XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-4-2019

G8 46
G7 828
G6 6655 8993 5720
G5 4016
G4 08627 85789 88938 47685
46440 44745 85614
G3 01442 24160
G2 97508
G1 91251
ĐB 807520
Đầu Đuôi
0 8
1 6,4
2 8,0,7,0
3 8
4 6,0,5,2
5 5,1
6 0
7 -
8 9,5
9 3
Đầu Đuôi
2,4,6,2 0
5 1
4 2
9 3
1 4
5,8,4 5
4,1 6
2 7
2,3,0 8
8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
38 12 lần 34 12 lần 20 12 lần 19 11 lần 81 11 lần
72 10 lần 15 10 lần 06 10 lần 16 9 lần 61 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
33 29 ngày 28/09/2018
97 22 ngày 16/11/2018
88 21 ngày 23/11/2018
82 21 ngày 23/11/2018
75 20 ngày 30/11/2018
29 15 ngày 04/01/2019
64 15 ngày 04/01/2019
35 13 ngày 18/01/2019
00 12 ngày 25/01/2019
57 12 ngày 25/01/2019

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-4-2019

G8 22
G7 444
G6 4104 3406 3856
G5 2496
G4 71420 16221 53714 45507
67173 34930 25025
G3 28637 53241
G2 30443
G1 11048
ĐB 776463
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 4
2 2,0,1,5
3 0,7
4 4,1,3,8
5 6
6 3
7 3
8 -
9 6
Đầu Đuôi
2,3 0
2,4 1
2 2
7,4,6 3
4,0,1 4
2 5
0,5,9 6
0,3 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-4-2019

G8 59
G7 385
G6 4758 1108 5130
G5 8950
G4 55106 52748 97311 56998
92853 49038 60361
G3 48887 72178
G2 49636
G1 02919
ĐB 651692
Đầu Đuôi
0 8,6
1 1,9
2 -
3 0,8,6
4 8
5 9,8,0,3
6 1
7 8
8 5,7
9 8,2
Đầu Đuôi
3,5 0
1,6 1
9 2
5 3
- 4
8 5
0,3 6
8 7
5,0,4,9,3,7 8
5,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 29-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 29-3-2019

G8 36
G7 461
G6 3938 1295 4426
G5 6481
G4 40053 46360 34884 58022
04920 14342 93338
G3 73074 43512
G2 33071
G1 70942
ĐB 155679
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 6,2,0
3 6,8,8
4 2,2
5 3
6 1,0
7 4,1,9
8 1,4
9 5
Đầu Đuôi
6,2 0
6,8,7 1
2,4,1,4 2
5 3
8,7 4
9 5
3,2 6
- 7
3,3 8
7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-3-2019

G8 76
G7 704
G6 1266 5369 7680
G5 0574
G4 41347 23109 15284 86439
50353 62054 84173
G3 82165 59154
G2 43406
G1 59420
ĐB 959266
Đầu Đuôi
0 4,9,6
1 -
2 0
3 9
4 7
5 3,4,4
6 6,9,5,6
7 6,4,3
8 0,4
9 -
Đầu Đuôi
8,2 0
- 1
- 2
5,7 3
0,7,8,5,5 4
6 5
7,6,0,6 6
4 7
- 8
6,0,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-3-2019

G8 36
G7 941
G6 5741 1634 9751
G5 6834
G4 65610 14526 30634 16719
71789 16450 53617
G3 69599 75536
G2 17406
G1 48301
ĐB 235808
Đầu Đuôi
0 6,1,8
1 0,9,7
2 6
3 6,4,4,4,6
4 1,1
5 1,0
6 -
7 -
8 9
9 9
Đầu Đuôi
1,5 0
4,4,5,0 1
- 2
- 3
3,3,3 4
- 5
3,2,3,0 6
1 7
0 8
1,8,9 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-3-2019

G8 05
G7 061
G6 2107 9681 2304
G5 2570
G4 53377 68269 71931 54920
60706 43293 84020
G3 67308 32067
G2 98584
G1 19579
ĐB 130795
Đầu Đuôi
0 5,7,4,6,8
1 -
2 0,0
3 1
4 -
5 -
6 1,9,7
7 0,7,9
8 1,4
9 3,5
Đầu Đuôi
7,2,2 0
6,8,3 1
- 2
9 3
0,8 4
0,9 5
0 6
0,7,6 7
0 8
6,7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-3-2019

G8 13
G7 377
G6 6963 1131 2769
G5 5118
G4 73163 87360 88285 45178
21219 06941 30661
G3 33776 98705
G2 65187
G1 47804
ĐB 752417
Đầu Đuôi
0 5,4
1 3,8,9,7
2 -
3 1
4 1
5 -
6 3,9,3,0,1
7 7,8,6
8 5,7
9 -
Đầu Đuôi
6 0
3,4,6 1
- 2
1,6,6 3
0 4
8,0 5
7 6
7,8,1 7
1,7 8
6,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-2-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-2-2019

G8 25
G7 183
G6 2568 6965 2702
G5 5481
G4 32786 36056 75881 58991
45414 62206 02880
G3 54641 76685
G2 70816
G1 54761
ĐB 174177
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4,6
2 5
3 -
4 1
5 6
6 8,5,1
7 7
8 3,1,6,1,0,5
9 1
Đầu Đuôi
8 0
8,8,9,4,6 1
0 2
8 3
1 4
2,6,8 5
8,5,0,1 6
7 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-2-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-2-2019

G8 43
G7 748
G6 9795 6145 1248
G5 2976
G4 56495 30590 23008 98503
11262 15341 39530
G3 43449 03420
G2 11687
G1 48624
ĐB 053681
Đầu Đuôi
0 8,3
1 -
2 0,4
3 0
4 3,8,5,8,1,9
5 -
6 2
7 6
8 7,1
9 5,5,0
Đầu Đuôi
9,3,2 0
4,8 1
6 2
4,0 3
2 4
9,4,9 5
7 6
8 7
4,4,0 8
4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-2-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-2-2019

G8 42
G7 069
G6 5332 4661 7552
G5 4238
G4 14292 97319 92068 67215
85639 86372 18449
G3 39187 53220
G2 33468
G1 25015
ĐB 063571
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,5
2 0
3 2,8,9
4 2,9
5 2
6 9,1,8,8
7 2,1
8 7
9 2
Đầu Đuôi
2 0
6,7 1
4,3,5,9,7 2
- 3
- 4
1,1 5
- 6
8 7
3,6,6 8
6,1,3,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-2-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-2-2019

G8 62
G7 519
G6 9684 1310 5685
G5 4927
G4 64723 56019 34985 95440
71653 86634 55231
G3 95661 83285
G2 37637
G1 30965
ĐB 447315
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0,9,5
2 7,3
3 4,1,7
4 0
5 3
6 2,1,5
7 -
8 4,5,5,5
9 -
Đầu Đuôi
1,4 0
3,6 1
6 2
2,5 3
8,3 4
8,8,8,6,1 5
- 6
2,3 7
- 8
1,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 25-1-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 25-1-2019

G8 27
G7 534
G6 1589 0372 6216
G5 7900
G4 65701 42319 14878 18525
77809 99689 99857
G3 62281 29178
G2 92245
G1 67947
ĐB 752565
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 6,9
2 7,5
3 4
4 5,7
5 7
6 5
7 2,8,8
8 9,9,1
9 -
Đầu Đuôi
0 0
0,8 1
7 2
- 3
3 4
2,4,6 5
1 6
2,5,4 7
7,7 8
8,1,0,8 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 18-1-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 18-1-2019

G8 78
G7 195
G6 5617 3947 4158
G5 3186
G4 45449 40423 83347 63455
01328 61835 25769
G3 36038 71098
G2 30107
G1 31768
ĐB 761415
Đầu Đuôi
0 7
1 7,5
2 3,8
3 5,8
4 7,9,7
5 8,5
6 9,8
7 8
8 6
9 5,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
2 3
- 4
9,5,3,1 5
8 6
1,4,4,0 7
7,5,2,3,9,6 8
4,6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 11-1-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 11-1-2019

G8 50
G7 219
G6 0553 9138 0022
G5 8968
G4 76403 97607 50632 97062
46222 78680 90495
G3 43516 18563
G2 58948
G1 37172
ĐB 035115
Đầu Đuôi
0 3,7
1 9,6,5
2 2,2
3 8,2
4 8
5 0,3
6 8,2,3
7 2
8 0
9 5
Đầu Đuôi
5,8 0
- 1
2,3,6,2,7 2
5,0,6 3
- 4
9,1 5
1 6
0 7
3,6,4 8
1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 4-1-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 4-1-2019

G8 06
G7 568
G6 0790 1631 8130
G5 9164
G4 51586 13953 93751 16829
23338 88955 76252
G3 77929 98870
G2 87564
G1 22960
ĐB 503204
Đầu Đuôi
0 6,4
1 -
2 9,9
3 1,0,8
4 -
5 3,1,5,2
6 8,4,4,0
7 0
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9,3,7,6 0
3,5 1
5 2
5 3
6,6,0 4
5 5
0,8 6
- 7
6,3 8
2,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt