App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-5-2020

G8 23
G7 912
G6 3672 9419 4691
G5 0985
G4 31551 06073 54639 80708
46261 98001 24153
G3 42014 92451
G2 98501
G1 97451
ĐB 045452
Đầu Đuôi
0 8,1,1
1 2,9,4
2 3
3 9
4 -
5 1,3,1,1,2
6 1
7 2,3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,5,6,0,5,0,5 1
1,7,5 2
2,7,5 3
1 4
8 5
- 6
- 7
0 8
1,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 11 lần 19 11 lần 50 9 lần 07 9 lần 10 9 lần
70 8 lần 93 8 lần 53 8 lần 49 8 lần 45 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
00 29 ngày 30/10/2019
35 26 ngày 20/11/2019
95 21 ngày 25/12/2019
17 20 ngày 01/01/2020
80 18 ngày 15/01/2020
48 18 ngày 15/01/2020
68 17 ngày 22/01/2020
56 17 ngày 22/01/2020
47 17 ngày 22/01/2020
27 17 ngày 22/01/2020

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-5-2020

G8 84
G7 649
G6 9351 3861 5051
G5 1481
G4 99093 74755 62634 33702
05788 61596 04265
G3 10196 37089
G2 41019
G1 09325
ĐB 488552
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 5
3 4
4 9
5 1,1,5,2
6 1,5
7 -
8 4,1,8,9
9 3,6,6
Đầu Đuôi
- 0
5,6,5,8 1
0,5 2
9 3
8,3 4
5,6,2 5
9,9 6
- 7
8 8
4,8,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-5-2020

G8 75
G7 253
G6 1175 0612 3372
G5 7839
G4 62716 53760 28208 34125
11866 55161 32036
G3 94988 72945
G2 48906
G1 67404
ĐB 419588
Đầu Đuôi
0 8,6,4
1 2,6
2 5
3 9,6
4 5
5 3
6 0,6,1
7 5,5,2
8 8,8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
6 1
1,7 2
5 3
0 4
7,7,2,4 5
1,6,3,0 6
- 7
0,8,8 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-4-2020

G8 85
G7 571
G6 5081 9592 6016
G5 3801
G4 47125 93675 72450 43607
39888 14875 27692
G3 32423 52578
G2 01213
G1 42189
ĐB 610377
Đầu Đuôi
0 1,7
1 6,3
2 5,3
3 -
4 -
5 0
6 -
7 1,5,5,8,7
8 5,1,8,9
9 2,2
Đầu Đuôi
5 0
7,8,0 1
9,9 2
2,1 3
- 4
8,2,7,7 5
1 6
0,7 7
8,7 8
8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-3-2020

G8 55
G7 630
G6 5561 3263 5070
G5 6807
G4 93808 36387 99093 02905
25941 62221 64566
G3 97541 86907
G2 69997
G1 73626
ĐB 643219
Đầu Đuôi
0 7,8,5,7
1 9
2 1,6
3 0
4 1,1
5 5
6 1,3,6
7 0
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
6,4,2,4 1
- 2
6,9 3
- 4
5,0 5
6,2 6
0,8,0,9 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-3-2020

G8 65
G7 322
G6 5038 2791 8183
G5 3641
G4 59142 13641 99551 56893
74090 71332 82405
G3 76645 00133
G2 85133
G1 68739
ĐB 144739
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 2
3 8,2,3,3,9,9
4 1,2,1,5
5 1
6 5
7 -
8 3
9 1,3,0
Đầu Đuôi
9 0
9,4,4,5 1
2,4,3 2
8,9,3,3 3
- 4
6,0,4 5
- 6
- 7
3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-3-2020

G8 49
G7 569
G6 3931 1439 1106
G5 0876
G4 87910 15019 30486 33618
00816 31751 15862
G3 29024 96243
G2 04498
G1 12210
ĐB 650550
Đầu Đuôi
0 6
1 0,9,8,6,0
2 4
3 1,9
4 9,3
5 1,0
6 9,2
7 6
8 6
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5 0
3,5 1
6 2
4 3
2 4
- 5
0,7,8,1 6
- 7
1,9 8
4,6,3,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 4-3-2020

G8 15
G7 750
G6 8430 4659 3714
G5 6179
G4 04710 49419 94742 79294
03264 25523 31971
G3 83070 37233
G2 24084
G1 02293
ĐB 431049
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,0,9
2 3
3 0,3
4 2,9
5 0,9
6 4
7 9,1,0
8 4
9 4,3
Đầu Đuôi
5,3,1,7 0
7 1
4 2
2,3,9 3
1,9,6,8 4
1 5
- 6
- 7
- 8
5,7,1,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-2-2020

G8 81
G7 005
G6 7998 4844 9702
G5 5584
G4 97883 61269 01732 07521
74720 88009 49057
G3 12344 92346
G2 35640
G1 43942
ĐB 704378
Đầu Đuôi
0 5,2,9
1 -
2 1,0
3 2
4 4,4,6,0,2
5 7
6 9
7 8
8 1,4,3
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
8,2 1
0,3,4 2
8 3
4,8,4 4
0 5
4 6
5 7
9,7 8
6,0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-2-2020

G8 71
G7 507
G6 7481 7520 3076
G5 8263
G4 68212 96233 88623 92122
54903 68076 11323
G3 04610 02496
G2 05609
G1 25815
ĐB 214910
Đầu Đuôi
0 7,3,9
1 2,0,5,0
2 0,3,2,3
3 3
4 -
5 -
6 3
7 1,6,6
8 1
9 6
Đầu Đuôi
2,1,1 0
7,8 1
1,2 2
6,3,2,0,2 3
- 4
1 5
7,7,9 6
0 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-2-2020

G8 38
G7 744
G6 7698 0693 2304
G5 4174
G4 68044 59324 91403 94670
66996 56285 33640
G3 46874 71939
G2 07145
G1 33711
ĐB 372850
Đầu Đuôi
0 4,3
1 1
2 4
3 8,9
4 4,4,0,5
5 0
6 -
7 4,0,4
8 5
9 8,3,6
Đầu Đuôi
7,4,5 0
1 1
- 2
9,0 3
4,0,7,4,2,7 4
8,4 5
9 6
- 7
3,9 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-2-2020

G8 12
G7 049
G6 1630 9983 5171
G5 7909
G4 22945 57619 28931 56336
32282 17320 17466
G3 17289 53667
G2 22040
G1 73234
ĐB 369663
Đầu Đuôi
0 9
1 2,9
2 0
3 0,1,6,4
4 9,5,0
5 -
6 6,7,3
7 1
8 3,2,9
9 -
Đầu Đuôi
3,2,4 0
7,3 1
1,8 2
8,6 3
3 4
4 5
3,6 6
6 7
- 8
4,0,1,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-1-2020

G8 73
G7 158
G6 8366 5892 1720
G5 6816
G4 45869 98479 20265 76281
89662 85043 72092
G3 75737 18807
G2 59539
G1 58720
ĐB 545810
Đầu Đuôi
0 7
1 6,0
2 0,0
3 7,9
4 3
5 8
6 6,9,5,2
7 3,9
8 1
9 2,2
Đầu Đuôi
2,2,1 0
8 1
9,6,9 2
7,4 3
- 4
6 5
6,1 6
3,0 7
5 8
6,7,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-1-2020

G8 05
G7 599
G6 5062 6594 1556
G5 7027
G4 78464 00337 70685 02989
79868 72983 31797
G3 09693 13747
G2 95040
G1 78977
ĐB 470991
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 7
3 7
4 7,0
5 6
6 2,4,8
7 7
8 5,9,3
9 9,4,7,3,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
6 2
8,9 3
9,6 4
0,8 5
5 6
2,3,9,4,7 7
6 8
9,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-1-2020

G8 06
G7 577
G6 5583 1838 4276
G5 8969
G4 86686 39248 42449 06671
14058 98175 91268
G3 96750 83870
G2 14863
G1 23680
ĐB 150419
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 -
3 8
4 8,9
5 8,0
6 9,8,3
7 7,6,1,5,0
8 3,6,0
9 -
Đầu Đuôi
5,7,8 0
7 1
- 2
8,6 3
- 4
7 5
0,7,8 6
7 7
3,4,5,6 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-1-2020

G8 72
G7 545
G6 8060 7604 5410
G5 3125
G4 06656 38478 01969 08257
66419 01782 01522
G3 62536 44697
G2 85733
G1 22967
ĐB 778670
Đầu Đuôi
0 4
1 0,9
2 5,2
3 6,3
4 5
5 6,7
6 0,9,7
7 2,8,0
8 2
9 7
Đầu Đuôi
6,1,7 0
- 1
7,8,2 2
3 3
0 4
4,2 5
5,3 6
5,9,6 7
7 8
6,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-1-2020

G8 67
G7 288
G6 7443 8510 1365
G5 1080
G4 68049 94813 46650 54953
93791 69233 30021
G3 01317 57809
G2 46839
G1 12588
ĐB 091446
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,7
2 1
3 3,9
4 3,9,6
5 0,3
6 7,5
7 -
8 8,0,8
9 1
Đầu Đuôi
1,8,5 0
9,2 1
- 2
4,1,5,3 3
- 4
6 5
4 6
6,1 7
8,8 8
4,0,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt