XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-4-2019

G8 34
G7 700
G6 4279 8084 7220
G5 0954
G4 12612 39408 31173 57595
35403 70760 34157
G3 31345 98877
G2 83848
G1 75982
ĐB 887202
Đầu Đuôi
0 0,8,3,2
1 2
2 0
3 4
4 5,8
5 4,7
6 0
7 9,3,7
8 4,2
9 5
Đầu Đuôi
0,2,6 0
- 1
1,8,0 2
7,0 3
3,8,5 4
9,4 5
- 6
5,7 7
0,4 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
27 13 lần 61 11 lần 62 11 lần 95 11 lần 26 10 lần
82 10 lần 84 10 lần 12 9 lần 49 9 lần 71 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
25 26 ngày 16/10/2018
31 25 ngày 23/10/2018
68 23 ngày 06/11/2018
91 22 ngày 13/11/2018
85 19 ngày 04/12/2018
39 18 ngày 11/12/2018
94 18 ngày 11/12/2018
11 17 ngày 18/12/2018
05 16 ngày 25/12/2018
38 14 ngày 08/01/2019

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-4-2019

G8 80
G7 493
G6 5127 1479 5081
G5 6057
G4 01570 32813 44626 08562
61095 74816 69046
G3 27837 49981
G2 17572
G1 98962
ĐB 694679
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6
2 7,6
3 7
4 6
5 7
6 2,2
7 9,0,2,9
8 0,1,1
9 3,5
Đầu Đuôi
8,7 0
8,8 1
6,7,6 2
9,1 3
- 4
9 5
2,1,4 6
2,5,3 7
- 8
7,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-4-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-4-2019

G8 42
G7 982
G6 8122 0979 4527
G5 1408
G4 14837 73274 34110 81820
04480 00821 84745
G3 79624 81145
G2 51018
G1 59401
ĐB 381919
Đầu Đuôi
0 8,1
1 0,8,9
2 2,7,0,1,4
3 7
4 2,5,5
5 -
6 -
7 9,4
8 2,0
9 -
Đầu Đuôi
1,2,8 0
2,0 1
4,8,2 2
- 3
7,2 4
4,4 5
- 6
2,3 7
0,1 8
7,1 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-3-2019

G8 26
G7 656
G6 3155 8278 4206
G5 8081
G4 99930 46940 73155 54302
35690 12861 79154
G3 53109 73782
G2 91286
G1 82474
ĐB 851389
Đầu Đuôi
0 6,2,9
1 -
2 6
3 0
4 0
5 6,5,5,4
6 1
7 8,4
8 1,2,6,9
9 0
Đầu Đuôi
3,4,9 0
8,6 1
0,8 2
- 3
5,7 4
5,5 5
2,5,0,8 6
- 7
7 8
0,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-3-2019

G8 51
G7 393
G6 8962 4983 9160
G5 1426
G4 92655 68670 26327 42358
05443 19561 11756
G3 23848 32971
G2 51902
G1 75302
ĐB 860986
Đầu Đuôi
0 2,2
1 -
2 6,7
3 -
4 3,8
5 1,5,8,6
6 2,0,1
7 0,1
8 3,6
9 3
Đầu Đuôi
6,7 0
5,6,7 1
6,0,0 2
9,8,4 3
- 4
5 5
2,5,8 6
2 7
5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-3-2019

G8 99
G7 164
G6 9733 4637 4610
G5 6132
G4 07761 58620 11470 30884
26426 78009 08516
G3 81069 71592
G2 80875
G1 27165
ĐB 358884
Đầu Đuôi
0 9
1 0,6
2 0,6
3 3,7,2
4 -
5 -
6 4,1,9,5
7 0,5
8 4,4
9 9,2
Đầu Đuôi
1,2,7 0
6 1
3,9 2
3 3
6,8,8 4
7,6 5
2,1 6
3 7
- 8
9,0,6 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-3-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-3-2019

G8 03
G7 488
G6 9929 8170 4719
G5 1118
G4 64595 01737 60418 86602
34517 11012 21281
G3 15417 88109
G2 28644
G1 03084
ĐB 531872
Đầu Đuôi
0 3,2,9
1 9,8,8,7,2,7
2 9
3 7
4 4
5 -
6 -
7 0,2
8 8,1,4
9 5
Đầu Đuôi
7 0
8 1
0,1,7 2
0 3
4,8 4
9 5
- 6
3,1,1 7
8,1,1 8
2,1,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-2-2019

G8 19
G7 240
G6 7174 9982 1870
G5 7066
G4 63598 33497 95143 91154
90707 74596 60110
G3 99383 24986
G2 04940
G1 91657
ĐB 459512
Đầu Đuôi
0 7
1 9,0,2
2 -
3 -
4 0,3,0
5 4,7
6 6
7 4,0
8 2,3,6
9 8,7,6
Đầu Đuôi
4,7,1,4 0
- 1
8,1 2
4,8 3
7,5 4
- 5
6,9,8 6
9,0,5 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-2-2019

G8 69
G7 779
G6 1228 3659 9418
G5 8326
G4 47064 50484 44857 15075
62347 73242 10497
G3 32324 01495
G2 94371
G1 68137
ĐB 366196
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 8,6,4
3 7
4 7,2
5 9,7
6 9,4
7 9,5,1
8 4
9 7,5,6
Đầu Đuôi
- 0
7 1
4 2
- 3
6,8,2 4
7,9 5
2,9 6
5,4,9,3 7
2,1 8
6,7,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-2-2019

G8 53
G7 701
G6 0762 1967 6245
G5 3692
G4 12520 15897 33660 48862
14282 58224 64667
G3 51319 02366
G2 96390
G1 84648
ĐB 487321
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 0,4,1
3 -
4 5,8
5 3
6 2,7,0,2,7,6
7 -
8 2
9 2,7,0
Đầu Đuôi
2,6,9 0
0,2 1
6,9,6,8 2
5 3
2 4
4 5
6 6
6,9,6 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-2-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-2-2019

G8 27
G7 049
G6 3184 3035 8865
G5 6384
G4 37771 66182 85351 92234
25059 93498 49736
G3 18565 76598
G2 09907
G1 32983
ĐB 053517
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 7
3 5,4,6
4 9
5 1,9
6 5,5
7 1
8 4,4,2,3
9 8,8
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
8 2
8 3
8,8,3 4
3,6,6 5
3 6
2,0,1 7
9,9 8
4,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 29-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 29-1-2019

G8 64
G7 484
G6 9212 6304 9184
G5 7369
G4 38821 21987 00826 04423
51272 25515 61363
G3 74883 69349
G2 73577
G1 64096
ĐB 213606
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,5
2 1,6,3
3 -
4 9
5 -
6 4,9,3
7 2,7
8 4,4,7,3
9 6
Đầu Đuôi
- 0
2 1
1,7 2
2,6,8 3
6,8,0,8 4
1 5
2,9,0 6
8,7 7
- 8
6,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 22-1-2019

G8 70
G7 021
G6 5999 6245 5288
G5 4678
G4 10141 54209 39657 04719
13467 08127 12218
G3 18916 11863
G2 55714
G1 92450
ĐB 328155
Đầu Đuôi
0 9
1 9,8,6,4
2 1,7
3 -
4 5,1
5 7,0,5
6 7,3
7 0,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7,5 0
2,4 1
- 2
6 3
1 4
4,5 5
1 6
5,6,2 7
8,7,1 8
9,0,1 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 15-1-2019

G8 95
G7 476
G6 0009 4396 2123
G5 5158
G4 97488 48107 50958 97681
14415 12748 33286
G3 30850 14404
G2 61236
G1 06299
ĐB 091261
Đầu Đuôi
0 9,7,4
1 5
2 3
3 6
4 8
5 8,8,0
6 1
7 6
8 8,1,6
9 5,6,9
Đầu Đuôi
5 0
8,6 1
- 2
2 3
0 4
9,1 5
7,9,8,3 6
0 7
5,8,5,4 8
0,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 8-1-2019

G8 38
G7 665
G6 3102 9822 0865
G5 0040
G4 06029 79520 04109 48845
89282 70762 34762
G3 08382 30052
G2 30977
G1 67667
ĐB 960127
Đầu Đuôi
0 2,9
1 -
2 2,9,0,7
3 8
4 0,5
5 2
6 5,5,2,2,7
7 7
8 2,2
9 -
Đầu Đuôi
4,2 0
- 1
0,2,8,6,6,8,5 2
- 3
- 4
6,6,4 5
- 6
7,6,2 7
3 8
2,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1-1-2019

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 1-1-2019

G8 04
G7 616
G6 7173 6977 5603
G5 0000
G4 32016 50160 96612 02533
80327 47858 31964
G3 54996 11072
G2 35892
G1 28447
ĐB 757696
Đầu Đuôi
0 4,3,0
1 6,6,2
2 7
3 3
4 7
5 8
6 0,4
7 3,7,2
8 -
9 6,2,6
Đầu Đuôi
0,6 0
- 1
1,7,9 2
7,0,3 3
0,6 4
- 5
1,1,9,9 6
7,2,4 7
5 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt