App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng xoso666.com chung tay đẩy lùi Covid-19!Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng xoso666.com chung tay đẩy lùi Covid-19!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 146 350
G.2 869 527 161 756
G.3 390 275 574 346 724 707
KK 021 456 935 207 185 591 933 103
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 146, 350 0 1.000.000
G.2 869, 527, 161, 756 0 350.000
G.3 390, 275, 574, 346, 724, 707 0 210.000
G.KK 021, 456, 935, 207, 185, 591, 933, 103 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 6, 27/03/2020

G.1 983 357
G.2 256 531 746 058
G.3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 983, 357 0 1.000.000
G.2 256, 531, 746, 058 0 350.000
G.3 193, 677, 860, 521, 377, 139 0 210.000
G.KK 739, 687, 017, 667, 378, 178, 886, 253 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 4, 25/03/2020

G.1 246 729
G.2 580 282 613 779
G.3 321 950 292 245 408 473
KK 538 625 250 583 071 860 427 975
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 246, 729 0 1.000.000
G.2 580, 282, 613, 779 0 350.000
G.3 321, 950, 292, 245, 408, 473 0 210.000
G.KK 538, 625, 250, 583, 071, 860, 427, 975 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/03/2020

G.1 648 918
G.2 467 073 636 124
G.3 526 603 762 503 029 833
KK 367 628 447 960 186 170 569 003
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 648, 918 57 1.000.000
G.2 467, 073, 636, 124 81 350.000
G.3 526, 603, 762, 503, 029, 833 109 210.000
G.KK 367, 628, 447, 960, 186, 170, 569, 003 179 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 301 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2724 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/03/2020

G.1 788 096
G.2 186 530 267 256
G.3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 788, 096 0 1.000.000
G.2 186, 530, 267, 256 0 350.000
G.3 839, 423, 450, 852, 965, 391 0 210.000
G.KK 325, 199, 639, 052, 615, 185, 071, 294 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/03/2020

G.1 743 482
G.2 832 082 833 990
G.3 239 714 845 960 861 760
KK 741 035 164 745 960 067 749 400
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 743, 482 0 1.000.000
G.2 832, 082, 833, 990 0 350.000
G.3 239, 714, 845, 960, 861, 760 0 210.000
G.KK 741, 035, 164, 745, 960, 067, 749, 400 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/03/2020

G.1 678 981
G.2 159 875 899 425
G.3 682 076 988 154 417 791
KK 705 573 323 984 779 392 006 881
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 678, 981 0 1.000.000
G.2 159, 875, 899, 425 0 350.000
G.3 682, 076, 988, 154, 417, 791 0 210.000
G.KK 705, 573, 323, 984, 779, 392, 006, 881 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 6, 13/03/2020

G.1 509 028
G.2 726 246 451 058
G.3 933 299 456 212 300 628
KK 370 093 054 239 368 134 254 963
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 509, 028 0 1.000.000
G.2 726, 246, 451, 058 0 350.000
G.3 933, 299, 456, 212, 300, 628 0 210.000
G.KK 370, 093, 054, 239, 368, 134, 254, 963 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/03/2020

G.1 347 930
G.2 328 865 679 095
G.3 370 542 047 208 191 101
KK 309 997 296 851 097 380 565 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 347, 930 0 1.000.000
G.2 328, 865, 679, 095 0 350.000
G.3 370, 542, 047, 208, 191, 101 0 210.000
G.KK 309, 997, 296, 851, 097, 380, 565, 046 0 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D thứ 2, 09/03/2020

G.1 145 109
G.2 924 677 064 390
G.3 943 022 498 197 306 313
KK 638 843 021 445 596 084 757 003
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 145, 109 78 1.000.000
G.2 924, 677, 064, 390 81 350.000
G.3 943, 022, 498, 197, 306, 313 239 210.000
G.KK 638, 843, 021, 445, 596, 084, 757, 003 115 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2251 40.000
1 2 3 4 ... 15 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.