App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-8-2019

G8 97
G7 584
G6 7210 4374 5659
G5 7226
G4 23898 29731 64761 62422
80010 96277 66811
G3 24994 76807
G2 85976
G1 56587
ĐB 278799
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,1
2 6,2
3 1
4 -
5 9
6 1
7 4,7,6
8 4,7
9 7,8,4,9
Đầu Đuôi
1,1 0
3,6,1 1
2 2
- 3
8,7,9 4
- 5
2,7 6
9,7,0,8 7
9 8
5,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 11 lần 48 11 lần 71 11 lần 69 10 lần 24 10 lần
87 10 lần 61 9 lần 59 9 lần 45 9 lần 34 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
72 26 ngày 18/05/2019
27 25 ngày 20/05/2019
64 22 ngày 01/06/2019
06 19 ngày 10/06/2019
37 15 ngày 24/06/2019
55 15 ngày 24/06/2019
14 15 ngày 24/06/2019
73 11 ngày 08/07/2019
60 11 ngày 08/07/2019
83 11 ngày 08/07/2019

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 12-8-2019

G8 44
G7 629
G6 2618 3928 8675
G5 6471
G4 62925 03454 31048 30508
21602 28739 31854
G3 13005 81588
G2 83592
G1 07279
ĐB 759790
Đầu Đuôi
0 8,2,5
1 8
2 9,8,5
3 9
4 4,8
5 4,4
6 -
7 5,1,9
8 8
9 2,0
Đầu Đuôi
9 0
7 1
0,9 2
- 3
4,5,5 4
7,2,0 5
- 6
- 7
1,2,4,0,8 8
2,3,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-8-2019

G8 15
G7 234
G6 3738 8880 5167
G5 9687
G4 32680 76485 53757 88871
85803 23138 52842
G3 21265 53897
G2 30040
G1 92576
ĐB 404033
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2
3 4, 8, 8, 3
4 2, 0
5 7
6 7, 5
7 1, 6
8 0, 7, 0, 5
9 7
Đầu Đuôi
0 8, 8, 4
1 7
2 4
3 0, 3
4 3
5 1, 8, 6
6 7
7 6, 8, 5, 9
8 3, 3
9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-8-2019

G8 80
G7 309
G6 8799 2289 5071
G5 6962
G4 52062 40469 18019 16097
96100 57097 31719
G3 11424 31803
G2 69435
G1 55475
ĐB 930547
Đầu Đuôi
0 9,0,3
1 9,9
2 4
3 5
4 7
5 -
6 2,2,9
7 1,5
8 0,9
9 9,7,7
Đầu Đuôi
8,0 0
7 1
6,6 2
0 3
2 4
3,7 5
- 6
9,9,4 7
- 8
0,9,8,6,1,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-8-2019

G8 40
G7 084
G6 1391 8349 3587
G5 2423
G4 37829 66312 62346 46976
84932 63782 61490
G3 11707 22103
G2 28698
G1 96884
ĐB 747201
Đầu Đuôi
0 7,3,1
1 2
2 3,9
3 2
4 0,9,6
5 -
6 -
7 6
8 4,7,2,4
9 1,0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
9,0 1
1,3,8 2
2,0 3
8,8 4
- 5
4,7 6
8,0 7
9 8
4,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-7-2019

G8 70
G7 481
G6 7782 0622 6118
G5 0491
G4 76908 24321 87861 82889
82311 65343 30848
G3 24861 93657
G2 29232
G1 41144
ĐB 177020
Đầu Đuôi
0 8
1 8,1
2 2,1,0
3 2
4 3,8,4
5 7
6 1,1
7 0
8 1,2,9
9 1
Đầu Đuôi
7,2 0
8,9,2,6,1,6 1
8,2,3 2
4 3
4 4
- 5
- 6
5 7
1,0,4 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-7-2019

G8 07
G7 667
G6 2413 2559 4189
G5 8590
G4 20510 02563 24793 50650
04558 67996 41768
G3 17435 60577
G2 86086
G1 15779
ĐB 714397
Đầu Đuôi
0 7
1 3,0
2 -
3 5
4 -
5 9,0,8
6 7,3,8
7 7,9
8 9,6
9 0,3,6,7
Đầu Đuôi
9,1,5 0
- 1
- 2
1,6,9 3
- 4
3 5
9,8 6
0,6,7,9 7
5,6 8
5,8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-7-2019

G8 56
G7 769
G6 9636 7474 3540
G5 8167
G4 17304 34586 61287 17251
12599 97091 91953
G3 21616 53424
G2 56568
G1 68915
ĐB 189159
Đầu Đuôi
0 4
1 6,5
2 4
3 6
4 0
5 6,1,3,9
6 9,7,8
7 4
8 6,7
9 9,1
Đầu Đuôi
4 0
5,9 1
- 2
5 3
7,0,2 4
1 5
5,3,8,1 6
6,8 7
6 8
6,9,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-7-2019

G8 71
G7 830
G6 8059 8331 0197
G5 0724
G4 55135 90541 69121 82093
22324 48548 17879
G3 79304 79917
G2 15632
G1 26263
ĐB 328756
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 4,1,4
3 0,1,5,2
4 1,8
5 9,6
6 3
7 1,9
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
3 0
7,3,4,2 1
3 2
9,6 3
2,2,0 4
3 5
5 6
9,1 7
4 8
5,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-7-2019

G8 34
G7 552
G6 5720 6216 4961
G5 6050
G4 35269 28404 31621 07913
56315 94051 86231
G3 27041 94195
G2 88643
G1 54181
ĐB 264871
Đầu Đuôi
0 4
1 6,3,5
2 0,1
3 4,1
4 1,3
5 2,0,1
6 1,9
7 1
8 1
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
6,2,5,3,4,8,7 1
5 2
1,4 3
3,0 4
1,9 5
1 6
- 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-7-2019

G8 35
G7 696
G6 2452 8344 5875
G5 9529
G4 22807 96943 42742 92392
74448 71259 08495
G3 47471 80378
G2 56745
G1 23331
ĐB 776702
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 9
3 5,1
4 4,3,2,8,5
5 2,9
6 -
7 5,1,8
8 -
9 6,2,5
Đầu Đuôi
- 0
7,3 1
5,4,9,0 2
4 3
4 4
3,7,9,4 5
9 6
0 7
4,7 8
2,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-7-2019

G8 81
G7 044
G6 2917 3082 0602
G5 4783
G4 11247 36066 81045 99970
41288 39493 11563
G3 70573 66278
G2 45360
G1 99057
ĐB 251779
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 -
3 -
4 4,7,5
5 7
6 6,3,0
7 0,3,8,9
8 1,2,3,8
9 3
Đầu Đuôi
7,6 0
8 1
8,0 2
8,9,6,7 3
4 4
4 5
6 6
1,4,5 7
8,7 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-7-2019

G8 71
G7 187
G6 5067 2804 5538
G5 8783
G4 98359 08113 25369 52640
85371 83541 74854
G3 65652 68962
G2 89667
G1 39891
ĐB 763607
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3
2 -
3 8
4 0,1
5 9,4,2
6 7,9,2,7
7 1,1
8 7,3
9 1
Đầu Đuôi
4 0
7,7,4,9 1
5,6 2
8,1 3
0,5 4
- 5
- 6
8,6,6,0 7
3 8
5,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-7-2019

G8 11
G7 396
G6 1105 2581 9003
G5 2107
G4 06743 38674 67448 66412
26389 56469 94193
G3 43167 92039
G2 84862
G1 19495
ĐB 015934
Đầu Đuôi
0 5,3,7
1 1,2
2 -
3 9,4
4 3,8
5 -
6 9,7,2
7 4
8 1,9
9 6,3,5
Đầu Đuôi
- 0
1,8 1
1,6 2
0,4,9 3
7,3 4
0,9 5
9 6
0,6 7
4 8
8,6,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-6-2019

G8 20
G7 186
G6 4444 1231 0036
G5 7134
G4 20270 38068 52478 88115
25775 72123 33742
G3 27103 88089
G2 43024
G1 80925
ĐB 368196
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 0,3,4,5
3 1,6,4
4 4,2
5 -
6 8
7 0,8,5
8 6,9
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
3 1
4 2
2,0 3
4,3,2 4
1,7,2 5
8,3,9 6
- 7
6,7 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-6-2019

G8 77
G7 014
G6 7645 0540 7437
G5 5149
G4 23274 68293 23762 12501
95373 06453 19469
G3 56787 17316
G2 39631
G1 22755
ĐB 588490
Đầu Đuôi
0 1
1 4,6
2 -
3 7,1
4 5,0,9
5 3,5
6 2,9
7 7,4,3
8 7
9 3,0
Đầu Đuôi
4,9 0
0,3 1
6 2
9,7,5 3
1,7 4
4,5 5
1 6
7,3,8 7
- 8
4,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-6-2019

G8 28
G7 393
G6 7079 7340 4959
G5 1545
G4 84700 28782 44535 17357
28171 14779 53789
G3 77250 15252
G2 80368
G1 33265
ĐB 736463
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 8
3 5
4 0,5
5 9,7,0,2
6 8,5,3
7 9,1,9
8 2,9
9 3
Đầu Đuôi
4,0,5 0
7 1
8,5 2
9,6 3
- 4
4,3,6 5
- 6
5 7
2,6 8
7,5,7,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-6-2019

G8 88
G7 133
G6 2701 4910 2720
G5 7486
G4 35365 48525 01850 84848
21684 80328 91770
G3 52448 60075
G2 82169
G1 25935
ĐB 587786
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 0,5,8
3 3,5
4 8,8
5 0
6 5,9
7 0,5
8 8,6,4,6
9 -
Đầu Đuôi
1,2,5,7 0
0 1
- 2
3 3
8 4
6,2,7,3 5
8,8 6
- 7
8,4,2,4 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-6-2019

G8 90
G7 558
G6 4877 6687 0653
G5 2759
G4 00461 03817 74431 76215
02661 35423 85009
G3 65147 42954
G2 53797
G1 46075
ĐB 463881
Đầu Đuôi
0 9
1 7,5
2 3
3 1
4 7
5 8,3,9,4
6 1,1
7 7,5
8 7,1
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
6,3,6,8 1
- 2
5,2 3
5 4
1,7 5
- 6
7,8,1,4,9 7
5 8
5,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-6-2019

G8 61
G7 902
G6 9744 0534 0999
G5 6306
G4 18738 87314 50720 85781
14540 61290 06626
G3 44408 17470
G2 62039
G1 78947
ĐB 368406
Đầu Đuôi
0 2,6,8,6
1 4
2 0,6
3 4,8,9
4 4,0,7
5 -
6 1
7 0
8 1
9 9,0
Đầu Đuôi
2,4,9,7 0
6,8 1
0 2
- 3
4,3,1 4
- 5
0,2,0 6
4 7
3,0 8
9,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-6-2019

G8 24
G7 087
G6 7174 4009 7023
G5 0744
G4 09965 19224 68223 24835
91305 63654 46153
G3 07137 29813
G2 26031
G1 67947
ĐB 516979
Đầu Đuôi
0 9,5
1 3
2 4,3,4,3
3 5,7,1
4 4,7
5 4,3
6 5
7 4,9
8 7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
- 2
2,2,5,1 3
2,7,4,2,5 4
6,3,0 5
- 6
8,3,4 7
- 8
0,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-6-2019

G8 62
G7 071
G6 4516 5710 3073
G5 0869
G4 91986 96399 43036 30401
58132 73686 10645
G3 67552 14482
G2 29411
G1 47586
ĐB 958519
Đầu Đuôi
0 1
1 6,0,1,9
2 -
3 6,2
4 5
5 2
6 2,9
7 1,3
8 6,6,2,6
9 9
Đầu Đuôi
1 0
7,0,1 1
6,3,5,8 2
7 3
- 4
4 5
1,8,3,8,8 6
- 7
- 8
6,9,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-6-2019

G8 61
G7 901
G6 2237 2037 0008
G5 1195
G4 18770 54552 53337 52934
71789 50494 76253
G3 20110 82064
G2 48151
G1 38745
ĐB 571649
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0
2 -
3 7,7,7,4
4 5,9
5 2,3,1
6 1,4
7 0
8 9
9 5,4
Đầu Đuôi
7,1 0
6,0,5 1
5 2
5 3
3,9,6 4
9,4 5
- 6
3,3,3 7
0 8
8,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 27-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-5-2019

G8 14
G7 925
G6 1648 1928 3538
G5 4217
G4 60122 15818 16526 11371
69245 52288 89642
G3 03101 44956
G2 88797
G1 99587
ĐB 518610
Đầu Đuôi
0 1
1 4,7,8,0
2 5,8,2,6
3 8
4 8,5,2
5 6
6 -
7 1
8 8,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,0 1
2,4 2
- 3
1 4
2,4 5
2,5 6
1,9,8 7
4,2,3,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-5-2019

G8 05
G7 224
G6 5345 1123 6305
G5 1157
G4 19889 30089 41862 24718
95006 87277 02662
G3 73906 10089
G2 78682
G1 52777
ĐB 777553
Đầu Đuôi
0 5,5,6,6
1 8
2 4,3
3 -
4 5
5 7,3
6 2,2
7 7,7
8 9,9,9,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6,6,8 2
2,5 3
2 4
0,4,0 5
0,0 6
5,7,7 7
1 8
8,8,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-5-2019

G8 75
G7 795
G6 0193 5930 7576
G5 5255
G4 41869 58266 51111 13009
33248 75727 04825
G3 72434 08042
G2 04894
G1 43155
ĐB 656512
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2
2 7,5
3 0,4
4 8,2
5 5,5
6 9,6
7 5,6
8 -
9 5,3,4
Đầu Đuôi
3 0
1 1
4,1 2
9 3
3,9 4
7,9,5,2,5 5
7,6 6
2 7
4 8
6,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-5-2019

G8 60
G7 672
G6 0909 6032 0389
G5 4748
G4 32487 17948 27340 75863
07946 14623 99177
G3 66453 09897
G2 17359
G1 68664
ĐB 961108
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 3
3 2
4 8,8,0,6
5 3,9
6 0,3,4
7 2,7
8 9,7
9 7
Đầu Đuôi
6,4 0
- 1
7,3 2
6,2,5 3
6 4
- 5
4 6
8,7,9 7
4,4,0 8
0,8,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-5-2019

G8 58
G7 368
G6 7296 5552 4295
G5 1036
G4 04725 34030 14522 40218
15168 01637 58708
G3 10605 30653
G2 91934
G1 72560
ĐB 330475
Đầu Đuôi
0 8,5
1 8
2 5,2
3 6,0,7,4
4 -
5 8,2,3
6 8,8,0
7 5
8 -
9 6,5
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
5,2 2
5 3
3 4
9,2,0,7 5
9,3 6
3 7
5,6,1,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-5-2019

G8 06
G7 012
G6 7532 6602 9073
G5 2569
G4 35227 87591 06561 64293
19873 51231 05707
G3 08554 16824
G2 92560
G1 43483
ĐB 178777
Đầu Đuôi
0 6,2,7
1 2
2 7,4
3 2,1
4 -
5 4
6 9,1,0
7 3,3,7
8 3
9 1,3
Đầu Đuôi
6 0
9,6,3 1
1,3,0 2
7,9,7,8 3
5,2 4
- 5
0 6
2,0,7 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 6-5-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 6-5-2019

G8 68
G7 962
G6 7684 8079 6155
G5 6245
G4 89968 21876 18784 73019
26534 08226 01524
G3 81820 03006
G2 09010
G1 59210
ĐB 068029
Đầu Đuôi
0 6
1 9,0,0
2 6,4,0,9
3 4
4 5
5 5
6 8,2,8
7 9,6
8 4,4
9 -
Đầu Đuôi
2,1,1 0
- 1
6 2
- 3
8,8,3,2 4
5,4 5
7,2,0 6
- 7
6,6 8
7,1,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt