XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 14-11-2018

G8 22
G7 733
G6 0233 1531 6814
G5 8202
G4 41467 31970 56177 79734
40263 24036 55068
G3 14069 16341
G2 33139
G1 01326
ĐB 053035
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 2,6
3 3,3,1,4,6,9,5
4 1
5 -
6 7,3,8,9
7 0,7
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
3,4 1
2,0 2
3,3,6 3
1,3 4
3 5
3,2 6
6,7 7
6 8
6,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 12 lần 82 12 lần 25 12 lần 49 10 lần 40 10 lần
99 9 lần 75 9 lần 67 9 lần 19 8 lần 68 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
85 20 ngày 27/06/2018
76 18 ngày 11/07/2018
30 18 ngày 11/07/2018
37 17 ngày 18/07/2018
54 17 ngày 18/07/2018
21 17 ngày 18/07/2018
06 14 ngày 08/08/2018
78 12 ngày 22/08/2018
18 12 ngày 22/08/2018
65 12 ngày 22/08/2018

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 7-11-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 7-11-2018

G8 16
G7 146
G6 6129 2605 8511
G5 9346
G4 36915 32298 12056 82489
15944 77445 00549
G3 30972 70715
G2 74917
G1 37053
ĐB 908952
Đầu Đuôi
0 5
1 6,1,5,5,7
2 9
3 -
4 6,6,4,5,9
5 6,3,2
6 -
7 2
8 9
9 8
Đầu Đuôi
- 0
1 1
7,5 2
5 3
4 4
0,1,4,1 5
1,4,4,5 6
1 7
9 8
2,8,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 31-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 31-10-2018

G8 75
G7 931
G6 4807 3317 0729
G5 3758
G4 21941 74753 39520 76819
12167 71984 77213
G3 27753 37150
G2 82725
G1 60124
ĐB 267559
Đầu Đuôi
0 7
1 7,9,3
2 9,0,5,4
3 1
4 1
5 8,3,3,0,9
6 7
7 5
8 4
9 -
Đầu Đuôi
2,5 0
3,4 1
- 2
5,1,5 3
8,2 4
7,2 5
- 6
0,1,6 7
5 8
2,1,5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-10-2018

G8 96
G7 982
G6 7101 7510 2084
G5 5615
G4 83228 17125 63668 07581
68080 55950 38226
G3 34722 82160
G2 50719
G1 81508
ĐB 361983
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,5,9
2 8,5,6,2
3 -
4 -
5 0
6 8,0
7 -
8 2,4,1,0,3
9 6
Đầu Đuôi
1,8,5,6 0
0,8 1
8,2 2
8 3
8 4
1,2 5
9,2 6
- 7
2,6,0 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-10-2018

G8 20
G7 338
G6 1847 7763 4973
G5 3982
G4 90489 94107 83977 61784
86264 02962 08847
G3 61046 80549
G2 77279
G1 64707
ĐB 649981
Đầu Đuôi
0 7,7
1 -
2 0
3 8
4 7,7,6,9
5 -
6 3,4,2
7 3,7,9
8 2,9,4,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
8 1
8,6 2
6,7 3
8,6 4
- 5
4 6
4,0,7,4,0 7
3 8
8,4,7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-10-2018

G8 19
G7 103
G6 2703 0823 5959
G5 4325
G4 97479 79073 45129 17250
93807 96340 98512
G3 65048 65443
G2 12122
G1 91159
ĐB 234390
Đầu Đuôi
0 3,3,7
1 9,2
2 3,5,9,2
3 -
4 0,8,3
5 9,0,9
6 -
7 9,3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
5,4,9 0
- 1
1,2 2
0,0,2,7,4 3
- 4
2 5
- 6
0 7
4 8
1,5,7,2,5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-10-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-10-2018

G8 96
G7 466
G6 6155 9581 9104
G5 9684
G4 61653 31313 55067 87182
75263 95961 50610
G3 36025 39443
G2 11829
G1 12749
ĐB 806904
Đầu Đuôi
0 4,4
1 3,0
2 5,9
3 -
4 3,9
5 5,3
6 6,7,3,1
7 -
8 1,4,2
9 6
Đầu Đuôi
1 0
8,6 1
8 2
5,1,6,4 3
0,8,0 4
5,2 5
9,6 6
6 7
- 8
2,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-9-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-9-2018

G8 27
G7 291
G6 5326 8698 0394
G5 3323
G4 44259 45364 05216 32098
90738 02331 97886
G3 31072 68974
G2 01029
G1 51529
ĐB 724764
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 7,6,3,9,9
3 8,1
4 -
5 9
6 4,4
7 2,4
8 6
9 1,8,4,8
Đầu Đuôi
- 0
9,3 1
7 2
2 3
9,6,7,6 4
- 5
2,1,8 6
2 7
9,9,3 8
5,2,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-9-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-9-2018

G8 80
G7 095
G6 2817 2895 7033
G5 9848
G4 90505 57351 05031 82188
29262 48644 95671
G3 24860 09191
G2 83598
G1 74309
ĐB 867934
Đầu Đuôi
0 5,9
1 7
2 -
3 3,1,4
4 8,4
5 1
6 2,0
7 1
8 0,8
9 5,5,1,8
Đầu Đuôi
8,6 0
5,3,7,9 1
6 2
3 3
4,3 4
9,9,0 5
- 6
1 7
4,8,9 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-9-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-9-2018

G8 97
G7 871
G6 0268 5899 9069
G5 1470
G4 87067 71092 78932 99036
42783 62282 02508
G3 41175 55835
G2 56742
G1 05703
ĐB 462687
Đầu Đuôi
0 8,3
1 -
2 -
3 2,6,5
4 2
5 -
6 8,9,7
7 1,0,5
8 3,2,7
9 7,9,2
Đầu Đuôi
7 0
7 1
9,3,8,4 2
8,0 3
- 4
7,3 5
3 6
9,6,8 7
6,0 8
9,6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-9-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-9-2018

G8 88
G7 064
G6 3017 0369 9293
G5 5013
G4 32639 75645 73666 29562
62041 88791 96357
G3 43873 76446
G2 05641
G1 45670
ĐB 453517
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3,7
2 -
3 9
4 5,1,6,1
5 7
6 4,9,6,2
7 3,0
8 8
9 3,1
Đầu Đuôi
7 0
4,9,4 1
6 2
9,1,7 3
6 4
4 5
6,4 6
1,5,1 7
8 8
6,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-8-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-8-2018

G8 36
G7 125
G6 7745 2895 4429
G5 7399
G4 94827 55149 51962 24888
12000 83825 83525
G3 95862 13162
G2 53861
G1 76575
ĐB 547915
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 5,9,7,5,5
3 6
4 5,9
5 -
6 2,2,2,1
7 5
8 8
9 5,9
Đầu Đuôi
0 0
6 1
6,6,6 2
- 3
- 4
2,4,9,2,2,7,1 5
3 6
2 7
8 8
2,9,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-8-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-8-2018

G8 96
G7 910
G6 3968 1535 5531
G5 6842
G4 94024 19990 49818 15332
22165 26009 95020
G3 14342 09365
G2 17778
G1 62283
ĐB 254201
Đầu Đuôi
0 9,1
1 0,8
2 4,0
3 5,1,2
4 2,2
5 -
6 8,5,5
7 8
8 3
9 6,0
Đầu Đuôi
1,9,2 0
3,0 1
4,3,4 2
8 3
2 4
3,6,6 5
9 6
- 7
6,1,7 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-8-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-8-2018

G8 08
G7 789
G6 4151 2174 7604
G5 5987
G4 18695 06849 55345 96871
28571 09539 62905
G3 75711 68592
G2 45935
G1 78741
ĐB 058341
Đầu Đuôi
0 8,4,5
1 1
2 -
3 9,5
4 9,5,1,1
5 1
6 -
7 4,1,1
8 9,7
9 5,2
Đầu Đuôi
- 0
5,7,7,1,4,4 1
9 2
- 3
7,0 4
9,4,0,3 5
- 6
8 7
0 8
8,4,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-8-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-8-2018

G8 08
G7 806
G6 2645 8448 1052
G5 0057
G4 40220 33047 29806 00265
49310 04388 40706
G3 48420 10738
G2 04982
G1 88342
ĐB 102842
Đầu Đuôi
0 8,6,6,6
1 0
2 0,0
3 8
4 5,8,7,2,2
5 2,7
6 5
7 -
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
2,1,2 0
- 1
5,8,4,4 2
- 3
- 4
4,6 5
0,0,0 6
5,4 7
0,4,8,3 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-8-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-8-2018

G8 26
G7 492
G6 8091 2974 9981
G5 4299
G4 52740 10771 63586 58791
05631 59429 36545
G3 02228 18607
G2 18634
G1 69467
ĐB 392231
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 6,9,8
3 1,4,1
4 0,5
5 -
6 7
7 4,1
8 1,6
9 2,1,9,1
Đầu Đuôi
4 0
9,8,7,9,3,3 1
9 2
- 3
7,3 4
4 5
2,8 6
0,6 7
2 8
9,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 25-7-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-7-2018

G8 11
G7 772
G6 8126 4503 3492
G5 6938
G4 96394 33402 18482 90912
17870 90460 36586
G3 70190 43536
G2 17510
G1 77308
ĐB 852467
Đầu Đuôi
0 3,2,8
1 1,2,0
2 6
3 8,6
4 -
5 -
6 0,7
7 2,0
8 2,6
9 2,4,0
Đầu Đuôi
7,6,9,1 0
1 1
7,9,0,8,1 2
0 3
9 4
- 5
2,8,3 6
6 7
3,0 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-7-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-7-2018

G8 64
G7 028
G6 8793 2234 8237
G5 1758
G4 99097 68965 49104 44056
10421 54561 99455
G3 19173 33254
G2 93825
G1 25599
ĐB 015308
Đầu Đuôi
0 4,8
1 -
2 8,1,5
3 4,7
4 -
5 8,6,5,4
6 4,5,1
7 3
8 -
9 3,7,9
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
- 2
9,7 3
6,3,0,5 4
6,5,2 5
5 6
3,9 7
2,5,0 8
9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-7-2018

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-7-2018

G8 68
G7 796
G6 5461 3578 4741
G5 5306
G4 08744 55748 73087 88030
78276 01977 12428
G3 96009 66725
G2 99599
G1 78524
ĐB 992167
Đầu Đuôi
0 6,9
1 -
2 8,5,4
3 0
4 1,4,8
5 -
6 8,1,7
7 8,6,7
8 7
9 6,9
Đầu Đuôi
3 0
6,4 1
- 2
- 3
4,2 4
2 5
9,0,7 6
8,7,6 7
6,7,4,2 8
0,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt