App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-7-2020

G8 54
G7 612
G6 7992 4224 5423
G5 9976
G4 41411 54942 42748 78734
15500 94618 11847
G3 43618 34445
G2 76081
G1 37045
ĐB 252374
Đầu Đuôi
0 0
1 2,1,8,8
2 4,3
3 4
4 2,8,7,5,5
5 4
6 -
7 6,4
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0 0
1,8 1
1,9,4 2
2 3
5,2,3,7 4
4,4 5
7 6
4 7
4,1,1 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 9 lần 10 9 lần 75 9 lần 45 9 lần 49 9 lần
51 8 lần 19 8 lần 12 8 lần 39 8 lần 70 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
82 25 ngày 05/02/2020
67 25 ngày 05/02/2020
03 23 ngày 19/02/2020
09 22 ngày 26/02/2020
40 22 ngày 26/02/2020
57 22 ngày 26/02/2020
64 21 ngày 04/03/2020
15 21 ngày 04/03/2020
98 20 ngày 11/03/2020
69 20 ngày 11/03/2020

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-7-2020

G8 74
G7 780
G6 2120 6294 5673
G5 7692
G4 42225 82712 03348 86166
54453 29423 55468
G3 36043 37454
G2 16394
G1 81760
ĐB 776827
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 0,5,3,7
3 -
4 8,3
5 3,4
6 6,8,0
7 4,3
8 0
9 4,2,4
Đầu Đuôi
8,2,6 0
- 1
9,1 2
7,5,2,4 3
7,9,5,9 4
2 5
6 6
2 7
4,6 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-7-2020

G8 61
G7 972
G6 6224 0394 9762
G5 2570
G4 10075 20759 42175 24017
83156 38213 25954
G3 52111 72058
G2 93596
G1 91090
ĐB 422952
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3,1
2 4
3 -
4 -
5 9,6,4,8,2
6 1,2
7 2,0,5,5
8 -
9 4,6,0
Đầu Đuôi
7,9 0
6,1 1
7,6,5 2
1 3
2,9,5 4
7,7 5
5,9 6
1 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-7-2020

G8 77
G7 224
G6 2245 4897 3520
G5 4955
G4 98016 22036 18305 16991
85831 27343 79936
G3 31844 44818
G2 62270
G1 99347
ĐB 884884
Đầu Đuôi
0 5
1 6,8
2 4,0
3 6,1,6
4 5,3,4,7
5 5
6 -
7 7,0
8 4
9 7,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,3 1
- 2
4 3
2,4,8 4
4,5,0 5
1,3,3 6
7,9,4 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-7-2020

G8 94
G7 873
G6 2061 1416 3874
G5 6701
G4 44525 94792 34268 52758
92989 86343 08139
G3 32865 76520
G2 22029
G1 90327
ĐB 854481
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 5,0,9,7
3 9
4 3
5 8
6 1,8,5
7 3,4
8 9,1
9 4,2
Đầu Đuôi
2 0
6,0,8 1
9 2
7,4 3
9,7 4
2,6 5
1 6
2 7
6,5 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-6-2020

G8 02
G7 445
G6 5753 6330 7749
G5 0450
G4 07214 61975 31199 99724
30512 90304 21310
G3 71135 90037
G2 46913
G1 85344
ĐB 621535
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4,2,0,3
2 4
3 0,5,7,5
4 5,9,4
5 3,0
6 -
7 5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
3,5,1 0
- 1
0,1 2
5,1 3
1,2,0,4 4
4,7,3,3 5
- 6
3 7
- 8
4,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-6-2020

G8 21
G7 149
G6 5436 8708 9602
G5 8754
G4 46753 11335 62538 21133
95510 93612 95029
G3 76393 77250
G2 51362
G1 45222
ĐB 675397
Đầu Đuôi
0 8,2
1 0,2
2 1,9,2
3 6,5,8,3
4 9
5 4,3,0
6 2
7 -
8 -
9 3,7
Đầu Đuôi
1,5 0
2 1
0,1,6,2 2
5,3,9 3
5 4
3 5
3 6
9 7
0,3 8
4,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-6-2020

G8 85
G7 705
G6 2776 4342 5320
G5 8987
G4 37437 03070 80873 29346
14775 47051 53763
G3 52762 13048
G2 23121
G1 76614
ĐB 405879
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 0,1
3 7
4 2,6,8
5 1
6 3,2
7 6,0,3,5,9
8 5,7
9 -
Đầu Đuôi
2,7 0
5,2 1
4,6 2
7,6 3
1 4
8,0,7 5
7,4 6
8,3 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-6-2020

G8 56
G7 134
G6 1204 7011 7134
G5 2158
G4 78187 24786 89285 81561
75889 30887 06876
G3 94887 27337
G2 87899
G1 38002
ĐB 365332
Đầu Đuôi
0 4,2
1 1
2 -
3 4,4,7,2
4 -
5 6,8
6 1
7 6
8 7,6,5,9,7,7
9 9
Đầu Đuôi
- 0
1,6 1
0,3 2
- 3
3,0,3 4
8 5
5,8,7 6
8,8,8,3 7
5 8
8,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 27-5-2020

G8 28
G7 006
G6 5533 8078 9235
G5 9843
G4 37484 40732 47543 46732
71683 59649 40948
G3 48516 39395
G2 55846
G1 57449
ĐB 867166
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 8
3 3,5,2,2
4 3,3,9,8,6,9
5 -
6 6
7 8
8 4,3
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,3 2
3,4,4,8 3
8 4
3,9 5
0,1,4,6 6
- 7
2,7,4 8
4,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-5-2020

G8 23
G7 912
G6 3672 9419 4691
G5 0985
G4 31551 06073 54639 80708
46261 98001 24153
G3 42014 92451
G2 98501
G1 97451
ĐB 045452
Đầu Đuôi
0 8,1,1
1 2,9,4
2 3
3 9
4 -
5 1,3,1,1,2
6 1
7 2,3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,5,6,0,5,0,5 1
1,7,5 2
2,7,5 3
1 4
8 5
- 6
- 7
0 8
1,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-5-2020

G8 84
G7 649
G6 9351 3861 5051
G5 1481
G4 99093 74755 62634 33702
05788 61596 04265
G3 10196 37089
G2 41019
G1 09325
ĐB 488552
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 5
3 4
4 9
5 1,1,5,2
6 1,5
7 -
8 4,1,8,9
9 3,6,6
Đầu Đuôi
- 0
5,6,5,8 1
0,5 2
9 3
8,3 4
5,6,2 5
9,9 6
- 7
8 8
4,8,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-5-2020

G8 75
G7 253
G6 1175 0612 3372
G5 7839
G4 62716 53760 28208 34125
11866 55161 32036
G3 94988 72945
G2 48906
G1 67404
ĐB 419588
Đầu Đuôi
0 8,6,4
1 2,6
2 5
3 9,6
4 5
5 3
6 0,6,1
7 5,5,2
8 8,8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
6 1
1,7 2
5 3
0 4
7,7,2,4 5
1,6,3,0 6
- 7
0,8,8 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-4-2020

G8 85
G7 571
G6 5081 9592 6016
G5 3801
G4 47125 93675 72450 43607
39888 14875 27692
G3 32423 52578
G2 01213
G1 42189
ĐB 610377
Đầu Đuôi
0 1,7
1 6,3
2 5,3
3 -
4 -
5 0
6 -
7 1,5,5,8,7
8 5,1,8,9
9 2,2
Đầu Đuôi
5 0
7,8,0 1
9,9 2
2,1 3
- 4
8,2,7,7 5
1 6
0,7 7
8,7 8
8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-3-2020

G8 55
G7 630
G6 5561 3263 5070
G5 6807
G4 93808 36387 99093 02905
25941 62221 64566
G3 97541 86907
G2 69997
G1 73626
ĐB 643219
Đầu Đuôi
0 7,8,5,7
1 9
2 1,6
3 0
4 1,1
5 5
6 1,3,6
7 0
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
6,4,2,4 1
- 2
6,9 3
- 4
5,0 5
6,2 6
0,8,0,9 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-3-2020

G8 65
G7 322
G6 5038 2791 8183
G5 3641
G4 59142 13641 99551 56893
74090 71332 82405
G3 76645 00133
G2 85133
G1 68739
ĐB 144739
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 2
3 8,2,3,3,9,9
4 1,2,1,5
5 1
6 5
7 -
8 3
9 1,3,0
Đầu Đuôi
9 0
9,4,4,5 1
2,4,3 2
8,9,3,3 3
- 4
6,0,4 5
- 6
- 7
3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-3-2020

G8 49
G7 569
G6 3931 1439 1106
G5 0876
G4 87910 15019 30486 33618
00816 31751 15862
G3 29024 96243
G2 04498
G1 12210
ĐB 650550
Đầu Đuôi
0 6
1 0,9,8,6,0
2 4
3 1,9
4 9,3
5 1,0
6 9,2
7 6
8 6
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5 0
3,5 1
6 2
4 3
2 4
- 5
0,7,8,1 6
- 7
1,9 8
4,6,3,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 4-3-2020

G8 15
G7 750
G6 8430 4659 3714
G5 6179
G4 04710 49419 94742 79294
03264 25523 31971
G3 83070 37233
G2 24084
G1 02293
ĐB 431049
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,0,9
2 3
3 0,3
4 2,9
5 0,9
6 4
7 9,1,0
8 4
9 4,3
Đầu Đuôi
5,3,1,7 0
7 1
4 2
2,3,9 3
1,9,6,8 4
1 5
- 6
- 7
- 8
5,7,1,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-2-2020

G8 81
G7 005
G6 7998 4844 9702
G5 5584
G4 97883 61269 01732 07521
74720 88009 49057
G3 12344 92346
G2 35640
G1 43942
ĐB 704378
Đầu Đuôi
0 5,2,9
1 -
2 1,0
3 2
4 4,4,6,0,2
5 7
6 9
7 8
8 1,4,3
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
8,2 1
0,3,4 2
8 3
4,8,4 4
0 5
4 6
5 7
9,7 8
6,0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-2-2020

G8 71
G7 507
G6 7481 7520 3076
G5 8263
G4 68212 96233 88623 92122
54903 68076 11323
G3 04610 02496
G2 05609
G1 25815
ĐB 214910
Đầu Đuôi
0 7,3,9
1 2,0,5,0
2 0,3,2,3
3 3
4 -
5 -
6 3
7 1,6,6
8 1
9 6
Đầu Đuôi
2,1,1 0
7,8 1
1,2 2
6,3,2,0,2 3
- 4
1 5
7,7,9 6
0 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-2-2020

G8 38
G7 744
G6 7698 0693 2304
G5 4174
G4 68044 59324 91403 94670
66996 56285 33640
G3 46874 71939
G2 07145
G1 33711
ĐB 372850
Đầu Đuôi
0 4,3
1 1
2 4
3 8,9
4 4,4,0,5
5 0
6 -
7 4,0,4
8 5
9 8,3,6
Đầu Đuôi
7,4,5 0
1 1
- 2
9,0 3
4,0,7,4,2,7 4
8,4 5
9 6
- 7
3,9 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-2-2020

G8 12
G7 049
G6 1630 9983 5171
G5 7909
G4 22945 57619 28931 56336
32282 17320 17466
G3 17289 53667
G2 22040
G1 73234
ĐB 369663
Đầu Đuôi
0 9
1 2,9
2 0
3 0,1,6,4
4 9,5,0
5 -
6 6,7,3
7 1
8 3,2,9
9 -
Đầu Đuôi
3,2,4 0
7,3 1
1,8 2
8,6 3
3 4
4 5
3,6 6
6 7
- 8
4,0,1,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-1-2020

G8 73
G7 158
G6 8366 5892 1720
G5 6816
G4 45869 98479 20265 76281
89662 85043 72092
G3 75737 18807
G2 59539
G1 58720
ĐB 545810
Đầu Đuôi
0 7
1 6,0
2 0,0
3 7,9
4 3
5 8
6 6,9,5,2
7 3,9
8 1
9 2,2
Đầu Đuôi
2,2,1 0
8 1
9,6,9 2
7,4 3
- 4
6 5
6,1 6
3,0 7
5 8
6,7,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-1-2020

G8 05
G7 599
G6 5062 6594 1556
G5 7027
G4 78464 00337 70685 02989
79868 72983 31797
G3 09693 13747
G2 95040
G1 78977
ĐB 470991
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 7
3 7
4 7,0
5 6
6 2,4,8
7 7
8 5,9,3
9 9,4,7,3,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
6 2
8,9 3
9,6 4
0,8 5
5 6
2,3,9,4,7 7
6 8
9,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-1-2020

G8 06
G7 577
G6 5583 1838 4276
G5 8969
G4 86686 39248 42449 06671
14058 98175 91268
G3 96750 83870
G2 14863
G1 23680
ĐB 150419
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 -
3 8
4 8,9
5 8,0
6 9,8,3
7 7,6,1,5,0
8 3,6,0
9 -
Đầu Đuôi
5,7,8 0
7 1
- 2
8,6 3
- 4
7 5
0,7,8 6
7 7
3,4,5,6 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-1-2020

G8 72
G7 545
G6 8060 7604 5410
G5 3125
G4 06656 38478 01969 08257
66419 01782 01522
G3 62536 44697
G2 85733
G1 22967
ĐB 778670
Đầu Đuôi
0 4
1 0,9
2 5,2
3 6,3
4 5
5 6,7
6 0,9,7
7 2,8,0
8 2
9 7
Đầu Đuôi
6,1,7 0
- 1
7,8,2 2
3 3
0 4
4,2 5
5,3 6
5,9,6 7
7 8
6,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt