XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-5-2019

G8 60
G7 875
G6 2073 0149 7307
G5 7514
G4 90219 88825 60909 85262
77234 28666 30438
G3 08452 00100
G2 45511
G1 41043
ĐB 325968
Đầu Đuôi
0 7,9,0
1 4,9,1
2 5
3 4,8
4 9,3
5 2
6 0,2,6,8
7 5,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,0 0
1 1
6,5 2
7,4 3
1,3 4
7,2 5
6 6
0 7
3,6 8
4,1,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
66 11 lần 54 11 lần 56 10 lần 70 10 lần 91 10 lần
33 9 lần 72 9 lần 38 8 lần 25 8 lần 14 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
05 19 ngày 08/01/2019
08 16 ngày 29/01/2019
57 15 ngày 05/02/2019
65 15 ngày 05/02/2019
61 14 ngày 12/02/2019
22 13 ngày 19/02/2019
17 12 ngày 26/02/2019
12 12 ngày 26/02/2019
90 11 ngày 05/03/2019
03 11 ngày 05/03/2019

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-5-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-5-2019

G8 68
G7 810
G6 0181 5994 2381
G5 8611
G4 32629 51743 14543 82370
65458 65143 35685
G3 52094 13027
G2 98446
G1 65939
ĐB 758176
Đầu Đuôi
0 -
1 0,1
2 9,7
3 9
4 3,3,3,6
5 8
6 8
7 0,6
8 1,1,5
9 4,4
Đầu Đuôi
1,7 0
8,8,1 1
- 2
4,4,4 3
9,9 4
8 5
4,7 6
2 7
6,5 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-5-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-5-2019

G8 67
G7 842
G6 3419 7436 0731
G5 6304
G4 00372 54750 20397 26380
58758 61972 49268
G3 40814 15673
G2 99095
G1 68935
ĐB 482099
Đầu Đuôi
0 4
1 9,4
2 -
3 6,1,5
4 2
5 0,8
6 7,8
7 2,2,3
8 0
9 7,5,9
Đầu Đuôi
5,8 0
3 1
4,7,7 2
7 3
0,1 4
9,3 5
3 6
6,9 7
5,6 8
1,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 30-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 30-4-2019

G8 11
G7 782
G6 2311 0711 3754
G5 6654
G4 90398 44924 72269 60624
32304 03363 42644
G3 88675 68950
G2 95719
G1 77172
ĐB 208554
Đầu Đuôi
0 4
1 1,1,1,9
2 4,4
3 -
4 4
5 4,4,0,4
6 9,3
7 5,2
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1,1,1 1
8,7 2
6 3
5,5,2,2,0,4,5 4
7 5
- 6
- 7
9 8
6,1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-4-2019

G8 64
G7 713
G6 9738 4247 3341
G5 4166
G4 17201 41076 42933 69353
95497 63432 40466
G3 22368 25686
G2 61383
G1 75063
ĐB 609893
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 -
3 8,3,2
4 7,1
5 3
6 4,6,6,8,3
7 6
8 6,3
9 7,3
Đầu Đuôi
- 0
4,0 1
3 2
1,3,5,8,6,9 3
6 4
- 5
6,7,6,8 6
4,9 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-4-2019

G8 87
G7 291
G6 5685 4037 3256
G5 6791
G4 83551 87639 10796 59370
17558 45838 83940
G3 06127 90023
G2 05887
G1 71953
ĐB 352620
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7,3,0
3 7,9,8
4 0
5 6,1,8,3
6 -
7 0
8 7,5,7
9 1,1,6
Đầu Đuôi
7,4,2 0
9,9,5 1
- 2
2,5 3
- 4
8 5
5,9 6
8,3,2,8 7
5,3 8
3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-4-2019

G8 06
G7 555
G6 4167 8181 8229
G5 9089
G4 58077 01384 69911 44516
91607 56091 08041
G3 59124 69237
G2 83233
G1 05274
ĐB 706401
Đầu Đuôi
0 6,7,1
1 1,6
2 9,4
3 7,3
4 1
5 5
6 7
7 7,4
8 1,9,4
9 1
Đầu Đuôi
- 0
8,1,9,4,0 1
- 2
3 3
8,2,7 4
5 5
0,1 6
6,7,0,3 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-4-2019

G8 82
G7 655
G6 8592 2974 4286
G5 9104
G4 24785 61559 64279 37319
22762 31659 99802
G3 43166 03160
G2 46249
G1 20016
ĐB 359219
Đầu Đuôi
0 4,2
1 9,6,9
2 -
3 -
4 9
5 5,9,9
6 2,6,0
7 4,9
8 2,6,5
9 2
Đầu Đuôi
6 0
- 1
8,9,6,0 2
- 3
7,0 4
5,8 5
8,6,1 6
- 7
- 8
5,7,1,5,4,1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-3-2019

G8 96
G7 597
G6 6546 7593 7787
G5 5677
G4 13391 24438 10099 51818
04721 89596 81143
G3 92899 09454
G2 99167
G1 62166
ĐB 348492
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 1
3 8
4 6,3
5 4
6 7,6
7 7
8 7
9 6,7,3,1,9,6,9,2
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
9 2
9,4 3
5 4
- 5
9,4,9,6 6
9,8,7,6 7
3,1 8
9,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-3-2019

G8 34
G7 928
G6 4960 4153 1548
G5 2764
G4 39797 44409 91593 24170
28591 03325 78996
G3 62168 14026
G2 34777
G1 61347
ĐB 754023
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 8,5,6,3
3 4
4 8,7
5 3
6 0,4,8
7 0,7
8 -
9 7,3,1,6
Đầu Đuôi
6,7 0
9 1
- 2
5,9,2 3
3,6 4
2 5
9,2 6
9,7,4 7
2,4,6 8
0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-3-2019

G8 37
G7 537
G6 5015 7494 2941
G5 7256
G4 88173 11911 30678 57251
19285 63162 32980
G3 47901 28051
G2 26095
G1 67188
ĐB 684431
Đầu Đuôi
0 1
1 5,1
2 -
3 7,7,1
4 1
5 6,1,1
6 2
7 3,8
8 5,0,8
9 4,5
Đầu Đuôi
8 0
4,1,5,0,5,3 1
6 2
7 3
9 4
1,8,9 5
5 6
3,3 7
7,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-3-2019

G8 47
G7 333
G6 0797 5809 9590
G5 7010
G4 09415 37269 06336 99603
12266 82271 14830
G3 48045 40527
G2 66429
G1 31521
ĐB 253221
Đầu Đuôi
0 9,3
1 0,5
2 7,9,1,1
3 3,6,0
4 7,5
5 -
6 9,6
7 1
8 -
9 7,0
Đầu Đuôi
9,1,3 0
7,2,2 1
- 2
3,0 3
- 4
1,4 5
3,6 6
4,9,2 7
- 8
0,6,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-2-2019

G8 24
G7 512
G6 2190 4384 5145
G5 1191
G4 85369 87789 97617 65025
86900 73606 10084
G3 00106 64892
G2 09003
G1 07433
ĐB 390519
Đầu Đuôi
0 0,6,6,3
1 2,7,9
2 4,5
3 3
4 5
5 -
6 9
7 -
8 4,9,4
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9,0 0
9 1
1,9 2
0,3 3
2,8,8 4
4,2 5
0,0 6
1 7
- 8
6,8,1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-2-2019

G8 34
G7 454
G6 9822 4836 2150
G5 6063
G4 33217 44817 04321 07702
17594 74467 84394
G3 22307 98890
G2 05804
G1 09462
ĐB 619640
Đầu Đuôi
0 2,7,4
1 7,7
2 2,1
3 4,6
4 0
5 4,0
6 3,7,2
7 -
8 -
9 4,4,0
Đầu Đuôi
5,9,4 0
2 1
2,0,6 2
6 3
3,5,9,9,0 4
- 5
3 6
1,1,6,0 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-2-2019

G8 39
G7 463
G6 8409 9903 2028
G5 3256
G4 61663 35044 79458 35262
67515 16241 80209
G3 76199 08646
G2 60461
G1 92516
ĐB 199136
Đầu Đuôi
0 9,3,9
1 5,6
2 8
3 9,6
4 4,1,6
5 6,8
6 3,3,2,1
7 -
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
4,6 1
6 2
6,0,6 3
4 4
1 5
5,4,1,3 6
- 7
2,5 8
3,0,0,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-2-2019

G8 66
G7 335
G6 9165 7840 9357
G5 3917
G4 48083 12914 70672 55956
79222 78122 75370
G3 70133 32969
G2 14614
G1 72370
ĐB 391318
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,4,8
2 2,2
3 5,3
4 0
5 7,6
6 6,5,9
7 2,0,0
8 3
9 -
Đầu Đuôi
4,7,7 0
- 1
7,2,2 2
8,3 3
1,1 4
3,6 5
6,5 6
5,1 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 29-1-2019

G8 28
G7 431
G6 7275 3108 8184
G5 9245
G4 05560 15929 57969 84835
69856 60394 83995
G3 15852 15076
G2 26295
G1 12260
ĐB 356931
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8,9
3 1,5,1
4 5
5 6,2
6 0,9,0
7 5,6
8 4
9 4,5,5
Đầu Đuôi
6,6 0
3,3 1
5 2
- 3
8,9 4
7,4,3,9,9 5
5,7 6
- 7
2,0 8
2,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 22-1-2019

G8 28
G7 893
G6 2743 4956 8418
G5 3094
G4 51067 40798 56918 58798
00652 99975 82790
G3 41199 26425
G2 96321
G1 28254
ĐB 911404
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8
2 8,5,1
3 -
4 3
5 6,2,4
6 7
7 5
8 -
9 3,4,8,8,0,9
Đầu Đuôi
9 0
2 1
5 2
9,4 3
9,5,0 4
7,2 5
5 6
6 7
2,1,9,1,9 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 15-1-2019

G8 75
G7 309
G6 4095 7814 5157
G5 1174
G4 32918 65027 56442 87138
81298 77338 66076
G3 09739 18439
G2 24482
G1 08251
ĐB 939854
Đầu Đuôi
0 9
1 4,8
2 7
3 8,8,9,9
4 2
5 7,1,4
6 -
7 5,4,6
8 2
9 5,8
Đầu Đuôi
- 0
5 1
4,8 2
- 3
1,7,5 4
7,9 5
7 6
5,2 7
1,3,9,3 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 8-1-2019

G8 85
G7 297
G6 7921 9605 8035
G5 8135
G4 66067 41872 61804 93896
37937 63100 98716
G3 90807 13799
G2 37347
G1 65357
ĐB 782776
Đầu Đuôi
0 5,4,0,7
1 6
2 1
3 5,5,7
4 7
5 7
6 7
7 2,6
8 5
9 7,6,9
Đầu Đuôi
0 0
2 1
7 2
- 3
0 4
8,0,3,3 5
9,1,7 6
9,6,3,0,4,5 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 1-1-2019

G8 97
G7 901
G6 9976 4336 6217
G5 4513
G4 82898 83934 53723 30852
53172 64048 21849
G3 39770 53227
G2 80834
G1 71221
ĐB 212999
Đầu Đuôi
0 1
1 7,3
2 3,7,1
3 6,4,4
4 8,9
5 2
6 -
7 6,2,0
8 -
9 7,8,9
Đầu Đuôi
7 0
0,2 1
5,7 2
1,2 3
3,3 4
- 5
7,3 6
9,1,2 7
9,4 8
4,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt