XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 19-11-2018

G8 86
G7 089
G6 0588 9773 8464
G5 2490
G4 21591 08244 93337 60869
60787 48141 61314
G3 81108 34785
G2 45465
G1 22999
ĐB 908318
Đầu Đuôi
0 8
1 4,8
2 -
3 7
4 4,1
5 -
6 4,9,5
7 3
8 6,9,8,7,5
9 0,1,9
Đầu Đuôi
9 0
9,4 1
- 2
7 3
6,4,1 4
8,6 5
8 6
3,8 7
8,0,1 8
8,6,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
08 10 lần 52 10 lần 14 10 lần 13 9 lần 76 9 lần
44 9 lần 92 9 lần 07 9 lần 39 8 lần 21 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
83 27 ngày 14/05/2018
93 20 ngày 02/07/2018
84 20 ngày 02/07/2018
09 18 ngày 16/07/2018
01 17 ngày 23/07/2018
12 12 ngày 27/08/2018
16 12 ngày 27/08/2018
63 11 ngày 03/09/2018
33 11 ngày 03/09/2018
77 11 ngày 03/09/2018

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 12-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 12-11-2018

G8 03
G7 208
G6 5788 4075 0585
G5 7214
G4 27557 70702 39497 64686
10671 23098 63792
G3 27168 62843
G2 01224
G1 10098
ĐB 141230
Đầu Đuôi
0 3,8,2
1 4
2 4
3 0
4 3
5 7
6 8
7 5,1
8 8,5,6
9 7,8,2,8
Đầu Đuôi
3 0
7 1
0,9 2
0,4 3
1,2 4
7,8 5
8 6
5,9 7
0,8,9,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 5-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 5-11-2018

G8 74
G7 134
G6 6872 9944 2031
G5 3650
G4 93414 47970 92404 48119
86080 32321 11810
G3 08560 15418
G2 08064
G1 70249
ĐB 166440
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9,0,8
2 1
3 4,1
4 4,9,0
5 0
6 0,4
7 4,2,0
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,7,8,1,6,4 0
3,2 1
7 2
- 3
7,3,4,1,0,6 4
- 5
- 6
- 7
1 8
1,4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 29-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 29-10-2018

G8 08
G7 300
G6 7606 3686 1276
G5 1521
G4 04605 68418 96088 14952
95846 52096 85780
G3 28814 10390
G2 58997
G1 71503
ĐB 074858
Đầu Đuôi
0 8,0,6,5,3
1 8,4
2 1
3 -
4 6
5 2,8
6 -
7 6
8 6,8,0
9 6,0,7
Đầu Đuôi
0,8,9 0
2 1
5 2
0 3
1 4
0 5
0,8,7,4,9 6
9 7
0,1,8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-10-2018

G8 82
G7 845
G6 8323 9147 9679
G5 8385
G4 22926 29092 21049 73661
12811 10290 59207
G3 49128 88349
G2 52631
G1 11562
ĐB 189826
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 3,6,8,6
3 1
4 5,7,9,9
5 -
6 1,2
7 9
8 2,5
9 2,0
Đầu Đuôi
9 0
6,1,3 1
8,9,6 2
2 3
- 4
4,8 5
2,2 6
4,0 7
2 8
7,4,4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-10-2018

G8 76
G7 391
G6 2666 9819 8932
G5 4455
G4 46365 98631 92976 59517
24852 71531 92981
G3 96367 36599
G2 20999
G1 62918
ĐB 163869
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7,8
2 -
3 2,1,1
4 -
5 5,2
6 6,5,7,9
7 6,6
8 1
9 1,9,9
Đầu Đuôi
- 0
9,3,3,8 1
3,5 2
- 3
- 4
5,6 5
7,6,7 6
1,6 7
1 8
1,9,9,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-10-2018

G8 59
G7 279
G6 1627 2614 1861
G5 8131
G4 66923 28391 29348 95094
02543 72881 54166
G3 55545 15751
G2 64222
G1 73695
ĐB 852574
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7,3,2
3 1
4 8,3,5
5 9,1
6 1,6
7 9,4
8 1
9 1,4,5
Đầu Đuôi
- 0
6,3,9,8,5 1
2 2
2,4 3
1,9,7 4
4,9 5
6 6
2 7
4 8
5,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-10-2018

G8 03
G7 121
G6 5806 1091 6700
G5 7480
G4 60667 53705 12148 90436
98337 49687 08238
G3 58828 32344
G2 15170
G1 44697
ĐB 801205
Đầu Đuôi
0 3,6,0,5,5
1 -
2 1,8
3 6,7,8
4 8,4
5 -
6 7
7 0
8 0,7
9 1,7
Đầu Đuôi
0,8,7 0
2,9 1
- 2
0 3
4 4
0,0 5
0,3 6
6,3,8,9 7
4,3,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-9-2018

G8 41
G7 151
G6 3790 2319 7753
G5 2610
G4 33081 93544 94754 95061
74175 92723 21482
G3 24422 69811
G2 24578
G1 35510
ĐB 338146
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0,1,0
2 3,2
3 -
4 1,4,6
5 1,3,4
6 1
7 5,8
8 1,2
9 0
Đầu Đuôi
9,1,1 0
4,5,8,6,1 1
8,2 2
5,2 3
4,5 4
7 5
4 6
- 7
7 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-9-2018

G8 14
G7 604
G6 0839 9757 0270
G5 7507
G4 45720 17394 67807 42715
75600 47966 40699
G3 21925 32107
G2 43048
G1 56622
ĐB 947679
Đầu Đuôi
0 4,7,7,0,7
1 4,5
2 0,5,2
3 9
4 8
5 7
6 6
7 0,9
8 -
9 4,9
Đầu Đuôi
7,2,0 0
- 1
2 2
- 3
1,0,9 4
1,2 5
6 6
5,0,0,0 7
4 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-9-2018

G8 57
G7 796
G6 0644 2868 1710
G5 9142
G4 35941 72229 69899 25685
69962 18356 64407
G3 77097 36235
G2 95313
G1 08147
ĐB 896123
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3
2 9,3
3 5
4 4,2,1,7
5 7,6
6 8,2
7 -
8 5
9 6,9,7
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4,6 2
1,2 3
4 4
8,3 5
9,5 6
5,0,9,4 7
6 8
2,9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-9-2018

G8 95
G7 741
G6 4133 2871 8232
G5 9395
G4 60281 38003 98003 46815
04064 83054 19663
G3 13277 64173
G2 31534
G1 05150
ĐB 952057
Đầu Đuôi
0 3,3
1 5
2 -
3 3,2,4
4 1
5 4,0,7
6 4,3
7 1,7,3
8 1
9 5,5
Đầu Đuôi
5 0
4,7,8 1
3 2
3,0,0,6,7 3
6,5,3 4
9,9,1 5
- 6
7,5 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-8-2018

G8 74
G7 334
G6 3605 9513 5670
G5 1268
G4 97276 41034 85575 63616
42558 56771 12562
G3 97070 10108
G2 58913
G1 87289
ĐB 702212
Đầu Đuôi
0 5,8
1 3,6,3,2
2 -
3 4,4
4 -
5 8
6 8,2
7 4,0,6,5,1,0
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,7 0
7 1
6,1 2
1,1 3
7,3,3 4
0,7 5
7,1 6
- 7
6,5,0 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-8-2018

G8 95
G7 123
G6 8385 0156 3754
G5 1933
G4 15358 86997 94486 41296
59128 11311 08539
G3 27162 82620
G2 44329
G1 78998
ĐB 374123
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 3,8,0,9,3
3 3,9
4 -
5 6,4,8
6 2
7 -
8 5,6
9 5,7,6,8
Đầu Đuôi
2 0
1 1
6 2
2,3,2 3
5 4
9,8 5
5,8,9 6
9 7
5,2,9 8
3,2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-8-2018

G8 92
G7 541
G6 7739 5236 2389
G5 3247
G4 75744 72425 66074 00830
80189 94761 90921
G3 34965 96620
G2 00514
G1 70745
ĐB 073408
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 5,1,0
3 9,6,0
4 1,7,4,5
5 -
6 1,5
7 4
8 9,9
9 2
Đầu Đuôi
3,2 0
4,6,2 1
9 2
- 3
4,7,1 4
2,6,4 5
3 6
4 7
0 8
3,8,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-8-2018

G8 11
G7 216
G6 9072 0756 4044
G5 9064
G4 34125 20178 14930 01886
24429 12121 11213
G3 70602 71377
G2 23192
G1 57613
ĐB 569548
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6,3,3
2 5,9,1
3 0
4 4,8
5 6
6 4
7 2,8,7
8 6
9 2
Đầu Đuôi
3 0
1,2 1
7,0,9 2
1,1 3
4,6 4
2 5
1,5,8 6
7 7
7,4 8
2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 30-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 30-7-2018

G8 90
G7 388
G6 1202 9727 0834
G5 1985
G4 04002 15226 23721 34060
16876 67057 92264
G3 24224 63652
G2 03700
G1 01068
ĐB 517112
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 2
2 7,6,1,4
3 4
4 -
5 7,2
6 0,4,8
7 6
8 8,5
9 0
Đầu Đuôi
9,6,0 0
2 1
0,0,5,1 2
- 3
3,6,2 4
8 5
2,7 6
2,5 7
8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 23-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 23-7-2018

G8 46
G7 476
G6 0002 1122 2942
G5 9463
G4 20999 41113 15436 69178
19739 22708 76701
G3 29065 77513
G2 59648
G1 30789
ĐB 708670
Đầu Đuôi
0 2,8,1
1 3,3
2 2
3 6,9
4 6,2,8
5 -
6 3,5
7 6,8,0
8 9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
0 1
0,2,4 2
6,1,1 3
- 4
6 5
4,7,3 6
- 7
7,0,4 8
9,3,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 16-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-7-2018

G8 09
G7 276
G6 9853 8868 2508
G5 5298
G4 83945 03472 11694 75272
75468 72160 76442
G3 41841 22050
G2 32092
G1 60052
ĐB 460725
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 5
3 -
4 5,2,1
5 3,0,2
6 8,8,0
7 6,2,2
8 -
9 8,4,2
Đầu Đuôi
6,5 0
4 1
7,7,4,9,5 2
5 3
9 4
4,2 5
7 6
- 7
6,0,9,6 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-7-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-7-2018

G8 88
G7 135
G6 3829 0974 0207
G5 5181
G4 67520 41036 26744 36851
45601 57791 48853
G3 29338 54881
G2 06271
G1 09300
ĐB 589902
Đầu Đuôi
0 7,1,0,2
1 -
2 9,0
3 5,6,8
4 4
5 1,3
6 -
7 4,1
8 8,1,1
9 1
Đầu Đuôi
2,0 0
8,5,0,9,8,7 1
0 2
5 3
7,4 4
3 5
3 6
0 7
8,3 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt