XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-3-2019

G8 68
G7 332
G6 7600 5665 3829
G5 7634
G4 68893 64214 03631 45340
51924 39598 92107
G3 57352 72212
G2 03185
G1 56925
ĐB 341107
Đầu Đuôi
0 0,7,7
1 4,2
2 9,4,5
3 2,4,1
4 0
5 2
6 8,5
7 -
8 5
9 3,8
Đầu Đuôi
0,4 0
3 1
3,5,1 2
9 3
3,1,2 4
6,8,2 5
- 6
0,0 7
6,9 8
2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 13 lần 59 13 lần 96 12 lần 35 11 lần 32 10 lần
07 10 lần 53 10 lần 23 10 lần 58 10 lần 34 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
13 25 ngày 24/12/2018
22 25 ngày 24/12/2018
82 19 ngày 14/01/2019
21 19 ngày 14/01/2019
67 18 ngày 19/01/2019
55 14 ngày 02/02/2019
75 14 ngày 02/02/2019
20 13 ngày 04/02/2019
37 12 ngày 09/02/2019
90 12 ngày 09/02/2019

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-3-2019

G8 61
G7 823
G6 8292 7291 4693
G5 6563
G4 71830 62887 97636 68648
05888 65372 44559
G3 91097 56483
G2 11338
G1 12245
ĐB 516760
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 0,6,8
4 8,5
5 9
6 1,3,0
7 2
8 7,8,3
9 2,1,3,7
Đầu Đuôi
3,6 0
6,9 1
9,7 2
2,9,6,8 3
- 4
4 5
3 6
8,9 7
4,8,3 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-3-2019

G8 19
G7 353
G6 3458 3635 0449
G5 1997
G4 90105 51207 49892 93963
77851 42953 11070
G3 21374 13359
G2 16850
G1 70259
ĐB 902939
Đầu Đuôi
0 5,7
1 9
2 -
3 5,9
4 9
5 3,8,1,3,9,0,9
6 3
7 0,4
8 -
9 7,2
Đầu Đuôi
7,5 0
5 1
9 2
5,6,5 3
7 4
3,0 5
- 6
9,0 7
5 8
1,4,5,5,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-3-2019

G8 87
G7 363
G6 4061 4779 5054
G5 0528
G4 73441 91515 67989 49943
20979 33800 47027
G3 19642 84335
G2 11264
G1 10617
ĐB 745185
Đầu Đuôi
0 0
1 5,7
2 8,7
3 5
4 1,3,2
5 4
6 3,1,4
7 9,9
8 7,9,5
9 -
Đầu Đuôi
0 0
6,4 1
4 2
6,4 3
5,6 4
1,3,8 5
- 6
8,2,1 7
2 8
7,8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-3-2019

G8 97
G7 051
G6 8801 6339 5617
G5 2732
G4 22696 57024 06301 73763
80153 68327 47056
G3 18068 26134
G2 23870
G1 84878
ĐB 901300
Đầu Đuôi
0 1,1,0
1 7
2 4,7
3 9,2,4
4 -
5 1,3,6
6 3,8
7 0,8
8 -
9 7,6
Đầu Đuôi
7,0 0
5,0,0 1
3 2
6,5 3
2,3 4
- 5
9,5 6
9,1,2 7
6,7 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-3-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-3-2019

G8 68
G7 854
G6 6069 9658 5038
G5 9041
G4 15209 90014 37564 04277
10342 09611 55871
G3 61244 40431
G2 52693
G1 81699
ĐB 775310
Đầu Đuôi
0 9
1 4,1,0
2 -
3 8,1
4 1,2,4
5 4,8
6 8,9,4
7 7,1
8 -
9 3,9
Đầu Đuôi
1 0
4,1,7,3 1
4 2
9 3
5,1,6,4 4
- 5
- 6
7 7
6,5,3 8
6,0,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-3-2019

G8 92
G7 284
G6 2989 0011 2500
G5 8907
G4 34646 52491 69318 86357
91532 27895 83285
G3 13832 36053
G2 94923
G1 69197
ĐB 630938
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,8
2 3
3 2,2,8
4 6
5 7,3
6 -
7 -
8 4,9,5
9 2,1,5,7
Đầu Đuôi
0 0
1,9 1
9,3,3 2
5,2 3
8 4
9,8 5
4 6
0,5,9 7
1,3 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-2-2019

G8 41
G7 079
G6 8046 8757 6509
G5 4357
G4 44480 60918 67905 23126
62707 37176 30486
G3 91291 33043
G2 56987
G1 01053
ĐB 432156
Đầu Đuôi
0 9,5,7
1 8
2 6
3 -
4 1,6,3
5 7,7,3,6
6 -
7 9,6
8 0,6,7
9 1
Đầu Đuôi
8 0
4,9 1
- 2
4,5 3
- 4
0 5
4,2,7,8,5 6
5,5,0,8 7
1 8
7,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-2-2019

G8 34
G7 563
G6 1794 0308 8591
G5 2796
G4 54743 55653 86141 64196
69488 84476 14933
G3 53181 84012
G2 19456
G1 20723
ĐB 577248
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 3
3 4,3
4 3,1,8
5 3,6
6 3
7 6
8 8,1
9 4,1,6,6
Đầu Đuôi
- 0
9,4,8 1
1 2
6,4,5,3,2 3
3,9 4
- 5
9,9,7,5 6
- 7
0,8,4 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-2-2019

G8 10
G7 876
G6 0597 6360 1844
G5 2803
G4 92514 04642 07702 46708
75338 56047 82232
G3 09909 36859
G2 10362
G1 42940
ĐB 999119
Đầu Đuôi
0 3,2,8,9
1 0,4,9
2 -
3 8,2
4 4,2,7,0
5 9
6 0,2
7 6
8 -
9 7
Đầu Đuôi
1,6,4 0
- 1
4,0,3,6 2
0 3
4,1 4
- 5
7 6
9,4 7
0,3 8
0,5,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-2-2019

G8 34
G7 657
G6 7265 9881 4683
G5 3035
G4 51034 60206 75309 12685
41195 61587 96496
G3 73904 86177
G2 01354
G1 28233
ĐB 987031
Đầu Đuôi
0 6,9,4
1 -
2 -
3 4,5,4,3,1
4 -
5 7,4
6 5
7 7
8 1,3,5,7
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
8,3 1
- 2
8,3 3
3,3,0,5 4
6,3,8,9 5
0,9 6
5,8,7 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-2-2019

G8 38
G7 068
G6 7265 5907 4892
G5 6652
G4 08116 17283 27418 91206
73602 32273 69900
G3 74031 77648
G2 58340
G1 31766
ĐB 860245
Đầu Đuôi
0 7,6,2,0
1 6,8
2 -
3 8,1
4 8,0,5
5 2
6 8,5,6
7 3
8 3
9 2
Đầu Đuôi
0,4 0
3 1
9,5,0 2
8,7 3
- 4
6,4 5
1,0,6 6
0 7
3,6,1,4 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-2-2019

G8 08
G7 009
G6 3890 6437 6531
G5 4242
G4 33369 41894 12442 58193
23278 24170 85769
G3 95706 70725
G2 46058
G1 31239
ĐB 517735
Đầu Đuôi
0 8,9,6
1 -
2 5
3 7,1,9,5
4 2,2
5 8
6 9,9
7 8,0
8 -
9 0,4,3
Đầu Đuôi
9,7 0
3 1
4,4 2
9 3
9 4
2,3 5
0 6
3 7
0,7,5 8
0,6,6,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-2-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-2-2019

G8 47
G7 509
G6 5218 6461 0873
G5 8820
G4 46196 28018 32094 50761
25415 75259 70859
G3 81541 48344
G2 87515
G1 88847
ĐB 603918
Đầu Đuôi
0 9
1 8,8,5,5,8
2 0
3 -
4 7,1,4,7
5 9,9
6 1,1
7 3
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
2 0
6,6,4 1
- 2
7 3
9,4 4
1,1 5
9 6
4,4 7
1,1,1 8
0,5,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-2-2019

G8 34
G7 841
G6 3445 1712 2293
G5 0652
G4 14996 87106 17775 80784
31807 33381 27765
G3 52311 84959
G2 27058
G1 04323
ĐB 308255
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2,1
2 3
3 4
4 1,5
5 2,9,8,5
6 5
7 5
8 4,1
9 3,6
Đầu Đuôi
- 0
4,8,1 1
1,5 2
9,2 3
3,8 4
4,7,6,5 5
9,0 6
0 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 28-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 28-1-2019

G8 29
G7 828
G6 7597 7523 8770
G5 2260
G4 16877 50881 26630 47963
53492 53841 70875
G3 60208 24276
G2 53910
G1 88064
ĐB 649307
Đầu Đuôi
0 8,7
1 0
2 9,8,3
3 0
4 1
5 -
6 0,3,4
7 0,7,5,6
8 1
9 7,2
Đầu Đuôi
7,6,3,1 0
8,4 1
9 2
2,6 3
6 4
7 5
7 6
9,7,0 7
2,0 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 26-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 26-1-2019

G8 61
G7 136
G6 0044 4583 1438
G5 0358
G4 82283 86694 05210 17206
26333 47800 16423
G3 77839 86623
G2 09814
G1 90238
ĐB 733844
Đầu Đuôi
0 6,0
1 0,4
2 3,3
3 6,8,3,9,8
4 4,4
5 8
6 1
7 -
8 3,3
9 4
Đầu Đuôi
1,0 0
6 1
- 2
8,8,3,2,2 3
4,9,1,4 4
- 5
3,0 6
- 7
3,5,3 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 21-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 21-1-2019

G8 20
G7 941
G6 0019 4510 0806
G5 5511
G4 02914 36184 87115 46224
03690 30810 48849
G3 34340 20720
G2 58564
G1 88841
ĐB 194963
Đầu Đuôi
0 6
1 9,0,1,4,5,0
2 0,4,0
3 -
4 1,9,0,1
5 -
6 4,3
7 -
8 4
9 0
Đầu Đuôi
2,1,9,1,4,2 0
4,1,4 1
- 2
6 3
1,8,2,6 4
1 5
0 6
- 7
- 8
1,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 19-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 19-1-2019

G8 69
G7 887
G6 0775 8459 4102
G5 7169
G4 93447 83466 32212 56248
12299 07371 50394
G3 60767 76286
G2 15198
G1 76692
ĐB 068479
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 -
3 -
4 7,8
5 9
6 9,9,6,7
7 5,1,9
8 7,6
9 9,4,8,2
Đầu Đuôi
- 0
7 1
0,1,9 2
- 3
9 4
7 5
6,8 6
8,4,6 7
4,9 8
6,5,6,9,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 14-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 14-1-2019

G8 46
G7 532
G6 5121 0527 2969
G5 2496
G4 13009 14277 77656 83096
99027 58173 36635
G3 16474 49612
G2 35083
G1 45382
ĐB 021420
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 1,7,7,0
3 2,5
4 6
5 6
6 9
7 7,3,4
8 3,2
9 6,6
Đầu Đuôi
2 0
2 1
3,1,8 2
7,8 3
7 4
3 5
4,9,5,9 6
2,7,2 7
- 8
6,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 12-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 12-1-2019

G8 35
G7 930
G6 2440 7905 3287
G5 5411
G4 42189 57721 51996 39037
15451 24573 49286
G3 74759 04850
G2 71711
G1 81209
ĐB 643358
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,1
2 1
3 5,0,7
4 0
5 1,9,0,8
6 -
7 3
8 7,9,6
9 6
Đầu Đuôi
3,4,5 0
1,2,5,1 1
- 2
7 3
- 4
3,0 5
9,8 6
8,3 7
5 8
8,5,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 7-1-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 7-1-2019

G8 35
G7 348
G6 4170 0225 3220
G5 2864
G4 40420 47523 78432 51433
54494 62332 69853
G3 49979 02545
G2 32444
G1 56715
ĐB 334781
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 5,0,0,3
3 5,2,3,2
4 8,5,4
5 3
6 4
7 0,9
8 1
9 4
Đầu Đuôi
7,2,2 0
8 1
3,3 2
2,3,5 3
6,9,4 4
3,2,4,1 5
- 6
- 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 5-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 5-1-2019

G8 57
G7 032
G6 7359 5035 4147
G5 8311
G4 53647 42641 08070 63654
12274 40335 59934
G3 94549 73854
G2 20547
G1 73155
ĐB 972507
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 -
3 2,5,5,4
4 7,7,1,9,7
5 7,9,4,4,5
6 -
7 0,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,4 1
3 2
- 3
5,7,3,5 4
3,3,5 5
- 6
5,4,4,4,0 7
- 8
5,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt