XSAG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số An Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-5-2019

G8 75
G7 231
G6 6791 4709 5064
G5 5846
G4 93515 02245 72615 81232
86087 12673 13447
G3 91904 79268
G2 93414
G1 69300
ĐB 191473
Đầu Đuôi
0 9,4,0
1 5,5,4
2 -
3 1,2
4 6,5,7
5 -
6 4,8
7 5,3,3
8 7
9 1
Đầu Đuôi
0 0
3,9 1
3 2
7,7 3
6,0,1 4
7,1,4,1 5
4 6
8,4 7
6 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số An Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 11 lần 82 10 lần 05 10 lần 56 10 lần 81 9 lần
16 9 lần 85 9 lần 25 9 lần 94 9 lần 60 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số An Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
69 23 ngày 06/12/2018
95 15 ngày 31/01/2019
06 15 ngày 31/01/2019
43 13 ngày 14/02/2019
26 13 ngày 14/02/2019
07 12 ngày 21/02/2019
17 12 ngày 21/02/2019
96 11 ngày 28/02/2019
03 10 ngày 07/03/2019
33 9 ngày 14/03/2019

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-5-2019

G8 08
G7 586
G6 8441 0948 1367
G5 7473
G4 10905 53398 50768 54546
25129 72288 93498
G3 62449 82435
G2 68281
G1 04364
ĐB 971592
Đầu Đuôi
0 8,5
1 -
2 9
3 5
4 1,8,6,9
5 -
6 7,8,4
7 3
8 6,8,1
9 8,8,2
Đầu Đuôi
- 0
4,8 1
9 2
7 3
6 4
0,3 5
8,4 6
6 7
0,4,9,6,8,9 8
2,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-5-2019

G8 36
G7 278
G6 7752 7437 7124
G5 2502
G4 98101 28938 13819 39916
60230 83986 75894
G3 37372 56318
G2 80791
G1 80780
ĐB 002039
Đầu Đuôi
0 2,1
1 9,6,8
2 4
3 6,7,8,0,9
4 -
5 2
6 -
7 8,2
8 6,0
9 4,1
Đầu Đuôi
3,8 0
0,9 1
5,0,7 2
- 3
2,9 4
- 5
3,1,8 6
3 7
7,3,1 8
1,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 25-4-2019

G8 14
G7 683
G6 0052 1438 7449
G5 5290
G4 71873 88045 32357 03485
37527 63093 34178
G3 83691 98567
G2 42488
G1 83770
ĐB 674990
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7
3 8
4 9,5
5 2,7
6 7
7 3,8,0
8 3,5,8
9 0,3,1,0
Đầu Đuôi
9,7,9 0
9 1
5 2
8,7,9 3
1 4
4,8 5
- 6
5,2,6 7
3,7,8 8
4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 18-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 18-4-2019

G8 16
G7 902
G6 6387 9044 8662
G5 4110
G4 67182 77446 12536 06884
21329 01389 18423
G3 30528 79376
G2 32118
G1 22354
ĐB 548238
Đầu Đuôi
0 2
1 6,0,8
2 9,3,8
3 6,8
4 4,6
5 4
6 2
7 6
8 7,2,4,9
9 -
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,6,8 2
2 3
4,8,5 4
- 5
1,4,3,7 6
8 7
2,1,3 8
2,8 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 11-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 11-4-2019

G8 60
G7 911
G6 9164 1174 9377
G5 4854
G4 20046 85456 20864 11498
53665 09797 89245
G3 61621 96065
G2 41124
G1 72610
ĐB 805535
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0
2 1,4
3 5
4 6,5
5 4,6
6 0,4,4,5,5
7 4,7
8 -
9 8,7
Đầu Đuôi
6,1 0
1,2 1
- 2
- 3
6,7,5,6,2 4
6,4,6,3 5
4,5 6
7,9 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 4-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 4-4-2019

G8 34
G7 344
G6 4782 8879 9051
G5 4125
G4 25722 77621 82919 75270
96677 55070 64559
G3 83381 56105
G2 81555
G1 09420
ĐB 372154
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 5,2,1,0
3 4
4 4
5 1,9,5,4
6 -
7 9,0,7,0
8 2,1
9 -
Đầu Đuôi
7,7,2 0
5,2,8 1
8,2 2
- 3
3,4,5 4
2,0,5 5
- 6
7 7
- 8
7,1,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 28-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 28-3-2019

G8 81
G7 015
G6 2571 7675 6657
G5 8711
G4 53412 78600 28261 88113
06283 04831 29537
G3 06919 25684
G2 63253
G1 71074
ĐB 636659
Đầu Đuôi
0 0
1 5,1,2,3,9
2 -
3 1,7
4 -
5 7,3,9
6 1
7 1,5,4
8 1,3,4
9 -
Đầu Đuôi
0 0
8,7,1,6,3 1
1 2
1,8,5 3
8,7 4
1,7 5
- 6
5,3 7
- 8
1,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 21-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 21-3-2019

G8 31
G7 916
G6 2237 7863 9036
G5 7061
G4 21488 63722 46666 62809
05525 79855 55971
G3 64940 01942
G2 67558
G1 75194
ĐB 301299
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 2,5
3 1,7,6
4 0,2
5 5,8
6 3,1,6
7 1
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
4 0
3,6,7 1
2,4 2
6 3
9 4
2,5 5
1,3,6 6
3 7
8,5 8
0,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 14-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 14-3-2019

G8 78
G7 392
G6 6614 7982 1560
G5 9889
G4 46259 33714 10985 51424
79684 02185 64821
G3 67933 11627
G2 46785
G1 09866
ĐB 993561
Đầu Đuôi
0 -
1 4,4
2 4,1,7
3 3
4 -
5 9
6 0,6,1
7 8
8 2,9,5,4,5,5
9 2
Đầu Đuôi
6 0
2,6 1
9,8 2
3 3
1,1,2,8 4
8,8,8 5
6 6
2 7
7 8
8,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 7-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 7-3-2019

G8 36
G7 912
G6 9279 3198 3312
G5 4181
G4 05605 27679 28662 27923
17015 13564 84333
G3 54105 68703
G2 88549
G1 39502
ĐB 278929
Đầu Đuôi
0 5,5,3,2
1 2,2,5
2 3,9
3 6,3
4 9
5 -
6 2,4
7 9,9
8 1
9 8
Đầu Đuôi
- 0
8 1
1,1,6,0 2
2,3,0 3
6 4
0,1,0 5
3 6
- 7
9 8
7,7,4,2 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 28-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 28-2-2019

G8 16
G7 296
G6 1693 8987 2997
G5 5885
G4 05637 20718 87625 46928
16222 62628 90240
G3 89984 86992
G2 42709
G1 94270
ĐB 259641
Đầu Đuôi
0 9
1 6,8
2 5,8,2,8
3 7
4 0,1
5 -
6 -
7 0
8 7,5,4
9 6,3,7,2
Đầu Đuôi
4,7 0
4 1
2,9 2
9 3
8 4
8,2 5
1,9 6
8,9,3 7
1,2,2 8
0 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 21-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 21-2-2019

G8 36
G7 815
G6 5551 3771 8584
G5 5368
G4 54372 95207 16517 19540
16193 16115 78251
G3 40825 36028
G2 56217
G1 70688
ĐB 769718
Đầu Đuôi
0 7
1 5,7,5,7,8
2 5,8
3 6
4 0
5 1,1
6 8
7 1,2
8 4,8
9 3
Đầu Đuôi
4 0
5,7,5 1
7 2
9 3
8 4
1,1,2 5
3 6
0,1,1 7
6,2,8,1 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 14-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 14-2-2019

G8 15
G7 360
G6 2957 9688 1844
G5 3735
G4 52626 02493 35304 18143
86280 39725 99657
G3 27287 89287
G2 65616
G1 30754
ĐB 845513
Đầu Đuôi
0 4
1 5,6,3
2 6,5
3 5
4 4,3
5 7,7,4
6 0
7 -
8 8,0,7,7
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
- 1
- 2
9,4,1 3
4,0,5 4
1,3,2 5
2,1 6
5,5,8,8 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 7-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 7-2-2019

G8 19
G7 540
G6 6291 6711 0319
G5 0601
G4 56504 19456 42020 44560
84088 63615 56105
G3 29034 05239
G2 77759
G1 94999
ĐB 965894
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 9,1,9,5
2 0
3 4,9
4 0
5 6,9
6 0
7 -
8 8
9 1,9,4
Đầu Đuôi
4,2,6 0
9,1,0 1
- 2
- 3
0,3,9 4
1,0 5
5 6
- 7
8 8
1,1,3,5,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 31-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 31-1-2019

G8 23
G7 882
G6 9896 5211 0011
G5 0514
G4 96895 22834 74625 75888
70856 21685 22506
G3 25467 00991
G2 39833
G1 10134
ĐB 871306
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1,1,4
2 3,5
3 4,3,4
4 -
5 6
6 7
7 -
8 2,8,5
9 6,5,1
Đầu Đuôi
- 0
1,1,9 1
8 2
2,3 3
1,3,3 4
9,2,8 5
9,5,0,0 6
6 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 24-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 24-1-2019

G8 14
G7 346
G6 2742 5882 2451
G5 2802
G4 61627 67268 44361 64095
41559 27015 78510
G3 88348 16082
G2 67399
G1 14889
ĐB 605839
Đầu Đuôi
0 2
1 4,5,0
2 7
3 9
4 6,2,8
5 1,9
6 8,1
7 -
8 2,2,9
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
5,6 1
4,8,0,8 2
- 3
1 4
9,1 5
4 6
2 7
6,4 8
5,9,8,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 17-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 17-1-2019

G8 24
G7 061
G6 2742 6546 0694
G5 7063
G4 18353 91282 16142 32860
08853 67217 37591
G3 52365 93537
G2 19776
G1 49448
ĐB 826694
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 4
3 7
4 2,6,2,8
5 3,3
6 1,3,0,5
7 6
8 2
9 4,1,4
Đầu Đuôi
6 0
6,9 1
4,8,4 2
6,5,5 3
2,9,9 4
6 5
4,7 6
1,3 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 10-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 10-1-2019

G8 85
G7 009
G6 5571 4682 2405
G5 9819
G4 99481 92893 31405 25745
95881 49216 66346
G3 26221 21319
G2 71737
G1 44930
ĐB 855373
Đầu Đuôi
0 9,5,5
1 9,6,9
2 1
3 7,0
4 5,6
5 -
6 -
7 1,3
8 5,2,1,1
9 3
Đầu Đuôi
3 0
7,8,8,2 1
8 2
9,7 3
- 4
8,0,0,4 5
1,4 6
3 7
- 8
0,1,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 3-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 3-1-2019

G8 62
G7 131
G6 5375 8738 3002
G5 5591
G4 40180 58798 83766 84081
58418 94589 71057
G3 41205 31698
G2 76768
G1 95753
ĐB 879353
Đầu Đuôi
0 2,5
1 8
2 -
3 1,8
4 -
5 7,3,3
6 2,6,8
7 5
8 0,1,9
9 1,8,8
Đầu Đuôi
8 0
3,9,8 1
6,0 2
5,5 3
- 4
7,0 5
6 6
5 7
3,9,1,9,6 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt