XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-5-2019

G8 86
G7 649
G6 9777 7678 3197
G5 7306
G4 31315 99001 14938 29107
97485 35514 64050
G3 42964 18024
G2 03550
G1 42676
ĐB 797311
Đầu Đuôi
0 6,1,7
1 5,4,1
2 4
3 8
4 9
5 0,0
6 4
7 7,8,6
8 6,5
9 7
Đầu Đuôi
5,5 0
0,1 1
- 2
- 3
1,6,2 4
1,8 5
8,0,7 6
7,9,0 7
7,3 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 14 lần 85 11 lần 49 11 lần 58 10 lần 68 10 lần
25 9 lần 77 9 lần 53 8 lần 80 8 lần 75 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
57 24 ngày 28/11/2018
30 21 ngày 19/12/2018
12 20 ngày 26/12/2018
82 17 ngày 16/01/2019
96 17 ngày 16/01/2019
08 16 ngày 23/01/2019
95 16 ngày 23/01/2019
62 16 ngày 23/01/2019
74 15 ngày 30/01/2019
63 13 ngày 13/02/2019

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-5-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-5-2019

G8 49
G7 347
G6 4447 5646 2719
G5 9989
G4 32571 65903 42559 49432
54815 46226 48937
G3 81697 06942
G2 90125
G1 80453
ĐB 585515
Đầu Đuôi
0 3
1 9,5,5
2 6,5
3 2,7
4 9,7,7,6,2
5 9,3
6 -
7 1
8 9
9 7
Đầu Đuôi
- 0
7 1
3,4 2
0,5 3
- 4
1,2,1 5
4,2 6
4,4,3,9 7
- 8
4,1,8,5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-5-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-5-2019

G8 66
G7 490
G6 9424 5790 6143
G5 6202
G4 38661 40416 41273 96769
79477 44004 86736
G3 81060 01378
G2 98817
G1 02275
ĐB 970586
Đầu Đuôi
0 2,4
1 6,7
2 4
3 6
4 3
5 -
6 6,1,9,0
7 3,7,8,5
8 6
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9,6 0
6 1
0 2
4,7 3
2,0 4
7 5
6,1,3,8 6
7,1 7
7 8
6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-4-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-4-2019

G8 14
G7 837
G6 5728 0145 5220
G5 4556
G4 41948 86194 93597 78619
30585 61554 99842
G3 60083 76588
G2 19440
G1 94803
ĐB 775183
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 8,0
3 7
4 5,8,2,0
5 6,4
6 -
7 -
8 5,3,8,3
9 4,7
Đầu Đuôi
2,4 0
- 1
4 2
8,0,8 3
1,9,5 4
4,8 5
5 6
3,9 7
2,4,8 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-4-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-4-2019

G8 37
G7 099
G6 7978 9064 6521
G5 6100
G4 75915 87285 44785 58483
37658 88513 09743
G3 74944 12361
G2 42198
G1 65675
ĐB 140283
Đầu Đuôi
0 0
1 5,3
2 1
3 7
4 3,4
5 8
6 4,1
7 8,5
8 5,5,3,3
9 9,8
Đầu Đuôi
0 0
2,6 1
- 2
8,1,4,8 3
6,4 4
1,8,8,7 5
- 6
3 7
7,5,9 8
9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-4-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-4-2019

G8 52
G7 688
G6 2072 2702 4976
G5 5570
G4 13883 91239 14032 44059
72207 61524 32633
G3 99064 76035
G2 14449
G1 78404
ĐB 817084
Đầu Đuôi
0 2,7,4
1 -
2 4
3 9,2,3,5
4 9
5 2,9
6 4
7 2,6,0
8 8,3,4
9 -
Đầu Đuôi
7 0
- 1
5,7,0,3 2
8,3 3
2,6,0,8 4
3 5
7 6
0 7
8 8
3,5,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-4-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-4-2019

G8 89
G7 321
G6 6848 5564 9587
G5 2980
G4 62675 63373 65955 19067
82364 76356 75892
G3 79098 23361
G2 76003
G1 30865
ĐB 411578
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 1
3 -
4 8
5 5,6
6 4,7,4,1,5
7 5,3,8
8 9,7,0
9 2,8
Đầu Đuôi
8 0
2,6 1
9 2
7,0 3
6,6 4
7,5,6 5
5 6
8,6 7
4,9,7 8
8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-3-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 27-3-2019

G8 20
G7 166
G6 4026 5534 3649
G5 7222
G4 32297 94227 92015 12251
07203 07093 04138
G3 58948 78543
G2 49954
G1 74805
ĐB 786765
Đầu Đuôi
0 3,5
1 5
2 0,6,2,7
3 4,8
4 9,8,3
5 1,4
6 6,5
7 -
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
2 0
5 1
2 2
0,9,4 3
3,5 4
1,0,6 5
6,2 6
9,2 7
3,4 8
4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-3-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-3-2019

G8 77
G7 254
G6 4200 0951 2068
G5 1086
G4 85629 90197 76429 57349
52405 65909 55639
G3 60718 34281
G2 61284
G1 20684
ĐB 728327
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 8
2 9,9,7
3 9
4 9
5 4,1
6 8
7 7
8 6,1,4,4
9 7
Đầu Đuôi
0 0
5,8 1
- 2
- 3
5,8,8 4
0 5
8 6
7,9,2 7
6,1 8
2,2,4,0,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-3-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-3-2019

G8 61
G7 731
G6 2802 8932 2568
G5 3148
G4 64985 99425 64451 90550
04687 42214 45029
G3 91434 86200
G2 97155
G1 13041
ĐB 101428
Đầu Đuôi
0 2,0
1 4
2 5,9,8
3 1,2,4
4 8,1
5 1,0,5
6 1,8
7 -
8 5,7
9 -
Đầu Đuôi
5,0 0
6,3,5,4 1
0,3 2
- 3
1,3 4
8,2,5 5
- 6
8 7
6,4,2 8
2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-3-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-3-2019

G8 87
G7 110
G6 8818 4173 1049
G5 9525
G4 45524 18610 12178 83517
56735 31506 53192
G3 74523 39370
G2 52418
G1 00315
ĐB 636091
Đầu Đuôi
0 6
1 0,8,0,7,8,5
2 5,4,3
3 5
4 9
5 -
6 -
7 3,8,0
8 7
9 2,1
Đầu Đuôi
1,1,7 0
9 1
9 2
7,2 3
2 4
2,3,1 5
0 6
8,1 7
1,7,1 8
4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-2-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 27-2-2019

G8 25
G7 048
G6 1144 4779 2423
G5 6309
G4 15813 96886 42279 02966
66284 06979 71653
G3 23191 37771
G2 23293
G1 71800
ĐB 396436
Đầu Đuôi
0 9,0
1 3
2 5,3
3 6
4 8,4
5 3
6 6
7 9,9,9,1
8 6,4
9 1,3
Đầu Đuôi
0 0
9,7 1
- 2
2,1,5,9 3
4,8 4
2 5
8,6,3 6
- 7
4 8
7,0,7,7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-2-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-2-2019

G8 38
G7 501
G6 4260 2239 3676
G5 4077
G4 92243 56858 92920 35748
56061 27380 02604
G3 34098 52855
G2 57255
G1 46058
ĐB 945454
Đầu Đuôi
0 1,4
1 -
2 0
3 8,9
4 3,8
5 8,5,5,8,4
6 0,1
7 6,7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
6,2,8 0
0,6 1
- 2
4 3
0,5 4
5,5 5
7 6
7 7
3,5,4,9,5 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-2-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-2-2019

G8 88
G7 537
G6 7579 7463 8033
G5 6569
G4 32686 04626 05297 60218
31471 72515 73556
G3 80477 22768
G2 50003
G1 40825
ĐB 736968
Đầu Đuôi
0 3
1 8,5
2 6,5
3 7,3
4 -
5 6
6 3,9,8,8
7 9,1,7
8 8,6
9 7
Đầu Đuôi
- 0
7 1
- 2
6,3,0 3
- 4
1,2 5
8,2,5 6
3,9,7 7
8,1,6,6 8
7,6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-2-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-2-2019

G8 80
G7 390
G6 8785 3246 7122
G5 7536
G4 65559 37044 06309 42944
00256 11072 17120
G3 59907 03501
G2 72320
G1 46229
ĐB 105313
Đầu Đuôi
0 9,7,1
1 3
2 2,0,0,9
3 6
4 6,4,4
5 9,6
6 -
7 2
8 0,5
9 0
Đầu Đuôi
8,9,2,2 0
0 1
2,7 2
1 3
4,4 4
8 5
4,3,5 6
0 7
- 8
5,0,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 30-1-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 30-1-2019

G8 02
G7 481
G6 7599 6907 0233
G5 2937
G4 03122 52725 65687 49119
03449 42474 06291
G3 54817 88699
G2 44809
G1 41780
ĐB 346643
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 9,7
2 2,5
3 3,7
4 9,3
5 -
6 -
7 4
8 1,7,0
9 9,1,9
Đầu Đuôi
8 0
8,9 1
0,2 2
3,4 3
7 4
2 5
- 6
0,3,8,1 7
- 8
9,1,4,9,0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 23-1-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 23-1-2019

G8 11
G7 208
G6 7885 4139 2814
G5 8675
G4 79776 24780 71056 82415
15395 71662 23377
G3 61009 35753
G2 94249
G1 71358
ĐB 688037
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,4,5
2 -
3 9,7
4 9
5 6,3,8
6 2
7 5,6,7
8 5,0
9 5
Đầu Đuôi
8 0
1 1
6 2
5 3
1 4
8,7,1,9 5
7,5 6
7,3 7
0,5 8
3,0,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 16-1-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 16-1-2019

G8 50
G7 635
G6 3308 4104 8547
G5 8508
G4 77241 87096 35660 56282
46180 10993 89505
G3 00854 77160
G2 29027
G1 22615
ĐB 105296
Đầu Đuôi
0 8,4,8,5
1 5
2 7
3 5
4 7,1
5 0,4
6 0,0
7 -
8 2,0
9 6,3,6
Đầu Đuôi
5,6,8,6 0
4 1
8 2
9 3
0,5 4
3,0,1 5
9,9 6
4,2 7
0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 9-1-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 9-1-2019

G8 77
G7 627
G6 2471 0488 8050
G5 3990
G4 21686 44559 87284 51498
12270 33801 90045
G3 85087 60332
G2 45227
G1 98177
ĐB 985881
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 7,7
3 2
4 5
5 0,9
6 -
7 7,1,0,7
8 8,6,4,7,1
9 0,8
Đầu Đuôi
5,9,7 0
7,0,8 1
3 2
- 3
8 4
4 5
8 6
7,2,8,2,7 7
8,9 8
5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 2-1-2019

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 2-1-2019

G8 48
G7 189
G6 8914 0342 0021
G5 1694
G4 04776 10001 74798 91544
68617 52458 48585
G3 07883 80922
G2 49285
G1 01467
ĐB 475568
Đầu Đuôi
0 1
1 4,7
2 1,2
3 -
4 8,2,4
5 8
6 7,8
7 6
8 9,5,3,5
9 4,8
Đầu Đuôi
- 0
2,0 1
4,2 2
8 3
1,9,4 4
8,8 5
7 6
1,6 7
4,9,5,6 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt