App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 329 809
G.2 217 974 717 427
G.3 064 714 647 974 614 033
KK 147 895 378 584 494 215 079 528
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 329, 809 24 1.000.000
G.2 217, 974, 717, 427 66 350.000
G.3 064, 714, 647, 974, 614, 033 122 210.000
G.KK 147, 895, 378, 584, 494, 215, 079, 528 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 223 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2983 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/07/2020

G.1 760 446
G.2 194 255 391 500
G.3 176 612 274 102 833 472
KK 209 150 841 312 426 537 792 685
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 446 21 1.000.000
G.2 194, 255, 391, 500 86 350.000
G.3 176, 612, 274, 102, 833, 472 129 210.000
G.KK 209, 150, 841, 312, 426, 537, 792, 685 291 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 223 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3305 40.000

XS Max 3D thứ 2, 06/07/2020

G.1 751 930
G.2 113 110 483 970
G.3 184 066 634 736 740 780
KK 090 977 978 105 560 184 473 124
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 751, 930 38 1.000.000
G.2 113, 110, 483, 970 96 350.000
G.3 184, 066, 634, 736, 740, 780 109 210.000
G.KK 090, 977, 978, 105, 560, 184, 473, 124 171 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 5 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 329 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3488 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/07/2020

G.1 998 144
G.2 457 984 859 226
G.3 960 458 486 022 654 138
KK 807 206 854 164 478 681 573 358
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 998, 144 46 1.000.000
G.2 457, 984, 859, 226 65 350.000
G.3 960, 458, 486, 022, 654, 138 135 210.000
G.KK 807, 206, 854, 164, 478, 681, 573, 358 246 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 340 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3279 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/07/2020

G.1 867 468
G.2 058 839 975 104
G.3 084 432 359 396 777 646
KK 227 839 293 582 080 553 281 429
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 867, 468 143 1.000.000
G.2 058, 839, 975, 104 72 350.000
G.3 084, 432, 359, 396, 777, 646 185 210.000
G.KK 227, 839, 293, 582, 080, 553, 281, 429 179 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 416 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2903 40.000

XS Max 3D thứ 2, 29/06/2020

G.1 524 190
G.2 418 239 670 332
G.3 332 499 907 852 637 934
KK 744 809 416 450 630 117 682 519
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 524, 190 35 1.000.000
G.2 418, 239, 670, 332 102 350.000
G.3 332, 499, 907, 852, 637, 934 145 210.000
G.KK 744, 809, 416, 450, 630, 117, 682, 519 182 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3446 40.000

XS Max 3D thứ 6, 26/06/2020

G.1 394 684
G.2 041 331 707 084
G.3 112 589 742 323 689 028
KK 035 745 487 460 201 439 833 916
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 394, 684 23 1.000.000
G.2 041, 331, 707, 084 99 350.000
G.3 112, 589, 742, 323, 689, 028 190 210.000
G.KK 035, 745, 487, 460, 201, 439, 833, 916 331 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2935 40.000

XS Max 3D thứ 4, 24/06/2020

G.1 956 510
G.2 589 375 377 379
G.3 556 742 431 765 304 925
KK 026 835 637 004 088 794 499 848
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 956, 510 61 1.000.000
G.2 589, 375, 377, 379 153 350.000
G.3 556, 742, 431, 765, 304, 925 204 210.000
G.KK 026, 835, 637, 004, 088, 794, 499, 848 149 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 7 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 378 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3042 40.000

XS Max 3D thứ 2, 22/06/2020

G.1 289 875
G.2 036 207 551 898
G.3 286 849 871 670 235 827
KK 456 019 782 245 540 764 429 157
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 289, 875 47 1.000.000
G.2 036, 207, 551, 898 77 350.000
G.3 286, 849, 871, 670, 235, 827 163 210.000
G.KK 456, 019, 782, 245, 540, 764, 429, 157 432 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 454 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3989 40.000

XS Max 3D thứ 6, 19/06/2020

G.1 852 212
G.2 324 610 085 246
G.3 784 252 022 391 889 889
KK 445 370 129 596 857 673 704 943
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 852, 212 37 1.000.000
G.2 324, 610, 085, 246 94 350.000
G.3 784, 252, 022, 391, 889, 889 220 210.000
G.KK 445, 370, 129, 596, 857, 673, 704, 943 149 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 366 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2668 40.000
1 2 3 4 ... 19 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.