XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-5-2019

G8 43
G7 693
G6 7325 3124 9214
G5 7135
G4 38516 95840 82653 73140
56293 59780 20802
G3 53587 55989
G2 86883
G1 29122
ĐB 036258
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 5,4,2
3 5
4 3,0,0
5 3,8
6 -
7 -
8 0,7,9,3
9 3,3
Đầu Đuôi
4,4,8 0
- 1
0,2 2
4,9,5,9,8 3
2,1 4
2,3 5
1 6
8 7
5 8
8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 13 lần 28 12 lần 65 10 lần 75 10 lần 40 9 lần
90 9 lần 89 9 lần 23 8 lần 12 8 lần 64 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
57 23 ngày 11/12/2018
95 22 ngày 18/12/2018
92 22 ngày 18/12/2018
15 21 ngày 25/12/2018
88 18 ngày 15/01/2019
37 16 ngày 29/01/2019
47 15 ngày 05/02/2019
74 15 ngày 05/02/2019
08 14 ngày 12/02/2019
30 13 ngày 19/02/2019

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-5-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-5-2019

G8 06
G7 958
G6 6945 8640 5041
G5 5631
G4 59670 48212 25176 75698
10514 11825 81738
G3 33677 26627
G2 44714
G1 25644
ĐB 276267
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,4
2 5,7
3 1,8
4 5,0,1,4
5 8
6 7
7 0,6,7
8 -
9 8
Đầu Đuôi
4,7 0
4,3 1
1 2
- 3
1,1,4 4
4,2 5
0,7 6
7,2,6 7
5,9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-5-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-5-2019

G8 16
G7 187
G6 1461 7553 6765
G5 2249
G4 20563 07669 83555 70856
57285 10135 56979
G3 74060 80036
G2 18413
G1 80801
ĐB 224033
Đầu Đuôi
0 1
1 6,3
2 -
3 5,6,3
4 9
5 3,5,6
6 1,5,3,9,0
7 9
8 7,5
9 -
Đầu Đuôi
6 0
6,0 1
- 2
5,6,1,3 3
- 4
6,5,8,3 5
1,5,3 6
8 7
- 8
4,6,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-4-2019

G8 07
G7 113
G6 0616 2539 9478
G5 1297
G4 67836 10755 21671 66491
95222 42875 79972
G3 94756 82858
G2 12055
G1 51554
ĐB 951717
Đầu Đuôi
0 7
1 3,6,7
2 2
3 9,6
4 -
5 5,6,8,5,4
6 -
7 8,1,5,2
8 -
9 7,1
Đầu Đuôi
- 0
7,9 1
2,7 2
1 3
5 4
5,7,5 5
1,3,5 6
0,9,1 7
7,5 8
3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-4-2019

G8 82
G7 932
G6 0562 1818 5133
G5 0435
G4 89316 80939 45766 27599
19650 12417 63898
G3 24879 87443
G2 35563
G1 54503
ĐB 840287
Đầu Đuôi
0 3
1 8,6,7
2 -
3 2,3,5,9
4 3
5 0
6 2,6,3
7 9
8 2,7
9 9,8
Đầu Đuôi
5 0
- 1
8,3,6 2
3,4,6,0 3
- 4
3 5
1,6 6
1,8 7
1,9 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-4-2019

G8 59
G7 348
G6 2981 2040 3959
G5 3184
G4 98779 52800 58102 19591
52644 65198 78448
G3 15683 47117
G2 25465
G1 84980
ĐB 236623
Đầu Đuôi
0 0,2
1 7
2 3
3 -
4 8,0,4,8
5 9,9
6 5
7 9
8 1,4,3,0
9 1,8
Đầu Đuôi
4,0,8 0
8,9 1
0 2
8,2 3
8,4 4
6 5
- 6
1 7
4,9,4 8
5,5,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-4-2019

G8 66
G7 089
G6 4158 0089 4576
G5 7512
G4 77542 18928 44749 04540
97290 49586 57480
G3 53348 02328
G2 49818
G1 07514
ĐB 235878
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8,4
2 8,8
3 -
4 2,9,0,8
5 8
6 6
7 6,8
8 9,9,6,0
9 0
Đầu Đuôi
4,9,8 0
- 1
1,4 2
- 3
1 4
- 5
6,7,8 6
- 7
5,2,4,2,1,7 8
8,8,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-4-2019

G8 11
G7 716
G6 4883 3264 7953
G5 4604
G4 05836 72079 04021 82958
24018 03990 20570
G3 61853 45183
G2 93014
G1 73465
ĐB 184754
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6,8,4
2 1
3 6
4 -
5 3,8,3,4
6 4,5
7 9,0
8 3,3
9 0
Đầu Đuôi
9,7 0
1,2 1
- 2
8,5,5,8 3
6,0,1,5 4
6 5
1,3 6
- 7
5,1 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-3-2019

G8 44
G7 669
G6 4534 4914 6671
G5 0739
G4 68289 62942 43596 86289
90534 50460 80240
G3 00665 58542
G2 88882
G1 38575
ĐB 659761
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 -
3 4,9,4
4 4,2,0,2
5 -
6 9,0,5,1
7 1,5
8 9,9,2
9 6
Đầu Đuôi
6,4 0
7,6 1
4,4,8 2
- 3
4,3,1,3 4
6,7 5
9 6
- 7
- 8
6,3,8,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-3-2019

G8 25
G7 344
G6 9662 3138 8246
G5 7475
G4 58331 15556 51519 88673
43090 27603 39763
G3 50359 79959
G2 77861
G1 43700
ĐB 210528
Đầu Đuôi
0 3,0
1 9
2 5,8
3 8,1
4 4,6
5 6,9,9
6 2,3,1
7 5,3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,0 0
3,6 1
6 2
7,0,6 3
4 4
2,7 5
4,5 6
- 7
3,2 8
1,5,5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-3-2019

G8 65
G7 293
G6 9705 5653 7496
G5 5265
G4 81382 90209 19359 93368
47202 29803 54340
G3 39764 84829
G2 32844
G1 94612
ĐB 869197
Đầu Đuôi
0 5,9,2,3
1 2
2 9
3 -
4 0,4
5 3,9
6 5,5,8,4
7 -
8 2
9 3,6,7
Đầu Đuôi
4 0
- 1
8,0,1 2
9,5,0 3
6,4 4
6,0,6 5
9 6
9 7
6 8
0,5,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-3-2019

G8 90
G7 775
G6 7551 2409 3834
G5 5520
G4 78761 33714 41811 24810
87109 47022 39516
G3 86783 22983
G2 34194
G1 71920
ĐB 605026
Đầu Đuôi
0 9,9
1 4,1,0,6
2 0,2,0,6
3 4
4 -
5 1
6 1
7 5
8 3,3
9 0,4
Đầu Đuôi
9,2,1,2 0
5,6,1 1
2 2
8,8 3
3,1,9 4
7 5
1,2 6
- 7
- 8
0,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-2-2019

G8 54
G7 163
G6 3849 9561 7639
G5 0677
G4 00473 30578 50114 16676
61305 26984 39572
G3 67631 65486
G2 92940
G1 09820
ĐB 342173
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 0
3 9,1
4 9,0
5 4
6 3,1
7 7,3,8,6,2,3
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
4,2 0
6,3 1
7 2
6,7,7 3
5,1,8 4
0 5
7,8 6
7 7
7 8
4,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-2-2019

G8 90
G7 748
G6 7385 7391 4928
G5 0371
G4 77353 29307 82387 38900
75165 56063 18718
G3 94186 65721
G2 46555
G1 71799
ĐB 603130
Đầu Đuôi
0 7,0
1 8
2 8,1
3 0
4 8
5 3,5
6 5,3
7 1
8 5,7,6
9 0,1,9
Đầu Đuôi
9,0,3 0
9,7,2 1
- 2
5,6 3
- 4
8,6,5 5
8 6
0,8 7
4,2,1 8
9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-2-2019

G8 06
G7 048
G6 7914 9666 5241
G5 5008
G4 17321 52236 69851 73606
15414 82087 22903
G3 44623 06620
G2 36675
G1 76496
ĐB 526660
Đầu Đuôi
0 6,8,6,3
1 4,4
2 1,3,0
3 6
4 8,1
5 1
6 6,0
7 5
8 7
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
4,2,5 1
- 2
0,2 3
1,1 4
7 5
0,6,3,0,9 6
8 7
4,0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-2-2019

G8 67
G7 614
G6 8220 3590 5704
G5 9055
G4 70843 93194 38728 54846
87369 32656 30787
G3 13573 39347
G2 03228
G1 19274
ĐB 377932
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 0,8,8
3 2
4 3,6,7
5 5,6
6 7,9
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
2,9 0
- 1
3 2
4,7 3
1,0,9,7 4
5 5
4,5 6
6,8,4 7
2,2 8
6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 29-1-2019

G8 37
G7 244
G6 2142 8096 3575
G5 4911
G4 41525 16980 71364 56363
36327 47373 23585
G3 45931 83334
G2 41253
G1 92384
ĐB 362246
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 5,7
3 7,1,4
4 4,2,6
5 3
6 4,3
7 5,3
8 0,5,4
9 6
Đầu Đuôi
8 0
1,3 1
4 2
6,7,5 3
4,6,3,8 4
7,2,8 5
9,4 6
3,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-1-2019

G8 77
G7 903
G6 9126 6512 4887
G5 3841
G4 01171 73611 37189 28550
53234 86848 64081
G3 10785 89842
G2 24149
G1 43089
ĐB 547765
Đầu Đuôi
0 3
1 2,1
2 6
3 4
4 1,8,2,9
5 0
6 5
7 7,1
8 7,9,1,5,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
4,7,1,8 1
1,4 2
0 3
3 4
8,6 5
2 6
7,8 7
4 8
8,4,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-1-2019

G8 17
G7 814
G6 9623 2166 4293
G5 9722
G4 30516 87927 33386 52207
48598 23723 72733
G3 71127 07388
G2 53123
G1 51208
ĐB 146217
Đầu Đuôi
0 7,8
1 7,4,6,7
2 3,2,7,3,7,3
3 3
4 -
5 -
6 6
7 -
8 6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2 2
2,9,2,3,2 3
1 4
- 5
6,1,8 6
1,2,0,2,1 7
9,8,0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-1-2019

G8 33
G7 354
G6 6005 2417 0646
G5 5224
G4 66586 44210 41629 80060
12876 24486 64469
G3 64769 15866
G2 35953
G1 71899
ĐB 939875
Đầu Đuôi
0 5
1 7,0
2 4,9
3 3
4 6
5 4,3
6 0,9,9,6
7 6,5
8 6,6
9 9
Đầu Đuôi
1,6 0
- 1
- 2
3,5 3
5,2 4
0,7 5
4,8,7,8,6 6
1 7
- 8
2,6,6,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-1-2019

G8 94
G7 687
G6 1530 5382 7663
G5 4575
G4 28420 07066 44793 73990
17346 86775 67823
G3 76691 05759
G2 53434
G1 68383
ĐB 865528
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,3,8
3 0,4
4 6
5 9
6 3,6
7 5,5
8 7,2,3
9 4,3,0,1
Đầu Đuôi
3,2,9 0
9 1
8 2
6,9,2,8 3
9,3 4
7,7 5
6,4 6
8 7
2 8
5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt