XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-3-2019

G8 34
G7 928
G6 4960 4153 1548
G5 2764
G4 39797 44409 91593 24170
28591 03325 78996
G3 62168 14026
G2 34777
G1 61347
ĐB 754023
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 8,5,6,3
3 4
4 8,7
5 3
6 0,4,8
7 0,7
8 -
9 7,3,1,6
Đầu Đuôi
6,7 0
9 1
- 2
5,9,2 3
3,6 4
2 5
9,2 6
9,7,4 7
2,4,6 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 13 lần 56 11 lần 34 11 lần 70 10 lần 44 10 lần
54 9 lần 14 9 lần 98 9 lần 66 9 lần 39 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
59 27 ngày 11/09/2018
81 21 ngày 23/10/2018
86 20 ngày 30/10/2018
55 19 ngày 06/11/2018
32 17 ngày 20/11/2018
79 14 ngày 11/12/2018
20 13 ngày 18/12/2018
87 12 ngày 25/12/2018
13 11 ngày 01/01/2019
49 11 ngày 01/01/2019

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-3-2019

G8 37
G7 537
G6 5015 7494 2941
G5 7256
G4 88173 11911 30678 57251
19285 63162 32980
G3 47901 28051
G2 26095
G1 67188
ĐB 684431
Đầu Đuôi
0 1
1 5,1
2 -
3 7,7,1
4 1
5 6,1,1
6 2
7 3,8
8 5,0,8
9 4,5
Đầu Đuôi
8 0
4,1,5,0,5,3 1
6 2
7 3
9 4
1,8,9 5
5 6
3,3 7
7,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-3-2019

G8 47
G7 333
G6 0797 5809 9590
G5 7010
G4 09415 37269 06336 99603
12266 82271 14830
G3 48045 40527
G2 66429
G1 31521
ĐB 253221
Đầu Đuôi
0 9,3
1 0,5
2 7,9,1,1
3 3,6,0
4 7,5
5 -
6 9,6
7 1
8 -
9 7,0
Đầu Đuôi
9,1,3 0
7,2,2 1
- 2
3,0 3
- 4
1,4 5
3,6 6
4,9,2 7
- 8
0,6,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-2-2019

G8 24
G7 512
G6 2190 4384 5145
G5 1191
G4 85369 87789 97617 65025
86900 73606 10084
G3 00106 64892
G2 09003
G1 07433
ĐB 390519
Đầu Đuôi
0 0,6,6,3
1 2,7,9
2 4,5
3 3
4 5
5 -
6 9
7 -
8 4,9,4
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9,0 0
9 1
1,9 2
0,3 3
2,8,8 4
4,2 5
0,0 6
1 7
- 8
6,8,1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-2-2019

G8 34
G7 454
G6 9822 4836 2150
G5 6063
G4 33217 44817 04321 07702
17594 74467 84394
G3 22307 98890
G2 05804
G1 09462
ĐB 619640
Đầu Đuôi
0 2,7,4
1 7,7
2 2,1
3 4,6
4 0
5 4,0
6 3,7,2
7 -
8 -
9 4,4,0
Đầu Đuôi
5,9,4 0
2 1
2,0,6 2
6 3
3,5,9,9,0 4
- 5
3 6
1,1,6,0 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-2-2019

G8 39
G7 463
G6 8409 9903 2028
G5 3256
G4 61663 35044 79458 35262
67515 16241 80209
G3 76199 08646
G2 60461
G1 92516
ĐB 199136
Đầu Đuôi
0 9,3,9
1 5,6
2 8
3 9,6
4 4,1,6
5 6,8
6 3,3,2,1
7 -
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
4,6 1
6 2
6,0,6 3
4 4
1 5
5,4,1,3 6
- 7
2,5 8
3,0,0,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-2-2019

G8 66
G7 335
G6 9165 7840 9357
G5 3917
G4 48083 12914 70672 55956
79222 78122 75370
G3 70133 32969
G2 14614
G1 72370
ĐB 391318
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,4,8
2 2,2
3 5,3
4 0
5 7,6
6 6,5,9
7 2,0,0
8 3
9 -
Đầu Đuôi
4,7,7 0
- 1
7,2,2 2
8,3 3
1,1 4
3,6 5
6,5 6
5,1 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 29-1-2019

G8 28
G7 431
G6 7275 3108 8184
G5 9245
G4 05560 15929 57969 84835
69856 60394 83995
G3 15852 15076
G2 26295
G1 12260
ĐB 356931
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8,9
3 1,5,1
4 5
5 6,2
6 0,9,0
7 5,6
8 4
9 4,5,5
Đầu Đuôi
6,6 0
3,3 1
5 2
- 3
8,9 4
7,4,3,9,9 5
5,7 6
- 7
2,0 8
2,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 22-1-2019

G8 28
G7 893
G6 2743 4956 8418
G5 3094
G4 51067 40798 56918 58798
00652 99975 82790
G3 41199 26425
G2 96321
G1 28254
ĐB 911404
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8
2 8,5,1
3 -
4 3
5 6,2,4
6 7
7 5
8 -
9 3,4,8,8,0,9
Đầu Đuôi
9 0
2 1
5 2
9,4 3
9,5,0 4
7,2 5
5 6
6 7
2,1,9,1,9 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 15-1-2019

G8 75
G7 309
G6 4095 7814 5157
G5 1174
G4 32918 65027 56442 87138
81298 77338 66076
G3 09739 18439
G2 24482
G1 08251
ĐB 939854
Đầu Đuôi
0 9
1 4,8
2 7
3 8,8,9,9
4 2
5 7,1,4
6 -
7 5,4,6
8 2
9 5,8
Đầu Đuôi
- 0
5 1
4,8 2
- 3
1,7,5 4
7,9 5
7 6
5,2 7
1,3,9,3 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 8-1-2019

G8 85
G7 297
G6 7921 9605 8035
G5 8135
G4 66067 41872 61804 93896
37937 63100 98716
G3 90807 13799
G2 37347
G1 65357
ĐB 782776
Đầu Đuôi
0 5,4,0,7
1 6
2 1
3 5,5,7
4 7
5 7
6 7
7 2,6
8 5
9 7,6,9
Đầu Đuôi
0 0
2 1
7 2
- 3
0 4
8,0,3,3 5
9,1,7 6
9,6,3,0,4,5 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 1-1-2019

G8 97
G7 901
G6 9976 4336 6217
G5 4513
G4 82898 83934 53723 30852
53172 64048 21849
G3 39770 53227
G2 80834
G1 71221
ĐB 212999
Đầu Đuôi
0 1
1 7,3
2 3,7,1
3 6,4,4
4 8,9
5 2
6 -
7 6,2,0
8 -
9 7,8,9
Đầu Đuôi
7 0
0,2 1
5,7 2
1,2 3
3,3 4
- 5
7,3 6
9,1,2 7
9,4 8
4,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt