726 483 320
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 240, 974 59 1.000.000
G.2 806, 600, 742, 138 91 350.000
G.3 544, 328, 055, 589, 462, 176 132 210.000
G.KK 240, 240, 917, 308, 387, 726, 483, 320 137 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 12 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 385 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3150 40.000

XS Max 3D thứ 4, 22/06/2022

G.1 949 056
G.2 374 123 654 429
G.3 397 692 549 760 060 032
KK 370 375 733 239 370 402 302 160
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 949, 056 34 1.000.000
G.2 374, 123, 654, 429 92 350.000
G.3 397, 692, 549, 760, 060, 032 76 210.000
G.KK 370, 375, 733, 239, 370, 402, 302, 160 181 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 261 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3324 40.000

XS Max 3D thứ 2, 20/06/2022

G.1 045 732
G.2 323 570 733 279
G.3 201 272 945 724 986 307
KK 380 745 734 610 037 834 187 322
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 045, 732 24 1.000.000
G.2 323, 570, 733, 279 113 350.000
G.3 201, 272, 945, 724, 986, 307 131 210.000
G.KK 380, 745, 734, 610, 037, 834, 187, 322 130 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 479 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4552 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/06/2022

G.1 350 750
G.2 427 057 399 908
G.3 902 953 368 936 386 085
KK 953 539 842 518 630 504 775 966
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 350, 750 30 1.000.000
G.2 427, 057, 399, 908 63 350.000
G.3 902, 953, 368, 936, 386, 085 106 210.000
G.KK 953, 539, 842, 518, 630, 504, 775, 966 166 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 370 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3316 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/06/2022

G.1 569 328
G.2 834 694 760 576
G.3 858 482 847 879 083 762
KK 710 859 884 710 228 123 424 186
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 569, 328 38 1.000.000
G.2 834, 694, 760, 576 72 350.000
G.3 858, 482, 847, 879, 083, 762 81 210.000
G.KK 710, 859, 884, 710, 228, 123, 424, 186 147 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 353 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3206 40.000
1 2 3 4 ... 49 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.