App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 3-7-2020

G8 55
G7 673
G6 9497 8712 3076
G5 1882
G4 35572 92688 11094 21158
20952 98506 64047
G3 51247 74842
G2 12766
G1 98776
ĐB 843071
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 -
3 -
4 7,7,2
5 5,8,2
6 6
7 3,6,2,6,1
8 2,8
9 7,4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
1,8,7,5,4 2
7 3
9 4
5 5
7,0,6,7 6
9,4,4 7
8,5 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 11 lần 25 9 lần 15 9 lần 76 9 lần 96 9 lần
06 8 lần 55 8 lần 85 8 lần 60 8 lần 97 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
70 22 ngày 31/01/2020
90 19 ngày 21/02/2020
68 19 ngày 21/02/2020
43 18 ngày 28/02/2020
44 17 ngày 06/03/2020
46 16 ngày 13/03/2020
37 16 ngày 13/03/2020
40 16 ngày 13/03/2020
98 16 ngày 13/03/2020
53 15 ngày 20/03/2020

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 26-6-2020

G8 61
G7 371
G6 2888 0939 0856
G5 3810
G4 09316 86882 20613 24889
47061 13059 65054
G3 29939 46062
G2 99614
G1 39293
ĐB 265767
Đầu Đuôi
0 -
1 0,6,3,4
2 -
3 9,9
4 -
5 6,9,4
6 1,1,2,7
7 1
8 8,2,9
9 3
Đầu Đuôi
1 0
6,7,6 1
8,6 2
1,9 3
5,1 4
- 5
5,1 6
6 7
8 8
3,8,5,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-6-2020

G8 64
G7 688
G6 4329 3002 3918
G5 2013
G4 36276 61249 90529 63105
05996 94311 52001
G3 05291 51063
G2 19305
G1 58403
ĐB 654806
Đầu Đuôi
0 2,5,1,5,3,6
1 8,3,1
2 9,9
3 -
4 9
5 -
6 4,3
7 6
8 8
9 6,1
Đầu Đuôi
- 0
1,0,9 1
0 2
1,6,0 3
6 4
0,0 5
7,9,0 6
- 7
8,1 8
2,4,2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-6-2020

G8 08
G7 634
G6 1656 3002 7548
G5 5358
G4 99681 06311 38996 82066
88989 64277 67880
G3 64463 17588
G2 07762
G1 41606
ĐB 209582
Đầu Đuôi
0 8,2,6
1 1
2 -
3 4
4 8
5 6,8
6 6,3,2
7 7
8 1,9,0,8,2
9 6
Đầu Đuôi
8 0
8,1 1
0,6,8 2
6 3
3 4
- 5
5,9,6,0 6
7 7
0,4,5,8 8
8 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-6-2020

G8 93
G7 309
G6 7660 5960 0451
G5 2187
G4 90386 11955 15686 52657
67045 16555 16030
G3 93342 40933
G2 01479
G1 26242
ĐB 314076
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 -
3 0,3
4 5,2,2
5 1,5,7,5
6 0,0
7 9,6
8 7,6,6
9 3
Đầu Đuôi
6,6,3 0
5 1
4,4 2
9,3 3
- 4
5,4,5 5
8,8,7 6
8,5 7
- 8
0,7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 29-5-2020

G8 84
G7 564
G6 7922 9677 9557
G5 1399
G4 09931 37845 78119 07949
73500 06922 66554
G3 92722 22614
G2 57377
G1 29281
ĐB 479476
Đầu Đuôi
0 0
1 9,4
2 2,2,2
3 1
4 5,9
5 7,4
6 4
7 7,7,6
8 4,1
9 9
Đầu Đuôi
0 0
3,8 1
2,2,2 2
- 3
8,6,5,1 4
4 5
7 6
7,5,7 7
- 8
9,1,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-5-2020

G8 34
G7 781
G6 4802 6704 3728
G5 4136
G4 99501 28678 85801 38139
07764 41261 17800
G3 24760 04564
G2 99617
G1 22406
ĐB 567574
Đầu Đuôi
0 2,4,1,1,0,6
1 7
2 8
3 4,6,9
4 -
5 -
6 4,1,0,4
7 8,4
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
8,0,0,6 1
0 2
- 3
3,0,6,6,7 4
- 5
3,0 6
1 7
2,7 8
3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-5-2020

G8 36
G7 021
G6 5908 3841 6414
G5 3910
G4 03155 22766 27609 60355
36935 10426 45451
G3 23771 03293
G2 07582
G1 86351
ĐB 454513
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,0,3
2 1,6
3 6,5
4 1
5 5,5,1,1
6 6
7 1
8 2
9 3
Đầu Đuôi
1 0
2,4,5,7,5 1
8 2
9,1 3
1 4
5,5,3 5
3,6,2 6
- 7
0 8
0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-5-2020

G8 48
G7 734
G6 6632 5971 3432
G5 4919
G4 48825 58354 37681 99615
43080 25020 83366
G3 95027 60769
G2 98565
G1 76049
ĐB 013110
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,0
2 5,0,7
3 4,2,2
4 8,9
5 4
6 6,9,5
7 1
8 1,0
9 -
Đầu Đuôi
8,2,1 0
7,8 1
3,3 2
- 3
3,5 4
2,1,6 5
6 6
2 7
4 8
1,6,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-5-2020

G8 88
G7 420
G6 6450 4230 5023
G5 1686
G4 21119 18504 93995 38401
86993 77388 01263
G3 14279 67608
G2 71788
G1 75339
ĐB 051830
Đầu Đuôi
0 4,1,8
1 9
2 0,3
3 0,9,0
4 -
5 0
6 3
7 9
8 8,6,8,8
9 5,3
Đầu Đuôi
2,5,3,3 0
0 1
- 2
2,9,6 3
0 4
9 5
8 6
- 7
8,8,0,8 8
1,7,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 24-4-2020

G8 16
G7 013
G6 6419 6660 9392
G5 6110
G4 51226 56638 64406 65295
55505 75225 88661
G3 67083 04475
G2 81200
G1 28762
ĐB 544277
Đầu Đuôi
0 6,5,0
1 6,3,9,0
2 6,5
3 8
4 -
5 -
6 0,1,2
7 5,7
8 3
9 2,5
Đầu Đuôi
6,1,0 0
6 1
9,6 2
1,8 3
- 4
9,0,2,7 5
1,2,0 6
7 7
3 8
1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 27-3-2020

G8 58
G7 307
G6 2300 5632 3081
G5 0897
G4 23022 51435 71017 76635
89524 17354 79278
G3 17422 64724
G2 03085
G1 77560
ĐB 871615
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,5
2 2,4,2,4
3 2,5,5
4 -
5 8,4
6 0
7 8
8 1,5
9 7
Đầu Đuôi
0,6 0
8 1
3,2,2 2
- 3
2,5,2 4
3,3,8,1 5
- 6
0,9,1 7
5,7 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 20-3-2020

G8 24
G7 365
G6 7058 3651 2227
G5 5830
G4 29505 09428 35450 28155
64350 04971 98753
G3 70296 55741
G2 78187
G1 14858
ĐB 886252
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 4,7,8
3 0
4 1
5 8,1,0,5,0,3,8,2
6 5
7 1
8 7
9 6
Đầu Đuôi
3,5,5 0
5,7,4 1
5 2
5 3
2 4
6,0,5 5
9 6
2,8 7
5,2,5 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 13-3-2020

G8 98
G7 311
G6 7921 6845 1473
G5 1746
G4 75424 69402 94134 32985
41926 79429 11940
G3 62094 55692
G2 44515
G1 69018
ĐB 148637
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,8
2 1,4,6,9
3 4,7
4 5,6,0
5 -
6 -
7 3
8 5
9 8,4,2
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
0,9 2
7 3
2,3,9 4
4,8,1 5
4,2 6
3 7
9,1 8
2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 6-3-2020

G8 55
G7 703
G6 0144 2396 4869
G5 5742
G4 62544 49425 41887 05054
18382 56741 87924
G3 16897 84576
G2 82748
G1 98141
ĐB 376161
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5,4
3 -
4 4,2,4,1,8,1
5 5,4
6 9,1
7 6
8 7,2
9 6,7
Đầu Đuôi
- 0
4,4,6 1
4,8 2
0 3
4,4,5,2 4
5,2 5
9,7 6
8,9 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 28-2-2020

G8 11
G7 037
G6 2315 4728 3142
G5 2232
G4 13989 71418 63597 76885
72343 61684 54086
G3 80725 56225
G2 83620
G1 38859
ĐB 366856
Đầu Đuôi
0 -
1 1,5,8
2 8,5,5,0
3 7,2
4 2,3
5 9,6
6 -
7 -
8 9,5,4,6
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1 1
4,3 2
4 3
8 4
1,8,2,2 5
8,5 6
3,9 7
2,1 8
8,5 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 21-2-2020

G8 90
G7 346
G6 2425 6365 4396
G5 8297
G4 45963 95806 62496 46777
03214 35168 34046
G3 04861 89985
G2 86369
G1 10838
ĐB 774015
Đầu Đuôi
0 6
1 4,5
2 5
3 8
4 6,6
5 -
6 5,3,8,1,9
7 7
8 5
9 0,6,7,6
Đầu Đuôi
9 0
6 1
- 2
6 3
1 4
2,6,8,1 5
4,9,0,9,4 6
9,7 7
6,3 8
6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 14-2-2020

G8 12
G7 158
G6 5365 0479 2015
G5 4722
G4 17273 73367 19141 26371
09624 53693 72702
G3 98940 35596
G2 18557
G1 34720
ĐB 687607
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,5
2 2,4,0
3 -
4 1,0
5 8,7
6 5,7
7 9,3,1
8 -
9 3,6
Đầu Đuôi
4,2 0
4,7 1
1,2,0 2
7,9 3
2 4
6,1 5
9 6
6,5,0 7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 7-2-2020

G8 01
G7 180
G6 6596 1446 4022
G5 4968
G4 34760 27562 50186 00772
92796 35099 44040
G3 07920 94983
G2 43136
G1 74563
ĐB 547914
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 2,0
3 6
4 6,0
5 -
6 8,0,2,3
7 2
8 0,6,3
9 6,6,9
Đầu Đuôi
8,6,4,2 0
0 1
2,6,7 2
8,6 3
1 4
- 5
9,4,8,9,3 6
- 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 31-1-2020

G8 21
G7 540
G6 1504 2248 0655
G5 2960
G4 08014 03714 52811 73626
60284 86599 04068
G3 02378 81769
G2 00416
G1 44070
ĐB 592566
Đầu Đuôi
0 4
1 4,4,1,6
2 1,6
3 -
4 0,8
5 5
6 0,8,9,6
7 8,0
8 4
9 9
Đầu Đuôi
4,6,7 0
2,1 1
- 2
- 3
0,1,1,8 4
5 5
2,1,6 6
- 7
4,6,7 8
9,6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 24-1-2020

G8 85
G7 919
G6 9551 8558 3002
G5 3415
G4 87776 11390 85987 01326
72273 50562 24328
G3 55075 11932
G2 04324
G1 89383
ĐB 433603
Đầu Đuôi
0 2,3
1 9,5
2 6,8,4
3 2
4 -
5 1,8
6 2
7 6,3,5
8 5,7,3
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5 1
0,6,3 2
7,8,0 3
2 4
8,1,7 5
7,2 6
8 7
5,2 8
1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 17-1-2020

G8 83
G7 568
G6 1885 7137 7997
G5 5608
G4 85559 56019 12325 32778
48425 51163 85938
G3 76085 23943
G2 72319
G1 99074
ĐB 325302
Đầu Đuôi
0 8,2
1 9,9
2 5,5
3 7,8
4 3
5 9
6 8,3
7 8,4
8 3,5,5
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0 2
8,6,4 3
7 4
8,2,2,8 5
- 6
3,9 7
6,0,7,3 8
5,1,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 10-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 10-1-2020

G8 95
G7 100
G6 5832 5512 4191
G5 5327
G4 62350 98157 59388 05859
06066 03977 67138
G3 39692 46390
G2 21622
G1 29865
ĐB 702202
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2
2 7,2
3 2,8
4 -
5 0,7,9
6 6,5
7 7
8 8
9 5,1,2,0
Đầu Đuôi
0,5,9 0
9 1
3,1,9,2,0 2
- 3
- 4
9,6 5
6 6
2,5,7 7
8,3 8
5 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 3-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 3-1-2020

G8 08
G7 269
G6 1097 3243 2847
G5 3693
G4 44272 69546 21576 58807
97151 34485 06276
G3 70761 04977
G2 54795
G1 60106
ĐB 426387
Đầu Đuôi
0 8,7,6
1 -
2 -
3 -
4 3,7,6
5 1
6 9,1
7 2,6,6,7
8 5,7
9 7,3,5
Đầu Đuôi
- 0
5,6 1
7 2
4,9 3
- 4
8,9 5
4,7,7,0 6
9,4,0,7,8 7
0 8
6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt