XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 19-11-2018

G8 46
G7 104
G6 5413 2098 9499
G5 1942
G4 66398 56338 98841 42607
18215 43365 93673
G3 04855 14496
G2 63551
G1 55122
ĐB 977803
Đầu Đuôi
0 4,7,3
1 3,5
2 2
3 8
4 6,2,1
5 5,1
6 5
7 3
8 -
9 8,9,8,6
Đầu Đuôi
- 0
4,5 1
4,2 2
1,7,0 3
0 4
1,6,5 5
4,9 6
0 7
9,9,3 8
9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 10 lần 38 9 lần 03 9 lần 42 9 lần 81 9 lần
68 9 lần 00 8 lần 62 8 lần 41 8 lần 23 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
48 28 ngày 13/08/2018
64 26 ngày 20/08/2018
25 25 ngày 25/08/2018
60 25 ngày 25/08/2018
59 17 ngày 22/09/2018
78 16 ngày 24/09/2018
95 15 ngày 29/09/2018
23 15 ngày 29/09/2018
52 13 ngày 06/10/2018
40 13 ngày 06/10/2018

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17-11-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-11-2018

G8 37
G7 315
G6 6013 5058 4481
G5 4035
G4 34703 83463 26076 56405
29858 59269 63193
G3 01153 86122
G2 95170
G1 95932
ĐB 284513
Đầu Đuôi
0 3,5
1 5,3,3
2 2
3 7,5,2
4 -
5 8,8,3
6 3,9
7 6,0
8 1
9 3
Đầu Đuôi
7 0
8 1
2,3 2
1,0,6,9,5,1 3
- 4
1,3,0 5
7 6
3 7
5,5 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 12-11-2018

G8 39
G7 643
G6 3646 5529 9653
G5 4203
G4 63618 47773 42214 69754
68774 63812 58544
G3 02213 42598
G2 41245
G1 60120
ĐB 567054
Đầu Đuôi
0 3
1 8,4,2,3
2 9,0
3 9
4 3,6,4,5
5 3,4,4
6 -
7 3,4
8 -
9 8
Đầu Đuôi
2 0
- 1
1 2
4,5,0,7,1 3
1,5,7,4,5 4
4 5
4 6
- 7
1,9 8
3,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10-11-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-11-2018

G8 39
G7 261
G6 2066 8628 3242
G5 2890
G4 34467 36119 56868 12126
29962 52628 20084
G3 94591 58086
G2 87839
G1 15077
ĐB 547780
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 8,6,8
3 9,9
4 2
5 -
6 1,6,7,8,2
7 7
8 4,6,0
9 0,1
Đầu Đuôi
9,8 0
6,9 1
4,6 2
- 3
8 4
- 5
6,2,8 6
6,7 7
2,6,2 8
3,1,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-11-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-11-2018

G8 89
G7 681
G6 9093 3701 6167
G5 9527
G4 59466 70510 16898 61415
79862 30685 04451
G3 05716 10506
G2 57842
G1 73915
ĐB 693044
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,5,6,5
2 7
3 -
4 2,4
5 1
6 7,6,2
7 -
8 9,1,5
9 3,8
Đầu Đuôi
1 0
8,0,5 1
6,4 2
9 3
4 4
1,8,1 5
6,1,0 6
6,2 7
9 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-11-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-11-2018

G8 00
G7 061
G6 9145 7343 8035
G5 6650
G4 27077 98268 52803 87810
92849 24837 13115
G3 37979 24680
G2 34938
G1 04917
ĐB 970302
Đầu Đuôi
0 0,3,2
1 0,5,7
2 -
3 5,7,8
4 5,3,9
5 0
6 1,8
7 7,9
8 0
9 -
Đầu Đuôi
0,5,1,8 0
6 1
0 2
4,0 3
- 4
4,3,1 5
- 6
7,3,1 7
6,3 8
4,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-10-2018

G8 92
G7 400
G6 7775 0088 2556
G5 2730
G4 26018 35134 03838 73528
29724 68013 85387
G3 88650 56298
G2 52001
G1 13765
ĐB 731877
Đầu Đuôi
0 0,1
1 8,3
2 8,4
3 0,4,8
4 -
5 6,0
6 5
7 5,7
8 8,7
9 2,8
Đầu Đuôi
0,3,5 0
0 1
9 2
1 3
3,2 4
7,6 5
5 6
8,7 7
8,1,3,2,9 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-10-2018

G8 80
G7 957
G6 9584 1783 4045
G5 7489
G4 59792 01544 58289 64541
68521 60712 24169
G3 40322 92983
G2 94080
G1 70617
ĐB 429149
Đầu Đuôi
0 -
1 2,7
2 1,2
3 -
4 5,4,1,9
5 7
6 9
7 -
8 0,4,3,9,9,3,0
9 2
Đầu Đuôi
8,8 0
4,2 1
9,1,2 2
8,8 3
8,4 4
4 5
- 6
5,1 7
- 8
8,8,6,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-10-2018

G8 02
G7 912
G6 4507 8609 2279
G5 2470
G4 18031 65042 61861 21158
74031 22158 04180
G3 37555 78972
G2 56277
G1 82171
ĐB 278232
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 2
2 -
3 1,1,2
4 2
5 8,8,5
6 1
7 9,0,2,7,1
8 0
9 -
Đầu Đuôi
7,8 0
3,6,3,7 1
0,1,4,7,3 2
- 3
- 4
5 5
- 6
0,7 7
5,5 8
0,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-10-2018

G8 55
G7 732
G6 8235 2961 3753
G5 6013
G4 92081 92002 73187 68011
05793 29424 05105
G3 83715 23647
G2 84499
G1 20006
ĐB 574866
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 3,1,5
2 4
3 2,5
4 7
5 5,3
6 1,6
7 -
8 1,7
9 3,9
Đầu Đuôi
- 0
6,8,1 1
3,0 2
5,1,9 3
2 4
5,3,0,1 5
0,6 6
8,4 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-10-2018

G8 75
G7 016
G6 5258 2342 0994
G5 2533
G4 06733 10120 79251 50234
45980 16642 19984
G3 22763 73921
G2 22457
G1 87551
ĐB 481504
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 0,1
3 3,3,4
4 2,2
5 8,1,7,1
6 3
7 5
8 0,4
9 4
Đầu Đuôi
2,8 0
5,2,5 1
4,4 2
3,3,6 3
9,3,8,0 4
7 5
1 6
5 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-10-2018

G8 82
G7 885
G6 2953 6719 0997
G5 5805
G4 56896 35299 68108 76377
40039 07107 42729
G3 77136 60893
G2 43808
G1 68153
ĐB 149289
Đầu Đuôi
0 5,8,7,8
1 9
2 9
3 9,6
4 -
5 3,3
6 -
7 7
8 2,5,9
9 7,6,9,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8 2
5,9,5 3
- 4
8,0 5
9,3 6
9,7,0 7
0,0 8
1,9,3,2,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-10-2018

G8 16
G7 400
G6 4326 2316 9265
G5 2999
G4 71472 95850 88041 27239
96242 01711 36384
G3 60472 86469
G2 95481
G1 83544
ĐB 761053
Đầu Đuôi
0 0
1 6,6,1
2 6
3 9
4 1,2,4
5 0,3
6 5,9
7 2,2
8 4,1
9 9
Đầu Đuôi
0,5 0
4,1,8 1
7,4,7 2
5 3
8,4 4
6 5
1,2,1 6
- 7
- 8
9,3,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-10-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-10-2018

G8 38
G7 279
G6 7076 5152 2296
G5 9840
G4 35641 15591 03619 30705
99993 36204 74553
G3 42663 30772
G2 75104
G1 77282
ĐB 075811
Đầu Đuôi
0 5,4,4
1 9,1
2 -
3 8
4 0,1
5 2,3
6 3
7 9,6,2
8 2
9 6,1,3
Đầu Đuôi
4 0
4,9,1 1
5,7,8 2
9,5,6 3
0,0 4
0 5
7,9 6
- 7
3 8
7,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-10-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-10-2018

G8 32
G7 716
G6 4999 7180 5900
G5 4819
G4 15979 75388 86192 82742
33930 33507 82585
G3 81670 96342
G2 80792
G1 82981
ĐB 040507
Đầu Đuôi
0 0,7,7
1 6,9
2 -
3 2,0
4 2,2
5 -
6 -
7 9,0
8 0,8,5,1
9 9,2,2
Đầu Đuôi
8,0,3,7 0
8 1
3,9,4,4,9 2
- 3
- 4
8 5
1 6
0,0 7
8 8
9,1,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-9-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-9-2018

G8 83
G7 286
G6 7789 1747 3495
G5 0623
G4 80612 14128 47432 01003
84574 59091 43673
G3 65279 37340
G2 09553
G1 65387
ĐB 542013
Đầu Đuôi
0 3
1 2,3
2 3,8
3 2
4 7,0
5 3
6 -
7 4,3,9
8 3,6,9,7
9 5,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
1,3 2
8,2,0,7,5,1 3
7 4
9 5
8 6
4,8 7
2 8
8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-9-2018

G8 00
G7 987
G6 1478 4595 6974
G5 2029
G4 57602 59626 82088 29806
71986 15018 59654
G3 20757 50517
G2 12465
G1 82549
ĐB 555665
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 8,7
2 9,6
3 -
4 9
5 4,7
6 5,5
7 8,4
8 7,8,6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
- 1
0 2
- 3
7,5 4
9,6,6 5
2,0,8 6
8,5,1 7
7,8,1 8
2,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-9-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-9-2018

G8 03
G7 828
G6 4353 8723 9661
G5 5538
G4 84592 83482 87308 65026
29292 63106 32434
G3 14978 56926
G2 68054
G1 29017
ĐB 693159
Đầu Đuôi
0 3,8,6
1 7
2 8,3,6,6
3 8,4
4 -
5 3,4,9
6 1
7 8
8 2
9 2,2
Đầu Đuôi
- 0
6 1
9,8,9 2
0,5,2 3
3,5 4
- 5
2,0,2 6
1 7
2,3,0,7 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-9-2018

G8 39
G7 892
G6 0412 6463 2730
G5 3202
G4 49351 12610 82829 13145
23902 17093 70231
G3 37855 95329
G2 83862
G1 09552
ĐB 581447
Đầu Đuôi
0 2,2
1 2,0
2 9,9
3 9,0,1
4 5,7
5 1,5,2
6 3,2
7 -
8 -
9 2,3
Đầu Đuôi
3,1 0
5,3 1
9,1,0,0,6,5 2
6,9 3
- 4
4,5 5
- 6
4 7
- 8
3,2,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-9-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-9-2018

G8 21
G7 468
G6 6352 0510 5886
G5 5768
G4 61661 66833 22471 03178
16211 28687 19685
G3 92862 20738
G2 40389
G1 34403
ĐB 796722
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1
2 1,2
3 3,8
4 -
5 2
6 8,8,1,2
7 1,8
8 6,7,5,9
9 -
Đầu Đuôi
1 0
2,6,7,1 1
5,6,2 2
3,0 3
- 4
8 5
8 6
8 7
6,6,7,3 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-9-2018

G8 09
G7 772
G6 7646 1897 8481
G5 5996
G4 26546 81184 05246 07945
48966 03485 08240
G3 48118 85862
G2 40546
G1 84245
ĐB 883267
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 -
3 -
4 6,6,6,5,0,6,5
5 -
6 6,2,7
7 2
8 1,4,5
9 7,6
Đầu Đuôi
4 0
8 1
7,6 2
- 3
8 4
4,8,4 5
4,9,4,4,6,4 6
9,6 7
1 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-9-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-9-2018

G8 00
G7 063
G6 1161 6083 4539
G5 2941
G4 12838 70649 19005 44672
85134 80224 07067
G3 73274 09354
G2 77791
G1 99397
ĐB 945367
Đầu Đuôi
0 0,5
1 -
2 4
3 9,8,4
4 1,9
5 4
6 3,1,7,7
7 2,4
8 3
9 1,7
Đầu Đuôi
0 0
6,4,9 1
7 2
6,8 3
3,2,7,5 4
0 5
- 6
6,9,6 7
3 8
3,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-9-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-9-2018

G8 52
G7 340
G6 7009 0323 6150
G5 3735
G4 13472 72637 62395 34955
21882 23880 93890
G3 88891 59075
G2 69487
G1 25481
ĐB 997490
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 3
3 5,7
4 0
5 2,0,5
6 -
7 2,5
8 2,0,7,1
9 5,0,1,0
Đầu Đuôi
4,5,8,9,9 0
9,8 1
5,7,8 2
2 3
- 4
3,9,5,7 5
- 6
3,8 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-9-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-9-2018

G8 86
G7 781
G6 4823 9933 5768
G5 8550
G4 11705 90971 85186 26029
19369 02333 74120
G3 25534 33613
G2 67092
G1 44797
ĐB 172422
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 3,9,0,2
3 3,3,4
4 -
5 0
6 8,9
7 1
8 6,1,6
9 2,7
Đầu Đuôi
5,2 0
8,7 1
9,2 2
2,3,3,1 3
3 4
0 5
8,8 6
9 7
6 8
2,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 27-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-8-2018

G8 76
G7 668
G6 9571 1229 0006
G5 9170
G4 00665 05366 00122 24783
74062 87938 57823
G3 03620 28710
G2 56384
G1 71154
ĐB 420700
Đầu Đuôi
0 6,0
1 0
2 9,2,3,0
3 8
4 -
5 4
6 8,5,6,2
7 6,1,0
8 3,4
9 -
Đầu Đuôi
7,2,1,0 0
7 1
2,6 2
8,2 3
8,5 4
6 5
7,0,6 6
- 7
6,3 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-8-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-8-2018

G8 52
G7 423
G6 2625 4031 5240
G5 7885
G4 91441 50984 40779 35623
99927 02823 86083
G3 94710 49008
G2 18177
G1 77960
ĐB 176686
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 3,5,3,7,3
3 1
4 0,1
5 2
6 0
7 9,7
8 5,4,3,6
9 -
Đầu Đuôi
4,1,6 0
3,4 1
5 2
2,2,2,8 3
8 4
2,8 5
8 6
2,7 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-8-2018

G8 37
G7 891
G6 0464 7725 2520
G5 8127
G4 21891 41168 52237 73704
46641 56508 87620
G3 24328 47366
G2 09166
G1 02262
ĐB 077010
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0
2 5,0,7,0,8
3 7,7
4 1
5 -
6 4,8,6,6,2
7 -
8 -
9 1,1
Đầu Đuôi
2,2,1 0
9,9,4 1
6 2
- 3
6,0 4
2 5
6,6 6
3,2,3 7
6,0,2 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-8-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-8-2018

G8 90
G7 647
G6 0483 5888 4162
G5 7981
G4 77635 08837 45871 70829
00982 78315 58652
G3 79231 66628
G2 54166
G1 57438
ĐB 179744
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 9,8
3 5,7,1,8
4 7,4
5 2
6 2,6
7 1
8 3,8,1,2
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8,7,3 1
6,8,5 2
8 3
4 4
3,1 5
6 6
4,3 7
8,2,3 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-8-2018

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-8-2018

G8 52
G7 703
G6 1053 8385 8394
G5 9636
G4 31805 07248 09330 31810
17625 87604 00636
G3 67668 37079
G2 44094
G1 64334
ĐB 530867
Đầu Đuôi
0 3,5,4
1 0
2 5
3 6,0,6,4
4 8
5 2,3
6 8,7
7 9
8 5
9 4,4
Đầu Đuôi
3,1 0
- 1
5 2
0,5 3
9,0,9,3 4
8,0,2 5
3,3 6
6 7
4,6 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-8-2018

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-8-2018

G8 34
G7 741
G6 6600 7018 6461
G5 2550
G4 85716 42572 81345 68896
90568 79573 36209
G3 29603 79273
G2 98717
G1 06689
ĐB 434220
Đầu Đuôi
0 0,9,3
1 8,6,7
2 0
3 4
4 1,5
5 0
6 1,8
7 2,3,3
8 9
9 6
Đầu Đuôi
0,5,2 0
4,6 1
7 2
7,0,7 3
3 4
4 5
1,9 6
1 7
1,6 8
0,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt