App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-6-2020

G8 23
G7 809
G6 1699 9216 8651
G5 3837
G4 28887 52975 32549 86763
59095 15444 97289
G3 30247 41220
G2 64252
G1 07664
ĐB 449362
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 3,0
3 7
4 9,4,7
5 1,2
6 3,4,2
7 5
8 7,9
9 9,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
5,6 2
2,6 3
4,6 4
7,9 5
1 6
3,8,4 7
- 8
0,9,4,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
56 10 lần 52 9 lần 09 9 lần 45 9 lần 50 8 lần
89 8 lần 37 8 lần 30 8 lần 20 8 lần 17 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
65 25 ngày 10/12/2019
61 24 ngày 17/12/2019
18 24 ngày 17/12/2019
26 21 ngày 07/01/2020
05 18 ngày 28/01/2020
88 18 ngày 28/01/2020
69 17 ngày 04/02/2020
38 17 ngày 04/02/2020
32 17 ngày 04/02/2020
55 16 ngày 11/02/2020

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-5-2020

G8 46
G7 852
G6 4260 8630 1852
G5 3820
G4 39914 86472 01807 40339
52549 92552 73550
G3 63522 26256
G2 29417
G1 50346
ĐB 005143
Đầu Đuôi
0 7
1 4,7
2 0,2
3 0,9
4 6,9,6,3
5 2,2,2,0,6
6 0
7 2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,3,2,5 0
- 1
5,5,7,5,2 2
4 3
1 4
- 5
4,5,4 6
0,1 7
- 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-5-2020

G8 81
G7 757
G6 5843 9336 5792
G5 6827
G4 49520 99954 93235 51984
98636 61345 38508
G3 98898 52110
G2 47358
G1 28792
ĐB 083623
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 7,0,3
3 6,5,6
4 3,5
5 7,4,8
6 -
7 -
8 1,4
9 2,8,2
Đầu Đuôi
2,1 0
8 1
9,9 2
4,2 3
5,8 4
3,4 5
3,3 6
5,2 7
0,9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-5-2020

G8 77
G7 852
G6 9151 7144 5389
G5 6059
G4 16115 06671 50900 40870
60179 84300 58563
G3 63348 24221
G2 69725
G1 98525
ĐB 096097
Đầu Đuôi
0 0,0
1 5
2 1,5,5
3 -
4 4,8
5 2,1,9
6 3
7 7,1,0,9
8 9
9 7
Đầu Đuôi
0,7,0 0
5,7,2 1
5 2
6 3
4 4
1,2,2 5
- 6
7,9 7
4 8
8,5,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-5-2020

G8 97
G7 043
G6 0351 4744 7472
G5 1230
G4 71742 04737 91087 58872
39597 06604 76387
G3 73916 40480
G2 30630
G1 68351
ĐB 916296
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 -
3 0,7,0
4 3,4,2
5 1,1
6 -
7 2,2
8 7,7,0
9 7,7,6
Đầu Đuôi
3,8,3 0
5,5 1
7,4,7 2
4 3
4,0 4
- 5
1,9 6
9,3,8,9,8 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 31-3-2020

G8 43
G7 680
G6 0593 5994 7137
G5 4703
G4 32333 44776 60651 93994
97295 20760 62340
G3 66885 49990
G2 17180
G1 10519
ĐB 313713
Đầu Đuôi
0 3
1 9,3
2 -
3 7,3
4 3,0
5 1
6 0
7 6
8 0,5,0
9 3,4,4,5,0
Đầu Đuôi
8,6,4,9,8 0
5 1
- 2
4,9,0,3,1 3
9,9 4
9,8 5
7 6
3 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 24-3-2020

G8 06
G7 354
G6 1898 8256 2410
G5 8031
G4 22758 50572 31116 39911
73600 51701 37490
G3 21006 87631
G2 12083
G1 90574
ĐB 986587
Đầu Đuôi
0 6,0,1,6
1 0,6,1
2 -
3 1,1
4 -
5 4,6,8
6 -
7 2,4
8 3,7
9 8,0
Đầu Đuôi
1,0,9 0
3,1,0,3 1
7 2
8 3
5,7 4
- 5
0,5,1,0 6
8 7
9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 17-3-2020

G8 08
G7 947
G6 3689 7170 8085
G5 8037
G4 71809 93653 54978 56764
26575 49630 53621
G3 47342 71200
G2 77683
G1 93481
ĐB 164525
Đầu Đuôi
0 8,9,0
1 -
2 1,5
3 7,0
4 7,2
5 3
6 4
7 0,8,5
8 9,5,3,1
9 -
Đầu Đuôi
7,3,0 0
2,8 1
4 2
5,8 3
6 4
8,7,2 5
- 6
4,3 7
0,7 8
8,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 10-3-2020

G8 41
G7 103
G6 6967 7709 9457
G5 8136
G4 73127 95606 08763 73570
43568 00299 10130
G3 86728 62333
G2 81830
G1 59384
ĐB 964406
Đầu Đuôi
0 3,9,6,6
1 -
2 7,8
3 6,0,3,0
4 1
5 7
6 7,3,8
7 0
8 4
9 9
Đầu Đuôi
7,3,3 0
4 1
- 2
0,6,3 3
8 4
- 5
3,0,0 6
6,5,2 7
6,2 8
0,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 3-3-2020

G8 96
G7 859
G6 8073 0816 6972
G5 4411
G4 10050 58717 42231 63907
06760 85979 75556
G3 37236 45453
G2 43866
G1 21124
ĐB 084706
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6,1,7
2 4
3 1,6
4 -
5 9,0,6,3
6 0,6
7 3,2,9
8 -
9 6
Đầu Đuôi
5,6 0
1,3 1
7 2
7,5 3
2 4
- 5
9,1,5,3,6,0 6
1,0 7
- 8
5,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-2-2020

G8 59
G7 899
G6 8503 3095 1129
G5 4530
G4 78168 40534 51741 19547
21477 89120 37616
G3 69112 98904
G2 52412
G1 30430
ĐB 906581
Đầu Đuôi
0 3,4
1 6,2,2
2 9,0
3 0,4,0
4 1,7
5 9
6 8
7 7
8 1
9 9,5
Đầu Đuôi
3,2,3 0
4,8 1
1,1 2
0 3
3,0 4
9 5
1 6
4,7 7
6 8
5,9,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-2-2020

G8 56
G7 659
G6 1656 1754 4317
G5 8245
G4 11291 11709 81613 15102
85457 80496 93686
G3 09868 72249
G2 43024
G1 42086
ĐB 631710
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7,3,0
2 4
3 -
4 5,9
5 6,9,6,4,7
6 8
7 -
8 6,6
9 1,6
Đầu Đuôi
1 0
9 1
0 2
1 3
5,2 4
4 5
5,5,9,8,8 6
1,5 7
6 8
5,0,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-2-2020

G8 43
G7 079
G6 1771 6848 6410
G5 3882
G4 86935 36615 40327 53628
08467 37111 67922
G3 51273 39755
G2 44856
G1 18163
ĐB 808233
Đầu Đuôi
0 -
1 0,5,1
2 7,8,2
3 5,3
4 3,8
5 5,6
6 7,3
7 9,1,3
8 2
9 -
Đầu Đuôi
1 0
7,1 1
8,2 2
4,7,6,3 3
- 4
3,1,5 5
5 6
2,6 7
4,2 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-2-2020

G8 84
G7 406
G6 0675 3299 0386
G5 6539
G4 39744 90738 91232 60200
37598 44075 78569
G3 71650 25520
G2 27942
G1 85725
ĐB 794431
Đầu Đuôi
0 6,0
1 -
2 0,5
3 9,8,2,1
4 4,2
5 0
6 9
7 5,5
8 4,6
9 9,8
Đầu Đuôi
0,5,2 0
3 1
3,4 2
- 3
8,4 4
7,7,2 5
0,8 6
- 7
3,9 8
9,3,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-1-2020

G8 45
G7 089
G6 7081 8095 5205
G5 6367
G4 73939 52868 99955 00688
86949 68809 61377
G3 38431 67357
G2 39587
G1 86036
ĐB 335205
Đầu Đuôi
0 5,9,5
1 -
2 -
3 9,1,6
4 5,9
5 5,7
6 7,8
7 7
8 9,1,8,7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
8,3 1
- 2
- 3
- 4
4,9,0,5,0 5
3 6
6,7,5,8 7
6,8 8
8,3,4,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-1-2020

G8 37
G7 898
G6 1637 0990 1047
G5 3264
G4 58648 07586 82958 13551
78792 10322 92596
G3 36739 76133
G2 75535
G1 52502
ĐB 362747
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 2
3 7,7,9,3,5
4 7,8,7
5 8,1
6 4
7 -
8 6
9 8,0,2,6
Đầu Đuôi
9 0
5 1
9,2,0 2
3 3
6 4
3 5
8,9 6
3,3,4,4 7
9,4,5 8
3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-1-2020

G8 72
G7 920
G6 1897 5008 4717
G5 8256
G4 53327 87145 96004 59619
27169 53956 61403
G3 25659 95241
G2 21772
G1 04099
ĐB 246511
Đầu Đuôi
0 8,4,3
1 7,9,1
2 0,7
3 -
4 5,1
5 6,6,9
6 9
7 2,2
8 -
9 7,9
Đầu Đuôi
2 0
4,1 1
7,7 2
0 3
0 4
4 5
5,5 6
9,1,2 7
0 8
1,6,5,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-1-2020

G8 57
G7 967
G6 2996 8592 5726
G5 2325
G4 25193 07374 40717 98329
93022 03529 67941
G3 59319 49623
G2 17856
G1 55664
ĐB 096701
Đầu Đuôi
0 1
1 7,9
2 6,5,9,2,9,3
3 -
4 1
5 7,6
6 7,4
7 4
8 -
9 6,2,3
Đầu Đuôi
- 0
4,0 1
9,2 2
9,2 3
7,6 4
2 5
9,2,5 6
5,6,1 7
- 8
2,2,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt