App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-8-2020

G8 34
G7 720
G6 1296 3319 0995
G5 3093
G4 24263 14909 45774 15083
41698 01598 42276
G3 06847 97283
G2 12360
G1 86548
ĐB 171421
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 0,1
3 4
4 7,8
5 -
6 3,0
7 4,6
8 3,3
9 6,5,3,8,8
Đầu Đuôi
2,6 0
2 1
- 2
9,6,8,8 3
3,7 4
9 5
9,7 6
4 7
9,9,4 8
1,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 11 lần 34 11 lần 60 10 lần 16 10 lần 09 10 lần
62 9 lần 07 9 lần 40 8 lần 20 8 lần 65 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
52 27 ngày 30/01/2020
38 22 ngày 05/03/2020
68 22 ngày 05/03/2020
06 22 ngày 05/03/2020
81 20 ngày 19/03/2020
29 20 ngày 19/03/2020
54 19 ngày 26/03/2020
99 14 ngày 30/04/2020
15 13 ngày 07/05/2020
45 13 ngày 07/05/2020

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-7-2020

G8 16
G7 171
G6 5550 6525 3940
G5 2453
G4 67526 71479 02456 05616
30542 24300 61165
G3 41396 57694
G2 65274
G1 06137
ĐB 649362
Đầu Đuôi
0 0
1 6,6
2 5,6
3 7
4 0,2
5 0,3,6
6 5,2
7 1,9,4
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
5,4,0 0
7 1
4,6 2
5 3
9,7 4
2,6 5
1,2,5,1,9 6
3 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-7-2020

G8 27
G7 930
G6 1821 8323 1098
G5 4740
G4 62563 01000 02811 89198
61947 96120 38011
G3 48209 50012
G2 69320
G1 53631
ĐB 501782
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,1,2
2 7,1,3,0,0
3 0,1
4 0,7
5 -
6 3
7 -
8 2
9 8,8
Đầu Đuôi
3,4,0,2,2 0
2,1,1,3 1
1,8 2
2,6 3
- 4
- 5
- 6
2,4 7
9,9 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-7-2020

G8 27
G7 759
G6 5778 3387 5285
G5 2362
G4 86526 37214 77436 30677
38591 98662 61122
G3 90959 01521
G2 09893
G1 94156
ĐB 721619
Đầu Đuôi
0 -
1 4,9
2 7,6,2,1
3 6
4 -
5 9,9,6
6 2,2
7 8,7
8 7,5
9 1,3
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
6,6,2 2
9 3
1 4
8 5
2,3,5 6
2,8,7 7
7 8
5,5,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-7-2020

G8 36
G7 835
G6 2824 3763 6517
G5 9643
G4 65798 85507 26712 92901
07534 34651 60625
G3 57207 70355
G2 03269
G1 17640
ĐB 793105
Đầu Đuôi
0 7,1,7,5
1 7,2
2 4,5
3 6,5,4
4 3,0
5 1,5
6 3,9
7 -
8 -
9 8
Đầu Đuôi
4 0
0,5 1
1 2
6,4 3
2,3 4
3,2,5,0 5
3 6
1,0,0 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-7-2020

G8 37
G7 931
G6 5790 7404 8172
G5 0367
G4 01165 23250 29303 90085
99717 67600 42072
G3 92979 60102
G2 18595
G1 70950
ĐB 045486
Đầu Đuôi
0 4,3,0,2
1 7
2 -
3 7,1
4 -
5 0,0
6 7,5
7 2,2,9
8 5,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,5,0,5 0
3 1
7,7,0 2
0 3
0 4
6,8,9 5
8 6
3,6,1 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-6-2020

G8 98
G7 525
G6 4940 8904 0818
G5 1877
G4 61377 66460 58859 70762
59787 71593 97455
G3 17112 74092
G2 60846
G1 65279
ĐB 405653
Đầu Đuôi
0 4
1 8,2
2 5
3 -
4 0,6
5 9,5,3
6 0,2
7 7,7,9
8 7
9 8,3,2
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
6,1,9 2
9,5 3
0 4
2,5 5
4 6
7,7,8 7
9,1 8
5,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-6-2020

G8 44
G7 702
G6 7833 2423 2209
G5 9712
G4 80180 36090 54951 98507
46911 09579 07569
G3 39546 12585
G2 24059
G1 07343
ĐB 330985
Đầu Đuôi
0 2,9,7
1 2,1
2 3
3 3
4 4,6,3
5 1,9
6 9
7 9
8 0,5,5
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
5,1 1
0,1 2
3,2,4 3
4 4
8,8 5
4 6
0 7
- 8
0,7,6,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-6-2020

G8 58
G7 387
G6 0320 7657 7824
G5 7813
G4 03861 93251 00205 64900
58346 55649 83780
G3 39175 43730
G2 34156
G1 96432
ĐB 890812
Đầu Đuôi
0 5,0
1 3,2
2 0,4
3 0,2
4 6,9
5 8,7,1,6
6 1
7 5
8 7,0
9 -
Đầu Đuôi
2,0,8,3 0
6,5 1
3,1 2
1 3
2 4
0,7 5
4,5 6
8,5 7
5 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-6-2020

G8 19
G7 592
G6 5792 9479 0635
G5 1969
G4 16446 40163 04788 30760
03096 58635 18009
G3 99110 84503
G2 14523
G1 87987
ĐB 132814
Đầu Đuôi
0 9,3
1 9,0,4
2 3
3 5,5
4 6
5 -
6 9,3,0
7 9
8 8,7
9 2,2,6
Đầu Đuôi
6,1 0
- 1
9,9 2
6,0,2 3
1 4
3,3 5
4,9 6
8 7
8 8
1,7,6,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-5-2020

G8 84
G7 373
G6 3840 2676 3923
G5 5169
G4 03916 79920 79222 17685
10794 17630 36041
G3 01712 67175
G2 68092
G1 96456
ĐB 557450
Đầu Đuôi
0 -
1 6,2
2 3,0,2
3 0
4 0,1
5 6,0
6 9
7 3,6,5
8 4,5
9 4,2
Đầu Đuôi
4,2,3,5 0
4 1
2,1,9 2
7,2 3
8,9 4
8,7 5
7,1,5 6
- 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-5-2020

G8 40
G7 162
G6 5671 8328 6025
G5 9876
G4 34816 95534 74598 74434
06697 44261 18316
G3 93770 92639
G2 85389
G1 63446
ĐB 465219
Đầu Đuôi
0 -
1 6,6,9
2 8,5
3 4,4,9
4 0,6
5 -
6 2,1
7 1,6,0
8 9
9 8,7
Đầu Đuôi
4,7 0
7,6 1
6 2
- 3
3,3 4
2 5
7,1,1,4 6
9 7
2,9 8
3,8,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 14-5-2020

G8 53
G7 104
G6 5427 4149 4787
G5 2912
G4 55975 98697 85379 95927
17079 11118 97364
G3 19226 93816
G2 90069
G1 47367
ĐB 338253
Đầu Đuôi
0 4
1 2,8,6
2 7,7,6
3 -
4 9
5 3,3
6 4,9,7
7 5,9,9
8 7
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
5,5 3
0,6 4
7 5
2,1 6
2,8,9,2,6 7
1 8
4,7,7,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 7-5-2020

G8 60
G7 682
G6 5785 2560 2956
G5 1127
G4 06171 07597 62215 92216
88845 82907 39626
G3 02369 16604
G2 11578
G1 71634
ĐB 323436
Đầu Đuôi
0 7,4
1 5,6
2 7,6
3 4,6
4 5
5 6
6 0,0,9
7 1,8
8 2,5
9 7
Đầu Đuôi
6,6 0
7 1
8 2
- 3
0,3 4
8,1,4 5
5,1,2,3 6
2,9,0 7
7 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-4-2020

G8 34
G7 618
G6 5435 2887 9728
G5 3855
G4 95995 58847 01347 52625
91126 07523 42771
G3 20099 74964
G2 12432
G1 81655
ĐB 800717
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7
2 8,5,6,3
3 4,5,2
4 7,7
5 5,5
6 4
7 1
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
7 1
3 2
2 3
3,6 4
3,5,9,2,5 5
2 6
8,4,4,1 7
1,2 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 26-3-2020

G8 82
G7 265
G6 5834 9824 8405
G5 7654
G4 46792 24895 89409 58882
23511 78060 72020
G3 65572 95160
G2 95247
G1 08844
ĐB 127054
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1
2 4,0
3 4
4 7,4
5 4,4
6 5,0,0
7 2
8 2,2
9 2,5
Đầu Đuôi
6,2,6 0
1 1
8,9,8,7 2
- 3
3,2,5,4,5 4
6,0,9 5
- 6
4 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 19-3-2020

G8 29
G7 581
G6 2284 7407 6811
G5 0800
G4 47317 94760 82249 08653
63612 46402 60335
G3 70365 31977
G2 10311
G1 80109
ĐB 668277
Đầu Đuôi
0 7,0,2,9
1 1,7,2,1
2 9
3 5
4 9
5 3
6 0,5
7 7,7
8 1,4
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
8,1,1 1
1,0 2
5 3
8 4
3,6 5
- 6
0,1,7,7 7
- 8
2,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 12-3-2020

G8 64
G7 264
G6 7073 8362 4333
G5 3798
G4 32813 39074 83810 86388
30679 33176 88481
G3 05662 45653
G2 92201
G1 47885
ĐB 516004
Đầu Đuôi
0 1,4
1 3,0
2 -
3 3
4 -
5 3
6 4,4,2,2
7 3,4,9,6
8 8,1,5
9 8
Đầu Đuôi
1 0
8,0 1
6,6 2
7,3,1,5 3
6,6,7,0 4
8 5
7 6
- 7
9,8 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 5-3-2020

G8 34
G7 637
G6 9219 5506 4838
G5 9498
G4 73062 46191 98630 12214
56760 23991 02568
G3 91809 81025
G2 35048
G1 57363
ĐB 756935
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9,4
2 5
3 4,7,8,0,5
4 8
5 -
6 2,0,8,3
7 -
8 -
9 8,1,1
Đầu Đuôi
3,6 0
9,9 1
6 2
6 3
3,1 4
2,3 5
0 6
3 7
3,9,6,4 8
1,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 27-2-2020

G8 14
G7 884
G6 1035 8032 1925
G5 6353
G4 14150 26847 53523 80707
59445 71024 85439
G3 69833 04158
G2 16138
G1 57809
ĐB 707716
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4,6
2 5,3,4
3 5,2,9,3,8
4 7,5
5 3,0,8
6 -
7 -
8 4
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
3 2
5,2,3 3
1,8,2 4
3,2,4 5
1 6
4,0 7
5,3 8
3,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 20-2-2020

G8 51
G7 838
G6 5609 4964 2527
G5 1220
G4 01938 51234 27126 40417
01703 42063 97381
G3 00610 28240
G2 93659
G1 78186
ĐB 626262
Đầu Đuôi
0 9,3
1 7,0
2 7,0,6
3 8,8,4
4 0
5 1,9
6 4,3,2
7 -
8 1,6
9 -
Đầu Đuôi
2,1,4 0
5,8 1
6 2
0,6 3
6,3 4
- 5
2,8 6
2,1 7
3,3 8
0,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 13-2-2020

G8 92
G7 986
G6 0524 9559 7934
G5 6870
G4 24873 90795 05607 44292
84134 13360 16600
G3 47298 74668
G2 73401
G1 92746
ĐB 388470
Đầu Đuôi
0 7,0,1
1 -
2 4
3 4,4
4 6
5 9
6 0,8
7 0,3,0
8 6
9 2,5,2,8
Đầu Đuôi
7,6,0,7 0
0 1
9,9 2
7 3
2,3,3 4
9 5
8,4 6
0 7
9,6 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-2-2020

G8 65
G7 090
G6 7541 1332 3818
G5 8354
G4 33874 03538 10619 15348
88643 03976 11731
G3 68129 21020
G2 40155
G1 51330
ĐB 560765
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9
2 9,0
3 2,8,1,0
4 1,8,3
5 4,5
6 5,5
7 4,6
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,2,3 0
4,3 1
3 2
4 3
5,7 4
6,5,6 5
7 6
- 7
1,3,4 8
1,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-1-2020

G8 06
G7 354
G6 1904 7788 9685
G5 5552
G4 30237 17013 96809 55741
78015 34261 96006
G3 97059 29065
G2 17447
G1 81810
ĐB 624288
Đầu Đuôi
0 6,4,9,6
1 3,5,0
2 -
3 7
4 1,7
5 4,2,9
6 1,5
7 -
8 8,5,8
9 -
Đầu Đuôi
1 0
4,6 1
5 2
1 3
5,0 4
8,1,6 5
0,0 6
3,4 7
8,8 8
0,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-1-2020

G8 43
G7 406
G6 6270 7016 6019
G5 4314
G4 34300 64523 97798 73233
49674 51704 02913
G3 34790 71356
G2 82088
G1 10807
ĐB 808407
Đầu Đuôi
0 6,0,4,7,7
1 6,9,4,3
2 3
3 3
4 3
5 6
6 -
7 0,4
8 8
9 8,0
Đầu Đuôi
7,0,9 0
- 1
- 2
4,2,3,1 3
1,7,0 4
- 5
0,1,5 6
0,0 7
9,8 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-1-2020

G8 24
G7 641
G6 6240 6091 9988
G5 2159
G4 08414 06645 12232 66416
62426 02596 85536
G3 85363 98265
G2 80658
G1 57704
ĐB 020527
Đầu Đuôi
0 4
1 4,6
2 4,6,7
3 2,6
4 1,0,5
5 9,8
6 3,5
7 -
8 8
9 1,6
Đầu Đuôi
4 0
4,9 1
3 2
6 3
2,1,0 4
4,6 5
1,2,9,3 6
2 7
8,5 8
5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt