XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 20-4-2019

G8 74
G7 157
G6 5622 1701 9855
G5 3600
G4 50477 71958 65078 19860
87089 97563 44927
G3 47515 85272
G2 83757
G1 36983
ĐB 954427
Đầu Đuôi
0 1,0
1 5
2 2,7,7
3 -
4 -
5 7,5,8,7
6 0,3
7 4,7,8,2
8 9,3
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
0 1
2,7 2
6,8 3
7 4
5,1 5
- 6
5,7,2,5,2 7
5,7 8
8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 11 lần 55 10 lần 72 10 lần 89 10 lần 19 9 lần
98 9 lần 76 9 lần 75 9 lần 45 9 lần 11 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
43 25 ngày 27/10/2018
50 23 ngày 10/11/2018
49 22 ngày 17/11/2018
31 20 ngày 01/12/2018
92 18 ngày 15/12/2018
26 18 ngày 15/12/2018
53 18 ngày 15/12/2018
02 18 ngày 15/12/2018
44 16 ngày 29/12/2018
65 16 ngày 29/12/2018

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 13-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 13-4-2019

G8 35
G7 541
G6 4686 6622 8262
G5 6113
G4 45022 73378 44796 44981
20501 07476 93618
G3 56561 31217
G2 56021
G1 75396
ĐB 786677
Đầu Đuôi
0 1
1 3,8,7
2 2,2,1
3 5
4 1
5 -
6 2,1
7 8,6,7
8 6,1
9 6,6
Đầu Đuôi
- 0
4,8,0,6,2 1
2,6,2 2
1 3
- 4
3 5
8,9,7,9 6
1,7 7
7,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 6-4-2019

G8 85
G7 315
G6 0773 5164 0314
G5 4386
G4 01358 09652 45669 23945
57268 24939 14113
G3 26158 18497
G2 03306
G1 11180
ĐB 868021
Đầu Đuôi
0 6
1 5,4,3
2 1
3 9
4 5
5 8,2,8
6 4,9,8
7 3
8 5,6,0
9 7
Đầu Đuôi
8 0
2 1
5 2
7,1 3
6,1 4
8,1,4 5
8,0 6
9 7
5,6,5 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 30-3-2019

G8 77
G7 074
G6 8130 5768 2819
G5 2920
G4 44689 60548 47672 74819
86210 49299 89846
G3 41258 60917
G2 38689
G1 09308
ĐB 325603
Đầu Đuôi
0 8,3
1 9,9,0,7
2 0
3 0
4 8,6
5 8
6 8
7 7,4,2
8 9,9
9 9
Đầu Đuôi
3,2,1 0
- 1
7 2
0 3
7 4
- 5
4 6
7,1 7
6,4,5,0 8
1,8,1,9,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-3-2019

G8 55
G7 609
G6 3139 1482 6072
G5 7527
G4 33682 33640 69211 83251
03334 30145 85378
G3 15089 28180
G2 23715
G1 95798
ĐB 852738
Đầu Đuôi
0 9
1 1,5
2 7
3 9,4,8
4 0,5
5 5,1
6 -
7 2,8
8 2,2,9,0
9 8
Đầu Đuôi
4,8 0
1,5 1
8,7,8 2
- 3
3 4
5,4,1 5
- 6
2 7
7,9,3 8
0,3,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-3-2019

G8 99
G7 683
G6 7386 5908 8575
G5 6668
G4 70645 11629 66540 91109
55308 55775 11135
G3 76719 82964
G2 00275
G1 68764
ĐB 436119
Đầu Đuôi
0 8,9,8
1 9,9
2 9
3 5
4 5,0
5 -
6 8,4,4
7 5,5,5
8 3,6
9 9
Đầu Đuôi
4 0
- 1
- 2
8 3
6,6 4
7,4,7,3,7 5
8 6
- 7
0,6,0 8
9,2,0,1,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-3-2019

G8 62
G7 793
G6 3537 4685 9458
G5 4773
G4 32960 78632 54871 46994
48215 22236 81311
G3 08299 30501
G2 66682
G1 77079
ĐB 183211
Đầu Đuôi
0 1
1 5,1,1
2 -
3 7,2,6
4 -
5 8
6 2,0
7 3,1,9
8 5,2
9 3,4,9
Đầu Đuôi
6 0
7,1,0,1 1
6,3,8 2
9,7 3
9 4
8,1 5
3 6
3 7
5 8
9,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-3-2019

G8 94
G7 960
G6 1858 5179 5566
G5 4798
G4 83005 70877 07173 82448
24975 91068 29521
G3 38093 12915
G2 24576
G1 21814
ĐB 531490
Đầu Đuôi
0 5
1 5,4
2 1
3 -
4 8
5 8
6 0,6,8
7 9,7,3,5,6
8 -
9 4,8,3,0
Đầu Đuôi
6,9 0
2 1
- 2
7,9 3
9,1 4
0,7,1 5
6,7 6
7 7
5,9,4,6 8
7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-2-2019

G8 35
G7 907
G6 0088 6373 4855
G5 9359
G4 24147 97737 42408 75571
07134 64398 50846
G3 34609 73066
G2 06660
G1 55891
ĐB 409452
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 -
2 -
3 5,7,4
4 7,6
5 5,9,2
6 6,0
7 3,1
8 8
9 8,1
Đầu Đuôi
6 0
7,9 1
5 2
7 3
3 4
3,5 5
4,6 6
0,4,3 7
8,0,9 8
5,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-2-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-2-2019

G8 98
G7 396
G6 0425 6751 1380
G5 4328
G4 76476 13687 08656 52736
18145 76276 68913
G3 97413 60324
G2 14481
G1 51515
ĐB 512358
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3,5
2 5,8,4
3 6
4 5
5 1,6,8
6 -
7 6,6
8 0,7,1
9 8,6
Đầu Đuôi
8 0
5,8 1
- 2
1,1 3
2 4
2,4,1 5
9,7,5,3,7 6
8 7
9,2,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-2-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-2-2019

G8 09
G7 474
G6 1083 8664 8114
G5 9022
G4 56576 65366 99729 96164
05723 70614 34412
G3 22857 33971
G2 53393
G1 07995
ĐB 047061
Đầu Đuôi
0 9
1 4,4,2
2 2,9,3
3 -
4 -
5 7
6 4,6,4,1
7 4,6,1
8 3
9 3,5
Đầu Đuôi
- 0
7,6 1
2,1 2
8,2,9 3
7,6,1,6,1 4
9 5
7,6 6
5 7
- 8
0,2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-2-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-2-2019

G8 24
G7 467
G6 8080 8630 0474
G5 8687
G4 50276 68797 07098 99574
33742 25311 99309
G3 75242 89001
G2 03099
G1 60254
ĐB 989669
Đầu Đuôi
0 9,1
1 1
2 4
3 0
4 2,2
5 4
6 7,9
7 4,6,4
8 0,7
9 7,8,9
Đầu Đuôi
8,3 0
1,0 1
4,4 2
- 3
2,7,7,5 4
- 5
7 6
6,8,9 7
9 8
0,9,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 26-1-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-1-2019

G8 34
G7 138
G6 9645 8972 5828
G5 6310
G4 04320 56300 64477 75651
80334 77624 22821
G3 49704 20176
G2 40852
G1 42688
ĐB 090534
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0
2 8,0,4,1
3 4,8,4,4
4 5
5 1,2
6 -
7 2,7,6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
1,2,0 0
5,2 1
7,5 2
- 3
3,3,2,0,3 4
4 5
7 6
7 7
3,2,8 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-1-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-1-2019

G8 39
G7 039
G6 1303 1848 9464
G5 5323
G4 42645 31781 12933 03889
23448 81335 35508
G3 50033 64462
G2 37005
G1 16954
ĐB 289856
Đầu Đuôi
0 3,8,5
1 -
2 3
3 9,9,3,5,3
4 8,5,8
5 4,6
6 4,2
7 -
8 1,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8 1
6 2
0,2,3,3 3
6,5 4
4,3,0 5
5 6
- 7
4,4,0 8
3,3,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-1-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-1-2019

G8 16
G7 269
G6 6170 5413 0075
G5 3908
G4 47739 08594 86770 29723
86947 92871 35632
G3 02708 16193
G2 23808
G1 62819
ĐB 865474
Đầu Đuôi
0 8,8,8
1 6,3,9
2 3
3 9,2
4 7
5 -
6 9
7 0,5,0,1,4
8 -
9 4,3
Đầu Đuôi
7,7 0
7 1
3 2
1,2,9 3
9,7 4
7 5
1 6
4 7
0,0,0 8
6,3,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-1-2019

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-1-2019

G8 84
G7 090
G6 8606 2820 6187
G5 6051
G4 67327 06321 67770 37028
82142 05928 43654
G3 66995 35095
G2 49204
G1 11230
ĐB 509020
Đầu Đuôi
0 6,4
1 -
2 0,7,1,8,8,0
3 0
4 2
5 1,4
6 -
7 0
8 4,7
9 0,5,5
Đầu Đuôi
9,2,7,3,2 0
5,2 1
4 2
- 3
8,5,0 4
9,9 5
0 6
8,2 7
2,2 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt