XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-4-2019

G8 68
G7 115
G6 9436 3024 1030
G5 0018
G4 28484 25903 45169 35020
31952 38816 96045
G3 33945 28005
G2 77707
G1 07683
ĐB 739909
Đầu Đuôi
0 3,5,7,9
1 5,8,6
2 4,0
3 6,0
4 5,5
5 2
6 8,9
7 -
8 4,3
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
5 2
0,8 3
2,8 4
1,4,4,0 5
3,1 6
0 7
6,1 8
6,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 13 lần 62 11 lần 00 10 lần 42 10 lần 49 10 lần
38 10 lần 93 10 lần 61 8 lần 03 8 lần 40 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
70 27 ngày 07/10/2018
32 24 ngày 28/10/2018
17 22 ngày 11/11/2018
29 20 ngày 25/11/2018
92 17 ngày 16/12/2018
54 16 ngày 23/12/2018
66 15 ngày 30/12/2018
85 15 ngày 30/12/2018
79 15 ngày 30/12/2018
82 14 ngày 06/01/2019

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-4-2019

G8 73
G7 460
G6 1603 0180 3537
G5 9110
G4 53921 75720 43683 03548
70393 46025 76701
G3 64048 66577
G2 84496
G1 03761
ĐB 492038
Đầu Đuôi
0 3,1
1 0
2 1,0,5
3 7,8
4 8,8
5 -
6 0,1
7 3,7
8 0,3
9 3,6
Đầu Đuôi
6,8,1,2 0
2,0,6 1
- 2
7,0,8,9 3
- 4
2 5
9 6
3,7 7
4,4,3 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 31-3-2019

G8 11
G7 700
G6 3513 7123 7684
G5 3731
G4 21272 68111 32900 22846
95474 31697 45665
G3 79842 84662
G2 47002
G1 02795
ĐB 483077
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 1,3,1
2 3
3 1
4 6,2
5 -
6 5,2
7 2,4,7
8 4
9 7,5
Đầu Đuôi
0,0 0
1,3,1 1
7,4,6,0 2
1,2 3
8,7 4
6,9 5
4 6
9,7 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-3-2019

G8 78
G7 389
G6 9142 2016 5175
G5 0680
G4 62286 55447 16519 32280
89248 30442 53314
G3 26308 14649
G2 08100
G1 41740
ĐB 198876
Đầu Đuôi
0 8,0
1 6,9,4
2 -
3 -
4 2,7,8,2,9,0
5 -
6 -
7 8,5,6
8 9,0,6,0
9 -
Đầu Đuôi
8,8,0,4 0
- 1
4,4 2
- 3
1 4
7 5
1,8,7 6
4 7
7,4,0 8
8,1,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 17-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 17-3-2019

G8 91
G7 196
G6 4786 0752 2699
G5 3848
G4 46559 03390 72375 71203
10403 70376 73162
G3 44043 60573
G2 84446
G1 65575
ĐB 970452
Đầu Đuôi
0 3,3
1 -
2 -
3 -
4 8,3,6
5 2,9,2
6 2
7 5,6,3,5
8 6
9 1,6,9,0
Đầu Đuôi
9 0
9 1
5,6,5 2
0,0,4,7 3
- 4
7,7 5
9,8,7,4 6
- 7
4 8
9,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 10-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 10-3-2019

G8 06
G7 351
G6 5143 2712 6645
G5 3236
G4 65981 26896 66287 34925
70438 33127 70518
G3 44242 77818
G2 48981
G1 46768
ĐB 664584
Đầu Đuôi
0 6
1 2,8,8
2 5,7
3 6,8
4 3,5,2
5 1
6 8
7 -
8 1,7,1,4
9 6
Đầu Đuôi
- 0
5,8,8 1
1,4 2
4 3
8 4
4,2 5
0,3,9 6
8,2 7
3,1,1,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 3-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-3-2019

G8 35
G7 383
G6 1116 3261 4276
G5 1933
G4 10289 34623 26448 40319
30680 32675 22897
G3 79153 52648
G2 41239
G1 21745
ĐB 500723
Đầu Đuôi
0 -
1 6,9
2 3,3
3 5,3,9
4 8,8,5
5 3
6 1
7 6,5
8 3,9,0
9 7
Đầu Đuôi
8 0
6 1
- 2
8,3,2,5,2 3
- 4
3,7,4 5
1,7 6
9 7
4,4 8
8,1,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-2-2019

G8 33
G7 856
G6 0188 0662 9958
G5 3998
G4 67993 31512 92333 83837
98164 19846 29389
G3 26975 03294
G2 09174
G1 18461
ĐB 880075
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 -
3 3,3,7
4 6
5 6,8
6 2,4,1
7 5,4,5
8 8,9
9 8,3,4
Đầu Đuôi
- 0
6 1
6,1 2
3,9,3 3
6,9,7 4
7,7 5
5,4 6
3 7
8,5,9 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 17-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 17-2-2019

G8 05
G7 388
G6 7607 8142 4562
G5 3197
G4 65226 49004 16400 79738
83024 50410 88538
G3 90981 81141
G2 61721
G1 75688
ĐB 623273
Đầu Đuôi
0 5,7,4,0
1 0
2 6,4,1
3 8,8
4 2,1
5 -
6 2
7 3
8 8,1,8
9 7
Đầu Đuôi
0,1 0
8,4,2 1
4,6 2
7 3
0,2 4
0 5
2 6
0,9 7
8,3,3,8 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 10-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 10-2-2019

G8 16
G7 277
G6 8437 7378 7815
G5 1314
G4 42173 33167 51428 02342
55663 39907 43010
G3 90208 96798
G2 53746
G1 86474
ĐB 529577
Đầu Đuôi
0 7,8
1 6,5,4,0
2 8
3 7
4 2,6
5 -
6 7,3
7 7,8,3,4,7
8 -
9 8
Đầu Đuôi
1 0
- 1
4 2
7,6 3
1,7 4
1 5
1,4 6
7,3,6,0,7 7
7,2,0,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 3-2-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-2-2019

G8 44
G7 089
G6 0269 2152 1022
G5 9177
G4 23857 22320 06858 85049
22981 04197 41899
G3 28041 25538
G2 78762
G1 00902
ĐB 357058
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 2,0
3 8
4 4,9,1
5 2,7,8,8
6 9,2
7 7
8 9,1
9 7,9
Đầu Đuôi
2 0
8,4 1
5,2,6,0 2
- 3
4 4
- 5
- 6
7,5,9 7
5,3,5 8
8,6,4,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 27-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 27-1-2019

G8 93
G7 184
G6 2756 8937 5651
G5 9999
G4 00967 15515 43300 60035
76784 98842 91295
G3 09763 39535
G2 92749
G1 16100
ĐB 569822
Đầu Đuôi
0 0,0
1 5
2 2
3 7,5,5
4 2,9
5 6,1
6 7,3
7 -
8 4,4
9 3,9,5
Đầu Đuôi
0,0 0
5 1
4,2 2
9,6 3
8,8 4
1,3,9,3 5
5 6
3,6 7
- 8
9,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 20-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 20-1-2019

G8 03
G7 655
G6 4386 9571 4615
G5 4691
G4 08775 64158 12801 72242
53807 81468 00301
G3 92449 49262
G2 51709
G1 01738
ĐB 339619
Đầu Đuôi
0 3,1,7,1,9
1 5,9
2 -
3 8
4 2,9
5 5,8
6 8,2
7 1,5
8 6
9 1
Đầu Đuôi
- 0
7,9,0,0 1
4,6 2
0 3
- 4
5,1,7 5
8 6
0 7
5,6,3 8
4,0,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 13-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-1-2019

G8 55
G7 787
G6 6368 8653 7383
G5 5656
G4 79165 78222 49313 44123
06334 74989 18591
G3 16568 65634
G2 98923
G1 05919
ĐB 228836
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9
2 2,3,3
3 4,4,6
4 -
5 5,3,6
6 8,5,8
7 -
8 7,3,9
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
2 2
5,8,1,2,2 3
3,3 4
5,6 5
5,3 6
8 7
6,6 8
8,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-1-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-1-2019

G8 76
G7 049
G6 1557 6193 9934
G5 9363
G4 69138 43602 66738 15999
24910 80650 01852
G3 73582 59461
G2 06058
G1 97628
ĐB 314053
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 8
3 4,8,8
4 9
5 7,0,2,8,3
6 3,1
7 6
8 2
9 3,9
Đầu Đuôi
1,5 0
6 1
0,5,8 2
9,6,5 3
3 4
- 5
7 6
5 7
3,3,5,2 8
4,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt