App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-8-2020

G8 90
G7 948
G6 2803 4657 0125
G5 6350
G4 66901 10178 04745 15891
18701 94929 54563
G3 95186 26822
G2 73144
G1 71261
ĐB 932091
Đầu Đuôi
0 3,1,1
1 -
2 5,9,2
3 -
4 8,5,4
5 7,0
6 3,1
7 8
8 6
9 0,1,1
Đầu Đuôi
9,5 0
0,9,0,6,9 1
2 2
0,6 3
4 4
2,4 5
8 6
5 7
4,7 8
2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 12 lần 05 11 lần 01 10 lần 33 9 lần 29 9 lần
44 9 lần 57 8 lần 89 8 lần 19 8 lần 03 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
30 24 ngày 15/02/2020
71 23 ngày 22/02/2020
69 22 ngày 29/02/2020
66 19 ngày 21/03/2020
76 19 ngày 21/03/2020
58 18 ngày 28/03/2020
77 12 ngày 09/05/2020
38 12 ngày 09/05/2020
43 12 ngày 09/05/2020
17 12 ngày 09/05/2020

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-7-2020

G8 34
G7 088
G6 7060 7168 0509
G5 5719
G4 89681 68313 97535 58142
08584 99762 33279
G3 60536 92093
G2 01456
G1 19919
ĐB 173107
Đầu Đuôi
0 9,7
1 9,3,9
2 -
3 4,5,6
4 2
5 6
6 0,8,2
7 9
8 8,1,4
9 3
Đầu Đuôi
6 0
8 1
4,6 2
1,9 3
3,8 4
3 5
3,5 6
0 7
8,6 8
0,1,7,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-7-2020

G8 89
G7 510
G6 4561 3564 1292
G5 1319
G4 63588 57223 05489 56199
32813 61084 36307
G3 25793 55901
G2 83241
G1 41519
ĐB 030928
Đầu Đuôi
0 7,1
1 0,9,3,9
2 3,8
3 -
4 1
5 -
6 1,4
7 -
8 9,8,9,4
9 2,9,3
Đầu Đuôi
1 0
6,0,4 1
9 2
2,1,9 3
6,8 4
- 5
- 6
0 7
8,2 8
8,1,8,9,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-7-2020

G8 33
G7 423
G6 9254 3905 1531
G5 6351
G4 77681 02862 71749 46024
99001 45698 55480
G3 79055 70274
G2 47488
G1 11323
ĐB 612319
Đầu Đuôi
0 5,1
1 9
2 3,4,3
3 3,1
4 9
5 4,1,5
6 2
7 4
8 1,0,8
9 8
Đầu Đuôi
8 0
3,5,8,0 1
6 2
3,2,2 3
5,2,7 4
0,5 5
- 6
- 7
9,8 8
4,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 4-7-2020

G8 92
G7 304
G6 1705 3902 4644
G5 9929
G4 01053 39037 33842 14039
30082 60795 07551
G3 24120 72618
G2 41302
G1 52305
ĐB 461847
Đầu Đuôi
0 4,5,2,2,5
1 8
2 9,0
3 7,9
4 4,2,7
5 3,1
6 -
7 -
8 2
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
9,0,4,8,0 2
5 3
0,4 4
0,9,0 5
- 6
3,4 7
1 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-6-2020

G8 12
G7 225
G6 7468 9559 1481
G5 2695
G4 12240 68648 09533 41999
72480 97320 21722
G3 38522 16960
G2 64097
G1 30033
ĐB 840226
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 5,0,2,2,6
3 3,3
4 0,8
5 9
6 8,0
7 -
8 1,0
9 5,9,7
Đầu Đuôi
4,8,2,6 0
8 1
1,2,2 2
3,3 3
- 4
2,9 5
2 6
9 7
6,4 8
5,9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-6-2020

G8 40
G7 629
G6 3541 5565 3272
G5 7216
G4 06575 79667 80533 23249
69303 97454 60150
G3 86887 22467
G2 79560
G1 60190
ĐB 882594
Đầu Đuôi
0 3
1 6
2 9
3 3
4 0,1,9
5 4,0
6 5,7,7,0
7 2,5
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
4,5,6,9 0
4 1
7 2
3,0 3
5,9 4
6,7 5
1 6
6,8,6 7
- 8
2,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-6-2020

G8 73
G7 989
G6 5834 6979 7012
G5 7535
G4 04620 30508 10224 51053
45459 05987 23464
G3 13624 27250
G2 22490
G1 36345
ĐB 029637
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 0,4,4
3 4,5,7
4 5
5 3,9,0
6 4
7 3,9
8 9,7
9 0
Đầu Đuôi
2,5,9 0
- 1
1 2
7,5 3
3,2,6,2 4
3,4 5
- 6
8,3 7
0 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-6-2020

G8 27
G7 341
G6 8090 1711 2052
G5 4404
G4 37770 84196 17085 38798
52648 10101 67319
G3 51549 60620
G2 84418
G1 99047
ĐB 794044
Đầu Đuôi
0 4,1
1 1,9,8
2 7,0
3 -
4 1,8,9,7,4
5 2
6 -
7 0
8 5
9 0,6,8
Đầu Đuôi
9,7,2 0
4,1,0 1
5 2
- 3
0,4 4
8 5
9 6
2,4 7
9,4,1 8
1,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-5-2020

G8 23
G7 044
G6 6275 8105 4983
G5 7244
G4 32444 49492 59513 42489
35904 16236 31932
G3 89768 33039
G2 57774
G1 97635
ĐB 541505
Đầu Đuôi
0 5,4,5
1 3
2 3
3 6,2,9,5
4 4,4,4
5 -
6 8
7 5,4
8 3,9
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,3 2
2,8,1 3
4,4,4,0,7 4
7,0,3,0 5
3 6
- 7
6 8
8,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-5-2020

G8 79
G7 946
G6 6806 8580 6261
G5 1680
G4 03603 01833 23021 17785
12563 28957 96922
G3 11614 35191
G2 99679
G1 05215
ĐB 313812
Đầu Đuôi
0 6,3
1 4,5,2
2 1,2
3 3
4 6
5 7
6 1,3
7 9,9
8 0,0,5
9 1
Đầu Đuôi
8,8 0
6,2,9 1
2,1 2
0,3,6 3
1 4
8,1 5
4,0 6
5 7
- 8
7,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-5-2020

G8 59
G7 710
G6 7922 6086 4047
G5 1326
G4 60429 62332 13220 38119
80905 77253 56832
G3 75700 21283
G2 90083
G1 69402
ĐB 278080
Đầu Đuôi
0 5,0,2
1 0,9
2 2,6,9,0
3 2,2
4 7
5 9,3
6 -
7 -
8 6,3,3,0
9 -
Đầu Đuôi
1,2,0,8 0
- 1
2,3,3,0 2
5,8,8 3
- 4
0 5
8,2 6
4 7
- 8
5,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-5-2020

G8 43
G7 955
G6 3277 9738 9908
G5 5226
G4 92770 73603 84996 72564
60601 11136 21205
G3 54663 91439
G2 14317
G1 97078
ĐB 619429
Đầu Đuôi
0 8,3,1,5
1 7
2 6,9
3 8,6,9
4 3
5 5
6 4,3
7 7,0,8
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7 0
0 1
- 2
4,0,6 3
6 4
5,0 5
2,9,3 6
7,1 7
3,0,7 8
3,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-5-2020

G8 51
G7 022
G6 4936 7238 6557
G5 1474
G4 69390 46048 71133 17280
54810 19704 73788
G3 94115 33961
G2 18345
G1 49178
ĐB 772297
Đầu Đuôi
0 4
1 0,5
2 2
3 6,8,3
4 8,5
5 1,7
6 1
7 4,8
8 0,8
9 0,7
Đầu Đuôi
9,8,1 0
5,6 1
2 2
3 3
7,0 4
1,4 5
3 6
5,9 7
3,4,8,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 28-3-2020

G8 53
G7 937
G6 5507 5373 9888
G5 6824
G4 75461 28059 04497 78459
68229 72518 87758
G3 90011 26272
G2 31137
G1 15406
ĐB 472520
Đầu Đuôi
0 7,6
1 8,1
2 4,9,0
3 7,7
4 -
5 3,9,9,8
6 1
7 3,2
8 8
9 7
Đầu Đuôi
2 0
6,1 1
7 2
5,7 3
2 4
- 5
0 6
3,0,9,3 7
8,1,5 8
5,5,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 21-3-2020

G8 28
G7 467
G6 2560 8986 8848
G5 2229
G4 85710 48674 28093 00976
66385 96766 98065
G3 87803 81122
G2 86307
G1 12722
ĐB 417037
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0
2 8,9,2,2
3 7
4 8
5 -
6 7,0,6,5
7 4,6
8 6,5
9 3
Đầu Đuôi
6,1 0
- 1
2,2 2
9,0 3
7 4
8,6 5
8,7,6 6
6,0,3 7
2,4 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 14-3-2020

G8 67
G7 268
G6 9027 9035 7325
G5 6957
G4 60036 74549 50211 60546
99587 37940 60886
G3 12214 36283
G2 61855
G1 17874
ĐB 415870
Đầu Đuôi
0 -
1 1,4
2 7,5
3 5,6
4 9,6,0
5 7,5
6 7,8
7 4,0
8 7,6,3
9 -
Đầu Đuôi
4,7 0
1 1
- 2
8 3
1,7 4
3,2,5 5
3,4,8 6
6,2,5,8 7
6 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 7-3-2020

G8 07
G7 737
G6 8346 6886 7689
G5 9265
G4 98901 62823 08056 37932
41945 07567 69583
G3 93083 85390
G2 38405
G1 74310
ĐB 747641
Đầu Đuôi
0 7,1,5
1 0
2 3
3 7,2
4 6,5,1
5 6
6 5,7
7 -
8 6,9,3,3
9 0
Đầu Đuôi
9,1 0
0,4 1
3 2
2,8,8 3
- 4
6,4,0 5
4,8,5 6
0,3,6 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 29-2-2020

G8 82
G7 355
G6 5945 6048 1429
G5 0622
G4 54344 75389 28279 65918
99332 60869 64415
G3 72165 75309
G2 60228
G1 12045
ĐB 747524
Đầu Đuôi
0 9
1 8,5
2 9,2,8,4
3 2
4 5,8,4,5
5 5
6 9,5
7 9
8 2,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,2,3 2
- 3
4,2 4
5,4,1,6,4 5
- 6
- 7
4,1,2 8
2,8,7,6,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 22-2-2020

G8 75
G7 855
G6 0564 8415 9880
G5 6971
G4 13013 79452 74357 34854
04009 73408 52108
G3 47610 54701
G2 49534
G1 06559
ĐB 590303
Đầu Đuôi
0 9,8,8,1,3
1 5,3,0
2 -
3 4
4 -
5 5,2,7,4,9
6 4
7 5,1
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,1 0
7,0 1
5 2
1,0 3
6,5,3 4
7,5,1 5
- 6
5 7
0,0 8
0,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 15-2-2020

G8 15
G7 261
G6 1884 4622 1344
G5 0903
G4 82845 70304 98278 44230
98243 99122 45951
G3 68160 49249
G2 46527
G1 99237
ĐB 920436
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5
2 2,2,7
3 0,7,6
4 4,5,3,9
5 1
6 1,0
7 8
8 4
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
6,5 1
2,2 2
0,4 3
8,4,0 4
1,4 5
3 6
2,3 7
7 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 8-2-2020

G8 27
G7 755
G6 6765 7181 6686
G5 2333
G4 50008 54275 01999 53205
20522 72911 22025
G3 34289 42142
G2 84706
G1 26088
ĐB 281727
Đầu Đuôi
0 8,5,6
1 1
2 7,2,5,7
3 3
4 2
5 5
6 5
7 5
8 1,6,9,8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
8,1 1
2,4 2
3 3
- 4
5,6,7,0,2 5
8,0 6
2,2 7
0,8 8
9,8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-2-2020

G8 62
G7 428
G6 8693 5857 5419
G5 3762
G4 77894 72733 15488 28732
25430 44307 91531
G3 20594 89620
G2 28913
G1 11457
ĐB 177216
Đầu Đuôi
0 7
1 9,3,6
2 8,0
3 3,2,0,1
4 -
5 7,7
6 2,2
7 -
8 8
9 3,4,4
Đầu Đuôi
3,2 0
3 1
6,6,3 2
9,3,1 3
9,9 4
- 5
1 6
5,0,5 7
2,8 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-1-2020

G8 25
G7 704
G6 9053 4698 3001
G5 7334
G4 66776 96302 11672 77584
79044 74659 51105
G3 26505 22063
G2 72333
G1 21673
ĐB 753128
Đầu Đuôi
0 4,1,2,5,5
1 -
2 5,8
3 4,3
4 4
5 3,9
6 3
7 6,2,3
8 4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
0 1
0,7 2
5,6,3,7 3
0,3,8,4 4
2,0,0 5
7 6
- 7
9,2 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-1-2020

G8 41
G7 996
G6 3323 9199 1518
G5 8682
G4 51136 73179 79232 45084
70327 51913 35790
G3 23652 19185
G2 60038
G1 80901
ĐB 131804
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8,3
2 3,7
3 6,2,8
4 1
5 2
6 -
7 9
8 2,4,5
9 6,9,0
Đầu Đuôi
9 0
4,0 1
8,3,5 2
2,1 3
8,0 4
8 5
9,3 6
2 7
1,3 8
9,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-1-2020

G8 17
G7 857
G6 6173 4529 8741
G5 6817
G4 16776 52068 22828 83689
88881 94160 59283
G3 28623 08985
G2 18103
G1 32767
ĐB 043635
Đầu Đuôi
0 3
1 7,7
2 9,8,3
3 5
4 1
5 7
6 8,0,7
7 3,6
8 9,1,3,5
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4,8 1
- 2
7,8,2,0 3
- 4
8,3 5
7 6
1,5,1,6 7
6,2 8
2,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt