App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-5-2020

G8 10
G7 371
G6 3825 1471 3891
G5 4151
G4 90732 51673 90863 20188
47590 22794 09035
G3 11663 05003
G2 45171
G1 38878
ĐB 251284
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 5
3 2,5
4 -
5 1
6 3,3
7 1,1,3,1,8
8 8,4
9 1,0,4
Đầu Đuôi
1,9 0
7,7,9,5,7 1
3 2
7,6,6,0 3
9,8 4
2,3 5
- 6
- 7
8,7 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 11 lần 51 10 lần 73 10 lần 71 10 lần 00 8 lần
76 8 lần 13 8 lần 22 8 lần 65 8 lần 05 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
29 27 ngày 21/11/2019
48 26 ngày 28/11/2019
67 23 ngày 19/12/2019
23 23 ngày 19/12/2019
69 21 ngày 02/01/2020
04 18 ngày 23/01/2020
74 18 ngày 23/01/2020
83 17 ngày 30/01/2020
61 16 ngày 06/02/2020
52 15 ngày 13/02/2020

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-5-2020

G8 60
G7 379
G6 7506 6294 4107
G5 7363
G4 11475 92097 83100 50243
40450 54856 84542
G3 07573 17259
G2 60916
G1 78959
ĐB 444737
Đầu Đuôi
0 6,7,0
1 6
2 -
3 7
4 3,2
5 0,6,9,9
6 0,3
7 9,5,3
8 -
9 4,7
Đầu Đuôi
6,0,5 0
- 1
4 2
6,4,7 3
9 4
7 5
0,5,1 6
0,9,3 7
- 8
7,5,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-5-2020

G8 71
G7 728
G6 1402 4122 4065
G5 8451
G4 77326 70053 69579 39842
56151 02859 98600
G3 95263 08176
G2 21005
G1 82506
ĐB 636732
Đầu Đuôi
0 2,0,5,6
1 -
2 8,2,6
3 2
4 2
5 1,3,1,9
6 5,3
7 1,9,6
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,5,5 1
0,2,4,3 2
5,6 3
- 4
6,0 5
2,7,0 6
- 7
2 8
7,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-5-2020

G8 24
G7 846
G6 0128 9577 2162
G5 3165
G4 55671 70990 13982 59464
37275 00040 87205
G3 01258 21071
G2 63249
G1 65019
ĐB 335885
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 4,8
3 -
4 6,0,9
5 8
6 2,5,4
7 7,1,5,1
8 2,5
9 0
Đầu Đuôi
9,4 0
7,7 1
6,8 2
- 3
2,6 4
6,7,0,8 5
4 6
7 7
2,5 8
4,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-4-2020

G8 32
G7 376
G6 8709 6051 5209
G5 5684
G4 98717 07418 02417 27221
89138 72581 88947
G3 92675 04764
G2 56192
G1 73713
ĐB 177799
Đầu Đuôi
0 9,9
1 7,8,7,3
2 1
3 2,8
4 7
5 1
6 4
7 6,5
8 4,1
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
5,2,8 1
3,9 2
1 3
8,6 4
7 5
7 6
1,1,4 7
1,3 8
0,0,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 26-3-2020

G8 55
G7 245
G6 5415 1809 5621
G5 1020
G4 13193 14086 13657 52735
15442 00920 00745
G3 09203 22194
G2 87124
G1 06584
ĐB 908695
Đầu Đuôi
0 9,3
1 5
2 1,0,0,4
3 5
4 5,2,5
5 5,7
6 -
7 -
8 6,4
9 3,4,5
Đầu Đuôi
2,2 0
2 1
4 2
9,0 3
9,2,8 4
5,4,1,3,4,9 5
8 6
5 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 19-3-2020

G8 54
G7 331
G6 1466 6555 8781
G5 4605
G4 07465 95691 51015 64755
85901 05047 43190
G3 58482 48696
G2 26988
G1 61568
ĐB 545912
Đầu Đuôi
0 5,1
1 5,2
2 -
3 1
4 7
5 4,5,5
6 6,5,8
7 -
8 1,2,8
9 1,0,6
Đầu Đuôi
9 0
3,8,9,0 1
8,1 2
- 3
5 4
5,0,6,1,5 5
6,9 6
4 7
8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 12-3-2020

G8 09
G7 427
G6 6265 3015 4166
G5 1521
G4 09144 53800 52109 66272
86289 41320 93012
G3 73331 85820
G2 26922
G1 35649
ĐB 798011
Đầu Đuôi
0 9,0,9
1 5,2,1
2 7,1,0,0,2
3 1
4 4,9
5 -
6 5,6
7 2
8 9
9 -
Đầu Đuôi
0,2,2 0
2,3,1 1
7,1,2 2
- 3
4 4
6,1 5
6 6
2 7
- 8
0,0,8,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 5-3-2020

G8 30
G7 498
G6 4645 0264 5536
G5 9136
G4 91605 79301 99806 83305
61371 06210 55241
G3 52097 38440
G2 29333
G1 12514
ĐB 593643
Đầu Đuôi
0 5,1,6,5
1 0,4
2 -
3 0,6,6,3
4 5,1,0,3
5 -
6 4
7 1
8 -
9 8,7
Đầu Đuôi
3,1,4 0
0,7,4 1
- 2
3,4 3
6,1 4
4,0,0 5
3,3,0 6
9 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-2-2020

G8 32
G7 035
G6 6286 3601 4776
G5 6898
G4 57021 35703 58259 56718
76478 85727 00694
G3 69490 72139
G2 39593
G1 51988
ĐB 661449
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 1,7
3 2,5,9
4 9
5 9
6 -
7 6,8
8 6,8
9 8,4,0,3
Đầu Đuôi
9 0
0,2 1
3 2
0,9 3
9 4
3 5
8,7 6
2 7
9,1,7,8 8
5,3,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-2-2020

G8 09
G7 088
G6 6073 3608 4680
G5 3334
G4 58279 18617 30673 89292
21033 01051 05019
G3 78693 26800
G2 16928
G1 27158
ĐB 515653
Đầu Đuôi
0 9,8,0
1 7,9
2 8
3 4,3
4 -
5 1,8,3
6 -
7 3,9,3
8 8,0
9 2,3
Đầu Đuôi
8,0 0
5 1
9 2
7,7,3,9,5 3
3 4
- 5
- 6
1 7
8,0,2,5 8
0,7,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-2-2020

G8 70
G7 110
G6 3700 6765 6525
G5 3373
G4 51198 06598 87651 81543
36722 86887 54341
G3 55617 70991
G2 06152
G1 42033
ĐB 611281
Đầu Đuôi
0 0
1 0,7
2 5,2
3 3
4 3,1
5 1,2
6 5
7 0,3
8 7,1
9 8,8,1
Đầu Đuôi
7,1,0 0
5,4,9,8 1
2,5 2
7,4,3 3
- 4
6,2 5
- 6
8,1 7
9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-2-2020

G8 24
G7 211
G6 1701 9713 1075
G5 1062
G4 68049 78787 87095 00840
97207 83697 77010
G3 69965 05672
G2 16161
G1 22449
ĐB 212382
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1,3,0
2 4
3 -
4 9,0,9
5 -
6 2,5,1
7 5,2
8 7,2
9 5,7
Đầu Đuôi
4,1 0
1,0,6 1
6,7,8 2
1 3
2 4
7,9,6 5
- 6
8,0,9 7
- 8
4,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-1-2020

G8 89
G7 756
G6 0932 2494 6451
G5 5730
G4 19711 43925 37373 92273
23883 45981 67308
G3 01070 27670
G2 76401
G1 00672
ĐB 410055
Đầu Đuôi
0 8,1
1 1
2 5
3 2,0
4 -
5 6,1,5
6 -
7 3,3,0,0,2
8 9,3,1
9 4
Đầu Đuôi
3,7,7 0
5,1,8,0 1
3,7 2
7,7,8 3
9 4
2,5 5
5 6
- 7
0 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-1-2020

G8 65
G7 225
G6 2771 1741 7355
G5 8750
G4 30705 08574 41642 60586
29530 94414 38501
G3 63983 68166
G2 09304
G1 16722
ĐB 969492
Đầu Đuôi
0 5,1,4
1 4
2 5,2
3 0
4 1,2
5 5,0
6 5,6
7 1,4
8 6,3
9 2
Đầu Đuôi
5,3 0
7,4,0 1
4,2,9 2
8 3
7,1,0 4
6,2,5,0 5
8,6 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-1-2020

G8 51
G7 827
G6 6402 1596 2813
G5 3189
G4 20402 76800 96191 63547
67876 53787 16958
G3 77826 13461
G2 80812
G1 66016
ĐB 201398
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 3,2,6
2 7,6
3 -
4 7
5 1,8
6 1
7 6
8 9,7
9 6,1,8
Đầu Đuôi
0 0
5,9,6 1
0,0,1 2
1 3
- 4
- 5
9,7,2,1 6
2,4,8 7
5,9 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-1-2020

G8 89
G7 797
G6 8287 1692 5855
G5 7602
G4 85401 79701 90087 70072
14976 51238 13079
G3 96930 18371
G2 73488
G1 60435
ĐB 896922
Đầu Đuôi
0 2,1,1
1 -
2 2
3 8,0,5
4 -
5 5
6 -
7 2,6,9,1
8 9,7,7,8
9 7,2
Đầu Đuôi
3 0
0,0,7 1
9,0,7,2 2
- 3
- 4
5,3 5
7 6
9,8,8 7
3,8 8
8,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-1-2020

G8 69
G7 698
G6 7896 5905 3780
G5 4163
G4 91699 64153 68253 29905
56496 12725 13063
G3 74021 34040
G2 08161
G1 10437
ĐB 252800
Đầu Đuôi
0 5,5,0
1 -
2 5,1
3 7
4 0
5 3,3
6 9,3,3,1
7 -
8 0
9 8,6,9,6
Đầu Đuôi
8,4,0 0
2,6 1
- 2
6,5,5,6 3
- 4
0,0,2 5
9,9 6
3 7
9 8
6,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt