App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-7-2020

G8 49
G7 125
G6 0919 0556 0573
G5 9893
G4 19713 06087 02421 79429
14813 26965 03499
G3 95029 33137
G2 58547
G1 79017
ĐB 558955
Đầu Đuôi
0 -
1 9,3,3,7
2 5,1,9,9
3 7
4 9,7
5 6,5
6 5
7 3
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
- 0
2 1
- 2
7,9,1,1 3
- 4
2,6,5 5
5 6
8,3,4,1 7
- 8
4,1,2,9,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
26 12 lần 41 11 lần 93 10 lần 66 10 lần 02 10 lần
63 9 lần 25 8 lần 71 8 lần 27 8 lần 17 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
61 27 ngày 01/01/2020
75 24 ngày 22/01/2020
51 24 ngày 22/01/2020
34 21 ngày 12/02/2020
01 19 ngày 26/02/2020
53 17 ngày 11/03/2020
83 17 ngày 11/03/2020
43 17 ngày 11/03/2020
88 15 ngày 25/03/2020
89 15 ngày 25/03/2020

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-7-2020

G8 82
G7 852
G6 1750 2205 4602
G5 2228
G4 13702 60832 34286 88394
64123 98629 63654
G3 79458 44862
G2 85905
G1 07369
ĐB 124440
Đầu Đuôi
0 5,2,2,5
1 -
2 8,3,9
3 2
4 0
5 2,0,4,8
6 2,9
7 -
8 2,6
9 4
Đầu Đuôi
5,4 0
- 1
8,5,0,0,3,6 2
2 3
9,5 4
0,0 5
8 6
- 7
2,5 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-6-2020

G8 41
G7 596
G6 0957 7971 3325
G5 2402
G4 81790 51262 82767 13735
41126 92673 88126
G3 23142 54168
G2 27421
G1 69505
ĐB 587491
Đầu Đuôi
0 2,5
1 -
2 5,6,6,1
3 5
4 1,2
5 7
6 2,7,8
7 1,3
8 -
9 6,0,1
Đầu Đuôi
9 0
4,7,2,9 1
0,6,4 2
7 3
- 4
2,3,0 5
9,2,2 6
5,6 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 17-6-2020

G8 58
G7 731
G6 6481 7841 1681
G5 0979
G4 15011 38637 90526 60000
27577 35142 08230
G3 90799 36245
G2 77195
G1 91225
ĐB 050004
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1
2 6,5
3 1,7,0
4 1,2,5
5 8
6 -
7 9,7
8 1,1
9 9,5
Đầu Đuôi
0,3 0
3,8,4,8,1 1
4 2
- 3
0 4
4,9,2 5
2 6
3,7 7
5 8
7,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 10-6-2020

G8 64
G7 285
G6 8714 0982 6149
G5 6832
G4 40984 52626 40169 95505
55576 24668 98936
G3 91748 85452
G2 17593
G1 88147
ĐB 200028
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 6,8
3 2,6
4 9,8,7
5 2
6 4,9,8
7 6
8 5,2,4
9 3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,3,5 2
9 3
6,1,8 4
8,0 5
2,7,3 6
4 7
6,4,2 8
4,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-6-2020

G8 06
G7 625
G6 8613 3406 0046
G5 4017
G4 06644 54457 77669 53367
20393 90780 17146
G3 58333 77002
G2 52628
G1 86630
ĐB 987655
Đầu Đuôi
0 6,6,2
1 3,7
2 5,8
3 3,0
4 6,4,6
5 7,5
6 9,7
7 -
8 0
9 3
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
0 2
1,9,3 3
4 4
2,5 5
0,0,4,4 6
1,5,6 7
2 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-5-2020

G8 52
G7 918
G6 5356 2087 8507
G5 8263
G4 20455 32628 63117 37879
05807 79002 87667
G3 57276 48512
G2 16424
G1 52380
ĐB 230047
Đầu Đuôi
0 7,7,2
1 8,7,2
2 8,4
3 -
4 7
5 2,6,5
6 3,7
7 9,6
8 7,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
- 1
5,0,1 2
6 3
2 4
5 5
5,7 6
8,0,1,0,6,4 7
1,2 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-5-2020

G8 29
G7 472
G6 8498 3111 5318
G5 3455
G4 55497 60880 82562 90523
01569 57778 59070
G3 80445 06065
G2 20327
G1 78310
ĐB 720666
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8,0
2 9,3,7
3 -
4 5
5 5
6 2,9,5,6
7 2,8,0
8 0
9 8,7
Đầu Đuôi
8,7,1 0
1 1
7,6 2
2 3
- 4
5,4,6 5
6 6
9,2 7
9,1,7 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-5-2020

G8 66
G7 017
G6 1915 0592 8581
G5 1674
G4 40277 42868 73274 00174
98497 34373 93859
G3 33519 18694
G2 43909
G1 65824
ĐB 856896
Đầu Đuôi
0 9
1 7,5,9
2 4
3 -
4 -
5 9
6 6,8
7 4,7,4,4,3
8 1
9 2,7,4,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9 2
7 3
7,7,7,9,2 4
1 5
6,9 6
1,7,9 7
6 8
5,1,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-5-2020

G8 72
G7 582
G6 2416 9655 3838
G5 5326
G4 17163 70880 30120 39654
57108 30244 77733
G3 14428 09271
G2 52849
G1 33290
ĐB 700811
Đầu Đuôi
0 8
1 6,1
2 6,0,8
3 8,3
4 4,9
5 5,4
6 3
7 2,1
8 2,0
9 0
Đầu Đuôi
8,2,9 0
7,1 1
7,8 2
6,3 3
5,4 4
5 5
1,2 6
- 7
3,0,2 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-4-2020

G8 13
G7 222
G6 7922 8258 8070
G5 6060
G4 56603 30039 31745 11038
26052 65444 46904
G3 49405 38871
G2 30827
G1 53940
ĐB 000242
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 3
2 2,2,7
3 9,8
4 5,4,0,2
5 8,2
6 0
7 0,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7,6,4 0
7 1
2,2,5,4 2
1,0 3
4,0 4
4,0 5
- 6
2 7
5,3 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 25-3-2020

G8 20
G7 348
G6 1688 9185 8566
G5 1971
G4 94356 08766 84679 11656
12607 74296 72099
G3 88589 15148
G2 01236
G1 26978
ĐB 720347
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 0
3 6
4 8,8,7
5 6,6
6 6,6
7 1,9,8
8 8,5,9
9 6,9
Đầu Đuôi
2 0
7 1
- 2
- 3
- 4
8 5
6,5,6,5,9,3 6
0,4 7
4,8,4,7 8
7,9,8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 18-3-2020

G8 93
G7 226
G6 7466 2829 9973
G5 5391
G4 15850 04072 90605 92477
07103 38216 01260
G3 64363 14119
G2 89463
G1 38879
ĐB 239928
Đầu Đuôi
0 5,3
1 6,9
2 6,9,8
3 -
4 -
5 0
6 6,0,3,3
7 3,2,7,9
8 -
9 3,1
Đầu Đuôi
5,6 0
9 1
7 2
9,7,0,6,6 3
- 4
0 5
2,6,1 6
7 7
2 8
2,1,7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-3-2020

G8 10
G7 079
G6 8126 4982 1444
G5 3787
G4 57621 58404 77502 10383
46143 04874 45204
G3 91731 52549
G2 63453
G1 34353
ĐB 651576
Đầu Đuôi
0 4,2,4
1 0
2 6,1
3 1
4 4,3,9
5 3,3
6 -
7 9,4,6
8 2,7,3
9 -
Đầu Đuôi
1 0
2,3 1
8,0 2
8,4,5,5 3
4,0,7,0 4
- 5
2,7 6
8 7
- 8
7,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 4-3-2020

G8 36
G7 395
G6 6905 5744 5574
G5 7841
G4 53041 84023 59387 80323
14584 51183 39224
G3 40493 36648
G2 74322
G1 26241
ĐB 851931
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 3,3,4,2
3 6,1
4 4,1,1,8,1
5 -
6 -
7 4
8 7,4,3
9 5,3
Đầu Đuôi
- 0
4,4,4,3 1
2 2
2,2,8,9 3
4,7,8,2 4
9,0 5
3 6
8 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-2-2020

G8 66
G7 557
G6 7171 9230 6777
G5 0266
G4 72456 48260 81509 00562
93558 25139 24904
G3 75301 41671
G2 34627
G1 42607
ĐB 716542
Đầu Đuôi
0 9,4,1,7
1 -
2 7
3 0,9
4 2
5 7,6,8
6 6,6,0,2
7 1,7,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
7,0,7 1
6,4 2
- 3
0 4
- 5
6,6,5 6
5,7,2,0 7
5 8
0,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-2-2020

G8 12
G7 818
G6 2192 4668 1367
G5 8511
G4 90293 76817 36790 99710
61678 00933 12816
G3 30168 48539
G2 64363
G1 12063
ĐB 888407
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8,1,7,0,6
2 -
3 3,9
4 -
5 -
6 8,7,8,3,3
7 8
8 -
9 2,3,0
Đầu Đuôi
9,1 0
1 1
1,9 2
9,3,6,6 3
- 4
- 5
1 6
6,1,0 7
1,6,7,6 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-2-2020

G8 60
G7 447
G6 4620 7663 5308
G5 9343
G4 61671 37271 38634 65525
14325 44141 26117
G3 95896 87158
G2 57953
G1 56926
ĐB 943902
Đầu Đuôi
0 8,2
1 7
2 0,5,5,6
3 4
4 7,3,1
5 8,3
6 0,3
7 1,1
8 -
9 6
Đầu Đuôi
6,2 0
7,7,4 1
0 2
6,4,5 3
3 4
2,2 5
9,2 6
4,1 7
0,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-2-2020

G8 85
G7 776
G6 2674 3319 3899
G5 8155
G4 87999 64235 67567 99722
06623 50102 66159
G3 05527 63053
G2 39121
G1 40917
ĐB 624832
Đầu Đuôi
0 2
1 9,7
2 2,3,7,1
3 5,2
4 -
5 5,9,3
6 7
7 6,4
8 5
9 9,9
Đầu Đuôi
- 0
2 1
2,0,3 2
2,5 3
7 4
8,5,3 5
7 6
6,2,1 7
- 8
1,9,9,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-1-2020

G8 42
G7 692
G6 0715 9047 8241
G5 2526
G4 59430 59444 80502 88364
04009 77010 65526
G3 16106 40209
G2 98750
G1 08277
ĐB 845991
Đầu Đuôi
0 2,9,6,9
1 5,0
2 6,6
3 0
4 2,7,1,4
5 0
6 4
7 7
8 -
9 2,1
Đầu Đuôi
3,1,5 0
4,9 1
4,9,0 2
- 3
4,6 4
1 5
2,2,0 6
4,7 7
- 8
0,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-1-2020

G8 99
G7 560
G6 5336 8463 8395
G5 8202
G4 22809 21660 00951 51404
19145 69835 78472
G3 72039 68327
G2 18689
G1 72119
ĐB 008775
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 9
2 7
3 6,5,9
4 5
5 1
6 0,3,0
7 2,5
8 9
9 9,5
Đầu Đuôi
6,6 0
5 1
0,7 2
6 3
0 4
9,4,3,7 5
3 6
2 7
- 8
9,0,3,8,1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-1-2020

G8 93
G7 719
G6 5489 3418 1940
G5 1549
G4 62155 51590 14041 84248
32744 58997 11273
G3 02174 44708
G2 21390
G1 13265
ĐB 397704
Đầu Đuôi
0 8,4
1 9,8
2 -
3 -
4 0,9,1,8,4
5 5
6 5
7 3,4
8 9
9 3,0,7,0
Đầu Đuôi
4,9,9 0
4 1
- 2
9,7 3
4,7,0 4
5,6 5
- 6
9 7
1,4,0 8
1,8,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-1-2020

G8 65
G7 489
G6 2127 7626 8810
G5 1811
G4 53464 28493 01427 68293
27103 76963 35416
G3 61729 99593
G2 88116
G1 01797
ĐB 038025
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,6,6
2 7,6,7,9,5
3 -
4 -
5 -
6 5,4,3
7 -
8 9
9 3,3,3,7
Đầu Đuôi
1 0
1 1
- 2
9,9,0,6,9 3
6 4
6,2 5
2,1,1 6
2,2,9 7
- 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-1-2020

G8 07
G7 508
G6 1724 3100 9011
G5 6135
G4 27461 84466 60973 12966
09956 87331 07340
G3 76179 05605
G2 49300
G1 24599
ĐB 657749
Đầu Đuôi
0 7,8,0,5,0
1 1
2 4
3 5,1
4 0,9
5 6
6 1,6,6
7 3,9
8 -
9 9
Đầu Đuôi
0,4,0 0
1,6,3 1
- 2
7 3
2 4
3,0 5
6,6,5 6
0 7
0 8
7,9,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt