XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-6-2019

G8 31
G7 992
G6 9822 4979 1880
G5 5568
G4 11841 27292 07987 52484
36125 27446 88026
G3 78484 59807
G2 74954
G1 29347
ĐB 712517
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 2,5,6
3 1
4 1,6,7
5 4
6 8
7 9
8 0,7,4,4
9 2,2
Đầu Đuôi
8 0
3,4 1
9,2,9 2
- 3
8,8,5 4
2 5
4,2 6
8,0,4,1 7
6 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 13 lần 95 13 lần 22 12 lần 26 11 lần 91 11 lần
79 11 lần 99 10 lần 81 10 lần 11 10 lần 38 10 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
49 26 ngày 20/12/2018
04 24 ngày 03/01/2019
27 17 ngày 21/02/2019
83 17 ngày 21/02/2019
96 16 ngày 28/02/2019
51 16 ngày 28/02/2019
14 15 ngày 07/03/2019
77 15 ngày 07/03/2019
02 12 ngày 28/03/2019
74 11 ngày 04/04/2019

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-6-2019

G8 34
G7 140
G6 5469 2822 8441
G5 0241
G4 54173 81371 73015 06981
86445 65891 64035
G3 70226 11947
G2 46792
G1 04297
ĐB 273879
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 2,6
3 4,5
4 0,1,1,5,7
5 -
6 9
7 3,1,9
8 1
9 1,2,7
Đầu Đuôi
4 0
4,4,7,8,9 1
2,9 2
7 3
3 4
1,4,3 5
2 6
4,9 7
- 8
6,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-6-2019

G8 43
G7 470
G6 6375 2944 0469
G5 7753
G4 19337 28612 70466 42373
59744 71681 65403
G3 89618 72229
G2 93256
G1 35679
ĐB 306940
Đầu Đuôi
0 3
1 2,8
2 9
3 7
4 3,4,4,0
5 3,6
6 9,6
7 0,5,3,9
8 1
9 -
Đầu Đuôi
7,4 0
8 1
1 2
4,5,7,0 3
4,4 4
7 5
6,5 6
3 7
1 8
6,2,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-5-2019

G8 56
G7 748
G6 2839 2665 6938
G5 0499
G4 80653 96517 58895 49539
99253 53576 21741
G3 97763 51835
G2 84916
G1 53829
ĐB 153153
Đầu Đuôi
0 -
1 7,6
2 9
3 9,8,9,5
4 8,1
5 6,3,3,3
6 5,3
7 6
8 -
9 9,5
Đầu Đuôi
- 0
4 1
- 2
5,5,6,5 3
- 4
6,9,3 5
5,7,1 6
1 7
4,3 8
3,9,3,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-5-2019

G8 43
G7 217
G6 6899 4910 1487
G5 5632
G4 77371 41340 01901 40061
30258 05206 47495
G3 32009 87105
G2 55457
G1 02106
ĐB 144495
Đầu Đuôi
0 1,6,9,5,6
1 7,0
2 -
3 2
4 3,0
5 8,7
6 1
7 1
8 7
9 9,5,5
Đầu Đuôi
1,4 0
7,0,6 1
3 2
4 3
- 4
9,0,9 5
0,0 6
1,8,5 7
5 8
9,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-5-2019

G8 01
G7 259
G6 9785 7810 9522
G5 6728
G4 69462 73379 39819 48946
12765 66888 63463
G3 27541 85586
G2 48117
G1 68079
ĐB 672470
Đầu Đuôi
0 1
1 0,9,7
2 2,8
3 -
4 6,1
5 9
6 2,5,3
7 9,9,0
8 5,8,6
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
0,4 1
2,6 2
6 3
- 4
8,6 5
4,8 6
1 7
2,8 8
5,7,1,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-5-2019

G8 37
G7 490
G6 5026 6078 9268
G5 6911
G4 68760 60424 19553 43040
07952 70767 79208
G3 30780 25050
G2 53821
G1 55213
ĐB 905336
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3
2 6,4,1
3 7,6
4 0
5 3,2,0
6 8,0,7
7 8
8 0
9 0
Đầu Đuôi
9,6,4,8,5 0
1,2 1
5 2
5,1 3
2 4
- 5
2,3 6
3,6 7
7,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-5-2019

G8 00
G7 445
G6 1261 7691 1108
G5 1722
G4 76118 92161 36943 29882
48262 36769 42435
G3 16835 65141
G2 28484
G1 56132
ĐB 674111
Đầu Đuôi
0 0,8
1 8,1
2 2
3 5,5,2
4 5,3,1
5 -
6 1,1,2,9
7 -
8 2,4
9 1
Đầu Đuôi
0 0
6,9,6,4,1 1
2,8,6,3 2
4 3
8 4
4,3,3 5
- 6
- 7
0,1 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-4-2019

G8 69
G7 391
G6 3360 9745 7279
G5 3646
G4 55539 25338 75580 18063
27464 01067 87272
G3 04517 87564
G2 42135
G1 57209
ĐB 176389
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 -
3 9,8,5
4 5,6
5 -
6 9,0,3,4,7,4
7 9,2
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
6,8 0
9 1
7 2
6 3
6,6 4
4,3 5
4 6
6,1 7
3 8
6,7,3,0,8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-4-2019

G8 38
G7 273
G6 2273 4075 6968
G5 2806
G4 67294 08250 01142 34308
12030 00638 67512
G3 89581 44490
G2 52591
G1 96684
ĐB 403055
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2
2 -
3 8,0,8
4 2
5 0,5
6 8
7 3,3,5
8 1,4
9 4,0,1
Đầu Đuôi
5,3,9 0
8,9 1
4,1 2
7,7 3
9,8 4
7,5 5
0 6
- 7
3,6,0,3 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-4-2019

G8 58
G7 301
G6 9723 1569 9238
G5 5088
G4 78279 28220 66444 73633
80975 23512 90167
G3 09767 02067
G2 07973
G1 75607
ĐB 758459
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2
2 3,0
3 8,3
4 4
5 8,9
6 9,7,7,7
7 9,5,3
8 8
9 -
Đầu Đuôi
2 0
0 1
1 2
2,3,7 3
4 4
7 5
- 6
6,6,6,0 7
5,3,8 8
6,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-4-2019

G8 15
G7 908
G6 8020 4074 1578
G5 9332
G4 14615 77311 38001 73507
89042 43293 42411
G3 14436 52718
G2 99588
G1 64171
ĐB 933420
Đầu Đuôi
0 8,1,7
1 5,5,1,1,8
2 0,0
3 2,6
4 2
5 -
6 -
7 4,8,1
8 8
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
1,0,1,7 1
3,4 2
9 3
7 4
1,1 5
3 6
0 7
0,7,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-3-2019

G8 76
G7 987
G6 1140 2522 8993
G5 7536
G4 35828 94218 62867 43882
35028 11591 29697
G3 39936 35078
G2 26682
G1 32679
ĐB 333702
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 2,8,8
3 6,6
4 0
5 -
6 7
7 6,8,9
8 7,2,2
9 3,1,7
Đầu Đuôi
4 0
9 1
2,8,8,0 2
9 3
- 4
- 5
7,3,3 6
8,6,9 7
2,1,2,7 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-3-2019

G8 95
G7 971
G6 9061 8719 2567
G5 7970
G4 81818 46099 82346 18573
60181 09502 09172
G3 39747 87422
G2 16966
G1 93338
ĐB 915471
Đầu Đuôi
0 2
1 9,8
2 2
3 8
4 6,7
5 -
6 1,7,6
7 1,0,3,2,1
8 1
9 5,9
Đầu Đuôi
7 0
7,6,8,7 1
0,7,2 2
7 3
- 4
9 5
4,6 6
6,4 7
1,3 8
1,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-3-2019

G8 79
G7 634
G6 3828 0163 8790
G5 6484
G4 47402 97591 93270 90325
63330 63533 59736
G3 29968 94645
G2 73622
G1 80979
ĐB 763487
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 8,5,2
3 4,0,3,6
4 5
5 -
6 3,8
7 9,0,9
8 4,7
9 0,1
Đầu Đuôi
9,7,3 0
9 1
0,2 2
6,3 3
3,8 4
2,4 5
3 6
8 7
2,6 8
7,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-3-2019

G8 87
G7 887
G6 0799 8295 9594
G5 1677
G4 80052 76726 75413 56945
89514 30566 16494
G3 72630 11019
G2 50730
G1 37741
ĐB 148835
Đầu Đuôi
0 -
1 3,4,9
2 6
3 0,0,5
4 5,1
5 2
6 6
7 7
8 7,7
9 9,5,4,4
Đầu Đuôi
3,3 0
4 1
5 2
1 3
9,1,9 4
9,4,3 5
2,6 6
8,8,7 7
- 8
9,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-2-2019

G8 59
G7 624
G6 0870 1611 7896
G5 1370
G4 00438 79269 30969 09126
58706 82551 03535
G3 70842 49460
G2 96218
G1 68277
ĐB 476211
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8,1
2 4,6
3 8,5
4 2
5 9,1
6 9,9,0
7 0,0,7
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7,7,6 0
1,5,1 1
4 2
- 3
2 4
3 5
9,2,0 6
7 7
3,1 8
5,6,6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-2-2019

G8 92
G7 711
G6 5786 8077 4908
G5 9985
G4 70287 32953 64886 25219
90267 98496 32883
G3 33173 76660
G2 79173
G1 39756
ĐB 662427
Đầu Đuôi
0 8
1 1,9
2 7
3 -
4 -
5 3,6
6 7,0
7 7,3,3
8 6,5,7,6,3
9 2,6
Đầu Đuôi
6 0
1 1
9 2
5,8,7,7 3
- 4
8 5
8,8,9,5 6
7,8,6,2 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-2-2019

G8 17
G7 622
G6 2580 5066 8595
G5 0114
G4 49827 63077 28439 78280
98393 24908 55513
G3 06635 99668
G2 69503
G1 17551
ĐB 558314
Đầu Đuôi
0 8,3
1 7,4,3,4
2 2,7
3 9,5
4 -
5 1
6 6,8
7 7
8 0,0
9 5,3
Đầu Đuôi
8,8 0
5 1
2 2
9,1,0 3
1,1 4
9,3 5
6 6
1,2,7 7
0,6 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-2-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-2-2019

G8 32
G7 480
G6 1435 8467 0722
G5 2909
G4 46352 93557 77930 45089
54911 15289 70474
G3 05284 37373
G2 17305
G1 23556
ĐB 686559
Đầu Đuôi
0 9,5
1 1
2 2
3 2,5,0
4 -
5 2,7,6,9
6 7
7 4,3
8 0,9,9,4
9 -
Đầu Đuôi
8,3 0
1 1
3,2,5 2
7 3
7,8 4
3,0 5
5 6
6,5 7
- 8
0,8,8,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 31-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 31-1-2019

G8 86
G7 272
G6 1795 8922 1337
G5 2701
G4 50072 77297 70117 68691
32423 33017 01515
G3 14211 85695
G2 21500
G1 14895
ĐB 166563
Đầu Đuôi
0 1,0
1 7,7,5,1
2 2,3
3 7
4 -
5 -
6 3
7 2,2
8 6
9 5,7,1,5,5
Đầu Đuôi
0 0
0,9,1 1
7,2,7 2
2,6 3
- 4
9,1,9,9 5
8 6
3,9,1,1 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 24-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 24-1-2019

G8 51
G7 409
G6 2722 8263 4320
G5 3819
G4 89233 78643 66495 69437
71240 24285 18328
G3 57764 89797
G2 78742
G1 97027
ĐB 760420
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 2,0,8,7,0
3 3,7
4 3,0,2
5 1
6 3,4
7 -
8 5
9 5,7
Đầu Đuôi
2,4,2 0
5 1
2,4 2
6,3,4 3
6 4
9,8 5
- 6
3,9,2 7
2 8
0,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 17-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 17-1-2019

G8 38
G7 824
G6 1167 0847 9257
G5 9661
G4 27963 18239 67138 99426
98485 49511 77023
G3 65828 43967
G2 21220
G1 72262
ĐB 465444
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 4,6,3,8,0
3 8,9,8
4 7,4
5 7
6 7,1,3,7,2
7 -
8 5
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,1 1
6 2
6,2 3
2,4 4
8 5
2 6
6,4,5,6 7
3,3,2 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-1-2019

G8 91
G7 599
G6 0419 0048 5986
G5 8506
G4 68481 12107 89905 72158
92327 44091 95988
G3 17584 45595
G2 76099
G1 37276
ĐB 439242
Đầu Đuôi
0 6,7,5
1 9
2 7
3 -
4 8,2
5 8
6 -
7 6
8 6,1,8,4
9 1,9,1,5,9
Đầu Đuôi
- 0
9,8,9 1
4 2
- 3
8 4
0,9 5
8,0,7 6
0,2 7
4,5,8 8
9,1,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-1-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-1-2019

G8 76
G7 126
G6 0681 3838 5855
G5 9989
G4 43530 33026 20702 39008
36039 65148 60164
G3 74543 44667
G2 84993
G1 72993
ĐB 162804
Đầu Đuôi
0 2,8,4
1 -
2 6,6
3 8,0,9
4 8,3
5 5
6 4,7
7 6
8 1,9
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
8 1
0 2
4,9,9 3
6,0 4
5 5
7,2,2 6
6 7
3,0,4 8
8,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt