App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 760 809
G.2 789 436 295 569
G.3 570 380 896 379 971 780
KK 330 148 814 153 751 757 208 856
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 760, 809 17 1.000.000
G.2 789, 436, 295, 569 116 350.000
G.3 570, 380, 896, 379, 971, 780 152 210.000
G.KK 330, 148, 814, 153, 751, 757, 208, 856 221 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3222 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/09/2020

G.1 376 030
G.2 251 782 571 820
G.3 069 436 565 976 693 435
KK 501 496 439 303 571 711 451 919
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 030 30 1.000.000
G.2 251, 782, 571, 820 71 350.000
G.3 069, 436, 565, 976, 693, 435 104 210.000
G.KK 501, 496, 439, 303, 571, 711, 451, 919 174 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2882 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/09/2020

G.1 210 182
G.2 999 123 621 021
G.3 338 209 747 839 659 108
KK 238 954 441 027 192 318 780 944
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 210, 182 58 1.000.000
G.2 999, 123, 621, 021 112 350.000
G.3 338, 209, 747, 839, 659, 108 205 210.000
G.KK 238, 954, 441, 027, 192, 318, 780, 944 180 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 7 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 453 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4717 40.000

XS Max 3D thứ 6, 11/09/2020

G.1 679 067
G.2 553 115 506 525
G.3 537 947 572 686 993 479
KK 327 372 310 262 622 516 279 059
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 679, 067 63 1.000.000
G.2 553, 115, 506, 525 72 350.000
G.3 537, 947, 572, 686, 993, 479 228 210.000
G.KK 327, 372, 310, 262, 622, 516, 279, 059 188 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3178 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/09/2020

G.1 769 879
G.2 497 808 001 583
G.3 783 662 487 140 874 154
KK 668 098 049 178 161 628 483 327
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 769, 879 48 1.000.000
G.2 497, 808, 001, 583 117 350.000
G.3 783, 662, 487, 140, 874, 154 81 210.000
G.KK 668, 098, 049, 178, 161, 628, 483, 327 184 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 296 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2707 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/09/2020

G.1 562 120
G.2 842 647 461 680
G.3 604 927 923 442 312 238
KK 146 303 061 168 885 972 867 183
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 562, 120 35 1.000.000
G.2 842, 647, 461, 680 131 350.000
G.3 604, 927, 923, 442, 312, 238 127 210.000
G.KK 146, 303, 061, 168, 885, 972, 867, 183 233 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 426 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3717 40.000

XS Max 3D thứ 6, 04/09/2020

G.1 449 531
G.2 322 321 351 502
G.3 434 709 031 049 134 772
KK 000 511 975 604 062 036 692 630
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 449, 531 62 1.000.000
G.2 322, 321, 351, 502 210 350.000
G.3 434, 709, 031, 049, 134, 772 79 210.000
G.KK 000, 511, 975, 604, 062, 036, 692, 630 150 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 302 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2942 40.000

XS Max 3D thứ 4, 02/09/2020

G.1 988 944
G.2 331 480 430 180
G.3 615 070 362 532 066 284
KK 437 048 649 481 945 493 965 377
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 988, 944 61 1.000.000
G.2 331, 480, 430, 180 50 350.000
G.3 615, 070, 362, 532, 066, 284 110 210.000
G.KK 437, 048, 649, 481, 945, 493, 965, 377 140 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 238 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2582 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/08/2020

G.1 155 938
G.2 027 879 457 439
G.3 276 326 228 210 449 664
KK 502 097 882 581 776 807 844 284
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 155, 938 23 1.000.000
G.2 027, 879, 457, 439 110 350.000
G.3 276, 326, 228, 210, 449, 664 114 210.000
G.KK 502, 097, 882, 581, 776, 807, 844, 284 146 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3639 40.000

XS Max 3D thứ 6, 28/08/2020

G.1 023 498
G.2 794 101 615 183
G.3 212 520 248 870 075 940
KK 422 509 437 860 821 149 567 425
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 023, 498 59 1.000.000
G.2 794, 101, 615, 183 56 350.000
G.3 212, 520, 248, 870, 075, 940 112 210.000
G.KK 422, 509, 437, 860, 821, 149, 567, 425 210 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 259 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2319 40.000
1 2 3 4 ... 22 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.