XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-4-2019

G8 35
G7 312
G6 5367 6220 5469
G5 7379
G4 24774 43838 34408 25729
21516 67654 22133
G3 00502 85716
G2 37951
G1 21702
ĐB 644700
Đầu Đuôi
0 8,2,2,0
1 2,6,6
2 0,9
3 5,8,3
4 -
5 4,1
6 7,9
7 9,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,0 0
5 1
1,0,0 2
3 3
7,5 4
3 5
1,1 6
6 7
3,0 8
6,7,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 12 lần 56 10 lần 19 10 lần 80 10 lần 22 10 lần
96 9 lần 85 9 lần 46 9 lần 36 9 lần 54 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
64 28 ngày 06/10/2018
98 18 ngày 15/12/2018
14 17 ngày 22/12/2018
37 15 ngày 05/01/2019
87 15 ngày 05/01/2019
94 15 ngày 05/01/2019
43 14 ngày 12/01/2019
32 14 ngày 12/01/2019
24 14 ngày 12/01/2019
97 13 ngày 19/01/2019

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-4-2019

G8 05
G7 771
G6 4375 0593 6831
G5 5620
G4 45420 45782 39070 75101
44670 19167 34096
G3 66356 76315
G2 67086
G1 49413
ĐB 188584
Đầu Đuôi
0 5,1
1 5,3
2 0,0
3 1
4 -
5 6
6 7
7 1,5,0,0
8 2,6,4
9 3,6
Đầu Đuôi
2,2,7,7 0
7,3,0 1
8 2
9,1 3
8 4
0,7,1 5
9,5,8 6
6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-4-2019

G8 95
G7 821
G6 5325 4661 4878
G5 6952
G4 22917 32886 72395 98088
46769 56608 26696
G3 42329 55719
G2 12419
G1 17619
ĐB 638757
Đầu Đuôi
0 8
1 7,9,9,9
2 1,5,9
3 -
4 -
5 2,7
6 1,9
7 8
8 6,8
9 5,5,6
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
5 2
- 3
- 4
9,2,9 5
8,9 6
1,5 7
7,8,0 8
6,2,1,1,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-3-2019

G8 23
G7 659
G6 1557 0342 0585
G5 4535
G4 85107 53283 53955 30946
90934 18968 93613
G3 21311 39856
G2 61130
G1 16888
ĐB 316534
Đầu Đuôi
0 7
1 3,1
2 3
3 5,4,0,4
4 2,6
5 9,7,5,6
6 8
7 -
8 5,3,8
9 -
Đầu Đuôi
3 0
1 1
4 2
2,8,1 3
3,3 4
8,3,5 5
4,5 6
5,0 7
6,8 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-3-2019

G8 18
G7 722
G6 2262 8047 8783
G5 7877
G4 29969 09718 61963 22076
74880 19920 54727
G3 71935 59695
G2 19391
G1 20729
ĐB 744566
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8
2 2,0,7,9
3 5
4 7
5 -
6 2,9,3,6
7 7,6
8 3,0
9 5,1
Đầu Đuôi
8,2 0
9 1
2,6 2
8,6 3
- 4
3,9 5
7,6 6
4,7,2 7
1,1 8
6,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-3-2019

G8 89
G7 938
G6 0260 6645 6938
G5 8061
G4 84553 27255 79385 78395
21850 69623 13467
G3 27549 47748
G2 56329
G1 23319
ĐB 502257
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 3,9
3 8,8
4 5,9,8
5 3,5,0,7
6 0,1,7
7 -
8 9,5
9 5
Đầu Đuôi
6,5 0
6 1
- 2
5,2 3
- 4
4,5,8,9 5
- 6
6,5 7
3,3,4 8
8,4,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-3-2019

G8 72
G7 256
G6 3783 2493 8181
G5 4144
G4 20872 96429 94411 41527
55219 08822 19571
G3 71119 27155
G2 85654
G1 40839
ĐB 680435
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,9
2 9,7,2
3 9,5
4 4
5 6,5,4
6 -
7 2,2,1
8 3,1
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8,1,7 1
7,7,2 2
8,9 3
4,5 4
5,3 5
5 6
2 7
- 8
2,1,1,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-3-2019

G8 27
G7 165
G6 1662 9542 1958
G5 3129
G4 02936 88490 84527 93008
94710 81356 97701
G3 12118 57873
G2 17910
G1 74735
ĐB 688017
Đầu Đuôi
0 8,1
1 0,8,0,7
2 7,9,7
3 6,5
4 2
5 8,6
6 5,2
7 3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,1,1 0
0 1
6,4 2
7 3
- 4
6,3 5
3,5 6
2,2,1 7
5,0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-2-2019

G8 40
G7 640
G6 0255 8971 9760
G5 6507
G4 54652 13461 32928 11728
57380 28368 91334
G3 35215 32107
G2 40260
G1 06299
ĐB 337221
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5
2 8,8,1
3 4
4 0,0
5 5,2
6 0,1,8,0
7 1
8 0
9 9
Đầu Đuôi
4,4,6,8,6 0
7,6,2 1
5 2
- 3
3 4
5,1 5
- 6
0,0 7
2,2,6 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-2-2019

G8 48
G7 217
G6 7383 0821 7052
G5 6428
G4 89319 66505 86830 32142
66429 21909 52492
G3 31767 33036
G2 57433
G1 92076
ĐB 954909
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 7,9
2 1,8,9
3 0,6,3
4 8,2
5 2
6 7
7 6
8 3
9 2
Đầu Đuôi
3 0
2 1
5,4,9 2
8,3 3
- 4
0 5
3,7 6
1,6 7
4,2 8
1,2,0,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-2-2019

G8 05
G7 531
G6 5768 0622 5635
G5 2192
G4 03546 03279 71845 44080
21920 58172 15750
G3 82120 81289
G2 80782
G1 24501
ĐB 695366
Đầu Đuôi
0 5,1
1 -
2 2,0,0
3 1,5
4 6,5
5 0
6 8,6
7 9,2
8 0,9,2
9 2
Đầu Đuôi
8,2,5,2 0
3,0 1
2,9,7,8 2
- 3
- 4
0,3,4 5
4,6 6
- 7
6 8
7,8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-2-2019

G8 41
G7 845
G6 6547 7429 0550
G5 9204
G4 64662 26510 08289 52449
79373 90680 66766
G3 53522 91881
G2 47795
G1 90526
ĐB 874804
Đầu Đuôi
0 4,4
1 0
2 9,2,6
3 -
4 1,5,7,9
5 0
6 2,6
7 3
8 9,0,1
9 5
Đầu Đuôi
5,1,8 0
4,8 1
6,2 2
7 3
0,0 4
4,9 5
6,2 6
4 7
- 8
2,8,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 26-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 26-1-2019

G8 06
G7 804
G6 0722 6351 4885
G5 5671
G4 98089 72079 13925 08796
09804 68603 84188
G3 65684 68296
G2 23701
G1 24042
ĐB 026159
Đầu Đuôi
0 6,4,4,3,1
1 -
2 2,5
3 -
4 2
5 1,9
6 -
7 1,9
8 5,9,8,4
9 6,6
Đầu Đuôi
- 0
5,7,0 1
2,4 2
0 3
0,0,8 4
8,2 5
0,9,9 6
- 7
8 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 19-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 19-1-2019

G8 29
G7 609
G6 5397 2357 6295
G5 8060
G4 64485 29179 92495 53201
75001 29650 37016
G3 56452 41362
G2 61703
G1 59762
ĐB 033769
Đầu Đuôi
0 9,1,1,3
1 6
2 9
3 -
4 -
5 7,0,2
6 0,2,2,9
7 9
8 5
9 7,5,5
Đầu Đuôi
6,5 0
0,0 1
5,6,6 2
0 3
- 4
9,8,9 5
1 6
9,5 7
- 8
2,0,7,6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 12-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 12-1-2019

G8 89
G7 341
G6 7840 9617 3138
G5 6073
G4 78496 16324 92989 96661
87839 35232 68266
G3 15478 41043
G2 19108
G1 44916
ĐB 332059
Đầu Đuôi
0 8
1 7,6
2 4
3 8,9,2
4 1,0,3
5 9
6 1,6
7 3,8
8 9,9
9 6
Đầu Đuôi
4 0
4,6 1
3 2
7,4 3
2 4
- 5
9,6,1 6
1 7
3,7,0 8
8,8,3,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 5-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 5-1-2019

G8 24
G7 594
G6 8238 7607 9278
G5 6644
G4 70887 13543 74457 72215
44202 98713 64537
G3 38047 23453
G2 53656
G1 33080
ĐB 232195
Đầu Đuôi
0 7,2
1 5,3
2 4
3 8,7
4 4,3,7
5 7,3,6
6 -
7 8
8 7,0
9 4,5
Đầu Đuôi
8 0
- 1
0 2
4,1,5 3
2,9,4 4
1,9 5
5 6
0,8,5,3,4 7
3,7 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt