XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 13-4-2019

G8 91
G7 045
G6 0487 2748 0384
G5 9001
G4 13112 08047 78553 31896
80896 97479 25679
G3 85565 55586
G2 56364
G1 68967
ĐB 381788
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 -
3 -
4 5,8,7
5 3
6 5,4,7
7 9,9
8 7,4,6,8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
- 0
9,0 1
1 2
5 3
8,6 4
4,6 5
9,9,8 6
8,4,6 7
4,8 8
7,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 11 lần 87 9 lần 01 9 lần 58 9 lần 40 9 lần
05 9 lần 36 9 lần 68 9 lần 27 9 lần 54 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
66 21 ngày 17/11/2018
81 20 ngày 24/11/2018
78 18 ngày 08/12/2018
15 16 ngày 22/12/2018
73 15 ngày 29/12/2018
28 13 ngày 12/01/2019
97 12 ngày 19/01/2019
33 12 ngày 19/01/2019
32 12 ngày 19/01/2019
04 12 ngày 19/01/2019

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 6-4-2019

G8 83
G7 736
G6 9183 4656 0588
G5 5875
G4 00561 26112 21335 59059
43600 87765 89776
G3 01577 30989
G2 52163
G1 64399
ĐB 798011
Đầu Đuôi
0 0
1 2,1
2 -
3 6,5
4 -
5 6,9
6 1,5,3
7 5,6,7
8 3,3,8,9
9 9
Đầu Đuôi
0 0
6,1 1
1 2
8,8,6 3
- 4
7,3,6 5
3,5,7 6
7 7
8 8
5,8,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 30-3-2019

G8 60
G7 806
G6 3589 8670 9662
G5 6265
G4 80272 88394 38602 91731
18935 78968 63468
G3 34522 50380
G2 13737
G1 36574
ĐB 655563
Đầu Đuôi
0 6,2
1 -
2 2
3 1,5,7
4 -
5 -
6 0,2,5,8,8,3
7 0,2,4
8 9,0
9 4
Đầu Đuôi
6,7,8 0
3 1
6,7,0,2 2
6 3
9,7 4
6,3 5
0 6
3 7
6,6 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-3-2019

G8 72
G7 008
G6 8256 6817 5787
G5 6656
G4 25026 42757 34323 22749
51245 39594 67521
G3 23969 07887
G2 90349
G1 29030
ĐB 952227
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 6,3,1,7
3 0
4 9,5,9
5 6,6,7
6 9
7 2
8 7,7
9 4
Đầu Đuôi
3 0
2 1
7 2
2 3
9 4
4 5
5,5,2 6
1,8,5,8,2 7
0 8
4,6,4 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-3-2019

G8 42
G7 586
G6 5959 3435 2310
G5 2262
G4 16259 21239 48147 71834
67593 46425 14512
G3 75219 14455
G2 52469
G1 15038
ĐB 045026
Đầu Đuôi
0 -
1 0,2,9
2 5,6
3 5,9,4,8
4 2,7
5 9,9,5
6 2,9
7 -
8 6
9 3
Đầu Đuôi
1 0
- 1
4,6,1 2
9 3
3 4
3,2,5 5
8,2 6
4 7
3 8
5,5,3,1,6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-3-2019

G8 02
G7 054
G6 2658 5950 7152
G5 8936
G4 75513 30452 01099 21226
72817 07193 80359
G3 44687 74639
G2 35567
G1 30554
ĐB 956757
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2 6
3 6,9
4 -
5 4,8,0,2,2,9,4,7
6 7
7 -
8 7
9 9,3
Đầu Đuôi
5 0
- 1
0,5,5 2
1,9 3
5,5 4
- 5
3,2 6
1,8,6,5 7
5 8
9,5,3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-3-2019

G8 71
G7 234
G6 5451 3950 3736
G5 5012
G4 90051 49237 82335 44170
07203 68044 10140
G3 64125 06400
G2 17627
G1 76785
ĐB 295246
Đầu Đuôi
0 3,0
1 2
2 5,7
3 4,6,7,5
4 4,0,6
5 1,0,1
6 -
7 1,0
8 5
9 -
Đầu Đuôi
5,7,4,0 0
7,5,5 1
1 2
0 3
3,4 4
3,2,8 5
3,4 6
3,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-2-2019

G8 08
G7 719
G6 9788 9264 9590
G5 2767
G4 09524 27741 52682 90461
16246 39012 45037
G3 88467 80758
G2 96216
G1 30820
ĐB 879079
Đầu Đuôi
0 8
1 9,2,6
2 4,0
3 7
4 1,6
5 8
6 4,7,1,7
7 9
8 8,2
9 0
Đầu Đuôi
9,2 0
4,6 1
8,1 2
- 3
6,2 4
- 5
4,1 6
6,3,6 7
0,8,5 8
1,7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-2-2019

G8 55
G7 510
G6 9326 4674 0543
G5 1284
G4 20703 93758 17088 87600
75977 80640 24426
G3 92498 00127
G2 83416
G1 37194
ĐB 551906
Đầu Đuôi
0 3,0,6
1 0,6
2 6,6,7
3 -
4 3,0
5 5,8
6 -
7 4,7
8 4,8
9 8,4
Đầu Đuôi
1,0,4 0
- 1
- 2
4,0 3
7,8,9 4
5 5
2,2,1,0 6
7,2 7
5,8,9 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-2-2019

G8 67
G7 055
G6 1093 4706 2868
G5 3529
G4 45463 32330 11339 66957
56498 33358 53790
G3 39601 76063
G2 74789
G1 58740
ĐB 895911
Đầu Đuôi
0 6,1
1 1
2 9
3 0,9
4 0
5 5,7,8
6 7,8,3,3
7 -
8 9
9 3,8,0
Đầu Đuôi
3,9,4 0
0,1 1
- 2
9,6,6 3
- 4
5 5
0 6
6,5 7
6,9,5 8
2,3,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-2-2019

G8 57
G7 263
G6 5191 7096 7974
G5 3543
G4 68720 51092 17741 80752
94361 41005 30834
G3 77929 58236
G2 46472
G1 14195
ĐB 306692
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 0,9
3 4,6
4 3,1
5 7,2
6 3,1
7 4,2
8 -
9 1,6,2,5,2
Đầu Đuôi
2 0
9,4,6 1
9,5,7,9 2
6,4 3
7,3 4
0,9 5
9,3 6
5 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 26-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-1-2019

G8 63
G7 401
G6 2590 5462 9676
G5 4042
G4 68318 39616 83910 07610
02277 33022 57298
G3 88244 64699
G2 24808
G1 51307
ĐB 047921
Đầu Đuôi
0 1,8,7
1 8,6,0,0
2 2,1
3 -
4 2,4
5 -
6 3,2
7 6,7
8 -
9 0,8,9
Đầu Đuôi
9,1,1 0
0,2 1
6,4,2 2
6 3
4 4
- 5
7,1 6
7,0 7
1,9,0 8
9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-1-2019

G8 08
G7 461
G6 2882 1551 5909
G5 7832
G4 00103 15702 47106 83851
90897 25168 99690
G3 28758 26604
G2 68417
G1 44533
ĐB 303014
Đầu Đuôi
0 8,9,3,2,6,4
1 7,4
2 -
3 2,3
4 -
5 1,1,8
6 1,8
7 -
8 2
9 7,0
Đầu Đuôi
9 0
6,5,5 1
8,3,0 2
0,3 3
0,1 4
- 5
0 6
9,1 7
0,6,5 8
0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-1-2019

G8 31
G7 299
G6 9100 4008 9316
G5 2293
G4 94787 14368 27501 08558
17958 31222 52535
G3 78142 01668
G2 25854
G1 88328
ĐB 967531
Đầu Đuôi
0 0,8,1
1 6
2 2,8
3 1,5,1
4 2
5 8,8,4
6 8,8
7 -
8 7
9 9,3
Đầu Đuôi
0 0
3,0,3 1
2,4 2
9 3
5 4
3 5
1 6
8 7
0,6,5,5,6,2 8
9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-1-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-1-2019

G8 76
G7 472
G6 3054 9640 6565
G5 9377
G4 77311 25498 85372 05502
03512 32297 86562
G3 74198 89901
G2 98844
G1 57760
ĐB 406311
Đầu Đuôi
0 2,1
1 1,2,1
2 -
3 -
4 0,4
5 4
6 5,2,0
7 6,2,7,2
8 -
9 8,7,8
Đầu Đuôi
4,6 0
1,0,1 1
7,7,0,1,6 2
- 3
5,4 4
6 5
7 6
7,9 7
9,9 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt