XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 19-11-2018

G8 94
G7 273
G6 8090 5891 3640
G5 1218
G4 32392 36514 87845 05396
44470 91556 32877
G3 49468 10759
G2 05763
G1 86555
ĐB 281344
Đầu Đuôi
0 -
1 8,4
2 -
3 -
4 0,5,4
5 6,9,5
6 8,3
7 3,0,7
8 -
9 4,0,1,2,6
Đầu Đuôi
9,4,7 0
9 1
9 2
7,6 3
9,1,4 4
4,5 5
9,5 6
7 7
1,6 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 10 lần 67 10 lần 27 9 lần 38 9 lần 39 9 lần
24 8 lần 63 8 lần 70 8 lần 16 8 lần 31 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
66 26 ngày 21/05/2018
93 21 ngày 25/06/2018
06 19 ngày 09/07/2018
64 17 ngày 23/07/2018
97 16 ngày 30/07/2018
19 16 ngày 30/07/2018
71 14 ngày 13/08/2018
01 13 ngày 20/08/2018
21 12 ngày 27/08/2018
82 12 ngày 27/08/2018

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 12-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 12-11-2018

G8 07
G7 176
G6 5127 2107 9147
G5 0099
G4 24000 44374 67620 07520
46911 25183 72423
G3 66967 64739
G2 66055
G1 76899
ĐB 273100
Đầu Đuôi
0 7,7,0,0
1 1
2 7,0,0,3
3 9
4 7
5 5
6 7
7 6,4
8 3
9 9,9
Đầu Đuôi
0,2,2,0 0
1 1
- 2
8,2 3
7 4
5 5
7 6
0,2,0,4,6 7
- 8
9,3,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 5-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-11-2018

G8 88
G7 231
G6 6622 5096 2080
G5 2111
G4 83554 65861 34009 46029
79932 18273 31250
G3 48259 98511
G2 75512
G1 92974
ĐB 116703
Đầu Đuôi
0 9,3
1 1,1,2
2 2,9
3 1,2
4 -
5 4,0,9
6 1
7 3,4
8 8,0
9 6
Đầu Đuôi
8,5 0
3,1,6,1 1
2,3,1 2
7,0 3
5,7 4
- 5
9 6
- 7
8 8
0,2,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-10-2018

G8 60
G7 903
G6 9940 1654 0570
G5 8959
G4 27357 26524 14008 07124
17300 81412 98528
G3 68672 22611
G2 05417
G1 82845
ĐB 841526
Đầu Đuôi
0 3,8,0
1 2,1,7
2 4,4,8,6
3 -
4 0,5
5 4,9,7
6 0
7 0,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,4,7,0 0
1 1
1,7 2
0 3
5,2,2 4
4 5
2 6
5,1 7
0,2 8
5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-10-2018

G8 84
G7 651
G6 9742 7738 8213
G5 1447
G4 37580 55991 11420 81878
17814 20354 73488
G3 49818 27712
G2 18727
G1 38470
ĐB 787595
Đầu Đuôi
0 -
1 3,4,8,2
2 0,7
3 8
4 2,7
5 1,4
6 -
7 8,0
8 4,0,8
9 1,5
Đầu Đuôi
8,2,7 0
5,9 1
4,1 2
1 3
8,1,5 4
9 5
- 6
4,2 7
3,7,8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-10-2018

G8 38
G7 758
G6 5948 8651 6337
G5 8177
G4 21490 87467 61810 45758
72217 66962 02722
G3 61909 68014
G2 00079
G1 74416
ĐB 789835
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7,4,6
2 2
3 8,7,5
4 8
5 8,1,8
6 7,2
7 7,9
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,1 0
5 1
6,2 2
- 3
1 4
3 5
1 6
3,7,6,1 7
3,5,4,5 8
0,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-10-2018

G8 33
G7 527
G6 2155 0448 4836
G5 0769
G4 18963 38996 53367 35765
12104 59896 09042
G3 71760 33469
G2 55532
G1 61245
ĐB 572037
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 7
3 3,6,2,7
4 8,2,5
5 5
6 9,3,7,5,0,9
7 -
8 -
9 6,6
Đầu Đuôi
6 0
- 1
4,3 2
3,6 3
0 4
5,6,4 5
3,9,9 6
2,6,3 7
4 8
6,6 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-10-2018

G8 73
G7 758
G6 7557 5151 7457
G5 6217
G4 90143 69088 73509 51136
95251 84195 30667
G3 23761 54176
G2 52012
G1 48696
ĐB 394554
Đầu Đuôi
0 9
1 7,2
2 -
3 6
4 3
5 8,7,1,7,1,4
6 7,1
7 3,6
8 8
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
5,5,6 1
1 2
7,4 3
5 4
9 5
3,7,9 6
5,5,1,6 7
5,8 8
0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 24-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 24-9-2018

G8 14
G7 398
G6 4272 8617 0194
G5 2949
G4 16634 07855 90324 29126
50725 40679 54030
G3 04153 60975
G2 66768
G1 34111
ĐB 585249
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,1
2 4,6,5
3 4,0
4 9,9
5 5,3
6 8
7 2,9,5
8 -
9 8,4
Đầu Đuôi
3 0
1 1
7 2
5 3
1,9,3,2 4
5,2,7 5
2 6
1 7
9,6 8
4,7,4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 17-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 17-9-2018

G8 11
G7 402
G6 2516 6724 8886
G5 8767
G4 67970 91615 92090 01050
52881 37295 99972
G3 38538 37909
G2 11760
G1 77450
ĐB 479517
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1,6,5,7
2 4
3 8
4 -
5 0,0
6 7,0
7 0,2
8 6,1
9 0,5
Đầu Đuôi
7,9,5,6,5 0
1,8 1
0,7 2
- 3
2 4
1,9 5
1,8 6
6,1 7
3 8
0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 10-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-9-2018

G8 23
G7 889
G6 2767 4369 3170
G5 7476
G4 30002 63585 05250 74938
82927 17910 68890
G3 64491 53285
G2 70305
G1 47033
ĐB 738139
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0
2 3,7
3 8,3,9
4 -
5 0
6 7,9
7 0,6
8 9,5,5
9 0,1
Đầu Đuôi
7,5,1,9 0
9 1
0 2
2,3 3
- 4
8,8,0 5
7 6
6,2 7
3 8
8,6,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-9-2018

G8 18
G7 731
G6 0142 6622 5646
G5 9778
G4 50210 85490 77608 95425
42950 48618 93541
G3 83407 84563
G2 57953
G1 83752
ĐB 708817
Đầu Đuôi
0 8,7
1 8,0,8,7
2 2,5
3 1
4 2,6,1
5 0,3,2
6 3
7 8
8 -
9 0
Đầu Đuôi
1,9,5 0
3,4 1
4,2,5 2
6,5 3
- 4
2 5
4 6
0,1 7
1,7,0,1 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-8-2018

G8 27
G7 250
G6 4382 7123 3582
G5 3235
G4 44175 70963 22756 55098
11021 11304 57010
G3 50100 35376
G2 78623
G1 88985
ĐB 729738
Đầu Đuôi
0 4,0
1 0
2 7,3,1,3
3 5,8
4 -
5 0,6
6 3
7 5,6
8 2,2,5
9 8
Đầu Đuôi
5,1,0 0
2 1
8,8 2
2,6,2 3
0 4
3,7,8 5
5,7 6
2 7
9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-8-2018

G8 36
G7 767
G6 5699 2061 9586
G5 7033
G4 30329 20963 80374 80577
78001 79163 51043
G3 99243 79230
G2 18318
G1 44226
ĐB 484021
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 9,6,1
3 6,3,0
4 3,3
5 -
6 7,1,3,3
7 4,7
8 6
9 9
Đầu Đuôi
3 0
6,0,2 1
- 2
3,6,6,4,4 3
7 4
- 5
3,8,2 6
6,7 7
1 8
9,2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-8-2018

G8 11
G7 865
G6 7934 3914 8861
G5 5007
G4 65198 06491 54825 93739
98171 59644 97363
G3 42646 06356
G2 44975
G1 47077
ĐB 684454
Đầu Đuôi
0 7
1 1,4
2 5
3 4,9
4 4,6
5 6,4
6 5,1,3
7 1,5,7
8 -
9 8,1
Đầu Đuôi
- 0
1,6,9,7 1
- 2
6 3
3,1,4,5 4
6,2,7 5
4,5 6
0,7 7
9 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-8-2018

G8 12
G7 068
G6 3734 9552 6939
G5 8925
G4 08814 21253 01265 55845
44337 25202 13045
G3 99421 33701
G2 18931
G1 30153
ĐB 419572
Đầu Đuôi
0 2,1
1 2,4
2 5,1
3 4,9,7,1
4 5,5
5 2,3,3
6 8,5
7 2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,0,3 1
1,5,0,7 2
5,5 3
3,1 4
2,6,4,4 5
- 6
3 7
6 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 30-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 30-7-2018

G8 97
G7 842
G6 4432 9629 2139
G5 2131
G4 67641 96132 44619 58939
12049 45359 29727
G3 24757 94601
G2 24313
G1 36157
ĐB 207640
Đầu Đuôi
0 1
1 9,3
2 9,7
3 2,9,1,2,9
4 2,1,9,0
5 9,7,7
6 -
7 -
8 -
9 7
Đầu Đuôi
4 0
3,4,0 1
4,3,3 2
1 3
- 4
- 5
- 6
9,2,5,5 7
- 8
2,3,1,3,4,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 23-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 23-7-2018

G8 80
G7 410
G6 1085 6927 8667
G5 5381
G4 93780 35776 92042 93268
77092 46722 87871
G3 39329 88176
G2 38853
G1 71564
ĐB 572636
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 7,2,9
3 6
4 2
5 3
6 7,8,4
7 6,1,6
8 0,5,1,0
9 2
Đầu Đuôi
8,1,8 0
8,7 1
4,9,2 2
5 3
6 4
8 5
7,7,3 6
2,6 7
6 8
2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 16-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 16-7-2018

G8 65
G7 528
G6 5752 2609 9449
G5 0363
G4 07616 58862 35160 69499
47651 12326 28824
G3 24744 85268
G2 81989
G1 44829
ĐB 312271
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 8,6,4,9
3 -
4 9,4
5 2,1
6 5,3,2,0,8
7 1
8 9
9 9
Đầu Đuôi
6 0
5,7 1
5,6 2
6 3
2,4 4
6 5
1,2 6
- 7
2,6 8
0,4,9,8,2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 9-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 9-7-2018

G8 09
G7 111
G6 7416 1395 7871
G5 6279
G4 81994 02598 13272 08670
79249 17906 86073
G3 35952 82254
G2 87568
G1 26601
ĐB 331611
Đầu Đuôi
0 9,6,1
1 1,6,1
2 -
3 -
4 9
5 2,4
6 8
7 1,9,2,0,3
8 -
9 5,4,8
Đầu Đuôi
7 0
1,7,0,1 1
7,5 2
7 3
9,5 4
9 5
1,0 6
- 7
9,6 8
0,7,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt