App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-8-2020

G8 53
G7 569
G6 2909 0139 0951
G5 6835
G4 02614 97332 16608 21217
02556 94702 02695
G3 39915 26564
G2 13617
G1 40864
ĐB 191467
Đầu Đuôi
0 9,8,2
1 4,7,5,7
2 -
3 9,5,2
4 -
5 3,1,6
6 9,4,4,7
7 -
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
5 1
3,0 2
5 3
1,6,6 4
3,9,1 5
5 6
1,1,6 7
0 8
6,0,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 10 lần 06 10 lần 12 10 lần 22 10 lần 21 10 lần
00 8 lần 98 8 lần 97 8 lần 64 8 lần 72 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
20 27 ngày 27/01/2020
47 24 ngày 17/02/2020
79 23 ngày 24/02/2020
10 22 ngày 02/03/2020
29 22 ngày 02/03/2020
63 19 ngày 23/03/2020
73 19 ngày 23/03/2020
83 18 ngày 30/03/2020
48 13 ngày 04/05/2020
87 13 ngày 04/05/2020

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-7-2020

G8 26
G7 790
G6 8080 4581 0507
G5 5228
G4 23746 92301 25624 87580
63945 17940 27049
G3 15475 26921
G2 24340
G1 26842
ĐB 657841
Đầu Đuôi
0 7,1
1 -
2 6,8,4,1
3 -
4 6,5,0,9,0,2,1
5 -
6 -
7 5
8 0,1,0
9 0
Đầu Đuôi
9,8,8,4,4 0
8,0,2,4 1
4 2
- 3
2 4
4,7 5
2,4 6
0 7
2 8
4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-7-2020

G8 31
G7 377
G6 3426 5282 0630
G5 1807
G4 17144 33161 61308 04154
43962 60739 40046
G3 16857 49654
G2 70131
G1 59777
ĐB 243264
Đầu Đuôi
0 7,8
1 -
2 6
3 1,0,9,1
4 4,6
5 4,7,4
6 1,2,4
7 7,7
8 2
9 -
Đầu Đuôi
3 0
3,6,3 1
8,6 2
- 3
4,5,5,6 4
- 5
2,4 6
7,0,5,7 7
0 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-7-2020

G8 12
G7 837
G6 0226 4016 0170
G5 4734
G4 92152 00878 64603 84841
68972 58856 01650
G3 90114 32624
G2 66837
G1 54521
ĐB 320413
Đầu Đuôi
0 3
1 2,6,4,3
2 6,4,1
3 7,4,7
4 1
5 2,6,0
6 -
7 0,8,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
4,2 1
1,5,7 2
0,1 3
3,1,2 4
- 5
2,1,5 6
3,3 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-7-2020

G8 86
G7 059
G6 8786 9300 4369
G5 1878
G4 73560 96519 90393 62324
96842 77156 60341
G3 85174 20538
G2 66412
G1 88336
ĐB 922388
Đầu Đuôi
0 0
1 9,2
2 4
3 8,6
4 2,1
5 9,6
6 9,0
7 8,4
8 6,6,8
9 3
Đầu Đuôi
0,6 0
4 1
4,1 2
9 3
2,7 4
- 5
8,8,5,3 6
- 7
7,3,8 8
5,6,1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-6-2020

G8 37
G7 501
G6 6551 8327 5976
G5 9935
G4 12323 41722 77389 81412
16094 88986 68508
G3 80541 77967
G2 48066
G1 36655
ĐB 829388
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2
2 7,3,2
3 7,5
4 1
5 1,5
6 7,6
7 6
8 9,6,8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
0,5,4 1
2,1 2
2 3
9 4
3,5 5
7,8,6 6
3,2,6 7
0,8 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-6-2020

G8 84
G7 200
G6 2695 6518 8712
G5 7124
G4 71994 07197 07072 12615
20043 72991 53655
G3 56985 76345
G2 52846
G1 70025
ĐB 659598
Đầu Đuôi
0 0
1 8,2,5
2 4,5
3 -
4 3,5,6
5 5
6 -
7 2
8 4,5
9 5,4,7,1,8
Đầu Đuôi
0 0
9 1
1,7 2
4 3
8,2,9 4
9,1,5,8,4,2 5
4 6
9 7
1,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-6-2020

G8 74
G7 892
G6 9089 9208 6945
G5 1609
G4 00013 72540 74657 31768
62659 27211 96012
G3 58903 96874
G2 70472
G1 94337
ĐB 136634
Đầu Đuôi
0 8,9,3
1 3,1,2
2 -
3 7,4
4 5,0
5 7,9
6 8
7 4,4,2
8 9
9 2
Đầu Đuôi
4 0
1 1
9,1,7 2
1,0 3
7,7,3 4
4 5
- 6
5,3 7
0,6 8
8,0,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-6-2020

G8 97
G7 150
G6 1865 1333 8619
G5 7567
G4 28007 77408 31455 09771
18562 73068 22098
G3 21236 81318
G2 62530
G1 24564
ĐB 211459
Đầu Đuôi
0 7,8
1 9,8
2 -
3 3,6,0
4 -
5 0,5,9
6 5,7,2,8,4
7 1
8 -
9 7,8
Đầu Đuôi
5,3 0
7 1
6 2
3 3
6 4
6,5 5
3 6
9,6,0 7
0,6,9,1 8
1,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-6-2020

G8 38
G7 581
G6 5758 0043 8762
G5 9206
G4 50793 68989 24408 96245
19723 24036 60558
G3 31217 36171
G2 80317
G1 97600
ĐB 295533
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 7,7
2 3
3 8,6,3
4 3,5
5 8,8
6 2
7 1
8 1,9
9 3
Đầu Đuôi
0 0
8,7 1
6 2
4,9,2,3 3
- 4
4 5
0,3 6
1,1 7
3,5,0,5 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 25-5-2020

G8 26
G7 756
G6 6836 2755 3306
G5 2288
G4 91221 14066 44351 99033
18069 95532 97572
G3 03976 85499
G2 68155
G1 14364
ĐB 971238
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 6,1
3 6,3,2,8
4 -
5 6,5,1,5
6 6,9,4
7 2,6
8 8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
3,7 2
3 3
6 4
5,5 5
2,5,3,0,6,7 6
- 7
8,3 8
6,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 18-5-2020

G8 82
G7 194
G6 6821 5586 2232
G5 6096
G4 43481 79101 49967 28778
20149 14031 33533
G3 37290 30406
G2 77304
G1 04868
ĐB 081098
Đầu Đuôi
0 1,6,4
1 -
2 1
3 2,1,3
4 9
5 -
6 7,8
7 8
8 2,6,1
9 4,6,0,8
Đầu Đuôi
9 0
2,8,0,3 1
8,3 2
3 3
9,0 4
- 5
8,9,0 6
6 7
7,6,9 8
4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 11-5-2020

G8 98
G7 969
G6 2915 3046 6765
G5 8606
G4 22360 22400 77535 91270
35841 32139 35407
G3 55928 82466
G2 33590
G1 44034
ĐB 320212
Đầu Đuôi
0 6,0,7
1 5,2
2 8
3 5,9,4
4 6,1
5 -
6 9,5,0,6
7 0
8 -
9 8,0
Đầu Đuôi
6,0,7,9 0
4 1
1 2
- 3
3 4
1,6,3 5
4,0,6 6
0 7
9,2 8
6,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 4-5-2020

G8 87
G7 157
G6 3413 2799 8099
G5 0687
G4 29794 16923 81239 78265
61307 87406 15360
G3 45591 42659
G2 39768
G1 68348
ĐB 773597
Đầu Đuôi
0 7,6
1 3
2 3
3 9
4 8
5 7,9
6 5,0,8
7 -
8 7,7
9 9,9,4,1,7
Đầu Đuôi
6 0
9 1
- 2
1,2 3
9 4
6 5
0 6
8,5,8,0,9 7
6,4 8
9,9,3,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 30-3-2020

G8 42
G7 361
G6 2688 5439 4422
G5 3828
G4 78698 78751 08592 68454
91206 78783 58646
G3 29148 60228
G2 27240
G1 94265
ĐB 389804
Đầu Đuôi
0 6,4
1 -
2 2,8,8
3 9
4 2,6,8,0
5 1,4
6 1,5
7 -
8 8,3
9 8,2
Đầu Đuôi
4 0
6,5 1
4,2,9 2
8 3
5,0 4
6 5
0,4 6
- 7
8,2,9,4,2 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 23-3-2020

G8 24
G7 791
G6 8796 6422 4365
G5 5977
G4 06022 82966 32901 40327
57128 04823 66073
G3 94021 43678
G2 35439
G1 18343
ĐB 560263
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 4,2,2,7,8,3,1
3 9
4 3
5 -
6 5,6,3
7 7,3,8
8 -
9 1,6
Đầu Đuôi
- 0
9,0,2 1
2,2 2
2,7,4,6 3
2 4
6 5
9,6 6
7,2 7
2,7 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 16-3-2020

G8 81
G7 954
G6 3360 5528 7267
G5 4228
G4 56923 16497 15111 89121
32815 02782 53816
G3 20621 80072
G2 74712
G1 36990
ĐB 183340
Đầu Đuôi
0 -
1 1,5,6,2
2 8,8,3,1,1
3 -
4 0
5 4
6 0,7
7 2
8 1,2
9 7,0
Đầu Đuôi
6,9,4 0
8,1,2,2 1
8,7,1 2
2 3
5 4
1 5
1 6
6,9 7
2,2 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 9-3-2020

G8 13
G7 812
G6 2791 0097 4141
G5 6023
G4 50654 89770 32001 96638
76178 21398 92293
G3 90422 17912
G2 59858
G1 60872
ĐB 236002
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3,2,2
2 3,2
3 8
4 1
5 4,8
6 -
7 0,8,2
8 -
9 1,7,8,3
Đầu Đuôi
7 0
9,4,0 1
1,2,1,7,0 2
1,2,9 3
5 4
- 5
- 6
9 7
3,7,9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 2-3-2020

G8 33
G7 090
G6 8037 5421 5629
G5 3081
G4 39719 41323 66233 83553
30910 44197 28606
G3 33059 55428
G2 57206
G1 57690
ĐB 836777
Đầu Đuôi
0 6,6
1 9,0
2 1,9,3,8
3 3,7,3
4 -
5 3,9
6 -
7 7
8 1
9 0,7,0
Đầu Đuôi
9,1,9 0
2,8 1
- 2
3,2,3,5 3
- 4
- 5
0,0 6
3,9,7 7
2 8
2,1,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 24-2-2020

G8 87
G7 830
G6 2518 0375 2310
G5 2390
G4 20630 86577 13806 27130
19643 04572 47730
G3 01852 41609
G2 22879
G1 90379
ĐB 288797
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,0
2 -
3 0,0,0,0
4 3
5 2
6 -
7 5,7,2,9,9
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
3,1,9,3,3,3 0
- 1
7,5 2
4 3
- 4
7 5
0 6
8,7,9 7
1 8
0,7,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 17-2-2020

G8 10
G7 756
G6 6499 1240 7342
G5 8012
G4 93286 31503 92294 09533
81198 02447 58721
G3 30658 45007
G2 94317
G1 62534
ĐB 549692
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,2,7
2 1
3 3,4
4 0,2,7
5 6,8
6 -
7 -
8 6
9 9,4,8,2
Đầu Đuôi
1,4 0
2 1
4,1,9 2
0,3 3
9,3 4
- 5
5,8 6
4,0,1 7
9,5 8
9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-2-2020

G8 65
G7 026
G6 8335 1782 1500
G5 9200
G4 95339 59186 45636 26215
87822 72264 52081
G3 78623 27837
G2 93601
G1 16210
ĐB 145366
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1 5,0
2 6,2,3
3 5,9,6,7
4 -
5 -
6 5,4,6
7 -
8 2,6,1
9 -
Đầu Đuôi
0,0,1 0
8,0 1
8,2 2
2 3
6 4
6,3,1 5
2,8,3,6 6
3 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-2-2020

G8 44
G7 721
G6 5581 1026 4166
G5 2609
G4 46068 30622 73480 65309
99347 59415 04683
G3 06967 78522
G2 37131
G1 80089
ĐB 866936
Đầu Đuôi
0 9,9
1 5
2 1,6,2,2
3 1,6
4 4,7
5 -
6 6,8,7
7 -
8 1,0,3,9
9 -
Đầu Đuôi
8 0
2,8,3 1
2,2 2
8 3
4 4
1 5
2,6,3 6
4,6 7
6 8
0,0,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-1-2020

G8 88
G7 428
G6 5970 5315 2796
G5 2566
G4 45979 72003 02161 85214
41732 77820 23510
G3 02000 02498
G2 68058
G1 90879
ĐB 576087
Đầu Đuôi
0 3,0
1 5,4,0
2 8,0
3 2
4 -
5 8
6 6,1
7 0,9,9
8 8,7
9 6,8
Đầu Đuôi
7,2,1,0 0
6 1
3 2
0 3
1 4
1 5
9,6 6
8 7
8,2,9,5 8
7,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-1-2020

G8 34
G7 796
G6 2071 7027 2320
G5 3457
G4 92876 97100 61722 10571
82882 03106 91772
G3 51682 69153
G2 30926
G1 00908
ĐB 413783
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 -
2 7,0,2,6
3 4
4 -
5 7,3
6 -
7 1,6,1,2
8 2,2,3
9 6
Đầu Đuôi
2,0 0
7,7 1
2,8,7,8 2
5,8 3
3 4
- 5
9,7,0,2 6
2,5 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-1-2020

G8 22
G7 334
G6 7256 9164 8966
G5 5197
G4 38380 72643 83828 59286
39562 67164 51414
G3 31649 70134
G2 18643
G1 20051
ĐB 009069
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 2,8
3 4,4
4 3,9,3
5 6,1
6 4,6,2,4,9
7 -
8 0,6
9 7
Đầu Đuôi
8 0
5 1
2,6 2
4,4 3
3,6,6,1,3 4
- 5
5,6,8 6
9 7
2 8
4,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt