XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-5-2019

G8 14
G7 925
G6 1648 1928 3538
G5 4217
G4 60122 15818 16526 11371
69245 52288 89642
G3 03101 44956
G2 88797
G1 99587
ĐB 518610
Đầu Đuôi
0 1
1 4,7,8,0
2 5,8,2,6
3 8
4 8,5,2
5 6
6 -
7 1
8 8,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,0 1
2,4 2
- 3
1 4
2,4 5
2,5 6
1,9,8 7
4,2,3,1,8 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 12 lần 63 11 lần 53 11 lần 32 10 lần 97 10 lần
25 10 lần 18 9 lần 34 9 lần 48 9 lần 76 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
41 22 ngày 11/03/2019
70 21 ngày 16/03/2019
35 21 ngày 16/03/2019
51 18 ngày 25/03/2019
80 16 ngày 01/04/2019
39 15 ngày 06/04/2019
50 14 ngày 08/04/2019
13 13 ngày 13/04/2019
74 13 ngày 13/04/2019
00 12 ngày 15/04/2019

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-5-2019

G8 05
G7 224
G6 5345 1123 6305
G5 1157
G4 19889 30089 41862 24718
95006 87277 02662
G3 73906 10089
G2 78682
G1 52777
ĐB 777553
Đầu Đuôi
0 5,5,6,6
1 8
2 4,3
3 -
4 5
5 7,3
6 2,2
7 7,7
8 9,9,9,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6,6,8 2
2,5 3
2 4
0,4,0 5
0,0 6
5,7,7 7
1 8
8,8,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-5-2019

G8 75
G7 795
G6 0193 5930 7576
G5 5255
G4 41869 58266 51111 13009
33248 75727 04825
G3 72434 08042
G2 04894
G1 43155
ĐB 656512
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2
2 7,5
3 0,4
4 8,2
5 5,5
6 9,6
7 5,6
8 -
9 5,3,4
Đầu Đuôi
3 0
1 1
4,1 2
9 3
3,9 4
7,9,5,2,5 5
7,6 6
2 7
4 8
6,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-5-2019

G8 60
G7 672
G6 0909 6032 0389
G5 4748
G4 32487 17948 27340 75863
07946 14623 99177
G3 66453 09897
G2 17359
G1 68664
ĐB 961108
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 3
3 2
4 8,8,0,6
5 3,9
6 0,3,4
7 2,7
8 9,7
9 7
Đầu Đuôi
6,4 0
- 1
7,3 2
6,2,5 3
6 4
- 5
4 6
8,7,9 7
4,4,0 8
0,8,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-5-2019

G8 58
G7 368
G6 7296 5552 4295
G5 1036
G4 04725 34030 14522 40218
15168 01637 58708
G3 10605 30653
G2 91934
G1 72560
ĐB 330475
Đầu Đuôi
0 8,5
1 8
2 5,2
3 6,0,7,4
4 -
5 8,2,3
6 8,8,0
7 5
8 -
9 6,5
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
5,2 2
5 3
3 4
9,2,0,7 5
9,3 6
3 7
5,6,1,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-5-2019

G8 06
G7 012
G6 7532 6602 9073
G5 2569
G4 35227 87591 06561 64293
19873 51231 05707
G3 08554 16824
G2 92560
G1 43483
ĐB 178777
Đầu Đuôi
0 6,2,7
1 2
2 7,4
3 2,1
4 -
5 4
6 9,1,0
7 3,3,7
8 3
9 1,3
Đầu Đuôi
6 0
9,6,3 1
1,3,0 2
7,9,7,8 3
5,2 4
- 5
0 6
2,0,7 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 6-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 6-5-2019

G8 68
G7 962
G6 7684 8079 6155
G5 6245
G4 89968 21876 18784 73019
26534 08226 01524
G3 81820 03006
G2 09010
G1 59210
ĐB 068029
Đầu Đuôi
0 6
1 9,0,0
2 6,4,0,9
3 4
4 5
5 5
6 8,2,8
7 9,6
8 4,4
9 -
Đầu Đuôi
2,1,1 0
- 1
6 2
- 3
8,8,3,2 4
5,4 5
7,2,0 6
- 7
6,6 8
7,1,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 4-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 4-5-2019

G8 72
G7 098
G6 9321 5754 1047
G5 8776
G4 12526 27648 65268 68605
05594 29054 80904
G3 00345 38205
G2 66437
G1 84829
ĐB 257662
Đầu Đuôi
0 5,4,5
1 -
2 1,6,9
3 7
4 7,8,5
5 4,4
6 8,2
7 2,6
8 -
9 8,4
Đầu Đuôi
- 0
2 1
7,6 2
- 3
5,9,5,0 4
0,4,0 5
7,2 6
4,3 7
9,4,6 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-4-2019

G8 08
G7 248
G6 7003 7238 1996
G5 0449
G4 18576 61842 38995 57283
68883 83590 77565
G3 08594 69178
G2 09565
G1 90228
ĐB 714196
Đầu Đuôi
0 8,3
1 -
2 8
3 8
4 8,9,2
5 -
6 5,5
7 6,8
8 3,3
9 6,5,0,4,6
Đầu Đuôi
9 0
- 1
4 2
0,8,8 3
9 4
9,6,6 5
9,7,9 6
- 7
0,4,3,7,2 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-4-2019

G8 14
G7 437
G6 1865 2079 6285
G5 2184
G4 02054 37198 14540 35586
48136 31292 10324
G3 39455 03363
G2 03155
G1 32560
ĐB 246433
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 4
3 7,6,3
4 0
5 4,5,5
6 5,3,0
7 9
8 5,4,6
9 8,2
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
9 2
6,3 3
1,8,5,2 4
6,8,5,5 5
8,3 6
3 7
9 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-4-2019

G8 97
G7 766
G6 8665 4525 5699
G5 2893
G4 80722 29081 66553 87967
26128 22091 50269
G3 83007 69917
G2 53059
G1 62464
ĐB 013099
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 5,2,8
3 -
4 -
5 3,9
6 6,5,7,9,4
7 -
8 1
9 7,9,3,1,9
Đầu Đuôi
- 0
8,9 1
2 2
9,5 3
6 4
6,2 5
6 6
9,6,0,1 7
2 8
9,6,5,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-4-2019

G8 18
G7 978
G6 8799 8118 3357
G5 8610
G4 08594 74625 44415 27544
36963 02071 57395
G3 31943 11748
G2 48761
G1 35865
ĐB 062866
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8,0,5
2 5
3 -
4 4,3,8
5 7
6 3,1,5,6
7 8,1
8 -
9 9,4,5
Đầu Đuôi
1 0
7,6 1
- 2
6,4 3
9,4 4
2,1,9,6 5
6 6
5 7
1,7,1,4 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-4-2019

G8 71
G7 492
G6 4515 8804 1434
G5 8078
G4 68697 67158 43103 24597
11303 94886 07678
G3 33698 28306
G2 39366
G1 41945
ĐB 891000
Đầu Đuôi
0 4,3,3,6,0
1 5
2 -
3 4
4 5
5 8
6 6
7 1,8,8
8 6
9 2,7,7,8
Đầu Đuôi
0 0
7 1
9 2
0,0 3
0,3 4
1,4 5
8,0,6 6
9,9 7
7,5,7,9 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-4-2019

G8 32
G7 528
G6 8711 7363 3757
G5 2513
G4 79374 38025 17120 98136
18006 81579 74326
G3 59271 78501
G2 09655
G1 87025
ĐB 640400
Đầu Đuôi
0 6,1,0
1 1,3
2 8,5,0,6,5
3 2,6
4 -
5 7,5
6 3
7 4,9,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,0 0
1,7,0 1
3 2
6,1 3
7 4
2,5,2 5
3,0,2 6
5 7
2 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-4-2019

G8 68
G7 313
G6 2150 0436 9922
G5 6403
G4 39440 63411 39313 67901
11229 36899 54189
G3 72737 13959
G2 42614
G1 65293
ĐB 439805
Đầu Đuôi
0 3,1,5
1 3,1,3,4
2 2,9
3 6,7
4 0
5 0,9
6 8
7 -
8 9
9 9,3
Đầu Đuôi
5,4 0
1,0 1
2 2
1,0,1,9 3
1 4
0 5
3 6
3 7
6 8
2,9,8,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-4-2019

G8 14
G7 923
G6 4143 2513 6991
G5 3333
G4 54286 82218 42929 57249
59998 59918 94782
G3 83139 76037
G2 58330
G1 35715
ĐB 335422
Đầu Đuôi
0 -
1 4,3,8,8,5
2 3,9,2
3 3,9,7,0
4 3,9
5 -
6 -
7 -
8 6,2
9 1,8
Đầu Đuôi
3 0
9 1
8,2 2
2,4,1,3 3
1 4
1 5
8 6
3 7
1,9,1 8
2,4,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-4-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-4-2019

G8 67
G7 719
G6 3215 4728 4203
G5 0663
G4 68977 56695 47720 22574
58568 20953 25263
G3 40807 16909
G2 07780
G1 87368
ĐB 383803
Đầu Đuôi
0 3,7,9,3
1 9,5
2 8,0
3 -
4 -
5 3
6 7,3,8,3,8
7 7,4
8 0
9 5
Đầu Đuôi
2,8 0
- 1
- 2
0,6,5,6,0 3
7 4
1,9 5
- 6
6,7,0 7
2,6,6 8
1,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 30-3-2019

G8 73
G7 403
G6 9625 7810 0661
G5 6636
G4 61132 53023 44119 39690
62929 40899 62049
G3 53675 90215
G2 43915
G1 57585
ĐB 643967
Đầu Đuôi
0 3
1 0,9,5,5
2 5,3,9
3 6,2
4 9
5 -
6 1,7
7 3,5
8 5
9 0,9
Đầu Đuôi
1,9 0
6 1
3 2
7,0,2 3
- 4
2,7,1,1,8 5
3 6
6 7
- 8
1,2,9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-3-2019

G8 25
G7 324
G6 8132 0768 3566
G5 2713
G4 46351 50230 99076 65717
10451 46437 43222
G3 82621 32166
G2 20949
G1 87096
ĐB 241228
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7
2 5,4,2,1,8
3 2,0,7
4 9
5 1,1
6 8,6,6
7 6
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3 0
5,5,2 1
3,2 2
1 3
2 4
2 5
6,7,6,9 6
1,3 7
6,2 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-3-2019

G8 68
G7 332
G6 7600 5665 3829
G5 7634
G4 68893 64214 03631 45340
51924 39598 92107
G3 57352 72212
G2 03185
G1 56925
ĐB 341107
Đầu Đuôi
0 0,7,7
1 4,2
2 9,4,5
3 2,4,1
4 0
5 2
6 8,5
7 -
8 5
9 3,8
Đầu Đuôi
0,4 0
3 1
3,5,1 2
9 3
3,1,2 4
6,8,2 5
- 6
0,0 7
6,9 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-3-2019

G8 61
G7 823
G6 8292 7291 4693
G5 6563
G4 71830 62887 97636 68648
05888 65372 44559
G3 91097 56483
G2 11338
G1 12245
ĐB 516760
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 0,6,8
4 8,5
5 9
6 1,3,0
7 2
8 7,8,3
9 2,1,3,7
Đầu Đuôi
3,6 0
6,9 1
9,7 2
2,9,6,8 3
- 4
4 5
3 6
8,9 7
4,8,3 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-3-2019

G8 19
G7 353
G6 3458 3635 0449
G5 1997
G4 90105 51207 49892 93963
77851 42953 11070
G3 21374 13359
G2 16850
G1 70259
ĐB 902939
Đầu Đuôi
0 5,7
1 9
2 -
3 5,9
4 9
5 3,8,1,3,9,0,9
6 3
7 0,4
8 -
9 7,2
Đầu Đuôi
7,5 0
5 1
9 2
5,6,5 3
7 4
3,0 5
- 6
9,0 7
5 8
1,4,5,5,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-3-2019

G8 87
G7 363
G6 4061 4779 5054
G5 0528
G4 73441 91515 67989 49943
20979 33800 47027
G3 19642 84335
G2 11264
G1 10617
ĐB 745185
Đầu Đuôi
0 0
1 5,7
2 8,7
3 5
4 1,3,2
5 4
6 3,1,4
7 9,9
8 7,9,5
9 -
Đầu Đuôi
0 0
6,4 1
4 2
6,4 3
5,6 4
1,3,8 5
- 6
8,2,1 7
2 8
7,8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-3-2019

G8 97
G7 051
G6 8801 6339 5617
G5 2732
G4 22696 57024 06301 73763
80153 68327 47056
G3 18068 26134
G2 23870
G1 84878
ĐB 901300
Đầu Đuôi
0 1,1,0
1 7
2 4,7
3 9,2,4
4 -
5 1,3,6
6 3,8
7 0,8
8 -
9 7,6
Đầu Đuôi
7,0 0
5,0,0 1
3 2
6,5 3
2,3 4
- 5
9,5 6
9,1,2 7
6,7 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-3-2019

G8 68
G7 854
G6 6069 9658 5038
G5 9041
G4 15209 90014 37564 04277
10342 09611 55871
G3 61244 40431
G2 52693
G1 81699
ĐB 775310
Đầu Đuôi
0 9
1 4,1,0
2 -
3 8,1
4 1,2,4
5 4,8
6 8,9,4
7 7,1
8 -
9 3,9
Đầu Đuôi
1 0
4,1,7,3 1
4 2
9 3
5,1,6,4 4
- 5
- 6
7 7
6,5,3 8
6,0,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-3-2019

G8 92
G7 284
G6 2989 0011 2500
G5 8907
G4 34646 52491 69318 86357
91532 27895 83285
G3 13832 36053
G2 94923
G1 69197
ĐB 630938
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,8
2 3
3 2,2,8
4 6
5 7,3
6 -
7 -
8 4,9,5
9 2,1,5,7
Đầu Đuôi
0 0
1,9 1
9,3,3 2
5,2 3
8 4
9,8 5
4 6
0,5,9 7
1,3 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-2-2019

G8 41
G7 079
G6 8046 8757 6509
G5 4357
G4 44480 60918 67905 23126
62707 37176 30486
G3 91291 33043
G2 56987
G1 01053
ĐB 432156
Đầu Đuôi
0 9,5,7
1 8
2 6
3 -
4 1,6,3
5 7,7,3,6
6 -
7 9,6
8 0,6,7
9 1
Đầu Đuôi
8 0
4,9 1
- 2
4,5 3
- 4
0 5
4,2,7,8,5 6
5,5,0,8 7
1 8
7,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-2-2019

G8 34
G7 563
G6 1794 0308 8591
G5 2796
G4 54743 55653 86141 64196
69488 84476 14933
G3 53181 84012
G2 19456
G1 20723
ĐB 577248
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 3
3 4,3
4 3,1,8
5 3,6
6 3
7 6
8 8,1
9 4,1,6,6
Đầu Đuôi
- 0
9,4,8 1
1 2
6,4,5,3,2 3
3,9 4
- 5
9,9,7,5 6
- 7
0,8,4 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-2-2019

G8 10
G7 876
G6 0597 6360 1844
G5 2803
G4 92514 04642 07702 46708
75338 56047 82232
G3 09909 36859
G2 10362
G1 42940
ĐB 999119
Đầu Đuôi
0 3,2,8,9
1 0,4,9
2 -
3 8,2
4 4,2,7,0
5 9
6 0,2
7 6
8 -
9 7
Đầu Đuôi
1,6,4 0
- 1
4,0,3,6 2
0 3
4,1 4
- 5
7 6
9,4 7
0,3 8
0,5,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-2-2019

G8 34
G7 657
G6 7265 9881 4683
G5 3035
G4 51034 60206 75309 12685
41195 61587 96496
G3 73904 86177
G2 01354
G1 28233
ĐB 987031
Đầu Đuôi
0 6,9,4
1 -
2 -
3 4,5,4,3,1
4 -
5 7,4
6 5
7 7
8 1,3,5,7
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
8,3 1
- 2
8,3 3
3,3,0,5 4
6,3,8,9 5
0,9 6
5,8,7 7
- 8
0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt