App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-5-2021

G8 55
G7 255
G6 4975 0023 1958
G5 8538
G4 76066 85410 04078 88552
76067 27289 84130
G3 67208 80491
G2 97092
G1 55356
ĐB 074509
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0
2 3
3 8,0
4 -
5 5,5,8,2,6
6 6,7
7 5,8
8 9
9 1,2
Đầu Đuôi
1,3 0
9 1
5,9 2
2 3
- 4
5,5,7 5
6,5 6
6 7
5,3,7,0 8
8,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 13 lần 58 10 lần 62 10 lần 18 9 lần 53 9 lần
78 9 lần 82 9 lần 83 8 lần 16 8 lần 13 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
12 26 ngày 04/11/2020
22 26 ngày 04/11/2020
54 19 ngày 23/12/2020
98 16 ngày 13/01/2021
28 15 ngày 20/01/2021
46 14 ngày 27/01/2021
25 13 ngày 03/02/2021
79 13 ngày 03/02/2021
36 13 ngày 03/02/2021
33 11 ngày 17/02/2021

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 28-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 28-4-2021

G8 95
G7 688
G6 1056 8763 7366
G5 5274
G4 60808 01690 44607 58595
29207 87704 90127
G3 26785 05959
G2 03226
G1 89174
ĐB 005553
Đầu Đuôi
0 8,7,7,4
1 -
2 7,6
3 -
4 -
5 6,9,3
6 3,6
7 4,4
8 8,5
9 5,0,5
Đầu Đuôi
9 0
- 1
- 2
6,5 3
7,0,7 4
9,9,8 5
5,6,2 6
0,0,2 7
8,0 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 21-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 21-4-2021

G8 27
G7 874
G6 5108 0607 5060
G5 6105
G4 09219 86659 39644 28639
51416 93255 22430
G3 95214 03284
G2 65082
G1 69902
ĐB 134232
Đầu Đuôi
0 8,7,5,2
1 9,6,4
2 7
3 9,0,2
4 4
5 9,5
6 0
7 4
8 4,2
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
- 1
8,0,3 2
- 3
7,4,1,8 4
0,5 5
1 6
2,0 7
0 8
1,5,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 14-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 14-4-2021

G8 76
G7 662
G6 0170 8121 1524
G5 6734
G4 27735 76678 76694 60997
54071 68183 27611
G3 47761 10874
G2 84541
G1 51503
ĐB 273677
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 1,4
3 4,5
4 1
5 -
6 2,1
7 6,0,8,1,4,7
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2,7,1,6,4 1
6 2
8,0 3
2,3,9,7 4
3 5
7 6
9,7 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 7-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 7-4-2021

G8 40
G7 918
G6 1629 1394 4019
G5 8102
G4 37457 37786 96909 98430
55426 98483 94543
G3 69330 84813
G2 90441
G1 91904
ĐB 702542
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 8,9,3
2 9,6
3 0,0
4 0,3,1,2
5 7
6 -
7 -
8 6,3
9 4
Đầu Đuôi
4,3,3 0
4 1
0,4 2
8,4,1 3
9,0 4
- 5
8,2 6
5 7
1 8
2,1,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 31-3-2021

G8 70
G7 347
G6 7594 5641 6745
G5 1560
G4 03715 29718 75673 31781
46238 38009 60675
G3 85991 18989
G2 93623
G1 86091
ĐB 452523
Đầu Đuôi
0 9
1 5,8
2 3,3
3 8
4 7,1,5
5 -
6 0
7 0,3,5
8 1,9
9 4,1,1
Đầu Đuôi
7,6 0
4,8,9,9 1
- 2
7,2,2 3
9 4
4,1,7 5
- 6
4 7
1,3 8
0,8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-3-2021

G8 73
G7 581
G6 4348 5641 7183
G5 5953
G4 26175 99864 75486 55421
45086 62196 49709
G3 67059 00587
G2 83860
G1 21762
ĐB 794871
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 1
3 -
4 8,1
5 3,9
6 4,0,2
7 3,5,1
8 1,3,6,6,7
9 6
Đầu Đuôi
6 0
8,4,2,7 1
6 2
7,8,5 3
6 4
7 5
8,8,9 6
8 7
4 8
0,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 17-3-2021

G8 80
G7 757
G6 8658 7908 7171
G5 4518
G4 89781 71944 87351 47650
48864 55872 12257
G3 65606 07642
G2 10116
G1 09813
ĐB 358405
Đầu Đuôi
0 8,6,5
1 8,6,3
2 -
3 -
4 4,2
5 7,8,1,0,7
6 4
7 1,2
8 0,1
9 -
Đầu Đuôi
8,5 0
7,8,5 1
7,4 2
1 3
4,6 4
0 5
0,1 6
5,5 7
5,0,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 10-3-2021

G8 39
G7 631
G6 8368 8357 0881
G5 8500
G4 41247 60026 77766 69595
77275 25376 28110
G3 99600 69395
G2 88468
G1 04483
ĐB 271627
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0
2 6,7
3 9,1
4 7
5 7
6 8,6,8
7 5,6
8 1,3
9 5,5
Đầu Đuôi
0,1,0 0
3,8 1
- 2
8 3
- 4
9,7,9 5
2,6,7 6
5,4,2 7
6,6 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 3-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-3-2021

G8 32
G7 065
G6 7558 6461 6842
G5 7193
G4 05993 53444 48080 89559
16888 23744 12345
G3 05120 77404
G2 07745
G1 13499
ĐB 279699
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 0
3 2
4 2,4,4,5,5
5 8,9
6 5,1
7 -
8 0,8
9 3,3,9,9
Đầu Đuôi
8,2 0
6 1
3,4 2
9,9 3
4,4,0 4
6,4,4 5
- 6
- 7
5,8 8
5,9,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-2-2021

G8 88
G7 578
G6 0653 8217 3411
G5 9476
G4 48901 93341 49473 45969
16624 41649 62305
G3 36599 28637
G2 07366
G1 39181
ĐB 967014
Đầu Đuôi
0 1,5
1 7,1,4
2 4
3 7
4 1,9
5 3
6 9,6
7 8,6,3
8 8,1
9 9
Đầu Đuôi
- 0
1,0,4,8 1
- 2
5,7 3
2,1 4
0 5
7,6 6
1,3 7
8,7 8
6,4,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 17-2-2021

G8 23
G7 051
G6 9487 7429 5204
G5 5429
G4 47393 33118 03615 74589
14323 28882 46133
G3 89123 09534
G2 94053
G1 07564
ĐB 754727
Đầu Đuôi
0 4
1 8,5
2 3,9,9,3,3,7
3 3,4
4 -
5 1,3
6 4
7 -
8 7,9,2
9 3
Đầu Đuôi
- 0
5 1
8 2
2,9,2,3,2,5 3
0,3,6 4
1 5
- 6
8,2 7
1 8
2,2,8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 10-2-2021

G8 58
G7 878
G6 0424 2677 9986
G5 7060
G4 53532 47520 75556 96869
87308 69139 70362
G3 17883 18917
G2 40792
G1 29567
ĐB 465677
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 4,0
3 2,9
4 -
5 8,6
6 0,9,2,7
7 8,7,7
8 6,3
9 2
Đầu Đuôi
6,2 0
- 1
3,6,9 2
8 3
2 4
- 5
8,5 6
7,1,6,7 7
5,7,0 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 3-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-2-2021

G8 47
G7 936
G6 4337 9157 9717
G5 2057
G4 18386 67682 42362 49623
38384 55225 85462
G3 38353 80031
G2 55120
G1 98479
ĐB 665134
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 3,5,0
3 6,7,1,4
4 7
5 7,7,3
6 2,2
7 9
8 6,2,4
9 -
Đầu Đuôi
2 0
3 1
8,6,6 2
2,5 3
8,3 4
2 5
3,8 6
4,3,5,1,5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-1-2021

G8 58
G7 116
G6 7018 0631 0273
G5 0888
G4 86844 88808 64573 68574
00925 55043 80738
G3 64202 11858
G2 80246
G1 71959
ĐB 330623
Đầu Đuôi
0 8,2
1 6,8
2 5,3
3 1,8
4 4,3,6
5 8,8,9
6 -
7 3,3,4
8 8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
0 2
7,7,4,2 3
4,7 4
2 5
1,4 6
- 7
5,1,8,0,3,5 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-1-2021

G8 67
G7 378
G6 8215 2395 6818
G5 6016
G4 97195 53335 36745 01728
94180 32228 79952
G3 27532 92249
G2 73849
G1 58974
ĐB 399042
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8,6
2 8,8
3 5,2
4 5,9,9,2
5 2
6 7
7 8,4
8 0
9 5,5
Đầu Đuôi
8 0
- 1
5,3,4 2
- 3
7 4
1,9,9,3,4 5
1 6
6 7
7,1,2,2 8
4,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-1-2021

G8 14
G7 587
G6 7774 4682 4037
G5 8988
G4 80061 71805 78083 30816
87871 79278 31606
G3 07283 72510
G2 91159
G1 25704
ĐB 780398
Đầu Đuôi
0 5,6,4
1 4,6,0
2 -
3 7
4 -
5 9
6 1
7 4,1,8
8 7,2,8,3,3
9 8
Đầu Đuôi
1 0
6,7 1
8 2
8,8 3
1,7,0 4
0 5
1,0 6
8,3 7
8,7,9 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-1-2021

G8 01
G7 958
G6 3118 9746 6665
G5 5388
G4 81552 64284 88010 52758
57044 21306 18921
G3 52123 56397
G2 41860
G1 55607
ĐB 768660
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 8,0
2 1,3
3 -
4 6,4
5 8,2,8
6 5,0,0
7 -
8 8,4
9 7
Đầu Đuôi
1,6,6 0
0,2 1
5 2
2 3
8,4 4
6 5
4,0 6
9,0 7
5,1,8,5 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt