XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 13-11-2018

G8 04
G7 430
G6 4790 6364 5739
G5 7419
G4 52276 50680 33419 36614
73642 31146 50365
G3 96105 04125
G2 66035
G1 54262
ĐB 788472
Đầu Đuôi
0 4,5
1 9,9,4
2 5
3 0,9,5
4 2,6
5 -
6 4,5,2
7 6,2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
3,9,8 0
- 1
4,6,7 2
- 3
0,6,1 4
6,0,2,3 5
7,4 6
- 7
- 8
3,1,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 14 lần 34 13 lần 39 11 lần 83 11 lần 19 11 lần
35 11 lần 03 10 lần 33 10 lần 06 10 lần 84 10 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
77 22 ngày 12/06/2018
69 18 ngày 10/07/2018
45 17 ngày 17/07/2018
94 16 ngày 24/07/2018
09 14 ngày 07/08/2018
95 12 ngày 21/08/2018
92 12 ngày 21/08/2018
85 12 ngày 21/08/2018
20 12 ngày 21/08/2018
41 11 ngày 28/08/2018

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 6-11-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 6-11-2018

G8 12
G7 489
G6 6118 6960 9637
G5 9674
G4 45670 90855 88461 70863
29682 95384 21257
G3 35343 20525
G2 73160
G1 95634
ĐB 719393
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8
2 5
3 7,4
4 3
5 5,7
6 0,1,3,0
7 4,0
8 9,2,4
9 3
Đầu Đuôi
6,7,6 0
6 1
1,8 2
6,4,9 3
7,8,3 4
5,2 5
- 6
3,5 7
1 8
8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 30-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 30-10-2018

G8 73
G7 796
G6 2771 1978 9378
G5 4778
G4 66633 45514 74158 15355
26466 39135 31637
G3 70044 69761
G2 48993
G1 14301
ĐB 130986
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 -
3 3,5,7
4 4
5 8,5
6 6,1
7 3,1,8,8,8
8 6
9 6,3
Đầu Đuôi
- 0
7,6,0 1
- 2
7,3,9 3
1,4 4
5,3 5
9,6,8 6
3 7
7,7,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-10-2018

G8 36
G7 864
G6 1686 3802 0561
G5 5222
G4 40881 94468 51810 49050
65247 90927 11989
G3 56058 20403
G2 45087
G1 94730
ĐB 010421
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0
2 2,7,1
3 6,0
4 7
5 0,8
6 4,1,8
7 -
8 6,1,9,7
9 -
Đầu Đuôi
1,5,3 0
6,8,2 1
0,2 2
0 3
6 4
- 5
3,8 6
4,2,8 7
6,5 8
8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-10-2018

G8 67
G7 643
G6 9158 6106 5934
G5 2540
G4 60150 29711 57919 14140
89649 62236 24696
G3 93849 55913
G2 77439
G1 76666
ĐB 093158
Đầu Đuôi
0 6
1 1,9,3
2 -
3 4,6,9
4 3,0,0,9,9
5 8,0,8
6 7,6
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
4,5,4 0
1 1
- 2
4,1 3
3 4
- 5
0,3,9,6 6
6 7
5,5 8
1,4,4,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-10-2018

G8 10
G7 232
G6 1789 5991 9853
G5 5132
G4 95223 65352 88839 03260
66564 54782 15587
G3 66098 25068
G2 16156
G1 89543
ĐB 085979
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 3
3 2,2,9
4 3
5 3,2,6
6 0,4,8
7 9
8 9,2,7
9 1,8
Đầu Đuôi
1,6 0
9 1
3,3,5,8 2
5,2,4 3
6 4
- 5
5 6
8 7
9,6 8
8,3,7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-10-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-10-2018

G8 00
G7 284
G6 7126 4198 0956
G5 9597
G4 37216 98839 34044 99565
40233 02227 03310
G3 71700 48944
G2 04035
G1 89149
ĐB 051058
Đầu Đuôi
0 0,0
1 6,0
2 6,7
3 9,3,5
4 4,4,9
5 6,8
6 5
7 -
8 4
9 8,7
Đầu Đuôi
0,1,0 0
- 1
- 2
3 3
8,4,4 4
6,3 5
2,5,1 6
9,2 7
9,5 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 25-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 25-9-2018

G8 72
G7 279
G6 3157 6391 9108
G5 2766
G4 13434 25273 93598 64834
27939 75229 07497
G3 10965 99115
G2 83253
G1 95721
ĐB 228614
Đầu Đuôi
0 8
1 5,4
2 9,1
3 4,4,9
4 -
5 7,3
6 6,5
7 2,9,3
8 -
9 1,8,7
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
7 2
7,5 3
3,3,1 4
6,1 5
6 6
5,9 7
0,9 8
7,3,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 18-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 18-9-2018

G8 63
G7 574
G6 4114 8744 2939
G5 7248
G4 13538 01283 98135 05606
81670 96940 97134
G3 69106 81436
G2 09611
G1 05251
ĐB 239740
Đầu Đuôi
0 6,6
1 4,1
2 -
3 9,8,5,4,6
4 4,8,0,0
5 1
6 3
7 4,0
8 3
9 -
Đầu Đuôi
7,4,4 0
1,5 1
- 2
6,8 3
7,1,4,3 4
3 5
0,0,3 6
- 7
4,3 8
3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 11-9-2018

G8 15
G7 502
G6 5454 0458 1844
G5 2637
G4 31234 59359 04559 46807
19513 02082 08473
G3 02133 85231
G2 24599
G1 01888
ĐB 651987
Đầu Đuôi
0 2,7
1 5,3
2 -
3 7,4,3,1
4 4
5 4,8,9,9
6 -
7 3
8 2,8,7
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3 1
0,8 2
1,7,3 3
5,4,3 4
1 5
- 6
3,0,8 7
5,8 8
5,5,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 4-9-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-9-2018

G8 06
G7 089
G6 1306 8349 5024
G5 3948
G4 31464 87502 87199 37333
92083 29733 60222
G3 20632 37702
G2 18799
G1 92252
ĐB 824517
Đầu Đuôi
0 6,6,2,2
1 7
2 4,2
3 3,3,2
4 9,8
5 2
6 4
7 -
8 9,3
9 9,9
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0,2,3,0,5 2
3,8,3 3
2,6 4
- 5
0,0 6
1 7
4 8
8,4,9,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-8-2018

G8 75
G7 264
G6 9448 2686 5654
G5 9265
G4 18928 39633 96741 93244
51763 57743 89166
G3 15770 62991
G2 69944
G1 91214
ĐB 635933
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 8
3 3,3
4 8,1,4,3,4
5 4
6 4,5,3,6
7 5,0
8 6
9 1
Đầu Đuôi
7 0
4,9 1
- 2
3,6,4,3 3
6,5,4,4,1 4
7,6 5
8,6 6
- 7
4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-8-2018

G8 92
G7 641
G6 0628 3741 7381
G5 6784
G4 52027 96632 20095 74618
82685 90020 72546
G3 32043 46778
G2 03134
G1 55326
ĐB 989635
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 8,7,0,6
3 2,4,5
4 1,1,6,3
5 -
6 -
7 8
8 1,4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
4,4,8 1
9,3 2
4 3
8,3 4
9,8,3 5
4,2 6
2 7
2,1,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-8-2018

G8 44
G7 055
G6 7599 0987 7659
G5 4273
G4 03308 31596 34044 98357
03355 24359 25054
G3 05001 27397
G2 52592
G1 82037
ĐB 064914
Đầu Đuôi
0 8,1
1 4
2 -
3 7
4 4,4
5 5,9,7,5,9,4
6 -
7 3
8 7
9 9,6,7,2
Đầu Đuôi
- 0
0 1
9 2
7 3
4,4,5,1 4
5,5 5
9 6
8,5,9,3 7
0 8
9,5,5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-8-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-8-2018

G8 38
G7 731
G6 2154 2835 6611
G5 4614
G4 23283 59246 71552 23379
01809 82428 57987
G3 07160 98842
G2 71143
G1 07367
ĐB 101899
Đầu Đuôi
0 9
1 1,4
2 8
3 8,1,5
4 6,2,3
5 4,2
6 0,7
7 9
8 3,7
9 9
Đầu Đuôi
6 0
3,1 1
5,4 2
8,4 3
5,1 4
3 5
4 6
8,6 7
3,2 8
7,0,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 31-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 31-7-2018

G8 22
G7 880
G6 1410 1971 6142
G5 5439
G4 79214 12026 13439 02320
86906 59203 51301
G3 03596 21708
G2 82903
G1 91602
ĐB 999039
Đầu Đuôi
0 6,3,1,8,3,2
1 0,4
2 2,6,0
3 9,9,9
4 2
5 -
6 -
7 1
8 0
9 6
Đầu Đuôi
8,1,2 0
7,0 1
2,4,0 2
0,0 3
1 4
- 5
2,0,9 6
- 7
0 8
3,3,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 24-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 24-7-2018

G8 78
G7 740
G6 6264 1999 1095
G5 9506
G4 67183 59755 03126 60685
11538 07994 87027
G3 63281 00524
G2 77268
G1 57734
ĐB 632320
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 6,7,4,0
3 8,4
4 0
5 5
6 4,8
7 8
8 3,5,1
9 9,5,4
Đầu Đuôi
4,2 0
8 1
- 2
8 3
6,9,2,3 4
9,5,8 5
0,2 6
2 7
7,3,6 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 17-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 17-7-2018

G8 45
G7 363
G6 6585 5780 8717
G5 3878
G4 73833 25293 57796 29992
65295 16019 80303
G3 30162 73099
G2 36704
G1 96340
ĐB 363551
Đầu Đuôi
0 3,4
1 7,9
2 -
3 3
4 5,0
5 1
6 3,2
7 8
8 5,0
9 3,6,2,5,9
Đầu Đuôi
8,4 0
5 1
9,6 2
6,3,9,0 3
0 4
4,8,9 5
9 6
1 7
7 8
1,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 10-7-2018

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 10-7-2018

G8 96
G7 884
G6 9823 8115 2756
G5 5698
G4 61497 01339 16767 23192
70835 84240 73969
G3 95258 32282
G2 16046
G1 10568
ĐB 637680
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 3
3 9,5
4 0,6
5 6,8
6 7,9,8
7 -
8 4,2,0
9 6,8,7,2
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
9,8 2
2 3
8 4
1,3 5
9,5,4 6
9,6 7
9,5,6 8
3,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt