App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 10-10-2019

G8 60
G7 363
G6 1867 3793 3161
G5 5207
G4 37976 64880 64528 86495
26722 07657 28120
G3 08683 90360
G2 76582
G1 94044
ĐB 034891
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 8,2,0
3 -
4 4
5 7
6 0,3,7,1,0
7 6
8 0,3,2
9 3,5,1
Đầu Đuôi
6,8,2,6 0
6,9 1
2,8 2
6,9,8 3
4 4
9 5
7 6
6,0,5 7
2 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 11 lần 30 10 lần 19 10 lần 72 10 lần 60 9 lần
41 9 lần 38 9 lần 17 9 lần 09 9 lần 75 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
89 27 ngày 04/04/2019
36 27 ngày 04/04/2019
54 26 ngày 11/04/2019
37 23 ngày 02/05/2019
24 22 ngày 09/05/2019
51 21 ngày 16/05/2019
52 20 ngày 23/05/2019
14 20 ngày 23/05/2019
32 17 ngày 13/06/2019
56 16 ngày 20/06/2019

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 3-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 3-10-2019

G8 57
G7 204
G6 6703 3142 9988
G5 0200
G4 90140 71418 52209 96679
37209 74729 56431
G3 43915 78097
G2 86167
G1 65378
ĐB 396644
Đầu Đuôi
0 4,3,0,9,9
1 8,5
2 9
3 1
4 2,0,4
5 7
6 7
7 9,8
8 8
9 7
Đầu Đuôi
0,4 0
3 1
4 2
0 3
0,4 4
1 5
- 6
5,9,6 7
8,1,7 8
0,7,0,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 26-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 26-9-2019

G8 77
G7 388
G6 5468 2870 0213
G5 4375
G4 79634 59113 58558 17374
41107 18219 58079
G3 34878 13861
G2 73246
G1 33130
ĐB 959529
Đầu Đuôi
0 7
1 3,3,9
2 9
3 4,0
4 6
5 8
6 8,1
7 7,0,5,4,9,8
8 8
9 -
Đầu Đuôi
7,3 0
6 1
- 2
1,1 3
3,7 4
7 5
4 6
7,0 7
8,6,5,7 8
1,7,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 19-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 19-9-2019

G8 23
G7 262
G6 6748 5355 6780
G5 2527
G4 34372 10678 08601 35450
50425 47973 68538
G3 45568 01704
G2 37886
G1 29200
ĐB 267182
Đầu Đuôi
0 1,4,0
1 -
2 3,7,5
3 8
4 8
5 5,0
6 2,8
7 2,8,3
8 0,6,2
9 -
Đầu Đuôi
8,5,0 0
0 1
6,7,8 2
2,7 3
0 4
5,2 5
8 6
2 7
4,7,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 12-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 12-9-2019

G8 88
G7 595
G6 1899 8961 5778
G5 5703
G4 35417 77164 77378 20817
06159 92247 18230
G3 20175 86522
G2 60780
G1 90648
ĐB 952133
Đầu Đuôi
0 3
1 7,7
2 2
3 0,3
4 7,8
5 9
6 1,4
7 8,8,5
8 8,0
9 5,9
Đầu Đuôi
3,8 0
6 1
2 2
0,3 3
6 4
9,7 5
- 6
1,1,4 7
8,7,7,4 8
9,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 5-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 5-9-2019

G8 12
G7 326
G6 8758 9931 7943
G5 2460
G4 35346 30598 63647 62198
70771 65349 25392
G3 35038 23862
G2 01017
G1 71726
ĐB 208779
Đầu Đuôi
0 -
1 2,7
2 6,6
3 1,8
4 3,6,7,9
5 8
6 0,2
7 1,9
8 -
9 8,8,2
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
1,9,6 2
4 3
- 4
- 5
2,4,2 6
4,1 7
5,9,9,3 8
4,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 29-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 29-8-2019

G8 77
G7 841
G6 8990 8167 2718
G5 8902
G4 53826 12120 14895 02461
46780 65615 93904
G3 40228 02712
G2 02811
G1 93264
ĐB 866685
Đầu Đuôi
0 2,4
1 8,5,2,1
2 6,0,8
3 -
4 1
5 -
6 7,1,4
7 7
8 0,5
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2,8 0
4,6,1 1
0,1 2
- 3
0,6 4
9,1,8 5
2 6
7,6 7
1,2 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 22-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 22-8-2019

G8 11
G7 606
G6 8150 2086 1986
G5 0038
G4 51793 19971 99405 79634
31510 03341 85568
G3 63690 82297
G2 74096
G1 40601
ĐB 685486
Đầu Đuôi
0 6,5,1
1 1,0
2 -
3 8,4
4 1
5 0
6 8
7 1
8 6,6,6
9 3,0,7,6
Đầu Đuôi
5,1,9 0
1,7,4,0 1
- 2
9 3
3 4
0 5
0,8,8,9,8 6
9 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 15-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 15-8-2019

G8 71
G7 895
G6 2257 7744 3501
G5 3948
G4 70320 03809 85258 25357
46238 55375 09410
G3 16430 96472
G2 68243
G1 10793
ĐB 504382
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0
2 0
3 8,0
4 4,8,3
5 7,8,7
6 -
7 1,5,2
8 2
9 5,3
Đầu Đuôi
2,1,3 0
7,0 1
7,8 2
4,9 3
4 4
9,7 5
- 6
5,5 7
4,5,3 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 8-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 8-8-2019

G8 27
G7 273
G6 1008 9255 5426
G5 7179
G4 26153 54829 26372 63799
71462 39372 18596
G3 92680 56241
G2 97543
G1 09108
ĐB 872959
Đầu Đuôi
0 8, 8
1
2 7, 6, 9
3
4 1, 3
5 5, 3, 9
6 2
7 3, 9, 2, 2
8 0
9 9, 6
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 7, 6, 7
3 7, 5, 4
4
5 5
6 2, 9
7 2
8 0, 0
9 7, 2, 9, 5

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 1-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 1-8-2019

G8 10
G7 694
G6 0574 9200 7408
G5 4525
G4 94150 45862 66104 60101
68042 34416 66460
G3 46480 67210
G2 91874
G1 66630
ĐB 931153
Đầu Đuôi
0 0,8,4,1
1 0,6,0
2 5
3 0
4 2
5 0,3
6 2,0
7 4,4
8 0
9 4
Đầu Đuôi
1,0,5,6,8,1,3 0
0 1
6,4 2
5 3
9,7,0,7 4
2 5
1 6
- 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-7-2019

G8 72
G7 423
G6 2306 0345 6095
G5 3435
G4 90177 64623 65869 91568
37931 09225 00577
G3 38934 49587
G2 80233
G1 30346
ĐB 379160
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 3,3,5
3 5,1,4,3
4 5,6
5 -
6 9,8,0
7 2,7,7
8 7
9 5
Đầu Đuôi
6 0
3 1
7 2
2,2,3 3
3 4
4,9,3,2 5
0,4 6
7,7,8 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-7-2019

G8 02
G7 587
G6 1765 8729 5185
G5 6422
G4 87063 69562 99303 12402
13850 81306 33985
G3 02011 89984
G2 32781
G1 76800
ĐB 259441
Đầu Đuôi
0 2,3,2,6,0
1 1
2 9,2
3 -
4 1
5 0
6 5,3,2
7 -
8 7,5,5,4,1
9 -
Đầu Đuôi
5,0 0
1,8,4 1
0,2,6,0 2
6,0 3
8 4
6,8,8 5
0 6
8 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-7-2019

G8 72
G7 533
G6 2068 5353 0038
G5 3892
G4 70530 88245 41920 39066
25791 89216 15659
G3 31420 92433
G2 02017
G1 67055
ĐB 858575
Đầu Đuôi
0 -
1 6,7
2 0,0
3 3,8,0,3
4 5
5 3,9,5
6 8,6
7 2,5
8 -
9 2,1
Đầu Đuôi
3,2,2 0
9 1
7,9 2
3,5,3 3
- 4
4,5,7 5
6,1 6
1 7
6,3 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-7-2019

G8 84
G7 292
G6 3560 5021 5561
G5 1221
G4 52841 48016 39115 77033
41066 05785 36394
G3 42576 91086
G2 16809
G1 47119
ĐB 513541
Đầu Đuôi
0 9
1 6,5,9
2 1,1
3 3
4 1,1
5 -
6 0,1,6
7 6
8 4,5,6
9 2,4
Đầu Đuôi
6 0
2,6,2,4,4 1
9 2
3 3
8,9 4
1,8 5
1,6,7,8 6
- 7
- 8
0,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 27-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 27-6-2019

G8 77
G7 101
G6 9219 2400 7084
G5 4383
G4 70967 19530 29365 58390
66239 36760 89871
G3 95746 00220
G2 93474
G1 56525
ĐB 893944
Đầu Đuôi
0 1,0
1 9
2 0,5
3 0,9
4 6,4
5 -
6 7,5,0
7 7,1,4
8 4,3
9 0
Đầu Đuôi
0,3,9,6,2 0
0,7 1
- 2
8 3
8,7,4 4
6,2 5
4 6
7,6 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 20-6-2019

G8 46
G7 829
G6 8227 0175 6161
G5 3549
G4 83282 27486 60713 55407
00657 60103 00007
G3 47563 24756
G2 97802
G1 22917
ĐB 264393
Đầu Đuôi
0 7,3,7,2
1 3,7
2 9,7
3 -
4 6,9
5 7,6
6 1,3
7 5
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
8,0 2
1,0,6,9 3
- 4
7 5
4,8,5 6
2,0,5,0,1 7
- 8
2,4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 13-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 13-6-2019

G8 44
G7 892
G6 4297 5772 0281
G5 8215
G4 84340 30802 01032 11005
53966 91640 88175
G3 33274 21502
G2 30232
G1 88966
ĐB 372570
Đầu Đuôi
0 2,5,2
1 5
2 -
3 2,2
4 4,0,0
5 -
6 6,6
7 2,5,4,0
8 1
9 2,7
Đầu Đuôi
4,4,7 0
8 1
9,7,0,3,0,3 2
- 3
4,7 4
1,0,7 5
6,6 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 6-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-6-2019

G8 84
G7 513
G6 4659 6138 5717
G5 4185
G4 71859 26798 60756 73069
96665 15500 51166
G3 10279 35943
G2 51704
G1 07425
ĐB 529909
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 3,7
2 5
3 8
4 3
5 9,9,6
6 9,5,6
7 9
8 4,5
9 8
Đầu Đuôi
0 0
- 1
- 2
1,4 3
8,0 4
8,6,2 5
5,6 6
1 7
3,9 8
5,5,6,7,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-5-2019

G8 77
G7 176
G6 3185 2911 8993
G5 5242
G4 97527 72808 53684 71398
61175 15847 50934
G3 77827 46969
G2 13769
G1 70188
ĐB 919917
Đầu Đuôi
0 8
1 1,7
2 7,7
3 4
4 2,7
5 -
6 9,9
7 7,6,5
8 5,4,8
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
1 1
4 2
9 3
8,3 4
8,7 5
7 6
7,2,4,2,1 7
0,9,8 8
6,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-5-2019

G8 14
G7 528
G6 0152 4069 9025
G5 4678
G4 57250 84704 96173 19026
46058 77832 87672
G3 02709 66567
G2 94126
G1 58567
ĐB 287715
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4,5
2 8,5,6,6
3 2
4 -
5 2,0,8
6 9,7,7
7 8,3,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
5,3,7 2
7 3
1,0 4
2,1 5
2,2 6
6,6 7
2,7,5 8
6,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-5-2019

G8 88
G7 032
G6 9345 6017 7566
G5 1822
G4 44062 08251 05508 34608
55913 63768 41719
G3 44219 81345
G2 45535
G1 02962
ĐB 949450
Đầu Đuôi
0 8,8
1 7,3,9,9
2 2
3 2,5
4 5,5
5 1,0
6 6,2,8,2
7 -
8 8
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5 1
3,2,6,6 2
1 3
- 4
4,4,3 5
6 6
1 7
8,0,0,6 8
1,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-5-2019

G8 46
G7 061
G6 0709 6824 6182
G5 5760
G4 03438 59128 89232 59501
87756 94667 05003
G3 89378 72782
G2 23895
G1 83809
ĐB 890212
Đầu Đuôi
0 9,1,3,9
1 2
2 4,8
3 8,2
4 6
5 6
6 1,0,7
7 8
8 2,2
9 5
Đầu Đuôi
6 0
6,0 1
8,3,8,1 2
0 3
2 4
9 5
4,5 6
6 7
3,2,7 8
0,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-5-2019

G8 30
G7 965
G6 7877 8337 8630
G5 0034
G4 34864 80868 77822 95853
13819 89815 03381
G3 02319 67343
G2 97847
G1 62167
ĐB 401910
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,9,0
2 2
3 0,7,0,4
4 3,7
5 3
6 5,4,8,7
7 7
8 1
9 -
Đầu Đuôi
3,3,1 0
8 1
2 2
5,4 3
3,6 4
6,1 5
- 6
7,3,4,6 7
6 8
1,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-4-2019

G8 20
G7 835
G6 3595 4342 2574
G5 1085
G4 05986 64284 08925 88591
95527 10915 95500
G3 56484 79430
G2 73470
G1 95349
ĐB 137538
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 0,5,7
3 5,0,8
4 2,9
5 -
6 -
7 4,0
8 5,6,4,4
9 5,1
Đầu Đuôi
2,0,3,7 0
9 1
4 2
- 3
7,8,8 4
3,9,8,2,1 5
8 6
2 7
3 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-4-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-4-2019

G8 37
G7 275
G6 4544 5765 9532
G5 5339
G4 53061 83924 44210 48034
62805 17838 98161
G3 31170 98705
G2 10441
G1 85112
ĐB 214214
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,2,4
2 4
3 7,2,9,4,8
4 4,1
5 -
6 5,1,1
7 5,0
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
6,6,4 1
3,1 2
- 3
4,2,3,1 4
7,6,0,0 5
- 6
3 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-4-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-4-2019

G8 87
G7 754
G6 8241 3176 5991
G5 6733
G4 33880 92257 29101 53849
46442 82955 17121
G3 78417 02348
G2 16901
G1 79642
ĐB 976526
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7
2 1,6
3 3
4 1,9,2,8,2
5 4,7,5
6 -
7 6
8 7,0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
4,9,0,2,0 1
4,4 2
3 3
5 4
5 5
7,2 6
8,5,1 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-4-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-4-2019

G8 97
G7 441
G6 1213 0752 1118
G5 7398
G4 75892 78385 15858 64021
11072 83936 54655
G3 37288 98209
G2 55679
G1 06596
ĐB 667189
Đầu Đuôi
0 9
1 3,8
2 1
3 6
4 1
5 2,8,5
6 -
7 2,9
8 5,8,9
9 7,8,2,6
Đầu Đuôi
- 0
4,2 1
5,9,7 2
1 3
- 4
8,5 5
3,9 6
9 7
1,9,5,8 8
0,7,8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-3-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-3-2019

G8 58
G7 624
G6 3614 1688 8035
G5 4033
G4 07001 13105 41160 46872
29675 98265 28342
G3 87024 38030
G2 71368
G1 75201
ĐB 740919
Đầu Đuôi
0 1,5,1
1 4,9
2 4,4
3 5,3,0
4 2
5 8
6 0,5,8
7 2,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
0,0 1
7,4 2
3 3
2,1,2 4
3,0,7,6 5
- 6
- 7
5,8,6 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-3-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-3-2019

G8 56
G7 963
G6 6702 0846 9554
G5 4056
G4 97229 86520 79107 25033
10419 49671 81601
G3 09734 19819
G2 92673
G1 74695
ĐB 042502
Đầu Đuôi
0 2,7,1,2
1 9,9
2 9,0
3 3,4
4 6
5 6,4,6
6 3
7 1,3
8 -
9 5
Đầu Đuôi
2 0
7,0 1
0,0 2
6,3,7 3
5,3 4
9 5
5,4,5 6
0 7
- 8
2,1,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt