XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-11-2018

G8 12
G7 584
G6 7278 0642 5207
G5 2047
G4 52454 73044 60237 35086
16822 78158 76976
G3 60274 27108
G2 27250
G1 93537
ĐB 631826
Đầu Đuôi
0 7,8
1 2
2 2,6
3 7,7
4 2,7,4
5 4,8,0
6 -
7 8,6,4
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
1,4,2 2
- 3
8,5,4,7 4
- 5
8,7,2 6
0,4,3,3 7
7,5,0 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 13 lần 72 12 lần 35 11 lần 60 10 lần 73 9 lần
79 9 lần 77 8 lần 53 8 lần 78 8 lần 67 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
61 19 ngày 03/07/2018
16 19 ngày 03/07/2018
80 18 ngày 10/07/2018
14 17 ngày 17/07/2018
48 15 ngày 31/07/2018
15 15 ngày 31/07/2018
06 14 ngày 07/08/2018
31 14 ngày 07/08/2018
85 13 ngày 14/08/2018
52 12 ngày 21/08/2018

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-11-2018

G8 59
G7 970
G6 2235 2045 5888
G5 0623
G4 56260 24072 09002 95318
01799 11222 33476
G3 20369 75128
G2 53184
G1 71170
ĐB 571188
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 3,2,8
3 5
4 5
5 9
6 0,9
7 0,2,6,0
8 8,4,8
9 9
Đầu Đuôi
7,6,7 0
- 1
7,0,2 2
2 3
8 4
3,4 5
7 6
- 7
8,1,2,8 8
5,9,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-10-2018

G8 02
G7 139
G6 1103 6464 7990
G5 4989
G4 00222 28667 16435 32758
33827 54270 85060
G3 71829 75841
G2 89257
G1 31425
ĐB 986955
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 2,7,9,5
3 9,5
4 1
5 8,7,5
6 4,7,0
7 0
8 9
9 0
Đầu Đuôi
9,7,6 0
4 1
0,2 2
0 3
6 4
3,2,5 5
- 6
6,2,5 7
5 8
3,8,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-10-2018

G8 87
G7 640
G6 4138 2372 7112
G5 1879
G4 85005 73545 63893 41755
24162 39368 08294
G3 29011 11869
G2 92100
G1 47209
ĐB 063867
Đầu Đuôi
0 5,0,9
1 2,1
2 -
3 8
4 0,5
5 5
6 2,8,9,7
7 2,9
8 7
9 3,4
Đầu Đuôi
4,0 0
1 1
7,1,6 2
9 3
9 4
0,4,5 5
- 6
8,6 7
3,6 8
7,6,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-10-2018

G8 75
G7 738
G6 7882 8967 3000
G5 2171
G4 40150 20940 70043 12422
10275 52301 33507
G3 52267 04046
G2 72628
G1 74877
ĐB 441497
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 -
2 2,8
3 8
4 0,3,6
5 0
6 7,7
7 5,1,5,7
8 2
9 7
Đầu Đuôi
0,5,4 0
7,0 1
8,2 2
4 3
- 4
7,7 5
4 6
6,0,6,7,9 7
3,2 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-10-2018

G8 45
G7 970
G6 3098 8509 8383
G5 8436
G4 78853 10864 44560 04786
06679 81304 87132
G3 05070 08700
G2 19612
G1 31233
ĐB 450556
Đầu Đuôi
0 9,4,0
1 2
2 -
3 6,2,3
4 5
5 3,6
6 4,0
7 0,9,0
8 3,6
9 8
Đầu Đuôi
7,6,7,0 0
- 1
3,1 2
8,5,3 3
6,0 4
4 5
3,8,5 6
- 7
9 8
0,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-10-2018

G8 60
G7 799
G6 6299 6118 8908
G5 6470
G4 40344 73665 65068 06779
57223 37959 40087
G3 13207 45342
G2 39192
G1 67650
ĐB 758396
Đầu Đuôi
0 8,7
1 8
2 3
3 -
4 4,2
5 9,0
6 0,5,8
7 0,9
8 7
9 9,9,2,6
Đầu Đuôi
6,7,5 0
- 1
4,9 2
2 3
4 4
6 5
9 6
8,0 7
1,0,6 8
9,9,7,5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-9-2018

G8 79
G7 221
G6 3593 8634 8859
G5 5091
G4 27988 86302 64307 33229
11317 93025 91829
G3 96390 83151
G2 26732
G1 41622
ĐB 346220
Đầu Đuôi
0 2,7
1 7
2 1,9,5,9,2,0
3 4,2
4 -
5 9,1
6 -
7 9
8 8
9 3,1,0
Đầu Đuôi
9,2 0
2,9,5 1
0,3,2 2
9 3
3 4
2 5
- 6
0,1 7
8 8
7,5,2,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-9-2018

G8 46
G7 721
G6 0264 7590 2966
G5 3010
G4 26392 87872 90475 87873
40481 27477 95908
G3 72724 78927
G2 89046
G1 76193
ĐB 919883
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 1,4,7
3 -
4 6,6
5 -
6 4,6
7 2,5,3,7
8 1,3
9 0,2,3
Đầu Đuôi
9,1 0
2,8 1
9,7 2
7,9,8 3
6,2 4
7 5
4,6,4 6
7,2 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-9-2018

G8 57
G7 213
G6 2600 7481 9017
G5 4568
G4 10659 28496 95674 28438
18164 15649 85373
G3 39562 32128
G2 17020
G1 58987
ĐB 264398
Đầu Đuôi
0 0
1 3,7
2 8,0
3 8
4 9
5 7,9
6 8,4,2
7 4,3
8 1,7
9 6,8
Đầu Đuôi
0,2 0
8 1
6 2
1,7 3
7,6 4
- 5
9 6
5,1,8 7
6,3,2,9 8
5,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-9-2018

G8 83
G7 502
G6 2954 5069 1463
G5 7157
G4 94330 03208 64197 88265
44537 27168 13212
G3 93467 64572
G2 03686
G1 73736
ĐB 273953
Đầu Đuôi
0 2,8
1 2
2 -
3 0,7,6
4 -
5 4,7,3
6 9,3,5,8,7
7 2
8 3,6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
- 1
0,1,7 2
8,6,5 3
5 4
6 5
8,3 6
5,9,3,6 7
0,6 8
6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-8-2018

G8 05
G7 819
G6 5270 4778 0609
G5 0301
G4 95172 78056 64625 31253
20759 06938 19473
G3 76704 35433
G2 14996
G1 51212
ĐB 351169
Đầu Đuôi
0 5,9,1,4
1 9,2
2 5
3 8,3
4 -
5 6,3,9
6 9
7 0,8,2,3
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7 0
0 1
7,1 2
5,7,3 3
0 4
0,2 5
5,9 6
- 7
7,3 8
1,0,5,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-8-2018

G8 19
G7 845
G6 4126 6767 3255
G5 0552
G4 45922 61819 55199 26340
18560 76543 99330
G3 41678 59335
G2 55427
G1 79182
ĐB 032126
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9
2 6,2,7,6
3 0,5
4 5,0,3
5 5,2
6 7,0
7 8
8 2
9 9
Đầu Đuôi
4,6,3 0
- 1
5,2,8 2
4 3
- 4
4,5,3 5
2,2 6
6,2 7
7 8
1,1,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-8-2018

G8 29
G7 711
G6 6217 5249 5245
G5 6903
G4 50430 46405 10673 70247
68683 35469 71985
G3 28930 98765
G2 71954
G1 56835
ĐB 373129
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1,7
2 9,9
3 0,0,5
4 9,5,7
5 4
6 9,5
7 3
8 3,5
9 -
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
- 2
0,7,8 3
5 4
4,0,8,6,3 5
- 6
1,4 7
- 8
2,4,6,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-8-2018

G8 57
G7 187
G6 2849 4491 2009
G5 7652
G4 12591 56191 90534 79931
58573 95182 25906
G3 05124 19310
G2 64760
G1 64784
ĐB 117564
Đầu Đuôi
0 9,6
1 0
2 4
3 4,1
4 9
5 7,2
6 0,4
7 3
8 7,2,4
9 1,1,1
Đầu Đuôi
1,6 0
9,9,9,3 1
5,8 2
7 3
3,2,8,6 4
- 5
0 6
5,8 7
- 8
4,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 31-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 31-7-2018

G8 24
G7 224
G6 6963 7813 7111
G5 7563
G4 05373 67798 30326 80423
62748 89300 49537
G3 72792 27950
G2 12169
G1 25115
ĐB 800631
Đầu Đuôi
0 0
1 3,1,5
2 4,4,6,3
3 7,1
4 8
5 0
6 3,3,9
7 3
8 -
9 8,2
Đầu Đuôi
0,5 0
1,3 1
9 2
6,1,6,7,2 3
2,2 4
1 5
2 6
3 7
9,4 8
6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 24-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 24-7-2018

G8 90
G7 194
G6 3662 4744 9579
G5 4870
G4 33151 06909 86172 96165
20846 48449 63793
G3 75623 54440
G2 59069
G1 44006
ĐB 434473
Đầu Đuôi
0 9,6
1 -
2 3
3 -
4 4,6,9,0
5 1
6 2,5,9
7 9,0,2,3
8 -
9 0,4,3
Đầu Đuôi
9,7,4 0
5 1
6,7 2
9,2,7 3
9,4 4
6 5
4,0 6
- 7
- 8
7,0,4,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 17-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 17-7-2018

G8 45
G7 266
G6 1804 9724 7784
G5 3755
G4 94158 30614 14058 84798
01947 57744 09617
G3 41178 00270
G2 00273
G1 13964
ĐB 259438
Đầu Đuôi
0 4
1 4,7
2 4
3 8
4 5,7,4
5 5,8,8
6 6,4
7 8,0,3
8 4
9 8
Đầu Đuôi
7 0
- 1
- 2
7 3
0,2,8,1,4,6 4
4,5 5
6 6
4,1 7
5,5,9,7,3 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 10-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 10-7-2018

G8 25
G7 644
G6 1530 2355 9311
G5 7633
G4 06387 79323 07072 49181
52689 53786 54205
G3 93613 92445
G2 44056
G1 54180
ĐB 378725
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3
2 5,3,5
3 0,3
4 4,5
5 5,6
6 -
7 2
8 7,1,9,6,0
9 -
Đầu Đuôi
3,8 0
1,8 1
7 2
3,2,1 3
4 4
2,5,0,4,2 5
8,5 6
8 7
- 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt