XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-6-2019

G8 20
G7 167
G6 1682 7889 5488
G5 6864
G4 91601 41227 62297 18964
33287 86843 05391
G3 55540 38123
G2 84172
G1 13603
ĐB 266948
Đầu Đuôi
0 1,3
1 -
2 0,7,3
3 -
4 3,0,8
5 -
6 7,4,4
7 2
8 2,9,8,7
9 7,1
Đầu Đuôi
2,4 0
0,9 1
8,7 2
4,2,0 3
6,6 4
- 5
- 6
6,2,9,8 7
8,4 8
8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 10 lần 71 10 lần 51 10 lần 31 10 lần 57 9 lần
09 9 lần 23 9 lần 65 8 lần 32 8 lần 03 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 27 ngày 17/12/2018
15 25 ngày 31/12/2018
45 24 ngày 07/01/2019
00 20 ngày 04/02/2019
79 19 ngày 11/02/2019
46 16 ngày 04/03/2019
38 14 ngày 18/03/2019
28 13 ngày 25/03/2019
18 12 ngày 01/04/2019
74 12 ngày 01/04/2019

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-6-2019

G8 05
G7 466
G6 3101 8078 3010
G5 6406
G4 70469 32319 01109 48637
90197 93787 67776
G3 40255 75990
G2 32023
G1 71098
ĐB 917431
Đầu Đuôi
0 5,1,6,9
1 0,9
2 3
3 7,1
4 -
5 5
6 6,9
7 8,6
8 7
9 7,0,8
Đầu Đuôi
1,9 0
0,3 1
- 2
2 3
- 4
0,5 5
6,0,7 6
3,9,8 7
7,9 8
6,1,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-6-2019

G8 97
G7 992
G6 1296 2072 7436
G5 9254
G4 25136 34359 98565 70317
62967 67563 21278
G3 46111 11571
G2 76877
G1 58781
ĐB 067911
Đầu Đuôi
0 -
1 7,1,1
2 -
3 6,6
4 -
5 4,9
6 5,7,3
7 2,8,1,7
8 1
9 7,2,6
Đầu Đuôi
- 0
1,7,8,1 1
9,7 2
6 3
5 4
6 5
9,3,3 6
9,1,6,7 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-6-2019

G8 31
G7 399
G6 1565 3993 4794
G5 2232
G4 21223 21136 17621 10465
53960 23742 40785
G3 95457 84908
G2 54502
G1 14644
ĐB 381285
Đầu Đuôi
0 8,2
1 -
2 3,1
3 1,2,6
4 2,4
5 7
6 5,5,0
7 -
8 5,5
9 9,3,4
Đầu Đuôi
6 0
3,2 1
3,4,0 2
9,2 3
9,4 4
6,6,8,8 5
3 6
5 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-5-2019

G8 85
G7 769
G6 7267 0425 5932
G5 5931
G4 11352 15476 45582 62726
09264 38635 01789
G3 65195 51553
G2 43557
G1 04509
ĐB 311622
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 5,6,2
3 2,1,5
4 -
5 2,3,7
6 9,7,4
7 6
8 5,2,9
9 5
Đầu Đuôi
- 0
3 1
3,5,8,2 2
5 3
6 4
8,2,3,9 5
7,2 6
6,5 7
- 8
6,8,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-5-2019

G8 30
G7 034
G6 6471 0194 7456
G5 1784
G4 09459 85219 27878 21361
58759 68216 57383
G3 04197 15260
G2 32913
G1 60158
ĐB 899473
Đầu Đuôi
0 -
1 9,6,3
2 -
3 0,4
4 -
5 6,9,9,8
6 1,0
7 1,8,3
8 4,3
9 4,7
Đầu Đuôi
3,6 0
7,6 1
- 2
8,1,7 3
3,9,8 4
- 5
5,1 6
9 7
7,5 8
5,1,5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-5-2019

G8 04
G7 537
G6 5341 2116 5935
G5 7732
G4 15682 04749 65467 31743
75775 71168 47950
G3 25699 05107
G2 40914
G1 85912
ĐB 336860
Đầu Đuôi
0 4,7
1 6,4,2
2 -
3 7,5,2
4 1,9,3
5 0
6 7,8,0
7 5
8 2
9 9
Đầu Đuôi
5,6 0
4 1
3,8,1 2
4 3
0,1 4
3,7 5
1 6
3,6,0 7
6 8
4,9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-5-2019

G8 68
G7 692
G6 9965 3983 3076
G5 2570
G4 00691 76961 95535 63775
10605 57840 34083
G3 04811 74896
G2 03155
G1 35113
ĐB 891919
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3,9
2 -
3 5
4 0
5 5
6 8,5,1
7 6,0,5
8 3,3
9 2,1,6
Đầu Đuôi
7,4 0
9,6,1 1
9 2
8,8,1 3
- 4
6,3,7,0,5 5
7,9 6
- 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 29-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 29-4-2019

G8 83
G7 529
G6 4221 8927 2631
G5 6375
G4 99232 26559 42924 55451
70680 87035 96608
G3 06237 66286
G2 20597
G1 95831
ĐB 626876
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 9,1,7,4
3 1,2,5,7,1
4 -
5 9,1
6 -
7 5,6
8 3,0,6
9 7
Đầu Đuôi
8 0
2,3,5,3 1
3 2
8 3
2 4
7,3 5
8,7 6
2,3,9 7
0 8
2,5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-4-2019

G8 73
G7 526
G6 3401 5651 7723
G5 8213
G4 28839 76303 82887 79326
10330 01888 81303
G3 80496 18335
G2 78134
G1 51153
ĐB 038280
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 3
2 6,3,6
3 9,0,5,4
4 -
5 1,3
6 -
7 3
8 7,8,0
9 6
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5 1
- 2
7,2,1,0,0,5 3
3 4
3 5
2,2,9 6
8 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-4-2019

G8 27
G7 305
G6 0737 2753 5154
G5 6557
G4 01020 03570 26360 88822
16172 87750 19471
G3 35351 86655
G2 09430
G1 67939
ĐB 717709
Đầu Đuôi
0 5,9
1 -
2 7,0,2
3 7,0,9
4 -
5 3,4,7,0,1,5
6 0
7 0,2,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,7,6,5,3 0
7,5 1
2,7 2
5 3
5 4
0,5 5
- 6
2,3,5 7
- 8
3,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-4-2019

G8 40
G7 601
G6 7871 6382 8065
G5 3862
G4 05319 54813 86450 68298
08204 78213 08603
G3 85786 71995
G2 94017
G1 16051
ĐB 994908
Đầu Đuôi
0 1,4,3,8
1 9,3,3,7
2 -
3 -
4 0
5 0,1
6 5,2
7 1
8 2,6
9 8,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,7,5 1
8,6 2
1,1,0 3
0 4
6,9 5
8 6
1 7
9,0 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-4-2019

G8 18
G7 224
G6 9419 2295 7409
G5 9340
G4 58651 26771 03809 12080
07874 74193 89057
G3 70733 18057
G2 68017
G1 80152
ĐB 399553
Đầu Đuôi
0 9,9
1 8,9,7
2 4
3 3
4 0
5 1,7,7,2,3
6 -
7 1,4
8 0
9 5,3
Đầu Đuôi
4,8 0
5,7 1
5 2
9,3,5 3
2,7 4
9 5
- 6
5,5,1 7
1 8
1,0,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-3-2019

G8 26
G7 586
G6 2987 3619 4383
G5 0155
G4 87031 36937 08939 54808
28132 02434 36222
G3 60752 42671
G2 09957
G1 17628
ĐB 819623
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 6,2,8,3
3 1,7,9,2,4
4 -
5 5,2,7
6 -
7 1
8 6,7,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,7 1
3,2,5 2
8,2 3
3 4
5 5
2,8 6
8,3,5 7
0,2 8
1,3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-3-2019

G8 56
G7 185
G6 8365 0990 5636
G5 7106
G4 83438 61392 73738 24520
70452 33475 86884
G3 66001 41325
G2 08714
G1 97931
ĐB 397520
Đầu Đuôi
0 6,1
1 4
2 0,5,0
3 6,8,8,1
4 -
5 6,2
6 5
7 5
8 5,4
9 0,2
Đầu Đuôi
9,2,2 0
0,3 1
9,5 2
- 3
8,1 4
8,6,7,2 5
5,3,0 6
- 7
3,3 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-3-2019

G8 62
G7 443
G6 9551 7412 7660
G5 2937
G4 78169 16497 13672 08552
08783 48318 53557
G3 50531 49080
G2 19018
G1 79414
ĐB 242943
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8,8,4
2 -
3 7,1
4 3,3
5 1,2,7
6 2,0,9
7 2
8 3,0
9 7
Đầu Đuôi
6,8 0
5,3 1
6,1,7,5 2
4,8,4 3
1 4
- 5
- 6
3,9,5 7
1,1 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-3-2019

G8 70
G7 144
G6 8158 9884 1178
G5 9946
G4 08277 36852 26134 02566
71546 48369 70410
G3 73780 71023
G2 13158
G1 15140
ĐB 798057
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 3
3 4
4 4,6,6,0
5 8,2,8,7
6 6,9
7 0,8,7
8 4,0
9 -
Đầu Đuôi
7,1,8,4 0
- 1
5 2
2 3
4,8,3 4
- 5
4,6,4 6
7,5 7
5,7,5 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-2-2019

G8 94
G7 438
G6 0511 1964 2734
G5 8776
G4 94218 54630 50156 38099
14238 84236 46449
G3 04842 95861
G2 16426
G1 63136
ĐB 388512
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8,2
2 6
3 8,4,0,8,6,6
4 9,2
5 6
6 4,1
7 6
8 -
9 4,9
Đầu Đuôi
3 0
1,6 1
4,1 2
- 3
9,6,3 4
- 5
7,5,3,2,3 6
- 7
3,1,3 8
9,4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-2-2019

G8 81
G7 130
G6 9775 2793 1048
G5 1493
G4 34313 37285 88542 93028
69809 20821 58174
G3 86359 11612
G2 96909
G1 65434
ĐB 961353
Đầu Đuôi
0 9,9
1 3,2
2 8,1
3 0,4
4 8,2
5 9,3
6 -
7 5,4
8 1,5
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
8,2 1
4,1 2
9,9,1,5 3
7,3 4
7,8 5
- 6
- 7
4,2 8
0,5,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-2-2019

G8 97
G7 363
G6 4878 3827 0572
G5 3967
G4 41201 64828 75019 31980
82906 66788 14116
G3 37822 60546
G2 72521
G1 39979
ĐB 638965
Đầu Đuôi
0 1,6
1 9,6
2 7,8,2,1
3 -
4 6
5 -
6 3,7,5
7 8,2,9
8 0,8
9 7
Đầu Đuôi
8 0
0,2 1
7,2 2
6 3
- 4
6 5
0,1,4 6
9,2,6 7
7,2,8 8
1,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-2-2019

G8 67
G7 998
G6 9742 6733 4039
G5 6256
G4 92240 29849 81775 95268
47000 71561 06434
G3 19789 75107
G2 02495
G1 27071
ĐB 673391
Đầu Đuôi
0 0,7
1 -
2 -
3 3,9,4
4 2,0,9
5 6
6 7,8,1
7 5,1
8 9
9 8,5,1
Đầu Đuôi
4,0 0
6,7,9 1
4 2
3 3
3 4
7,9 5
5 6
6,0 7
9,6 8
3,4,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-1-2019

G8 20
G7 989
G6 1709 6362 5333
G5 9028
G4 54553 43141 12833 66500
88859 98012 44475
G3 92548 13980
G2 24824
G1 39808
ĐB 393340
Đầu Đuôi
0 9,0,8
1 2
2 0,8,4
3 3,3
4 1,8,0
5 3,9
6 2
7 5
8 9,0
9 -
Đầu Đuôi
2,0,8,4 0
4 1
6,1 2
3,5,3 3
2 4
7 5
- 6
- 7
2,4,0 8
8,0,5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-1-2019

G8 35
G7 058
G6 7120 8850 2285
G5 8022
G4 63241 01423 23471 55166
57203 23791 81580
G3 84013 86209
G2 94348
G1 31579
ĐB 026677
Đầu Đuôi
0 3,9
1 3
2 0,2,3
3 5
4 1,8
5 8,0
6 6
7 1,9,7
8 5,0
9 1
Đầu Đuôi
2,5,8 0
4,7,9 1
2 2
2,0,1 3
- 4
3,8 5
6 6
7 7
5,4 8
0,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-1-2019

G8 02
G7 217
G6 2466 6184 1716
G5 1221
G4 56389 00623 05912 29743
88418 62514 27731
G3 27071 75603
G2 58204
G1 30251
ĐB 760561
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 7,6,2,8,4
2 1,3
3 1
4 3
5 1
6 6,1
7 1
8 4,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,3,7,5,6 1
0,1 2
2,4,0 3
8,1,0 4
- 5
6,1 6
1 7
1 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-1-2019

G8 06
G7 545
G6 4913 7032 6191
G5 3189
G4 39858 81254 56843 28817
26488 84476 89251
G3 02900 84542
G2 89636
G1 98651
ĐB 442676
Đầu Đuôi
0 6,0
1 3,7
2 -
3 2,6
4 5,3,2
5 8,4,1,1
6 -
7 6,6
8 9,8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9,5,5 1
3,4 2
1,4 3
5 4
4 5
0,7,3,7 6
1 7
5,8 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt