App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-6-2020

G8 50
G7 381
G6 6091 7867 8536
G5 3599
G4 49668 53243 93046 09765
00874 75849 99031
G3 15426 42515
G2 27786
G1 18323
ĐB 483757
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 6,3
3 6,1
4 3,6,9
5 0,7
6 7,8,5
7 4
8 1,6
9 1,9
Đầu Đuôi
5 0
8,9,3 1
- 2
4,2 3
7 4
6,1 5
3,4,2,8 6
6,5 7
6 8
9,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 10 lần 54 10 lần 36 9 lần 60 9 lần 63 9 lần
76 9 lần 48 9 lần 31 8 lần 23 8 lần 57 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
85 24 ngày 17/12/2019
38 21 ngày 07/01/2020
18 20 ngày 14/01/2020
58 19 ngày 21/01/2020
05 19 ngày 21/01/2020
01 19 ngày 21/01/2020
97 19 ngày 21/01/2020
80 17 ngày 04/02/2020
27 17 ngày 04/02/2020
95 17 ngày 04/02/2020

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-5-2020

G8 07
G7 153
G6 9247 0025 9129
G5 7624
G4 71139 19825 96649 35269
05143 50531 77167
G3 16634 37902
G2 35530
G1 35899
ĐB 155589
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 5,9,4,5
3 9,1,4,0
4 7,9,3
5 3
6 9,7
7 -
8 9
9 9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
0 2
5,4 3
2,3 4
2,2 5
- 6
0,4,6 7
- 8
2,3,4,6,9,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-5-2020

G8 14
G7 046
G6 3873 7337 7736
G5 1216
G4 24311 53331 57466 65956
40933 21893 54441
G3 51159 70078
G2 29850
G1 39370
ĐB 925902
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,1
2 -
3 7,6,1,3
4 6,1
5 6,9,0
6 6
7 3,8,0
8 -
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
1,3,4 1
0 2
7,3,9 3
1 4
- 5
4,3,1,6,5 6
3 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-5-2020

G8 84
G7 467
G6 0787 5496 7379
G5 2887
G4 13047 43090 26266 40829
91436 26693 34607
G3 21230 39411
G2 57465
G1 55855
ĐB 308711
Đầu Đuôi
0 7
1 1,1
2 9
3 6,0
4 7
5 5
6 7,6,5
7 9
8 4,7,7
9 6,0,3
Đầu Đuôi
9,3 0
1,1 1
- 2
9 3
8 4
6,5 5
9,6,3 6
6,8,8,4,0 7
- 8
7,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-5-2020

G8 06
G7 054
G6 6629 9906 4045
G5 3844
G4 97651 68351 87359 43279
97644 70854 54643
G3 15071 70687
G2 13063
G1 11069
ĐB 956854
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 9
3 -
4 5,4,4,3
5 4,1,1,9,4,4
6 3,9
7 9,1
8 7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5,5,7 1
- 2
4,6 3
5,4,4,5,5 4
4 5
0,0 6
8 7
- 8
2,5,7,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 31-3-2020

G8 89
G7 124
G6 4563 1968 9057
G5 0979
G4 94753 92311 17253 92784
08971 19735 88842
G3 60052 95059
G2 26847
G1 89565
ĐB 315960
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 4
3 5
4 2,7
5 7,3,3,2,9
6 3,8,5,0
7 9,1
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
6 0
1,7 1
4,5 2
6,5,5 3
2,8 4
3,6 5
- 6
5,4 7
6 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 24-3-2020

G8 13
G7 500
G6 5240 9931 0607
G5 5624
G4 12371 59660 79612 57335
03475 42736 40574
G3 17104 80002
G2 45131
G1 22340
ĐB 441549
Đầu Đuôi
0 0,7,4,2
1 3,2
2 4
3 1,5,6,1
4 0,0,9
5 -
6 0
7 1,5,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,4,6,4 0
3,7,3 1
1,0 2
1 3
2,7,0 4
3,7 5
3 6
0 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 17-3-2020

G8 63
G7 770
G6 4584 0660 4460
G5 5542
G4 70982 06747 88050 47723
33060 43462 71603
G3 21755 72545
G2 73482
G1 46764
ĐB 746342
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 3
3 -
4 2,7,5,2
5 0,5
6 3,0,0,0,2,4
7 0
8 4,2,2
9 -
Đầu Đuôi
7,6,6,5,6 0
- 1
4,8,6,8,4 2
6,2,0 3
8,6 4
5,4 5
- 6
4 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 10-3-2020

G8 61
G7 363
G6 4648 6264 6387
G5 3963
G4 71943 43965 81339 15564
15148 01436 05304
G3 53396 93598
G2 40564
G1 21445
ĐB 689434
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 -
3 9,6,4
4 8,3,8,5
5 -
6 1,3,4,3,5,4,4
7 -
8 7
9 6,8
Đầu Đuôi
- 0
6 1
- 2
6,6,4 3
6,6,0,6,3 4
6,4 5
3,9 6
8 7
4,4,9 8
3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 3-3-2020

G8 88
G7 287
G6 1631 4951 3757
G5 3959
G4 41508 24826 45182 73671
85846 97062 08561
G3 06528 07460
G2 99808
G1 49376
ĐB 278706
Đầu Đuôi
0 8,8,6
1 -
2 6,8
3 1
4 6
5 1,7,9
6 2,1,0
7 1,6
8 8,7,2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
3,5,7,6 1
8,6 2
- 3
- 4
- 5
2,4,7,0 6
8,5 7
8,0,2,0 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 25-2-2020

G8 65
G7 341
G6 1981 7408 5494
G5 0573
G4 15350 08707 83370 13589
00200 89857 46289
G3 86244 78555
G2 37461
G1 78253
ĐB 647376
Đầu Đuôi
0 8,7,0
1 -
2 -
3 -
4 1,4
5 0,7,5,3
6 5,1
7 3,0,6
8 1,9,9
9 4
Đầu Đuôi
5,7,0 0
4,8,6 1
- 2
7,5 3
9,4 4
6,5 5
7 6
0,5 7
0 8
8,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 18-2-2020

G8 39
G7 947
G6 7166 7604 3410
G5 6921
G4 75562 90186 89737 03662
61202 01135 83009
G3 36154 90308
G2 35667
G1 88348
ĐB 699760
Đầu Đuôi
0 4,2,9,8
1 0
2 1
3 9,7,5
4 7,8
5 4
6 6,2,2,7,0
7 -
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
2 1
6,6,0 2
- 3
0,5 4
3 5
6,8 6
4,3,6 7
0,4 8
3,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 11-2-2020

G8 20
G7 834
G6 2283 5396 0056
G5 5147
G4 90048 84248 89222 02534
04960 27282 22192
G3 59017 10983
G2 49087
G1 51463
ĐB 109347
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 0,2
3 4,4
4 7,8,8,7
5 6
6 0,3
7 -
8 3,2,3,7
9 6,2
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
2,8,9 2
8,8,6 3
3,3 4
- 5
9,5 6
4,1,8,4 7
4,4 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-2-2020

G8 78
G7 147
G6 1583 0227 7692
G5 7267
G4 88789 16380 58492 21000
36707 43010 90800
G3 79556 25739
G2 27766
G1 82895
ĐB 624536
Đầu Đuôi
0 0,7,0
1 0
2 7
3 9,6
4 7
5 6
6 7,6
7 8
8 3,9,0
9 2,2,5
Đầu Đuôi
8,0,1,0 0
- 1
9,9 2
8 3
- 4
9 5
5,6,3 6
4,2,6,0 7
7 8
8,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-1-2020

G8 42
G7 844
G6 9624 7443 0829
G5 1654
G4 03512 98062 23594 30433
48025 10763 33884
G3 40171 04763
G2 13465
G1 29502
ĐB 790214
Đầu Đuôi
0 2
1 2,4
2 4,9,5
3 3
4 2,4,3
5 4
6 2,3,3,5
7 1
8 4
9 4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
4,1,6,0 2
4,3,6,6 3
4,2,5,9,8,1 4
2,6 5
- 6
- 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-1-2020

G8 73
G7 073
G6 3408 7302 5553
G5 8248
G4 03658 05508 26923 71769
88597 19881 21101
G3 08484 96366
G2 54374
G1 40605
ĐB 765500
Đầu Đuôi
0 8,2,8,1,5,0
1 -
2 3
3 -
4 8
5 3,8
6 9,6
7 3,3,4
8 1,4
9 7
Đầu Đuôi
0 0
8,0 1
0 2
7,7,5,2 3
8,7 4
0 5
6 6
9 7
0,4,5,0 8
6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-1-2020

G8 31
G7 475
G6 8246 4354 4118
G5 5676
G4 65729 53261 55766 12224
17137 74075 31376
G3 43304 35829
G2 76223
G1 63886
ĐB 029010
Đầu Đuôi
0 4
1 8,0
2 9,4,9,3
3 1,7
4 6
5 4
6 1,6
7 5,6,5,6
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1 0
3,6 1
- 2
2 3
5,2,0 4
7,7 5
4,7,6,7,8 6
3 7
1 8
2,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-1-2020

G8 87
G7 496
G6 3412 6840 4438
G5 6649
G4 88361 39616 84603 14917
60273 89916 55600
G3 21627 13648
G2 68291
G1 52399
ĐB 920908
Đầu Đuôi
0 3,0,8
1 2,6,7,6
2 7
3 8
4 0,9,8
5 -
6 1
7 3
8 7
9 6,1,9
Đầu Đuôi
4,0 0
6,9 1
1 2
0,7 3
- 4
- 5
9,1,1 6
8,1,2 7
3,4,0 8
4,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt