App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 30-6-2020

G8 79
G7 078
G6 7360 1605 2517
G5 0307
G4 84656 82552 77101 41588
80585 37285 88105
G3 94524 90915
G2 77732
G1 17178
ĐB 035350
Đầu Đuôi
0 5,7,1,5
1 7,5
2 4
3 2
4 -
5 6,2,0
6 0
7 9,8,8
8 8,5,5
9 -
Đầu Đuôi
6,5 0
0 1
5,3 2
- 3
2 4
0,8,8,0,1 5
5 6
1,0 7
7,8,7 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
62 10 lần 05 10 lần 58 10 lần 57 10 lần 77 10 lần
40 9 lần 78 9 lần 89 9 lần 74 8 lần 24 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
64 26 ngày 31/12/2019
38 20 ngày 11/02/2020
08 17 ngày 03/03/2020
31 17 ngày 03/03/2020
23 17 ngày 03/03/2020
61 15 ngày 17/03/2020
14 15 ngày 17/03/2020
19 14 ngày 24/03/2020
99 14 ngày 24/03/2020
96 13 ngày 31/03/2020

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-6-2020

G8 80
G7 520
G6 3421 2706 4609
G5 1326
G4 11245 45797 74724 47842
03989 51105 42193
G3 52622 24576
G2 75065
G1 28689
ĐB 025257
Đầu Đuôi
0 6,9,5
1 -
2 0,1,6,4,2
3 -
4 5,2
5 7
6 5
7 6
8 0,9,9
9 7,3
Đầu Đuôi
8,2 0
2 1
4,2 2
9 3
2 4
4,0,6 5
0,2,7 6
9,5 7
- 8
0,8,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-6-2020

G8 92
G7 991
G6 7048 0640 8252
G5 4574
G4 16949 36137 79937 03578
83170 38174 94494
G3 59537 76580
G2 59445
G1 54542
ĐB 078268
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 7,7,7
4 8,0,9,5,2
5 2
6 8
7 4,8,0,4
8 0
9 2,1,4
Đầu Đuôi
4,7,8 0
9 1
9,5,4 2
- 3
7,7,9 4
4 5
- 6
3,3,3 7
4,7,6 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-6-2020

G8 33
G7 855
G6 5520 2559 9893
G5 0469
G4 97951 66337 28500 25805
85073 02329 14597
G3 49994 09826
G2 58815
G1 84875
ĐB 483346
Đầu Đuôi
0 0,5
1 5
2 0,9,6
3 3,7
4 6
5 5,9,1
6 9
7 3,5
8 -
9 3,7,4
Đầu Đuôi
2,0 0
5 1
- 2
3,9,7 3
9 4
5,0,1,7 5
2,4 6
3,9 7
- 8
5,6,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-6-2020

G8 24
G7 327
G6 1324 4546 0487
G5 8341
G4 23648 94165 48782 91310
41584 87500 13370
G3 67850 96140
G2 12941
G1 92835
ĐB 361790
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 4,7,4
3 5
4 6,1,8,0,1
5 0
6 5
7 0
8 7,2,4
9 0
Đầu Đuôi
1,0,7,5,4,9 0
4,4 1
8 2
- 3
2,2,8 4
6,3 5
4 6
2,8 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-5-2020

G8 21
G7 692
G6 3309 2811 6583
G5 1022
G4 62892 59426 63898 11755
83512 68429 65118
G3 94847 92190
G2 32489
G1 34897
ĐB 175222
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2,8
2 1,2,6,9,2
3 -
4 7
5 5
6 -
7 -
8 3,9
9 2,2,8,0,7
Đầu Đuôi
9 0
2,1 1
9,2,9,1,2 2
8 3
- 4
5 5
2 6
4,9 7
9,1 8
0,2,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-5-2020

G8 95
G7 813
G6 5288 2372 4304
G5 4863
G4 97965 16628 33505 57920
25372 13578 85768
G3 71594 92634
G2 03005
G1 69775
ĐB 286733
Đầu Đuôi
0 4,5,5
1 3
2 8,0
3 4,3
4 -
5 -
6 3,5,8
7 2,2,8,5
8 8
9 5,4
Đầu Đuôi
2 0
- 1
7,7 2
1,6,3 3
0,9,3 4
9,6,0,0,7 5
- 6
- 7
8,2,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-5-2020

G8 07
G7 960
G6 0117 9077 9878
G5 6757
G4 17324 46462 62777 99880
83355 32711 99158
G3 75858 36045
G2 80639
G1 52373
ĐB 985683
Đầu Đuôi
0 7
1 7,1
2 4
3 9
4 5
5 7,5,8,8
6 0,2
7 7,8,7,3
8 0,3
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
1 1
6 2
7,8 3
2 4
5,4 5
- 6
0,1,7,5,7 7
7,5,5 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-5-2020

G8 04
G7 472
G6 5648 3392 3521
G5 7243
G4 32921 96239 28835 24476
01725 59758 00872
G3 83822 91754
G2 56359
G1 70253
ĐB 677181
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 1,1,5,2
3 9,5
4 8,3
5 8,4,9,3
6 -
7 2,6,2
8 1
9 2
Đầu Đuôi
- 0
2,2,8 1
7,9,7,2 2
4,5 3
0,5 4
3,2 5
7 6
- 7
4,5 8
3,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-4-2020

G8 37
G7 167
G6 8200 4362 1753
G5 6248
G4 50528 14636 71881 49640
63466 17730 10016
G3 98705 19524
G2 41474
G1 93486
ĐB 113026
Đầu Đuôi
0 0,5
1 6
2 8,4,6
3 7,6,0
4 8,0
5 3
6 7,2,6
7 4
8 1,6
9 -
Đầu Đuôi
0,4,3 0
8 1
6 2
5 3
2,7 4
0 5
3,6,1,8,2 6
3,6 7
4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 31-3-2020

G8 33
G7 189
G6 1303 0591 0417
G5 9337
G4 15578 82549 52057 54422
19344 04354 15773
G3 90896 00798
G2 05847
G1 86205
ĐB 416743
Đầu Đuôi
0 3,5
1 7
2 2
3 3,7
4 9,4,7,3
5 7,4
6 -
7 8,3
8 9
9 1,6,8
Đầu Đuôi
- 0
9 1
2 2
3,0,7,4 3
4,5 4
0 5
9 6
1,3,5,4 7
7,9 8
8,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 24-3-2020

G8 92
G7 319
G6 0109 9619 8010
G5 9648
G4 23487 97960 35339 59099
67560 68157 55982
G3 17051 35065
G2 66813
G1 51130
ĐB 026721
Đầu Đuôi
0 9
1 9,9,0,3
2 1
3 9,0
4 8
5 7,1
6 0,0,5
7 -
8 7,2
9 2,9
Đầu Đuôi
1,6,6,3 0
5,2 1
9,8 2
1 3
- 4
6 5
- 6
8,5 7
4 8
1,0,1,3,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 17-3-2020

G8 16
G7 960
G6 9561 1152 7962
G5 1794
G4 39988 46114 45414 46586
57540 96282 64374
G3 57777 25368
G2 47326
G1 61676
ĐB 192118
Đầu Đuôi
0 -
1 6,4,4,8
2 6
3 -
4 0
5 2
6 0,1,2,8
7 4,7,6
8 8,6,2
9 4
Đầu Đuôi
6,4 0
6 1
5,6,8 2
- 3
9,1,1,7 4
- 5
1,8,2,7 6
7 7
8,6,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 10-3-2020

G8 06
G7 245
G6 3110 2857 1296
G5 5157
G4 79776 31951 04329 42561
49767 67700 66585
G3 58072 01647
G2 26916
G1 06857
ĐB 524616
Đầu Đuôi
0 6,0
1 0,6,6
2 9
3 -
4 5,7
5 7,7,1,7
6 1,7
7 6,2
8 5
9 6
Đầu Đuôi
1,0 0
5,6 1
7 2
- 3
- 4
4,8 5
0,9,7,1,1 6
5,5,6,4,5 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 3-3-2020

G8 08
G7 501
G6 0955 8223 7382
G5 1360
G4 89589 85331 91626 71174
53129 79422 99511
G3 41992 42693
G2 53249
G1 32874
ĐB 950262
Đầu Đuôi
0 8,1
1 1
2 3,6,9,2
3 1
4 9
5 5
6 0,2
7 4,4
8 2,9
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
0,3,1 1
8,2,9,6 2
2,9 3
7,7 4
5 5
2 6
- 7
0 8
8,2,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 25-2-2020

G8 81
G7 474
G6 9285 0962 2299
G5 2340
G4 82211 46486 00106 37905
28529 83299 01058
G3 51666 77785
G2 40158
G1 23010
ĐB 396536
Đầu Đuôi
0 6,5
1 1,0
2 9
3 6
4 0
5 8,8
6 2,6
7 4
8 1,5,6,5
9 9,9
Đầu Đuôi
4,1 0
8,1 1
6 2
- 3
7 4
8,0,8 5
8,0,6,3 6
- 7
5,5 8
9,2,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 18-2-2020

G8 52
G7 658
G6 5390 0477 6850
G5 8297
G4 16104 40684 25346 33678
06107 67613 62251
G3 43993 71243
G2 74090
G1 77330
ĐB 626287
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3
2 -
3 0
4 6,3
5 2,8,0,1
6 -
7 7,8
8 4,7
9 0,7,3,0
Đầu Đuôi
9,5,9,3 0
5 1
5 2
1,9,4 3
0,8 4
- 5
4 6
7,9,0,8 7
5,7 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 11-2-2020

G8 87
G7 628
G6 4830 3390 6538
G5 6558
G4 77839 69061 33818 34556
04276 50159 92199
G3 90580 20484
G2 91220
G1 81438
ĐB 463593
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 8,0
3 0,8,9,8
4 -
5 8,6,9
6 1
7 6
8 7,0,4
9 0,9,3
Đầu Đuôi
3,9,8,2 0
6 1
- 2
9 3
8 4
- 5
5,7 6
8 7
2,3,5,1,3 8
3,5,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 4-2-2020

G8 78
G7 020
G6 7019 0909 2032
G5 3437
G4 41629 91238 45284 63455
82288 83879 65310
G3 80795 16058
G2 51240
G1 22358
ĐB 902892
Đầu Đuôi
0 9
1 9,0
2 0,9
3 2,7,8
4 0
5 5,8,8
6 -
7 8,9
8 4,8
9 5,2
Đầu Đuôi
2,1,4 0
- 1
3,9 2
- 3
8 4
5,9 5
- 6
3 7
7,3,8,5,5 8
1,0,2,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-1-2020

G8 77
G7 014
G6 2933 4677 2335
G5 5142
G4 84225 76499 31928 58140
19855 15133 61689
G3 31707 73301
G2 86080
G1 72116
ĐB 561007
Đầu Đuôi
0 7,1,7
1 4,6
2 5,8
3 3,5,3
4 2,0
5 5
6 -
7 7,7
8 9,0
9 9
Đầu Đuôi
4,8 0
0 1
4 2
3,3 3
1 4
3,2,5 5
1 6
7,7,0,0 7
2 8
9,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-1-2020

G8 53
G7 877
G6 6956 3488 7952
G5 5076
G4 98611 67368 78715 33351
71178 81128 25314
G3 13334 59305
G2 60057
G1 90562
ĐB 773741
Đầu Đuôi
0 5
1 1,5,4
2 8
3 4
4 1
5 3,6,2,1,7
6 8,2
7 7,6,8
8 8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,5,4 1
5,6 2
5 3
1,3 4
1,0 5
5,7 6
7,5 7
8,6,7,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-1-2020

G8 94
G7 194
G6 5165 4906 1624
G5 5148
G4 60648 48994 23237 71080
85841 32536 32649
G3 76280 51754
G2 40235
G1 56997
ĐB 898493
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 4
3 7,6,5
4 8,8,1,9
5 4
6 5
7 -
8 0,0
9 4,4,4,7,3
Đầu Đuôi
8,8 0
4 1
- 2
9 3
9,9,2,9,5 4
6,3 5
0,3 6
3,9 7
4,4 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-1-2020

G8 36
G7 889
G6 5340 0941 9591
G5 9901
G4 49558 82362 30849 25455
98613 66020 86459
G3 93135 78944
G2 37009
G1 07307
ĐB 862463
Đầu Đuôi
0 1,9,7
1 3
2 0
3 6,5
4 0,1,9,4
5 8,5,9
6 2,3
7 -
8 9
9 1
Đầu Đuôi
4,2 0
4,9,0 1
6 2
1,6 3
4 4
5,3 5
3 6
0 7
5 8
8,4,5,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt