App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSAG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số An Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 30-7-2020

G8 72
G7 831
G6 2180 5410 4278
G5 3837
G4 16532 08750 59874 27349
02687 17541 38868
G3 80763 01110
G2 46303
G1 70136
ĐB 800576
Đầu Đuôi
0 3
1 0,0
2 -
3 1,7,2,6
4 9,1
5 0
6 8,3
7 2,8,4,6
8 0,7
9 -
Đầu Đuôi
8,1,5,1 0
3,4 1
7,3 2
6,0 3
7 4
- 5
3,7 6
3,8 7
7,6 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số An Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 10 lần 38 9 lần 07 9 lần 01 9 lần 54 9 lần
80 9 lần 19 9 lần 99 8 lần 10 8 lần 68 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số An Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
42 27 ngày 23/01/2020
93 24 ngày 13/02/2020
81 24 ngày 13/02/2020
52 21 ngày 05/03/2020
95 20 ngày 12/03/2020
08 18 ngày 26/03/2020
62 18 ngày 26/03/2020
34 13 ngày 30/04/2020
00 13 ngày 30/04/2020
04 13 ngày 30/04/2020

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-7-2020

G8 10
G7 305
G6 2302 6367 0357
G5 8691
G4 97384 98349 00610 66959
68216 02058 26515
G3 86157 97773
G2 61880
G1 41744
ĐB 975165
Đầu Đuôi
0 5,2
1 0,0,6,5
2 -
3 -
4 9,4
5 7,9,8,7
6 7,5
7 3
8 4,0
9 1
Đầu Đuôi
1,1,8 0
9 1
0 2
7 3
8,4 4
0,1,6 5
1 6
6,5,5 7
5 8
4,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-7-2020

G8 10
G7 902
G6 0366 7028 6477
G5 8573
G4 47661 47263 16999 52290
87657 52992 15599
G3 10311 54485
G2 76067
G1 41839
ĐB 300914
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,4
2 8
3 9
4 -
5 7
6 6,1,3,7
7 7,3
8 5
9 9,0,2,9
Đầu Đuôi
1,9 0
6,1 1
0,9 2
7,6 3
1 4
8 5
6 6
7,5,6 7
2 8
9,9,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-7-2020

G8 19
G7 106
G6 5317 7345 8344
G5 5307
G4 12873 51933 09518 42894
13229 05865 26516
G3 59299 83670
G2 64183
G1 94138
ĐB 962145
Đầu Đuôi
0 6,7
1 9,7,8,6
2 9
3 3,8
4 5,4,5
5 -
6 5
7 3,0
8 3
9 4,9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
- 2
7,3,8 3
4,9 4
4,6,4 5
0,1 6
1,0 7
1,3 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-7-2020

G8 06
G7 969
G6 3121 5869 1440
G5 8240
G4 33736 83909 69335 49661
26157 93755 87721
G3 47383 01559
G2 17723
G1 46388
ĐB 813011
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1
2 1,1,3
3 6,5
4 0,0
5 7,5,9
6 9,9,1
7 -
8 3,8
9 -
Đầu Đuôi
4,4 0
2,6,2,1 1
- 2
8,2 3
- 4
3,5 5
0,3 6
5 7
8 8
6,6,0,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 25-6-2020

G8 25
G7 617
G6 4438 2628 4978
G5 9751
G4 54706 80070 51309 20621
56978 46769 60106
G3 88802 11155
G2 92703
G1 15239
ĐB 153277
Đầu Đuôi
0 6,9,6,2,3
1 7
2 5,8,1
3 8,9
4 -
5 1,5
6 9
7 8,0,8,7
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
5,2 1
0 2
0 3
- 4
2,5 5
0,0 6
1,7 7
3,2,7,7 8
0,6,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 18-6-2020

G8 70
G7 723
G6 3380 3573 1154
G5 9376
G4 89180 65240 14876 23287
57753 92747 89138
G3 78247 30554
G2 03031
G1 33065
ĐB 973260
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 8,1
4 0,7,7
5 4,3,4
6 5,0
7 0,3,6,6
8 0,0,7
9 -
Đầu Đuôi
7,8,8,4,6 0
3 1
- 2
2,7,5 3
5,5 4
6 5
7,7 6
8,4,4 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 11-6-2020

G8 69
G7 550
G6 0130 9976 8226
G5 1172
G4 54017 58365 88040 26361
62602 58941 17248
G3 14686 46821
G2 41720
G1 80730
ĐB 864488
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 6,1,0
3 0,0
4 0,1,8
5 0
6 9,5,1
7 6,2
8 6,8
9 -
Đầu Đuôi
5,3,4,2,3 0
6,4,2 1
7,0 2
- 3
- 4
6 5
7,2,8 6
1 7
4,8 8
6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 4-6-2020

G8 75
G7 412
G6 1935 9757 8801
G5 8805
G4 50975 16424 60471 01589
38003 07849 45510
G3 38561 97443
G2 62777
G1 89879
ĐB 973572
Đầu Đuôi
0 1,5,3
1 2,0
2 4
3 5
4 9,3
5 7
6 1
7 5,5,1,7,9,2
8 9
9 -
Đầu Đuôi
1 0
0,7,6 1
1,7 2
0,4 3
2 4
7,3,0,7 5
- 6
5,7 7
- 8
8,4,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 28-5-2020

G8 99
G7 632
G6 0073 3746 4489
G5 6929
G4 37919 02623 43355 67198
06769 24875 32149
G3 51171 42231
G2 57543
G1 94694
ĐB 272701
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 9,3
3 2,1
4 6,9,3
5 5
6 9
7 3,5,1
8 9
9 9,8,4
Đầu Đuôi
- 0
7,3,0 1
3 2
7,2,4 3
9 4
5,7 5
4 6
- 7
9 8
9,8,2,1,6,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 21-5-2020

G8 46
G7 951
G6 2038 7868 6007
G5 3480
G4 52956 40415 95322 83735
41374 88482 77956
G3 34564 22524
G2 96420
G1 78112
ĐB 945221
Đầu Đuôi
0 7
1 5,2
2 2,4,0,1
3 8,5
4 6
5 1,6,6
6 8,4
7 4
8 0,2
9 -
Đầu Đuôi
8,2 0
5,2 1
2,8,1 2
- 3
7,6,2 4
1,3 5
4,5,5 6
0 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 14-5-2020

G8 25
G7 056
G6 3570 2271 2327
G5 4498
G4 97437 25613 24397 08231
45232 83122 21459
G3 76269 15912
G2 09598
G1 34401
ĐB 478426
Đầu Đuôi
0 1
1 3,2
2 5,7,2,6
3 7,1,2
4 -
5 6,9
6 9
7 0,1
8 -
9 8,7,8
Đầu Đuôi
7 0
7,3,0 1
3,2,1 2
1 3
- 4
2 5
5,2 6
2,3,9 7
9,9 8
5,6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 7-5-2020

G8 96
G7 967
G6 9799 8687 9118
G5 8992
G4 89868 87222 02701 23401
01207 45943 69828
G3 48303 06976
G2 90819
G1 67331
ĐB 669390
Đầu Đuôi
0 1,1,7,3
1 8,9
2 2,8
3 1
4 3
5 -
6 7,8
7 6
8 7
9 6,9,2,0
Đầu Đuôi
9 0
0,0,3 1
9,2 2
4,0 3
- 4
- 5
9,7 6
6,8,0 7
1,6,2 8
9,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 30-4-2020

G8 51
G7 958
G6 4054 9075 9234
G5 3738
G4 82718 59348 05690 22596
36183 46677 88068
G3 80497 20886
G2 57600
G1 21804
ĐB 024600
Đầu Đuôi
0 0,4,0
1 8
2 -
3 4,8
4 8
5 1,8,4
6 8
7 5,7
8 3,6
9 0,6,7
Đầu Đuôi
9,0,0 0
5 1
- 2
8 3
5,3,0 4
7 5
9,8 6
7,9 7
5,3,1,4,6 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 26-3-2020

G8 17
G7 154
G6 2931 4722 5482
G5 6860
G4 78445 12708 10862 21733
56924 38138 68111
G3 89607 22104
G2 03011
G1 47874
ĐB 780980
Đầu Đuôi
0 8,7,4
1 7,1,1
2 2,4
3 1,3,8
4 5
5 4
6 0,2
7 4
8 2,0
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
3,1,1 1
2,8,6 2
3 3
5,2,0,7 4
4 5
- 6
1,0 7
0,3 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 19-3-2020

G8 06
G7 025
G6 6743 4427 9054
G5 1238
G4 05737 10900 66168 09707
73198 28868 36896
G3 39067 38501
G2 31769
G1 45192
ĐB 971340
Đầu Đuôi
0 6,0,7,1
1 -
2 5,7
3 8,7
4 3,0
5 4
6 8,8,7,9
7 -
8 -
9 8,6,2
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
9 2
4 3
5 4
2 5
0,9 6
2,3,0,6 7
3,6,9,6 8
6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 12-3-2020

G8 64
G7 885
G6 5334 3994 6014
G5 6419
G4 10995 27518 94163 22510
08318 95499 92349
G3 25656 26516
G2 40687
G1 38079
ĐB 578904
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9,8,0,8,6
2 -
3 4
4 9
5 6
6 4,3
7 9
8 5,7
9 4,5,9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
- 2
6 3
6,3,9,1,0 4
8,9 5
5,1 6
8 7
1,1 8
1,9,4,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 5-3-2020

G8 56
G7 699
G6 2063 2719 3376
G5 2060
G4 93449 88319 39133 19657
00491 81414 42936
G3 71252 90154
G2 89763
G1 28777
ĐB 567672
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,4
2 -
3 3,6
4 9
5 6,7,2,4
6 3,0,3
7 6,7,2
8 -
9 9,1
Đầu Đuôi
6 0
9 1
5,7 2
6,3,6 3
1,5 4
- 5
5,7,3 6
5,7 7
- 8
9,1,4,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 27-2-2020

G8 66
G7 434
G6 4850 5324 9607
G5 2249
G4 46025 77243 19344 71066
96238 48354 58180
G3 12127 69867
G2 78838
G1 62467
ĐB 194123
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 4,5,7,3
3 4,8,8
4 9,3,4
5 0,4
6 6,6,7,7
7 -
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,8 0
- 1
- 2
4,2 3
3,2,4,5 4
2 5
6,6 6
0,2,6,6 7
3,3 8
4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 20-2-2020

G8 90
G7 365
G6 5071 0143 2147
G5 6598
G4 21894 38088 39815 65000
09091 92107 89002
G3 11608 28163
G2 96771
G1 89716
ĐB 152507
Đầu Đuôi
0 0,7,2,8,7
1 5,6
2 -
3 -
4 3,7
5 -
6 5,3
7 1,1
8 8
9 0,8,4,1
Đầu Đuôi
9,0 0
7,9,7 1
0 2
4,6 3
9 4
6,1 5
1 6
4,0,0 7
9,8,0 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 13-2-2020

G8 79
G7 919
G6 6275 4995 5441
G5 7474
G4 77803 77893 98540 06539
16434 19834 51045
G3 24497 89521
G2 05381
G1 91281
ĐB 713835
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 1
3 9,4,4,5
4 1,0,5
5 -
6 -
7 9,5,4
8 1,1
9 5,3,7
Đầu Đuôi
4 0
4,2,8,8 1
- 2
0,9 3
7,3,3 4
7,9,4,3 5
- 6
9 7
- 8
7,1,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 6-2-2020

G8 98
G7 948
G6 2780 2035 7975
G5 8254
G4 07632 21882 62801 74404
54754 26349 61367
G3 11420 06249
G2 98546
G1 15415
ĐB 971108
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 5
2 0
3 5,2
4 8,9,9,6
5 4,4
6 7
7 5
8 0,2
9 8
Đầu Đuôi
8,2 0
0 1
3,8 2
- 3
5,0,5 4
3,7,1 5
4 6
6 7
9,4,0 8
4,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 30-1-2020

G8 34
G7 419
G6 0632 5645 7677
G5 3658
G4 94279 43870 55452 73049
65265 05668 44699
G3 94652 65074
G2 05617
G1 72357
ĐB 931888
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7
2 -
3 4,2
4 5,9
5 8,2,2,7
6 5,8
7 7,9,0,4
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
3,5,5 2
- 3
3,7 4
4,6 5
- 6
7,1,5 7
5,6,8 8
1,7,4,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-1-2020

G8 95
G7 375
G6 1484 4770 6247
G5 1042
G4 54610 83236 48960 64147
47900 14509 28843
G3 76189 50290
G2 55692
G1 14875
ĐB 809801
Đầu Đuôi
0 0,9,1
1 0
2 -
3 6
4 7,2,7,3
5 -
6 0
7 5,0,5
8 4,9
9 5,0,2
Đầu Đuôi
7,1,6,0,9 0
0 1
4,9 2
4 3
8 4
9,7,7 5
3 6
4,4 7
- 8
0,8 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-1-2020

G8 01
G7 988
G6 6904 5036 7055
G5 9762
G4 83034 69307 10006 40264
28940 51015 43215
G3 57229 81009
G2 74119
G1 58255
ĐB 512487
Đầu Đuôi
0 1,4,7,6,9
1 5,5,9
2 9
3 6,4
4 0
5 5,5
6 2,4
7 -
8 8,7
9 -
Đầu Đuôi
4 0
0 1
6 2
- 3
0,3,6 4
5,1,1,5 5
3,0 6
0,8 7
8 8
2,0,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-1-2020

G8 56
G7 880
G6 3044 9390 4313
G5 8298
G4 46466 10644 87296 75190
46265 81066 73129
G3 95645 56331
G2 30168
G1 55544
ĐB 278091
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 9
3 1
4 4,4,5,4
5 6
6 6,5,6,8
7 -
8 0
9 0,8,6,0,1
Đầu Đuôi
8,9,9 0
3,9 1
- 2
1 3
4,4,4 4
6,4 5
5,6,9,6 6
- 7
9,6 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt