App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 30-5-2020

G8 19
G7 329
G6 4847 6485 9483
G5 1923
G4 71999 78607 38551 29531
23826 24220 29809
G3 36714 20396
G2 23103
G1 79887
ĐB 539676
Đầu Đuôi
0 7,9,3
1 9,4
2 9,3,6,0
3 1
4 7
5 1
6 -
7 6
8 5,3,7
9 9,6
Đầu Đuôi
2 0
5,3 1
- 2
8,2,0 3
1 4
8 5
2,9,7 6
4,0,8 7
- 8
1,2,9,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 11 lần 85 10 lần 76 10 lần 93 10 lần 15 9 lần
11 9 lần 03 9 lần 40 9 lần 46 8 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
88 27 ngày 23/11/2019
60 26 ngày 30/11/2019
58 23 ngày 21/12/2019
68 23 ngày 21/12/2019
17 22 ngày 28/12/2019
06 22 ngày 28/12/2019
42 21 ngày 04/01/2020
65 21 ngày 04/01/2020
74 20 ngày 11/01/2020
59 20 ngày 11/01/2020

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-5-2020

G8 14
G7 794
G6 8615 4996 4185
G5 7389
G4 14061 47514 64853 77915
22102 23407 21597
G3 96919 61857
G2 60415
G1 59979
ĐB 963846
Đầu Đuôi
0 2,7
1 4,5,4,5,9,5
2 -
3 -
4 6
5 3,7
6 1
7 9
8 5,9
9 4,6,7
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0 2
5 3
1,9,1 4
1,8,1,1 5
9,4 6
0,9,5 7
- 8
8,1,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-5-2020

G8 70
G7 096
G6 8100 3114 4003
G5 9724
G4 65548 02187 60140 91187
66385 31839 37090
G3 82634 47876
G2 08693
G1 46476
ĐB 886948
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4
2 4
3 9,4
4 8,0,8
5 -
6 -
7 0,6,6
8 7,7,5
9 6,0,3
Đầu Đuôi
7,0,4,9 0
- 1
- 2
0,9 3
1,2,3 4
8 5
9,7,7 6
8,8 7
4,4 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-5-2020

G8 31
G7 148
G6 9009 8219 5112
G5 3669
G4 12573 60307 18245 63922
48846 80001 51438
G3 99282 50993
G2 21992
G1 23985
ĐB 289293
Đầu Đuôi
0 9,7,1
1 9,2
2 2
3 1,8
4 8,5,6
5 -
6 9
7 3
8 2,5
9 3,2,3
Đầu Đuôi
- 0
3,0 1
1,2,8,9 2
7,9,9 3
- 4
4,8 5
4 6
0 7
4,3 8
0,1,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-5-2020

G8 04
G7 185
G6 1837 6267 4611
G5 1628
G4 36284 65045 45303 31727
84972 38594 74990
G3 85707 27547
G2 69434
G1 62525
ĐB 739304
Đầu Đuôi
0 4,3,7,4
1 1
2 8,7,5
3 7,4
4 5,7
5 -
6 7
7 2
8 5,4
9 4,0
Đầu Đuôi
9 0
1 1
7 2
0 3
0,8,9,3,0 4
8,4,2 5
- 6
3,6,2,0,4 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 25-4-2020

G8 66
G7 740
G6 0333 3105 1684
G5 8686
G4 50331 75680 38904 01247
87354 64003 45273
G3 97314 75787
G2 83661
G1 85561
ĐB 453921
Đầu Đuôi
0 5,4,3
1 4
2 1
3 3,1
4 0,7
5 4
6 6,1,1
7 3
8 4,6,0,7
9 -
Đầu Đuôi
4,8 0
3,6,6,2 1
- 2
3,0,7 3
8,0,5,1 4
0 5
6,8 6
4,8 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 28-3-2020

G8 54
G7 745
G6 3766 1208 7310
G5 6289
G4 31994 27086 17939 47808
28703 39386 16920
G3 39738 18148
G2 27033
G1 29177
ĐB 589811
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 0,1
2 0
3 9,8,3
4 5,8
5 4
6 6
7 7
8 9,6,6
9 4
Đầu Đuôi
1,2 0
1 1
- 2
0,3 3
5,9 4
4 5
6,8,8 6
7 7
0,0,3,4 8
8,3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 21-3-2020

G8 79
G7 305
G6 9801 7581 0357
G5 5063
G4 36344 38652 60486 88310
95085 90102 47150
G3 82635 19955
G2 34663
G1 26040
ĐB 275232
Đầu Đuôi
0 5,1,2
1 0
2 -
3 5,2
4 4,0
5 7,2,0,5
6 3,3
7 9
8 1,6,5
9 -
Đầu Đuôi
1,5,4 0
0,8 1
5,0,3 2
6,6 3
4 4
0,8,3,5 5
8 6
5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 14-3-2020

G8 57
G7 089
G6 9091 6345 3840
G5 9778
G4 10699 08427 35432 50027
66722 68545 49967
G3 66938 74918
G2 96113
G1 92484
ĐB 335236
Đầu Đuôi
0 -
1 8,3
2 7,7,2
3 2,8,6
4 5,0,5
5 7
6 7
7 8
8 9,4
9 1,9
Đầu Đuôi
4 0
9 1
3,2 2
1 3
8 4
4,4 5
3 6
5,2,2,6 7
7,3,1 8
8,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 7-3-2020

G8 63
G7 776
G6 7636 9932 6052
G5 5739
G4 20815 57251 14284 39535
11940 16366 46457
G3 30161 58405
G2 18937
G1 21771
ĐB 005314
Đầu Đuôi
0 5
1 5,4
2 -
3 6,2,9,5,7
4 0
5 2,1,7
6 3,6,1
7 6,1
8 4
9 -
Đầu Đuôi
4 0
5,6,7 1
3,5 2
6 3
8,1 4
1,3,0 5
7,3,6 6
5,3 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 29-2-2020

G8 72
G7 762
G6 7911 1377 6494
G5 0551
G4 50387 28364 21100 35076
73977 15272 11098
G3 50432 36016
G2 85580
G1 36828
ĐB 930831
Đầu Đuôi
0 0
1 1,6
2 8
3 2,1
4 -
5 1
6 2,4
7 2,7,6,7,2
8 7,0
9 4,8
Đầu Đuôi
0,8 0
1,5,3 1
7,6,7,3 2
- 3
9,6 4
- 5
7,1 6
7,8,7 7
9,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 22-2-2020

G8 72
G7 996
G6 9126 4434 2698
G5 5357
G4 90183 05024 88601 05177
21783 47457 69977
G3 54982 09935
G2 48222
G1 06930
ĐB 538349
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 6,4,2
3 4,5,0
4 9
5 7,7
6 -
7 2,7,7
8 3,3,2
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
0 1
7,8,2 2
8,8 3
3,2 4
3 5
9,2 6
5,7,5,7 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 15-2-2020

G8 08
G7 945
G6 9253 0033 8793
G5 9992
G4 79134 67543 94492 96711
08715 38948 25730
G3 89234 98391
G2 97926
G1 35777
ĐB 228603
Đầu Đuôi
0 8,3
1 1,5
2 6
3 3,4,0,4
4 5,3,8
5 3
6 -
7 7
8 -
9 3,2,2,1
Đầu Đuôi
3 0
1,9 1
9,9 2
5,3,9,4,0 3
3,3 4
4,1 5
2 6
7 7
0,4 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 8-2-2020

G8 86
G7 223
G6 9505 5055 6276
G5 8944
G4 70763 93836 97292 88146
23793 73511 01528
G3 61061 73032
G2 63677
G1 52732
ĐB 657275
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 3,8
3 6,2,2
4 4,6
5 5
6 3,1
7 6,7,5
8 6
9 2,3
Đầu Đuôi
- 0
1,6 1
9,3,3 2
2,6,9 3
4 4
0,5,7 5
8,7,3,4 6
7 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 1-2-2020

G8 63
G7 578
G6 1626 7595 2537
G5 8771
G4 47536 92532 63015 54871
01524 41309 27649
G3 24040 67456
G2 87610
G1 09308
ĐB 954869
Đầu Đuôi
0 9,8
1 5,0
2 6,4
3 7,6,2
4 9,0
5 6
6 3,9
7 8,1,1
8 -
9 5
Đầu Đuôi
4,1 0
7,7 1
3 2
6 3
2 4
9,1 5
2,3,5 6
3 7
7,0 8
0,4,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 25-1-2020

G8 52
G7 169
G6 0020 1848 3012
G5 3581
G4 20912 63215 51001 78332
85544 76410 81332
G3 42485 62355
G2 96562
G1 89184
ĐB 097629
Đầu Đuôi
0 1
1 2,2,5,0
2 0,9
3 2,2
4 8,4
5 2,5
6 9,2
7 -
8 1,5,4
9 -
Đầu Đuôi
2,1 0
8,0 1
5,1,1,3,3,6 2
- 3
4,8 4
1,8,5 5
- 6
- 7
4 8
6,2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 18-1-2020

G8 20
G7 934
G6 3795 2246 3696
G5 9335
G4 97764 63041 66299 01140
24096 57937 39931
G3 52911 99080
G2 84496
G1 75691
ĐB 365936
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 0
3 4,5,7,1,6
4 6,1,0
5 -
6 4
7 -
8 0
9 5,6,9,6,6,1
Đầu Đuôi
2,4,8 0
4,3,1,9 1
- 2
- 3
3,6 4
9,3 5
4,9,9,9,3 6
3 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 11-1-2020

G8 64
G7 511
G6 9231 2274 2052
G5 3810
G4 87055 19507 12812 54949
28720 57928 02244
G3 63854 12318
G2 03559
G1 49510
ĐB 234325
Đầu Đuôi
0 7
1 1,0,2,8,0
2 0,8,5
3 1
4 9,4
5 2,5,4,9
6 4
7 4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,2,1 0
1,3 1
5,1 2
- 3
6,7,4,5 4
5,2 5
- 6
0 7
2,1 8
4,5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 4-1-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 4-1-2020

G8 82
G7 446
G6 4807 6776 3001
G5 3485
G4 21478 94009 32980 82545
51098 39557 52142
G3 73245 98565
G2 01842
G1 10835
ĐB 069713
Đầu Đuôi
0 7,1,9
1 3
2 -
3 5
4 6,5,2,5,2
5 7
6 5
7 6,8
8 2,5,0
9 8
Đầu Đuôi
8 0
0 1
8,4,4 2
1 3
- 4
8,4,4,6,3 5
4,7 6
0,5 7
7,9 8
0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt