Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 483 517
G.2 985 178 566 522
G.3 368 446 741 084 159 514
KK 036 019 906 525 695 149 717 647
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 483, 517 25 1.000.000
G.2 985, 178, 566, 522 55 350.000
G.3 368, 446, 741, 084, 159, 514 226 210.000
G.KK 036, 019, 906, 525, 695, 149, 717, 647 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3672 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/12/2022

G.1 394 231
G.2 965 095 725 701
G.3 451 810 722 013 067 767
KK 030 916 299 071 911 962 926 705
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 394, 231 35 1.000.000
G.2 965, 095, 725, 701 105 350.000
G.3 451, 810, 722, 013, 067, 767 185 210.000
G.KK 030, 916, 299, 071, 911, 962, 926, 705 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 16 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4083 40.000

XS Max 3D thứ 6, 02/12/2022

G.1 566 896
G.2 024 623 530 604
G.3 056 732 497 386 263 134
KK 348 474 307 671 497 614 599 470
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 566, 896 32 1.000.000
G.2 024, 623, 530, 604 50 350.000
G.3 056, 732, 497, 386, 263, 134 104 210.000
G.KK 348, 474, 307, 671, 497, 614, 599, 470 102 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3095 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/11/2022

G.1 654 906
G.2 709 773 171 439
G.3 970 198 728 678 941 957
KK 694 865 859 193 729 387 710 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 906 29 1.000.000
G.2 709, 773, 171, 439 53 350.000
G.3 970, 198, 728, 678, 941, 957 113 210.000
G.KK 694, 865, 859, 193, 729, 387, 710, 046 155 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 227 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3196 40.000

XS Max 3D thứ 2, 28/11/2022

G.1 767 341
G.2 358 750 889 157
G.3 031 338 913 587 529 448
KK 054 512 643 489 322 597 362 161
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 767, 341 52 1.000.000
G.2 358, 750, 889, 157 85 350.000
G.3 031, 338, 913, 587, 529, 448 145 210.000
G.KK 054, 512, 643, 489, 322, 597, 362, 161 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 65 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4440 40.000

XS Max 3D thứ 6, 25/11/2022

G.1 680 723
G.2 873 865 399 678
G.3 502 241 293 250 614 038
KK 344 045 698 393 732 197 335 456
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 680, 723 35 1.000.000
G.2 873, 865, 399, 678 70 350.000
G.3 502, 241, 293, 250, 614, 038 93 210.000
G.KK 344, 045, 698, 393, 732, 197, 335, 456 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3188 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/11/2022

G.1 135 326
G.2 086 336 704 428
G.3 335 506 775 220 302 939
KK 479 187 383 563 634 933 002 185
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 135, 326 83 1.000.000
G.2 086, 336, 704, 428 49 350.000
G.3 335, 506, 775, 220, 302, 939 101 210.000
G.KK 479, 187, 383, 563, 634, 933, 002, 185 111 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 428 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3193 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/11/2022

G.1 699 477
G.2 785 528 031 637
G.3 881 894 929 865 181 107
KK 086 551 627 992 459 607 008 737
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 699, 477 39 1.000.000
G.2 785, 528, 031, 637 62 350.000
G.3 881, 894, 929, 865, 181, 107 78 210.000
G.KK 086, 551, 627, 992, 459, 607, 008, 737 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/11/2022

G.1 279 608
G.2 693 408 561 620
G.3 407 793 456 197 165 853
KK 607 247 966 260 643 243 805 024
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 279, 608 43 1.000.000
G.2 693, 408, 561, 620 45 350.000
G.3 407, 793, 456, 197, 165, 853 111 210.000
G.KK 607, 247, 966, 260, 643, 243, 805, 024 139 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 389 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/11/2022

G.1 242 785
G.2 099 546 473 496
G.3 994 310 080 328 132 604
KK 655 914 002 610 412 058 389 917
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 242, 785 38 1.000.000
G.2 099, 546, 473, 496 54 350.000
G.3 994, 310, 080, 328, 132, 604 249 210.000
G.KK 655, 914, 002, 610, 412, 058, 389, 917 117 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000
1 2 3 4 ... 56 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.