App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

XS Max 3D thứ 2, 30/11/2020

G.1 472 733
G.2 100 242 907 163
G.3 205 720 102 179 347 227
KK 675 382 215 150 521 672 470 655
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 472, 733 44 1.000.000
G.2 100, 242, 907, 163 136 350.000
G.3 205, 720, 102, 179, 347, 227 129 210.000
G.KK 675, 382, 215, 150, 521, 672, 470, 655 184 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 431 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3929 40.000

XS Max 3D thứ 6, 27/11/2020

G.1 939 257
G.2 556 051 159 380
G.3 491 710 845 132 227 124
KK 092 191 680 338 586 916 930 412
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 939, 257 39 1.000.000
G.2 556, 051, 159, 380 85 350.000
G.3 491, 710, 845, 132, 227, 124 101 210.000
G.KK 092, 191, 680, 338, 586, 916, 930, 412 170 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 401 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2731 40.000

XS Max 3D thứ 4, 25/11/2020

G.1 697 438
G.2 768 033 890 452
G.3 903 520 822 462 659 309
KK 221 156 057 967 223 964 136 349
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 697, 438 47 1.000.000
G.2 768, 033, 890, 452 93 350.000
G.3 903, 520, 822, 462, 659, 309 88 210.000
G.KK 221, 156, 057, 967, 223, 964, 136, 349 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 288 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2931 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/11/2020

G.1 277 557
G.2 412 961 921 211
G.3 085 492 647 157 487 866
KK 839 091 807 664 096 384 297 132
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 277, 557 32 1.000.000
G.2 412, 961, 921, 211 119 350.000
G.3 085, 492, 647, 157, 487, 866 129 210.000
G.KK 839, 091, 807, 664, 096, 384, 297, 132 193 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3626 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/11/2020

G.1 268 488
G.2 301 781 316 913
G.3 752 043 995 976 470 169
KK 207 642 780 154 967 533 048 941
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 268, 488 34 1.000.000
G.2 301, 781, 316, 913 68 350.000
G.3 752, 043, 995, 976, 470, 169 108 210.000
G.KK 207, 642, 780, 154, 967, 533, 048, 941 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 363 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2453 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/11/2020

G.1 914 642
G.2 469 005 301 896
G.3 181 177 307 153 938 685
KK 154 276 841 269 806 499 189 905
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 914, 642 37 1.000.000
G.2 469, 005, 301, 896 95 350.000
G.3 181, 177, 307, 153, 938, 685 143 210.000
G.KK 154, 276, 841, 269, 806, 499, 189, 905 154 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/11/2020

G.1 571 615
G.2 984 695 144 151
G.3 800 012 404 103 467 948
KK 546 064 068 213 686 855 307 628
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 571, 615 33 1.000.000
G.2 984, 695, 144, 151 90 350.000
G.3 800, 012, 404, 103, 467, 948 115 210.000
G.KK 546, 064, 068, 213, 686, 855, 307, 628 257 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 461 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3650 40.000

XS Max 3D thứ 6, 13/11/2020

G.1 355 413
G.2 331 754 741 821
G.3 598 342 692 373 430 341
KK 032 705 693 706 600 936 385 906
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 355, 413 30 1.000.000
G.2 331, 754, 741, 821 83 350.000
G.3 598, 342, 692, 373, 430, 341 127 210.000
G.KK 032, 705, 693, 706, 600, 936, 385, 906 118 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 331 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2604 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/11/2020

G.1 708 157
G.2 565 525 666 248
G.3 605 451 425 165 793 043
KK 010 094 676 012 863 049 417 592
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 708, 157 21 1.000.000
G.2 565, 525, 666, 248 89 350.000
G.3 605, 451, 425, 165, 793, 043 156 210.000
G.KK 010, 094, 676, 012, 863, 049, 417, 592 158 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 305 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2871 40.000
1 2 3 4 ... 25 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.