App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 382 729
G.2 112 308 752 547
G.3 766 528 332 676 043 197
KK 585 163 311 305 022 122 144 835
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 382, 729 23 1.000.000
G.2 112, 308, 752, 547 170 350.000
G.3 766, 528, 332, 676, 043, 197 219 210.000
G.KK 585, 163, 311, 305, 022, 122, 144, 835 199 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 403 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4035 40.000

XS Max 3D thứ 6, 18/06/2021

G.1 973 172
G.2 343 799 951 849
G.3 159 222 694 155 870 856
KK 514 637 171 017 382 754 261 739
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 973, 172 52 1.000.000
G.2 343, 799, 951, 849 66 350.000
G.3 159, 222, 694, 155, 870, 856 153 210.000
G.KK 514, 637, 171, 017, 382, 754, 261, 739 129 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 351 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2998 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/06/2021

G.1 340 533
G.2 865 968 010 491
G.3 323 125 572 033 626 546
KK 037 577 155 775 456 491 179 699
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 340, 533 42 1.000.000
G.2 865, 968, 010, 491 79 350.000
G.3 323, 125, 572, 033, 626, 546 149 210.000
G.KK 037, 577, 155, 775, 456, 491, 179, 699 281 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 36 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 259 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3850 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/06/2021

G.1 446 617
G.2 039 888 754 228
G.3 039 936 104 462 748 081
KK 839 602 506 114 770 776 361 217
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 446, 617 21 1.000.000
G.2 039, 888, 754, 228 112 350.000
G.3 039, 936, 104, 462, 748, 081 117 210.000
G.KK 839, 602, 506, 114, 770, 776, 361, 217 295 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 404 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4268 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/06/2021

G.1 071 441
G.2 580 580 058 627
G.3 507 396 390 130 366 564
KK 855 278 841 139 662 211 126 751
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 071, 441 34 1.000.000
G.2 580, 580, 058, 627 37 350.000
G.3 507, 396, 390, 130, 366, 564 107 210.000
G.KK 855, 278, 841, 139, 662, 211, 126, 751 254 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 304 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3430 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/06/2021

G.1 366 086
G.2 786 323 098 480
G.3 843 734 632 827 439 926
KK 529 424 196 455 888 133 933 973
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 366, 086 29 1.000.000
G.2 786, 323, 098, 480 61 350.000
G.3 843, 734, 632, 827, 439, 926 102 210.000
G.KK 529, 424, 196, 455, 888, 133, 933, 973 199 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 285 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2985 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/06/2021

G.1 114 751
G.2 745 606 181 926
G.3 891 319 222 391 329 953
KK 656 020 925 528 305 520 382 283
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 114, 751 59 1.000.000
G.2 745, 606, 181, 926 203 350.000
G.3 891, 319, 222, 391, 329, 953 150 210.000
G.KK 656, 020, 925, 528, 305, 520, 382, 283 176 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 519 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4202 40.000

XS Max 3D thứ 6, 04/06/2021

G.1 760 239
G.2 917 354 075 838
G.3 587 620 853 955 796 229
KK 404 984 799 759 443 037 411 158
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 239 44 1.000.000
G.2 917, 354, 075, 838 67 350.000
G.3 587, 620, 853, 955, 796, 229 488 210.000
G.KK 404, 984, 799, 759, 443, 037, 411, 158 113 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 309 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 4, 02/06/2021

G.1 104 555
G.2 481 038 421 922
G.3 968 549 999 769 669 529
KK 533 030 277 237 993 935 314 928
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 104, 555 53 1.000.000
G.2 481, 038, 421, 922 557 350.000
G.3 968, 549, 999, 769, 669, 529 102 210.000
G.KK 533, 030, 277, 237, 993, 935, 314, 928 213 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 8 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 271 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2973 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/05/2021

G.1 678 743
G.2 664 443 734 903
G.3 454 700 610 746 790 278
KK 485 513 531 732 793 087 909 304
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 678, 743 50 1.000.000
G.2 664, 443, 734, 903 36 350.000
G.3 454, 700, 610, 746, 790, 278 95 210.000
G.KK 485, 513, 531, 732, 793, 087, 909, 304 173 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 487 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3118 40.000
1 2 3 4 ... 34 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.